DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab"

Transkript

1 DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab

2 Uppercut Danseteater viste En kort, en lang i Kina ifm kultursatsningen i Kina Foto: Uppercut Danseteater. Forsidebillede: Koncert ved åbningen af Det Danske Kulturcenter i Beijing med guzheng-spilleren Sang Ka ye og Phønixs s Karen Mose Nørgaard i baggrunden. Foto: Lisa Orcutt, DKI-Kina. Overfor: Medina medvirkede i det kinesiske talk show Tian Tian Xiang Shang. HKH Kronprinsesse Mary åbnede udstillingen Grenlandia i Warszawa. Film Y besøgte Riga i forået. Fotos: DKI. Black Box Dance Company viste forestillingen 100 likes i Kina. Foto: Michael With.

3 DKI ÅRSBERETNING 2014 Indhold Beretning 2014 Hvor langt når vi ud og hvordan? Beretninger fra de 7 institutter i 9 lande og 'nye' lande Børn og unge-tema: CICLO Arts Education Regnskab for 2014 Organisation Repræsentantskab Det Danske Kulturinstituts vedtægter DET DANSKE KULTUR INSTITUT VARTOV, FARVERGADE 27 L, 2. SAL DK-1463 KØBENHAVN K T: F:

4 4 DKI årsberetning DKI ÅRSBERETNING 2014 V/ generalsekretær Michael Metz Mørch og bestyrelsesformand Michael Christiansen 2014 blev et travlt år. Et år med fokus på modernisering, på god governance og en ordentlig økonomi, samt på at opfylde de strategiske opgaver der - frem til ultimo er defineret af hhv rammeaftalen mellem DKI og Kulturministeriet, og af de aftaler der er indgået mellem DKI og dets partnere i Det Internationale Kulturpanel (der som bekendt omfatter alle de centrale aktører, der befatter sig med Danmarks internationale kulturarbejde). Alt dette i fuld respekt for Det Danske Kulturinstituts særlige DNA: Det brede kulturbegreb og den dialogbaserede tilgang til internationalt samarbejde, til udveksling, til gensidig inspiration og værdiskabelse såvel for Danmark som for vore internationale partnere. Modernisering Moderniseringen fortsatte med en styrkelse af DKIs tilstedeværelse i Kina. En styrkelse, der markeredes ved den officielle åbning af det nye Danske Kulturcenter i kunst- og kulturbydelen 798 International Arts District i Beijing i slutningen af oktober Åbningen indgik som en af de store begivenheder i Kulturminister Marianne Jelveds omfattende besøg i Kina i forbindelse med den store kultursatsning, som over et helt kalenderår - fra medio 2014 til medio omfatter hundredevis af små og store projekter over hele Kina. Det Danske Kulturcenter i 798 er for DKI et helt naturligt kvantespring i størrelse, synlighed og økonomi. Det er muliggjort af 10 års intenst arbejde for styrkelse af de bilaterale kulturelle forbindelser mellem Danmark og Kina, samt af DKIs evne til at finde eksterne samarbejdspartnere - uden for den offentlige sektor - der forstår at værdsætte det potentiale, der nu er til rådighed for danske aktører. Uden denne støtte ville det ikke have været muligt at etablere Centret i 798. Vi er taknemmelige over samarbejdet med Lego og Carlsbergfondet, der muliggør etableringen og udviklingen af Det Danske Kulturcenter i Beijing. Moderniseringen fortsatte med aktiviteter for at komme videre med de resterende BRIKS lande, herunder specielt med Indien og med de såkaldte andenbølgelande, herunder særligt Tyrkiet.» Disse bestræbelser fortsættes i Endelig ændrede Kulturinstituttet i Bruxelles profil. Fra siden 1948 at have været et klassisk bilateralt Institut for de tre Benelux lande, blev Instituttet i maj 2014 omdannet til et EU Institut med fuld fokus på at arbejde for, at danske kulturaktører bliver bedre til at udnytte de mange forskellige europæiske muligheder både for samarbejder og for finansiering. Den interne modernisering har ført til en række dialog- og styringstiltag således, at samarbejdet og samvirket mellem hjemme og ude tjensten er blevet styrket med henblik på samlet at kunne levere varen. Der er bl.a. taget skridt til at arbejde mere konkret med effektmålinger. En kompleks problematik i kulturens verden, men så meget desto vigtigere er det at arbejde med at udvikle værktøjer, der kan supplere de klassiske (og ortodokse) økonometriske måleværktøjer. Også internationalt er det noget DKI engagerer sig i, bl.a. via samarbejdet i EUNIC. Som det fremgår af Årsberetningen for 2014, kan vi sætte flere tal på end man plejer : Vi nåede i 2014 ca personer direkte, mere end 250 mio. indirekte og vi gennemførte merit givende studieforløb/ studieture for 682 personer. Der er ligeledes arbejdet med udvikling af en skarpere kommunikationsstrategi. Der er gennemført en fokusering på færre men skarpere fortællinger, og der er øget aktivitet på de digitale platforme. Disse bestræbelser vil blive styrket i Good Governance F.s.v.a. governance blev DKI s vedtægter moderniseret af Repræsentantskabsmøde i maj Der blev indført regler for antal valgperioder for de personligt valgte til hhv repræsentantskab og til bestyrelse (max 3 perioder a 4 år) og en regel om fratrædelse senest ved udgangen af den valgperiode hvori medlemmet fylder 72 år. På repræsentantskabsmøde indledtes således en proces til gradvis fornyelse af medlemsskaren såvel af institutionelle som af personlige medlemmer således, at den dynamiske udvikling blandt DKIs interessenter så vidt muligt også gradvist afspejles skarpere i sammensætningen af Repræsentantskabet.

5 DKI årsberetning Årsregnskabet 2014 Årets regnskabsresultat blev tilfredsstillende. Som i 2013 et lille overskud på 414 t. kr. (i 2013 på 411 t.kr.). Se regnskabet side 38. Formålet for DKI er selvsagt ikke at nå overskud, men at holde budgetterne og komme tørskoet hjem i noget, der ligger tæt på et 0. Men, med en lille organisation og en lille og meget følsom økonomi, så må der undervejs styres stramt og sparsommeligt, ligesom der hele tiden må være fokus på mulighederne for at få supplerende indtjening og dækningsbidrag fra DKIs aktiviteter. Selv små afvigelser i valutakurser eller projektforventninger kan flytte resultatet i så lille en økonomi. Så et lille plus er faktisk godt gået af alle. Grundfinansieringen fra tipsmidlerne på 15,8 mio. kr har vi øget med en egenindtjening på godt 8 mio. kr således, at vi i 2014 har haft indtægter i alt på 24 mio. kr. For at synliggøre omfanget af økonomien i Kulturinstituttets aktiviteter, værdisætter vi den usynlige medfinansiering, som lægges i aktiviteterne af vores danske og internationale samarbejdspartnere såsom in-kind ydelser, eksterne tilskud eller fondsmidler, der ikke er registreret på Kulturinstituttets regnskab. Den skønsmæssige opgørelse af denne usynlige medfinansering i 2014 lå på knap 21 mio. kr. Vores grundfinansering på 15, 8 mio. kr har vi således i 2014 kunnet geare til en samlet økonomi på 45 mio. kr. Et resultat som vi kun kan være ganske tilfredse med. En særlig tak til de tålmodige, dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen har muliggjort det samlede resultat, og en ligeså særlig tak til alle de myndigheder, ministerier, fonde, virksomheder, partnere og enkeltpersoner, der på hver deres vis har gjort det muligt at geare den beskedne grundfinansiering fra tipsmidlerne. De strategiske opgaver Årsrapporten med regnskabet for 2014 indeholder for første gang (i bilag 2) en egentlig afrapportering i forhold til de strategiske mål der er aftalt i rammeaftalen med Kulturministeriet. Denne ganske detaljerede afrapportering danner grundlaget for den årlige virksomhedsgennemgang, der finder sted mellem DKI og Kulturstyrelsen, når Årsrapporten og dermed regnskabet for 2014 er vedtaget. Det fremgår med al ønskelig klarhed, at DKI har leveret på alle de overordnede mål, der er defineret i rammeaftalen, og der skal her blot henvises til ovennævnte bilag 2. i Årsrapporten. Denne dokumenterede evne til at levere resultater, der harmonerer med det aftalte, giver et godt grundlag for ultimo 2015 at indlede en dialog med Kulturministeriet om den næste flerårige rammeaftale for Denne beretnings mange gode eksempler på de aktiviteter, der er blevet arbejdet med både hjemme og ude, viser også den engagerede og forskelligartede spændvidde, som præger vore Institutter, og dokumenterer samtidig den helhed, vi udgør, så vi samlet set når alle de fælles mål. TAK Endelig og afslutningsvis, en helt særlig tak til DKIs protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, der i 2014 beærede DKI med besøg både i Estland og i Polen. Den slags besøg er meget mere værd end selv de mest fintællende økonometriske modeller og de mest sofistikerede resultatkontrakter kan registrere. Åbningen af Det Danske Kultucenter i 798 Arts International District i Beijing. Foto: Xinhua.

6 6 DKI ÅRSBERETNING årsberetning 2014 HVOR LANGT NÅR VI UD og hvordan? I 2014 havde vi gennem vores aktiviteter direkte kontakt med personer. Den indirekte kontaktflade var overvældende stor. Gennem dækning i medier og internationale samarbejdsnetværk havde aktiviteter, som DKI var part i, indirekte kontakt til mere end 250 mio. personer. Dette skyldes helt ekstraordinære aktiviteter ifm den store kultursatsning i Kina. Umiddelbart er 250 mio. et gigantisk tal, men for store lande som Kina og Brasilien er dette helt normalt for mediedækningen gennem populære tv-kanaler. Et tv-show om dansk kultur i kinesisk prime-time med Holstebro Balletskole, kokken Per Thøstesen og sangerinden Medina, lavet i samarbejde med den danske ambassade i Beijing, nåede eksempelvis ud til 226 mio. seere. HKH Dronningens åbning af Odense Bys Museers H.C. Andersen udstilling i Beijing i anledning af den danske kultursatsning nåede via sociale medier ud til 22 mio. personer. I Brasilien skønnes mediedækningen at ligge på 5-15 mio. gennem tv og sociale medier ved aktiviteter som premieren på Lars von Triers film Nymphomaniac samt musikprojektet Dinamica Dinamarquesa s program med danske musikere og kunstnere på Festival Multiplicidade i Rio de Janeiro og #dinamarcaccsp i São Paulo. I de baltiske lande nåede lettiske tv-produktioner om dansk kultur seertal på ca Kulturelle værktøjer Vores aktiviteter sker gennem brug af forskellige kunstarter og omfatter projekter både indenfor kunst, kultur og samfund. Kunstarterne er defineret ud fra Statens Kunstfonds opdeling. Nedenstående lagkagediagram viser, hvordan vi gennem vores aktiviteter dækker alle kunstarterne, og naturligt for internationalt arbejde at de ikke-sproglige kunstarter har størst vægt. Disse projekter dækker ca. 80% af vores aktiviteter. Derudover ligger aktiviteter som myndighedsbetjening, rapportering, rådgivning, netværksskabende møder, projektopstart og partnerpleje, som udgør godt 20%. Lagkagediagrammet nedenfor afspejler antal aktiviteter indenfor kunstarterne og er således et enkelt udtryk for spredningen i vores aktiviteter. Det siger derimod ikke noget om en fordeling set ud fra tidsforbrug eller impact. Fordelingen er baseret på godt 700 aktiviteter. Andet 19% Film 24% Den indirekte rækkevidde dækker bredt fra tv-seere, der ser et glimt af dansk kultur på tv-skærmen, radiolyttere til et program om de baltiske landes vej til frihed; til mennesker der er fysisk tilstede og lader sig begejstre af danske jazzmusikere, oplever dansk børneteater i øjenhøjde med børnene, hører et indlæg om lykkens årsager og effekter eller indgår i en dialog om byudvikling. Rækkevidden er ikke udtryk for, at aktiviteterne med højest tal samtidig har størst impact. Et seminar mellem danske og kinesiske arkitekter om byudvikling i landområder i en fjern kinesisk provins har umiddelbart en meget lille rækkevidde, men rummer kimen til at udvikle et langsigtet samarbejde med stor værdiskabelse. Musik 15% Arkitektur 2% Design 4% Billedkunst11% Scenekunst 15% Litteratur 10%

7 DKI årsberetning Performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen åbnede Multiplicidade festivalen i Rio de Janeiros Parque Lage med sin performance Mobile Mirrors vist af seks brasilianske dansere. Foto: DKI-Brasilien. STRATEGISKE temaer Gennem de forskellige kulturelle virkemidler arbejder vi med projekter indenfor de strategiske temaer i vores Rammeaftale: kunst og kultur i uddannelse, børn og unge, bæredygtighed, velfærd, viden og co-creation. Søjlediagrammet th giver et skøn over, hvordan de strategiske temaer er dækket i vores aktiviteter. Diagrammet afspejler ikke en samlet fordeling, da langt de fleste af vores aktiviteter omfatter flere temaer på samme tid. Omkring 80% af aktiviteterne dækker et eller flere temaer. De sidste 15-20% omfatter vores arbejde med klassiske projekter, der består i at hjælpe danske kunstnere til at agere internationalt, rådgivning, foredrag, netværks- og mediesamarbejde m.m. I landeafsnittene kan man læse eksempler på projekter, der dækker vores forskellige strategiske temaer. Danskkurser I løbet af 2014 har DKIs afdelinger med Hovedkontoret stået for undervisningstimer til 271 kursister. 40 % Kunst og kultur i uddannelse Børn og unge Bæredygtighed Velfærd Videnskab Co-creation Andet Besøgsprogrammer og faglige studieture Besøgsprogrammer: 23 (133 deltagere) Faglige studieture: 27 (549 deltagere)

8 4. klasse fra Skibet Skole i Vejle opfører performancen JUMP WITH US ved fejringen af CICLO Arts Education Week i uge 21 i DRs Koncerthus. 700 børn fra skoler i København deltog i kunstneriske workshops og overværede et sceneshow lavet af danske skoleelever sammen med lærere og professionelle kunstnere fra Danmark og udlandet. Foto: Teatercentrum/CICLO. Danske kunsthåndværkere bosat i Skotland udstillede kunsthåndværk med danske og skotske rødder. Contour Vase af Lise Bech. Foto: Shannon Tofts. Et nyt multilateralt samarbejde i Vadehavsregionen vil med projektet The Origin of Stillness skabe scenekunstinitiaver i byer langs kysten fra Esbjerg ned til Den Helder, som forbinder og styrker samarbejdet i regionen. BRASILIEN Musikprojektet Dinamica Dinamarquesa kulminerede i 2014 med et stort program på Multiplicidade festivalen, der fejrede10 år. Performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen åbnede Multiplicidade i Rio de Janeiros Parque Lage med sin performance Mobile Mirrors vist af seks brasilianske dansere. Foto: DKI-Brasilien.

9 DKI årsberetning beretninger fra de 7 Institutter i 9 lande samt 'nye' lande Vitus Bering Teatret rejste på turné til fire byer i Perm Regionen med opførelser af Gregers Dirckinck-Holmfelds dramatiserede monolog over Vitus Berings sidste dage efter strandingen på en øde ø i Beringsstrædet. Foto: Vitus Bering Teatret. HOVEDKONTOR STORBRITANNIEN BRUXELLES/eu Polen Estland Letland Litauen RUSLAND TYRKIET Riga2014 inviterede 7 europæiske dokumentarister til at bidrage til filmen Over The Roads - Over The River der med outsiderens øjne ser Riga som en moderne østeuropæisk storby. Filminstruktør Jon Bang Carlsens bidrag var Rigas katte. Foto fra filmen. Workshop bragte danske og kinesiske arkitekter sammen for at udvikle nye tiltag for social bæredygtig udvikling for landbosamfund i Kina. Foto: DKI-Kina. KINA DKI påbegyndte samarbejde med den tyrkiske forfatterforening om aktiviteter på bogmesser i Tyrkiet i INDIEN Polen blev præsenteret for Grønland gennem naturfotografen og Grønlandsforskeren Carsten Egevangs fotos, sammen med workshops om grønlandsk kultur og natur. DKI påbegyndte planlægningen af nye tiltag for aktiviteter i Indien: Seminaret Exploring Indo-Danish Cooperation within Culture, Education and Science finder sted i februar sydafrika Skoleelever og lærere på 4 skoler i Cape Town deltog i UNESCO-projektet CICLO Arts Education 2014 med temaet: Re-imagining My Neighborhood, hvor børn arbejdede med egne kunstneriske bud på, hvordan verden skal se ud. Skolebørn på Parkfields Primary School malede et stort vægmaleri med positive budskaber for fremtiden. Foto: Frank Joubert Art Centre.

10 10 DKI årsberetning 2014 KINA 2014 har været et intenst år for Kulturinstituttet i Beijing. Både hvad angår mængden af gennemførte aktiviteter, graden af politisk bevågenhed og omfanget af mediernes opmærksomhed har afdelingen været på stikkerne. HKH Dronning Margrethe læser op af H.C. Andersens eventyr sammen med den kinesiske førstedame, Ms Peng Liyuan, som alternerer med Dronningen.The Chinese Museum of Women and Children i Beijing. Foto: Den Danske Ambassade i Kina. Et år på tre ben I første omgang var der den officielle danske kultursatsning i Kina med et program, der bestod af et meget stort antal projekter; fra co-produktioner mellem danske og kinesiske aktører over den rene præsentation af dansk kultur, til rådgivning af danske kunstnere og institutioner med fokus på Kina. Satsningen, der løber indtil sommeren 2015, var forberedt i et tæt samarbejde mellem Kulturstyrelsen, DKI og Den Danske Ambassade i Beijing og forankret i Det Internationale Kulturpanel. DKI har været hovedansvarlig for den praktiske gennemførelse sammen med de kinesiske partnere. Dernæst var der en række højniveaubegivenheder kulminerende med Regentens officielle statsbesøg i april og indrammet af Statsministerens besøg i september, Kulturministerens i oktober og Folketingets Kulturudvalg i marts. Selv om Instituttet kun i nogen grad var involveret i de egentlige forberedelser, deltog det i afviklingen af de fleste programpunkter; særligt i planlægningsforløbet forud for gennemførelsen af en tv-udsendelse om dansk kultur i kølvandet på statsbesøget. Endelig var 2014 året, hvor processen med at omlægge Instituttet til et officielt anerkendt dansk Kulturcenter blev sat på skinner. Den synligste og uden sammenligning mest mediedækkede begivenhed var den velbesøgte åbningsbegivenhed af ejendommen i Beijings 798 International Art District den 26. oktober med deltagelse af to ministre og et danskkinesisk musikalsk og visuelt program. Skelsår Kultursatsning, statsbesøg og officiel anerkendelse af Det Danske Kulturcenter fortæller bedre end noget andet, at forholdet mellem Danmark og Kina befinder sig i et all time high på kulturområdet som på en række andre områder af væsentlig betydning for Danmarks fremtidige økonomiske og politiske udvikling var også året, hvor Kina efter et længere tilløb bekendte international kulør og påtog sig det (politiske) ansvar, der følger af at være blevet verdens største økonomi, både udadtil og indadtil. Velkendte er initiativer som Asian Infrastructure Investment Bank og genopfindelsen af Silkevejskorridoren, der sigter mod at knytte Centralasien og Europa tættere til Kinas vestlige områder. Men også den monetære udvikling har styrket landet. I december indhentede den kinesiske valuta således den danske krone. Ud over at dette i det 10-årige perspektiv, som tegner DKI-Kinas virke, svarer til en svækkelse af kronen på 32%, siger det også ganske meget om Kinas øgede økonomiske formåen. På hjemmefronten var det Xi Jinping regeringens fortsatte arbejde med at slå hårdt ned på både korruption og embedsværkets forbrug, der høstede mest opmærksomhed. Den udstrakte gavekultur, som på kulturområdet typisk blev brugt som smøremiddel til at sikre de obligatoriske tilladelser, er stort set udryddet med mærkbare konsekvenser for spillesteder, teatre og gallerier. Der meldes om drastiske fald i indtægterne, f.eks 70% færre entréindtægter for National Center for Performing Arts i Beijing, primært fordi fraværet af sponsorstøtte har gjort billetterne dyrere. Af direkte betydning for kulturproduktionen var en allerede nu berømt tale om kunstens rolle i samfundsudviklingen, som Xi Jinping holdt i oktober. Indholdet var ikke fjernt fra Maos udmeldinger under Kulturrevolutionen, som dengang førte til, at store dele af kulturlivets aktører blev tvangsflyttet til fjerne egne over længere perioder for at de kunne lære at forstå og skildre Kinas egentlige udfordringer. Flere observatører har læst talen som et første skridt mod en stækkelse af den kultur, der ikke nyder partiets opbakning. Frem for at se den som udtryk for en ny-puritanisme eller ligefrem en tilbagevenden til Kulturrevolutionens paradigmer, skal man nok snarere se den som udtryk for den kinesiske ledelses ønske om at dæmme op for det stigende vestligt inspirerede kulturudbud på fx tv og få italesat, hvordan kunsten kan udvikle kinesiske karakteristika. Danmark som et eventyr I eftersommeren indledte Danmark en officiel kultursatsning, som involverede

11 DKI årsberetning en række toneangivende kulturaktører i begge lande. Under overskriften 小 童 话 大 未 来 (Lille eventyr, stor fremtid) er det kinesiske publikum i 11 provinser blevet præsenteret for et program på 150 projekter, der ikke bare rettede sig mod de bonede gulve med formater som udstillinger, forestillinger og symposier, men også søgte at udvikle fælles dansk-kinesisk redskaber til at håndtere nogle af de udfordringer, det kinesiske samfund står over for. I planlægningsfasen var satsningens raison d être beskrevet som udveksling af viden gennem kunst og kultur til at gøde jorden for vækst inden for den erhvervsudvikling og turisme, som dansk økonomi er så afhængig af. I den forstand har satsningen skullet ses som et opgør med de showcases, der historisk set har været omdrejningspunktet for det officielle Danmarks kulturelle samkvem med tredjelande. Kultursatsningen var med andre ord undfanget som et stykke pionerarbejde, der i forlængelse af DKI-Kinas virke gennem ni år skulle udvide billedet af Danmark i Kina med lige dele konventionelle og mere nutidige komponenter med innovation og social sammenhængskraft på dagsordenen. I forhold til Handlingsplanen indeholder Kultursatsningen komponenter fra både co-creation over børn og unge til bæredygtighed og velfærd. Kultur i øjenhøjde DKI-Kina deltog i nogle af satsningens mest gennemslagskraftige projekter. Det gælder for eksempel gennemførelsen af den såkaldte Børne- og ungekaravane i oktober og november, som har været den suverænt mest omfattende enkeltaktivitet på grund af en omfattende (logistisk) koordinering og de sproglige hurdler mellem lokale og danske partnere, på den ene side kinesiske myndigheder og teateragenter, på den anden Teatercentrum og Levende Musik i Skolen. Et veritabelt puslespil. I løbet af fire uger gav 6 teatre og musikensembler flere end 60 forestillinger i Beijing, Shanghai, Xi an, Guangzhou og Shenzhen. For nogles vedkommende betød dette en rejseaktivitet på kilometer indenfor ni dage oveni næsten daglige opførelser, prøveforløb med vider. De involverede ensembler var Uppercut Danseteater med En Kort En Lang for de yngste, Grønnegade Teater med Romeo & Juliet en dukkeforestilling på engelsk for 8-14 årige, Black Box Dance Company med danseforestillingen 100 Likes for teenagere og Gazart med Sneøjne for de alleryngste. Desuden Phønix og Body Rhythm Factory med brede musikalske fortællinger for alle aldre. Forestillingerne blev ikke alene gennemført på rigtige spillesteder men også i indkøbscentre, på skoler i fattige udkantsområder og i byens rum. I de fleste tilfælde fulgt op af dialogaktiviteter mellem de danske deltagere og publikum. I Beijing, hvor Penghao Teatret lagde ramme til en festival over otte dage, var en hel dag helliget en fagkonference for pædagoger og forskere om børn og kreativitet med professor Beth Juncker og flere teaterdirektører som hovedtalere. Trods deres forskellighed var forestillingerne alle steder store tilløbsstykker, og successen rækker længere. I skrivende stund er DKI således inde over forhandlingerne om kinesiske produktioner af to af forestillingerne, ligesom der siden har været en mærkbar stigning i efterspørgslen på nye samarbejdstiltag indenfor B&U-området. udenfor alfarvej Hvor kultursatsningens børne- og ungdomsprogram i det store hele var nyt land for Instituttet, var aktiviteterne om velfærd og bæredygtig udvikling mere velkendt terræn. Alligevel er der grund til at fremhæve to projekter med fokus på byudviklingen og dens skyggesider. Det første var et workshop-baseret samarbejde mellem danske og kinesiske arkitekter i begyndelsen af november, som blev gennemført sammen med Arkitektskolen på Central Academy of Fine Arts (CAFA) i Beijing med deltagelse af toneangivende fagfolk fra begge lande. Workshoppen blev indledt med et symposium over emnet Architecture and Welfare, hvor kinesiske kapaciteter som Wang Shuo (Meta Hutong), Shi Yang (Hypersity) og Che Fei samt ikke mindst Lv Pinjing, rektor for CAFA, bidrog med skarpe indlæg. De danske input stod blandt andre Rasmus Alstrup (SLA Arkitekter), Serban Cornea (Mutopia), Sara Bjelke (BCVA) og Morten Ørsager (Erik Møller Arkitekter) for. Efterfølgende flyttede deltagerne 5 dage til Xingyi i den fattige Guizhou-provins kilometer mod syd for on location at arbejde med modeller for en social bæredygtig udvikling med udgangspunkt i en række landbosamfund, heraf nogle overlevelsestruede etniske landsbyer med færre end 500 indbyggere. Problemstillingen for workshoppen var: Hvordan kan der skabes fysisk kvalitet for børn og ældre (boliger, skoler, alderdomshjem og hospitaler) i miljøer, der danner ramme for 40% af den kinesiske befolknings dagligdag. Ud over at bibringe de danske specialister en enestående indsigt i de udfordringer, som Kina står over for, ser vi projektet Kulturprojekter: Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 24 koncerter, 77 sceneforestillinger, heraf 57 for børn og unge, 33 filmforevisninger, 9 udstillinger 32 dialogaktiviteter (konferencer, symposier, workshops, seminarer), 2 bogudgivelser, 1 tv-udsendelse 1 statsbesøg, 1 ministerbesøg, 5 styrelsesbesøg, 1 åbning af Kulturcenter (rækkevidde: personer, indirekte rækkevidde i medier: TV-show om dansk kultur: 226 mio. pers., HKH Dronningens åbning af Odense Bys Museers H.C. Andersen udstilling: 22 mio. pers.) Indt. dæk. studieture: 2 (4 delt.) Besøgsprogrammer: 1 (16 delt.) Foredrag/interv. v. medarbejdere: 30 9 foredrag, 21 interviews (10 danske medier og 11 kinesiske). Medier Følgere på sociale medier: Besøg på hjemmeside(r): n/a Omtale på andres medier: i alt 309

12 12 DKI årsberetning 2014 Gazart viste forestillingen 'Sneøjne'. Foto: Thomas Petri. som kimen til et samarbejde, der på sigt vil materialisere sig i konkrete faglige projekter, på det forretningsmæssige såvel som på det institutionelle og personlige plan. En lignende ambition stod bag kunstnergruppen Yoyo oyoys kompositionsspil Bevægeligt Akkurat. Spillet kombinerer musik og performance i en italesættelse af regler for kunstnerisk skaben og medbestemmelse. Bevægeligt Akkurat blev gennemført i oktober på fem forskellige lokaliteter fra Beijing over provinshovedstaden Nanjing til landsbyen Bishan i Anhui-provinsen. Deltagerne dannede ud over de seks danske kunstnere og musikere skiftende lokale konstellationer, der inddrog tilfældige personer alt efter, hvem der befandt sig på stedet. Formidling af kulturarv Kultursatsningens mere konventionelle samarbejder med kinesiske institutioner var dem, der fra dansk side blev givet mest opmærksomhed. Der var typisk tale om omfattende udstillinger programsat efter Kulturministerens besøgsprogram. Det gjaldt bl.a. Putting People First om dansk arkitektur som en af velfærdsstatens byggeklodser. Odense Bys Museers Fairytales of Paper om H.C. Andersens papirklip, som havde velbesøgte visninger i henholdsvis Beijing, Xi an og Hangzhou. Den største enkeltsatsning var Statens Museum for Kunsts samarbejde med CAFA Museum of Art i Beijing om en omfattende præsentation af Bjørn Nørgaards liv og værk med titlen Re-modelling the World Again and Again. Udstillingen blev åbnet af Kulturministeren og markerede sig som en tour de force over 50 års dansk kunsthistorie med bidrag fra private samlinger og kataloger i kinesiske og engelske udgaver. Hertil Ny Carlsbergfondets donation af en skulptur af Bjørn Nørgaard, som blev opstillet uden for museet, der så vidt vides er den første udenlandske skulptur i et offentligt byrum i Beijing. I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt forelæsninger, workshops og velbesøgte børneaktiviteter. Dette sammen med en meget professionelt håndteret kommunikationsstrategi, der gav sig udslag i flere end 100 artikler i kinesiske medier, gjorde det udstillingen til Kultursatsningens bredest eksponerede begivenhed. Kultur i prime time Det var imidlertid en helt anden begivenhed, uafhængigt af Kultursatsningen, som i løbet af 2014 skaffede dansk kultur mest opmærksomhed. Oven på statsbesøget i april modtog ambassaden og DKI-Kina en henvendelse fra Hunan TV, som er Kinas største kabelstation om at udvikle et 80 minutters program helliget dansk kultur til det ultrapopulære talk-show, Tian Tian Xiang Shang ( 天 天 向 上 ). Ingredienserne bestod, foruden fire ustyrlige værter, af sangerinden Medina Sponsorer og samarbejdspartnere Kulturministeriet Kulturstyrelsen Statens Kunstfond Den Danske Ambassade i Beijing Generalkonsulatet i Shanghai Den Danske Ambassade i Korea Det Danske Filminstitut International Media Support Dansk Musikerforbund Teatercentrum Levende Musik i Skolen Mærsk Sino-Danish University Center Københavns Kommune Aarhus Kommune Holstebro Kommune Odense Bys Museer Sydvestjyske Museer Nordisk Ministerråd Statens Museum for Kunst Ny Carlsbergfondet Bjørn Nørgaard Dansk Danseteater Granhøj Dans Galleri Image, Aarhus Aarhus Universitet Central Academy of Fine Arts, Beijing China Museum of Digital Art Chinese National Academy of Art State Administration of Cultural Heritage Beijing Design Week Beijing International Book Fair Penghao Theatre Kaiguan Culture Ullens Center for Contemporary Art, Beijing Chinese Museum for Women and Children Milkyways Communication and Production idocs, Beijing Sanlitun Taikooli Guangdong Documentary Festival Three Shadows Photographic Center Professor Tan Ping, Beijing Ou Ning, Bishan, Anhui Provinsen Palace Museum, Xi an 1935 Dahua, Xi an Pingyao International Photo Festival Hunan TV Station Nanjing University QXD Live House, Shanghai Dramatic Arts Center, Shanghai Shanghai Theatre Academy Suzhou Museum Xingyi Kommune Guizhou Provinsen

13 DKI årsberetning Åbningen af Det Danske Kultucenter i 798 Arts International District i Beijing. Fotos: Ming Ou Lü, Den Danske Ambassade i Kina. med band, den forrygende kok Per Thøstesen, 16 unge sylfidedansere fra Den Kgl. Balletskole i Holstebro, Lego, Kjeldsens småkager og ambassadør Friis Arne Petersen, som bandt hele showet sammen. Forud var gået 16 dages forberedelser, hvor ambassaden og DKI-Kina i fællesskab arbejdede med at sammensætte programmet, booke flybilletter og skaffe visa. Udsendelsen blev sendt i prime time den 30. maj og blev ifølge observatører set af mindst 220 millioner seere i hele Kina; hertil kommer alle de, der fulgte med på mobile platforme og de, der efterfølgende streamede fra stationens hjemmeside. Alt i alt er der formentlig tale om den mest omfangsrige eksponering af dansk kultur i Kina nogensinde. Kulturinstituttet i nye rammer I løbet af foråret blev der taget skridt til at materialisere Instituttets nye status som officielt Dansk Kulturcenter i Kina i ændrede fysiske rammer. Det lå på forhånd i kortene, at centret skulle være beliggende i 798 International Arts District, et ikonisk levende og attraktivt område i Beijings nordøstlige kvarterer. Siden 2008 har 798 været Kinas største og mest betydningsfulde kunst- og kulturområde og rangerer i dag som Beijings tredje mest besøgte sted, lige efter Den Store Mur og Den Forbudte By med 8 millioner anslåede besøgende om året. I begyndelsen af oktober blev den egentlige bygning udvalgt, og Generalsekretæren underskrev en ni-årig leje-aftale i tre trancher af tre år. Bygningen er en af de oprindelige fabriksbygninger fra 1956, tegnet af tyske arkitekter og opført som en søjlekonstruktion i jernbeton. Rummet er et stort højloftet rum på knap 500m 2 med en indskudt etage på knap 120m 2. Selv om bygningen endnu kun var i sin oprindelige, ikke renoverede stand, blev den officielt åbnet med en smuk begivenhed den 26. oktober, der havde deltagelse af Kulturministeren og den kinesiske Vice-kulturminister Yang Zejin foruden en række af danske og kinesiske honoratiores. Udover sit protokollære indhold med taler og snoreklip bestod begivenheden af et musikalsk program bestående af Phønix og guzheng-spilleren Sang Ka ye samt visning af danske cinéma-noir film på de rå vægge. Det skønnes, at flere end 400 personer deltog, heraf mange kinesiske kunstnere. Dagen afsluttedes med en middag på en nærliggende restaurant med 150 danske og kinesiske deltagere og kulturministeren. Overtagelsen af ejendommen i 798 kastede en del omtale af sig i danske medier, trykte såvel som digitale. I Kina blev begivenheden især kommunikeret af 798 Management, som fremhævede, at området med Det Danske Kulturcenter som første udenlandske institution nu er gået ind i en ny fase, hvor international kulturudveksling gradvist vil få større og større rolle. Konkret vil bygningen blive moderniseret med nænsom hånd og i respekt for de fredningsregler, der gælder for hele 798. Formålet er at skabe et levende, tilgængeligt og åbent sted, som den fysiske ramme om en mangfoldighed af fænomener, der alle vil indgå i den årlige programmering, som i løbet af året skal komme hele vejen rundt om leg og læring, forskning og udvikling, dialog, debat og velfærd, arkitektur, bæredygtighed og byudvikling samt de mere traditionelle udvekslinger mellem institutioner, mennesker og produkter. Eric Messerschmidt, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Med støtte fra Interkulturelt Center og Statens Kunstfond var ASSITEJ Danmark i april 2015 vært for fem cubanske scenekunstneres

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om

ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om 50.000,- kr. i støtte til afholdelse af SpringFestival 2016 International scenekunst for

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

DET INTERNATIONALE KULTURPANEL

DET INTERNATIONALE KULTURPANEL DET INTERNATIONALE KULTURPANEL Strategi 2017-2020 INDHOLD 1. Formål, vision og principper 3 1. Fortællingerne om Danmark 6 1.1. Kunsten og kulturens rolle i fortællingerne om Danmark 6 1.2. Værdier 7 2.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA 14. 19. september Gør en forskel OM DENMARK WEEK CHENGDU 2015 er 65-året for det diplomatiske samarbejde mellem Kina og Danmark. Det fejres hele året i begge lande. Og byen

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2013. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og forskning

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2013. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og forskning DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2013 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og forskning Forsidebillede: Lovesongs, Adi Amit. Dansk Danseteater. Foto: Bjarke Ørsted. Overfor:

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Scenekunst i Danmark veje til udvikling

Scenekunst i Danmark veje til udvikling Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 248 Offentligt 1 Scenekunst i Danmark veje til udvikling Høringssvar fra Dansens Hus Generelt er det glædeligt, at dansen er bragt på banen i denne rapport om

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere