5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde"

Transkript

1 Tilstede: Afbud/fraværende: Forældre: Keld Hjortshøj, Rikke Hamberg Hesselø, John Robert Gjørup Kristensen, Ida Holmer, Jeanette Lundgren Jensen, Merete Aasbjerg Petersen, Lotte Bruhn Lokalt erhvervsliv: Tommy Claus Eisenreich Medarbejdere: John T. Rasmussen, Claus Ankjær Pedersen Elever: Ledelse: Per Bovedt, Morten Visti Motet og René Williams. John K., Jeanette, Tommy, Jacob og Silan 1. Referat fra sidst 3 min - Tilbagemelding vedr. til SB vedr. kommunaltbudget Der er overordnet ikke noget i det kommunale budget specifikt rette mod Karlslunde Skole. 2. Nyt fra elevråd Orientering 4. Principper Drøftelse og beslutning 5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde 30 min - Beslutning vedr. princip for s-h-samarbejde (se bilag red. af Merete) Princippet vedr. s-h-samarbejde er godkendt uden rettelser - Princip for sfo oplæg v. John/medarvejderrepræs. på mødet Drøftet og gennemgået. Revideringer drøftet og principforslag tilrettet, revideret udkast til beslutning tages op på næste SB-møde 5. Møde med kontaktforældre Drøftelse og evt. beslutning 30 min - Fælles blik på indkomne forslag/perspektiver fra kontaktforældre se bilag De indkommende indlæg blev diskuteret. - Beslutning ang. tidspunkt og indhold for kontaktforældremøde Forslag blev stillet om at melde tilbage til kontaktforældrene at udsætte kontaktforældremødet til foråret i forbindelse valget til SB. Afholde et mødet senere evt. næste år, hvor økonomien omkring Karlslunde Skole bliver et punkt til gennemgang og drøftelse. Beslutning: Skolens ledelse udsender en besked til kontaktforældrene mht. afholdelsen af kontaktforældremødet udsættes til marts/april Beskeden udsendes på baggrund af SB beslutning. Der bør sendes en huske besked ud ca. en måned før mødet. Skolens ledelse kommer med en handleplan for, hvornår der afholdes valg til SB. Det forventes at der afholdes valg senest ultimo april Skolens leder har besluttet at nedslidte ting, der møder forældrene skal fjernes eller nedtages. 6. Punkt ifølge årshjul Drøftelse og evt. beslutning 20 min - 1:1-skolen samt mobilpolitik - Og som følge af et politisk ønske: Se bilag; skrevet som mail til ledelse og sbformænd. Skolens leder orienterede SB. SB drøftede syn og holdninger til 1:1 skolen. Side 1 af 6

2 7. Åbent punkt Orientering og drøftelse 15 min - Kvalitetsrapporten. Processen kører fra tirsdag den 31/10 SB skal på mødet den 13/12 beslutte en samlede udtalelse til kvalitetsrapporten SB mødes til et fyraftensmøde den 6/12 kl Nyt fra Skole Orientering, drøftelse og evt. beslutning. 25 min Øvrigt: Diæt-formular (fast punkt på dagsordenen) Tidligere planer for udearealer på KA jf. ref. fra sidste møde Skolens ledelse vender tilbage med mere deltaljeret oplysninger på SB-mødet i december Valgfag og procedurer Blev gennemgået og drøftet Ledelse: Sidste nyt ifm. ipads: Alle elever fra 6. til og med 8. klasse har fået udleveret nye ipads.vi ved endnu ikke hvornår resten af eleverne får nye. Økonomi Forventer fortsat at komme ud med et lille underskud Personalesituation pt.: Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 30/10 9. Evt. 5 min - ingenting SFO og indskoling: sidste nyt Lygtefest den 3. november Andet: 10. Punkter til næste møde 2 min - Skolens ledelse vender tilbage mht. plan for rengøring af skolens toiletter - Kvalitetsrapport Side 2 af 6

3 Bilag til møde: 1. Princip for skole-hjem-samarbejde Formål: Med dette princip ønsker skolebestyrelsen at sætte fokus på at skolen og forældre i samarbejde tager ansvar for børnenes faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. 1. Formål med Forældremøder: Sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen ved Inddragelse af forældre i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige udfordringer At forældre kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter for klassen Skolens ansvar: Tilstræber at afholde regelmæssige forældremøder og er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder Sikrer, at der på møderne er plads til både information og dialog med og mellem forældre Inddrager klassens kontaktpersoner i planlægning og gennemførelse af forældremøder Indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage Forældrenes ansvar: Bestræber sig på at deltage i alle forældremøder Bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, således at klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres 2. Formål med Skole-hjem-samtaler Medvirker til, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål Sikrer dialog og konkrete aftaler mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af mål for barnets faglige og sociale udvikling Understøttelse af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale Skolens ansvar: Tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid, og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage Udsender elevplanerne i tilpas god tid, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole-hjem-samtalen Indkalder i tilstrækkeligt omfang til skole-hjem-samtaler - fx to gange om året Vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev Tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de hjemme kan støtte deres barns læring Tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle væsentlige fag Forældrenes ansvar: Forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved gennemgang af elevplanen sammen med deres barn Tilstræber, at mindst én forælder deltager i skole-hjem-samtalen Side 3 af 6

4 2. Input fra kontaktforældre: Toiletforhold Jeg synes man skulle prøve at skaffe nogle midler, så man kunne forbedre toiletforholdene for de unge. Toiletterne, især i den gamle afdeling virker noget uhumske. Mvh Søren Landström Klub Oasen Som kontaktforældre for 4.b vil vi gerne bede Skolebestyrelsen om at vurdere indsatsen omkring Klub Oasen. Vi oplever i stigende grad at børnene vælger klubben fra, da personalet ikke er særligt udadvendte forstået på den måde, at de ikke sørger for at inddrage børnene i kommende aktiviteter. Det betyder, at børnene i stedet tager hjem og sidder alene med deres computere/ipads, hvilket ikke er specielt socialt fremmende. Hvad kan Skolebestyrelsen gøre for at få inddraget klubben mere i dagligdagen? ipad, trivsel og skolens udseende - Hvad er skolens holdning til brug af Ipads f.eks. i frikvarterer (primært de større klasser), samt i timer med vikar. Må de spille og i givet fald alle slags spil eller kun skolespil? Et regelsæt ønskes omkring dette. Kunne også bruges omkring mobiltelefoner. - Trivsel i klasserne og handlingsplaner omkring dette. - Skolens udseende. Er det ikke bedre at rive gardiner, som er i itu, ned end at lade dem hænge. I det hele taget få gennemgået skolen og vurdere, hvordan man med små midler kunne giver skolen en opfriskning. Side 4 af 6

5 3. Årshjul: Møderække for bestyrelsesmøder i skoleåret : Dato mandag d. 14. aug. onsdag d. 20. sept. onsdag d. 25. okt. onsdag d. 8. nov. + Kontaktforældremøde! onsdag d. 13. dec. onsdag d. 31. jan. onsdag d. 14. marts onsdag d. 25. april onsdag d. 16. maj onsdag d. 13. juni Mødetid: kl der er lagt 10 bestyrelsesmøder; med mulighed for at placere et 11. møde efter behov. Bestyrelsen besluttede på møde i august at følgende emner/temaer skulle indgå i årshjulet. Principper Profil-skole Forældrebank - jf. den åbne skole Digital skole: Kulturdrøftelse mht. styring og udvikling og fx; hvordan fastholder og evt. forøger vi antallet af elever i udskolingen? Side 5 af 6

6 4. Kære ledere og SB-formænd Her en kort orientering efter onsdagens møde i Børne- og ungeudvalget. Hele referatet kan ses her; Der var to sager på dagsordenen vedr. skoleområdet; Dels 1:1-skolen, dels en sag om mobilpolitik på skolerne 1:1-skolen: Udvalget drøftede, at der er behov for en gentænkning og service-check på vores ambitiøse 1:1 satsning. Som fælles skolevæsen har vi behov for at blive skarpere på, hvad vi vil opnå med 1:1-skolen, og hvilke midler der så skal til. Det planlægger vi nu en proces for, som skal køre hen over vinteren og foråret hvor vi kommer til at drøfte dette med elever, medarbejdere, forældre og politikere og undervejs nok også få nogle videninput, måske fra andre kommuner, forskere, mv. Udvalget diskuterede også om der skal udleveres ipads til 0. klasseselever. Udvalget besluttede, at vi skal undersøge konsekvensen heraf, hos de medarbejdere der har 0. og 1. klasse, før udvalget vil tage en endelig beslutning herom. Mobilpolitik: Som I måske har lagt mærke til i den offentlige debat, er der en politisk diskussion om, hvorvidt der skal laves kommunale (eller nationale) regler for brug af mobiltelefoner i skolen. Udvalget blev enige om, at spørge skolebestyrelserne om de ser et behov for en fælles kommunal indsats på dette område. Vi er lige nu ved at skrive et brev til alle jeres skolebestyrelser herom, som I kan forvente at modtage i ugerne efter efterårsferien. Jeres tilbagemeldinger bliver så givet videre til Børne- og ungeudvalget, der vil bruge det i deres beslutningsproces. Side 6 af 6

Side 1 af 9. REFERAT Skolebestyrelsesmøde onsdag den 20. september 2017 kl Tilstede: 1. Referat fra sidst 3 min - Godkendt

Side 1 af 9. REFERAT Skolebestyrelsesmøde onsdag den 20. september 2017 kl Tilstede: 1. Referat fra sidst 3 min - Godkendt Tilstede: Afbud/fraværende: 1. Referat fra sidst 3 min - Godkendt Forældre: Keld Hjortshøj, Rikke Hamberg Hesselø, John Robert Gjørup Kristensen, Ida Holmer, Jeanette Lundgren Jensen, Merete Aasbjerg Petersen,

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Indledning og værdigrundlag Med følgende principper for skole-hjemsamarbejde ønsker vi at skabe forudsætninger for et godt og åbent samarbejde

Læs mere

NOTAT. Princip for skole-/hjemsamarbejde. Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang.

NOTAT. Princip for skole-/hjemsamarbejde. Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang. Princip for skole-/hjemsamarbejde Dette princip indeholder Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang Kommunikation mellem skole og hjem Underretning om elevens udbytte af undervisningen Forældremøder

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Principper for skolens drift

Principper for skolens drift Principper for skolens drift Emne: Skole-hjemsamarbejdet Dato 05-05-2015 Sagsbehandler Preben Skov Christensen Direkte telefonnr. 76 81 36 00 Journalnr. 17.01.01-P21-1-15 Principper for skole-hjemsamarbejdet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Lise Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Dagsorden 25. oktober 2017

Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 17:00-19:30 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Principper & politikker pr. april 2017

Principper & politikker pr. april 2017 Principper & politikker pr. april 2017 - besluttet i skolebestyrelsen i perioden januar 2015 til april 2017 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Tilstede: Sanne Hansen, Kirsten Knudsen, Helle Ertmann, Helle Nissen, Ruth Haltrup, Tina Nielsen, Rikke Rasmussen, Hanne Frisgaard og Lene

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ekstraordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ekstraordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ekstraordinært møde Onsdag den 19. august 2015 kl. 17.00 19.00 i H.C. Andersen lokalet Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael H., Kennet, John, Michael,

Læs mere

Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1

Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1 Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1 Et princip skal formuleres så det både udtrykker skolens værdier, sætter retning for skolen og samtidig er til at arbejde med i praksis. Et princip sætter

Læs mere

Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet

Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet [princip 1] Princip for kommunikation mellem skole og hjem Formål: Princippet for kommunikation mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen Møde i skolebestyrelsen den 22.08 2018 kl. 18.30-21.00 n er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen 1. Godkendelse af referat Udsendt pr. mail Referat godkendt. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 21. august 2017 REFERAT Formøde for forældrevalgte: Kl. 18.00 18.30 Sandwich fra 18.30 19.00 Tid: Kl. 19.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen og Kirsten Lundager Afbud:

Læs mere

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00. Øster Brønderslev Lærerværelset

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00. Øster Brønderslev Lærerværelset Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde nr. 12: Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00 Øster Brønderslev Lærerværelset Afbud: Michael, Pia, Peter, Anton, Andrea, Peter Dagsorden 0. Godkendelse - Referat fra

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 25. august 2016 På afd. Nordskov

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 25. august 2016 På afd. Nordskov Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 25. august 2016 På afd. Nordskov 19.00 21.00 Deltagere: Claus Elleman, Bent Zachariassen, Sigurd Brønnum, Nellie Bradsted, Sofie Paludan, Stine Baad, Dorthe Kvetny, Maria

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag den 29. januar 2018 kl på Fussingsvej

Skolebestyrelsesmøde mandag den 29. januar 2018 kl på Fussingsvej Skolebestyrelsesmøde mandag den 29. januar 2018 kl. 17.00 på Fussingsvej Deltagere: Kenneth Gøeg (Fu), Sonja Linnet (Fu), Lene Hansen (Spec.), Linda Ballegaard Nielsen (Ki pædagog), Johan Altenburg (Fu),

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Mandag d. 24. april 2017

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Mandag d. 24. april 2017 Referat fra skolebestyrelsesmøde Mandag d. 24. april 2017 Mødetidspunkt: 17.00 19.30 Referent: LAN Mødested: Mødelokale ved siden af kontor Afbud: Søren A., Alexander Guldager, Carina Alber, Ulla Riisbjerg,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

REFERAT. 2. Fordybelses- & refleksionspunkt Skolestruktur

REFERAT. 2. Fordybelses- & refleksionspunkt Skolestruktur 1 Balleskolen Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 Tid: 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: (vælges på mødet) Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014. Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur

Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014. Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014 Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Indhold årsberetning 13/14 1. Folkeskolereformen på skolen og i kommunen 2. Skolebestyrelsens arbejde 2013/14

Læs mere

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Vore værdier Med eleven i centrum sætter vi fokus på samarbejdet mellem skole og hjem, på Funder og Kragelund skoler.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Formålet med skole hjem-samarbejdet på Gerbrandskolen er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt:

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt: Referat af møde i Skolebestyrelsen Aalestrup Skole Data om mødet: Dato: 24. oktober 2017 Tid: 18.00 21.00 - aftensmad fra 17.30 Sted: Personalerummet Forbered: Medbring: Læs Minianalysen Mødedeltagere:

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Michael Brandt, Mette Riisby, Christian Peschardt og Mark Thuun Suppleanter: Elever: Jonathan Frederik Rosted (9.C) og Amalie

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 22. august 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Jacob Vestersager Engdal (næstformand). Ordstyrer: Lene Bahne Knudsen Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89 MØDETIDSPUNKT Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.00 OG STED: I skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: FRAVÆRENDE: Maj-Britt Lindeblad (ML), Jens Darket (JD),

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 23-01-2018 Kl.: 19.00-21.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Michael Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Principperne for skole-hjem samarbejdet tager sit udgangspunkt i Folkeskoleloven:

Principperne for skole-hjem samarbejdet tager sit udgangspunkt i Folkeskoleloven: Dronninggårdskolen Principper for skole-hjem samarbejdet 1. Formål med skole-hjem samarbejdet Skole-hjem samarbejdet har til formål at skabe en tæt kontakt mellem skole og hjem, således at der etableres

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 04. maj 2017 Dagsorden Formøde for forældrevalgte: Kl. 18.00 18.30 Sandwich fra 18.30 19.00 Tid: Kl. 19.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen Afbud: Betina Persson Fraværende:

Læs mere

Højbjerg, SB-møde nr. 18 Tid: ons. d. 11. april 2018 kl Sted: Personalerummet

Højbjerg, SB-møde nr. 18 Tid: ons. d. 11. april 2018 kl Sted: Personalerummet kra@aaks.aarhus.dk Højbjerg, 16-04-18 SB-møde nr. 18 Tid: ons. d. 11. april 2018 kl. 19.00 21.00 Sted: Personalerummet Referat af skolebestyrelsesmøde Deltagere: Søren, Birgitte, Lene, Mathias, Jens (elev),

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. december 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael Skolebestyrelsesmøde Mødedato 06.03.2019 Mødested/lokale SIM - Mødet påbegyndt kl. 17.00 Mødet afsluttet senest kl. 19.00 Deltagere Skolebestyrelsen Afbud: Rikke Markmann, Amalie Engelbrecht Emne (ansvarlig)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 20. MARTS 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 20. MARTS 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D.. MARTS 17, KL. 17:30 :00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. februar 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 17. januar 2017 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 6. november 2017 kl. 17.00 19.00 på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: John, Kennet, Fie, Trine, Henriette, Michael,

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Princip for Fælles arrangementer i skoletiden I

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Princip for Fælles arrangementer i skoletiden I Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 20. marts 2018 klokken 19.00-21.30 Ekstraordinært møde, indkaldt af formanden Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer:

Læs mere

Skolebestyrelsens møder på Gåsetårnskolen

Skolebestyrelsens møder på Gåsetårnskolen Skolebestyrelsens møder på Gåsetårnskolen DAGSORDEN/REFERAT Dato/tid: Onsdag den 27. februar 2019, kl. 18.00-20.45 obs udvidet mødetid Afdeling/lokale: Marienberg afd., personalerummet Deltagere: Mathias

Læs mere

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE. Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28/ kl

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE. Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28/ kl Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28/11 2016 kl. 17.30 20.30. Deltagere: Hanne Arboe Brøndum, Mette Gudman Henriksen, Uffe Jankvist, Thomas U. Stilling, Thorleif Frøkjær, Karen Asholt Pedersen, Emilie Sewerin

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde

Referat af skolebestyrelsesmøde Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 13. januar 2016 kl. 17.15 på skolens lærerværelse Forældrerepræsentanter: Peter Brastholt, Rasmus Edelberg, Helle Sørensen, Regin, Martine Midjord, Michael Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i skolebestyrelsen torsdag d. 8. maj 2014 kl

Referat fra møde i skolebestyrelsen torsdag d. 8. maj 2014 kl Referat fra møde i skolebestyrelsen torsdag d. 8. maj 2014 kl.18.30 20.30 Fremmødte: Birgitte, Karoline, Dion, Gitte, Jesper, Pia og Kirsten (referent) Afbud: Maibritt 1. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Skolebestyrelsesreferat Dato 22. oktober 2014 Møde nr. 74

Skolebestyrelsesreferat Dato 22. oktober 2014 Møde nr. 74 MØDETIDSPUNKT Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 19.00 OG STED: i skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: Maj-Britt Lindeblad (ML), Jens Darket (JD), Nikolai Thal-Jantzen

Læs mere

Referent: Corinna Hansen Mødeleder: Klarafine Lildholdt. Punkt Emne Beslutning/drøftelse/orientering. Velkommen til nye skolebestyrelsesmedlemmer

Referent: Corinna Hansen Mødeleder: Klarafine Lildholdt. Punkt Emne Beslutning/drøftelse/orientering. Velkommen til nye skolebestyrelsesmedlemmer Referat af skolebestyrelsesmøde den 11.10.017 kl. 17.00 20.00 Deltagere: René Bang, Corinna Hansen, Bintha Andersen, Karen Sørensen, Ditte Jensen, Klarafine Lildholdt, Lotte Greve, Rasmus Rubinstein, America

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 9. marts : Mødet er forlænget

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 9. marts : Mødet er forlænget Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 9. marts 18.30-21.30: Mødet er forlænget Forældrerepræsentanter: Jens Ole Sørensen, Lotte Søndergaard Nielsen, Rikke Jungberg Pedersen, Christian Korsgaard, Brian Markussen

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra skoleledelsen

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra skoleledelsen Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 17. august 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Søren Pind Lauritsen Dagsordensansvarlig: Susanne Gade Clausen

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016:

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Børne- og ungdomsforvaltningen Skolen på Islands Brygge Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Deltagere: Lene Høyer Anne Stubsgaard Jon Paludan Anne Vestergaard Jensen Sofie Lunøe Stine

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 9.11.2016 på afd. Søagerskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Afd. Søager Møde nr.:3/16-17 Gæster: Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag (fra

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 16

Skolebestyrelsesmøde nr. 16 . Skolebestyrelsesmøde nr. 16 Onsdag d. 28. februar på afd. Jernløse 18.30-20.30 De næste møder Mandag d. 19/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag d. 12/6 Jyderup DELTAGERE

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl. 17-20 Vejl. tid Emne Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af processtyrer og ordstyrer.

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Dato 20. maj Tidspunkt kl Afdelingen i Nyråd. Thorsten Gregersen

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Dato 20. maj Tidspunkt kl Afdelingen i Nyråd. Thorsten Gregersen Dato 20. maj 2015 Tidspunkt kl. 19.00 21.30 Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Nyråd Thorsten Gregersen Søren Oldenburg, Nicolaj Lund Madsen

Læs mere

Dagsorden 19. september 2018

Dagsorden 19. september 2018 Dagsorden 19. september 2018 Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:30-19:00 Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden udsendes senest 4 dage inden mødet. Ønsker om punkter til dagsordenen skal

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl 2015 2014/15 1 Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00-21.00 Tilstede: Malene Blond, William Blond, Sara K. Bønløkke, Theresa Christensen, Claus Nielsen, Preben Christoffersen,

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 1/2 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Annette, Frank, Troels, Anders, Lars, Kim, Helle, Tine, Charlotte, Pia og Mette Elevrådet: Kardi, Linnea, Ali, Cecilie

Læs mere

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard Art. Tid Ved 5 Tel efon skole 88 88 56 00 Tel efon SFO 88 88 56 30 Røjl emose ve j 9, Strib / 550 0 Middelfar t Strib Skole Dato 1/11 Møde Skolebestyrelsesmøde Mødedato Onsdag den 4. november 2015 Fra-til

Læs mere

Formøde for forældrevalgte Nytårskur Sandwich fra

Formøde for forældrevalgte Nytårskur Sandwich fra Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 23. januar 2017 Referat Formøde for forældrevalgte 18.30-19.00 Nytårskur Sandwich fra 19.00 20.00 Tid: Selve mødet er fra 20.00-21.30 Deltagere: Skolebestyrelsen samt Kirsten

Læs mere

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Dato og tid: onsdag 4. april , Frederiksstadsgade 6, byg. 5.

Dagsorden skolebestyrelsesmøde Dato og tid: onsdag 4. april , Frederiksstadsgade 6, byg. 5. Dagsorden skolebestyrelsesmøde Dato og tid: onsdag 4. april 2018 17.30-19.45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5. Deltagere: Forældre: Jan, Ditte, Tine, Thorbjørn, Sidsel, Susanne, Lone, Helle (sup.), Saadou

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl på Holme Skole

Referat fra Skolebestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl på Holme Skole Referat fra Skolebestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.30-21.00 på Holme Skole Til stede: Svend, Nadja, Karen, Lene, Anette, Sasja, Simon, Henrik, Ulla (ref) DAGSORDEN A. GENERELT - FASTE

Læs mere

4. Nyt fra skolebestyrelsen Orientering 15.juni er der møde i det fælles rådgivende organ. Punkter hertil til Peter. Bilag: -Ingen

4. Nyt fra skolebestyrelsen Orientering 15.juni er der møde i det fælles rådgivende organ. Punkter hertil til Peter. Bilag: -Ingen 20. maj 2016 Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 18. maj 2016 Klokken: 19.00-21.00 Sted: Personalerummet Deltagere: Stig Stavnskær Pedersen, Søren Lauritsen, Peter Stecher, Carsten Møhlenberg, Betina Hofmann,

Læs mere

Skolebestyrelsen Sengeløse Skole

Skolebestyrelsen Sengeløse Skole Skole Sengeløse Skole Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE tirsdag den 9. juni 2015 kl. 18.30 21.30 i personalerummet Til stede: Ricard Farina, Signe Sørensen, Henrik J Mortensen, Brian Hjermind, Astrid H Larsen,

Læs mere

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Et godt skolehjemsamarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel samt for undervisningsmiljøet i klassen og

Læs mere

DAGSORDEN/REFERATER DRØFTELSESPUNKTER

DAGSORDEN/REFERATER DRØFTELSESPUNKTER Skolebestyrelsesmøde 21. juni 2017 kl. 16.00 18.30 Tilstede: Charlotte Johansen, Morten Væver, Brian Matzon, Jeanette Brigsted Ruhe, Mette Schmidt, Mikkel Kälher Poulsen, Tine Steendorph, Michael Fogt,

Læs mere

Sundbyøster Skole. Dagsorden skolebestyrelse tirsdag d. 26. september 2017

Sundbyøster Skole. Dagsorden skolebestyrelse tirsdag d. 26. september 2017 Sundbyøster Skole Dagsorden skolebestyrelse tirsdag d. 26. september 2017 Medlemmer: Anette, Signe, Lasse, Karen Margrete, Sidd, David, Thomas, Michael, Line, Christina, AC, Niels og elever Afbud: Ref.:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag d. 21.november 2017 kl I personalerummet

Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag d. 21.november 2017 kl I personalerummet Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 21.november 2017 kl.18.00 21.00 I personalerummet 1. Bemærkninger til dagsorden: Anja skriver i Forældrenyt deadline tirsdag d. 28. november. Anja skriver i Forældrenyt

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere Forældrevalgte: Niels Christoffersen, Lars Pano Thørs(Afbud), Anna Ilsøe, Anne Marie Helmuth Tuff, Lars Harder(Afbud), Thomas Berlin

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet. 3. Orientering fra skoleledelsen

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet. 3. Orientering fra skoleledelsen Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 7. november 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

- Alle referater skal gøres til PDF - Udsende referatet uden kommentarer og rettelser

- Alle referater skal gøres til PDF - Udsende referatet uden kommentarer og rettelser Kratbjergskolen Skolebestyrelsesmøde Referat af SKB-møde d. 15. maj 2017 kl. 17:00-19:30 Afd. Engholm Mødeleder: Mette Thrane. Deltagere: Michael,, Sanne, Mette Thrane, Merethe, Maibritt, Michael, Mette,

Læs mere

Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken REFERAT

Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken REFERAT Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kl Møderum/Ny adm.

Skolebestyrelsesmøde Kl Møderum/Ny adm. Skolebestyrelsesmøde 22.08.2017 Kl. 19-21 Møderum/Ny adm. Koltvej 17-19 Fremmødte: B. Hatting, Kaja M. Madsen, Dorthe S. Rasmussen, Lise Grønbæk, Lene M. Kruse, Kristian Balle, Ulla Korsgaard, Roed, Karin

Læs mere

Skoleåret 2017/18 Bestyrelsesmøde SUNDskolen Møde 3 Lokale A Dato 8/ Dagsorden / referat

Skoleåret 2017/18 Bestyrelsesmøde SUNDskolen Møde 3 Lokale A Dato 8/ Dagsorden / referat Dagsorden / referat Ordinære medlemmer: Bo Rasmussen (formand), Merete Pedersen (forældrerepræsentant), Rikke Pyndt (forældrerepræsentant), Lonny Naja Rømer (forældrerepræsentant), Jette Knudsen (forældrerepræsentant),

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d kl Mødelokalet på skolens kontor

Skolebestyrelsesmøde mandag d kl Mødelokalet på skolens kontor Skolebestyrelsesmøde mandag d. 23.01.17 kl. 19.00-21.30 Mødelokalet på skolens kontor Fremmødte: Tine, Mette, Anders, Merete, Thomas, Rasmus, John, Fredrik, Karl og Trine. Freja og Emma (elevrep.) Afbud:

Læs mere

Emne O = orientering D = debat. Beslutning Godkendt

Emne O = orientering D = debat. Beslutning Godkendt Indkaldt Dagsorden til skolebestyrelsesmøde Hanne K. Jørgensen, Jesper B. Østergaard, Britta Gernaey, Esben S. Boëtius, Charlotte Villumsen, Mathilde Ilsøe, Asger B. Abrahamsen, Olaf Irgens, Helle E. Breinbjerg,

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde 51 Onsdag d. 16. august 2017 fra kl. 18.00-21.00 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk sua@rudersdal.dk Sagsbeh.:

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. september 2016 Møde nr. 91 Med vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. september 2016 Møde nr. 91 Med vedtagelser MØDETIDSPUNKT Onsdag den 21. september 2016 kl. 18.30 OG STED: MEDLEMMER: Suppleanter I skolens mødelokale på kontoret. Der tages portrætfoto og gruppebillede lige inden mødet!!! Sanne Lønskov (SL), Jens

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den 13.8.2013. Uden for dagsordenen bød Søren velkommen til elevrådsrepræsentanterne August, 8B og Timmi, 8B Forældrereferat skrives

Læs mere

Punkt / Dagsordenpunkt Dagsordentekst Proces Tid Beslutning, ansvarlig og deadlines. ½ Referatet godkendt. Dagsorden godkendt.

Punkt / Dagsordenpunkt Dagsordentekst Proces Tid Beslutning, ansvarlig og deadlines. ½ Referatet godkendt. Dagsorden godkendt. Skolebestyrelsen Løgstrup Skole Mødedato: 31. maj, 2017, 17.00 til 19.00 Mødested: Fysiklokalet Bemærkninger: Håndmadder til mødet Fraværende/afbud: Nina, Britt, Kirsten, Jens Bak Christensen eleverne.

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere Forældrevalgte: Niels Christoffersen (Afbud), Lars Pano Thørs, Anna Ilsøe, Henriette Bernhoff Lungholt, Lotte Falck, Thomas Berlin

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere