Referat Havnebestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Havnebestyrelsen"

Transkript

1 Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Christian Holm Donatzky Marlene Harpsøe Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af sidste mødes referat Status pr Årsrapport Havnechefens beretning - marts Eventuelt Næste Møde Åbne / Lukkede punkter...14 Bilagsliste...15

2 Havnebestyrelsen Mødedato Side Godkendelse af sidste mødes referat Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Havnebestyrelsen Referat af møde Indledning/Baggrund Referat af sidste møde foreligger Retsgrundlag Lov om havne Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at referatet godkendes Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt.

3 Havnebestyrelsen Mødedato Side Status pr Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3508 Havnebestyrelsen Status pr xls Indledning/Baggrund Der foreligger statusrapport pr Retsgrundlag Årsregnskabsloven klasse B Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Omsætningen på 0,6 mio. kr. er passager- og skibsafgifter for 1 måned samt skibsafgifter for 1. kvartal for erhvervsfartøjer med kontrakt. På omkostningssiden er der brugt 5% af årsbudgettet Der forventes på nuværende tidspunkt ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at status pr godkendes Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt

4 Havnebestyrelsen Mødedato Side Årsrapport 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3509 Havnebestyrelsen Årsrapport 2014.pdf Protokollat 2014.pdf Indledning/Baggrund Årsrapport for 2014 foreligger Revisionsprotokollat for 2014 foreligger Retsgrundlag Årsregnskabslovens klasse B Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der foreligger revideret årsrapport for 2014 med flg. hovedtal Årets omsætning Årets resultat Havnens indtægter, som hovedsageligt stammer fra HH-Ferries, er lidt mindre end det budgetterede og på samme niveau som 2013, hvilket skyldes at Sundbusserne ikke har indsat en færge mere som forudsat i budgettet. Sundbusserne har sejlet i times drift med færgen Pernille hele året. Udover ansættelse af en projektkonsulent med den primære opgave at afklare om konceptet Servicehavn er bæredygtigt, er der ikke afholdt nævneværdige driftsudgifter udover det sædvanlige. Der har i årets løb ikke været afgang eller tilgang til anlægskartoteket. Den samlede regnskabsmæssige afskrivning på havnens aktiver er opgjort til t.kr Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at årsrapporten godkendes at revisionsprotokollat godkendes Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe

5 Havnebestyrelsen Indstillingen godkendt. Mødedato Side 5 Dog ønskes en nærmere beskrivelse af Revisionsprotokollatet som beskriver den aktuelle godkendelsesprocedure ved betaling af fakturaer.

6 Havnebestyrelsen Mødedato Side Havnechefens beretning - marts 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3193 Havnebestyrelsen Visit Nordsjælland - status krydstogt pressemeddelelse Pressemeddelelse salg af Scandlines.docx Indledning/Baggrund Havnechefens beretning foreligger Retsgrundlag Lov om havne Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Udarbejdelse af Strategi frem mod 2030 Helsingør Selvstyre Havn (HSH) har siden 2005 været en kommunalt ejet Selvstyrehavn med en god omsætning, som for nuværende ligger på omkring 11,5 millioner kroner og giver et overskud på 2,5-3 millioner om året, hvilket er et stort overskudsgrad for så lille en Havn. Havnens store udfordring er at næsten hele omsætningen kommer fra én kunde nemlig HH- Ferries, der ligger ca. 10,4 mio. kr. af den samlede omsætning, så for nuværende kommer kun godt 1 million kroner fra andre aktiviteter så som det mindre færgerederi Sundbusserne, enkelte Krydstogtskibe, Slæbebåde, Lodsbåd, Lystfiskeskibe og anden form for tursejlads. Derfor lægges der op til afholdelse af et heldags Strategiseminar inden sommerferien, hvor flere forskellige udviklingsmuligheder vil blive præsenteret og bestyrelsen kan tage bestemmelse om havnens fremtidige forretningsgrundlag. Der vil senere komme forslag til tid og sted for afholdelsen. Visit Nordsjælland har fremsendt status på krydstogtarbejdet for perioden september december Vi har desværre kun anløb af 2 små krydstogtskibe i 2015, men markedsføringen og opfølgningen har aldrig været bedre end nu, så jeg forventer at det giver flere anløb til havnen i de kommende år. Status vedhæftes som bilag. Shipping DK Har købt Danmarks største krydstogt agent Mærsk Broker Agencies. Shipping.dk er også Helsingør Havns primære samarbejdspartner i forbindelse med etableringen af Servicehavnen. Artikel om salget vedhæftes som bilag. Servicehavn Helsingør Blev officielt igangsat af Borgmester Benedikte Kiær den 4. marts I de kommende måneder vil fokus ligge på markedsføring af konceptet, dels gennem SHIPPING.DK og det store netværk de råder over, dels gennem Danmarks Rederiforening. Yderligere vil vi fra havnens side, deltage i flere af de internationale konferencer der initieres af EMUC, og afholdes i Danmark, for på den måde, at få spredt budskabet og skabe netværk om Servicehavn Helsingør. Af én af de deltagende virksomheder FURUNO Electric Co. Ltd, er vi inviteret til møde med henblik på at blive præsenteret for deres globale netværk af skibsredere, skibsagenter etc.

7 Havnebestyrelsen Mødedato Side 7 Interessen for at være aktiv deltagende i konceptet, har været støt stigende hos de deltagende partnere, hvilket igen har medført, at andre maritime virksomheder selv har henvendt sig for at kunne være med. Et eksempel er Hundested Propeller fra Halsnæs Kommune. De svenske partnere forventer, at 3-4 andre maritime svenske virksomheder, med tilknytning til Helsingborg Havn, vil henvende sig direkte / indirekte, med ønske om at komme i betragtning som deltagere i konceptet Serviceport Elsinore. Salg af Scandlines. Efter det oplyste kun via pressen - så er alle 5 færger solgt til investeringsselskabet First State, hvis dette er rigtigt, så er også HH-Ferries solgt med. Havnens advokat har meddelt at handelen endnu ikke er lukket, men det vil formentlig ske meget snart. Det eneste officielle vi har modtaget er en meddelelse om, at navnet er ændret til HH-Ferries Øresund A/S. Pressemeddelelse om salget vedhæftes. Maritime Cluster Copenhagen North (MCCN) er nu etableret med de 3 kommuner og havnene i Hundested, Gilleleje og Helsingør som partnere. Hver kommune/havn har indskudt kr. i et pilotprojekt, med Europas Maritime Udviklings Center som ledende partner. Der er oprettet en styregruppe, som består af en repræsentant fra havn og by fra hver af deltagerne og med EMUC som formand. Fra Helsingør deltager Helle Haubro og Benny Carlsen. Projektgruppen består yderligere af Philip Svane, Birgit Johns Nielsen (One Stop Erhvervs Service) og Jan Hjorth Christensen. Formålet med MCCN er at forstærke virksomhedernes maritime kompetencer, øge uddannelsesniveauet og mulighederne for gensidigt samarbejde imellem deltagerne, som kan danne grundlag for innovation, samt at søge Regionale- og EU midler til en fortsættelse af klyngesamarbejdet i 3 år. Herefter skal Klyngen være selvbærende. Ny kaj skal tidoble antallet af krydstogtgæster i Skagen Mens Skagen lokker flere gæster til, daler antallet af krydstogtbesøgende i København. Krydstogtturisme. Skagen får en ny krydstogthavn, der kan tage imod flere og større skibe. Den 28. maj lægger årets første krydstogtskib til kaj i Skagen og skyder dermed sæsonen i gang. Men 2015 er ikke som tidligere år, for i år indvier den nordjyske by sin nye krydstogtkaj med forbedrede faciliteter og en kaj på 250 meter. I alt forventes godt besøgende i år. Det tal er beregnet ud fra de skibe, der har meldt deres ankomst. Og det er over 200 procent flere krydstogtgæster end sidste år, viser tal fra Wonderful Copenhagen, der indsamler tallene.»med den nye kaj kan vi tage 80 procent af de krydstogtskibe, som sejler i dag. Indtil nu har vi kun kunnet tage imod relativt små skibe«, siger Anne Sofie Rønne Jensen, der er cruise manager i Skagen.

8 Havnebestyrelsen Mødedato Side 8 Skagens nye krydstogthavn står færdig i april måned. Den har kostet 226 mio. kroner. FOTO: Cruise Skagen Den trange plads i havnen før udvidelsen har betydet, at over 95 procent af skibene, der lagde vejen forbi Skagen, måtte ligge udenfor havnen og sende gæster til land med små både. De forhold har fået nogen rederier til at droppe Skagen, fortæller Anne Sofie Rønne Jensen gæster/40 anløb om fem år Samtidig mener han, det kræver en indsats fra hele byen at tage godt imod gæsterne. Lige fra at have medarbejdere, der kan tale forskellige sprog til en indsats fra souvenirbutikkernes side i at tilbyde kunderne souvenirs og varer, der er af god dansk kvalitet, og som passer til de forskellige typer gæster. Jens Hausted påpeger desuden vigtigheden i, at Skagen får fremhævet sine kendetegn.»området skal vise det frem, som man ikke kan opleve alle andre steder og give rederiernes gæster et godt ophold. Ellers gider de ikke komme igen«, mener Jens Hausted. Og det arbejde er i gang, forsikrer Anne Sofie Rønne Jensen. Blandt andre er der møder med butikker, attraktioner og busoperatører om at lægge planer for at tage godt i mod gæsterne, så eksempelvis butikkerne er åbne, når skibene med de mange gæster lægger til kaj. Samtidig erkender Anne Sofie Rønne Jensen, at byen ikke skal oversvømmes af krydstogtgæster. Der er sat en grænse for, at skibe med maksimum gæster kan lægge til kaj per dag i højsæsonen.»der bor godt i Skagen, og i højsæsonen er der til mennesker i byen hver dag. Så går det ikke, at vi hælder mange flere tusinde ind. Der skal være plads til alle«. Københavns fremgang stagneret Mens der altså er fremgang at spore i Skagen, ser det mindre overbevisende ud i København, der tiltrækker langt størstedelen af krydstogttrafikken til landet. Mens København i 2010 tog i mod gæster, tog tallet et spring op ad to år senere til Sidste år dalede det igen til besøgende. Også det niveau forventes også i år. 313 skibe lagde til i hovedstaden sidste år, og det var det mindste antal siden siden 2008, hvor tallet lå på 301. I år har 280 skibe meldt deres ankom. Dog er antallet af krydstogtgæster, der besøger København, ikke faldet så drastisk, og det skyldes tendensen med større skibe, der medbringer flere passagerer. København har blandt andet har mistet skibe til Malmø, hvor de har valgt at lægge til i stedet for. Det fortæller Claus Bødker, der er krydstogtschef for Cruise Copenhagen Network - der er et netværk under Wonderful Copenhagen, som har til formål at tiltrække internationale krydstogtgæster til Danmark.

9 Havnebestyrelsen Mødedato Side 9 Oversigt over bestilte Krydstogtskibe Af oversigten fremgår det, at der pt. er 35 skibe i ordre. Der er kun et skib, som formentlig kan anløbe Helsingør Havn (Ponant GT). Det ser ud til, at krydstogt undersøgelsen fra 2012 har vurderet rigtigt m.h.t. fremtidige størrelser på skibene da 14 af skibene er på GT eller større. (Queen Mary 2 er på GT).

10 Havnebestyrelsen Mødedato Side 10 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

11 Havnebestyrelsen Mødedato Side 11 Indstilling Havneadministrationen indstiller at beretningen godkendes. Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt.

12 Havnebestyrelsen Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Havnebestyrelsen Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Bestyrelsen ønsker en undersøgelse af andre havnes prispolitik for Statsfartøjer.

13 Havnebestyrelsen Mødedato Side Næste Møde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Havnebestyrelsen Indstilling Havneadministrationen indstiller At næste møde afholdes kl Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt

14 Havnebestyrelsen Mødedato Side Åbne / Lukkede punkter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Havnebestyrelsen Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Alle punkter åbne

15 Havnebestyrelsen Mødedato Side 15 Bilagsliste 1. Godkendelse af sidste mødes referat 1. Referat af møde (162187/14) 2. Status pr Status pr xls (67110/15) 3. Årsrapport Årsrapport 2014.pdf (70941/15) 2. Protokollat 2014.pdf (70943/15) 4. Havnechefens beretning - marts Visit Nordsjælland - status krydstogt (40128/15) 2. pressemeddelelse (40148/15) 3. Pressemeddelelse salg af Scandlines.docx (69516/15)

16 Bilag: 1.1. Referat af mã de Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: /14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilag: 2.1. Status pr xls Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 67110/15

34 Budget 2015 Budget Realiseret NETTOOMSÆTNING: Kr. Passagerafgifter & Skibsafgifter Vareafgifter Lejeindtægter Øvrige indtægter I alt DRIFTSUDGIFTER: Havneanlæg Bygninger Maskiner/biler ISPS Udgifter I alt ADMINISTRATIVE UDGIFTER: Administrationsomkostninger incl. advokat Møder,rejser m.v Markedsføring Markedsføring Cruise North Copenhagen - Visit Nordsj Klyngesamarbejde Konsulenthonorar Kontingenter Revision Revision(konsulentydelse) BRUTTORESULTAT Personaleudgifter: Løndugifter Projektkonsulent, Servicehavn Rammeaftale Øvr. Personaleudgifter Afskrivninger: Materielle afskrivninger DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter/udgifter Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT

35

36 Bilag: 3.1. Ã rsrapport 2014.pdf Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 70941/15

37 Helsingør Selvstyrehavn ÅRSRAPPORT 2014

38 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 5 Beretning og Nøgletal 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Noter 13 1

39 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Helsingør Havn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse B. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til godkendelse. Helsingør, den Ledelse: Benny Carlsen Havnechef Jan Hjort Christensen Souschef-Havneass. Bestyrelse: Borgmester Byrådsmedlem Byrådsmedlem Benedikte Kiær Henrik Møller Christian Holm Donatzky Byrådsmedlem Byrådsmedlem Byrådsmedlem Anders Drachmann Bente Borg Donkin Marlene Harpsøe Byrådsmedlem Byrådsmedlem Byrådsmedlem Jan Ryberg Johannes Hecht-Nielsen Haldis Glerfoss 2

40 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Helsingør Havn PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Helsingør Havn for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Havneloven efter principperne i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Helsingør Havns udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Helsingør Havns interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Havnens arealer, er efter overtagelse, endnu ikke fuldt udmatrikuleret og tinglyst med ejerforhold til havnen. Af den samlede bogførte værdi på grunde på kr. er der således kr., som ikke er tinglyst til havnen. Der tages derfor forbehold for ejerskabet til disse ejendomme. 3

41 Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af Helsingør Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Helsingør Havns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Roskilde, den 16. marts 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor 4

42 Selskabsoplysninger Selskabet Helsingør Selvstyrehavn Nordhavnsvej Helsingør CVR.nr.: Hjemsted: Helsingør Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Benedikte Kiær, Henrik Møller, Christian Holm Donatzky, Anders Drachmann, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Marlene Harpsøe Johannes Hecht-Nielsen, Haldis Glerfoss. Ledelse Benny Carlsen Jan Hjort Christensen Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18, st.th Roskilde 5

43 Ledelsesberetning for årsrapport 2014 Havnens indtægter, som hovedsageligt stammer fra HH-Ferries, er lidt mindre end det budgetterede og på samme niveau som 2013, hvilket skyldes at Sundbusserne ikke har indsat én færge mere som forudsat i budgettet. Sundbusserne har sejlet i times drift med færgen Pernille hele året. HH-Ferries er ultimo 2014, sammen med Scandlines overfarten, solgt til det australske investeringsselskab First State Investments. Der forventes ikke ændringer i fartplanen på kort sigt, men salget er med til at understrege nødvendigheden af, at havnen udvikler sit forretningsgrundlag. Servicehavn Helsingør igangsættes i foråret 2015 og dette projekt forventes at have en lille positiv effekt på indtjeningen, da havnen opkræver GT-afgift og vareafgift i forbindelse med serviceringen af skibene. Der er i året ikke afholdt nævneværdige driftsudgifter ud over det budgetterede. Samlet er den regnskabsmæssige afskrivning på havnens aktiver opgjort til mio. kr., som har påvirket driften. Nøgletal Overskudsgrad Overskud før renter x 100 Omsætning Afkastningsgrad Overskud før renter x 100 Aktiver Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Aktiver ,33 24,89 23,13 3,70 3,25 1,98 63,54 60,84 56,50 6

44 Anvendt regnskabspraksis Generelt om indregning og måling Helsingør Havns regnskab er aflagt efter reglerne i Årsregnskabslovens klasse B. Der har i 2014 ikke været ændringer i regnskabspraksis. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Småanskaffelser med en kostpris på under 100 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Driftsudgifter Driftsudgifter omfatter omkostninger til havneanlæg, bygninger og maskiner. Personaleudgifter Personaleudgifter omfatter udgifter til direkte lønninger, samt leje af medarbejdere og øvrige ydelser hos Helsingør Kommune i en indgået rammeaftale mellem havnen og kommunen. Administrative omkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til kontorlokaler, kontoromkostninger, markedsføring, kontingenter m.m. 7

45 Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter som omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. BALANCEN: Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, havneanlæg, tekniske anlæg og maskiner samt inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Havneanlæg og tekniske anlæg Belægninger Maskiner og havnekraner Inventar 20 til 50 år 20 til 50 år 5 til 10 år 10 år 3 til 5 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 8

46 Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 9

47 Resultatopgørelse 1. januar - 31 december Note kr. t.kr NETTOOMSÆTNING Driftsudgifter Administrative udgifter BRUTTORESULTAT Personaleudgifter Afskrivninger DRIFTSRESULTAT Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført resultat

48 AKTIVER Balance 31. december Note kr. t.kr Arealer Bygninger Havneanlæg Tekniske anlæg og maskiner Inventar Materielle anlægsaktiver Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER

49 PASSIVER Balance 31. december Note kr. t.kr Overført fra tidligere år Årets resultat EGENKAPITAL Obligationslån Aftalelån Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER

50 Noter kr. t.kr Note 1. Nettoomsætning Passagerafgifter Skibsafgifter Lejeindtægter Øvrige indtægter Note 2. Driftsudgifter Havneanlæg Bygninger Maskiner Note 3. Administrative udgifter Administrationsudgifter Advokat Møder, rejser m.m Markedsføring Konsulenthonorar Kontingenter Revision Revision (konsulentydelser) Note 4. Personaleudgifter Lønninger Øvrige personaleudgifter Rammeaftale Regulering af feriepengeforpligtelse

51 Note 5. Materielle anlægsaktiver Arealer Bygninger Havneanlæg Tekniske Inventar I alt anlæg + mask. Kostpris 1/ Årets tilgang 0 Årets afgang 0 Kostpris 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Tilbageført akk. afskrivn 0 Akk. Afskrivninger 31/ Bogført værdi Øvrige havnearealer er ikke underlagt vurdering Note 6. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser kr. t.kr Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Note 7. Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Moms

52 Note 8. Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Afdrag Langfristet Restgæld næste år gæld efter 5 år Obligationslån Aftalelån Total Note 9. Anden gæld Feriepengeforpligtelser Skyldig Helsingør Kommune Forudbetaling Depositum Note 10 Eventualforpligtelser Der er ingen eventualforpligtelser 15

53 Bilag: 3.2. Protokollat 2014.pdf Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 70943/15

54 Tlf: CVR-nr BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 (side ) Revision af årsregnskabet 2014 BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

55 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR Konklusion på revision af årsregnskabet for REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION Risikovurdering og revisionsstrategi Regnskabsføring og interne kontroller Generelt Manglende funktionsadskillelse Drøftelser med ledelsen om besvigelser KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Nettoomsætning Drifts- og administrative udgifter Personaleudgifter Balance Åbningsbalancen Balancens enkelte poster Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Gæld Noter Pantsætninger og eventualforpligtelser Bestyrelsesprotokol Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER ØVRIGE OPLYSNINGER Habilitet m.v

56 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2014 Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Helsingør Havn for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat kr Aktiver kr Egenkapital kr Konklusion på revision af årsregnskabet for 2014 Revisionen har givet anledning til følgende forbehold i revisionspåtegningen: Havnens arealer, er efter overtagelse, endnu ikke fuldt udmatrikuleret og tinglyst med ejerforhold til havnen. Af den samlede bogførte værdi på grunde på kr. er der således kr., som ikke er tinglyst til havnen. Der tages derfor forbehold for ejerskabet til disse ejendomme. Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af følgende afsnit. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores tiltrædelsesprotokollat af 12. marts Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med revisionspåtegning med ovennævnte forbehold. Side 100

57 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Redegørelse for den udførte revision 2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger. 2.2 Regnskabsføring og interne kontroller Generelt Revisionen har til formål at undersøge og vurdere, om rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages fuldt ud af havnens administration. Dog varetages lønninger, herunder udbetaling, af Helsingør Kommune. For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag. Det er vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange samt interne kontroller, under hensyntagen til antallet af ansatte, er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde. Endvidere giver kontrollerne en rimelig sikkerhed mod, at fejl ikke forbliver uopdaget. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses. Gennemgangen har dog givet anledning til følgende kommentarer: Manglende funktionsadskillelse På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion. Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser. Side 101

58 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 3 Kommentarer til årsregnskabet 3.1 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om havne. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsens resultat udgør t.kr. Resultatet er 470 t.kr. større end året før Nettoomsætning Nettoomsætningen udgør 11,6 mio. kr. mod 11,5 mio. kr. i Der er ved den afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer Helsingør Havn, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis. Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Drifts- og administrative udgifter Vedrørende de samlede drifts- og administrationsudgifter, der udgør 2,0 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i 2013, har vi analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være indregnet i balancen. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. Side 102

59 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Personaleudgifter Vedrørende personaleudgifter, der dækker over lønninger og betaling for indlånt personale fra Helsingør Kommune m.v. udgiftsført med 4,1 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. i 2013, har vi foretaget kontrolarbejder med henblik på at sikre os, at de udbetalte lønninger er i overensstemmelse med de indgåede lønaftaler og meddelte oplysninger. Afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser varetages af Helsingør Kommunes lønkontor. Revisionen har givet anledning til følgende kommentar: Lønoplysning til SKAT om de ansatte sker i Helsingør Kommunes navn og CVR-nr. Dette burde rettelig ske i havnens. 3.3 Balance Åbningsbalancen Formålet med revisionen er at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen. Vi har kontrolleret, at der er sammenfald mellem balancen for årsregnskabet 2013 og åbningsbalancen i regnskabsføringen for Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Balancens enkelte poster Revisionens formål er at sikre, at de interne regler for afstemning af balancens konti (debitorer, kreditorer, momsafregning mv.) er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og at de overholdes, således at der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet. Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler havnen, og som er revisionen bekendt, er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet Anlægsaktiver Vi har gennemgået anlægsaktiverne, der pr. 31. december 2014 udgør 79,7 mio. kr. mod 81,8 mio. kr. ultimo 2013, og vurderet, hvorvidt indregning og måling stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til vedvarende brug for Helsingør Havn. Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver. Endelig har vi gennemgået de foretagne afskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vor vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Revisionen har givet anledning til følgende kommentarer: Side 103

60 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet 2014 Arealerne, som er overtaget ved købsaftale med kommunen, er endnu ikke udmatrikuleret og tinglyst med ejerforhold til Havnen. Af den samlede bogførte værdi på grunde på kr. er der således kr., som ikke er tinglyst til havnen. Der tages derfor forbehold for ejerskabet til disse ejendomme Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne, der udgør 9,8 mio. kr., består af tilgodehavender og likvide beholdninger. Den 15. december 2014 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes. Revisionens formål er at kontrollere, om de interne regler overholdes, herunder at kassebeholdningen løbende afstemmes. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer. Vi har påset, at mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2014 og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. Tilgodehavender udgør pr. 31. december 2014 i alt 3,2 mio. kr. mod 4,0 mio. kr. pr. 31. december Den væsentligste årsag til faldet i tilgodehavender er ændring i momsmellemværende, som følge af fakturering fra Helsingør Kommune for renovering af arealer ultimo Vi har gennemgået debitorlisten pr. 31. december Det er efter gennemgangen af debitorerne vores opfattelse, at Helsingør Havns debitormasse ikke indeholder væsentlige tabsrisici. Vi kan efter vor gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Egenkapital Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2014 en saldo på 56,8 mio. kr., der fremkommer ved, at den positive egenkapital pr. 1. januar 2014 på 53,5 mio. kr. er øget med årets resultat for 2014, der udgør et overskud på 3,3 mio. kr Gæld Den langfristede gæld udgør i alt 30,4 mio. kr. Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Den kortfristede gæld, der pr. 31. december 2014 udviser en samlet saldo på 2,2 mio. kr., består især af andel af langfristet gæld samt sædvanlige gældsposter. Vi har gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til eksterne kontoudtog m.v. Den kortfristede gæld udgjorde pr. 31. december 2013 en saldo på 2,3 mio.kr. For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer. Side 104

61 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet 2014 Endvidere har vi kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafløftning. Vi kan efter vor gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 3.4 Noter Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i forhold til aflæggelse af årsregnskabet i forhold til regnskabsklasse B, ligesom de indholdsmæssigt er korrekt udtrykt. Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til resultatopgørelsen og balancen. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 3.5 Pantsætninger og eventualforpligtelser Vi har gennemgået pantsætninger og eventualforpligtelser, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 3.6 Bestyrelsesprotokol Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 8. december 2014 har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for Helsingør Havns vedtægter og almindeligt gældende regler. Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. Vi har påset, at revisionsprotokollat om Revision af årsregnskabet 2013 (side 92-99), samtidig med protokol om Opdateret tiltrædelsesprotokollat/revisionsaftale (side 82-91) har været forelagt og godkendt af bestyrelsen på møde den 17. marts Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet Helsingør Havns daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. Samtlige konstaterede forhold er rettet i årsregnskabet. Side 105

62 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Rådgivnings- og assistanceopgaver Vedrørende årsregnskabet 2014 har vi udført følgende opgaver: Ydet assistance med forslag til mindre rettelser af årsregnskabet 5 Øvrige oplysninger 5.1 Habilitet m.v. Vi skal i forbindelse med revisionen erklære: 1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og 2. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Roskilde, den 9. marts 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor Side 106

63 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet 2014 Nærværende revisionsprotokol side er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af bestyrelsen den 16. marts Benedikte Kiær Borgmester Henrik Møller Byrådsmedlem Christian Holm Donatzky Byrådsmedlem Anders Drachmann Byrådsmedlem Bente Borg Donkin Byrådsmedlem Marlene Harpsøe Byrådsmedlem Jan Ryberg Byrådsmedlem Johannes Hecht-Nielsen Byrådsmedlem Haldis Glerfoss Byrådsmedlem Side 107

64 Bilag: 4.1. Visit Nordsjà lland - status krydstogt Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: à ben Bilagsnr: 40128/15

65 From: Henrik Numelin Sent: 9 Feb :25: To: Carlsen Cc: Birgitte Bergman;Annette Sørensen Subject: CNC Status september - december 2014 Kære Søren, Benny og Annette Vi vil fremover, i denne form, fremover give jer en månedlig status på vores aktiviteter i krydstogtssamarbejdet Cruise North Copenhagen. Denne første omhandler perioden fra vores møde i september til årsskiftet 201/2015. SEPTEMBER Statusmøde for perioden 1. marts 1. september 2014 i Espergærde Budget og samarbejdsaftale 2014 og 2015 godkendt og underskrevet af SBA, Hundested havn og Benny Carlsen, Helsingør Havne Cruise Med i Barcelona Udsendt nyhedsbrev til ca. 180 modtagere i krydstogtbranchen, produceret factsheets og USB pins BBE kontakt til flere cruiselines samt TR Shipping med henblik på møde efter Cruise MED. Vi fortsætter dialogen med disse cruiselines Maiden Call af Thomson Celebration, Thomson Cruises til Helsingør 18. september Incoming: DMC, mægler: Maersk Broker Welcome desk, Cruise Jazz Band og havnefolk, flag og telt på kajen Planquette & Keys cermony på skibet, Henrik Møller Helsingør Kommune, BC og HNU deltog, se vedhæftede foto Passagerer meget positive og glade lovely town, so nice, flot Søfartsmuseum etc. OKTOBER Cruise i Nordsjælland Incoming, mægler, turistkoordinatorer fra Hundested og Helsingør kommuner deltager i vores site inspection, m besøg bl.a. Glassmedjen, Egeværk, M/S Søfart og præsentation af Hamlet 2016 af Lars Romann Engel Velkommen til Claus Bødker, ny direktør Cruise Copenhagen Network og Cruise Baltic, på CNCs kontor i Espergærde SBA, BC præsenterede havnene, BBE præsenterede Cruise Manualen, visioner og strategi for Cruise North Copenhagen Præsentation af cruise destination North Sealand Afleveret til Celillie DMC iforbindelse med hendes besøg hos cruiselines Windstar NOVEMBER Dialog m Seashape, svensk incoming, handler indkommende cruiseships i større svenske havn bl.a. Helsingborg Afgivet tilbud på guidede ture i Helsingør og Nordsjælland Dialog m Nordisk Cruiseline, planlægger krydstogt med skibet BRAHE i skandinaviske farvande, Hundested og Helsingør er på anløbslisten Sendt vores Cruise Manual og forslag til shore excursions samt aftalt møde på BCs kontor Deltaget i Cruise Copenhagens destinationsmøde hos WoCo

66 Se vedhæftede notat Deltaget i Cruise Copenhagens efterårsmøde (generalforsamling) på Visit Carlsberg Se vedhæftede notat Præsentation af cruise destination North Sealand Afleveret til SMS ISO ny incoming (base på Malta, kontor i CPH og London) handler Holland America Line (HAL) DECEMBER Møde m Monica Frisk, Cruise Helsingborg hos HamletScenen Lars Romann Engel Forventningsafstemning vedr. hvilke informationer vi har brug for til cruiselines og incoming og hvilke information HS skal have i forhold til præsentation og salg af Hamlet Vi har modtaget en dansk version af generelle oplysninger om Hamlet 2016 vedr. præsentation, allotments, billetpriser, antal pladser m.m. Indhold oversat til GB og mailet til Cunard/P&O Cruises, BDP m.fl. Kontakt med Cunard/P&O Cruises vedr. anløb sommer 2016 til Hamlet Rederi og incoming BDP har modtaget komplet information om Hamlet 2015 og 2016 Rederiet overvejer, men få ikke programmet til at passe ind QM2 o.a. skibe e.a. skibes sejlplaner. Kontakt med Luis De Carvalho, BA Europe Forslag om samarbejde for at booke møder til os på CSM med cruiselines, BA Europe tilbyder ikke længere denne service - vi arbejder selv videre med sagen. Henvendelse fra InterCruises, incoming og turn around Ønsker information om julemarkeder i Nordsjælland 2015, har to anløb i CPH december 2015 af skib fra Phönix Reisen Oversigt leveret, dialogen fortsætter HELE PERIODEN Kontakt med cruiselines, incoming og mæglere med henblik på at udbygge kendskabet til destinationen og vores havne samt fastholde og udvide netværket Vi har jer på c.c. i det omfang det er relevant Vi videre fakturerer løbende ViNos udgifter til havnene i henhold til vores samarbejdsaftale Status for februar forventelig i uge 10 Mange hilsner Birgitte og Henrik Best regards Henrik Numelin Cruise Destination Manager Cruise North Copenhagen, VisitNordsjaelland, Moerdrupvej 15-2, DK-3060 Espergaerde Mob. (+45) , North Sealand is Copenhagen s greenbackyard and a part of the best cruise destination in Scandiniavia!

67

68

69 Følgende filer understøttes ikke: Cruise Copenhagen Network destinationsmøde nov notater Cruise Copenhagen Network efterårsmøde nov notater

70 Bilag: 4.2. pressemeddelelse Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 40148/15

71 Shipping.dk køber Maersk Broker Agency Mandag 12. januar 2015 kl: 11:52 indel Shipping- og logistikvirksomheden, Shipping.dk, med hovedsæde i Fredericia, har pr. 9. januar 2015 overtaget Maersk Broker Agency. Med købet udbygger Shipping.dk sin position som en væsentlig aktør i Skandinavien inden for agentur og stevedoring. Vi er utrolig glade for, at købet af Maersk Broker Agency nu er på plads. Shipping.dk udvikler sig rigtig positivt, og med opkøbet styrker og udbygger vi vores aktiviteter og platforme i hele Skandinavien og får samtidig yderst erfarne og kvalificerede medarbejdere ombord, siger Søren Gran Hansen, adm. direktør i Shipping.dk. Maersk Broker Agency blev grundlagt i 1915 af A.P. Møller som et uafhængigt dansk skibsagentur med hovedsæde i København. Selskabet har ligesom Shipping.dk dybe rødder i det maritime Danmark og agentur og stevedoring som primære forretningsområder. Shipping.dk driver stevedorevirksomhed og pakhusudlejning, skibsklarering, befragtning, linjefart og spedition. Virksomheden er en del af USTC gruppen, hvis forretningsområder blandt andet inkluderer handel med brændstof til

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere