Referat Havnebestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Havnebestyrelsen"

Transkript

1 Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Christian Holm Donatzky Marlene Harpsøe Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af sidste mødes referat Status pr Årsrapport Havnechefens beretning - marts Eventuelt Næste Møde Åbne / Lukkede punkter...14 Bilagsliste...15

2 Havnebestyrelsen Mødedato Side Godkendelse af sidste mødes referat Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Havnebestyrelsen Referat af møde Indledning/Baggrund Referat af sidste møde foreligger Retsgrundlag Lov om havne Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at referatet godkendes Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt.

3 Havnebestyrelsen Mødedato Side Status pr Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3508 Havnebestyrelsen Status pr xls Indledning/Baggrund Der foreligger statusrapport pr Retsgrundlag Årsregnskabsloven klasse B Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Omsætningen på 0,6 mio. kr. er passager- og skibsafgifter for 1 måned samt skibsafgifter for 1. kvartal for erhvervsfartøjer med kontrakt. På omkostningssiden er der brugt 5% af årsbudgettet Der forventes på nuværende tidspunkt ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at status pr godkendes Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt

4 Havnebestyrelsen Mødedato Side Årsrapport 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3509 Havnebestyrelsen Årsrapport 2014.pdf Protokollat 2014.pdf Indledning/Baggrund Årsrapport for 2014 foreligger Revisionsprotokollat for 2014 foreligger Retsgrundlag Årsregnskabslovens klasse B Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der foreligger revideret årsrapport for 2014 med flg. hovedtal Årets omsætning Årets resultat Havnens indtægter, som hovedsageligt stammer fra HH-Ferries, er lidt mindre end det budgetterede og på samme niveau som 2013, hvilket skyldes at Sundbusserne ikke har indsat en færge mere som forudsat i budgettet. Sundbusserne har sejlet i times drift med færgen Pernille hele året. Udover ansættelse af en projektkonsulent med den primære opgave at afklare om konceptet Servicehavn er bæredygtigt, er der ikke afholdt nævneværdige driftsudgifter udover det sædvanlige. Der har i årets løb ikke været afgang eller tilgang til anlægskartoteket. Den samlede regnskabsmæssige afskrivning på havnens aktiver er opgjort til t.kr Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Havneadministrationen indstiller at årsrapporten godkendes at revisionsprotokollat godkendes Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe

5 Havnebestyrelsen Indstillingen godkendt. Mødedato Side 5 Dog ønskes en nærmere beskrivelse af Revisionsprotokollatet som beskriver den aktuelle godkendelsesprocedure ved betaling af fakturaer.

6 Havnebestyrelsen Mødedato Side Havnechefens beretning - marts 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3193 Havnebestyrelsen Visit Nordsjælland - status krydstogt pressemeddelelse Pressemeddelelse salg af Scandlines.docx Indledning/Baggrund Havnechefens beretning foreligger Retsgrundlag Lov om havne Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Udarbejdelse af Strategi frem mod 2030 Helsingør Selvstyre Havn (HSH) har siden 2005 været en kommunalt ejet Selvstyrehavn med en god omsætning, som for nuværende ligger på omkring 11,5 millioner kroner og giver et overskud på 2,5-3 millioner om året, hvilket er et stort overskudsgrad for så lille en Havn. Havnens store udfordring er at næsten hele omsætningen kommer fra én kunde nemlig HH- Ferries, der ligger ca. 10,4 mio. kr. af den samlede omsætning, så for nuværende kommer kun godt 1 million kroner fra andre aktiviteter så som det mindre færgerederi Sundbusserne, enkelte Krydstogtskibe, Slæbebåde, Lodsbåd, Lystfiskeskibe og anden form for tursejlads. Derfor lægges der op til afholdelse af et heldags Strategiseminar inden sommerferien, hvor flere forskellige udviklingsmuligheder vil blive præsenteret og bestyrelsen kan tage bestemmelse om havnens fremtidige forretningsgrundlag. Der vil senere komme forslag til tid og sted for afholdelsen. Visit Nordsjælland har fremsendt status på krydstogtarbejdet for perioden september december Vi har desværre kun anløb af 2 små krydstogtskibe i 2015, men markedsføringen og opfølgningen har aldrig været bedre end nu, så jeg forventer at det giver flere anløb til havnen i de kommende år. Status vedhæftes som bilag. Shipping DK Har købt Danmarks største krydstogt agent Mærsk Broker Agencies. Shipping.dk er også Helsingør Havns primære samarbejdspartner i forbindelse med etableringen af Servicehavnen. Artikel om salget vedhæftes som bilag. Servicehavn Helsingør Blev officielt igangsat af Borgmester Benedikte Kiær den 4. marts I de kommende måneder vil fokus ligge på markedsføring af konceptet, dels gennem SHIPPING.DK og det store netværk de råder over, dels gennem Danmarks Rederiforening. Yderligere vil vi fra havnens side, deltage i flere af de internationale konferencer der initieres af EMUC, og afholdes i Danmark, for på den måde, at få spredt budskabet og skabe netværk om Servicehavn Helsingør. Af én af de deltagende virksomheder FURUNO Electric Co. Ltd, er vi inviteret til møde med henblik på at blive præsenteret for deres globale netværk af skibsredere, skibsagenter etc.

7 Havnebestyrelsen Mødedato Side 7 Interessen for at være aktiv deltagende i konceptet, har været støt stigende hos de deltagende partnere, hvilket igen har medført, at andre maritime virksomheder selv har henvendt sig for at kunne være med. Et eksempel er Hundested Propeller fra Halsnæs Kommune. De svenske partnere forventer, at 3-4 andre maritime svenske virksomheder, med tilknytning til Helsingborg Havn, vil henvende sig direkte / indirekte, med ønske om at komme i betragtning som deltagere i konceptet Serviceport Elsinore. Salg af Scandlines. Efter det oplyste kun via pressen - så er alle 5 færger solgt til investeringsselskabet First State, hvis dette er rigtigt, så er også HH-Ferries solgt med. Havnens advokat har meddelt at handelen endnu ikke er lukket, men det vil formentlig ske meget snart. Det eneste officielle vi har modtaget er en meddelelse om, at navnet er ændret til HH-Ferries Øresund A/S. Pressemeddelelse om salget vedhæftes. Maritime Cluster Copenhagen North (MCCN) er nu etableret med de 3 kommuner og havnene i Hundested, Gilleleje og Helsingør som partnere. Hver kommune/havn har indskudt kr. i et pilotprojekt, med Europas Maritime Udviklings Center som ledende partner. Der er oprettet en styregruppe, som består af en repræsentant fra havn og by fra hver af deltagerne og med EMUC som formand. Fra Helsingør deltager Helle Haubro og Benny Carlsen. Projektgruppen består yderligere af Philip Svane, Birgit Johns Nielsen (One Stop Erhvervs Service) og Jan Hjorth Christensen. Formålet med MCCN er at forstærke virksomhedernes maritime kompetencer, øge uddannelsesniveauet og mulighederne for gensidigt samarbejde imellem deltagerne, som kan danne grundlag for innovation, samt at søge Regionale- og EU midler til en fortsættelse af klyngesamarbejdet i 3 år. Herefter skal Klyngen være selvbærende. Ny kaj skal tidoble antallet af krydstogtgæster i Skagen Mens Skagen lokker flere gæster til, daler antallet af krydstogtbesøgende i København. Krydstogtturisme. Skagen får en ny krydstogthavn, der kan tage imod flere og større skibe. Den 28. maj lægger årets første krydstogtskib til kaj i Skagen og skyder dermed sæsonen i gang. Men 2015 er ikke som tidligere år, for i år indvier den nordjyske by sin nye krydstogtkaj med forbedrede faciliteter og en kaj på 250 meter. I alt forventes godt besøgende i år. Det tal er beregnet ud fra de skibe, der har meldt deres ankomst. Og det er over 200 procent flere krydstogtgæster end sidste år, viser tal fra Wonderful Copenhagen, der indsamler tallene.»med den nye kaj kan vi tage 80 procent af de krydstogtskibe, som sejler i dag. Indtil nu har vi kun kunnet tage imod relativt små skibe«, siger Anne Sofie Rønne Jensen, der er cruise manager i Skagen.

8 Havnebestyrelsen Mødedato Side 8 Skagens nye krydstogthavn står færdig i april måned. Den har kostet 226 mio. kroner. FOTO: Cruise Skagen Den trange plads i havnen før udvidelsen har betydet, at over 95 procent af skibene, der lagde vejen forbi Skagen, måtte ligge udenfor havnen og sende gæster til land med små både. De forhold har fået nogen rederier til at droppe Skagen, fortæller Anne Sofie Rønne Jensen gæster/40 anløb om fem år Samtidig mener han, det kræver en indsats fra hele byen at tage godt imod gæsterne. Lige fra at have medarbejdere, der kan tale forskellige sprog til en indsats fra souvenirbutikkernes side i at tilbyde kunderne souvenirs og varer, der er af god dansk kvalitet, og som passer til de forskellige typer gæster. Jens Hausted påpeger desuden vigtigheden i, at Skagen får fremhævet sine kendetegn.»området skal vise det frem, som man ikke kan opleve alle andre steder og give rederiernes gæster et godt ophold. Ellers gider de ikke komme igen«, mener Jens Hausted. Og det arbejde er i gang, forsikrer Anne Sofie Rønne Jensen. Blandt andre er der møder med butikker, attraktioner og busoperatører om at lægge planer for at tage godt i mod gæsterne, så eksempelvis butikkerne er åbne, når skibene med de mange gæster lægger til kaj. Samtidig erkender Anne Sofie Rønne Jensen, at byen ikke skal oversvømmes af krydstogtgæster. Der er sat en grænse for, at skibe med maksimum gæster kan lægge til kaj per dag i højsæsonen.»der bor godt i Skagen, og i højsæsonen er der til mennesker i byen hver dag. Så går det ikke, at vi hælder mange flere tusinde ind. Der skal være plads til alle«. Københavns fremgang stagneret Mens der altså er fremgang at spore i Skagen, ser det mindre overbevisende ud i København, der tiltrækker langt størstedelen af krydstogttrafikken til landet. Mens København i 2010 tog i mod gæster, tog tallet et spring op ad to år senere til Sidste år dalede det igen til besøgende. Også det niveau forventes også i år. 313 skibe lagde til i hovedstaden sidste år, og det var det mindste antal siden siden 2008, hvor tallet lå på 301. I år har 280 skibe meldt deres ankom. Dog er antallet af krydstogtgæster, der besøger København, ikke faldet så drastisk, og det skyldes tendensen med større skibe, der medbringer flere passagerer. København har blandt andet har mistet skibe til Malmø, hvor de har valgt at lægge til i stedet for. Det fortæller Claus Bødker, der er krydstogtschef for Cruise Copenhagen Network - der er et netværk under Wonderful Copenhagen, som har til formål at tiltrække internationale krydstogtgæster til Danmark.

9 Havnebestyrelsen Mødedato Side 9 Oversigt over bestilte Krydstogtskibe Af oversigten fremgår det, at der pt. er 35 skibe i ordre. Der er kun et skib, som formentlig kan anløbe Helsingør Havn (Ponant GT). Det ser ud til, at krydstogt undersøgelsen fra 2012 har vurderet rigtigt m.h.t. fremtidige størrelser på skibene da 14 af skibene er på GT eller større. (Queen Mary 2 er på GT).

10 Havnebestyrelsen Mødedato Side 10 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

11 Havnebestyrelsen Mødedato Side 11 Indstilling Havneadministrationen indstiller at beretningen godkendes. Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt.

12 Havnebestyrelsen Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Havnebestyrelsen Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Bestyrelsen ønsker en undersøgelse af andre havnes prispolitik for Statsfartøjer.

13 Havnebestyrelsen Mødedato Side Næste Møde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Havnebestyrelsen Indstilling Havneadministrationen indstiller At næste møde afholdes kl Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingen godkendt

14 Havnebestyrelsen Mødedato Side Åbne / Lukkede punkter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Havnebestyrelsen Beslutninger Havnebestyrelsen den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Alle punkter åbne

15 Havnebestyrelsen Mødedato Side 15 Bilagsliste 1. Godkendelse af sidste mødes referat 1. Referat af møde (162187/14) 2. Status pr Status pr xls (67110/15) 3. Årsrapport Årsrapport 2014.pdf (70941/15) 2. Protokollat 2014.pdf (70943/15) 4. Havnechefens beretning - marts Visit Nordsjælland - status krydstogt (40128/15) 2. pressemeddelelse (40148/15) 3. Pressemeddelelse salg af Scandlines.docx (69516/15)

16 Bilag: 1.1. Referat af mã de Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: /14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilag: 2.1. Status pr xls Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 67110/15

34 Budget 2015 Budget Realiseret NETTOOMSÆTNING: Kr. Passagerafgifter & Skibsafgifter Vareafgifter Lejeindtægter Øvrige indtægter I alt DRIFTSUDGIFTER: Havneanlæg Bygninger Maskiner/biler ISPS Udgifter I alt ADMINISTRATIVE UDGIFTER: Administrationsomkostninger incl. advokat Møder,rejser m.v Markedsføring Markedsføring Cruise North Copenhagen - Visit Nordsj Klyngesamarbejde Konsulenthonorar Kontingenter Revision Revision(konsulentydelse) BRUTTORESULTAT Personaleudgifter: Løndugifter Projektkonsulent, Servicehavn Rammeaftale Øvr. Personaleudgifter Afskrivninger: Materielle afskrivninger DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter/udgifter Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT

35

36 Bilag: 3.1. Ã rsrapport 2014.pdf Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 70941/15

37 Helsingør Selvstyrehavn ÅRSRAPPORT 2014

38 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 5 Beretning og Nøgletal 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Noter 13 1

39 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Helsingør Havn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse B. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til godkendelse. Helsingør, den Ledelse: Benny Carlsen Havnechef Jan Hjort Christensen Souschef-Havneass. Bestyrelse: Borgmester Byrådsmedlem Byrådsmedlem Benedikte Kiær Henrik Møller Christian Holm Donatzky Byrådsmedlem Byrådsmedlem Byrådsmedlem Anders Drachmann Bente Borg Donkin Marlene Harpsøe Byrådsmedlem Byrådsmedlem Byrådsmedlem Jan Ryberg Johannes Hecht-Nielsen Haldis Glerfoss 2

40 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Helsingør Havn PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Helsingør Havn for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Havneloven efter principperne i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Helsingør Havns udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Helsingør Havns interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Havnens arealer, er efter overtagelse, endnu ikke fuldt udmatrikuleret og tinglyst med ejerforhold til havnen. Af den samlede bogførte værdi på grunde på kr. er der således kr., som ikke er tinglyst til havnen. Der tages derfor forbehold for ejerskabet til disse ejendomme. 3

41 Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af Helsingør Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Helsingør Havns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Roskilde, den 16. marts 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor 4

42 Selskabsoplysninger Selskabet Helsingør Selvstyrehavn Nordhavnsvej Helsingør CVR.nr.: Hjemsted: Helsingør Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Benedikte Kiær, Henrik Møller, Christian Holm Donatzky, Anders Drachmann, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Marlene Harpsøe Johannes Hecht-Nielsen, Haldis Glerfoss. Ledelse Benny Carlsen Jan Hjort Christensen Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18, st.th Roskilde 5

43 Ledelsesberetning for årsrapport 2014 Havnens indtægter, som hovedsageligt stammer fra HH-Ferries, er lidt mindre end det budgetterede og på samme niveau som 2013, hvilket skyldes at Sundbusserne ikke har indsat én færge mere som forudsat i budgettet. Sundbusserne har sejlet i times drift med færgen Pernille hele året. HH-Ferries er ultimo 2014, sammen med Scandlines overfarten, solgt til det australske investeringsselskab First State Investments. Der forventes ikke ændringer i fartplanen på kort sigt, men salget er med til at understrege nødvendigheden af, at havnen udvikler sit forretningsgrundlag. Servicehavn Helsingør igangsættes i foråret 2015 og dette projekt forventes at have en lille positiv effekt på indtjeningen, da havnen opkræver GT-afgift og vareafgift i forbindelse med serviceringen af skibene. Der er i året ikke afholdt nævneværdige driftsudgifter ud over det budgetterede. Samlet er den regnskabsmæssige afskrivning på havnens aktiver opgjort til mio. kr., som har påvirket driften. Nøgletal Overskudsgrad Overskud før renter x 100 Omsætning Afkastningsgrad Overskud før renter x 100 Aktiver Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Aktiver ,33 24,89 23,13 3,70 3,25 1,98 63,54 60,84 56,50 6

44 Anvendt regnskabspraksis Generelt om indregning og måling Helsingør Havns regnskab er aflagt efter reglerne i Årsregnskabslovens klasse B. Der har i 2014 ikke været ændringer i regnskabspraksis. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Småanskaffelser med en kostpris på under 100 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Driftsudgifter Driftsudgifter omfatter omkostninger til havneanlæg, bygninger og maskiner. Personaleudgifter Personaleudgifter omfatter udgifter til direkte lønninger, samt leje af medarbejdere og øvrige ydelser hos Helsingør Kommune i en indgået rammeaftale mellem havnen og kommunen. Administrative omkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til kontorlokaler, kontoromkostninger, markedsføring, kontingenter m.m. 7

45 Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter som omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. BALANCEN: Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, havneanlæg, tekniske anlæg og maskiner samt inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Havneanlæg og tekniske anlæg Belægninger Maskiner og havnekraner Inventar 20 til 50 år 20 til 50 år 5 til 10 år 10 år 3 til 5 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 8

46 Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 9

47 Resultatopgørelse 1. januar - 31 december Note kr. t.kr NETTOOMSÆTNING Driftsudgifter Administrative udgifter BRUTTORESULTAT Personaleudgifter Afskrivninger DRIFTSRESULTAT Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført resultat

48 AKTIVER Balance 31. december Note kr. t.kr Arealer Bygninger Havneanlæg Tekniske anlæg og maskiner Inventar Materielle anlægsaktiver Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER

49 PASSIVER Balance 31. december Note kr. t.kr Overført fra tidligere år Årets resultat EGENKAPITAL Obligationslån Aftalelån Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER

50 Noter kr. t.kr Note 1. Nettoomsætning Passagerafgifter Skibsafgifter Lejeindtægter Øvrige indtægter Note 2. Driftsudgifter Havneanlæg Bygninger Maskiner Note 3. Administrative udgifter Administrationsudgifter Advokat Møder, rejser m.m Markedsføring Konsulenthonorar Kontingenter Revision Revision (konsulentydelser) Note 4. Personaleudgifter Lønninger Øvrige personaleudgifter Rammeaftale Regulering af feriepengeforpligtelse

51 Note 5. Materielle anlægsaktiver Arealer Bygninger Havneanlæg Tekniske Inventar I alt anlæg + mask. Kostpris 1/ Årets tilgang 0 Årets afgang 0 Kostpris 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Tilbageført akk. afskrivn 0 Akk. Afskrivninger 31/ Bogført værdi Øvrige havnearealer er ikke underlagt vurdering Note 6. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser kr. t.kr Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Note 7. Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Moms

52 Note 8. Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Afdrag Langfristet Restgæld næste år gæld efter 5 år Obligationslån Aftalelån Total Note 9. Anden gæld Feriepengeforpligtelser Skyldig Helsingør Kommune Forudbetaling Depositum Note 10 Eventualforpligtelser Der er ingen eventualforpligtelser 15

53 Bilag: 3.2. Protokollat 2014.pdf Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 70943/15

54 Tlf: CVR-nr BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 (side ) Revision af årsregnskabet 2014 BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

55 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR Konklusion på revision af årsregnskabet for REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION Risikovurdering og revisionsstrategi Regnskabsføring og interne kontroller Generelt Manglende funktionsadskillelse Drøftelser med ledelsen om besvigelser KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Nettoomsætning Drifts- og administrative udgifter Personaleudgifter Balance Åbningsbalancen Balancens enkelte poster Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Gæld Noter Pantsætninger og eventualforpligtelser Bestyrelsesprotokol Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER ØVRIGE OPLYSNINGER Habilitet m.v

56 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2014 Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Helsingør Havn for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat kr Aktiver kr Egenkapital kr Konklusion på revision af årsregnskabet for 2014 Revisionen har givet anledning til følgende forbehold i revisionspåtegningen: Havnens arealer, er efter overtagelse, endnu ikke fuldt udmatrikuleret og tinglyst med ejerforhold til havnen. Af den samlede bogførte værdi på grunde på kr. er der således kr., som ikke er tinglyst til havnen. Der tages derfor forbehold for ejerskabet til disse ejendomme. Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af følgende afsnit. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores tiltrædelsesprotokollat af 12. marts Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med revisionspåtegning med ovennævnte forbehold. Side 100

57 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Redegørelse for den udførte revision 2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger. 2.2 Regnskabsføring og interne kontroller Generelt Revisionen har til formål at undersøge og vurdere, om rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages fuldt ud af havnens administration. Dog varetages lønninger, herunder udbetaling, af Helsingør Kommune. For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag. Det er vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange samt interne kontroller, under hensyntagen til antallet af ansatte, er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde. Endvidere giver kontrollerne en rimelig sikkerhed mod, at fejl ikke forbliver uopdaget. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses. Gennemgangen har dog givet anledning til følgende kommentarer: Manglende funktionsadskillelse På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion. Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser. Side 101

58 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 3 Kommentarer til årsregnskabet 3.1 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om havne. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsens resultat udgør t.kr. Resultatet er 470 t.kr. større end året før Nettoomsætning Nettoomsætningen udgør 11,6 mio. kr. mod 11,5 mio. kr. i Der er ved den afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer Helsingør Havn, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis. Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Drifts- og administrative udgifter Vedrørende de samlede drifts- og administrationsudgifter, der udgør 2,0 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i 2013, har vi analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være indregnet i balancen. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. Side 102

59 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Personaleudgifter Vedrørende personaleudgifter, der dækker over lønninger og betaling for indlånt personale fra Helsingør Kommune m.v. udgiftsført med 4,1 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. i 2013, har vi foretaget kontrolarbejder med henblik på at sikre os, at de udbetalte lønninger er i overensstemmelse med de indgåede lønaftaler og meddelte oplysninger. Afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser varetages af Helsingør Kommunes lønkontor. Revisionen har givet anledning til følgende kommentar: Lønoplysning til SKAT om de ansatte sker i Helsingør Kommunes navn og CVR-nr. Dette burde rettelig ske i havnens. 3.3 Balance Åbningsbalancen Formålet med revisionen er at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen. Vi har kontrolleret, at der er sammenfald mellem balancen for årsregnskabet 2013 og åbningsbalancen i regnskabsføringen for Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Balancens enkelte poster Revisionens formål er at sikre, at de interne regler for afstemning af balancens konti (debitorer, kreditorer, momsafregning mv.) er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og at de overholdes, således at der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet. Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler havnen, og som er revisionen bekendt, er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet Anlægsaktiver Vi har gennemgået anlægsaktiverne, der pr. 31. december 2014 udgør 79,7 mio. kr. mod 81,8 mio. kr. ultimo 2013, og vurderet, hvorvidt indregning og måling stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til vedvarende brug for Helsingør Havn. Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver. Endelig har vi gennemgået de foretagne afskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vor vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Revisionen har givet anledning til følgende kommentarer: Side 103

60 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet 2014 Arealerne, som er overtaget ved købsaftale med kommunen, er endnu ikke udmatrikuleret og tinglyst med ejerforhold til Havnen. Af den samlede bogførte værdi på grunde på kr. er der således kr., som ikke er tinglyst til havnen. Der tages derfor forbehold for ejerskabet til disse ejendomme Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne, der udgør 9,8 mio. kr., består af tilgodehavender og likvide beholdninger. Den 15. december 2014 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes. Revisionens formål er at kontrollere, om de interne regler overholdes, herunder at kassebeholdningen løbende afstemmes. Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer. Vi har påset, at mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2014 og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. Tilgodehavender udgør pr. 31. december 2014 i alt 3,2 mio. kr. mod 4,0 mio. kr. pr. 31. december Den væsentligste årsag til faldet i tilgodehavender er ændring i momsmellemværende, som følge af fakturering fra Helsingør Kommune for renovering af arealer ultimo Vi har gennemgået debitorlisten pr. 31. december Det er efter gennemgangen af debitorerne vores opfattelse, at Helsingør Havns debitormasse ikke indeholder væsentlige tabsrisici. Vi kan efter vor gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Egenkapital Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2014 en saldo på 56,8 mio. kr., der fremkommer ved, at den positive egenkapital pr. 1. januar 2014 på 53,5 mio. kr. er øget med årets resultat for 2014, der udgør et overskud på 3,3 mio. kr Gæld Den langfristede gæld udgør i alt 30,4 mio. kr. Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Den kortfristede gæld, der pr. 31. december 2014 udviser en samlet saldo på 2,2 mio. kr., består især af andel af langfristet gæld samt sædvanlige gældsposter. Vi har gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til eksterne kontoudtog m.v. Den kortfristede gæld udgjorde pr. 31. december 2013 en saldo på 2,3 mio.kr. For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer. Side 104

61 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet 2014 Endvidere har vi kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafløftning. Vi kan efter vor gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 3.4 Noter Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i forhold til aflæggelse af årsregnskabet i forhold til regnskabsklasse B, ligesom de indholdsmæssigt er korrekt udtrykt. Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til resultatopgørelsen og balancen. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 3.5 Pantsætninger og eventualforpligtelser Vi har gennemgået pantsætninger og eventualforpligtelser, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 3.6 Bestyrelsesprotokol Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 8. december 2014 har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for Helsingør Havns vedtægter og almindeligt gældende regler. Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. Vi har påset, at revisionsprotokollat om Revision af årsregnskabet 2013 (side 92-99), samtidig med protokol om Opdateret tiltrædelsesprotokollat/revisionsaftale (side 82-91) har været forelagt og godkendt af bestyrelsen på møde den 17. marts Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet Helsingør Havns daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. Samtlige konstaterede forhold er rettet i årsregnskabet. Side 105

62 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet Rådgivnings- og assistanceopgaver Vedrørende årsregnskabet 2014 har vi udført følgende opgaver: Ydet assistance med forslag til mindre rettelser af årsregnskabet 5 Øvrige oplysninger 5.1 Habilitet m.v. Vi skal i forbindelse med revisionen erklære: 1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og 2. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Roskilde, den 9. marts 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor Side 106

63 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr HELSINGØR HAVN Revisionsprotokollat af 9. marts 2015 Revision af årsregnskabet 2014 Nærværende revisionsprotokol side er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af bestyrelsen den 16. marts Benedikte Kiær Borgmester Henrik Møller Byrådsmedlem Christian Holm Donatzky Byrådsmedlem Anders Drachmann Byrådsmedlem Bente Borg Donkin Byrådsmedlem Marlene Harpsøe Byrådsmedlem Jan Ryberg Byrådsmedlem Johannes Hecht-Nielsen Byrådsmedlem Haldis Glerfoss Byrådsmedlem Side 107

64 Bilag: 4.1. Visit Nordsjà lland - status krydstogt Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: à ben Bilagsnr: 40128/15

65 From: Henrik Numelin Sent: 9 Feb :25: To: Carlsen Cc: Birgitte Bergman;Annette Sørensen Subject: CNC Status september - december 2014 Kære Søren, Benny og Annette Vi vil fremover, i denne form, fremover give jer en månedlig status på vores aktiviteter i krydstogtssamarbejdet Cruise North Copenhagen. Denne første omhandler perioden fra vores møde i september til årsskiftet 201/2015. SEPTEMBER Statusmøde for perioden 1. marts 1. september 2014 i Espergærde Budget og samarbejdsaftale 2014 og 2015 godkendt og underskrevet af SBA, Hundested havn og Benny Carlsen, Helsingør Havne Cruise Med i Barcelona Udsendt nyhedsbrev til ca. 180 modtagere i krydstogtbranchen, produceret factsheets og USB pins BBE kontakt til flere cruiselines samt TR Shipping med henblik på møde efter Cruise MED. Vi fortsætter dialogen med disse cruiselines Maiden Call af Thomson Celebration, Thomson Cruises til Helsingør 18. september Incoming: DMC, mægler: Maersk Broker Welcome desk, Cruise Jazz Band og havnefolk, flag og telt på kajen Planquette & Keys cermony på skibet, Henrik Møller Helsingør Kommune, BC og HNU deltog, se vedhæftede foto Passagerer meget positive og glade lovely town, so nice, flot Søfartsmuseum etc. OKTOBER Cruise i Nordsjælland Incoming, mægler, turistkoordinatorer fra Hundested og Helsingør kommuner deltager i vores site inspection, m besøg bl.a. Glassmedjen, Egeværk, M/S Søfart og præsentation af Hamlet 2016 af Lars Romann Engel Velkommen til Claus Bødker, ny direktør Cruise Copenhagen Network og Cruise Baltic, på CNCs kontor i Espergærde SBA, BC præsenterede havnene, BBE præsenterede Cruise Manualen, visioner og strategi for Cruise North Copenhagen Præsentation af cruise destination North Sealand Afleveret til Celillie DMC iforbindelse med hendes besøg hos cruiselines Windstar NOVEMBER Dialog m Seashape, svensk incoming, handler indkommende cruiseships i større svenske havn bl.a. Helsingborg Afgivet tilbud på guidede ture i Helsingør og Nordsjælland Dialog m Nordisk Cruiseline, planlægger krydstogt med skibet BRAHE i skandinaviske farvande, Hundested og Helsingør er på anløbslisten Sendt vores Cruise Manual og forslag til shore excursions samt aftalt møde på BCs kontor Deltaget i Cruise Copenhagens destinationsmøde hos WoCo

66 Se vedhæftede notat Deltaget i Cruise Copenhagens efterårsmøde (generalforsamling) på Visit Carlsberg Se vedhæftede notat Præsentation af cruise destination North Sealand Afleveret til SMS ISO ny incoming (base på Malta, kontor i CPH og London) handler Holland America Line (HAL) DECEMBER Møde m Monica Frisk, Cruise Helsingborg hos HamletScenen Lars Romann Engel Forventningsafstemning vedr. hvilke informationer vi har brug for til cruiselines og incoming og hvilke information HS skal have i forhold til præsentation og salg af Hamlet Vi har modtaget en dansk version af generelle oplysninger om Hamlet 2016 vedr. præsentation, allotments, billetpriser, antal pladser m.m. Indhold oversat til GB og mailet til Cunard/P&O Cruises, BDP m.fl. Kontakt med Cunard/P&O Cruises vedr. anløb sommer 2016 til Hamlet Rederi og incoming BDP har modtaget komplet information om Hamlet 2015 og 2016 Rederiet overvejer, men få ikke programmet til at passe ind QM2 o.a. skibe e.a. skibes sejlplaner. Kontakt med Luis De Carvalho, BA Europe Forslag om samarbejde for at booke møder til os på CSM med cruiselines, BA Europe tilbyder ikke længere denne service - vi arbejder selv videre med sagen. Henvendelse fra InterCruises, incoming og turn around Ønsker information om julemarkeder i Nordsjælland 2015, har to anløb i CPH december 2015 af skib fra Phönix Reisen Oversigt leveret, dialogen fortsætter HELE PERIODEN Kontakt med cruiselines, incoming og mæglere med henblik på at udbygge kendskabet til destinationen og vores havne samt fastholde og udvide netværket Vi har jer på c.c. i det omfang det er relevant Vi videre fakturerer løbende ViNos udgifter til havnene i henhold til vores samarbejdsaftale Status for februar forventelig i uge 10 Mange hilsner Birgitte og Henrik Best regards Henrik Numelin Cruise Destination Manager Cruise North Copenhagen, VisitNordsjaelland, Moerdrupvej 15-2, DK-3060 Espergaerde Mob. (+45) , North Sealand is Copenhagen s greenbackyard and a part of the best cruise destination in Scandiniavia!

67

68

69 Følgende filer understøttes ikke: Cruise Copenhagen Network destinationsmøde nov notater Cruise Copenhagen Network efterårsmøde nov notater

70 Bilag: 4.2. pressemeddelelse Udvalg: Havnebestyrelsen Mødedato: 16. marts Kl. 16:15 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 40148/15

71 Shipping.dk køber Maersk Broker Agency Mandag 12. januar 2015 kl: 11:52 indel Shipping- og logistikvirksomheden, Shipping.dk, med hovedsæde i Fredericia, har pr. 9. januar 2015 overtaget Maersk Broker Agency. Med købet udbygger Shipping.dk sin position som en væsentlig aktør i Skandinavien inden for agentur og stevedoring. Vi er utrolig glade for, at købet af Maersk Broker Agency nu er på plads. Shipping.dk udvikler sig rigtig positivt, og med opkøbet styrker og udbygger vi vores aktiviteter og platforme i hele Skandinavien og får samtidig yderst erfarne og kvalificerede medarbejdere ombord, siger Søren Gran Hansen, adm. direktør i Shipping.dk. Maersk Broker Agency blev grundlagt i 1915 af A.P. Møller som et uafhængigt dansk skibsagentur med hovedsæde i København. Selskabet har ligesom Shipping.dk dybe rødder i det maritime Danmark og agentur og stevedoring som primære forretningsområder. Shipping.dk driver stevedorevirksomhed og pakhusudlejning, skibsklarering, befragtning, linjefart og spedition. Virksomheden er en del af USTC gruppen, hvis forretningsområder blandt andet inkluderer handel med brændstof til

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere