Udendørs varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92545AS5X6VII

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udendørs varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92545AS5X6VII"

Transkript

1 Udendørs varmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D Hamburg 92545AS5X6VII

2 Kære kunde! Den ideale ledsager, når du er på tur din nye siddepude med varme er en letvægter og forsynes med strøm via en aftagelig powerbank. 3 temperaturtrin sørger for en behagelig varmeregulering helt efter behov. Powerbanken kan også bruges til at oplade smartphones. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet! Teamet fra Tchibo Læs brugsanvisningen! Vigtige oplysninger gem brugsanvisningen til senere brug! Produktet er et fleksibelt varmelegeme med lavt strømforbrug. Det opvarmes i løbet af få minutter. Hvis du vil kontrollere varmen, skal du tænke på, at en temperatur, der blot føles lun på hånden, kan opleves som varm andre steder på kroppen.

3 Indhold 3 Om denne brugsanvisning 5 Sikkerhedsoplysninger 9 Oversigt (leveringsomfang) 10 Anvendelse 10 Opladning af powerbanken 11 Tilslutning af powerbanken til varmepuden 11 Tænding af varmefunktionen 12 Slukning af varmefunktionen 12 Automatisk slukning 12 Brug af powerbanken til oplad - ning af andet mobilt udstyr 13 Rengøring og opbevaring 13 Vask af varmepuden 14 Opbevaring af produktet, når det ikke er i brug 14 Tekniske data 15 Fejl/afhjælpning 16 Bortskaffelse 17 Garanti 18 Tchibo Repair Center og Kundeservice Om denne brugsanvisning Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs alligevel sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og anvend kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning, så der ikke utilsigtet kan opstå person- eller materielle skader. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med. Symboler i brugsanvisningen: Dette symbol advarer om risiko for personskade. Dette symbol advarer om risiko for personskade på grund af elektricitet. Signalordet FARE advarer om risiko for alvorlig personskade og livsfare. Signalordet ADVARSEL advarer om risiko for personskade og alvorlig materiel skade. Signalordet FORSIGTIG advarer om risiko for let personskade eller materiel skade. Supplerende oplysninger er markeret med dette symbol. 3

4 Tegn på varmepuden, man skal være opmærksom på Læs anvisningerne og brugsanvisningen Stik ikke nåle e.l. ind i puden Må ikke anvendes i foldet eller sammenpresset tilstand Ikke egnet til børn under 3 år Håndvask Må ikke bleges Må ikke stryges Må ikke renses kemisk Må ikke tørres i tørretumbler Tag powerbanken ud af produktet, før det vaskes 4

5 Sikkerhedsoplysninger Anvendelsesformål Denne udendørs siddepude med varme er beregnet til brug i private hjem som beskrevet i denne brugsanvisning. Varmepuden er ikke egnet til brug på sygehuse, i lægepraksisser e.l. Varmepuden er ikke medicinsk udstyr og ikke beregnet til medicinsk eller terapeutisk anvendelse. Powerbanken er beregnet til driften af varmepuden, men egner sig også til at oplade diverse mobile apparater med genopladelige batterier med en ladespænding på 5 V, fx mobiltelefoner, smartphones, MP3-/MP4-afspillere e.l. Powerbanken kan oplades via en USB-port på en computer eller med en netadapter (medfølger ikke). Powerbanken må kun tilsluttes til sikkerhedslavspænding (SELV), når den skal oplades. Produktet er både beregnet til indendørs og udendørs brug. Produktet må kun bruges under moderate klimaforhold. FARE for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater Produktet må ikke bruges af børn mellem 0 og 3 år, fordi de ikke er i stand til at reagere på overophedning. Dette udstyr må ikke benyttes af børn i alderen fra 3 til 8 år, medmindre... de er under konstant opsyn af forældrene eller en anden voksen under brugen og... de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået, hvilke farer der kan være forbundet med brug af apparatet. Produktet må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med... nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller... mangel på erfaring og/eller viden, hvis de... holdes under opsyn eller... er instrueret i sikker brug af produktet og... har forstået, hvilke farer der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke rengøre og vedligeholde produktet, medmindre de holdes under opsyn. Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning! FARE for personer med pacemaker De elektromagnetiske felter, som udsendes af dette elektriske produkt, kan under visse omstændigheder forstyrre pacemakerens funktion. De ligger dog langt under grænseværdierne. Spørg under alle omstændigheder din læge og producenten af pacemakeren til råds, før du bruger produktet. 5

6 Brug ikke varmepuden til personer, der ikke kan føle varme rigtigt. Små børn reagerer mere følsomt på varme. Indtagelse af medicin eller visse sygdomme, fx diabetes, kan forstyrre temperaturopfattelsen. Handicappede eller svækkede personer kan måske ikke gøre opmærksom på, at de har det for varmt.... børn under 3 år, hjælpeløse, syge eller varmeufølsomme personer. Spørg din læge til råds, hvis du er i tvivl.... børn over 3 år, medmindre temperaturen er indstillet af forældrene eller en anden ansvarlig person, og barnet holdes under opsyn af en voksen.... husdyr eller andre dyr. Hvis du bliver utilpas eller får andre symptomer under brugen, skal du stoppe med at bruge varmepuden. Kontakt evt. en læge. FARE på grund af elektricitet Powerbanken og USB-ledningen må ikke udsættes for fugt, vand eller andre væsker, da der i givet fald vil være risiko for elektrisk stød. Varmepuden må heller ikke blive fugtig, mens den er i brug. Brug kun varmepuden i tør tilstand aldrig i fugtig tilstand! Brug ikke varmepuden i regnvejr. Hvis varmepuden er blevet fugtig eller våd, skal du vente, til den er helt gennemtør, før du må tage produktet i brug igen. USB-tilslutningsstikket til powerbanken skal også være helt tørt. Må ikke bruges i våd eller fugtig tilstand! Oplad kun powerbanken i tørre, indendørs rum. Oplad ikke powerbanken i badeværelset, i nærheden af en vask eller andre beholdere, der er fyldt med væske (fx vaser, kaffekopper). Brug kun varmepuden med den medfølgende powerbank. Stik ikke spidse genstande, fx sikkerhedsnåle e.l., ind i varmepuden. Tag ikke produktet i brug, hvis dele af produktet har synlige skader. Du må ikke foretage ændringer på produktet. Forsøg ikke at skille powerbanken ad. Reparationer på varmepuden eller powerbanken må udelukkende udføres på et specialværksted eller på vores servicecenter. Usagkyndige reparationer kan medføre alvorlig fare for brugeren. 6

7 ADVARSEL mod brand Brug ingen sprayprodukter i nærheden af varmepuden. I værste fald kan sprayen selvantænde. Brug ikke varmepuden eller powerbanken i nærheden af eksplosive gasser. Brug kun varmepuden helt udfoldet for at undgå punktuelle overopvarmninger og beskadigelser på apparatet. Når varmepuden bruges, må den ikke være foldet, lagt dobbelt, være krøllet eller have skarpe ombuk. Varmepuden er udstyret med en temperatursikring. Den beskytter mod overophedning. Hvis sikringen udløses, fungerer varmepuden ikke længere, og den skal kasseres. Lad ikke varmepuden være uden opsyn, mens varmefunktionen er tændt. Brug ikke varmepuden som varmeunderlag, ved fx at lægge den under et lagen. Når varmepuden er tændt, uden at nogen sidder på den, må den ikke dækkes til af tæpper, puder e.l. Varmepuden kan blive overophedet og ødelagt. Powerbanken og de apparater, der tilsluttes til den for at blive opladet, bliver varme under opladningen. Undgå at tildække apparaterne. Hold produktet på afstand af åben ild. ADVARSEL risiko for forbrændinger Lang tids brug af varmepuden på højeste temperaturtrin kan medføre forbrændinger. Pas på, at du ikke falder i søvn under brug. Vælg for en sikkerheds skyld trin 1, hvis du er meget træt. For at undgå hudforbrændinger bør du teste temperaturen før brug med håndryggen (ikke med håndfladen, da den er mindre følsom end andre dele af kroppen). Brug ikke varmepuden direkte på nøgen hud. Sæt dig kun på den med tøj på. ADVARSEL risiko for personskade Brug kun powerbanken til at oplade mobile enheder med integreret batteri med en indgangsspænding på mindst 5,0 V. Forsøg ikke at tilslutte andre apparater eller at oplade løse batterier direkte. Almindelige ikke-genopladelige batterier må ikke oplades! Udsæt ikke powerbanken for åben ild, vand, fugtige omgivelser, høje temperaturer, direkte sollys el.lign. Der er risiko for overophedning, eksplosion og kortslutning. Powerbanken skal bortskaffes på sikker vis, når dens livscyklus er afsluttet. Beskyt powerbanken mod slag, stød, rystelser og andre mekaniske påvirkninger. 7

8 FORSIGTIG risiko for materielle skader Apparatet er udsat for ældning. Kontrollér derfor før hver brug, om varmepuden eller powerbanken har tegn på slid eller beskadigelse. Hvis der konstateres sådanne tegn, skal du sende varmepuden til servicecenteret, før den bruges igen. Batteriet i powerbanken er fast indbygget, og du kan og må ikke selv udskifte det. Opbevar altid varmepuden samt powerbanken på et tørt og køligt sted, hvor de er beskyttet mod andre varmekilder. Læg ingen tunge genstande på varmepuden. Brug aldrig skurende eller ætsende midler, hårde børster e.l. til rengøring af produktet. Følg vaskeanvisningerne på det indsyede mærke. Tag altid powerbanken ud af lommen på varmepuden, før du vasker varmepuden. Brug kun apparatet ved en omgivelsestemperatur på mellem 0 C og +45 C og en luftfugtighed på mellem 40 og 70 %. Vær opmærksom på følgende, når produktet ikke er i brug: Opbevar produktet som beskrevet i kapitlet Rengøring og opbevaring, når det ikke er i brug. Produktet skal være afkølet, inden det lægges væk. Læg ingen andre ting oven på varmepuden, når den er gemt væk, så der ikke dannes skarpe folder eller buk på den. OBS! Hvis du vil tage powerbanken med på en flyrejse, skal du først informere dig hos flyselskabet, om og under hvilke betingelser det er tilladt at medbringe en powerbank. 8

9 Oversigt (leveringsomfang) Varmepude Område, der opvarmes USB-tilslutningsstik til powerbanken Opbevaringslomme til powerbanken Knap Tænd/sluk for varme funktionen Valg af temperaturtrin Mikro-USB-tilslutningsstik Powerbank Tænd-/sluk- knap Kontrol-LED er til visning af opladningstilstand USB-tilslutningsstik USB-ladekabel Ikke afbildet: opbevaringspose 9

10 Anvendelse Oplad powerbanken helt før den første brug. Opladningen tager ca. 5 timer, hvis powerbanken er helt afladet. Oplad fortrinsvist powerbanken ved rumtemperatur. For at sikre at powerbanken fungerer uden problemer, skal du aflade og oplade den regelmæssigt (mindst hver 6. måned). Brug kun varmepuden med den medfølgende powerbank. Powerbanken kan dog bruges til meget andet mobilt udstyr med en ladespænding på 5 V. Overhold i så fald også brugsanvisningen til det pågældende udstyr. Hvis powerbankens interne kapacitet er blevet for lav, eller der er problemer med elektronikken, slukker powerbanken af sig selv for at beskytte det tilsluttede apparat mod skader. I så fald fungerer varmepuden ikke længere. Hvis der ikke er tilsluttet nogen apparater til powerbanken, slukker den automatisk efter nogle sekunder. Det gælder også for tilsluttede apparater med et strømforbrug under ma eller med mindre end 5 % restkapacitet, da de ikke registreres som forbrugere af powerbanken. Med en helt opladet powerbank kan varmepuden bruges i ca. 110 til 170 minutter afhængigt af det temperaturtrin, der er indstillet. Vi anbefaler at oplade powerbanken helt før hver brug. Du kan til hver en tid få vist powerbankens opladningstilstand. Det gør du ved at trykke 1 x kort på tænd-/slukkontakten øverst på powerbanken. Opladningstilstanden vises i ca. 5 sekunder. Opladning af powerbanken 1. Tilslut powerbanken til en USB-port på din computer eller en netadapter med USB-stik (medfølger ikke) ved hjælp af det medfølgende USB-ladekabel. USB De 4 kontrol-led er til visning af opladningstilstanden lyser, og opladningen begynder automatisk. Under opladningen viser de 4 kontrol-led er den aktuelle kapacitet (25 % 50 % 75 % 100 %): Kontrollampen blinker opladning i gang Kontrollampen lyser kapacitet opnået Når alle fire kontrollamper lyser, er powerbank'en ladet helt op. 10

11 2. Efter opladningen trækkes USB-ladekablet ud af USB-porten på computeren eller netadapteren og ud af mikro-usb-porten på powerbanken. Tilslutning af powerbanken til varmepuden 1. Sæt varmepudens USB-stik ind i USB-tilslutningsstikket på powerbanken. 2. Tænd powerbanken med den lille tænd-/slukkontakt øverst på powerbanken. Kontrol-LED erne viser opladningstilstanden i ca. 5 sekunder, hvorefter de slukker. 3. Læg powerbanken i den lille lomme på varmepuden. Tænding af varmefunktionen 1. Hold den runde knap på varmepuden trykket ind i ca. 2 sekunder for at tænde den på laveste varmetrin. Knappen lyser blåt. 2. Hver gang du trykker på knappen, øges temperaturen med et trin. Efter det højeste varmetrin kommer det laveste igen osv. Laveste varmetrin (ca. 45 +/- 5 C) = knappen lyser blåt Mellemste varmetrin (ca. 50 +/- 5 C) = knappen lyser grønt Højeste varmetrin (ca. 53 +/- 5 C) = knappen lyser rødt Varmepuden er udstyret med en sikkerhedstermostat, der regulerer varmen og forhindrer, at varmepuden bliver for varm. 11

12 Slukning af varmefunktionen Du kan slukke for varmefunktionen på 2 forskellige måder: m Hold den runde knap på varmepuden trykket ind i ca. 2 sekunder, indtil knappen lyser lyseblåt i kort tid, hvorefter den slukker. Derved slukkes powerbanken samtidig. eller m Tag powerbanken ud af den lille lomme på varmepuden, og hold den lille tænd-/slukknap trykket ind i ca. 3 sekunder. Powerbanken viser opladnings - tilstanden i kort tid, hvorefter den slukker. Derved slukkes varmepuden samtidig; den runde knap på varmepuden slukker. For begge varianter gælder: For at tænde for varmefunktionen igen skal du først tænde powerbanken igen med den lille tænd-/slukkontakt og derpå trykke på den runde knap på varmepuden. m Træk powerbankens stik ud af USB-tilslutningsstikket på varmepuden, når du har slukket, og opbevar powerbanken i den lille lomme på varmepuden. Automatisk slukning Varmefunktionen slukker automatisk efter ca. 110 minutter. m Lad varmepuden køle af til stuetemperatur, inden du bruger den igen. Brug af powerbanken til opladning af andet mobilt udstyr Powerbanken kan også bruges til at oplade mobilt udstyr med en ladespænding på 5 V, som fx smartphones e.l. 1. Sæt USB-ladekablets mikro-usb-stik ind i det apparat, der skal oplades, og USB-stikket ind i tilslutningsstikket på powerbanken. 2. Tryk 1 x kort på den lille tænd-/slukkontakt øverst på powerbanken for at tænde for powerbanken. Opladningen begynder automatisk. Powerbanken slukkes automatisk, så snart det tilsluttede mobile udstyr er ladet helt op. m Hvis du vil afbryde opladningen før tid, skal du holde tænd-/slukkontakten på powerbanken trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil powerbanken slukkes, hvorefter du kan trække ladekablet ud. 12

13 Rengøring og opbevaring Undersiden af varmepuden kan tørres af med en fugtig klud. Lad undersiden tørre godt, før du lægger varmepuden i den medfølgende opbevaringspose. Varmepuden kan også vaskes, hvis den er meget snavset. Vask af varmepuden FARE livsfare på grund af elektrisk stød Powerbanken må ikke udsættes for fugt, vand eller andre væsker, da der i givet fald vil være risiko for elektrisk stød. Tag powerbanken ud af varmepuden, før den vaskes. Når du har vasket varmepuden, så vent til den er fuldkommen tør, før du tager den i brug igen. Varmepuden må ikke være fugtig under brugen. Brug den kun i tør tilstand aldrig fugtig! Varmepuden belastes meget ved hyppig vask. Vask derfor ikke varmepuden for tit. Følg vaskeanvisningerne på det indsyede mærke. Lad varmepuden afkøle helt efter brug, før du vasker den. 1. Tag powerbanken ud af den lille lomme på varmepuden, og træk USB-stikket ud af powerbanken. 2. Skub USB-stikket helt ind i lommen. 3. Vask varmepuden i hånden med lunkent vand og lidt finvaskemiddel. 4. Hæng varmepuden til tørre på en tørresnor, eller læg den på et tørrestativ. Læg ikke varmepuden til tørre i solen eller på en radiator. Tænd under ingen omstændigheder for varmefunktionen for at tørre produktet! m Tag først varmepuden i brug med powerbanken igen, når varmepuden samt USB-tilslutningsstikket i den lille lomme er helt tørre igen. 13

14 Opbevaring af produktet, når det ikke er i brug m Lad varmepuden afkøle helt, før du pakker den væk i den medfølgende op - bevaringspose og lægger den væk. m Fold ikke varmepuden sammen, så den bliver mindre, og læg ingen tunge genstande på den, så der ikke kommer folder eller skarpe knæk. Rul i stedet varmepuden løst sammen. m Opbevar altid produktet på et tørt og køligt sted, hvor det er beskyttet mod andre varmekilder. m Det bedste er at opbevare powerbanken samt USB-ladekablet sammen med puden i den lille lomme, så du har begge dele ved hånden, næste gang du skal bruge varmepuden. Model: Powerbank Effekt: Batteri: Indgang: Udgang: Driftstid (fuldt opladet): Opladningstid: Tekniske data Varmepude Isolationsklasse: III Maks. temperatur: 53 C +/ 5 C 5 watt Genopladeligt lithium-ion-batteri 3,7 V, 2200 mah (kan ikke udskiftes) 5V DC 1A 5V DC 1A ca. 170 minutter på laveste og mellemste varmetrin ca. 110 minutter på højeste varmetrin ca. 5 timer Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany, Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer af produktet. 14

15 Fejl/afhjælpning Varmepuden fungerer ikke. Et tilsluttet mobilt apparat bliver ikke opladet. Powerbanken slukker automatisk efter kort tid. Er powerbanken slukket? Tryk 1 x kort på tænd-/slukkontakten øverst på powerbanken for at tænde den. Er powerbanken afladet? Hvis ingen af kontrol-led erne til visning af opladningstilstanden lyser, skal du oplade powerbanken som beskrevet i afsnittet Opladning af powerbanken i kapitlet Brug. Kontrollér, om varmepudens USB-stik sidder fast i tilslutningsstikket på powerbanken, eller om powerbanken og det apparat, der skal oplades, er forbundet korrekt. Måske har varmepudens automatiske slukningsfunktion slukket. Lad varmepuden køle af til stuetemperatur, inden du tænder den igen. Hvis produktet stadig ikke fungerer derefter, skal du kontakte servicecenteret. Varmepudens temperatursikring er blevet udløst. Hvis denne sikring udløses, fungerer varmepuden ikke længere, og den skal kasseres. Kontakt servicecenteret. Hvis powerbanken anvendes i nærheden af stærke magnetfelter (fx omkring tv-apparater eller højttalere), kan det føre til funktionsfejl. Gå et andet sted hen, afbryd forbindelsen mellem varmepuden (eller det apparat, der skal oplades) og powerbanken, og forbind dem igen. Har det tilsluttede mobile udstyr et strømforbrug under ma eller mindre end 5 % restkapacitet? I så fald genkendes det mobile udstyr ikke som forbruger. 15

16 Bortskaffelse Produktet og emballagen er fremstillet af værdifulde materialer, som kan genbruges. Det reducerer mængden af affald og skåner miljøet. Bortskaf emballagen som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug. Apparater markeret med dette symbol og brugte genopladelige batterier må ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet og til at aflevere brugte genopladelige batterier hos et kommunalt indsamlingssted eller i en specialbutik, der sælger batterier. OBS! Dette apparat indeholder et batteri, som af sikkerhedsmæssige årsager er fast indbygget og ikke kan tages ud, uden at powerbankens kabinet ødelægges. Usagkyndige forsøg på at tage batteriet ud udgør en sikkerhedsrisiko. Du skal derfor aflevere apparatet hos indsamlingsstedet uden at skille det ad; her bliver apparatet og det genopladelige batteri bortskaffet på korrekt og forsvarlig vis. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune. 16

17 Garanti Tchibo GmbH yder 3 års garanti fra købsdato. Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany Inden for garantiperioden afhjælper vi uden beregning alle mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Forudsætning for garantiydelsen er, at der fremlægges et købsbevis fra Tchibo eller en af vores autoriserede forhandlere. Garantien gælder i EU, Schweiz og Tyrkiet. Hvis der mod forventning opstår en defekt, skal du udfylde den medfølgende servicekupon og sende den til Tchibo Repair Center sammen med en kopi af købsbeviset og det defekte produkt i forsvarlig emballage. Garantien omfatter ikke skader, der skyldes fejlagtig behandling, samt sliddele og forbrugsmaterialer. Disse kan bestilles på det anførte telefonnummer. Reparationer, der ikke er omfattet af garantien, kan du vælge at få udført hos Tchibo Repair Center for egen regning til kostpris. Dine rettigheder i henhold til den lovpligtige reklamationsret berøres ikke af nærværende garanti. Reparationen af produktet varetages af Tchibo Repair Center. Du skal indsende produktet direkte til det rette Repair Center for dit land. Kun sådan kan du være sikker på en hurtig behandling og tilbagelevering af produktet. Du er velkommen til at kontakte Tchibos kundeservice for yderligere produktinformationer, eller hvis du ønsker at bestille tilbehør eller har spørgsmål vedr. serviceafviklingen. Du bedes oplyse varenummeret ved alle henvendelser. Servicekupon Kuponen skal udfyldes med blokbogstaver og indsendes sammen med produktet. Efternavn, fornavn Gade/vej, nr. Postnr., by Land Hvis ikke omfattet af garantien*: (sæt kryds) Bedes produktet sendt urepareret retur. Udbedes et prisoverslag, hvis der opstår ud gifter på over 15,- /110,- kr. Tlf. (i dagtimerne) *Du afholder selv udgifterne til returnering af varer, der ikke er omfattet af garantien eller reklamationsretten.

18 Tchibo Repair Center og Kundeservice Danmark (gratis) Mandag fredag fra kl Varenummer: Servicekupon Kuponen skal udfyldes med blokbogstaver og indsendes sammen med produktet. Varenummer: (fremgår af typeskiltet på produktet) Fejlbeskrivelse Købsdato Dato/underskrift

Kosmetikspejl med powerbank

Kosmetikspejl med powerbank Kosmetikspejl med powerbank da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94029HB551XVII 2017-07 Kære kunde! Dit nye kosmetikspejl med indbygget powerbank er den perfekte ledsager, når du er på farten

Læs mere

Powerbank med solpanel

Powerbank med solpanel Powerbank med solpanel Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91222HB33XVII 2017-02 Kære kunde! Denne powerbank har følgende fordele: intelligent beskyttelse mod: overopladning, overafladning,

Læs mere

Sammenfoldelig solcelleoplader

Sammenfoldelig solcelleoplader Sammenfoldelig solcelleoplader da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99718HB32XIX 2018-12 Kære kunde! Med din nye sammenfoldelige solcelleoplader kan du oplade smartphones, MP3-afspillere,

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII Bordlampe Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90852HB55XVII 2017-06 344 816 Elpære Fatning Lampefod Tænd-/slukknap Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug

Læs mere

Bordlampe Brugsanvisning

Bordlampe Brugsanvisning Bordlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84244AB5X5V 2015-07 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96665FV05X07VIII

Varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96665FV05X07VIII Varmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96665FV05X07VIII 2018-07 Kære kunde! Din nye varmepude giver behagelig varme, og takket være dens praktiske format kan den bruges overalt.

Læs mere

Elektrisk varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92544AS5X6VII

Elektrisk varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92544AS5X6VII Elektrisk varmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92544AS5X6VII 2017-06 Kære kunde! Din nye varmepude giver behagelig varme, og takket være dens praktiske format kan den bruges

Læs mere

Powerbank med adapter til cigartænderstik

Powerbank med adapter til cigartænderstik USB DC OUT USB Max 2.4A DC OUT Total Powerbank med adapter til cigartænderstik Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87637HB55XVI 2016-05 331 974 Kære kunde! Din nye powerbank er den perfekte ledsager,

Læs mere

Rygvarmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92534FV05X06VII

Rygvarmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92534FV05X06VII Rygvarmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92534FV05X06VII 2017-04 Kære kunde! Varmen fra din nye rygvarmepude føles behagelig, når du har muskelspæn - dinger, eller hvis du

Læs mere

Rygvarmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96661AS6X6VIII

Rygvarmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96661AS6X6VIII Rygvarmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96661AS6X6VIII 2018-07 Kære kunde! Varmen fra din nye rygvarmepude føles behagelig, når du har muskelspæn - dinger, eller hvis du bare

Læs mere

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning.

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning. LED-træ Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92529HB551XVII 2017-06 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Sikkerhedsrygsæk med ladestation

Sikkerhedsrygsæk med ladestation OUT2 Sikkerhedsrygsæk med ladestation da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90062HB312XVII 2016-12 337 847 Kære kunde! Din nye sikkerhedsrygsæk med integreret powerbank er den perfekte ledsager,

Læs mere

Varmetæppe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96685FV05X07VIII On Off

Varmetæppe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96685FV05X07VIII On Off On Off Varmetæppe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96685FV05X07VIII 2018-07 Kære kunde! Dit nye varmetæppe giver en behagelig varme og er dejlig blødt og loddent. Du kan indstille

Læs mere

Armbåndsur. Brugsanvisning. Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany,

Armbåndsur. Brugsanvisning. Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany, Armbåndsur Brugsanvisning 332 363 Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88207AB6X6VI 2016-06 11 1x 2x 11 11 1x 2x 2 11. 11

Læs mere

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI LED-dekorationslampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88288AB5X5VI 2016-06 Kære kunde! Inspiration fra Fjernøsten, der spreder ro, harmoni og velvære. Din nye LED-dekorationslampe

Læs mere

Elektrisk luftpumpe. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 85509FV05X00VI

Elektrisk luftpumpe. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 85509FV05X00VI Elektrisk luftpumpe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 85509FV05X00VI 2015-10 Kære kunde! Med din nye elektriske luftpumpe kan du pumpe luft i oppustelige rejse- eller gæstesenge

Læs mere

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII Standerlampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95653HB22XVIII 2017-12 Kære kunde! Din nye standerlampe med design som en skrive - bordslampe er et optisk blikfang. Lyskeglen og lampehovedets

Læs mere

Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti

Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94489HB11XVIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

LED-juletræslys. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97433AS6X5XVIII

LED-juletræslys. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97433AS6X5XVIII LED-juletræslys da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97433AS6X5XVIII 2018-04 Indhold 3 Sikkerhedsoplysninger 5 Anvendelse 5 Isætning af batteriet i lyset 5 Aktivering af fjernbetjeningen

Læs mere

Pavillonlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94488AB1X1VIII

Pavillonlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94488AB1X1VIII Pavillonlampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94488AB1X1VIII 2017-10 Kære kunde! Perfekt til havefesten eller en campingweekend! Din nye pavillonlampe lyser kraftigt uden at blænde.

Læs mere

Om denne vejledning. Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal vejledningen

Om denne vejledning. Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal vejledningen da Monterings-/betjeningsvejledning og garanti Undermonterede LED-spots Om denne vejledning Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs alligevel sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og

Læs mere

Elektrisk varmeunderlag til sengen

Elektrisk varmeunderlag til sengen Elektrisk varmeunderlag til sengen da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92542AS5X6VII 2017-04 Kære kunde! Dit nye varmeunderlag giver en behagelig varme i sengen og er dejlig blødt

Læs mere

Kronograf. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93078AB5X6VII

Kronograf. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93078AB5X6VII Kronograf da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93078AB5X6VII 2017-05 Kære kunde! Din nye kronograf har mange funktioner og gør indtryk med sit markante design. Du ønskes god fornøjelse

Læs mere

Udendørs solcellelampe

Udendørs solcellelampe Udendørs solcellelampe Kære kunde! Din nye solcelledrevne udendørs lampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. LED'erne i den solcelledrevne udendørs lampe tænder automatisk, så snart det bliver mørkt,

Læs mere

Pendellampe. Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D Hamburg 78324AS5X3IV

Pendellampe. Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D Hamburg 78324AS5X3IV Pendellampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 78324AS5X3IV 2014-04 Kære kunde! Din nye pendellampe i moderne design passer i alle rum og giver behageligt lys. Den er desuden særlig

Læs mere

Krøllejern. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93551FV01X00VIII

Krøllejern. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93551FV01X00VIII Krøllejern da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93551FV01X00VIII 2017-08 Kære kunde! Med dit nye krøllejern kan du style dig til et væld af smukke krøller. Takket være krøllejernets

Læs mere

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII LED-natlampe Løve da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91225HB44XVII 2017-04 Kære kunde! Dejlige drømme for dit barn: LED-natlampen lader lyset strømme ud foroven i løven og hjælper dit barn til

Læs mere

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 83372HB55XV

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 83372HB55XV Automatisk ur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 83372HB55XV 2015-05 Kære kunde! Et automatisk ur er et mekanisk armbåndsur, som trækkes automatisk op, når det bæres. Dine armbevægelser

Læs mere

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88069FV05X07VI SEC MIN

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88069FV05X07VI SEC MIN Kronograf 5 da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88069FVX07VI 16-07 Kære kunde! Din nye kronograf har mange funktioner og gør indtryk med sit markante design. Og det bedste af det hele:

Læs mere

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94907HB22XVIII

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94907HB22XVIII Kronograf da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94907HB22XVIII 2017-10 Indhold 3 Oversigt 4 Indstilling af klokkeslæt og dato 6 Stopursfunktion 14 Tachymeterfunktion 16 Justering af

Læs mere

Fodmassageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92468HB66XVII

Fodmassageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92468HB66XVII Fodmassageapparat da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92468HB66XVII 2017-07 Kære kunde! Dit nye fodmassageapparat indeholder roterende massagehoveder og trykluftkamre, som efterligner

Læs mere

Ansigtsepilator. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 97917FV05X06VIII

Ansigtsepilator. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 97917FV05X06VIII Ansigtsepilator da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97917FV05X06VIII 2018-05 Kære kunde! Din nye ansigtsepilator gør det muligt at fjerne uønsket hårvækst forskellige steder på kroppen. Den er

Læs mere

Ansigtsepilator. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92451FV05X07VII

Ansigtsepilator. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92451FV05X07VII Ansigtsepilator da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92451FV05X07VII 2017-06 350 786 Kære kunde! Din nye ansigtsepilator gør det muligt at fjerne uønsket hårvækst forskellige steder på kroppen.

Læs mere

Hårbørste med ionisk funktion

Hårbørste med ionisk funktion Hårbørste med ionisk funktion Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96361FV05X01VIII 2017-12 362 655 Kære kunde! Din nye hårbørste med ionisk funktion løsner blidt og effektivt filtret hår og

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94496HB11XVIII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94496HB11XVIII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94496HB11XVIII 2017-10 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Den er fremstillet af vejrbestandig

Læs mere

Lille LED-bord. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95503FV02X00VIII

Lille LED-bord. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95503FV02X00VIII Lille LED-bord da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95503FV02X00VIII 2017-11 Kære kunde! Dit nye LED-bord giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille det til enten at lyse

Læs mere

Lille LED-bord. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg HBXIX

Lille LED-bord. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg HBXIX Lille LED-bord da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 9853911HBXIX - 2018-10 Kære kunde! Dit nye LED-bord giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille det til enten at lyse

Læs mere

Automatisk armbåndsur

Automatisk armbåndsur 60 55 55 60 05 05 Automatisk armbåndsur 45 45 50 50 40 40 10 10 20 20 15 15 35 35 30 30 25 25 da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93075AB3X3VII 2017-05 Kære kunde! Et automatisk ur

Læs mere

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB-oplader Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 071 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

3 solcelledrevne LEDjordspydslamper

3 solcelledrevne LEDjordspydslamper 3 solcelledrevne LEDjordspydslamper Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84412AS11XVI 2015-12 327 295 Kære kunde! Dine nye solcelledrevne LED-jordspydslamper er ideelle til afgrænsning

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

Kattelegetøj rullebold

Kattelegetøj rullebold Kattelegetøj rullebold da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89215HB321XVII 2016-12 Kære kunde! Dette kattelegetøj giver enhver kat masser af sjov leg! Det vækker jagtinstinktet og lysten til at

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 89264FV02X00VII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 89264FV02X00VII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89264FV02X00VII - 2016-11 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys. Du kan indstille, om den skal

Læs mere

Elektrisk proptrækker

Elektrisk proptrækker Elektrisk proptrækker da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92230FV05X07VII 2017-05 Kære kunde! Med din nye elektriske proptrækker kan du nemt fjerne folien fra vinflaskens hals og hurtigt trække

Læs mere

Multihakker. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94127FV04X00VIII

Multihakker. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94127FV04X00VIII Multihakker Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94127FV04X00VIII 2017-09 Kære kunde! Din nye multihakker er et virkelig praktisk køkkenredskab, som egner sig ideelt til hurtigt at snitte

Læs mere

LED-bordlampe. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 89381AB3X2VII

LED-bordlampe. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 89381AB3X2VII LED-bordlampe da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89381AB3X2VII 2016-11 Kære kunde! Din nye LED-bordlampe giver et behageligt, blødt lys. Den er vejrbestandig og kan derfor blive stående udendørs

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

XL-solcellelyskæde. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95812FV05X01VIII

XL-solcellelyskæde. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95812FV05X01VIII XL-solcellelyskæde da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95812FV05X01VIII 2017-12 Kære kunde! Din nye solcelledrevne lyskæde med ekstra lang tilslutnings - ledning giver et stemningsfyldt

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 84729FV03X00VI

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 84729FV03X00VI Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84729FV03X00VI 2015-08 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille den til

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94493FV02X00VIII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94493FV02X00VIII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94493FV02X00VIII0 2017-11 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille den

Læs mere

Massageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 91708HB54XVII

Massageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 91708HB54XVII Massageapparat OFF ON da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91708HB54XVII 2017-04 Kære kunde! Dit nye massageapparat sørger for en velgørende afspænding takket være de bevægelige kugler

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98540HB1XIX

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98540HB1XIX Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98540HB1XIX 2018-10 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille den til at

Læs mere

Dørstop med alarm. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 88639HB235XVI /

Dørstop med alarm. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 88639HB235XVI / Dørstop med alarm ON OFF Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88639HB235XVI 2016-06 332 467 / 332 468 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og anvend kun produktet

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98827HB11XIX

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98827HB11XIX Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98827HB11XIX - 2018-10 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille, om den

Læs mere

Udendørs solcellelampe

Udendørs solcellelampe Udendørs solcellelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99210HB11XIX 2018-08 Kære kunde! Din nye udendørs solcellelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille, om

Læs mere

Stavmikser. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98392AB1X1IX

Stavmikser. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98392AB1X1IX Stavmikser da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98392AB1X1IX 2018-07 Kære kunde! Din nye stavmikser egner sig perfekt til at purere frugt og grøntsager, til at tilberede babymad, supper,

Læs mere

USB-oplader til bilen

USB-oplader til bilen USB-oplader til bilen Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89716HB321XVII 2017-01 342 091 / 348 765 Cigartænderstik Forlængerkabel USB-oplader USB-oplader Kontrollampe USB-port Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Oppustelig LED-figur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98091AB5X5VIII

Oppustelig LED-figur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98091AB5X5VIII Oppustelig LED-figur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98091AB5X5VIII 2018-06 Kære kunde! Din nye LED-figurs materiale er fremstillet af meget tynde og lette kunstfibre for at minimere

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97441HB54XVIII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97441HB54XVIII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97441HB54XVIII 2018-06 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille, om den

Læs mere

Vindues- og døralarm, sæt med 3 dele

Vindues- og døralarm, sæt med 3 dele Vindues- og døralarm, sæt med 3 dele Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87763HB55XVI 2016-06 332031 / 332032 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og anvend kun

Læs mere

LED-lyskæde med solceller

LED-lyskæde med solceller LED-lyskæde med solceller Brugsanvisning Kære kunde! Din nye solcelledrevne lyskæde er udstyret med LED'er, som tænder automatisk, når det begynder at blive mørkt. LED'er udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

LED-toiletpapirholder med natlys

LED-toiletpapirholder med natlys LED-toiletpapirholder med natlys da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90434FV05X00VII 2017-01 340 152 Kære kunde! Med din nye LED-toiletpapirholder med lys kan du også finde toiletpapiret i mørke.

Læs mere

Elektrisk rengøringsbørste

Elektrisk rengøringsbørste Elektrisk rengøringsbørste da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93548HB1XVIII 2017-08 Kære kunde! Din nye elektriske rengøringsbørste er ideelt egnet til rengøring af fuger og svært

Læs mere

LED-badeværelsesspejl

LED-badeværelsesspejl LED-badeværelsesspejl da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93566HB1XVIII 2017-11 Kære kunde! Dit nye LED-badeværelsesspejl er udstyret med en radarsensor, som registrerer bevægelse.

Læs mere

Arbejdslup. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91982HB44XVII

Arbejdslup. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91982HB44XVII Arbejdslup da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91982HB44XVII 2017-01 347 363 Kære kunde! Din nye arbejdslup er perfekt til finere hobbyarbejde, syning og andet håndarbejde. Luppen kan stå frit

Læs mere

Elektrisk rengøringsbørste

Elektrisk rengøringsbørste Elektrisk rengøringsbørste Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93509AB0X1VIII 2017-08 Kære kunde! Din nye elektriske rengøringsbørste er ideelt egnet til rengøring af fuger og svært tilgængelige

Læs mere

Håndtaskealarm. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92210HB551XVII

Håndtaskealarm. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92210HB551XVII Håndtaskealarm Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92210HB551XVII 2017-07 350 371 Kære kunde! Med din nye håndtaskealarm kan du hurtigt og nemt påkalde dig opmærksomhed i nødstilfælde eller farlige

Læs mere

Skægtrimmer. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92440HB66XVII

Skægtrimmer. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92440HB66XVII Skægtrimmer da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92440HB66XVII 2017-06 Kære kunde! Din nye skægtrimmer ligger godt i hånden og er nem at bruge. Det indbyggede batteri giver bevægelses

Læs mere

Kompakt radio. Tchibo GmbH D Hamburg 91436HB44XVII VOLUME. 108 MHz TUNING OFF

Kompakt radio. Tchibo GmbH D Hamburg 91436HB44XVII VOLUME. 108 MHz TUNING OFF Kompakt radio OFF VOLUME 94 92 88 FM 98 100 104 106 108 MHz TUNING Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91436HB44XVII 2017-03 Kære kunde! Nem betjening og moderne design. Din nye kompakte radio kan modtage UKW-/FM-kanaler.

Læs mere

Manicure-/ pedicureapparat

Manicure-/ pedicureapparat Manicure-/ pedicureapparat Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97339AB5X6VIII 2018-04 Kære kunde! Dit nye manicure-/pedicureapparat hjælper dig med at holde dine tå- og fingernegle pæne og velplejede.

Læs mere

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93541AB6X6VII

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93541AB6X6VII Automatisk ur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93541AB6X6VII 2017-06 Kære kunde! Dette automatiske ur er fremstillet med kendte metoder fra urmagerhåndværket. Det er et mekanisk

Læs mere

Solcellebusk med LED-blade

Solcellebusk med LED-blade Solcellebusk med LED-blade da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99207HB 11XIX 2018-08 Indhold 2 Sikkerhedsoplysninger 5 Oversigt (leveringsomfang) 6 Montering 7 Opstillingssted 8 Anvendelse

Læs mere

3 solcelledrevne LED-lamper

3 solcelledrevne LED-lamper 3 solcelledrevne LED-lamper Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94500AB2X1VIII 2017-11 Kære kunde! Dine nye solcelledrevne LED-lamper er ideelle til afgrænsning af havegange og blomsterbede og fungerer

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da www.tchibo.dk/vejledninger Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99310HB32XIX 2018-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Elektrisk fodfil til fjernelse af hård hud

Elektrisk fodfil til fjernelse af hård hud Elektrisk fodfil til fjernelse af hård hud Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90147HB33XVII 2016-12 Kære kunde! Din nye elektriske fodfil fjerner effektivt tør, ru og forhornet hud, så du kan få vidunderligt

Læs mere

LED-skuffelamper. Sikkerhedsoplysninger

LED-skuffelamper. Sikkerhedsoplysninger LED-skuffelamper Brugsanvisning Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da www.tchibo.dk/vejledninger Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99310HB32XIX 2018-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 89704FV02X00VII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 89704FV02X00VII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89704FV02X00VII 2016-11 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Den er fremstillet af

Læs mere

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93079AB6X6VII

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93079AB6X6VII Automatisk ur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93079AB6X6VII 2017-06 Kære kunde! Et automatisk ur er et mekanisk armbåndsur, der trækkes automatisk op, når du går med det. Dine

Læs mere

Elektrisk vinpumpe. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93161AB4X4VII

Elektrisk vinpumpe. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93161AB4X4VII Elektrisk vinpumpe da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93161AB4X4VII 2017-05 Kære kunde! Din nye elektriske vinpumpe tømmer flasken for luft og forlænger dermed holdbarheden for en åben vinflaske

Læs mere

Badeværelsesur med termometer

Badeværelsesur med termometer Badeværelsesur med termometer Brugsanvisning og info om sugekopper Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93302FV01X00VIII 2017-09 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Næse- og ørehårstrimmer

Næse- og ørehårstrimmer Næse- og ørehårstrimmer Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92439AB6X6VII 2017-07 Kære kunde! Din nye næse- og ørehårstrimmer har forskellige skærehoveder, som gør det nemt både at fjerne generende

Læs mere

Manicure-/pedicure - apparat

Manicure-/pedicure - apparat R2 R1 0 L1 L2 Manicure-/pedicure - apparat Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88253AS6X5VI 2016-06 332 197 Kære kunde! Dit nye manicure-/pedicureapparat hjælper dig med at holde dine tå- og fingernegle

Læs mere

Øjenbrynstrimmer. Tchibo GmbH D Hamburg 91572AS6X3VII

Øjenbrynstrimmer. Tchibo GmbH D Hamburg 91572AS6X3VII Øjenbrynstrimmer Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91572AS6X3VII 2017-03 346 636 Kære kunde! Takket være de to skæresider af forskellig længde og afstandskammen med 2 snitlængder kan du ikke alene bringe dine

Læs mere

Hovedpudehøjttaler. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92329HB551XVII

Hovedpudehøjttaler. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92329HB551XVII Hovedpudehøjttaler INPUT ON/OFF SLEEP SOUND da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92329HB551XVII 2017-07 349 676 Kære kunde! Med din nye hovedpudehøjttaler kan du falde behage - ligt i søvn til

Læs mere

Vindues-/døralarm. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87401AB5X5VI ON OFF

Vindues-/døralarm. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87401AB5X5VI ON OFF Vindues-/døralarm Brugsanvisning Tchibo GmbH D-90 Hamburg 870AB5X5VI 06-05 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Massageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 11758FV05X03IX

Massageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 11758FV05X03IX Massageapparat CLOSE OPEN OFF ON da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 11758FV05X03IX 2019-01 Kære kunde! Dit nye massageapparat sørger for en velgørende afspænding takket være de bevægelige

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95960HB33XVIII 2017-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

Køkkenvægt. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 91750FV05X04VII

Køkkenvægt. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 91750FV05X04VII Køkkenvægt da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91750FV05X04VII 2017-03 Kære kunde! Din nye køkkenvægt er ikke kun praktisk, men gør også et godt indtryk med sit moderne design. Du

Læs mere

Dekorationslampe med solceller

Dekorationslampe med solceller Dekorationslampe med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95312FV05X00VIII 2017-11 358 908 Kære kunde! Din nye dekorationslampe med solceller er et smukt indslag i haven eller på altanen.

Læs mere

Dekorationslampe med solceller

Dekorationslampe med solceller Dekorationslampe med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99322AB2X3IX 2018-10 Kære kunde! Din nye dekorationslampe med solceller er et smukt indslag i haven eller på altanen. Lampen

Læs mere

Solcelledrevet havespringvand

Solcelledrevet havespringvand Solcelledrevet havespringvand da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90720AB3X2 2017-02 Kære kunde! Dit nye springvand passer harmonisk til din have. Dets blide klukken skaber en rolig

Læs mere

Elektrisk neglepolerer

Elektrisk neglepolerer Elektrisk neglepolerer da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 85474AS5X2VI 2016-01 Kære kunde! Din nye batteridrevne neglepolerer er et praktisk hjælpemiddel til pleje af dine tåog fingernegle.

Læs mere

Retro-tv-spillekonsol

Retro-tv-spillekonsol Retro-tv-spillekonsol da rugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98104H66XVIII 2018-07 367 124 Kære kunde! Med denne retro-tv-spillekonsol er der garanti for masser af sjove timer for store og små med

Læs mere

LED-lyskæde med solceller

LED-lyskæde med solceller LED-lyskæde med solceller Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90058FV04X00VII 2016-12 Kære kunde! Din nye solcelledrevne lyskæde er udstyret med LED'er, som tænder automatisk, når det begynder at

Læs mere

Digitalt vintermometer

Digitalt vintermometer Digitalt vintermometer da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92438HB551XVII 2017-07 350 984 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

Øjenplejestift. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87957AB0X1VII

Øjenplejestift. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87957AB0X1VII Øjenplejestift Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87957AB0X1VII 2016-08 Kære kunde! Wellness og styling til dine øjne: med din nye øjenplejestift kan du både massere velgørende øjencremer blidt

Læs mere

Elektrisk rengøringsbørste

Elektrisk rengøringsbørste Elektrisk rengøringsbørste Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99341HB1XIX 2018-07 Kære kunde! Din nye elektriske rengøringsbørste er ideelt egnet til rengøring af fuger og svært tilgængelige

Læs mere

Dekorationslampe med solceller

Dekorationslampe med solceller Dekorationslampe med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84434HB111XVI 2015-12 Kære kunde! Din nye dekorationslampe med solceller er et smukt indslag i haven eller på altanen. Lampen

Læs mere