Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Velkommen Kongelig Dansk Yachtklubs Generalforsamling 2014

2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Fastsættelse af kontingenter 5. Behandling af indkomne forslag a. Fra Tom Vendelbo vedr. valg til havnebestyrelser b. Fra Tom Vendelbo vedr. Havnesagen i Rungsted 6. Valg a. Valg af bestyrelsesmedlemmer b. Valg af formand c. Valg af valgkomité d. Valg af revisorer 7. Emner til orientering og drøftelse

3 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Niels Bo Andersen

4 2. Bestyrelsens beretning v/ Flemming Ipsen Formand

5 Mindes Navn Medlem siden Karl-Heinz Zillmer 2007 Poul Hornshøj 1989 Peter Nordbjærg 1968 Ingeborg Mohr 1976 Niels Larsen 2002 Preben Brügge 1988 Henrik Bødtcher-Hansen 1952 Herluf John Mærsk-Møller 2006

6 Væsentlige begivenheder TEAM VESTAS WIND Sejlsporten er udfordret af medlemstab og svag profil Flotte resultater på kapsejladsbanerne KDY vinder Sailing Champions League Sejlsportsligaen fortjener anerkendelse. KDY nr. 2 KDY s strategi og sammenhold Rungsted havnesag og klubhus Skovshoved Havn renoveres Tuborg i god udvikling Fremtiden

7 Stamford pokalen v/susanne Boidin Skovshoved Ungdoms Sejlads Niels Peter Lindegaard

8 Kammeratskabspokalen v/cathrine Spork Dalum - Rungsted Ungdomscenter Victor Ladefoged

9 Formanden uddeler og motiverer hædersbevisninger v/ Flemming Ipsen Formand for Kongelig Dansk Yachtklub

10 Formandens Hæderstrofæ Lille Malou Udvalgte topresultater i 2014: Michael Hestbæk, Frederik Berg, Joakim Aschenbrenner og Lucas Lier for Sailing Champions League Team Aschenbrenner for UVM i match race Team Ulrikkeholm for Women s Int. Match Racing Series og sølv ved VM Chr. Peter Lübeck og Mads Emil Lübeck for sølv ved UVM i 49er

11 Formandens Hæderstrofæ Lille Malou 2014 Team Aschenbrenner: Joakim Aschenbrenner Lars-Peter Rosendahl Hans-Christian Rosendahl Sebastian Langhans Bennetsen

12 KDY s styremedalje i sølv Tildeles: Team Ulrikkeholm: med besætningen Camilla Ulrikkeholm, Louise Ulrikkeholm, Trine Palludan, Joan V. Hansen og Josefine Boel Rasmussen Motivation: For at vinde Women s International Racing Series i Match Race, for at vinde sølv ved VM i match race og for nu at ligge nummer ét på verdensranglisten.

13 Udmærkelsestegn af 1973 Tildeles: Ib Kunøe Motivation: Afgørende støtte for de seneste års vigtigste udvikling i dansk sejlsport. Sponsor for Sejlsportsligaen. Støtte for Dansk Sejlunions tilbud klubfinans. Aktivt ejerskab af X-Yachts.

14 Udmærkelsestegn af 1973 Tildeles: Jens Bjergmose Motivation: TORM Fonden, Mangeårig god ven af KDY og dansk sejlsport. Kæmpe engagement i udviklingen af Danske Sejlunions elitearbejde, ungdomsarbejde og breddeaktiviteter. Uvurderlig støtte for KDY bl.a. ved byggeriet af klubhuset i Tuborg og senest ved istandsættelsen i efteråret 2014.

15 Udmærkelsestegn af 1973 Tildeles: Laila Andreasen Motivation: Tidligere aktiv kapsejler. Tursejler. Uddannet baneleder. Medhjælper på vandet ved klubbens kapsejladser gennem en menneskealder.

16 Udmærkelsestegn af 1973 Tildeles: Paw Hagen Motivation: International Judge og International Umpire. Opmand gennem utallige år ved KDY s stævner. Senest opmand ved alle årets sejlsportsligasejladser og Champions League. Underviser nye opmænd. Vigtig brik i KDY s store Matchracepuslespil. Paw ser deltagerne som de vigtigste og vil gå langt for at sikre velafviklede sejladser med god dømning og justeringer undervejs.

17 Udmærkelsestegn af 1973 Tildeles: Jill Hagen Motivation: Medhjælper ved KDY s kapsejladser gennem utallige år først og fremmest i land på bureauet men også på vandet. Senest en af de gennemgående figurer ved årets sejlsportsligasejladser og Champions League. Jill er kvinden bag et velfungerende bureau hvor der altid er styr på procedurerne.

18 KDY s knap af 2004 Lasse Lerdorf: Cruising Mads Christensen, Trine Fabienke, Jørgen Krogh, Casper Peetz: ØRC Jane Walsøe: Hjælper for ungdom, kapsejlads og administration Susanne Boidin: Ungdom og kommunikation Peter Lübeck: Kapsejlads

19 3. Årsrapport 2013/14 v/peter Allan Andersen Kasserer for Kongelig Dansk Yachtklub

20 Årsrapport 2013/14 Resultatopgørelse (hovedtal i t.kr.) 2013/ /13 Samlede indtægter Samlede udgifter vedr. medlemsaktiviteter Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteudgifter, netto Årets resultat

21 Årsrapport 2013/14 Specifikation af indtægter (t.kr.) 2013/ /13 1 Kontingenter Sponsorer Fondstilskud, donationer m.v Forpagtningsindtægter Lejeindtægter (både) Nettoresultat salg af klubeffekter m.v Tuborg Havn VIP-Center Samlede indtægter

22 Årsrapport 2013/14 Specifikation af udgifter vedr. medlemsaktiviteter (t.kr.) 2013/ /13 9 Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted Kraftcenter Royal Sailing Academy Kapsejladser Cruising og klubliv Klublokalernes drift Fartøjernes drift Marketing og kommunikation Kontingent Dansk Sejlunion Administrationsudgifter Samlede udgifter medlemsaktiviteter

23 Årsrapport 2013/14 Resultatopgørelse (hovedtal i t.kr.) 2013/ /13 Samlede indtægter Samlede udgifter vedr. medlemsaktiviteter Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteudgifter, netto Årets resultat

24 Årsrapport 2013/14 Balance (hovedtal i t.kr.) Balancesum Langfristet gæld Kortfristet gæld Egenkapital Rentebærende gæld, netto Soliditet 56% 55%

25 Årsrapport 2013/14 Pengestrømsopgørelse (hovedtal i t.kr.) 2013/ /13 1 Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider 10-1 Likviditet primo 8 9 Positiv likviditet, ultimo 18 8

26 Årsrapport 2013/14 Regnskabsoversigt og Budget 2014/15 (t.kr.) Budget Realiseret Realiseret Realiseret 2014/ / / /12 Samlede indtægter ekskl. fondstilskud m.v Fondstilskud, donationer m.v Samlede udgifter vedr. medlemsaktiviteter Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteudgifter, netto Årets ordinære resultat

27 4. Fastsættelse af kontingenter 2014/15 v/peter Allan Andersen Kasserer for Kongelig Dansk Yachtklub

28 Kontingent 2015/16 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Basiskontingent indtil : kr. Nyt basiskontingent fra : Medlemmer i Danmark bosat uden for Sjælland Medlemmer over 60 år med 25 års anciennitet Ægtefæller Ungdomsmedlemmer indtil det fyldte 25. år Uddannelsestillæg kr kr kr. 555 kr kr. 555 kr.

29 5. Behandling af indkomne forslag

30 Forslag vedr. Valg til Havnebestyrelserne fremsat af Tom Vendelbo Under henvisning til den argumentation som KDY s bestyrelsesrepræsentanter fremlagde på mødet i Rungsted d. 29/ med hensyn til valg af 2 KDY repræsentanter til bestyrelsen i Rungsted Havn A/S, så ønsker jeg med speciel henvisning til referat af KDY s generalforsamling 2013, pkt. 6 at få optaget et punkt på dagsordenen til drøftelse på den kommende generalforsamling om at tilbageføre forholdene m. h. t. opstilling og valg af repræsentanter i Rungsted til de forhold og regler, som var gældende før KDY s generalforsamling 2013.

31 2013-vedtagelsen: På KDYs ordinære generalforsamling i december 2013 blev det vedtaget hvert år at indkalde alle medlemmer af KDY inden 1. november, som har bådplads i henholdsvis Gentofte Kommunes Havne og Rungsted Havn, til et møde på hvilket bådejerne vælger KDYs medlemmer af bestyrelsen for de respektive havne. På mødet vælges de pågældende repræsentanter ved almindeligt flertal. Opstillingsberettigede er medlemmer af KDY, som har fast plads i de respektive havne. Blandt de af KDYs bestyrelse indstillede og blandt de af medlemmerne indkomne kandidatforslag udpeger KDYs bestyrelse, hvem der kan opstilles og begrunder, hvorfor evt. kandidater ikke kan indstilles til valg. Stemmeberettigede er medlemmer af KDY, som har fast plads i de respektive havne, og selv anvender denne. Medlemskort og kvittering for betalt pladsleje bedes medbragt til forevisning ved mødets begyndelse, hvor der samtidig vil blive udleveret stemmeseddel. Der udleveres en stemmeseddel pr. fast plads. Der vil for de opstillede kandidater, forud for afstemningen, være lejlighed til at præsentere sig og besvare spørgsmål. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt. Efter valget offentliggøres de valgte på KDYs hjemmeside

32 2003-vedtagelsen: Generalforsamlingen pålægger KDYs bestyrelse, at KDYs repræsentanter i havnebestyrelsen for henholdsvis havneselskabet for Rungsted Havn og Gentofte Kommunes havne udpeges af og blandt de medlemmer af KDY, som har bådplads i Rungsted Havn henholdsvis Skovshoved Havn og henholdsvis Hellerup Havn. KDY indkalder hvert år inden 1. november disse bådejere til møde, på hvilket møde der træffes beslutning om, hvem bådejerne indstiller til KDY, der ønskes udpeget til havnebestyrelsen.

33 Forslag vedr. havnesagen i Rungsted fremsat af Tom Vendelbo Under henvisning til den argumentation som KDY s bestyrelsesrepræsentanter fremlagde på mødet i Rungsted d. 29/ med hensyn til bestyrelsens beslutning om ikke at støtte KDY s medlemmer blandt bådpladslejerne i Rungsted havn ved at gå med i den sag mod Hørsholm Kommune, som er anlagt af Rungsted Sejlklub og Rungsted Bådelaug ved Eskil Trolle ved retten i Helsingør, så ønskes et punkt på dagsordenen optaget til drøftelse af sagen samt de aspekter i relationen mellem KDY og KDY s medlemmer, som opstår når jura går foran klubånd.

34 6. Valg

35 6. Valg 6.a Valg af bestyrelsesmedlemmer: Cathrine Spork Dalum, Mads Ehrhardt, Finn Wiberg-Jørgensen og Peter Søgaard er på valg og foreslås genvalgt Claes Rechnitzer og Lars Ive udtræder uden for tur Per Blinkenberg-Thrane og Carl H. Petersen foreslås nyvalgt Benthe Pedersen Lund, Dan Ibsen og Peter Allan Andersen er ikke på valg. 6.b Valg af formand: Flemming Ipsen udtræder uden for tur. Lars Ive foreslås valgt.

36 6. Valg 6.c Valg af nye medlemmer til Valgkomitéen: Jørgen Thorsell afgår efter tur. Flemming Ipsen foreslås nyvalgt. 6.d Valg af revisorer: Valg af statsautoriseret revisor: PWC ved statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk foreslås genvalgt. Valg af kritiske revisorer: Anders Olesen afgår. Ted Gräslund er på valg og foreslås genvalgt. Claes Rechnitzer foreslås nyvalgt.

37 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Fastsættelse af kontingenter 5. Behandling af indkomne forslag a. Fra Tom Vendelbo vedr. valg til havnebestyrelser b. Fra Tom Vendelbo vedr. Havnesagen i Rungsted 6. Valg a. Valg af bestyrelsesmedlemmer b. Valg af formand c. Valg af valgkomité d. Valg af revisorer 7. Emner til orientering og drøftelse

38 KDY s ærestegn Honoris Causa Honoris Causa kan tildeles medlemmer af KDY, som over en periode har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for klubben og dens arbejde eller udmærket sig ved fremragende sejlsportsresultater under klubbens stander Tildeles: Flemming Ipsen Motivation: Flemming Ipsen har været en del af bestyrelsen i samlet ti år først seks år som bestyrelsesmedlem, kasserer og viceformand, efterfulgt af et år som coach for Anders Kristensen og senest tre år som formand.

39 7. Emner til orientering og drøftelse

40 Generalforsamling 2014 Tak for i år Glædelig jul og Godt Nytår

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl. 10.00 Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen:

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord 4.2014 Årgang 15 NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans Tur Danmarks smukkeste fjord Når ungerne kommer til juleafslutning eller sidste sejladsdag, og man får en krammer, mens de fortæller, at sejlads

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere