På vegne af bestyrelsen. Caspar Boelsmand. Formand for Tandsundhed Uden Grænser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vegne af bestyrelsen. Caspar Boelsmand. Formand for Tandsundhed Uden Grænser"

Transkript

1 Årsberetning 2009

2 Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning 2009 Udarbejdet af: Caspar Boelsmand John Christensen Hernan Menendez Janne Petersen Søren Holm Gunilla Kromann Haarsted Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 Postboks 143 DK 1004 København K Danmark Telefon: CVR-nr.: I 2009 har vi takket været en stor indsats fra vores frivillige udsendte igen kunne gennemføre projekter i Filippinerne, Vietnam, Cambodja og Peru. I Danmark har vi fået oprettet et netværk af frivillige, som skal hjælpe TUG med at gennemføre aktiviteter og udbrede kendskabet til organisationen. Vi har i de seneste år oplevet en positiv vækst i medlemstal samt opnået mange tilfredsstillende resultater. Denne positive udvikling har kun kunne lade sig gøre pga. den uvurderlige støtte, som TUG har fået fra samarbejdspartnerne, de frivillige udsendte, sponsorer, fonde, frivillige medarbejdere og ikke mindst medlemmerne. På vegne af bestyrelsen Caspar Boelsmand Formand for Tandsundhed Uden Grænser 2

3 Filippinerne I Filippinerne er behovet for at forbedre tandsundheden blandt befolkningen meget stort. Den hyppigste årsag til fravær fra arbejde og fra skolerne er tandpine. Som følge af TUGs Danida-støttede projekt Oral Healthcare Promotion and Preventi on børster elever i Cebu tænder en gang dagligt i skoletiden. Det har betydet en markant reduktion i børnenes fravær pga tandsmerter. TUGs to lokalt ansatte tandlæger underviser børn, forældre og lærere i at forebygge tandsygdomme samtidig med, at TUG har fået lokalpolitisk fokus på de store samfundsmæssige konsekvenser af den dårlige tandsundhed. I en essayopgave til den kvalitative evaluering skriver flere af børnene, at de har fået mere selvtillid af at børste tænder, da de ikke længere lugter ud af mun den og nu tør smile. Gruppen af udsendte deltagere til det nye projekt bestod af 4 personer, hvoraf to var tandlæger og to var tandlægestuderende. Til trods for det lille antal udsendte fik gruppen behandlet 800 patienter i løbet af 10 dage. Årets første mission fandt sted i januar måned og foregik både på en skole i Lapu Lapu på øen Mactan og under ekstreme forhold på en losseplads i Inayawan. På trods af de til tider vanskelige arbejdsforhold fik TUGs udsendte behandlet over 500 børn i Lapulapu og omkring 280 børn i Inayawan. TUGs arbejde med akutbehaling i Filippinerne i 2009 var præget af en organisatorisk omstrukturering. I starten af året valgt TUG at afbryde et mangeårigt samarbejde med Channel of Hope Foundation på grund af forskelligheder i det operationelle sigte i forbindelse med TUGs fremtidige dentalmissioner. 3

4 Peru I Peru mærker man konsekvensen af politikernes manglende opmærksomhed på konsekvenserne af dårlig tandsundhed. Akutte tandsmerter er et stort problem for både børn og voksne. En stor del af befolkningen kender ikke til vigtigheden af tandbørstning eller til farerne ved at spise alt for meget slik og søde sager. Behovet for missioner til Peru er derfor meget stort. I 2009 udsendte TUG to grupper til Peru. Grupperne foretog i juli måned dentale missioner i hhv. Cuzco og omegn samt i Trujillo og Moyobamba. Arbejdet i Peru har i 2009 ikke været helt problemfrit, men deltagerne har vist stort gå-på-mod og vilje til at møde udfordringerne med oprejst pande. TUGs samarbejdspartner i Cuzco er forsat den danske hjælpeorganisation AXIS, som i samråd med TUG er med til at koordinere dentalmissionerne. TUG arbejder i Cuzco ligeledes tæt sammen med en række lokale tandlæger. I Trujillo og Moyobamba er de lokale samarbejdspartnere blandt andet Asociación San Lucas (ASL) og den lokale tandlægeskole. Arbejdet på de besøgte lokaliteter bestod hovedsageligt af tandudtrækninger, fyldninger, tandrensninger samt forebyggende tandpleje. TUGs tilstedeværelse er således afgørende for forbedringen af tandsundheden i disse områder af Peru. 4

5 Vietnam Vietnam er som projektland velkendt territorium for TUG. I januar 2009 udsendte TUG et hold bestående af 4 tandlæger og 1 tandplejer til Vietnam. I løbet af 14 dage fik holdet gennemført projekter på to lokaliteter henholdsvis nordøst for Ho Chi Minh og i Thuan Ahn. I den lille landsby ca. 180 km nordøst for Ho Chi Minh spændte patienternes demografiske sammensætning fra helt unge til ældre mennesker. På trods af patienternes aldersmæssige spredning var der dog tale om de samme massive problemer. De fleste havde behov for akut smertelindring i form af ekstraktioner eller fyldninger, og fik efterfølgende instruktion i forebyggelse af tandsygdomme. I Thuan Ahn foregik arbejdet på en internatskole for døvstumme. TUG besøgte også stedet i 2008, og fik derfor en hjertelig modtagelse. På kostskolen bor ca. 800 handikappede børn og unge i alderen fra 6-17 år. Udover at lære døvesprog får børnene en skoleuddannelse i bl.a. syning, madlavning, snedker- og billedskæreruddannelse, så de efter at have forladt institutionen har mulighed for at klare sig i det vietnamesiske samfund. Udover de mange akutte behandlinger på grund af forfærdelige tandforhold, så fokuserede de udsendte på at undervise børnene og særligt lærerne i korrekt mundhygiejne og tandbørstning. I alle klasser på skolen findes nu som fast inventar en tandbørste til hver elev, og lærerne sørger for at holde opsyn med, at eleverne får børstet deres tænder. 5

6 Cambodja Som noget helt nyt er Cambodja kommet på listen over TUGs projektlande. I juli 2009 sendte TUG 5 deltagere (4 tandlæger og 1 tandplejer) af sted til Cambodja. I den første uge arbejdede gruppen i hovedstaden Phnom Penh. Arbejdet fandt sted på en klinik, der modtager børn fra børnehjem. Børnene er blandt de heldigste af flere hundredetusinde gadebørn som lever i Phnom Penh. Mange af børnene er plaget af alvorlige sygdomme såsom tuberkulose, tyfus m.m. og ca. en tredjedel af dem er HIV-positive. Børnene har ligeledes ofte problemer med dårlig tandsundhed. De udsendte fra TUG brugte en uge på klinikken på at behandle en stor gruppe børn. Behovet for behandlinger var enormt, og de udsendte forsøgte, at imødekomme det efter bedste evne. Børnene blev ligeledes undervist i korrekt mundhygiejne og fik udleveret tandbørster og tandpasta. udsendte befandt sig i fængslet, var der udbrudt en tyfusepidemi. Dette var dog uden fare for de udsendte, men hygiejneniveauet måtte være meget højt for at undgå smitte mellem patienterne. De indsatte var meget bevidste om, at de kummerlige forhold gjorde det nødvendigt at holde en god personlig hygiejne. De var derfor meget modtagelige overfor undervisning i korrekt mundhygiejne, ligesom at de var taknemlige for de uddelte tandbørster samt tandpasta. I den anden uge af den to uger lange mission besøgte de udsendte et fængsel i det østlige Cambodja på grænsen til Vietnam. Her behandlede gruppen de indsatte, som i langt de fleste tilfælde var unge mennesker. Arbejdet var overvejende ekstraktioner, da smertelindring blev prioriteret frem for mere konserverende behandlinger. Forholdende i fængslet var barske, men der blev passet godt på gruppen, som fik foretaget mange behandlinger. Ligesom på klinikken i Phnom Penh led mange af patienterne af alvorlige sygdomme bl.a. tuberkulose og hepatitis. I den uge TUGs 6

7 Aktiviteter i Danmark Medlemmer TUG oplever forsat en forøgelse i antallet af medlemmer. Pr. den 31. december 2009 var der således registreret 761 medlemmer, hvilket er en forøgelse på ca. 38 %, sammenlignet med I 2010 vil TUG have øget fokus på at skaffe flere medlemmer til organisationen. Det nyligt oprettede frivillignetværk vil stå for diverse events og for at tiltrække blandt andet studerende til organisationen. Det er også TUGs mål, at hverve nye medlemmer ved at nå ud til en bredere del af befolkningen gennem eksponering i medier og gennem sponsorer. Bestyrelsen I 2009 blev Caspar Boelsmand valgt som formand, og overtog dermed pladsen for Mette Moeslund, der valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. I bestyrelsen har der primært været fokus på projekt- og organisationsudvikling. Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med at organisere nye projekter i Cambodja og Rwanda herunder finde nye samarbejdspartnere, lokaliteter til dentalmissioner m.m. Presse, medier og PR Der har i forbindelse med TUGs arbejde i 2009 været bragt flere artikler om foreningens projekter i såvel fagblade som andre medier. Messer Tandlægeforeningen havde igen i 2009 stillet en stand til rådighed for TUG på de to årlige dentalmesser, hvor interesserede kunne tegne medlemskaber og stille spørgsmål til foreningens arbejde. Foredrag Flere af TUGs bestyrelsesmedlemmer har afholdt foredrag om TUGs arbejde i Danmark. I 2009 har vi bl.a. afholdt foredrag hos Seniorer Uden Grænser, Innerwheel og givet informationsforedrag på Panum Instituttet. Frivilligt netværk 2009 blev året hvor TUG etablerede et frivillig-netværk. Frivillig-netværket holdt sit første møde i oktober 2009, og består hovedsageligt af tandlæge- og tandplejerstuderende, omend alle naturligvis er velkomne. Der har været god tilslutning til netværket fra starten, og der kommer stadig flere frivillige til. Indtil videre er frivillig-netværket forankret i København, men der sigtes mod at starte et lignende op i Århus. Læs mere om frivillignetværket om kommende aktiviteter på TUGs hjemmeside. 7

8 Økonomi Private midler I forhold til 2008 er der sket et fald i bidrag fra private fonde, firmaer, foreninger, organisationer samt private personer. Dette skyldes formodentlig en kombination af den negative samfundsøkonomiske situation samt personalemæssige udskiftninger. Offentlige midler I sommeren 2009 fik TUG udover midler fra DANIDA for første gang bevilliget driftsstøtte fra Tipsmidlerne. Projektudgifter I forbindelse med Bestyrelsen beslutning om at fokusere på projektudvikling, er der sket i forøgelse af udgifterne til projekttilsyn, som skal være med til at sikre at der forsat vil være en høj faglig kvalitet forbundet med TUGs projekter Læs mere om TUGs økonomi i vores årsregnskab. Sponsorater af arbejdskraft, materialer og udstyr Ligesom tidligere år fik TUG i 2009 sponsoreret en stor mængde udstyr, som ikke er værdisat, og derfor ikke indgår i foreningens omsætningen. Derudover er det ikke muligt at værdisætte det store antal arbejdstimer, som de frivillige tandlæger, tandplejer og studerende bruger i forbindelse med TUGs projektarbejde. De indgår derfor heller ikke i TUGs omsætning. Lønudgifter Udgifterne til lønninger er steget i 2009, hvilket bl.a. skyldes ansættelsen af en barselsvikar for TUGs sekretariatsleder. En del af lønudgifterne er dog blevet refunderet af barselsfonden. 8

9 En stor tak! TUG vil gerne takke følgende for deres økonomiske støtte og opbakning: Foreningens medlemmer Organisationer: Tandlægeforeningen Tandlægernes Nye Landsforening Praktiserende Tandlægers Organisation Dansk Tandplejerforening Puljer: DANIDA Projektrådgivningen Kulturministeriets Koncerncenter Tips- og lottomidlerne Fonde: Danfoss Fabrikant Mads Clausens Fond Det Obelske Familiefond Frimodt-Heineke Fonden JL Fondet Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen Velux Fonden Firmaer: Brenntag Nordic Cadbury Stimorol DK/V6 CMS Dental Din Tandlæge Elysee Dental GC Europe Oral-B Plandent Rühne A/S Tandlægenet Tandlægepriser T3CMS Samarbejdspartnere: AXIS Cebu Dental Society Det Odontologiske Fakultet ved Universitetet Luke Society Trujillo Dental Society 9

Vi hjælper smilet på vej. blandt verdens fattigste. Årsberetning 2011

Vi hjælper smilet på vej. blandt verdens fattigste. Årsberetning 2011 Vi hjælper smilet på vej blandt verdens fattigste Årsberetning Årsberetning Tandsundhed Uden Grænser Udarbejdet af: John Christensen Hernan Menendez Signe Fink Redaktion Signe Fink Magnus Falby Tandsundhed

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere