ka.dk Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ka.dk Årsrapport 2008"

Transkript

1 ka.dk Årsrapport 2008

2

3 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion 12 Ledelsen 14 Risikostyring resultater 19 Årsberetning 20 Ledelsespåtegning 21 Revisionspåtegning 22 Anvendt regnskabspraksis 28 Hoved- og nøgletal 29 Årsregnskab 33 Noter dette er kommunernes arbejdsskadeforsikring VIRKSOMHETEN Kapitalstruktur, ejere og ledelse Resultater kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

4 Dette er Kommunernes arbejdsskadeforsikring Som en del af Gjensidige-gruppen arbejder Kommunernes Arbejdsskadeforsikring ud fra en stærk platform. Vi tilbyder markedets bedste og mest professionelle håndtering af arbejdsskader. Hvert år behandler vi mere end sager på arbejdsskadeområdet. 5 Om selskabet Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har mere end 20 års erfaring på arbejdsskadeområdet 6 Året der gik Positivt år med få udbud og vækst i bruttopræmien 7 Nøgletal Fornuftigt resultat på trods af den finansielle krise 8 Forventninger til 2009 Positionen som markedsledende selskab skal fastholdes 4 kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT 2008

5 dette er kommunernes arbejdsskadeforsikring VIRKSOMHETEN Kapitalstruktur, ejere og ledelse Resultater OM selskabet Kommunernes Arbejdsskadeforsikring er i dag landets førende selskab inden for arbejdsskadeområdet. Arbejdsskade er et yderst komplekst område, der kræver ressourcer, tid og viden. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske kommuner og regioner, grønlandske kommuner og erhvervskunder, der har brug for selskabets ekspertise på arbejdsskadeområdet. Vores vision er: Vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi. En del selvforsikrede kommuner har derudover valgt at lade deres skader på arbejdsskadeområdet administrere af Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring er datterselskab i Kommune- Forsikring, der er en del af Fair Forsikring, som er 100 pct. ejet af Gjensidige Forsikring Norges største skadeforsikringsselskab. kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

6 Året der gik Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har haft et positivt resultat i 2008 med et godt forsikringsteknisk forløb. Selskabet har også været påvirket af finanskrisen. Selskabets tilfredsstillende årsresultat skyldes primært en fornuftig prissætning samt, at der ikke har været nogen væsentlige ændringer i domspraksis omkring arbejdsskade, hvorfor der heller ikke har været ekstraordinære store udbetalinger. I løbet af året har selskabet haft fokus på at sikre, at de danske kommuner er godt dækket. Samtidig har flere og flere erhvervsvirksomheder valgt at forsikre sig hos os. Arbejdsskadeforsikring er kendetegnet ved, at der som regel går meget lang tid fra en skade er sket, til skaden er gjort endeligt op, og erstatningen udbetales. Det er derfor ofte de tidligere års forsikringsaftaler, der har en væsentlig indflydelse på selskabets regnskab. MARKEDSANDELE Der har i 2008 været få udbud på det kommunale marked. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har fastholdt positionen som markedsleder inden for det kommunale marked og har i 2008 haft en vækst i bruttopræmierne på 8 pct. På erhvervsområdet har vi fået nye kunder ind i selskabet. 6 kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT 2008

7 Nøgletal 2008 blev et positivt år for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, som også kommer ud af året med et flot forsikringsteknisk resultat. Selskabet har i 2008 oplevet et positivt år, som har medvirket til et resultat før skat på 102 mio. kr. mod 97 mio. kr. i Selskabet har, ligesom den øvrige finansielle branche, oplevet et turbulent år på finansmarkederne, men er alt andet lige kommet ganske fornuftigt ud af året på dette område. GODT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Det positive resultat i 2008 er i høj grad påvirket af et flot forsikringsteknisk resultat på 79 mio. kr. i modsætning til 41 mio. kr. i Resultatet er påvirket af et positivt afløbsresultat på 51 mio. kr. På skadesiden har vi oplevet et normalt år uden væsentlige nye storskader. Selskabets combined ratio blev 81,9 pct. og er sammensat af en erstatningsprocent på 74,3 pct., en nettogenforsikringsprocent på 3,3 pct. og en omkostningsprocent på 4,2 pct. dette er kommunernes arbejdsskadeforsikring VIRKSOMHETEN Kapitalstruktur, ejere og ledelse Resultater Fem år i tal: hoved- og nøgletal for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring (1.000 kr.) Forsikringsteknisk resultat (1.785) (13.139) Resultat af investeringsvirksomhed efter forsikringsteknisk rente Øvrige indtægter og udgifter netto Resultat før skat (1.264) Skat (23.563) (6.733) 349 (24.073) (24.511) Årets resultat (915) Egenkapital Nøgletal Erstatningsprocent, brutto 84,3 99,4 99,0 85,9 74,3 Nettogenforsikringsprocent 1,1 1,2 1,4 1,5 3,3 Skadeforløb 85,4 100,6 100,4 87,4 77,7 Omkostningsprocent 4,9 1,8 3,1 3,5 4,2 Combined ratio 90,2 102,3 103,5 90,9 81,9 Operating ratio 95,6 99,3 102,3 89,1 80,3 Det skal bemærkes, at 2004 ikke er tilpasset den nugældende regnskabsbekendtgørelse kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

8 Forventninger til 2009 Arbejdsskade er et komplekst område, der kræver viden og erfaring. Derfor arbejder Kommunernes Arbejdsskadeforsikring på fortsat at udvikle tilbuddene til kommuner, regioner og erhvervskunder, der ønsker, at kapitalen er til rådighed, hvis uheldet er ude. HÅRD KONKURrENCE Konkurrencen er hård på området, men Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har en årelang erfaring på området, der gør os i stand til at yde kvalificeret rådgivning på baggrund af de mange forskellige sager, vi har set i årenes løb. Det sikrer vores kunder overblik og sparer dem tid og mange ressourcer. Vi vil fortsat fokusere på at udvikle vores forretningsmodel, så vi sikrer de bedst mulige løsninger for vores kunder. Arbejdsskade er et meget komplekst område, hvor man først efter mange år finder ud af, hvor svært det kan være at sikre, at man har den fornødne kapital til rådighed, hvis uheldet er ude. Vi har som selskab stor ekspertise på området og har i dag en model, der sikrer dette. Mere end halvdelen af alle kommuner og samtlige regioner i Danmark var i 2008 selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. Vi forventer, at der fortsat vil ses en stigende tendens til, at danske kommuner vil gå i selvforsikring på arbejdsskade. Dette giver på kort sigt en stigning i likviditeten for den enkelte kommune, men kan på lang sigt blive dyrt. For at undgå at ende i en sådan situation er det fornuftig risikostyring for kommunerne at være forsikrede i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Vi forventer desuden, at flere erhvervsvirksomheder vil vælge at tegne arbejdsskadeforsikring hos os. 8 kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT 2008

9 kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT dette er kommunernes arbejdsskadeforsikring VIRKSOMHETEN Kapitalstruktur, ejere og ledelse Resultater

10 ejere og ledelse Kapitalstruktur, Bestyrelse og direktion afspejler vores kunders forskellige forhold og hverdag. 11 Bestyrelse og direktion Bestyrelsen og ledelsen varetager alle interesser i forhold til selskabet og vores moderselskab KommuneForsikring 12 Ledelsen Ledelsen skaber rum og rammer for positive resultater og koncernens fremtidige udvikling 14 Risikostyring Som det grundlæggende fundament er risikostyring udgangspunktet for alt, hvad vi gør

11 Bestyrelse og direktion Generalforsamlingsvalgte medlemmer 1. Petter Bøhler Formand Koncerndirektør International Operations, Gjensidige Forsikring BA Formand, Fair Forsikring A/S Formand, Fair Invest A/S Formand, KommuneForsikring A/S Formand, Fair Financial Ireland Ltd. Chairman of the Council of Gjensidige Baltic Styreleder, Gjensidige Sverige AB Styreleder, Gjensidige Sverige Försäkring AB Tommy Pedersen Næstformand Adm. direktør, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Augustinus Fonden Næstformand, Fair Forsikring A/S Næstformand, Fair Invest A/S Næstformand, KommuneForsikring A/S Formand, LDI Holding A/S Formand, Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S Formand, Rungsted Sundpark A/S Formand, Skodsborg Sundpark A/S Næstformand, Ejendomsselskabet Jeudan A/S Næstformand, Royal Unibrew A/S Bestyrelsesmedlem, Tivoli A/S Bestyrelsesmedlem, Scandinavian Tobacco Group A/S Bestyrelsesmedlem, Brock & Michelsen A/S med tilh. selskaber Bestyrelsesmedlem, Ole Flensted Holding A/S Bestyrelsesmedlem, Peter Bodum A/S Bestyrelsesmedlem, Pharmacosmos Holding A/S med tilh. selskaber Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Holding A/S Camilla kampmann Vice President, Marketing, Oracle Bestyrelsesmedlem, FairForsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Invest A/S Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S Bestyrelsesmedlem, ITEK Therese Jørgensen Afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring BA Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Invest A/S Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S kaare G. Graversen Kommunalbestyrelsesmedlem, Ikast-Brande Kommune Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S Formand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. I repræsentantskabet for Jyske Sparekasse Poul-erik svendsen Næstformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S 1. næstformand, Region Syddanmark erik sørensen Borgmester, Frederikshavn Kommune Bestyrelsesmedlem, KommuneForsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Formand, Frederikshavn Event Aps Formand, Frederikshavn Byfond Bestyrelsesmedlem, Toppen af Danmark A/S Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Møllehuset A/S Bestyrelsesmedlem, Frederikshavn Havn A/S Bestyrelsesmedlem, Frederikshavn Gymnasium og HF Bestyrelsesmedlem, Fonden Skagen Helse Bestyrelsesmedlem, Fonden Havnebroen Frederikshavn Bestyrelsesmedlem, Fonden Kattegat Silo Bestyrelsesmedlem, Fonden Tordenskiold Bestyrelsesmedlem, Sæby Turistforening Bestyrelsesmedlem, Skagen Turistforening Bestyrelsesmedlem, Frederikshavn Turistforening Bestyrelsesmedlem, den selvejende institution Sæbygård Bestyrelsesmedlem, Emil og Anna Caspers Stiftelse Bestyrelsesmedlem, Ingeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth Møllers fond Bestyrelsesmedlem, Hjælpemiddelinstituttet Medlem af repræsentantskabet for Ålborg Lufthavn a.m.b.a Medlem af repræsentantskabet for Nordjyllands Sports College Medlem af Kredsrådet Ålborg Politi Medlem i LAG (Landdistriktsprogrammet Aktionsgruppen Vendsyssel) 1 Dette VIRKSOMHETEN er Kommunernes Kapitalstruktur, ejere og ledelse VIRKSOMHETEN Arbejdsskadeforsikring Resultater kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

12 ledelsen Ledelsen udgør et stærkt team, som sammen med medarbejderne har formået på få år at styrke selskabet. 1 Ledelse Koncernens daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte direktion og fagdirektørgruppe i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Aflønning af ledelsen er fastlagt ud fra et markedsniveau for tilsvarende virksomheder. Der sker ikke aflønning af ledelsen i form af optionsprogrammer eller lignende. Ledelsen har et bonusprogram, der ikke er af en sådan art og størrelse, at det afviger fra markedsniveauet. Der er ikke aftalt bonusordninger, der udgør mere end det, der svarer til en fjerdedel års aflønning. Aftrædelsesordninger for ledelsen er ikke af en sådan art og størrelse, at disse er usædvanlige for branchen. 1. Ole Bjørn Harang Direktør, Privat Ole Bjørn Harang tiltrådte som salgs- og servicedirektør Privat i Fair Forsikring i I årene var Ole Bjørn Harang koncernstabsdirektør i Fair Forsikring. Harang har beklædt flere forskellige direktørstillinger i Gjensidige Forsikring, hvor han i årene var direktør for forretningsudvikling og tidligere adm. Direktør for Gjensidige Buskerud, Vestfold og Telemark. Han har desuden været direktør i Midtnorge Fonds A/S samt souschef i A/S Banco Finans og markedschef i Finax. Ole Bjørn Harang er civiløkonom fra Handelshøjskolen i Oslo og har en lederuddannelse fra Handelshøjskolen i Bergen. 2. Jens Holst Finans- og udviklingsdirektør Jens Holst tiltrådte som finans- og udviklingsdirektør i Fair Forsikring i Han har været medlem af topledelsen i KommuneForsikring A/S i årene Jens Holst kom fra en stilling som koncernøkonomichef i Nykredit, hvor han gennem årene beklædte flere forskellige chefstillinger. I årene forud har Jens Holst været beskæftiget indenfor revisionsbranchen. Jens Holst er cand.merc.aud fra Handelshøjskolen i København, hvorfra han også har en HD. 12 kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT 2008

13 Dette VIRKSOMHETEN er Kommunernes Kapitalstruktur, ejere og ledelse VIRKSOMHETEN Arbejdsskadeforsikring Resultater Linda Ankerstjerne Skadedirektør Linda Ankerstjerne tiltrådte som skadedirektør i Fair Forsikring i Hun har været med i topledelsen hos KommuneForsikring A/S, hvor hun tiltrådte som skadedirektør i Linda Ankerstjerne har tidligere været skadedirektør i Alm. Brand og har forinden beklædt forskellige stillinger i Chubb Insurance, PFA-Skade og Tryg- Baltica. Indimellem har hun arbejdet for Dansk Røde Kors. Linda Ankerstjerne er cand.jur. fra Københavns Universitet. 4. Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør Henrik Klitmøller Rasmussen tiltrådte som adm. direktør i Fair Forsikring i Forinden integrationen af de to selskaber Fair Forsikring og KommuneForsikring var han viceadministrerende direktør i KommuneForsikring A/S. Henrik Klitmøller Rasmussen har været medlem af topledelsen i KommuneForsikring A/S siden Henrik Klitmøller Rasmussen har en lang forsikringsmæssig karriere og har tidligere bl.a. været vicedirektør i Danica Pension og underdirektør i Danske Forsikring samt chefkonsulent i Hafnia Forsikring. Henrik Klitmøller Rasmussen arbejdede også et par år i Finansministeriet og PLS Consult. Henrik Klitmøller Rasmussen er cand.scient. pol fra Århus Universitet. 5. Henrik Haugaard Direktør, Offentlig Henrik Haugaard tiltrådte som forsikringsteknisk direktør i Fair Forsikring i Han har været medlem af topledelsen i Kommune- Forsikring A/S siden Henrik Haugaard har beklædt forskellige stillinger inden for forsikringsbranchen og har bl.a. været underdirektør i K Willis Re., general manager i Københavnske Re, reassurancechef i Alm. Brand samt underdirektør i Baltica Forsikring A/S. I årene arbejde Haugaard for Mærsk Olie og Gas A/S. Henrik Haugaard er bestyrelsesmedlem i Terrorforsikringspool for Skadeforsikring og er oprindeligt uddannet procesingeniør fra Københavns Teknikum. 6. Kim Rud-Petersen Direktør, Erhverv Kim Rud-Petersen tiltrådte i 2007 som salgsdirektør B2B i Fair Forsikring. Han har været med i topledelsen i KommuneForsikring A/S som salgsdirektør i årene Kim Rud-Petersen har tidligere beklædt stillinger som underdirektør og salgschef i forsikringsmæglervirksomheden Aon og begyndte sin forsikringskarriere i Codan. Kim Rud-Petersen har en MBA fra International University of Monaco. kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

14 Risikostyring Risikostyring er det grundlæggende fundament for Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings forretning og udgangspunkt for alt, hvad vi gør i forhold til vores kunder og os selv. Vi sikrer fuldt overblik Risikostyring er fundamentet for Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings forretning og udgangspunkt for alt, hvad vi gør i forhold til vores kunder og os selv. Vi lægger vægt på altid at have fuldt overblik over de samlede risici, vi påtager os, og at de håndteres på en kontrolleret måde og befinder sig på det ønskede niveau. I 2008 har selskabet fortsat arbejdet med risikostyring. Den overordnede risikostyring i koncernen baserer sig på en række politikker, som hvert år gennemgås og godkendes af bestyrelsen. Politikkerne indeholder rammer for hvilke risici, de enkelte forretningsområder må påtage sig. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har en risikostyringskomité, der refererer til direktionen. Komitéen skal: Kvantificere og koordinere alle koncernens risici Udarbejde risikomål Kontrollere, at risikomålene overholdes Træffe beslutninger om afdækning af risici inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat Risikorapportere og lave opfølgninger til bestyrelse og den daglige ledelse Vurdere risici ved nye forretningsområder Koncernens samlede risici er opdelt i forsikringsrisici og investeringsrisiko. De operationelle og strategiske risici, der er forbundet med forsikringsforretningen, er risici, der er knyttet til processer, systemer, markedsforhold og lovgivning. Disse risici styrer vi ved opfølgning og kontrolrutiner, som er indbygget i både forretningsgange, it-systemer og ledelsesinformation. Forsikringsrisici De væsentligste risici fra forsikringsforretningen knytter sig til indtegningen af forretningen (acceptrisikoen) og til skadehensættelser (hensættelsesrisikoen). Disse risici styres primært ved politikker og forretningsgange, som grundlæggende kan opdeles i følgende hovedområder: Accept Genforsikring Hensættelse Allerede i 2005 etablerede vi et forsikringsteknisk område, som omfatter både aktuarer, genforsikring og underwriting, hvilket yderligere har styrket selskabets fokus på risikostyring. Accept af forsikringsrisiko De grundlæggende rammer for indtegning af forsikringsrisiko er lagt i selskabets markedssegmentering og udmøntet i beføjelser og tariffer. Selskabets tariffer og tegningsregler er baseret på statistiske analyser af risikotypen, som - kombineret med selskabets lønsomhedskrav, udgifter til genforsikring, administration og vurdering af den fremtidige skadeudvikling på kundeniveau - udgør beslutningsgrundlaget for indtegning af forretning. Tarifferne undergår en løbende tilpasning i takt med ændringer i den enkelte branches forløb. Vores kunder er så store, at vi inden for den enkelte kundeportefølje foretager analyser af skadeforløb og vurderer potentiel effekt af risikostyringstiltag mv. Det sætter os i stand til at indarbejde og tilbyde kunden nye muligheder for individuelt tilpassede vilkår. Afdækning af forsikringsrisiko Afdækning af forsikringsrisikoen foretages ud fra: Selskabets finansielle styrke og målsætning Forretningsstrategi Vurdering af skadepotentialet på enkeltrisiko og på sammenfald af begivenheder Selskabet benytter traditionelle genforsikringsmetoder til risikoafgivelse. 14 kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT 2008

15 Genforsikringsprogrammet er koncentreret omkring beskyttelse af større skader på hovedtyper af enkelte risici og beskyttelse af særlige skadescenarier. Der udtages genforsikringsaftaler på følgende hovedområder: Tingskader forårsaget af brand Tingskader forårsaget af storm Ansvarsskader på person og ting Arbejdsskader og personulykke Opdeling af koncernens risici FORSIKRINGSRISICI Acceptpolitik Genforsikring Hensættelse RISIKOSTYRING INVESTERINGSRISIKO Rente- og inflationsrisiko Kreditrisiko Udgangspunkt for selskabets skadehensættelser er, at de på ethvert tidspunkt skal give et retvisende billede af skadeudviklingen. Det sikres ved kombination af en omhyggelig, professionel sagsbehandling og anvendelse af anerkendte, testede og ajourførte statistiske modeller. Skadehensættelserne er således et udtryk for et realistisk og velbegrundet skøn. Investeringsrisiko Den væsentligste del af Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings aktiver er placeret i investeringsaktiver. Dette VIRKSOMHETEN er Kommunernes Kapitalstruktur, ejere og ledelse VIRKSOMHETEN Arbejdsskadeforsikring Resultater Erstatningshensættelser Når forsikringsperioden er udløbet, knytter forsikringsrisikoen sig til erstatningshensættelserne. Disse er udtryk for en vurdering af de fremtidige betalinger på allerede indtrufne skader. En realistisk fastsættelse af hensættelser og overvågning af udviklingen er derfor et afgørende element i styringen af Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings lønsomhed. Selskabets hensættelsesbegreber Selskabets hensættelsespolitik består af følgende elementer: Individuelle skadehensættelser (RBNS-reported but not settled), der løbende afsættes/justeres af sagsbehandlerne. Hensættelser til styrkelse af kendte skader (IBNER-incurred but not enough reported) der fastlægges efter en kvartalvis gennemgang af RBNS mellem skadeafdelinger og selskabets aktuarer. Investeringsrisikoen er risikoen for, at udsving på de finansielle markeder og/eller makroøkonomiske faktorer påvirker Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings driftsresultat og økonomiske stilling. Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings væsentligste risici knytter sig til: Rente- og inflationsrisiko Kreditrisiko Investeringspolitikken fastlægger de overordnede placeringsrammer for de enkelte aktivtyper, geografisk fordeling og risikoprofil på investeringsaktiverne. Investeringsrisikoen er ikke begrænset til Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings aktiver. Passiverne i form af forpligtelser over for skadelidte ændres tilsvarende i forbindelse med ændringer i rente- og inflationsniveauet. Den samlede investeringsrisiko opgøres og rapporteres periodisk til Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings bestyrelse, direktion og risikostyringskomité. Hensættelser til uanmeldte skader sket i forsikringsperioden (IBNRincurred but not reported). IBNR-hensættelser beregnes ved hjælp af statistiske modeller og metoder, der løbende udvikles og testes af selskabets aktuarer. kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

16 Rente- og inflationsrisiko Den væsentligste risiko for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring er renterisikoen, der er et udtryk for risikoen for tab/ gevinster som følge af ændringer i markedsrenten. Renterisikoen på aktiverne og passiverne opgøres ved begrebet varighed. Varighed angiver den procentvise ændring i kursværdien ved en renteændring på 1 procentpoint: jo højere varighed jo højere risiko. Hvis forskellen i aktivernes og passivernes varighed bliver for stor, vil ændringer i renteniveauet kunne betyde store utilsigtede påvirkninger af Kommunernes Arbejdsskadeforsikrings driftsresultat og økonomiske stilling. En stor del af udbetalingerne i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring bliver ydermere reguleret efter udviklingen i inflationen. Forpligtelserne over for de skadelidte har en forholdsmæssig høj varighed som følge af den langtløbende afvikling. Det medfører en meget høj risiko over for udsving i markedsrenten og udsving i inflationen. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at en modpart ikke overholder sin økonomiske forpligtelse over for selskabet. For at begrænse denne risiko på investeringsaktiverne har selskabet opretholdt en obligationsportefølje med en høj kreditrating og fastsat grænser for det samlede engagement med et enkelt pengeinstitut. Grænserne er fastsat ud fra det enkelte instituts egenkapital. Til sikkerhed for de indgåede swapaftaler deponeres løbende sikkerheder mellem aftaleparterne, som modsvarer værdien af de underliggende swapaftaler. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring samarbejder med Gjensidige Forsikring om udviklingen af en ALM-model (Asset Liability Model), der gør det muligt at beregne og simulere på konsekvenser af ændringer i rente- og inflationsniveauerne. På baggrund af modelberegninger og ønsket om at minimere de risici, som ikke relaterer sig til egentlige forretningsdispositioner og valg, har vi valgt at afdække rente- og inflationsrisikoen i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Afdækningerne er foretaget ved indgåelse af rente- og inflationsswaps. 16 kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT 2008

17 Moderne solvenskrav På europæisk plan arbejdes der med Solvency II konceptet med forventet implementering i Det danske finanstilsyn har med virkning fra 1. juli 2007 indført regler, som implementerer en betydelig del af det rammeværk, der forventes indført i Solvency II. Kommunernes Arbejdsskadeforsikring opgør i den forbindelse sit individuelle solvensbehov. Det er en samlet opgørelse og kvantificering af selskabets risici og risikostyring. Det individuelle solvensbehov har en størrelse, således at dette med 99,5 pct. sandsynlighed kan dække de tab, som kan opstå i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har en basiskapital, som opfylder dette krav. Dette VIRKSOMHETEN er Kommunernes Kapitalstruktur, ejere og ledelse VIRKSOMHETEN Arbejdsskadeforsikring Resultater kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

18 RESULTATER Vi accepterer kun korrekte afgørelser. Alle afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen bliver konkret vurderet. Hvis en afgørelse ikke er korrekt, anker vi sagen til Ankestyrelsen. Vi skaber overblik og resultater. I det følgende gennemgår vi dem, vi skabte i Årsberetning 20 Ledelsespåtegning 21 Revisionspåtegning 22 Anvendt regnskabspraksis 28 Hoved- og nøgletal 29 Årsregnskab 33 Noter

19 ÅRSBERETNING Årets resultat er positivt. Resultatet er påvirket af et godt forsikringsteknisk forløb. Investeringssiden har dog været påvirket af finanskrisen. Det efterfølgende regnskab for selskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen herunder de særlige regnskabsmæssige regler for forsikringsvirksomhed. De forudgående afsnit i denne årsrapport redegør for forretningsudviklingen og de enkelte forhold, der vurderes at have betydning for koncernens udvikling. dette VIRKSOMHETEN er Kommunernes arbejdsskadeforsikring Kapitalsturktur, ejere og ledelse resultater Årets resultat Selskabet har haft et tilfredsstillende resultat i Resultatet før skat udgør 102 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. Det gode resultat skyldes primært en bedre udvikling i den forsikringstekniske drift, hvor afløb på tidligere årgange har bidraget positivt. I modsat retning trækker resultatet af investeringsdelen, som ligger noget under forventet niveau. Det forsikringstekniske resultat i selskabet udgør 79 mio. kr. i 2008 mod 41 mio. kr. i På investeringssiden ses et investeringsafkast på 163 mio. kr. i 2008 mod 179 mio. kr. året før. Udvikling i egenkapitalen Årets resultat efter skat udgør et plus på 78 mio. kr., der overføres til selskabets egenkapital. Selskabet egenkapital er steget fra 370 mio. kr. i 2007 til 448 mio. kr. i kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

20 Adipiscing elit. Morbi lacus felis, euismod at, pulvinar sit amet, dapibus eu, eros. Etiam tellus. Nam vestibulum porttitor urna. Phasellus aliquet pretium quam. Proin pharetra, wisi nec tristique accumsan.elesectet accum auguerat. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabets kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelse... Petter Bøhler Formand... Tommy Pedersen Næstformand... Camilla Kampmann... Therese Jørgensen København, den 24. februar 2009 Direktion... Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør... Kaare G. Graversen... Poul-Erik Svendsen... Erik Sørensen 20 kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT 2008

21 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Vi har revideret årsrapporten for Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, der omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for selskabet. Årsrapporten aflægges efter Lov om Finansiel Virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. København, den 24. februar 2009 KPMg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab... Jesper Dan Jespersen Statsautoriseret revisor dette VIRKSOMHETEN er Kommunernes arbejdsskadeforsikring Kapitalsturktur, ejere og ledelse resultater kommunernes Arbejdsskadeforsikring ÅRSRAPPORT

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

PROMOTER INVEST A/S CVR-nr Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår)

PROMOTER INVEST A/S CVR-nr Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår) PROMOTER INVEST A/S CVR-nr. 31 75 78 78 Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere