ÅRSRAPPORT Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts Årsrapport marts 2015 / SP Group

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts

2 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960, cand.merc. Karriere: Nov : Adm. direktør SP Group A/S : Adm. direktør, FLSmidth A/S : Adm. direktør, Mærsk Container Industri A/S : Odense Staalskibsværft A/S, senest som direktør 2

3 SP GROUP ET OVERBLIK Producent af formstøbte plastemner og overfladebelægninger Leverandør af kundespecifikke løsninger til en række industrier Stærke internationale nichepositioner også med egne varemærker Stigende salg fra egne fabrikker i Danmark, USA, Letland, Kina, Polen og Brasilien SP Group A/S Koncernomsætning fordelt på forretningsområder (DKK mio.) , Surface solutions Belægning Polyuretan (PUR) Plastic solutions Vakuum Sprøjtestøbning 999,3 Accoat A/S Tinby A/S Gibo Plast A/S SP Moulding A/S Accoat do Brasil Ltda. Accoat Technology ApS Tinby Sp. z o.o. Tinby Co., Ltd. Tinby Denmark A/S Tinby Inc. Gibo Sp. z o.o. SP Moulding Poland Sp. z o.o. SP Moulding (Suzhou) Co., Ltd. 183,5 Ergomat A/S SP Extrusion SP Medical A/S Ergomat-Nederland B.V. Ergomat Sweden AB Ergomat Inc. Ergomat Canada Inc. Ergomat Sp. z o.o. TPI Polytechniek B.V. TPI Polytechniek ApS SP Medical Poland Sp. z o.o. Weactas an innovative, reliable and competitive partner for our customers 920, mdr Brdr. Bourghardt AB Baltic Rim Ltd. Belægning Plast 3

4 RESULTATERNE I

5 HØJDEPUNKTER KONCERNEN (1) 4. kvartal 2014 I Q4 blev omsætningen DKK 293,8 mio. (Q4 2013: DKK 289,2 mio.) stigning på 1,6% i forhold til Q EBITDA blev i Q4 DKK 28,7 mio. (Q4 2013: DKK 29,8 mio.) 3,9% mindre end i Q EBIT blev DKK 15,2 mio. i Q4, hvilket er DKK 3,4 mio. mindre end i Q Resultatet før skat og minoriteter blev DKK 13,0 mio. DKK 0,8 mio. lavere end i Q EBITDA margin i kvartalet blev 9,8% Resultatet før skat og minoriteter blev 4,4% af omsætningen Pengestrømmene fra driften blev i Q DKK 13,2 mio. (Q4 2013: DKK 31,9 mio.). Pengestrømmene vedr. investering og finansiering blev DKK 29,1 mio. (Q4 2013: DKK -32,8 mio.). Ændring i likviditeten var derfor positiv med DKK 42,3 mio. (Q4 2013: DKK 0,9 mio.). 5

6 HØJDEPUNKTER KONCERNEN (2) Året 2014 Afsætningen af plastløsninger steg 8,5% Afsætningen af overfladebelægning faldt 8,5% Omsætningen steg 5,7% til DKK 1.164,9 mio. fra DKK 1.102,1 mio. i Væksten skyldes: organisk vækst (3,4%) tilkøb af Brdr. Bourghardt (2,3%) Salget af egne varemærker steg samlet 0,1% Salget til healthcare industrien steg med 8,0% - udgør nu 39% af salget Salget til kunder i udlandet voksede med 5,8% - udgør nu 50,2% af omsætningen EBITDA faldt 0,6% til DKK 113,5 mio. EBITDA margin blev 9,7% Omsætning i DKK mio Driftsindtjening (EBITDA) i DKK mio

7 HØJDEPUNKTER KONCERNEN (3) Året 2014 (fortsat) Af- og nedskrivninger blev DKK 53,3 mio. DKK 4,5 mio. højere end i 2013 EBIT blev DKK 60,2 mio. udgør 5,2% af omsætningen Koncernens finansielle udgifter faldt til DKK 8,7 mio. (2013: DKK 15,2 mio.) Resultatet før skat og minoriteter blev DKK 51,5 mio. hidtil højeste Resultat pr. aktie, udvandet, blev DKK 19,25, en stigning på 2,7% ifht Pengestrømmene fra driften blev DKK 64,1 mio. (2013: DKK 66,9 mio.) Den nettorentebærende gæld steg til DKK 467,2 mio. fra DKK 430,0 mio. og udgjorde 4,1x årets EBITDA Soliditeten blev 29,3% - hidtil højeste 7

8 4. KVARTAL 2014 KONCERNEN DKK mio. 4. kvt kvt Nettoomsætning 293,8 289, , ,1 EBITDA 28,7 29,8 113,5 114,2 EBIT 15,2 18,6 60,2 65,3 Resultat før skat og minoriteter 13,0 13,8 51,5 50,2 Egenkapital inkl. minoriteter 276,4 252,3 Pengestrømme fra driften 13,2 31,9 64,1 66,9 Pengestrømme fra investering -17,8-12,8-64,3-60,1 Pengestrømme fra finansiering 46,9-20,0 10,0-54,9 Ændring i likviditet 42,3-0,9 9,8-48,1 NIBD 467,2 430,0 Soliditet 29,3 28,5 8

9 KONCERNENS HOVEDTAL 2014 DKK mio Nettoomsætning 1.164, , ,5 976,8 851,9 EBITDA 113,5 114,2 105,2 96,5 83,0 EBIT 60,2 65,3 58,1 52,8 41,7 Resultat før skat og minoriteter 51,5 50,2 41,6 34,3 28,8 Egenkapital inkl. minoriteter 276,4 252,3 240,1 205,6 190,7 Pengestrømme fra driften 64,1 66,9 100,1 66,9 57,8 Pengestrømme fra investering -64,3-60,1-87,6-51,9-46,9 Pengestrømme fra finansiering 10,0-54,9 0,9-13,7 47,3 Ændring i likviditet 9,8-48,1 13,4 1,3 58,2 NIBD 467,2 430,0 395,4 355,0 367,4 Soliditet 29,3 28,5 28,7 26,7 25,7 9

10 OMSÆTNING FORDELT PÅ PRODUKTOMRÅDER Omsætning egne varemærker i DKK mio. Omsætning i healthcare produkter i DKK mio Ergonomi Staldventilation Guidewires Omsætning til cleantech produkter i DKK mio. Omsætning til fødevarerelaterede industrier i DKK mio

11 SALG FORDELT PÅ KUNDEGRUPPER % CLEANTECH 39% HEALTHCARE (Medico, Ergonomics) 16% FOOD-RELATED 11% OTHERS 4% AUTOMOTIVE 2% FUTURE OIL & GAS Pr. 31. december 2014: Ca kunder i alt Den største kunde udgør 13% De 10 største kunder udgør 52% De 20 største kunder udgør 65% 11

12 PLACERING AF SP GROUPS LOKATIONER Produktion og salg Danmark (6) Polen (6) Kina (2) Brasilien (1) USA (1) Letland (1) Salgsselskaber Holland (1) Sverige (1) Canada (1) 12

13 INTERNATIONALISERING DKK mio E Andel af salget i udlandet 37% 46% 50% 50% ~60% Andel af medarbejdere i udlandet, gns. 23% 57% 61% 63% ~75% Antal fabrikker i udlandet ~11 Antal fabrikker i alt

14 AKTIEKURSUDVIKLING Udvikling i aktiekursen 1. januar 2013 til 28. februar Indeks = jan 13 apr 13 jul 13 okt 13 jan 14 apr 14 jul 14 okt 14 jan 15 SP Group A/S OMX NASDAQ Copenhagen Copenhagen 20 Fixed 20 Fixed (Rebased) (Rebased) STOXX Europe 600 / Industrials - IND Fixed (Rebased) Kilde: FACTSET Aktiekapital på DKK 20,24 mio. Alle aktier har samme rettigheder Afkastet på SP Group aktien var betydeligt mindre end den generelle udvikling på NASDAQ Copenhagen Udbytte på DKK 3,50 pr. aktie i 2015 (2014: DKK 3,00) Tidligere aktietilbagekøbsprogram for DKK 8 mio. lanceret i april 2013 og udvidet med DKK 10 mio. til DKK 18 mio., forlænget til 10. april er afsluttet i april 2014 Aktietilbagekøbsprogram på DKK 8 mio. lanceret 11. april 2014 og udvidet med DKK 6 mio. til DKK 14 mio., forlænget til 10. april 2015 Nyt aktietilbagekøbsprogram på DKK 10 mio. lanceres 11. april 2015 løber til 31. december 2015 Udvikling i aktiekursen 1. januar 2010 til 28. februar Indeks =42, SP Group A/S OMX NASDAQ Copenhagen Copenhagen 20 Fixed 20 Fixed (Rebased) (Rebased) STOXX Europe 600 / Industrials - IND Fixed (Rebased) Kilde: FACTSET 14

15 OPFØLGNING PÅ UDMELDTE FORVENTNINGER Forventninger senest udmeldt 4. november 2014 Realiseret 2014 Omsætning på lidt højere aktivitetsniveau end i 2013 (DKK 1.102,1 mio.), men markedsudsigterne er fortsat uklare blev DKK 1.164,9 mio. Resultat før skat og minoriteter lidt større resultat end i 2013 (DKK 50,2 mio.) blev DKK 51,5 mio. Andre mål, der blev opnået: Andre mål, der blev opnået: EBIT-margin > 5,0% NIBD/EBITDA mellem 3 og 4 Soliditet mellem 20-35% blev blev blev 5,2% 4,1 29,3% 15

16 FORVENTNINGER OG FINANSIELLE MÅL 16

17 FORVENTNINGER TIL 2015 Den globale økonomi forventes også at vokse i 2015 men er fortsat skrøbelig og mærket af økonomisk uvished På nærmarkederne i Europa forventes lav vækst i økonomien generelt Nye produkter og løsninger specielt til kunder i healthcare, cleantech, fødevarerelaterede samt olie- & gasindustrierne forventes at bidrage til vækst og indtjening i SP Group Opretholdelse af et højt investeringsniveau i 2015 men på et lavere niveau end i 2014 den største enkelte investering forventes i medico aktiviteterne Afskrivninger på et noget højere niveau end i 2014 Finansielle udgifter på samme niveau som i 2014 Stram omkostningsstyring, hurtig kapacitetstilpasning samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring medvirker til, at Koncernen har et godt fundament for fremtiden Forventer et lidt større resultat før skat og minoriteter i 2015 end i 2014 Lidt højere aktivitetsniveau end i 2014, men markedsudsigterne for året er fortsat uklare 17

18 LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅL Nuværende strategiplan har som mål en stigning i omsætning til DKK 1,5 mia. indenfor en kortere årrække EBITDA-margin skal øges til 12% Langsigtet mål for resultat før skat og minoriteter på 6-7% af omsætningen ventes gradvist indfriet Forholdet mellem den rentebærende gæld og EBITDA er 3-4 ultimo 2015 fastholdes så længe renteniveauet er historisk lavt nedbringes derefter til 2,5 3,5 (2014: 4,1) Soliditeten (inkl. minoriteters andel af egenkapitalen) vil i 2015 blive fastholdt på 25-40% (ultimo 2014: 29,3%) Fornuftigt afkast til aktionærerne primært via stigninger i aktiekursen Målet er, at resultat pr. aktie over en 5-årig periode i gennemsnit stiger med mindst 20% p.a. I forlængelse af resultaterne for 2014 er det fortsat opfattelsen, at målene kan nås indenfor en kortere årrække 18

19 FORRETNINGSOMRÅDERNE 19

20 SURFACE SOLUTIONS Accoat udvikler og fremstiller miljøvenlige, tekniske løsninger til industrielle og medicinske formål, hvori fluorplast (Teflon ), PTFE og andre ædle materialer indgår Accoat udfører belægninger på en række industriers produkter og produktionsanlæg. Emnerne, som belægges, spænder fra helt små kanyler til store tankanlæg Inden for industriel teflon er Accoat blandt de fem største udbydere i EU Beliggenhed: Kvistgård (DK), Stoholm (DK) og São Paulo (Brasilien) 20

21 SURFACE SOLUTIONS BELÆGNING I HOVEDTAL OG FORVENTNINGER 4. kvartal 2014 Omsætningen blev i Q DKK 41,7 mio. et fald på DKK 7,4 mio. ifht. Q EBITDA faldt til DKK 5,3 mio. i Q (Q4 2013: DKK 9,5 mio.). Faldet skyldes lavere aktivitet og ændret produktmiks EBIT faldt til DKK 3,1 mio. (Q4 2013: DKK 7,3 mio.) faldet skyldes primært den lavere aktivitet 2014 i hovedtræk Omsætningen faldt 8,5% til DKK 167,9 mio. Omsætningen til medico på niveau med 2013 Omsætningen til olie- og gasindustrien samt cleantechindustrien faldt pga. færre store projekter i 2014 Øget markedsføringsindsats over for udvalgte kunder og reduktion i den brede markedsføring EBITDA blev som forventet lavere i 2014 end i 2013 pga. ændring i produktmiks og lavere aktivitet EBITDA faldt til DKK 18,8 mio. (2013: DKK 28,0 mio.) Udvikling i Belægning DKK mio Nettoomsætning 167,9 183,5 212,4 EBITDA 18,8 28,0 38,4 EBIT 9,7 19,3 29,7 Medarb., gns Forventninger til 2015 Stigende omsætning Stigende EBITDA Usikkerhed om udviklingen i olie- og gasindustrien 21

22 PLASTIC SOLUTIONS Plastvirksomhederne omfatter: Sprøjtestøbning (SP Moulding og SP Medical) Vakuum (Gibo Plast) PUR (Ergomat, Tinby, TPI Polytechniek og Bröderna Bourghardt) Ekstrudering (SP Extrusion) 4. kvartal 2014 Omsætningen blev i Q DKK 249,1 mio. pga. øget salg til alle kundegrupper og fra alle teknologier EBITDA steg til DKK 25,6 mio. i Q en stigning på 9,6% EBIT uændret på DKK 15,1 mio. Udviklingen i Plast DKK mio Nettoomsætning 999,3 920,8 907,8 EBITDA 104,4 96,3 78,2 EBIT 63,4 59,4 43,2 Medarb., gns i hovedtræk Omsætningen voksede 8,5% til DKK 999,3 mio. mere end forventet ved årets start EBITDA steg til DKK 104,4 mio. en stigning på 8,5% og det hidtil bedste driftsresultat Store investeringer har belastet indtjeningen - forventes at bidrage positivt til resultaterne fra og med 2015 Den flotte resultatforbedring skyldes specielt Ergomat, Bröderna Bourghardt og Gibo Plast Emnestørrelse Glasfiber (Prepreg) PUR og Telene (Reaction injection moulding) Vakuumformning Sprøjtestøbning Forventninger til 2015: Vækst i omsætning og indtjening Aktiviteterne forventes udbygget i Holland, Polen, Kina, USA, Sverige, Letland og Danmark Ekstrudering Stykantal Lav investering Arbejdsintensiv Høj investering Automatisering 22

23 PLASTIC SOLUTIONS SPRØJTESTØBNING (1) SP Moulding A/S producerer præcisionskomponenter i plast til en bred vifte af industrier SP Moulding fremstiller teknisk plast og forestår montageopgaver. SP Moulding er markedsleder i Danmark og blandt de største udbydere i Norden SP Medical A/S producerer til kunder i medico-sektoren, inkl. færdige produkter som guide-wires. Produktionen foregår i renrum. SP Medical er blandt de 3-4 største i Norden SP Moulding og SP Medical råder over godt 300 sprøjtestøbemaskiner i størrelsen fra 25 tons lukketryk til 1300 tons SP Moulding og SP Medical tilbyder også 2-komponent og 3-komponent plastløsninger Beliggenhed: Juelsminde (DK), Stoholm (DK), Karise (DK), Sieradz (PL), Zdunska Wola (PL) og Suzhou (Kina) Medico Teknisk plast Medico 3K moulding Medico 23

24 PLASTIC SOLUTIONS SPRØJTESTØBNING (2) 2014 i hovedtræk Aktiviteten steg pga. forbedrede konjunkturer og en række nye løsninger og salg af en række forme Driftsindtjeningen stort set uændret Investeret betydelige beløb i nyt avanceret produktionsudstyr (robotter, specialmaskiner, sprøjtestøbemaskiner, energibesparelser og IT Indkøring af nye projekter SP Moulding Pæn tilgang af en række nye industrikunder i Europa, Amerika og Asien Forretning med eksisterende kunder voksede i både Europa og Asien SP Medical Indgik en række nye aftaler med såvel nye som eksisterende kunder i medico industrien Udvidelse af fabrikkerne i Polen og Danmark med flere maskiner 24

25 PLASTIC SOLUTIONS POLYURETAN (1) Fire aktiviteter: Ergomat A/S, Tinby A/S, TPI Polytechniek BV og Bröderna Bourghardt AB Beliggenhed: Søndersø (DK), Zdunska Wola (PL), s-hertogenbosch (NL), Helsingborg (SE), Cleveland (USA), Montreal (CAN), Suzhou (Kina) og Liepãja (LV) Ergomat udvikler, fremstiller og forhandler ergonomiske løsninger under egne varemærker, især Ergomat måtter og DuraStripe afstribningstape til virksomhedskunder globalt. Markedsleder i EU. Måtter DuraStripe Tinby fremstiller formstøbte produkter i massivt, opskummet og fleksibelt PUR til bl.a. cleantech- og isoleringsindustrierne, medico-, møbel-, køleskabs-industrien og den grafiske industri. Global markedsleder inden for hårde valser. Vindmøller Massivt, opskummet PUR TPI Polytechniek udvikler og sælger koncepter til ventilation af industribygninger samt svine- og fjerkræstalde, primært produkter under varemærket TPI. Markedsleder i EU. Bröderna Bourghardt er specialist i kompositprocesser: prepreg og manuel laminering. Brdr. Bourghardt benytter moderne former for lakering. Skandinaviens ledende producent af produkter i Telene. Plastemne, Telene 25

26 PLASTIC SOLUTIONS POLYURETAN (2) 2014 i hovedtræk Ergomat Vækst på 3,8% i salget af ergonomiske måtter og afstribningsproduktet DuraStripe globalt Fremgang størst i Nordamerika Pæn fremgang i Asien og de nære markeder i Europa Produktion af ergonomiske måtter i Polen og i USA Tinby Pæn vækst i aktiviteten globalt Tinby har fabrikker i Polen på i alt ca m 2 samt en fabrik i Kina på m 2 I USA har Tinby etableret en fabrik på m 2 for at servicere nordamerikanske kunder bedre TPI Tilbagegang i aktiviteterne og indtjeningen globalt Projektmarkedet vanskeligt og investorerne tilbageholdende Nye kunder i Asien, Mellemøsten og Afrika Bröderna Bourghardt Brdr. Bourghardt blev købt i februar 2014 Pæn fremgang i afsætningen og bidrager som håbet med nye kunder til eksisterende forretningsaktiviteter i SP Group 26

27 PLASTIC SOLUTIONS VAKUUMFORMNING (1) Gibo Plast udvikler, designer og producerer termoformede plastemner. Emnerne bruges bl.a. i køle- og fryseskabe, busser og biler (automotive), medico- og belysningsudstyr samt i cleantech Gibo Plast er specialiseret i traditionel vakuumformning og formmetoderne High-pressure og Twinsheet samt i CNC fræsning Markedsleder i Skandinavien Beliggenhed: Skjern (DK) og Sieradz (PL) Vacuum forming Furniture Automotive Cleantech 27

28 PLASTIC SOLUTIONS VAKUUMFORMNING (2) 2014 i hovedtræk Aktiviteterne har været stigende Gibo Plast har skabt en flot forbedring i driftsindtjening og aktiviteten Intenst arbejde med effektivitetsforbedringer i både Danmark og Polen Investering og øgede kompetencer inden for fremstilling af værktøjer til prototyper og produktion af vakuumformet plast Bedre og mere effektiv servicering af eksisterende og nye kunder reducering af time-to-market ifm. nye plast emner I Polen investeret i nye, mere effektive produktionsmaskiner Købt Scanvakuum 1. januar

29 STRATEGI 29

30 STRATEGISK UDVIKLING Kompetenceudbygning og effektivisering på fabrikkerne i Kina, Polen, Brasilien, Letland, USA og Danmark fortsættes Fokus på afsætningen inden for specielt healthcare, cleantech samt fødevarerelaterede produkter Fokus på afsætningen af egne varemærker Øget indsats over for eksisterende og nye kunder Flytning af mere løntung produktion fra Danmark til Polen fortsætter Udvidelse af sprøjtestøbefabrik til medico produktion i Polen Udvidelse af vakuumformningsfabrik i Polen Udvidelse af PUR produktionen i Kina (Tinby) Etablering af PUR produktion i USA (Ergomat og Tinby) Køb af Bröderna Bourghardt AB i februar 2014 har øget den lokale tilstedeværelse i Sverige og Letland salg og produktion af Telene produkter og komposit løsninger Købet af Scanvakuum i 2015 øger Gibo Plasts kapacitetsudnyttelse Købet af Sander Tech ApS i 2015 øger SP Mouldings kapacitetsudnyttelse 30

31 MERSALG OG INTERNATIONALISERING Organisk vækst i 2014 på 3,4% Intensiveret salg og markedsføring inden for alle forretningsområder Rådgivning inden for plast og belægning Differentiering på proces, design og viden Indsats over for både eksisterende og nye kunder Salg fra fabrikker i Danmark, Kina, Polen, Letland, USA og Brasilien med fokus på Amerika, Europa og Asien Medarbejderandel i udlandet, gns, % Internationalt salg i % Organisk vækst i % (Koncernoms.)

32 VÆKSTINDUSTRIER OG EGNE VAREMÆRKER Intensiv bearbejdning af industrier i vækst og nye kundegrupper, primært healthcare og cleantech og fødevarerelaterede industrier Fastholdelse af vækst i medico-salg Forventet vækst og indtjening inden for egne varemærker, dvs. ventilationsudstyr (TPI), guidewires (SP Medical) samt ergonomi og DuraStripe afstribningstape (Ergomat) Udbygning af international position (Nordamerika, Brasilien, Kina, Letland og Polen) Potentiale i andre produktnicher skal udnyttes Omsætning i healthcare produkter i DKK mio Omsætning i egne varemærker i DKK mio Ergonomi Staldventilation Guidewires 32

33 EFFEKTIVITET OG RATIONALISERING Yderligere rationalisering og effektivisering af produktionsstruktur i 2014 og 2015 Kapacitetstilpasninger Alle produktionsanlæg skal søge at producere og levere bedre, billigere og hurtigere Reduktion af forbruget af materialer og ressourcer (CO 2 reduktion) Begrænsning af indkørings- og omstillingstider i produktionen Leveringssikkerheden (on time delivery) fra alle fabrikker øget 98-99% - skal fortsat forbedres Løbende måling af kvalitetsniveau Udrulning af Lean fortsætter Effektivisering af indkøb og supply chain samt styrkelse af it- og styringssystemer Bredere geografisk sourcing Fortsat fokus på tilpasning og udvikling af organisationen Konstant og kritisk analyse af aktiviteterne 33

34 FREMADRETTEDE UDSAGN Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler SP Groups nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2015 og årene fremover er i sagens natur behæftet med usikkerhed, og SP Groups faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne og de opstillede mål. Forhold, som kan medføre ændringer, er blandt andet men ikke kun ændringer i råvare- og energipriser, ændringer i valutakurser, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ændringer i væsentlige kundegruppers efterspørgsels- og produktionsmønstre samt andre udefra kommende forhold. Denne præsentation er ikke en opfordring til at handle aktier i SP Group A/S. 34

35 Yderligere informationer: Frank Gad, adm. direktør SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø Telefon: /

36 APPENDIX 36

37 SENESTE 12 MÅNEDERS RULLENDE OMSÆTNING DKK mio

38 SENESTE 12 MÅNEDERS RULLENDE EBITDA DKK mio

39 SP GROUPS VÆRDISKABELSE 39

40 INVESTMENT CASE (1) Selskabet er kommet styrket ud af krisen 5 indtjeningsrekorder i træk i Vi mener, at det er realistisk med fortsat fokus på kunder og brancher med strukturel vækst (healthcare, cleantech, fødevarerelateret samt olie og gas) og gennem fortsat udflytning at opnå en omsætning på DKK 1,5 mia. og bringe resultat før skat op på DKK 100 mio. (fra DKK 29 mio. i 2010, DKK 34 mio. i 2011, DKK 42 mio. i 2012, DKK 50 mio. i 2013 og DKK 52 mio. i 2014) Fokus på effektivitet og internationalisering Med opstart af flere fabrikker i USA, Brasilien, Polen, Kina, Letland og lukning af fabrikker i Danmark har vi fortsat internationaliseringen af selskabet. Vi forventer gennem denne udvikling at være i stand til at følge med kunderne i deres internationaliseringsproces og samtidigt øge vor marginer. Over 50% af salget sker nu direkte i udlandet, og mere end 62% af medarbejderne arbejder i udlandet 40

41 INVESTMENT CASE (2) Værdiskabelse for aktionærerne Ledelsen har gennem krisen investeret i selskabets aktier. Der er iværksat aktietilbagekøbs-programmer og udbetalt udbytte på DKK 2 pr. aktie i 2012, DKK 2,5 pr. aktie i 2013, DKK 3,0 pr. aktie i 2014 og foreslået DKK 3,5 pr. aktie i 2015 Aggressive langsigtede mål Omsætning: DKK 1,5 mia. indenfor en kortere årrække (fra DKK 1,2 mia. i 2014) EBITDA margin 12% (9,4% i 2012, 10,4% i 2013 og 9,7% i 2014) Resultat før skat margin 6-7% (fra 3,4% i 2010, 3,5% i 2011, 3,8% i 2012, 4,6% i 2013 og 4,4% i 2014) 41

42 INVESTOR CONCERNS Selskabet er underleverandør? Vi laver kundespecifikke løsninger, der integreres i kundens produkter. Kunderne fokuserer på deres core business. Vi skaber værdi for kunderne Selskabets kunder udflager produktion? Vi har en stærk international position, og mere end 62% af vore medarbejdere er i udlandet SP Group er et stærkt cyklisk selskab? Nej. 39% er healthcare, 28% er cleantech, 16% er fødevarerelateret og 2% er olie & gas Gælden på ca. DKK 467 mio. (4,1x EBITDA) er for høj? Vi har ordnede finansielle forhold og ligger tæt på vort mål: 3-4x EBITDA Vi forventer at være på 3-4x EBITDA ultimo 2015 Råvarestigninger påvirker resultatet negativt? Vi har generelt back to back aftaler med vore kunder Goodwill på godt DKK 100 mio. på balancen? Ja, og den impairment testes (mindst) hvert år Der er ingen likviditet i aktien? I 2011 blev stk. aktier omsat svarende til 40% af aktiekapitalen. I 2012 blev stk. aktier omsat svarende til 24% af aktiekapitalen. I 2013 blev stk. aktier omsat svarende til 28% af aktiekapitalen. I 2014 blev stk. aktier på NASDAQ samt stk. uden om noteringen svarende til i alt 25,8% af aktiekapitalen Det går for langsomt? - Ja! 42

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 08 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2009 6-9 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord Årsrapport 2005 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere