Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013"

Transkript

1 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Tlf Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

2 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Resultataftale 2013 mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget

3 2 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Grænseforeningen. Resultataftalen omfatter dele af Grænseforeningens virke i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. 5 stk. 2 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. I aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Grænseforeningen baseret på foreningens egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen med foreningens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken Grænseforeningen skal opfylde resultataftalen. Resultataftalen indgås med det formål at støtte Grænseforeningens folkeoplysende arbejde for at udbrede kendskabet til s forhold og for at sikre, at prioriteringen af tilskuddet fra Sydslesvigudvalget sker på et så oplyst grundlag som muligt. Resultataftalen er ikke retligt bindende. Ifølge Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Grænseforeningen alene driftsansvaret for egen virksomhed. 2. Præsentation af Grænseforeningen 2.1. Baggrund Grænseforeningen blev oprettet 2. november 1920 ved en sammenslutning af sønderjyske foreninger fra hele landet. Indtil tiden efter 1945 havde foreningen navnet Grænseforeningen, Sønderjydske Foreningers Fællesraad. Som følge af spændingerne i, navnlig efter 1933, voksede tilslutningen til Grænseforeningen. Frem til 2. verdenskrig havde foreningen medlemmer fordelt på ca. 200 lokalforeninger. Foreningen oplevede den største medlemstilslutning i Her havde foreningen medlemmer fordelt på 400 lokalforeninger. Siden midten af 1950 erne og parallelt med afspændingen i forhold til Tyskland er Grænseforeningens medlemstal gået tilbage og har i øjeblikket et niveau på ca Grænseforeningen stod især i efterkrigsårene for indsamling af meget betydelige beløb til mindretallets kulturelle og pædagogiske arbejde. Det skete i en tæt dialog med Femmandsudvalget og ved at ca. 25% af statens bevilling til det kulturelle arbejde i Sydslesvig helt frem til 2009 blev formidlet via Grænseforeningen

4 Efter årtusindskiftet og især efter den sidste store donation i på 5.2 mio. kr. til et udendørs idrætsanlæg ved Idrætshallen i Flensborg indledte Grænseforeningen en langsom omstilling fra primært pengeindsamlende til primært folkeoplysende organisation. 3 Grænseforeningen modtager i 2013 et driftstilskud på kr. hertil fra Sydslesvigudvalget Organisation, medlemmer og personale Grænseforeningen er paraplyorganisation for 75 selvstændige og lokale grænseforeninger med egne vedtægter, generalforsamling mv. Hovedforeningens sekretariat støtter lokalforeningernes arbejde på en række områder såsom administration af medlemskartotek, opkrævning af kontingent, udarbejdelse og udsendelse af foreningsprogrammer, udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af diverse møder og kurser, hjælp til ture til Sydslesvig og udgivelse af medlemsbladet Grænsen. Hovedforeningens øverste myndighed er Sendemandsmødet, hvor de delegerede vælger foreningens formand og bestyrelse. Af de i alt 15 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de 11 de fem regioner Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden. De øvrige fire er formanden, Finn Slumstrup, som vælges særskilt og tre ressourcepersoner, som ligeledes vælges særskilt. Bestyrelsen fører gennem formanden tilsyn med foreningens administration og daglige ledelse, der varetages af foreningens sekretariat i København. Sekretariatet har 7,8 fuldtids medarbejdere (inkl. projektansatte), og det ledes af generalsekretær Knud-Erik Therkelsen. Grænseforeningen havde pr. 1. maj medlemmer fordelt på 75 lokalforeninger, heraf enkeltpersoner, 29 andre og 227 uddannelsesinstitutioner. I er medlemskontingentet til hovedforeningen 120 kr. pr. husstand. 2.3 Nøgletal Udviklingen i medlemstal Lokale grænseforeninger Enkeltpersoner Andre Uddannelsesinstitutioner I alt Udvikling i tilskuddet fra den danske stat ( kr. -prisniveau)

5 Faktisk 2010 Faktisk *) Budget *) Driftstilskud Anlægstilskud Projekttilskud: Projekt Kulturmødeambassadører (Integrationsministeriet) Projekt Sydslesvigske Feriebørn Opr. budget Fejlkorrektion Grænseforeningen Skoleforeningens andel I alt Projekt Grænselandet og ungdomsuddannelserne Grænseforeningen Skoleforeningens andel Projekt 13. årgangs besøg 207 I alt Grænseforeningen (Skoleforeningen) Tilskuddene i 2009 og 2010 stammer fra Integrationsministeriet. var første år Sydslesvigudvalget bevilgede projekttilskud i henhold til 15 i den nye Sydslesviglov. Loven trådte i kraft 1. april *) Driftstilskud og Kulturmødeambassadører er faktiske tal. For de øvrige projekter er de oprindelige budgettal anvendt. Udviklingen i medarbejdere Faste medarbejdere 8,0 6,8 6,8 5,8 5,7 6,8 Projektmedarbejdere 0,1 0,8 1,0 2,0 2,1 0 I alt 8,1 7,6 7,8 7,8 7,8 6, Grænseforeningens hovedopgaver og målsætninger Grænseforeningen befinder sig i en omstilling fra en national historisk dagsorden til en aktuel global dagsorden. Det sønderjyske spørgsmål, som udfoldes der, hvor dansk/nordisk mødes/støder sammen med tysk/centraleuropæisk sprog og kultur, spillede en afgørende rolle i den nationale og demokratiske dagsorden frem til midten af 1900-tallet. Det handlede om etableringen af den danske nationalstat. Det var bl.a. derfor, Grænseforeningen havde medlemmer i 1946 og danske vælgere i 1950 skrev under på ønsket om en ny folkeafstemning om grænsens placering. Hele denne historie har fået fornyet aktualitet i den globale dagsorden, hvor kulturmødet ikke er problemet, men et vækstvilkår, og hvor demokratiet ikke er en given sag, men en udfordring.

6 Grænseforeningens omstilling bygger på det synspunkt, at det moderne samfund kan finde megen inspiration til løsning af sine udfordringer i erfaringer fra det dansk-tyske grænselands årtusindlange kulturmøde. 5 Grænseforeningen anerkender globaliseringen som et vilkår, samtidig med at foreningen ønsker at fastholde centrale erfaringer og fælles værdier fra den gamle dagsorden som f.eks. demokrati, frisind og mindretalsbeskyttelse samt den stærkeste markør af alle, det danske sprog, som også i en globaliseret verden bør være komplet og samfundsbærende. Vi insisterer på, at vi har et folkeligt fællesskab med hinanden, som ikke blot omfatter borgere i Danmark, men også dem, som er på vej til en dansk identitet og dem, der bor uden for landets grænser, som f.eks. det danske mindretal i Sydslesvig eller udstationerede danskere i Berlin eller Peking. Når dansk sprog og kultur og danskhed omtales i Grænseforeningens formålsparagraf, forstår vi disse begreber som udefinerlige værdier for det fællesskab, vi har med hinanden, før vi bliver politisk uenige. Vi er i Grænseforeningen optaget af, at symboler for dette fællesskab som f.eks. Dannebrog, kongehuset og Dybbøl Mølle overlever, ikke blot som bærere af en fælles historie, men også af en fælles fremtid. Det samme gælder naturligvis, og helt konkret, det danske mindretal i Sydslesvig. Grænseforeningen opfatter snarere danskhed i kategorien både-og end i kategorien enten-eller. Dansk identitet er hverken endimensional eller eksklusiv. Den rummer, på trods af at mange dialekter er forsvundet, et utal af forskellige koder og muligheder. Danskerne findes i mange modeller, som Ebbe Kløvedal Reich skriver, herunder mennesker på vej og mennesker med flere identiteter og flere sprog som f.eks. de grupper vi i tidligere kaldte for blakkede og Zweiströmige. Grænseforeningens oplysningsvirksomhed om det danske mindretal hviler på en balance mellem fornyelse og tradition i den vanskelige og følelsesladede identitetsdebat. Foreningens oplysningsprojekter henter erfaringer i historien og bruger dem i den aktuelle sammenhæng. Hermed er bredden i Grænseforeningens hovedopgaver og målsætninger markeret. De helt konkrete opgaver er beskrevet i Grænseforeningens handlingsplan for (bilag 4). 3. Økonomi Til løsning af opgaveporteføljen havde Grænseforeningen i indtægter for i alt 9,6 mio. kr. Indtægterne fremgår af tabellen herunder: Regnskabstal Budgettal Bidragsyder DKK Andel DKK Andel Den danske stat Projektmidler fra Integrationsministeriet 517 4,5% 368 3,5%

7 6 Projektmidler Sydslesvigudvalget Resultataftale Sydslesvigudvalget ,7% ,2% 15,7% I alt fra Sydslesvigudvalget 892 7,7% ,9% Øvrige tilskud (Tips & Lotto) 176 1,5% 200 1,9% Øvrige indtægter ,3% ,8% I alt ,0% ,0% 4. Konkrete mål for aktiviteter omfattet af resultataftalen Resultataftalen omfatter fire afgrænsede aktivitetsområder under overskriften Oplysning i Danmark om s forhold, nemlig 4.1 Grænseforeningens medier 4.2 Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling. 4.3 Grænselandet og ungdomsuddannelserne årgangs informationsbesøg i København 4.1. Grænseforeningens medier Denne del af resultataftalen har til formål at fastholde og styrke Grænseforeningens kerneaktivitet, nemlig oplysning i Danmark om s forhold ved 1) at yde tilskud til redaktion og opdatering af 2) ved at yde driftstilskud til redaktion, trykning og distribution af magasinet Grænsen og 3) ved at yde tilskud til produktion af tekster og lyd- og videoindslag, redaktion og opdatering af Det er vigtigt at anskue de tre elementer som en helhed. Hvert element understøtter de to øvrige elementer og dermed helheden. Grænseforeningen har altid haft til formål bl.a. at udbrede kendskabet til s forhold. Dette oplysningsarbejde sker i dag især gennem foreningens 75 lokalforeninger, gennem foreningens hjemmeside og via magasinet Grænsen, som formidler baggrund og perspektiv suppleret med hjemmesiden som fokuserer på nyheder og aktualitet. orienterer om Grænseforeningens virke, servicerer medlemmer og medier samt sydslesvigere om forhold i Danmark m.m. Hjemmesiden har især på grund af sine historiske afsnit, et omfattende leksikon, tidstavle, billedgalleri og tusindvis af interne links m.v. op til daglige besøg af skole- og gymnasieelever, uddannelsessøgende, medier m.fl., som søger oplysning om specifikke emner, personer, begivenheder, kildetekster m.v. med relation til s forhold (se bilag 2). Leksikonet vil i løbet af foråret 2013 blive suppleret og fagligt styrket. Det er således aftalt med Historisk Samfund for Sønderjylland, at Grænseforeningen et år efter udgivelsen af det kulturhistoriske leksikon

8 7 Sønderjylland A-Å må lægge manuskriptet på Sønderjylland A-Å udkom i efteråret. Grænseforeningen er en betydningsfuld vidensbank og i kraft af sin tilstedeværelse på de elektroniske platforme en afgørende formidler af kendskab til s forhold. Med henvisning til den stadig stigende historiske interesse, herunder interessen for krigen i 1864, er det målet at øge antallet af daglige besøg på denne hjemmeside til mennesker. Grænseforeningen har siden 1939 udgivet medlemsbladet Grænsen. Grænsen har i dag titel af Magasin for mindretal, sprog og kultur. Magasinet har et sidetal på sider og udkommer seks gange årligt til ca husstande og udsendes endvidere uden beregning til ca. 500 meningsdannere, medier, politikere, uddannelsessteder m.v. Magasinet har i de sidste 4-5 år ændret sig fra at være et konsensussøgende medlemsblad til et mere udadvendt, skarpere profileret magasin med markante synspunkter. Samtidig forsøger magasinet med udgangspunkt i den moderne dagsorden at imødekomme yngre læsere og læsere med engagement i væsentlige samfundsanliggender. Da Grænsen kun udkommer hver anden måned, er magasinets kernestof primært dyberegående og perspektiverende artikler. I nævnte omstilling har Grænsen skiftet formål fra at være primært medlemsblad til primært folkeoplysende magasin, der i langt højere grad henvender sig til yngre læsere uden for kredsen af indforståede medlemmer af Grænseforeningen, endsige mindretallet. Denne omstillingsproces har medvirket til, at foreningen og det danske mindretal er blevet langt mere synlig i den brede offentlighed, bl.a. ved at andre medier i stigende omfang citerer fra Grænsen. Magasinet befinder sig som alle andre trykte medier i en omstilling til elektronisk form. Hjemmesiden er derfor etableret med det formål at supplere Grænsen. Hjemmesiden bliver redigeret og opdateret ugentlig med korte, aktuelle og debatskabende artikler, blogindlæg og kommentarer. Kommentarer og blogindlæg bliver forfattet både af folk med indgående kendskab til s forhold og af kommentatorer fra den landsdækkende medieverden uden det store kendskab til s forhold. Det er målet i løbet af at få 125 daglige besøg på denne hjemmeside. Det er endvidere målet at fastholde og udvikle magasinets gennemslagskraft i forhold til meningsdannere, medier, politikere, uddannelsessøgende m.v., således at og især det danske mindretals forhold og udfordringer tilkendes mere plads i den danske offentlighed. Dette skal

9 8 ske i et tæt samspil med der i modsætning til Grænsen skal være helt aktuel og dermed også debatterende. Det er umuligt ud fra objektive kriterier at måle magasinets gennemslagskraft. Grænseforeningen vil følge udviklingen nøje, hvor ofte Grænsen og grænsen.dk bliver citeret m.v., men eneste helt klare og målbare resultat er antallet af gæster på hjemmesiden. Det vil være uhensigtsmæssigt at måle gennemslagskraften ud fra udviklingen i Grænseforeningens medlemstal. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Beløb (mio. kr.) Redigere og opdatere Nyheder 500 modtagere af nyhedsbreve graenseforeningen.dk Nyhedsbreve mdl besøg/år Løbende opdatering og udbygning af historisk fremstilling, leksikon m.v. Vægt i pct. 0, Udgive 6 numre af Grænsen Skrive, redigere, trykke og udsende 6 numre af Grænsen 6 udgivelser á gennemsnitlig 36 sider til adresser 1, Redigere og opdatere grænsen.dk To journalistisk bearbejdede artikler pr. uge En ugentlig kommentar (radio eller video) Løbende redigering af blogindlæg Redigering af løbende citathistorier fra andre medier I kraft af Grænsen/ grænsen.dk/ graenseforeningen.dk nævnes det danske mindretal/ Grænseforeningen 500 gange i lokale/regionale medier 30 gange i landsdækkende aviser 25 gange i landsdækkende radio 2 gange i landsdækkende TV grænsen.dk har besøg i løbet , Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Denne del af resultataftalen har til formål at fastholde og styrke mødet mellem sydslesvigske og rigsdanske børn gennem Sydslesvigske Børns Ferierejser og elevudveksling, dels for at styrke sydslesvigske børns bånd til danske familier, dels for i Danmark at øge kendskabet til det danske mindretal. Siden 1919 har sydslesvigske børn været på ferieophold i Danmark. I de første årtier var motivet dobbelt, nemlig for det første at sikre børnene bedre ernæring end de var vant til og for det andet at supplere deres sydslesvigske skolegang ved at give børnene mulighed for at lære en dansk hverdag at kende gennem indkvartering i private hjem. Denne aktivitet har haft enorm betydning for sydslesvigske børns tilknytning til Dan-

10 9 mark og dermed også for mindretallets tilknytning til dansk sprog og kultur. I dag er motivet alene at etablere mødet hen over grænsen, dels for at det sydslesvigske barn kan få bedre kendskab til rigsdansk hverdagsliv og sprog, dels for at det rigsdanske barn kan møde og lære af det sydslesvigske barn. Efter en lang årrække med stadig færre værtsfamilier i Danmark blev den hidtidige feriebørnsaktivitet i 2010 analyseret af Skoleforeningen og Grænseforeningen i fællesskab. Det folkelige engagement havde nået et niveau, som nødvendiggjorde en professionalisering af arbejdet. Resultatet blev, at Landsforeningen for Sydslesvigske Børns Ferierejser blev nedlagt og erstattet af Arbejdsudvalget for Sydslesvigske Børns Ferierejser med en ny ledelsesstruktur samt en klar ansvarsfordeling mellem samarbejdspartnerne Dansk Skoleforening i Sydslesvig og Grænseforeningen. Samtidig blev det besluttet, at alle værtsfamilier fremover uden undtagelse skal godkendes af de sociale myndigheder og politiet. Med den nye struktur blev arbejdet for sydslesvigske feriebørn styrket med et halvt årsværk ved at Grænseforeningens foreningskonsulent inden for denne tidsramme engagerer sig i feriebørnsarbejdet. Dette sker i tæt samarbejde med Feriekontoret og under ansvar over for Arbejdsudvalget for Sydslesvigske Børns Ferierejser (sammensat af repræsentanter fra Skoleforeningen og Grænseforeningen) og Grænseforeningens generalsekretær. Samtidig suppleredes det hidtidige arbejde for at få feriebørn til Danmark med udveksling af skolebørn, således at sydslesvigske børn indkvarteres privat og følger skolegangen i en dansk skole i en uge, hvorefter det danske barn rejser med det sydslesvigske barn hjem og følger undervisningen i en dansk skole i Sydslesvig i en uge. I 2010 deltog 56 børn i denne udveksling og i 102 børn. Antallet forventes at stige drastisk i de kommende år. Arbejdet i Danmark har endvidere følgende målsætninger: igennem særlige aktiviteter for engagerede værtsfamilier at øge antallet af lokale feriebørnskonsulenter, at styrke Grænseforeningens lokalforeningers engagement i feriebørnsarbejdet. Det tilstræbes, at alle lokalforeninger under Grænseforeningen engagerer sig i feriebørnsarbejdet, at udvikle en mere smidig forretningsgang i forbindelse med godkendelse af ferieværter,

11 10 at gennemføre flest mulige gæstelærerbesøg på grundskoler i Danmark, at etablere nye oplysningsaktiviteter i Danmark, både i forhold til den brede offentlighed og i forhold til grundskoler i Danmark. Det har vist sig, at især de frie skoler engagerer sig i feriebørnsaktiviteten, hvorfor vi vil målrette vores oplysningsaktiviteter til disse skoler. Nye oplysningsaktiviteter omfatter bl.a. et lærerseminar, deltagelse i forberedende forældremøder i forbindelse med lejrskoler i Sydslesvig, hvor muligheden for at modtage eller lave udveksling med et sydslesvigsk feriebarn præsenteres. at vedligeholde og udvikle hjemmesiden med mulighed for blogindlæg, som formidles videre til Facebook. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Beløb (mio. kr.) Overordnet styring Gennemføre to årlige møder i 0,035 arbejdsgruppen Vægt i pct Øge antallet af værtsfamilier i Danmark til 300 ved at Øge antallet af aktive og lokale frivillige Opgradere 15 værtsfamilier til lokale feriebørnskonsulenter. Gennemføre et seminar for disse hvert år primo december 0,040 5 Udvikle en mere smidig forretningsgang i forbindelse med godkendelse af ferieværter. Tættere kontakt til kommuner 0,030 4 Stimulere engagementet hos frivillige konsulenter med fuld kompensation for udlæg Øge taxametertilskuddet samt ekstra tilskud for nye værtsfamilier 0, Udadvendt aktivitet (bl.a. feriemesse, folkemøde m.m.) Annoncering, prmateriale, øvrigt pressearbejde Skabe kontakt til 500 interesserede 0,090 0,

12 Øge antallet af danske og sydslesvigske udvekslingselever ved at Intensivere kontakten til de frie skoler 125 elever fra DK 125 elever fra Sydslesvig Fastholde/øge antallet af gæstelærerbesøg 40 besøg 0, Skabe størst mulig spredningseffekt af gæstelærerbesøg Vedligeholde og udvikle hjemmesiden Målrettet seminar for lærere Hjemmesiden som stedet, hvor man holder kontakten. 25 deltagere pr. år. 0, Styrke Grænseforeningens lokalforeningers engagement Finde de gode historier Udvikle målrettede værktøjer til arbejdet i marken 4 nye historier hver sommer/45-46 Opgradere tre lokalforeninger til foregangsforeninger 0, , Grænselandet og ungdomsuddannelserne Denne del af resultataftalen beskriver samarbejdet mellem Dansk Skoleforening og Grænseforeningen om Grænselandet og ungdomsuddannelserne som blev oprettet i 2006, som i årene og modtog projektstøtte fra Sydslesvigudvalget og som fra og med 2013 er indarbejdet i Grænseforeningens resultataftale. Resumé Grænselandet og ungdomsuddannelserne bidrager til at formidle viden om og skabe interesse for det danske mindretal i Sydslesvig blandt unge i Danmark. Aktiviteten omfatter både en videreførelse af Sydslesvigs Elevambassadører og en sammenkobling af denne aktivitet med nye pædagogiske initiativer i forhold til ungdomsuddannelserne i Danmark. Baggrund a) Elevambassadørprojektet (se blev søsat i foråret 2006 i et samarbejde mellem Grænseforeningen og Duborg-Skolen. Idéen til projektet spirede oprindeligt frem i forbindelse med fejringen af København-Bonn Erklæringernes 50-års jubilæum i 2005, hvor Duborg-Skolen satte sig for at arbejde med disse erklæringer i erkendelse af elevernes begrænsede viden om deres egen mindretalsbaggrund. I mange år har man måttet leve med en begrænset viden i Danmark om det danske mindretal, og mange sydslesvigere har under besøg været udsat for ubehagelige oplevelser begrundet i uvidenhed, fordomme og fjendebilleder. Det er disse fjendebilleder, som projektet vil prøve at

13 12 rydde af vejen og erstatte med fremmedbilleder, men trods alt leveret af familiemedlemmer til det danske. De elever, der melder sig til Sydslesvigs Elevambassadører, får en grundig orientering om regionens historie, om mindretallets institutioner, og frem for alt øver de sig i at fremlægge deres egne meget forskelligartede rodhistorier. Denne øvelse vil uvægerligt give mindretallets unge overvejelser omkring egen identitet: Er jeg dansk eller tysk - eller sydslesviger? Grupper af elevambassadører har været udsendt til enkelte folkeskoler og efterskoler, men primært til danske gymnasiale uddannelser. Her fortæller grupperne som levende tekster om deres rødder og situation og indgår i dialog med de unge, som de besøger i Danmark. Det har vist sig at berige begge parter. Udgangspunktet for elevambassadørernes besøg er de unges egne historier, der på forskellig vis giver en viden om og et indblik i det danske mindretal i Sydslesvig. Samtidig er historierne gode afsæt til debat om kulturmøder, identitet, fordomme, mindretalsrettigheder, demokrati og meget mere. Elevernes beretninger er også velegnede i et historisk perspektiv, ligesom de kan sættes i relation til andre nationale og etniske mindretal. De eksterne besøg har vist, at unge danske gymnasieelever i mødet med ambassadørerne anstiller overvejelser om deres egen danskhed. Endelig har ung-til-ung møderne løftet vidensniveauet og skabt reel interesse for mindretallet hos elever på ungdomsuddannelserne. Som sådan italesætter aktiviteten spørgsmålet om dansk identitet i en verden, der præges af globalisering på mange forskellige niveauer. Sideløbende har Grænseforeningens pædagogiske konsulent taget en lang række nye initiativer i forhold til unge og ungdomsuddannelserne med det formål at oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig, herunder gøre brug af elevambassadørerne. b) I 2010 blev projektet Duborg-Skolens Elevambassadører udvidet til også at omfatte elever på A.P. Møller Skolen i Slesvig. Ved samme lejlighed fik aktiviteten betegnelsen Sydslesvigs Elevambassadører. I blev unge fra det tyske mindretals gymnasium i Aabenraa (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig) inddraget i aktiviteten, dog således at Deutsches Gymnasium selv afholder diverse udgifter til elevernes uddannelse og deltagelse i besøg. Planlagte aktiviteter I 2013 vil vi videreføre de hidtidige aktiviteter med besøg på danske ungdomsuddannelsesinstitutioner og personlige fortællinger om det at tilhøre, være vokset op og socialiseret ind i det danske mindretal i Sydslesvig. Det er hensigten, at de udsendte elevambassadører skal være sam-

14 13 mensat således, at begge skoler er repræsenteret, og hvis muligt også en elev fra Deutsches Gymnasium. Desuden vil elevambassadørerne bistå med orientering og personlige fortællinger i forbindelse med besøg af elevgrupper fra Danmark på A.P. Møller Skolen og Duborg-Skolen. Elevambassadørerne får den nødvendige uddannelse i starten af skoleåret efterfulgt af løbende opfølgning og supervision. For at kunne få flest mulige ungdomsuddannelsesinstitutioner i tale og dermed skabe den nødvendige ramme for mødet mellem unge flertalsdanskere og mindretalsdanskere intensiverer Grænseforeningen i disse år sit pædagogiske arbejde på gymnasier og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner i Danmark. Der er således udarbejdet en hjemmeside og en informationsfolder om aktiviteten. Elevambassadørbesøg er gratis for den rekvirerende institution. Dermed sikres, at aftaler om besøg og informationsmøder om Sydslesvig ikke bliver gjort til genstand for økonomiske overvejelser og prioritering. Ansvaret er fordelt således, at Skoleforeningen tager sig af udvælgelse, uddannelse og videreudvikling af ambassadørerne, herunder den daglige kontakt med eleverne, koordinering i forhold til interne besøg og udsendelse - samt vedligeholdelse af hjemmesiden. Grænseforeningen deltager i uddannelsesforløbene, står for planlægning og gennemførelse af uddannelsesseminaret i København samt vedligeholdelse af hjemmeside og aktivitetens Facebook-side. Desuden tilrettelægges kurser for danske gymnasielærere, der udarbejdes forslag til både fagfaglige og flerfaglige undervisningsforløb og der udvikles brugbart undervisningsmateriale. Kurser for lærere Grænseforeningen gennemfører i november et 3-dages kursus med base på Christianslyst i Sydslesvig. Kurset er flerfagligt. De inviterede fag afhænger af temaet. Temaerne varierer, det kan eksempelvis være identitet i, kulturmøde, grænser, mindretal og det internationale system, mindretal og medier, og klimaet. Alle temaerne tager udgangspunkt i det danske mindretal. Kurserne består af foredrag, besøg og evt. praktiske opgaver. Elevambassadørerne er en integreret del af programmet. Med baggrund i ovennævnte temaer tilbydes en række kurser på 4-8 timer, som kan rekvireres af de enkelte skoler. Kurserne har både en faglig og en pædagogisk dimension. Dvs. der vil være mulighed for at opnå større viden om det danske mindretal og sammen med

15 14 forslag til, hvordan dette kan indgå i forskellige pædagogiske sammenhænge. Der arbejdes desuden på at tilbyde 1-2 dagkurser, evt. i samarbejde med en eller flere af de faglige foreninger. Også her indgår elevambassadørerne som programpunkt. Foredrag og workshops på ungdomsuddannelserne for både lærere og elever Grænseforeningens konsulent kommer ud på skolerne og holder foredrag og/eller afvikler workshops. Det kan være både i en enkelt klasse eller for en større gruppe elever, f.eks. i forbindelse med et AT-forløb. Indholdet vil blive planlagt i samarbejde med de involverede lærere, så det er tilpasset det konkrete undervisningsforløb. Besøget vil oftest være i samarbejde med eller som supplement til elevambassadørernes besøg. Kursus- og foredragsvirksomhed Elevambassadørerne ledes og koordineres i Sydslesvig af seks gymnasielærere ved de to danske gymnasier. De står for udvælgelse af ambassadørerne, for oplæring og træning af formidlingsfærdigheder samt for koordination i forbindelse med udsendelse af de unge til Danmark. Skoleforeningen har indarbejdet lønmidler til dækning af dette arbejde i foreningens resultataftale for For Grænseforeningens vedkommende ledes og koordineres aktiviteten af en ansat konsulent, der tillige står for det opsøgende og pædagogiske arbejde i forhold til ungdomsuddannelserne i Danmark. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Beløb (mio. kr.) Uddanne elevambassadøreminar Arrangere uddannelsesse- 50 deltagende elevamgere i København bassadører. Alle delta- får noget nyt og relevant ud af turen Vægt i pct. 0, Elevambassadørbesøg på ungdomsuddannelser i Danmark Sikre kendskab til tilbuddet. Sikre grundlaget for de unges rejser Deltage i koordineringsmøder 20 besøg på ungdomsuddannelser i Danmark 0, Gennemføre konsulentbesøg med foredrag og workshops på ungdomsuddannelser Sikre kendskabet til tilbuddene. Udarbejde foredrag og workshops 6 foredrag og/eller workshops på uddannelsesinstitutioner rettet mod eleverne 0, Gennemføre kursusvirksomhed på danske gymnasier Udbrede kendskabet til denne kursusvirksomhed og gennemføre kurser 1 tredages kursus i Sydslesvig 3 dagkurser på enkelte uddannelsesinstitutio- 0,10 19

16 15 ner rettet mod undervisere 2 dagkurser, evt. i samarbejde med en eller flere af de faglige foreninger Udbrede kendskabet til de forskellige tilbud til ungdomsuddannelserne Gøre det nemt og tilgængeligt for undervisere at inddrage i undervisningen Kontakt til ungdomsuddannelser/undervisere Artikler og annoncer i relevante fagblade Redigering af hjemmesidens layout Redigere og opdatere Udarbejde forløbsforslag Udvikle brugbart undervisningsmateriale Samle relevante links, artikler, litteratur m.m. Sikre også indgår i mere generelt undervisningsmateriale. Kontakt til mindst 3 faglige foreninger Kontakt med undervisere fra 10 forskellige institutioner Annonce og artikler i mindst 3 forskellige fagblade Hjemmesiden har mindst besøgende i 2013 Der lægges nyt materiale på hjemmesiden hvert kvartal. Grænselandet indgår i mindst 1 udgivelse fra et officielt forlag 0, , årgangs informationsbesøg i København Denne del af resultataftalen beskriver samarbejdet mellem Dansk Skoleforening og Grænseforeningen om 13. årgangs informationsbesøg i København, som blev indledt i 2007, som i fik projekttilskud fra Sydslesvigudvalget og som fra og med 2013 indarbejdes i Sydslesvigudvalgets resultataftale med Grænseforeningen. Formål Aktiviteten har til formål at gennemføre et informationsbesøg i København for alle afgangselever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen. Besøget medvirker til at kvalificere de unges studievalg. Samtidig giver besøget mulighed for at præsentere de unge sydslesvigere for politikere, erhvervsliv, organisationer m.m. i Danmark samt for at synliggøre de unge sydslesvigere for landsdækkende medier. Baggrund På foranledning af Grænseforeningen har Duborg-Skolens 13. årgang i årene 2007, 2008, 2009 og 2010 været inviteret på en 3-dages tur til Danmark forud for deres studentereksamen. I deltog også afgangselever fra A.P. Møller Skolen, således at det samlede deltagerantal var 190 elever og 12 lærere. Arrangementerne har været succesfulde i den forstand, at de institutioner, politikere og erhvervsfolk, som har været værter, alle har været begejstrede for eleverne selvfølgelig ud fra forskellige motiver: fx et ønske om at bjærge studerende til netop deres institution eller et ønske om

17 16 at lokke studenterne til Danmark, fordi de tydeligt fremstår som en ressource for det danske samfund. Eleverne har gennem besøgene fået gode og relevante informationer, der ifølge egne udsagn har været til stor hjælp i forhold til deres studievalg. Men det afgørende er, at eleverne har været fremragende formidlere af Sydslesvig og sydslesvigske forhold til modtagerne i Danmark. Omfang og indhold Turen strækker sig over 2 dage og transporten sker med bus (afgang tidlig morgen dag 1 og hjemkomst sen aften dag 2) i forårssemestret (martsapril) med overnatning på vandrerhjem. Da mange af de unge sydslesvigere påtænker at studere i Danmark, er de studieorienterende elementer af stor betydning. Der kan indgå fælles besøg på en eller flere af de store uddannelsesinstitutioner (Copenhagen Business School, Købehavns Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet). Det vil dog blive prioriteret, at de enkelte profilklasser selv deltager i planlægning af deres studiebesøg, så de får netop den studieorientering, der er relevant for dem. Det er væsentligt for eleverne at besøge Christiansborg, og i 2007, 2010 og blev dette kombineret med afholdelse af en konference, hvor politikere havde god mulighed for at komme i dialog med de unge. Disse arrangementer har også givet medlemmer af Sydslesvigudvalget mulighed for at synliggøre relevante problemstillinger i forhold til det danske mindretal. Kontakten til erhvervslivet vil også fortsat være på programmet ved f.eks. besøg hos Mærsk, Novo Nordisk og/eller Dansk Industri. Fra Grænseforeningens side skabes der størst mulig medieopmærksomhed over for de relevante medier. Især besøget på Christiansborg har pressens opmærksomhed. Dansk Skoleforening og Grænseforeningen ser 13. årgangs besøg i København som et vigtigt led i kontakten mellem det danske mindretal og Danmark. Besøget er i høj grad medvirkende til, at mange unge sydslesvigere mens de studerer i Danmark engagerer sig i Grænseforeningens forskellige aktiviteter rettet mod unge. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Beløb (mio. kr.) Gennemføre årligt Supplere den almindelige besøg for afgangselever studievejledning ved at fra Duborg-Skolen informere afgangselever om og A.P. Møller Skolen i uddannelsesinstitutioner i København København. Vægt i pct. 180 deltagere 0,167 70

18 Give besøget/konferencen en vinkling, som skaber interesse hos landsdækkende medier Give det officielle Danmark mulighed for at møde mindretallets unge Fyldig omtale i landsdækkende medier hvor de unge kommer til orde Omtale af besøget i mindst to landsdækkende medier 0, Grænseforeningen formidler oplysning om s forhold og det danske mindretal på en række andre platforme. Disse er udførligt beskrevet i aftalens bilag Bevilling, resultatvurdering og regnskabsaflæggelse 5.1 Sydslesvigudvalget yder i 2013 et samlet driftstilskud til Grænseforeningen på i alt mio. kr., jvf. nedenstående detailbudgetter: Oplysning i Danmark om Grænselandets forhold Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Grænselandet og ungdomsuddannelserne årgangs informationsbesøg i København I alt Bevilling til oplysning i Danmark om s forhold Løn informationschef Løn redaktør Løn web journalist Løn journalist video- og radio kommentarer Kørsel m.v Freelance (journalister og fotografer) Teknik Trykning inkl. moms Distribution Portostøtte I alt Bevilling til Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Løn foreningskonsulent (50%) Foreningskonsulent kørsel km. á 3,80 kr Løn informationsmedarbejder (20%) Rejsegodtgørelse arbejdsgruppe

19 18 Arbejdskapital lokalkomiteer (efter objektive kriterier) Fremstilling af pr-materiale Porto Vedligeholdelse hjemmeside Annoncering i lok. medier styret af lokale konsulenter Andre udadvendte aktiviteter Seminar friskoler Seminar til opgradering af ferieværter I alt Bevilling til Grænselandet og ungdomsuddannelserne Ambassadørudsendelse Uddannelse Lønomkostninger pædagogisk konsulent Rejseudgifter pædagogisk konsulent Diverse materialer Informationsopgaver (hjemmeside, udsendelse m.m.) Afholdelse af kurser (1 x Christianslyst + 2 dagkurser) I alt Bevilling til 13. årgangs informationsbesøg i Danmark Lønomkostninger Bustransport til København Transport i København Overnatning Lokaleleje, oplægsholdere I alt Udbetaling Driftstilskuddet til Grænseforeningen afholdes af Tilskud til Danske Kulturelle anliggender i Sydslesvig. Grænseforeningen modtager tilskuddet i 4 kvartalsvise rater, der udbetales forud Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft den 1. januar 2013 og løber indtil den 31. december 2013, hvor aftalen ophører med mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i aftaleperioden. Jf. Sydslesviglovens 21 har Grænseforeningen pligt til at indberette opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til formålet, til Sydslesvigudvalget og undervisningsministeren Resultatvurdering og opfølgning

20 Årlig vurdering af resultatkrav og mål Grænseforeningen skal for 2013 til Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet udarbejde og fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokollat, med oplysninger om tilskuddet fra Undervisningsministeriets anvendelse senest 1. juni Årsrapport mv. aflægges i henhold til Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. 19 Undervisningsministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter med en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. Sydslesviglovens 19. Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget og bestyrelsen for Grænseforeningen. Drøftelsen tager særlig sigte på vurderingen af opfyldelsen af resultatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering. Halvårlig status Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Grænseforeningen derudover aflevere en halvårsstatus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde senest d. 15. juli Denne halvårsstatus skal indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt. Bekræftelse af igangværende aktivitet Endvidere skal Grænseforeningen senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydslesvigudvalgets sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med de i aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens 12 stk Genforhandling Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom Regnskab og revision Årsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med bestyrelsen for Grænseforeningens originale underskrifter. Årsrapporten udarbejdes i henhold til "Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget" Misligholdelse/opfølgning Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om, at tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydslesviglovens 20 stk Opsigelse Opsigelse i forbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning til 20 i Sydslesvigloven.

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

APRIL 2015. Kombineret Ungdomsuddannelse. Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes

APRIL 2015. Kombineret Ungdomsuddannelse. Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes # APRIL 2015 [ ] Kombineret Ungdomsuddannelse Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes RetrospekSTIV Et tilbageblik på Polar Rom og flidspræmier Af ledergruppen, Assens

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere