Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013"

Transkript

1 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Tlf Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

2 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Resultataftale 2013 mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget

3 2 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Grænseforeningen. Resultataftalen omfatter dele af Grænseforeningens virke i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. 5 stk. 2 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. I aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Grænseforeningen baseret på foreningens egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen med foreningens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken Grænseforeningen skal opfylde resultataftalen. Resultataftalen indgås med det formål at støtte Grænseforeningens folkeoplysende arbejde for at udbrede kendskabet til s forhold og for at sikre, at prioriteringen af tilskuddet fra Sydslesvigudvalget sker på et så oplyst grundlag som muligt. Resultataftalen er ikke retligt bindende. Ifølge Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Grænseforeningen alene driftsansvaret for egen virksomhed. 2. Præsentation af Grænseforeningen 2.1. Baggrund Grænseforeningen blev oprettet 2. november 1920 ved en sammenslutning af sønderjyske foreninger fra hele landet. Indtil tiden efter 1945 havde foreningen navnet Grænseforeningen, Sønderjydske Foreningers Fællesraad. Som følge af spændingerne i, navnlig efter 1933, voksede tilslutningen til Grænseforeningen. Frem til 2. verdenskrig havde foreningen medlemmer fordelt på ca. 200 lokalforeninger. Foreningen oplevede den største medlemstilslutning i Her havde foreningen medlemmer fordelt på 400 lokalforeninger. Siden midten af 1950 erne og parallelt med afspændingen i forhold til Tyskland er Grænseforeningens medlemstal gået tilbage og har i øjeblikket et niveau på ca Grænseforeningen stod især i efterkrigsårene for indsamling af meget betydelige beløb til mindretallets kulturelle og pædagogiske arbejde. Det skete i en tæt dialog med Femmandsudvalget og ved at ca. 25% af statens bevilling til det kulturelle arbejde i Sydslesvig helt frem til 2009 blev formidlet via Grænseforeningen

4 Efter årtusindskiftet og især efter den sidste store donation i på 5.2 mio. kr. til et udendørs idrætsanlæg ved Idrætshallen i Flensborg indledte Grænseforeningen en langsom omstilling fra primært pengeindsamlende til primært folkeoplysende organisation. 3 Grænseforeningen modtager i 2013 et driftstilskud på kr. hertil fra Sydslesvigudvalget Organisation, medlemmer og personale Grænseforeningen er paraplyorganisation for 75 selvstændige og lokale grænseforeninger med egne vedtægter, generalforsamling mv. Hovedforeningens sekretariat støtter lokalforeningernes arbejde på en række områder såsom administration af medlemskartotek, opkrævning af kontingent, udarbejdelse og udsendelse af foreningsprogrammer, udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af diverse møder og kurser, hjælp til ture til Sydslesvig og udgivelse af medlemsbladet Grænsen. Hovedforeningens øverste myndighed er Sendemandsmødet, hvor de delegerede vælger foreningens formand og bestyrelse. Af de i alt 15 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de 11 de fem regioner Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden. De øvrige fire er formanden, Finn Slumstrup, som vælges særskilt og tre ressourcepersoner, som ligeledes vælges særskilt. Bestyrelsen fører gennem formanden tilsyn med foreningens administration og daglige ledelse, der varetages af foreningens sekretariat i København. Sekretariatet har 7,8 fuldtids medarbejdere (inkl. projektansatte), og det ledes af generalsekretær Knud-Erik Therkelsen. Grænseforeningen havde pr. 1. maj medlemmer fordelt på 75 lokalforeninger, heraf enkeltpersoner, 29 andre og 227 uddannelsesinstitutioner. I er medlemskontingentet til hovedforeningen 120 kr. pr. husstand. 2.3 Nøgletal Udviklingen i medlemstal Lokale grænseforeninger Enkeltpersoner Andre Uddannelsesinstitutioner I alt Udvikling i tilskuddet fra den danske stat ( kr. -prisniveau)

5 Faktisk 2010 Faktisk *) Budget *) Driftstilskud Anlægstilskud Projekttilskud: Projekt Kulturmødeambassadører (Integrationsministeriet) Projekt Sydslesvigske Feriebørn Opr. budget Fejlkorrektion Grænseforeningen Skoleforeningens andel I alt Projekt Grænselandet og ungdomsuddannelserne Grænseforeningen Skoleforeningens andel Projekt 13. årgangs besøg 207 I alt Grænseforeningen (Skoleforeningen) Tilskuddene i 2009 og 2010 stammer fra Integrationsministeriet. var første år Sydslesvigudvalget bevilgede projekttilskud i henhold til 15 i den nye Sydslesviglov. Loven trådte i kraft 1. april *) Driftstilskud og Kulturmødeambassadører er faktiske tal. For de øvrige projekter er de oprindelige budgettal anvendt. Udviklingen i medarbejdere Faste medarbejdere 8,0 6,8 6,8 5,8 5,7 6,8 Projektmedarbejdere 0,1 0,8 1,0 2,0 2,1 0 I alt 8,1 7,6 7,8 7,8 7,8 6, Grænseforeningens hovedopgaver og målsætninger Grænseforeningen befinder sig i en omstilling fra en national historisk dagsorden til en aktuel global dagsorden. Det sønderjyske spørgsmål, som udfoldes der, hvor dansk/nordisk mødes/støder sammen med tysk/centraleuropæisk sprog og kultur, spillede en afgørende rolle i den nationale og demokratiske dagsorden frem til midten af 1900-tallet. Det handlede om etableringen af den danske nationalstat. Det var bl.a. derfor, Grænseforeningen havde medlemmer i 1946 og danske vælgere i 1950 skrev under på ønsket om en ny folkeafstemning om grænsens placering. Hele denne historie har fået fornyet aktualitet i den globale dagsorden, hvor kulturmødet ikke er problemet, men et vækstvilkår, og hvor demokratiet ikke er en given sag, men en udfordring.

6 Grænseforeningens omstilling bygger på det synspunkt, at det moderne samfund kan finde megen inspiration til løsning af sine udfordringer i erfaringer fra det dansk-tyske grænselands årtusindlange kulturmøde. 5 Grænseforeningen anerkender globaliseringen som et vilkår, samtidig med at foreningen ønsker at fastholde centrale erfaringer og fælles værdier fra den gamle dagsorden som f.eks. demokrati, frisind og mindretalsbeskyttelse samt den stærkeste markør af alle, det danske sprog, som også i en globaliseret verden bør være komplet og samfundsbærende. Vi insisterer på, at vi har et folkeligt fællesskab med hinanden, som ikke blot omfatter borgere i Danmark, men også dem, som er på vej til en dansk identitet og dem, der bor uden for landets grænser, som f.eks. det danske mindretal i Sydslesvig eller udstationerede danskere i Berlin eller Peking. Når dansk sprog og kultur og danskhed omtales i Grænseforeningens formålsparagraf, forstår vi disse begreber som udefinerlige værdier for det fællesskab, vi har med hinanden, før vi bliver politisk uenige. Vi er i Grænseforeningen optaget af, at symboler for dette fællesskab som f.eks. Dannebrog, kongehuset og Dybbøl Mølle overlever, ikke blot som bærere af en fælles historie, men også af en fælles fremtid. Det samme gælder naturligvis, og helt konkret, det danske mindretal i Sydslesvig. Grænseforeningen opfatter snarere danskhed i kategorien både-og end i kategorien enten-eller. Dansk identitet er hverken endimensional eller eksklusiv. Den rummer, på trods af at mange dialekter er forsvundet, et utal af forskellige koder og muligheder. Danskerne findes i mange modeller, som Ebbe Kløvedal Reich skriver, herunder mennesker på vej og mennesker med flere identiteter og flere sprog som f.eks. de grupper vi i tidligere kaldte for blakkede og Zweiströmige. Grænseforeningens oplysningsvirksomhed om det danske mindretal hviler på en balance mellem fornyelse og tradition i den vanskelige og følelsesladede identitetsdebat. Foreningens oplysningsprojekter henter erfaringer i historien og bruger dem i den aktuelle sammenhæng. Hermed er bredden i Grænseforeningens hovedopgaver og målsætninger markeret. De helt konkrete opgaver er beskrevet i Grænseforeningens handlingsplan for (bilag 4). 3. Økonomi Til løsning af opgaveporteføljen havde Grænseforeningen i indtægter for i alt 9,6 mio. kr. Indtægterne fremgår af tabellen herunder: Regnskabstal Budgettal Bidragsyder DKK Andel DKK Andel Den danske stat Projektmidler fra Integrationsministeriet 517 4,5% 368 3,5%

7 6 Projektmidler Sydslesvigudvalget Resultataftale Sydslesvigudvalget ,7% ,2% 15,7% I alt fra Sydslesvigudvalget 892 7,7% ,9% Øvrige tilskud (Tips & Lotto) 176 1,5% 200 1,9% Øvrige indtægter ,3% ,8% I alt ,0% ,0% 4. Konkrete mål for aktiviteter omfattet af resultataftalen Resultataftalen omfatter fire afgrænsede aktivitetsområder under overskriften Oplysning i Danmark om s forhold, nemlig 4.1 Grænseforeningens medier 4.2 Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling. 4.3 Grænselandet og ungdomsuddannelserne årgangs informationsbesøg i København 4.1. Grænseforeningens medier Denne del af resultataftalen har til formål at fastholde og styrke Grænseforeningens kerneaktivitet, nemlig oplysning i Danmark om s forhold ved 1) at yde tilskud til redaktion og opdatering af 2) ved at yde driftstilskud til redaktion, trykning og distribution af magasinet Grænsen og 3) ved at yde tilskud til produktion af tekster og lyd- og videoindslag, redaktion og opdatering af Det er vigtigt at anskue de tre elementer som en helhed. Hvert element understøtter de to øvrige elementer og dermed helheden. Grænseforeningen har altid haft til formål bl.a. at udbrede kendskabet til s forhold. Dette oplysningsarbejde sker i dag især gennem foreningens 75 lokalforeninger, gennem foreningens hjemmeside og via magasinet Grænsen, som formidler baggrund og perspektiv suppleret med hjemmesiden som fokuserer på nyheder og aktualitet. orienterer om Grænseforeningens virke, servicerer medlemmer og medier samt sydslesvigere om forhold i Danmark m.m. Hjemmesiden har især på grund af sine historiske afsnit, et omfattende leksikon, tidstavle, billedgalleri og tusindvis af interne links m.v. op til daglige besøg af skole- og gymnasieelever, uddannelsessøgende, medier m.fl., som søger oplysning om specifikke emner, personer, begivenheder, kildetekster m.v. med relation til s forhold (se bilag 2). Leksikonet vil i løbet af foråret 2013 blive suppleret og fagligt styrket. Det er således aftalt med Historisk Samfund for Sønderjylland, at Grænseforeningen et år efter udgivelsen af det kulturhistoriske leksikon

8 7 Sønderjylland A-Å må lægge manuskriptet på Sønderjylland A-Å udkom i efteråret. Grænseforeningen er en betydningsfuld vidensbank og i kraft af sin tilstedeværelse på de elektroniske platforme en afgørende formidler af kendskab til s forhold. Med henvisning til den stadig stigende historiske interesse, herunder interessen for krigen i 1864, er det målet at øge antallet af daglige besøg på denne hjemmeside til mennesker. Grænseforeningen har siden 1939 udgivet medlemsbladet Grænsen. Grænsen har i dag titel af Magasin for mindretal, sprog og kultur. Magasinet har et sidetal på sider og udkommer seks gange årligt til ca husstande og udsendes endvidere uden beregning til ca. 500 meningsdannere, medier, politikere, uddannelsessteder m.v. Magasinet har i de sidste 4-5 år ændret sig fra at være et konsensussøgende medlemsblad til et mere udadvendt, skarpere profileret magasin med markante synspunkter. Samtidig forsøger magasinet med udgangspunkt i den moderne dagsorden at imødekomme yngre læsere og læsere med engagement i væsentlige samfundsanliggender. Da Grænsen kun udkommer hver anden måned, er magasinets kernestof primært dyberegående og perspektiverende artikler. I nævnte omstilling har Grænsen skiftet formål fra at være primært medlemsblad til primært folkeoplysende magasin, der i langt højere grad henvender sig til yngre læsere uden for kredsen af indforståede medlemmer af Grænseforeningen, endsige mindretallet. Denne omstillingsproces har medvirket til, at foreningen og det danske mindretal er blevet langt mere synlig i den brede offentlighed, bl.a. ved at andre medier i stigende omfang citerer fra Grænsen. Magasinet befinder sig som alle andre trykte medier i en omstilling til elektronisk form. Hjemmesiden er derfor etableret med det formål at supplere Grænsen. Hjemmesiden bliver redigeret og opdateret ugentlig med korte, aktuelle og debatskabende artikler, blogindlæg og kommentarer. Kommentarer og blogindlæg bliver forfattet både af folk med indgående kendskab til s forhold og af kommentatorer fra den landsdækkende medieverden uden det store kendskab til s forhold. Det er målet i løbet af at få 125 daglige besøg på denne hjemmeside. Det er endvidere målet at fastholde og udvikle magasinets gennemslagskraft i forhold til meningsdannere, medier, politikere, uddannelsessøgende m.v., således at og især det danske mindretals forhold og udfordringer tilkendes mere plads i den danske offentlighed. Dette skal

9 8 ske i et tæt samspil med der i modsætning til Grænsen skal være helt aktuel og dermed også debatterende. Det er umuligt ud fra objektive kriterier at måle magasinets gennemslagskraft. Grænseforeningen vil følge udviklingen nøje, hvor ofte Grænsen og grænsen.dk bliver citeret m.v., men eneste helt klare og målbare resultat er antallet af gæster på hjemmesiden. Det vil være uhensigtsmæssigt at måle gennemslagskraften ud fra udviklingen i Grænseforeningens medlemstal. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Beløb (mio. kr.) Redigere og opdatere Nyheder 500 modtagere af nyhedsbreve graenseforeningen.dk Nyhedsbreve mdl besøg/år Løbende opdatering og udbygning af historisk fremstilling, leksikon m.v. Vægt i pct. 0, Udgive 6 numre af Grænsen Skrive, redigere, trykke og udsende 6 numre af Grænsen 6 udgivelser á gennemsnitlig 36 sider til adresser 1, Redigere og opdatere grænsen.dk To journalistisk bearbejdede artikler pr. uge En ugentlig kommentar (radio eller video) Løbende redigering af blogindlæg Redigering af løbende citathistorier fra andre medier I kraft af Grænsen/ grænsen.dk/ graenseforeningen.dk nævnes det danske mindretal/ Grænseforeningen 500 gange i lokale/regionale medier 30 gange i landsdækkende aviser 25 gange i landsdækkende radio 2 gange i landsdækkende TV grænsen.dk har besøg i løbet , Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Denne del af resultataftalen har til formål at fastholde og styrke mødet mellem sydslesvigske og rigsdanske børn gennem Sydslesvigske Børns Ferierejser og elevudveksling, dels for at styrke sydslesvigske børns bånd til danske familier, dels for i Danmark at øge kendskabet til det danske mindretal. Siden 1919 har sydslesvigske børn været på ferieophold i Danmark. I de første årtier var motivet dobbelt, nemlig for det første at sikre børnene bedre ernæring end de var vant til og for det andet at supplere deres sydslesvigske skolegang ved at give børnene mulighed for at lære en dansk hverdag at kende gennem indkvartering i private hjem. Denne aktivitet har haft enorm betydning for sydslesvigske børns tilknytning til Dan-

10 9 mark og dermed også for mindretallets tilknytning til dansk sprog og kultur. I dag er motivet alene at etablere mødet hen over grænsen, dels for at det sydslesvigske barn kan få bedre kendskab til rigsdansk hverdagsliv og sprog, dels for at det rigsdanske barn kan møde og lære af det sydslesvigske barn. Efter en lang årrække med stadig færre værtsfamilier i Danmark blev den hidtidige feriebørnsaktivitet i 2010 analyseret af Skoleforeningen og Grænseforeningen i fællesskab. Det folkelige engagement havde nået et niveau, som nødvendiggjorde en professionalisering af arbejdet. Resultatet blev, at Landsforeningen for Sydslesvigske Børns Ferierejser blev nedlagt og erstattet af Arbejdsudvalget for Sydslesvigske Børns Ferierejser med en ny ledelsesstruktur samt en klar ansvarsfordeling mellem samarbejdspartnerne Dansk Skoleforening i Sydslesvig og Grænseforeningen. Samtidig blev det besluttet, at alle værtsfamilier fremover uden undtagelse skal godkendes af de sociale myndigheder og politiet. Med den nye struktur blev arbejdet for sydslesvigske feriebørn styrket med et halvt årsværk ved at Grænseforeningens foreningskonsulent inden for denne tidsramme engagerer sig i feriebørnsarbejdet. Dette sker i tæt samarbejde med Feriekontoret og under ansvar over for Arbejdsudvalget for Sydslesvigske Børns Ferierejser (sammensat af repræsentanter fra Skoleforeningen og Grænseforeningen) og Grænseforeningens generalsekretær. Samtidig suppleredes det hidtidige arbejde for at få feriebørn til Danmark med udveksling af skolebørn, således at sydslesvigske børn indkvarteres privat og følger skolegangen i en dansk skole i en uge, hvorefter det danske barn rejser med det sydslesvigske barn hjem og følger undervisningen i en dansk skole i Sydslesvig i en uge. I 2010 deltog 56 børn i denne udveksling og i 102 børn. Antallet forventes at stige drastisk i de kommende år. Arbejdet i Danmark har endvidere følgende målsætninger: igennem særlige aktiviteter for engagerede værtsfamilier at øge antallet af lokale feriebørnskonsulenter, at styrke Grænseforeningens lokalforeningers engagement i feriebørnsarbejdet. Det tilstræbes, at alle lokalforeninger under Grænseforeningen engagerer sig i feriebørnsarbejdet, at udvikle en mere smidig forretningsgang i forbindelse med godkendelse af ferieværter,

11 10 at gennemføre flest mulige gæstelærerbesøg på grundskoler i Danmark, at etablere nye oplysningsaktiviteter i Danmark, både i forhold til den brede offentlighed og i forhold til grundskoler i Danmark. Det har vist sig, at især de frie skoler engagerer sig i feriebørnsaktiviteten, hvorfor vi vil målrette vores oplysningsaktiviteter til disse skoler. Nye oplysningsaktiviteter omfatter bl.a. et lærerseminar, deltagelse i forberedende forældremøder i forbindelse med lejrskoler i Sydslesvig, hvor muligheden for at modtage eller lave udveksling med et sydslesvigsk feriebarn præsenteres. at vedligeholde og udvikle hjemmesiden med mulighed for blogindlæg, som formidles videre til Facebook. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Beløb (mio. kr.) Overordnet styring Gennemføre to årlige møder i 0,035 arbejdsgruppen Vægt i pct Øge antallet af værtsfamilier i Danmark til 300 ved at Øge antallet af aktive og lokale frivillige Opgradere 15 værtsfamilier til lokale feriebørnskonsulenter. Gennemføre et seminar for disse hvert år primo december 0,040 5 Udvikle en mere smidig forretningsgang i forbindelse med godkendelse af ferieværter. Tættere kontakt til kommuner 0,030 4 Stimulere engagementet hos frivillige konsulenter med fuld kompensation for udlæg Øge taxametertilskuddet samt ekstra tilskud for nye værtsfamilier 0, Udadvendt aktivitet (bl.a. feriemesse, folkemøde m.m.) Annoncering, prmateriale, øvrigt pressearbejde Skabe kontakt til 500 interesserede 0,090 0,

12 Øge antallet af danske og sydslesvigske udvekslingselever ved at Intensivere kontakten til de frie skoler 125 elever fra DK 125 elever fra Sydslesvig Fastholde/øge antallet af gæstelærerbesøg 40 besøg 0, Skabe størst mulig spredningseffekt af gæstelærerbesøg Vedligeholde og udvikle hjemmesiden Målrettet seminar for lærere Hjemmesiden som stedet, hvor man holder kontakten. 25 deltagere pr. år. 0, Styrke Grænseforeningens lokalforeningers engagement Finde de gode historier Udvikle målrettede værktøjer til arbejdet i marken 4 nye historier hver sommer/45-46 Opgradere tre lokalforeninger til foregangsforeninger 0, , Grænselandet og ungdomsuddannelserne Denne del af resultataftalen beskriver samarbejdet mellem Dansk Skoleforening og Grænseforeningen om Grænselandet og ungdomsuddannelserne som blev oprettet i 2006, som i årene og modtog projektstøtte fra Sydslesvigudvalget og som fra og med 2013 er indarbejdet i Grænseforeningens resultataftale. Resumé Grænselandet og ungdomsuddannelserne bidrager til at formidle viden om og skabe interesse for det danske mindretal i Sydslesvig blandt unge i Danmark. Aktiviteten omfatter både en videreførelse af Sydslesvigs Elevambassadører og en sammenkobling af denne aktivitet med nye pædagogiske initiativer i forhold til ungdomsuddannelserne i Danmark. Baggrund a) Elevambassadørprojektet (se blev søsat i foråret 2006 i et samarbejde mellem Grænseforeningen og Duborg-Skolen. Idéen til projektet spirede oprindeligt frem i forbindelse med fejringen af København-Bonn Erklæringernes 50-års jubilæum i 2005, hvor Duborg-Skolen satte sig for at arbejde med disse erklæringer i erkendelse af elevernes begrænsede viden om deres egen mindretalsbaggrund. I mange år har man måttet leve med en begrænset viden i Danmark om det danske mindretal, og mange sydslesvigere har under besøg været udsat for ubehagelige oplevelser begrundet i uvidenhed, fordomme og fjendebilleder. Det er disse fjendebilleder, som projektet vil prøve at

13 12 rydde af vejen og erstatte med fremmedbilleder, men trods alt leveret af familiemedlemmer til det danske. De elever, der melder sig til Sydslesvigs Elevambassadører, får en grundig orientering om regionens historie, om mindretallets institutioner, og frem for alt øver de sig i at fremlægge deres egne meget forskelligartede rodhistorier. Denne øvelse vil uvægerligt give mindretallets unge overvejelser omkring egen identitet: Er jeg dansk eller tysk - eller sydslesviger? Grupper af elevambassadører har været udsendt til enkelte folkeskoler og efterskoler, men primært til danske gymnasiale uddannelser. Her fortæller grupperne som levende tekster om deres rødder og situation og indgår i dialog med de unge, som de besøger i Danmark. Det har vist sig at berige begge parter. Udgangspunktet for elevambassadørernes besøg er de unges egne historier, der på forskellig vis giver en viden om og et indblik i det danske mindretal i Sydslesvig. Samtidig er historierne gode afsæt til debat om kulturmøder, identitet, fordomme, mindretalsrettigheder, demokrati og meget mere. Elevernes beretninger er også velegnede i et historisk perspektiv, ligesom de kan sættes i relation til andre nationale og etniske mindretal. De eksterne besøg har vist, at unge danske gymnasieelever i mødet med ambassadørerne anstiller overvejelser om deres egen danskhed. Endelig har ung-til-ung møderne løftet vidensniveauet og skabt reel interesse for mindretallet hos elever på ungdomsuddannelserne. Som sådan italesætter aktiviteten spørgsmålet om dansk identitet i en verden, der præges af globalisering på mange forskellige niveauer. Sideløbende har Grænseforeningens pædagogiske konsulent taget en lang række nye initiativer i forhold til unge og ungdomsuddannelserne med det formål at oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig, herunder gøre brug af elevambassadørerne. b) I 2010 blev projektet Duborg-Skolens Elevambassadører udvidet til også at omfatte elever på A.P. Møller Skolen i Slesvig. Ved samme lejlighed fik aktiviteten betegnelsen Sydslesvigs Elevambassadører. I blev unge fra det tyske mindretals gymnasium i Aabenraa (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig) inddraget i aktiviteten, dog således at Deutsches Gymnasium selv afholder diverse udgifter til elevernes uddannelse og deltagelse i besøg. Planlagte aktiviteter I 2013 vil vi videreføre de hidtidige aktiviteter med besøg på danske ungdomsuddannelsesinstitutioner og personlige fortællinger om det at tilhøre, være vokset op og socialiseret ind i det danske mindretal i Sydslesvig. Det er hensigten, at de udsendte elevambassadører skal være sam-

14 13 mensat således, at begge skoler er repræsenteret, og hvis muligt også en elev fra Deutsches Gymnasium. Desuden vil elevambassadørerne bistå med orientering og personlige fortællinger i forbindelse med besøg af elevgrupper fra Danmark på A.P. Møller Skolen og Duborg-Skolen. Elevambassadørerne får den nødvendige uddannelse i starten af skoleåret efterfulgt af løbende opfølgning og supervision. For at kunne få flest mulige ungdomsuddannelsesinstitutioner i tale og dermed skabe den nødvendige ramme for mødet mellem unge flertalsdanskere og mindretalsdanskere intensiverer Grænseforeningen i disse år sit pædagogiske arbejde på gymnasier og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner i Danmark. Der er således udarbejdet en hjemmeside og en informationsfolder om aktiviteten. Elevambassadørbesøg er gratis for den rekvirerende institution. Dermed sikres, at aftaler om besøg og informationsmøder om Sydslesvig ikke bliver gjort til genstand for økonomiske overvejelser og prioritering. Ansvaret er fordelt således, at Skoleforeningen tager sig af udvælgelse, uddannelse og videreudvikling af ambassadørerne, herunder den daglige kontakt med eleverne, koordinering i forhold til interne besøg og udsendelse - samt vedligeholdelse af hjemmesiden. Grænseforeningen deltager i uddannelsesforløbene, står for planlægning og gennemførelse af uddannelsesseminaret i København samt vedligeholdelse af hjemmeside og aktivitetens Facebook-side. Desuden tilrettelægges kurser for danske gymnasielærere, der udarbejdes forslag til både fagfaglige og flerfaglige undervisningsforløb og der udvikles brugbart undervisningsmateriale. Kurser for lærere Grænseforeningen gennemfører i november et 3-dages kursus med base på Christianslyst i Sydslesvig. Kurset er flerfagligt. De inviterede fag afhænger af temaet. Temaerne varierer, det kan eksempelvis være identitet i, kulturmøde, grænser, mindretal og det internationale system, mindretal og medier, og klimaet. Alle temaerne tager udgangspunkt i det danske mindretal. Kurserne består af foredrag, besøg og evt. praktiske opgaver. Elevambassadørerne er en integreret del af programmet. Med baggrund i ovennævnte temaer tilbydes en række kurser på 4-8 timer, som kan rekvireres af de enkelte skoler. Kurserne har både en faglig og en pædagogisk dimension. Dvs. der vil være mulighed for at opnå større viden om det danske mindretal og sammen med

15 14 forslag til, hvordan dette kan indgå i forskellige pædagogiske sammenhænge. Der arbejdes desuden på at tilbyde 1-2 dagkurser, evt. i samarbejde med en eller flere af de faglige foreninger. Også her indgår elevambassadørerne som programpunkt. Foredrag og workshops på ungdomsuddannelserne for både lærere og elever Grænseforeningens konsulent kommer ud på skolerne og holder foredrag og/eller afvikler workshops. Det kan være både i en enkelt klasse eller for en større gruppe elever, f.eks. i forbindelse med et AT-forløb. Indholdet vil blive planlagt i samarbejde med de involverede lærere, så det er tilpasset det konkrete undervisningsforløb. Besøget vil oftest være i samarbejde med eller som supplement til elevambassadørernes besøg. Kursus- og foredragsvirksomhed Elevambassadørerne ledes og koordineres i Sydslesvig af seks gymnasielærere ved de to danske gymnasier. De står for udvælgelse af ambassadørerne, for oplæring og træning af formidlingsfærdigheder samt for koordination i forbindelse med udsendelse af de unge til Danmark. Skoleforeningen har indarbejdet lønmidler til dækning af dette arbejde i foreningens resultataftale for For Grænseforeningens vedkommende ledes og koordineres aktiviteten af en ansat konsulent, der tillige står for det opsøgende og pædagogiske arbejde i forhold til ungdomsuddannelserne i Danmark. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Beløb (mio. kr.) Uddanne elevambassadøreminar Arrangere uddannelsesse- 50 deltagende elevamgere i København bassadører. Alle delta- får noget nyt og relevant ud af turen Vægt i pct. 0, Elevambassadørbesøg på ungdomsuddannelser i Danmark Sikre kendskab til tilbuddet. Sikre grundlaget for de unges rejser Deltage i koordineringsmøder 20 besøg på ungdomsuddannelser i Danmark 0, Gennemføre konsulentbesøg med foredrag og workshops på ungdomsuddannelser Sikre kendskabet til tilbuddene. Udarbejde foredrag og workshops 6 foredrag og/eller workshops på uddannelsesinstitutioner rettet mod eleverne 0, Gennemføre kursusvirksomhed på danske gymnasier Udbrede kendskabet til denne kursusvirksomhed og gennemføre kurser 1 tredages kursus i Sydslesvig 3 dagkurser på enkelte uddannelsesinstitutio- 0,10 19

16 15 ner rettet mod undervisere 2 dagkurser, evt. i samarbejde med en eller flere af de faglige foreninger Udbrede kendskabet til de forskellige tilbud til ungdomsuddannelserne Gøre det nemt og tilgængeligt for undervisere at inddrage i undervisningen Kontakt til ungdomsuddannelser/undervisere Artikler og annoncer i relevante fagblade Redigering af hjemmesidens layout Redigere og opdatere Udarbejde forløbsforslag Udvikle brugbart undervisningsmateriale Samle relevante links, artikler, litteratur m.m. Sikre også indgår i mere generelt undervisningsmateriale. Kontakt til mindst 3 faglige foreninger Kontakt med undervisere fra 10 forskellige institutioner Annonce og artikler i mindst 3 forskellige fagblade Hjemmesiden har mindst besøgende i 2013 Der lægges nyt materiale på hjemmesiden hvert kvartal. Grænselandet indgår i mindst 1 udgivelse fra et officielt forlag 0, , årgangs informationsbesøg i København Denne del af resultataftalen beskriver samarbejdet mellem Dansk Skoleforening og Grænseforeningen om 13. årgangs informationsbesøg i København, som blev indledt i 2007, som i fik projekttilskud fra Sydslesvigudvalget og som fra og med 2013 indarbejdes i Sydslesvigudvalgets resultataftale med Grænseforeningen. Formål Aktiviteten har til formål at gennemføre et informationsbesøg i København for alle afgangselever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen. Besøget medvirker til at kvalificere de unges studievalg. Samtidig giver besøget mulighed for at præsentere de unge sydslesvigere for politikere, erhvervsliv, organisationer m.m. i Danmark samt for at synliggøre de unge sydslesvigere for landsdækkende medier. Baggrund På foranledning af Grænseforeningen har Duborg-Skolens 13. årgang i årene 2007, 2008, 2009 og 2010 været inviteret på en 3-dages tur til Danmark forud for deres studentereksamen. I deltog også afgangselever fra A.P. Møller Skolen, således at det samlede deltagerantal var 190 elever og 12 lærere. Arrangementerne har været succesfulde i den forstand, at de institutioner, politikere og erhvervsfolk, som har været værter, alle har været begejstrede for eleverne selvfølgelig ud fra forskellige motiver: fx et ønske om at bjærge studerende til netop deres institution eller et ønske om

17 16 at lokke studenterne til Danmark, fordi de tydeligt fremstår som en ressource for det danske samfund. Eleverne har gennem besøgene fået gode og relevante informationer, der ifølge egne udsagn har været til stor hjælp i forhold til deres studievalg. Men det afgørende er, at eleverne har været fremragende formidlere af Sydslesvig og sydslesvigske forhold til modtagerne i Danmark. Omfang og indhold Turen strækker sig over 2 dage og transporten sker med bus (afgang tidlig morgen dag 1 og hjemkomst sen aften dag 2) i forårssemestret (martsapril) med overnatning på vandrerhjem. Da mange af de unge sydslesvigere påtænker at studere i Danmark, er de studieorienterende elementer af stor betydning. Der kan indgå fælles besøg på en eller flere af de store uddannelsesinstitutioner (Copenhagen Business School, Købehavns Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet). Det vil dog blive prioriteret, at de enkelte profilklasser selv deltager i planlægning af deres studiebesøg, så de får netop den studieorientering, der er relevant for dem. Det er væsentligt for eleverne at besøge Christiansborg, og i 2007, 2010 og blev dette kombineret med afholdelse af en konference, hvor politikere havde god mulighed for at komme i dialog med de unge. Disse arrangementer har også givet medlemmer af Sydslesvigudvalget mulighed for at synliggøre relevante problemstillinger i forhold til det danske mindretal. Kontakten til erhvervslivet vil også fortsat være på programmet ved f.eks. besøg hos Mærsk, Novo Nordisk og/eller Dansk Industri. Fra Grænseforeningens side skabes der størst mulig medieopmærksomhed over for de relevante medier. Især besøget på Christiansborg har pressens opmærksomhed. Dansk Skoleforening og Grænseforeningen ser 13. årgangs besøg i København som et vigtigt led i kontakten mellem det danske mindretal og Danmark. Besøget er i høj grad medvirkende til, at mange unge sydslesvigere mens de studerer i Danmark engagerer sig i Grænseforeningens forskellige aktiviteter rettet mod unge. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Beløb (mio. kr.) Gennemføre årligt Supplere den almindelige besøg for afgangselever studievejledning ved at fra Duborg-Skolen informere afgangselever om og A.P. Møller Skolen i uddannelsesinstitutioner i København København. Vægt i pct. 180 deltagere 0,167 70

18 Give besøget/konferencen en vinkling, som skaber interesse hos landsdækkende medier Give det officielle Danmark mulighed for at møde mindretallets unge Fyldig omtale i landsdækkende medier hvor de unge kommer til orde Omtale af besøget i mindst to landsdækkende medier 0, Grænseforeningen formidler oplysning om s forhold og det danske mindretal på en række andre platforme. Disse er udførligt beskrevet i aftalens bilag Bevilling, resultatvurdering og regnskabsaflæggelse 5.1 Sydslesvigudvalget yder i 2013 et samlet driftstilskud til Grænseforeningen på i alt mio. kr., jvf. nedenstående detailbudgetter: Oplysning i Danmark om Grænselandets forhold Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Grænselandet og ungdomsuddannelserne årgangs informationsbesøg i København I alt Bevilling til oplysning i Danmark om s forhold Løn informationschef Løn redaktør Løn web journalist Løn journalist video- og radio kommentarer Kørsel m.v Freelance (journalister og fotografer) Teknik Trykning inkl. moms Distribution Portostøtte I alt Bevilling til Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Løn foreningskonsulent (50%) Foreningskonsulent kørsel km. á 3,80 kr Løn informationsmedarbejder (20%) Rejsegodtgørelse arbejdsgruppe

19 18 Arbejdskapital lokalkomiteer (efter objektive kriterier) Fremstilling af pr-materiale Porto Vedligeholdelse hjemmeside Annoncering i lok. medier styret af lokale konsulenter Andre udadvendte aktiviteter Seminar friskoler Seminar til opgradering af ferieværter I alt Bevilling til Grænselandet og ungdomsuddannelserne Ambassadørudsendelse Uddannelse Lønomkostninger pædagogisk konsulent Rejseudgifter pædagogisk konsulent Diverse materialer Informationsopgaver (hjemmeside, udsendelse m.m.) Afholdelse af kurser (1 x Christianslyst + 2 dagkurser) I alt Bevilling til 13. årgangs informationsbesøg i Danmark Lønomkostninger Bustransport til København Transport i København Overnatning Lokaleleje, oplægsholdere I alt Udbetaling Driftstilskuddet til Grænseforeningen afholdes af Tilskud til Danske Kulturelle anliggender i Sydslesvig. Grænseforeningen modtager tilskuddet i 4 kvartalsvise rater, der udbetales forud Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft den 1. januar 2013 og løber indtil den 31. december 2013, hvor aftalen ophører med mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i aftaleperioden. Jf. Sydslesviglovens 21 har Grænseforeningen pligt til at indberette opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til formålet, til Sydslesvigudvalget og undervisningsministeren Resultatvurdering og opfølgning

20 Årlig vurdering af resultatkrav og mål Grænseforeningen skal for 2013 til Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet udarbejde og fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokollat, med oplysninger om tilskuddet fra Undervisningsministeriets anvendelse senest 1. juni Årsrapport mv. aflægges i henhold til Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. 19 Undervisningsministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter med en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. Sydslesviglovens 19. Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget og bestyrelsen for Grænseforeningen. Drøftelsen tager særlig sigte på vurderingen af opfyldelsen af resultatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering. Halvårlig status Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Grænseforeningen derudover aflevere en halvårsstatus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde senest d. 15. juli Denne halvårsstatus skal indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt. Bekræftelse af igangværende aktivitet Endvidere skal Grænseforeningen senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydslesvigudvalgets sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med de i aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens 12 stk Genforhandling Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom Regnskab og revision Årsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med bestyrelsen for Grænseforeningens originale underskrifter. Årsrapporten udarbejdes i henhold til "Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget" Misligholdelse/opfølgning Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om, at tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydslesviglovens 20 stk Opsigelse Opsigelse i forbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning til 20 i Sydslesvigloven.

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2014 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Grænseforeningen

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Kultursamfund. Resultataftalen omfatter

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 31. januar 2012

Læs mere

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014-2015 mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90.

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 25 1220København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Sydslesvigudvalgets projekttilskud

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2012 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011 Medieanalyse Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland August-november 211 Nøgletal Omtale af akuttelefonen: Antal, læsertal og estimeret annonceværdi Antal Positive Neutrale Negative Bruttolæsertal

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den august 2016 på Christianslyst

Referat af bestyrelsesmødet den august 2016 på Christianslyst Referat af bestyrelsesmødet den 19-20. august 2016 på Christianslyst Der var afbud fra Lars Bjerre og Bo Trelborg. Fra sekretariatet deltog Gunvor Vestergaard, Claus Jørn Jensen og Jonas Callesen. I mødet

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Godkendt referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget 18. december

Godkendt referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget 18. december Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendt referat af ordinært møde

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities. og Sydslesvigudvalget

Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities. og Sydslesvigudvalget Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Federal Union of European Nationalities

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2012-2013 mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning Denne

Læs mere

Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022

Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022 SpecialeCand.Public,september2011 Titel: Brugergenereretindholdideetableredemedier enundersøgelseafomfangetafbrugergenereretindholdidedanske medierogenanalyseafbarriererneforbrugerne. SpecialeafMartinVestergaard,studienr.19872022

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Medieanalyse af Divisionsforeningen Håndbolds ligaklubber. Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015

Medieanalyse af Divisionsforeningen Håndbolds ligaklubber. Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015 Medieanalyse af Divisionsforeningen s ligaklubber Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015 Indledning - opdrag Hensigten med denne medieanalyse er at skaffe et overblik over og dokumentation for udvalgte

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Print Web

Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Print Web Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Ritzau Forsker: Besøgshunde styrker aktiviteten på plejehjem Ritzau Ritzau FAKTA: Besøgshunde gavner ældre og demente Ritzau Ældresagen anbefaler øget brug af besøgshunde

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2016 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Aabenraa Kommune, v/ Projektmedarbejder

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2012 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Faxe Kommune, v/ projektmedarbejder Center

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

MICHELSENkommunikation KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN

MICHELSENkommunikation KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. sal 1175 København K Ole Bertelsen Vejenbrød 2. november 2015 Kære Ole Hermed en revideret rapport over PR-arbejdet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje

vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje B Rapporteringsskema (regnskab fremsendes særskilt) vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje Skemaet sendes elektronisk til kontakt@regionsyddanmark.dk eller indsendes til: Region Syddanmark,

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014:

Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014: Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014: Da statsminister Niels Neergaard i 1920 ved genforeningshøjtideligheden på Dybbøl sagde de berømte ord - "De skal ikke blive glemt" - skrev han smuk Danmarkshistorie

Læs mere

Udkast - Forslag. til. (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget)

Udkast - Forslag. til. (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget) Udkast - Forslag til Lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere