Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015

2 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade Ribe Telefon: Stilling Refererer til Ansættelsen Rektor Bestyrelsesformanden Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske efter overenskomst for akademikere i staten, jf. aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier m.v. Der indgås desuden resultatlønskontrakt. Se tidligere resultatlønskontrakter på Tiltrædelse: 1. november Yderligere oplysninger Rekrutteringsprocessens forløb Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Kurt Jakobsen, tlf , eller til Lars Muusmann, tlf Stillingen opslås i: Politiken, Jyllands-Posten, Djøfbladet, Gymnasieskolen samt på en række relevante portaler på nettet, herunder magisterjob.dk, jobunivers.dk og gymnasiejob.dk. Ansøgning sendes til mrk. Rektor, Ribe Katedralskole. Ansøgningsfrist: 2. september 2015 kl Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 1. samtale den 10. september 2015 med ansættelsesudvalget. Test hos MUUSMANN den 14. september samtale den 23. september 2015 med bestyrelsen. 2

3 Om Ribe Katedralskole Skolen har til huse i et smukt og markant historisk bygningskompleks midt i Ribes gamle bykerne. Ribe Katedralskole er en skole med traditioner. Skolen er landets ældste skole, og efter alt at dømme den ældste latinskole i Norden, hvis historie med sikkerhed går tilbage til mindst år Med en lang historie følger traditioner, som skolen værner om. Skolen har blandt andet en flere hundrede år gammel tilknytning til domkirken og til selvstændige elevforeninger som Heimdal og skolebladet Mercurius, der udgør farverige institutioner, som sætter deres præg på skolen. Ribe Katedralskole er samtidig et helt moderne gymnasium med både STX og HF. Skolen er igennem de senere år blevet renoveret og udvidet med en række nye moderne bygninger. Eleverne kommer fra et stort oplandsområde: Ribe, Bramming, Rødding, Gram, Toftlund, Skærbæk, Holsted og Brørup samt fra forskellige efterskoler. Skolens centrale beliggenhed giver den et relativt stort elev-opland. Skolen har 615 elever fordelt på 19 STX-klasser og 4 HF-klasser. Vision og værdier Som en del af Ribe Katedralskoles strategi arbejdes efter denne vision: Ribe Katedralskole vil med sine to ungdomsuddannelser kvalificere eleverne til at vælge og gennemføre en videregående uddannelse, samt til at kunne deltage aktivt i både den nære og den globaliserede verden. På Ribe Katedralskole ønsker vi, at Stimulere eleverne til at blive reflekterende og ansvarlige personligheder Udvikle et aktivt og udfordrende studiemiljø Medvirke til at øge uddannelsesniveauet i vores naturlige optagelsesområde Være en attraktiv uddannelsesinstitution, der rekrutterer bredt Oprette en bred vifte af studieretninger og valgfag Ribe Katedralskoles værdigrundlag bygger på tre grundsten: 1. Faglig fordybelse Skolen har tradition for undervisning af høj kvalitet både fagligt og pædagogisk og tilstræber en undervisning, hvor både elever og lærere gør sig umage, og hvor udviklingen af den enkelte elev både fagligt og personligt er i fokus prioriterer sammenhæng i undervisningen højt lægger vægt på seriøs, faglig fordybelse næret ved forundring og begejstring 2. Tolerance Skolen har en anerkendende skolekultur baseret på gensidig forventning og tillid og værdsætter forskellighed og mangfoldighed prioriterer dialog, samarbejdsevne og selvstændighed højt lægger vægt på lærernes og elevernes indbyrdes respekt og ansvarlighed 3

4 3. Et levende studiemiljø Skolen tilbyder et engagerende og involverende studie- og ungdomsmiljø og prioriterer liv på skolen værdsætter elevbårne aktiviteter, kreativitet og selvstændighed lægger vægt på det innovative i undervisningen. Der lægges desuden vægt på, at medarbejderne er engagerede, tager medansvar, vil gøre noget aktivt for andre og være et aktiv i skolens fællesskab. Indsatsområder Der bliver årligt identificeret en række indsatsområder for skolen, hvor rektor spiller en væsentlig rolle i opgaveløsningen. Formålet med indsatsområderne for er dels at styrke elevernes udbytte af undervisningen og sikre høj gennemførelse. Indsatsområder for indeværende skoleår er følgende: Skoleprojekt motivation: styrkelse af elevernes udbytte af undervisningen. Fastholdelse: Særligt i forhold til HF Innovation i almen studieforberedelse Analyse af skolens faglige resultater Skolebesøg til gymnasiet i den tyske by Zittau Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid En af rektors større opgaver bliver at udarbejde en ny strategi og indsatsområder i samarbejde med medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen. Skolens særlige karakteristika Ribe Katedralskole sigter højt for den enkelte elev og ønsker at fastholde og videreudvikle et stærkt fagligt niveau med dygtige medarbejdere. Samtidig er der et stort engagement og fokus på den enkelte elevs sociale udvikling. På skolen satses der med afsæt i disse ambitioner på en række fokusområder, som deler sig i fire emneområder: 1. Fag og faglighed Højt fagligt niveau Skolen prioriterer et højt fagligt niveau, hvor der lægges vægt på sammenhæng mellem fagene og på, at eleverne oplever variation i undervisningen, samt på, at de løbende opnår en større grad af studiekompetence. Lærernes faglige kvalifikationer er centrale, og skolen tager elever med særlige talenter alvorligt, bl.a. ved at tilbyde studiekredse, deltagelse i faglige konkurrencer i en lang række af fag og et særligt talentprogram for naturvidenskabelige elever (uddybes seneres). Fælles grundforløb i gymnasiet Som et af de få gymnasier har Ribe Katedralskole indrettet det første skoleår således, at eleverne først skal vælge studieretning i december. Skolen har som følge heraf et fælles grundforløb i første halvdel af 1.g. Efter grundforløbet brydes klasserne op, og i januar begynder undervisningen på studieretningerne (se skolens hjemmeside). Denne struktur sikrer den størst mulige valgfrihed og det mest kvalificerede valg af studieretning og sprogfag. Ribe Katedralskolen er i front med dette initiativ og modellen er succesrig. 4

5 Lektiestøttet HF I 1. HF og 2. HF er der afsat studietimer, hvor lærerne hjælper eleverne i gang med deres opgaver, og i hele HF-forløbet er der tutortimer til et tæt samarbejde mellem lærer og elev om den enkeltes uddannelse. På Ribe Katedralskole giver HF også eleverne mulighed for toning af uddannelsen mod deres senere erhvervsvalg. En aktiv fastholdelsespolitik Skolen gør en aktiv indsats for at minimere frafaldet af elever. Man følger løbende op på den enkelte elevs trivsel og fraværsstatus for at kunne takle eventuelle udfordringer hurtigt og effektivt og giver ekstra hjælp i form af studietimer og lektiecaféer i bl.a. matematik og dansk. 2. En udadrettet skole Skolen i Ribe Ribe Katedralskole samarbejder regionalt med Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg og Syddansk Universitet. Skolen samarbejder også med museer i området, herunder med Ribe Kunstmuseum, Museet Ribes Vikinger og Vadehavscenteret. Naturvidenskabsfestivalen i efteråret giver bl.a. anledning til at invitere elever fra byens folkeskoler og fra Riberhus Privatskole på besøg i laboratorierne, og skolens observatorium er på udvalgte aftener åbent for alle interesserede. Den årligt tilbagevendende forårskoncert indgår naturligt i byens øvrige kulturliv og trækker et stort publikum. Studieture i ind- og udland Skolen organiserer om foråret studierejser til en større europæisk hovedstad for eleverne i 1. HF og 2.g. Der er introtur i efteråret i 1. HF og i foråret i 1.g, og i 3.g rejser eleverne til København med et af deres A-niveau fag. Skolen har desuden en fast og velfungerende udvekslingsaftale med et tysk gymnasium i Zittau og et spansk gymnasium i Alzira. Et antal engelskelever deltager i udvekslingen med Jacob A. Riis Settlement House i New York. Hertil kommer andre ekskursioner og studierejser i forbindelse med især A-niveau fagene i gymnasiet, hvor f.eks. fysik A-holdene tager til DESY i Hamborg eller Barsebäck i Sverige, og kemi A-holdene besøger bl.a. Krudtværket i Frederiksværk. 3. Det sociale liv på skolen En skole med historie og traditioner Med en lang historie følger som sagt traditioner, som har stor betydning for skolens elever og ansatte. Byens domkirke har i mange år dannet rammen om den årlige juleafslutning. Skolebladet Mercurius udkommer månedligt og har eksisteret siden Elevforeningen Heimdal står for at arrangere skolens fester, heriblandt den årlige gallafest, Store Heimdal, der også tiltrækker mange tidligere elever. Opførelsen af Ribe Katedralskoles kantate i forbindelse med den årlige translokation er et andet eksempel på en rodfæstet tradition, der værnes om. Kompositionen er skrevet i 1945 til skolens 800 års jubilæum og sunget lige siden. Elevinteresser tilgodeses Skolen giver eleverne mulighed for at dyrke deres interesser i skoleregi. Eleverne kan engagere sig i skolens elevorganisationer og selv arrangere f.eks. turneringer i skak og fodbold, men skolen tilbyder også faciliteter til kor, billedkunst, astronomiaftener og en række forskellige sportsgrene. Skolen har også et velfungerende elevråd, som bl.a. vælger repræsentanter til skolens udvalg og dermed har indflydelse på det sociale liv og den daglige drift af skolen. 5

6 4. De fysiske rammer Gode rammer for studier og socialt fællesskab Skolen ønsker fortsat at udvikle et godt studiemiljø og lægger også vægt på, at eleverne har gode muligheder for selv at skabe et rigt socialt liv på skolen. Der er på skolen gode rammer for studieaktiviteter og socialt fællesskab. Der er mange gode studie- og opholdssteder i åbne, lyse lokaler som f.eks. skolens bibliotek og den store fællessal i to etager. Der findes også hyggelige, velafskærmede uderum. Skolen har også en velfungerende kantine. En moderne skole Ribe Katedralskole lægger stor vægt på at være en moderne skole. Alle klasselokaler er udstyret med elektroniske tavler, og der er trådløst internet på hele skolen. Skolens faglokaler i naturvidenskab, idræt, musik og billedkunst er udstyret med moderne udstyr og apparatur. Brug af bærbar computer og andre elektroniske platforme indgår som en naturlig del af undervisningen. Skolens ledelse, medarbejdere og elever indgår i udviklingen af skolen og sætter samtidig stor pris på at værne om og dyrke de stolte traditioner og de andre særlige karakteristika, som er en del af skolens kulturhistorie og Ribe Katedralskole-ånden, som er skitseret ovenfor. Talentudvikling inden for naturvidenskab og science Skolen har som nævnt et særligt fokus på talentudvikling inden for naturvidenskab og science, hvilket udmønter sig i en række strategiske satsninger: Ribe Katedralskole er med i ScienceTalenternes Gymnasie-netværk, som hjælper gymnasierne med at få sat talentarbejdet på dagsordenen. De mest talentfulde elever skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. Ribe Katedralskole har siden arbejdet sammen med andre gymnasier i et Science- Talent College, der skal give matematisk-naturvidenskabelige talenter mulighed for at få særlige faglige udfordringer. De naturvidenskabelige lærere udvælger de mest talentfulde elever i de naturvidenskabelige klasser til at deltage i ScienceTalent College. Undervisningen arrangeres i samarbejde med danske universiteter og vil for det meste foregå på Mærsk McKinney Møller Videncenter i Sorø, der er et udviklingssted for særligt interesserede og talentfulde unge fra hele landet. Som en anerkendelse for Ribe Katedralskoles særlige arbejde med naturvidenskab blev skolen i 2014 tildelt Hempel/DTU-prisen. Prisen blev givet til Ribe Katedralskole for en fremragende og betydelig indsats inden for naturvidenskab og teknik. På skolens hjemmeside findes yderligere oplysninger om skolen, herunder skolens årsrapporter, indsatsområder, visioner og værdigrundlag, rektors resultatlønskontrakt for de seneste år, årsskrifter samt fotos af skolens bygningskompleks. 6

7 Fakta om Ribe Katedralskole Skolen er nordens ældste latinskole og kan dateres tilbage til år Den 1. januar 2007 overgik Ribe Katedralskole fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution. Samme år blev HF-uddannelsen overflyttet til skolen fra Ribe Seminarium. Bygningsmassen er opdateret og i særdeles god stand. Skolen har omkring 615 elever fordelt på 23 klasser. Der blev udklækket 139 STX-studenter og 68 HF-studenter i Studieretningerne er organiseret i fire hovedgrupper: Kunstneriske fag (23), Naturvidenskabelige fag (144), Samfundsvidenskabelige fag (86), Sproglige fag (62). Der er ansat ca. 66 lærere og 11 TAP ere. Omsætningen var i mio. kr. Trods meget store investeringer i nye bygninger og renoveringer, har skolen en god økonomi og en egenkapital på et tilfredsstillende niveau Organisation og ledelse Ribe Katedralskoles bestyrelse er på 10 medlemmer, heraf seks eksterne medlemmer. Disse medlemmer udpeges af henholdsvis Esbjerg Byråd, Ribe Stift & Ribe Domsogn, Direktionen i Esbjerg Kommune, Syddansk Universitet & Aalborg Universitet, Esbjerg Campus, Ribe Handelsstandsforening og ved selvsupplering af bestyrelsen. Derudover udpeges to medlemmer af elevrådet og to medlemmer af og blandt skolens medarbejdere. Skolen og skolens ledelse har et godt og meget positivt samspil med bestyrelsen, der ønsker udvikling, fagligt dygtige og engagerede lærere samt ambitiøse og aktive elever. Ribe Katedralskole er en skole, som vægter åbenhed og dialog omkring skolens udvikling. Bestyrelsesformand og formand for ansættelsesudvalget er Kurt Jakobsen. Ledelsen består af rektor, vicerektor og to uddannelsesledere. For at sikre en god ramme for samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og elever prioriteres samspillet med hele personalegruppen i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, med lærerne i Pædagogisk Råd og med 7

8 elevrådet. Herudover findes der en række andre faste udvalg med særlige opgaver, hvor ledelse og medarbejdere er repræsenteret. Ledelsen skal sikre udvikling af skolens uddannelser, kvalitetssikring, kompetenceudvikling, personaleledelse og en effektiv og relevant kommunikation internt og eksternt. Ledergruppen fastlægger strategi og opgaver og holder hinanden orienteret på et ugentligt møde. Ledergruppen skal formidle et godt samarbejde internt på skolen. Lærings- og undervisningskulturen understøttes organisatorisk af, at der for hver klasse er etableret et lærerteam med en teamleder, som tilrettelægger flerfaglig undervisning almen studieforberedelse, etablerer klasserumskultur, har fokus på fastholdelse, standpunkter og fravær, samarbejder om undervisningen i flerfaglige projekter, sikrer variation og progression i arbejdsformer, koordinerer elevers arbejdsbyrde og fordeler elevtid til skriftligt arbejde, sikrer evaluering af fælles projekter og følger den enkelte elev og samarbejder med klassens studievejleder. 8

9 Rektors hovedopgaver Rektor er skolens daglige leder i henhold til gymnasieloven. Rektor har det samlede pædagogiske og økonomiske ansvar over for skolens bestyrelse. Formelt afgøres alle sager af rektor, men på de konkrete funktionsområder er det beskrevet, hvorledes rektors kompetence er uddelegeret til de øvrige medlemmer af ledelsen samt udvalg på skolen. Rektor har det overordnede og daglige ledelsesansvar for drift og udvikling af pædagogiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og bygningsmæssige opgaver med reference til bestyrelsen og ministeriet. Rektor skal være en synlig leder på skolen og sikre et godt og positivt samspil med elever, forældre og medarbejdere. Rektor skal kunne fungere i rollen som skolens samlende figur og som forbindelsesled til byens og egnens kulturliv og historie. Rektor skal være en udviklingsorienteret og tydelig leder, der kan rumme en omfattende og kompleks ledelsesopgave på en skole med en markant kultur og klare ambitioner for fremtiden. Rektor skal sikre, at Ribe Katedralskole fortsat er en stærk selvstændig institution, der spiller en vigtig rolle lokalt, regionalt og nationalt. Rektor forventes at være aktiv i relevante lokale netværk og udviklingsaktiviteter. Rektor skal varetage samarbejdet med og den løbende kontakt til bestyrelsen og til skolens eksterne interesser, især Undervisningsministeriet, til de øvrige gymnasieskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Det samme gælder i forhold til folkeskoler og til de videregående uddannelser. Vedligeholdelse og udbygning af succesfulde netværk og alliancer står således centralt. Rektor skal i den forbindelse være indstillet på at trække på lokale, nationale og internationale ressourcer og muligheder til gavn for skolens udvikling. Rektor skal sikre gode samarbejdsrelationer til forældre og til lokalsamfundet og kulturliv i Ribe. Rektors strategiske ledelse udøves i et tæt samarbejde med bestyrelsen og samler sig om at sætte mål for skolen og tage initiativ til den udvikling og de forandringsprocesser, som er nødvendige for fortsat udvikling. Dette indebærer, at der skal tilrettelægges processer, som inddrager skolen som helhed, og således at elever og medarbejdere tager del i udviklingsarbejdet og medvirker til at realisere målene. Når mål og strategi udvikles og realiseres, skal den nye rektor sætte retning, være initiativrig og fungere udviklingsorienteret. Herunder skal den iderigdom og de erfaringer, der udspringer fra elever og lærere, bruges og anvendes fremadrettet. Udvikling af pædagogik og læringsfremmende tiltag m.v. skal understøttes i dagligdagen. Det er væsentligt, at der her arbejdes visionært med udvikling af det læringsfokus, som skolen har på naturvidenskab og science. Hovedansvaret for den pædagogiske ledelse ligger hos rektor, mens MUS-samtaler samt drøftelser om og opfølgning på opgavevaretagelse hos medarbejderne er fordelt blandt hele 9

10 ledelsesgruppen. Pædagogiske udviklingsopgaver koordineres af rektor, men alle i ledelsesgruppen bidrager. Vicerektor har i de seneste år stået i spidsen for det årlige skoleudviklingsprojekt, der omfatter alle lærere. Ledelsen arbejder tæt sammen med Pædagogisk Råd med det formål at fokusere på at udvikle og implementere de mange faglige aktiviteter, der kan sikre, at læring, kvalitetsudvikling, aktivitetsudvikling og evaluering hænger sammen og sådan, at skolens løsning af kerneopgaven optimeres til gavn for elevernes uddannelse og udvikling, samtidig med at medarbejderne trives. Rektor, vicerektor og uddannelseslederne indgår i samspil med Pædagogisk Råd om den pædagogiske udvikling. Rektor skal sikre det gode arbejdsmiljø ved at involvere medarbejderne i Ribe Katedralskoles udvikling og herunder prioritere, at medarbejderne er velinformerede om ledelsesbeslutninger m.v. Rektor skal herigennem være garanten for det gode og velfungerende samspil overalt på skolen. For at fastholde og udvikle kvalitet i undervisning og pædagogik, er det en vigtig opgave for rektor sammen med uddannelseslederne at sikre, at Ribe Katedralskole fortsat kan tiltrække og fastholde de fagligt og pædagogisk bedst kvalificerede lærere. Skolen vægter såvel faglige som pædagogiske kompetencer højt og prioriterer efteruddannelse og vidensdeling. En anden opgave for rektor udgøres af arbejdet med gymnasiereformen (den kommende), OK13 og OK15 samt folkeskolereformen. Her skal rektor sætte sig i spidsen for det fortsatte arbejde med disse udfordringer på en tydelig og retningsgivende måde, herunder eksempelvis at målene i de nye overenskomster realiseres samt prioritere arbejdet med at definere og udvide den professionelle lærerrolle under nye vilkår. Driftsledelsen varetages af rektor, vicerektor og de to uddannelsesledere, der sammen sikrer, at de økonomiske ressourcer anvendes optimalt i forhold til undervisning, bygningsvedligeholdelse og administration og således, at der på disse områder opnås den højst mulige kvalitet og den mest effektive drift. Området omfatter budgetlægning, regnskab, revision, lønudbetaling, ressourceregnskab m.v. Rektor skal også gå ind og tage udvalgte administrative opgaver i ledelsesteamet, så både administrative og delegerede ledelsesmæssige opgaver deles mellem ledelsens fire personer. Som en væsentlig del af strategiopfyldelsen arbejder rektor og skolens ledelse målrettet for at fremme en skolekultur, hvor der er et godt arbejdsmiljø med plads til trivsel, udvikling og læring, med henblik på at skolen fremstår som en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, og således at kompetente og engagerede medarbejdere tiltrækkes. Det er en vigtig opgave for rektor at fastholde tilgangen af elever til Ribe Katedralskole. Skolen ønsker at understøtte det gode sociale studiemiljø blandt eleverne, og rektor skal understøtte elevrådsarbejdet og elevernes medindflydelse på skolens organisation og drift samt sikre, at eleverne er velinformerede om ledelsesmæssige beslutninger. Endelig skal rektor bidrage til at sikre, at Ribe Katedralskole-ånden føres videre til de nye generationer af lærere og til eleverne. Heri ligger der især en opgave med at få nye lærere til at blive en del af den særlige kultur, der løbende udfordres af nye vilkår for at drive skole. 10

11 Rektors personlige profil Ribe Katedralskoles rektor igennem 27 år går på pension i efteråret. Det er vigtigt, at den nye rektor ligeledes har store ledelsesmæssige ambitioner og tør sætte offensive mål for skolen, elever og medarbejdere. Rektor skal være en markant samlende figur med stærke kommunikative evner, der både kan samle skolen indadtil og være udadvendt og synlig i kommunikation og samarbejde med skolens mange interessenter og netværk. Den rette kandidat skal have ledererfaring fra undervisningssektoren, erfaring med ledelse af ledere og eventuelt en relevant ledelsesmæssig efteruddannelse. Hertil kommer en relevant uddannelsesmæssig baggrund og en solid undervisningserfaring. Kompetencer i forhold til pædagogisk ledelse vægter positivt. Det er et krav i lovgivningen, at ledere af uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen til studentereksamen, skal have uddannelseskompetence i ét eller flere fag inden for uddannelsens fagrække. Erfaringer med strategisk orienterede opgaver skal være en vigtig del af bagagen, hvor strategi omsættes til handling, og gøres til genstand for målrettet opfølgning. Det er desuden væsentligt, at rektor har erfaring med innovation og udvikling af uddannelsesinstitutioner, således at skolens fremadrettede ambitioner realiseres. Rektor skal samtidig være anerkendende, åben og tilgængelig. For at realisere strategiske mål er det væsentligt, at rektor har erfaring med at skabe resultater gennem samspil og samarbejde med andre, hvor empati, stærke relationer, åbenhed og dialog har været fremherskende. Rektor skal have flair for og ønske at praktisere teamledelse, både konkret i eget ledelsesteam, men også ved at understøtte medarbejderes samarbejde i team, hvilket er en væsentlig ramme for læring og udvikling. Rektoren skal i eget ledelsesteam have det godt med at uddelegere ansvar for forskellige opgaver til den øvrige ledelse. Den nye rektor må gerne have interesse for økonomi og jura. Rektor skal kunne fungere i forskellige miljøer og kulturer og sikre en udvikling af fremtidens gymnasium. Det viser sig bl.a. ved at rektor har interesse for STX- såvel som HF-kulturen og er rummelig i forhold til forskellige elev- og lærertyper på skolen. Rektor skal herigennem kunne udvise flair for at præge elevernes dannelse og en lyst til at engagere sig i elevkulturen. Ribe Katedralskoles nye rektor træder ind i en organisation med store ambitioner på alle felter, og hvor almen dannelse, læring og undervisningsfaglighed på et højt niveau er prioriteret højt. Det forventes derfor, at rektor har stærke humanistiske værdier og klare pædagogiske holdninger at spille ind med i skolens kultur. Denne indstilling skal bl.a. udmønte sig i evnen til at motivere og engagere lærerne i pædagogiske udviklingsprocesser. Det skal få lærerne til at yde deres bedste og interessere sig for indholdet af undervisningen med henblik på at udvikle 11

12 og højne kvaliteten af skolens kerneydelse. Rektorens tilgang til den pædagogiske udvikling bør derfor tage hensyn til lærernes behov og ønsker. Rektor skal evne at arbejde i netværk og orientere sig udad med et stort engagement i det omgivende samfund i byen, regionen og nationalt. Rektor skal have lyst til at blive en aktiv og markant aktør i eksterne udviklingssamarbejder og være en person, som andre gerne arbejder sammen med. Det forventes, at rektor vil være en aktiv aktør i Ribes kulturliv, både inden for og uden for arbejdstiden, og dermed profilere skolen som et af byens historiske fyrtårn. Rektor skal have et ægte engagement i medarbejdernes og elevernes hverdag og trivsel og skal derfor også prioritere at være til stede for elever og medarbejdere. Endelig skal rektor holde af eleverne og brænde for det faglige, sociale og nærværende samspil med unge mennesker. Det forventes at rektor er aktiv i lokalsamfundet. Med rektors tilstedeværelse sikres skolens status som en væsentlig kulturinstitution i byen og muligheden for aktivt at pleje relationer til vigtige samarbejdspartnere og udvikle skolens netværk. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 12

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere