Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015

2 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade Ribe Telefon: Stilling Refererer til Ansættelsen Rektor Bestyrelsesformanden Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske efter overenskomst for akademikere i staten, jf. aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier m.v. Der indgås desuden resultatlønskontrakt. Se tidligere resultatlønskontrakter på Tiltrædelse: 1. november Yderligere oplysninger Rekrutteringsprocessens forløb Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Kurt Jakobsen, tlf , eller til Lars Muusmann, tlf Stillingen opslås i: Politiken, Jyllands-Posten, Djøfbladet, Gymnasieskolen samt på en række relevante portaler på nettet, herunder magisterjob.dk, jobunivers.dk og gymnasiejob.dk. Ansøgning sendes til mrk. Rektor, Ribe Katedralskole. Ansøgningsfrist: 2. september 2015 kl Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 1. samtale den 10. september 2015 med ansættelsesudvalget. Test hos MUUSMANN den 14. september samtale den 23. september 2015 med bestyrelsen. 2

3 Om Ribe Katedralskole Skolen har til huse i et smukt og markant historisk bygningskompleks midt i Ribes gamle bykerne. Ribe Katedralskole er en skole med traditioner. Skolen er landets ældste skole, og efter alt at dømme den ældste latinskole i Norden, hvis historie med sikkerhed går tilbage til mindst år Med en lang historie følger traditioner, som skolen værner om. Skolen har blandt andet en flere hundrede år gammel tilknytning til domkirken og til selvstændige elevforeninger som Heimdal og skolebladet Mercurius, der udgør farverige institutioner, som sætter deres præg på skolen. Ribe Katedralskole er samtidig et helt moderne gymnasium med både STX og HF. Skolen er igennem de senere år blevet renoveret og udvidet med en række nye moderne bygninger. Eleverne kommer fra et stort oplandsområde: Ribe, Bramming, Rødding, Gram, Toftlund, Skærbæk, Holsted og Brørup samt fra forskellige efterskoler. Skolens centrale beliggenhed giver den et relativt stort elev-opland. Skolen har 615 elever fordelt på 19 STX-klasser og 4 HF-klasser. Vision og værdier Som en del af Ribe Katedralskoles strategi arbejdes efter denne vision: Ribe Katedralskole vil med sine to ungdomsuddannelser kvalificere eleverne til at vælge og gennemføre en videregående uddannelse, samt til at kunne deltage aktivt i både den nære og den globaliserede verden. På Ribe Katedralskole ønsker vi, at Stimulere eleverne til at blive reflekterende og ansvarlige personligheder Udvikle et aktivt og udfordrende studiemiljø Medvirke til at øge uddannelsesniveauet i vores naturlige optagelsesområde Være en attraktiv uddannelsesinstitution, der rekrutterer bredt Oprette en bred vifte af studieretninger og valgfag Ribe Katedralskoles værdigrundlag bygger på tre grundsten: 1. Faglig fordybelse Skolen har tradition for undervisning af høj kvalitet både fagligt og pædagogisk og tilstræber en undervisning, hvor både elever og lærere gør sig umage, og hvor udviklingen af den enkelte elev både fagligt og personligt er i fokus prioriterer sammenhæng i undervisningen højt lægger vægt på seriøs, faglig fordybelse næret ved forundring og begejstring 2. Tolerance Skolen har en anerkendende skolekultur baseret på gensidig forventning og tillid og værdsætter forskellighed og mangfoldighed prioriterer dialog, samarbejdsevne og selvstændighed højt lægger vægt på lærernes og elevernes indbyrdes respekt og ansvarlighed 3

4 3. Et levende studiemiljø Skolen tilbyder et engagerende og involverende studie- og ungdomsmiljø og prioriterer liv på skolen værdsætter elevbårne aktiviteter, kreativitet og selvstændighed lægger vægt på det innovative i undervisningen. Der lægges desuden vægt på, at medarbejderne er engagerede, tager medansvar, vil gøre noget aktivt for andre og være et aktiv i skolens fællesskab. Indsatsområder Der bliver årligt identificeret en række indsatsområder for skolen, hvor rektor spiller en væsentlig rolle i opgaveløsningen. Formålet med indsatsområderne for er dels at styrke elevernes udbytte af undervisningen og sikre høj gennemførelse. Indsatsområder for indeværende skoleår er følgende: Skoleprojekt motivation: styrkelse af elevernes udbytte af undervisningen. Fastholdelse: Særligt i forhold til HF Innovation i almen studieforberedelse Analyse af skolens faglige resultater Skolebesøg til gymnasiet i den tyske by Zittau Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid En af rektors større opgaver bliver at udarbejde en ny strategi og indsatsområder i samarbejde med medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen. Skolens særlige karakteristika Ribe Katedralskole sigter højt for den enkelte elev og ønsker at fastholde og videreudvikle et stærkt fagligt niveau med dygtige medarbejdere. Samtidig er der et stort engagement og fokus på den enkelte elevs sociale udvikling. På skolen satses der med afsæt i disse ambitioner på en række fokusområder, som deler sig i fire emneområder: 1. Fag og faglighed Højt fagligt niveau Skolen prioriterer et højt fagligt niveau, hvor der lægges vægt på sammenhæng mellem fagene og på, at eleverne oplever variation i undervisningen, samt på, at de løbende opnår en større grad af studiekompetence. Lærernes faglige kvalifikationer er centrale, og skolen tager elever med særlige talenter alvorligt, bl.a. ved at tilbyde studiekredse, deltagelse i faglige konkurrencer i en lang række af fag og et særligt talentprogram for naturvidenskabelige elever (uddybes seneres). Fælles grundforløb i gymnasiet Som et af de få gymnasier har Ribe Katedralskole indrettet det første skoleår således, at eleverne først skal vælge studieretning i december. Skolen har som følge heraf et fælles grundforløb i første halvdel af 1.g. Efter grundforløbet brydes klasserne op, og i januar begynder undervisningen på studieretningerne (se skolens hjemmeside). Denne struktur sikrer den størst mulige valgfrihed og det mest kvalificerede valg af studieretning og sprogfag. Ribe Katedralskolen er i front med dette initiativ og modellen er succesrig. 4

5 Lektiestøttet HF I 1. HF og 2. HF er der afsat studietimer, hvor lærerne hjælper eleverne i gang med deres opgaver, og i hele HF-forløbet er der tutortimer til et tæt samarbejde mellem lærer og elev om den enkeltes uddannelse. På Ribe Katedralskole giver HF også eleverne mulighed for toning af uddannelsen mod deres senere erhvervsvalg. En aktiv fastholdelsespolitik Skolen gør en aktiv indsats for at minimere frafaldet af elever. Man følger løbende op på den enkelte elevs trivsel og fraværsstatus for at kunne takle eventuelle udfordringer hurtigt og effektivt og giver ekstra hjælp i form af studietimer og lektiecaféer i bl.a. matematik og dansk. 2. En udadrettet skole Skolen i Ribe Ribe Katedralskole samarbejder regionalt med Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg og Syddansk Universitet. Skolen samarbejder også med museer i området, herunder med Ribe Kunstmuseum, Museet Ribes Vikinger og Vadehavscenteret. Naturvidenskabsfestivalen i efteråret giver bl.a. anledning til at invitere elever fra byens folkeskoler og fra Riberhus Privatskole på besøg i laboratorierne, og skolens observatorium er på udvalgte aftener åbent for alle interesserede. Den årligt tilbagevendende forårskoncert indgår naturligt i byens øvrige kulturliv og trækker et stort publikum. Studieture i ind- og udland Skolen organiserer om foråret studierejser til en større europæisk hovedstad for eleverne i 1. HF og 2.g. Der er introtur i efteråret i 1. HF og i foråret i 1.g, og i 3.g rejser eleverne til København med et af deres A-niveau fag. Skolen har desuden en fast og velfungerende udvekslingsaftale med et tysk gymnasium i Zittau og et spansk gymnasium i Alzira. Et antal engelskelever deltager i udvekslingen med Jacob A. Riis Settlement House i New York. Hertil kommer andre ekskursioner og studierejser i forbindelse med især A-niveau fagene i gymnasiet, hvor f.eks. fysik A-holdene tager til DESY i Hamborg eller Barsebäck i Sverige, og kemi A-holdene besøger bl.a. Krudtværket i Frederiksværk. 3. Det sociale liv på skolen En skole med historie og traditioner Med en lang historie følger som sagt traditioner, som har stor betydning for skolens elever og ansatte. Byens domkirke har i mange år dannet rammen om den årlige juleafslutning. Skolebladet Mercurius udkommer månedligt og har eksisteret siden Elevforeningen Heimdal står for at arrangere skolens fester, heriblandt den årlige gallafest, Store Heimdal, der også tiltrækker mange tidligere elever. Opførelsen af Ribe Katedralskoles kantate i forbindelse med den årlige translokation er et andet eksempel på en rodfæstet tradition, der værnes om. Kompositionen er skrevet i 1945 til skolens 800 års jubilæum og sunget lige siden. Elevinteresser tilgodeses Skolen giver eleverne mulighed for at dyrke deres interesser i skoleregi. Eleverne kan engagere sig i skolens elevorganisationer og selv arrangere f.eks. turneringer i skak og fodbold, men skolen tilbyder også faciliteter til kor, billedkunst, astronomiaftener og en række forskellige sportsgrene. Skolen har også et velfungerende elevråd, som bl.a. vælger repræsentanter til skolens udvalg og dermed har indflydelse på det sociale liv og den daglige drift af skolen. 5

6 4. De fysiske rammer Gode rammer for studier og socialt fællesskab Skolen ønsker fortsat at udvikle et godt studiemiljø og lægger også vægt på, at eleverne har gode muligheder for selv at skabe et rigt socialt liv på skolen. Der er på skolen gode rammer for studieaktiviteter og socialt fællesskab. Der er mange gode studie- og opholdssteder i åbne, lyse lokaler som f.eks. skolens bibliotek og den store fællessal i to etager. Der findes også hyggelige, velafskærmede uderum. Skolen har også en velfungerende kantine. En moderne skole Ribe Katedralskole lægger stor vægt på at være en moderne skole. Alle klasselokaler er udstyret med elektroniske tavler, og der er trådløst internet på hele skolen. Skolens faglokaler i naturvidenskab, idræt, musik og billedkunst er udstyret med moderne udstyr og apparatur. Brug af bærbar computer og andre elektroniske platforme indgår som en naturlig del af undervisningen. Skolens ledelse, medarbejdere og elever indgår i udviklingen af skolen og sætter samtidig stor pris på at værne om og dyrke de stolte traditioner og de andre særlige karakteristika, som er en del af skolens kulturhistorie og Ribe Katedralskole-ånden, som er skitseret ovenfor. Talentudvikling inden for naturvidenskab og science Skolen har som nævnt et særligt fokus på talentudvikling inden for naturvidenskab og science, hvilket udmønter sig i en række strategiske satsninger: Ribe Katedralskole er med i ScienceTalenternes Gymnasie-netværk, som hjælper gymnasierne med at få sat talentarbejdet på dagsordenen. De mest talentfulde elever skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. Ribe Katedralskole har siden arbejdet sammen med andre gymnasier i et Science- Talent College, der skal give matematisk-naturvidenskabelige talenter mulighed for at få særlige faglige udfordringer. De naturvidenskabelige lærere udvælger de mest talentfulde elever i de naturvidenskabelige klasser til at deltage i ScienceTalent College. Undervisningen arrangeres i samarbejde med danske universiteter og vil for det meste foregå på Mærsk McKinney Møller Videncenter i Sorø, der er et udviklingssted for særligt interesserede og talentfulde unge fra hele landet. Som en anerkendelse for Ribe Katedralskoles særlige arbejde med naturvidenskab blev skolen i 2014 tildelt Hempel/DTU-prisen. Prisen blev givet til Ribe Katedralskole for en fremragende og betydelig indsats inden for naturvidenskab og teknik. På skolens hjemmeside findes yderligere oplysninger om skolen, herunder skolens årsrapporter, indsatsområder, visioner og værdigrundlag, rektors resultatlønskontrakt for de seneste år, årsskrifter samt fotos af skolens bygningskompleks. 6

7 Fakta om Ribe Katedralskole Skolen er nordens ældste latinskole og kan dateres tilbage til år Den 1. januar 2007 overgik Ribe Katedralskole fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution. Samme år blev HF-uddannelsen overflyttet til skolen fra Ribe Seminarium. Bygningsmassen er opdateret og i særdeles god stand. Skolen har omkring 615 elever fordelt på 23 klasser. Der blev udklækket 139 STX-studenter og 68 HF-studenter i Studieretningerne er organiseret i fire hovedgrupper: Kunstneriske fag (23), Naturvidenskabelige fag (144), Samfundsvidenskabelige fag (86), Sproglige fag (62). Der er ansat ca. 66 lærere og 11 TAP ere. Omsætningen var i mio. kr. Trods meget store investeringer i nye bygninger og renoveringer, har skolen en god økonomi og en egenkapital på et tilfredsstillende niveau Organisation og ledelse Ribe Katedralskoles bestyrelse er på 10 medlemmer, heraf seks eksterne medlemmer. Disse medlemmer udpeges af henholdsvis Esbjerg Byråd, Ribe Stift & Ribe Domsogn, Direktionen i Esbjerg Kommune, Syddansk Universitet & Aalborg Universitet, Esbjerg Campus, Ribe Handelsstandsforening og ved selvsupplering af bestyrelsen. Derudover udpeges to medlemmer af elevrådet og to medlemmer af og blandt skolens medarbejdere. Skolen og skolens ledelse har et godt og meget positivt samspil med bestyrelsen, der ønsker udvikling, fagligt dygtige og engagerede lærere samt ambitiøse og aktive elever. Ribe Katedralskole er en skole, som vægter åbenhed og dialog omkring skolens udvikling. Bestyrelsesformand og formand for ansættelsesudvalget er Kurt Jakobsen. Ledelsen består af rektor, vicerektor og to uddannelsesledere. For at sikre en god ramme for samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og elever prioriteres samspillet med hele personalegruppen i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, med lærerne i Pædagogisk Råd og med 7

8 elevrådet. Herudover findes der en række andre faste udvalg med særlige opgaver, hvor ledelse og medarbejdere er repræsenteret. Ledelsen skal sikre udvikling af skolens uddannelser, kvalitetssikring, kompetenceudvikling, personaleledelse og en effektiv og relevant kommunikation internt og eksternt. Ledergruppen fastlægger strategi og opgaver og holder hinanden orienteret på et ugentligt møde. Ledergruppen skal formidle et godt samarbejde internt på skolen. Lærings- og undervisningskulturen understøttes organisatorisk af, at der for hver klasse er etableret et lærerteam med en teamleder, som tilrettelægger flerfaglig undervisning almen studieforberedelse, etablerer klasserumskultur, har fokus på fastholdelse, standpunkter og fravær, samarbejder om undervisningen i flerfaglige projekter, sikrer variation og progression i arbejdsformer, koordinerer elevers arbejdsbyrde og fordeler elevtid til skriftligt arbejde, sikrer evaluering af fælles projekter og følger den enkelte elev og samarbejder med klassens studievejleder. 8

9 Rektors hovedopgaver Rektor er skolens daglige leder i henhold til gymnasieloven. Rektor har det samlede pædagogiske og økonomiske ansvar over for skolens bestyrelse. Formelt afgøres alle sager af rektor, men på de konkrete funktionsområder er det beskrevet, hvorledes rektors kompetence er uddelegeret til de øvrige medlemmer af ledelsen samt udvalg på skolen. Rektor har det overordnede og daglige ledelsesansvar for drift og udvikling af pædagogiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og bygningsmæssige opgaver med reference til bestyrelsen og ministeriet. Rektor skal være en synlig leder på skolen og sikre et godt og positivt samspil med elever, forældre og medarbejdere. Rektor skal kunne fungere i rollen som skolens samlende figur og som forbindelsesled til byens og egnens kulturliv og historie. Rektor skal være en udviklingsorienteret og tydelig leder, der kan rumme en omfattende og kompleks ledelsesopgave på en skole med en markant kultur og klare ambitioner for fremtiden. Rektor skal sikre, at Ribe Katedralskole fortsat er en stærk selvstændig institution, der spiller en vigtig rolle lokalt, regionalt og nationalt. Rektor forventes at være aktiv i relevante lokale netværk og udviklingsaktiviteter. Rektor skal varetage samarbejdet med og den løbende kontakt til bestyrelsen og til skolens eksterne interesser, især Undervisningsministeriet, til de øvrige gymnasieskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Det samme gælder i forhold til folkeskoler og til de videregående uddannelser. Vedligeholdelse og udbygning af succesfulde netværk og alliancer står således centralt. Rektor skal i den forbindelse være indstillet på at trække på lokale, nationale og internationale ressourcer og muligheder til gavn for skolens udvikling. Rektor skal sikre gode samarbejdsrelationer til forældre og til lokalsamfundet og kulturliv i Ribe. Rektors strategiske ledelse udøves i et tæt samarbejde med bestyrelsen og samler sig om at sætte mål for skolen og tage initiativ til den udvikling og de forandringsprocesser, som er nødvendige for fortsat udvikling. Dette indebærer, at der skal tilrettelægges processer, som inddrager skolen som helhed, og således at elever og medarbejdere tager del i udviklingsarbejdet og medvirker til at realisere målene. Når mål og strategi udvikles og realiseres, skal den nye rektor sætte retning, være initiativrig og fungere udviklingsorienteret. Herunder skal den iderigdom og de erfaringer, der udspringer fra elever og lærere, bruges og anvendes fremadrettet. Udvikling af pædagogik og læringsfremmende tiltag m.v. skal understøttes i dagligdagen. Det er væsentligt, at der her arbejdes visionært med udvikling af det læringsfokus, som skolen har på naturvidenskab og science. Hovedansvaret for den pædagogiske ledelse ligger hos rektor, mens MUS-samtaler samt drøftelser om og opfølgning på opgavevaretagelse hos medarbejderne er fordelt blandt hele 9

10 ledelsesgruppen. Pædagogiske udviklingsopgaver koordineres af rektor, men alle i ledelsesgruppen bidrager. Vicerektor har i de seneste år stået i spidsen for det årlige skoleudviklingsprojekt, der omfatter alle lærere. Ledelsen arbejder tæt sammen med Pædagogisk Råd med det formål at fokusere på at udvikle og implementere de mange faglige aktiviteter, der kan sikre, at læring, kvalitetsudvikling, aktivitetsudvikling og evaluering hænger sammen og sådan, at skolens løsning af kerneopgaven optimeres til gavn for elevernes uddannelse og udvikling, samtidig med at medarbejderne trives. Rektor, vicerektor og uddannelseslederne indgår i samspil med Pædagogisk Råd om den pædagogiske udvikling. Rektor skal sikre det gode arbejdsmiljø ved at involvere medarbejderne i Ribe Katedralskoles udvikling og herunder prioritere, at medarbejderne er velinformerede om ledelsesbeslutninger m.v. Rektor skal herigennem være garanten for det gode og velfungerende samspil overalt på skolen. For at fastholde og udvikle kvalitet i undervisning og pædagogik, er det en vigtig opgave for rektor sammen med uddannelseslederne at sikre, at Ribe Katedralskole fortsat kan tiltrække og fastholde de fagligt og pædagogisk bedst kvalificerede lærere. Skolen vægter såvel faglige som pædagogiske kompetencer højt og prioriterer efteruddannelse og vidensdeling. En anden opgave for rektor udgøres af arbejdet med gymnasiereformen (den kommende), OK13 og OK15 samt folkeskolereformen. Her skal rektor sætte sig i spidsen for det fortsatte arbejde med disse udfordringer på en tydelig og retningsgivende måde, herunder eksempelvis at målene i de nye overenskomster realiseres samt prioritere arbejdet med at definere og udvide den professionelle lærerrolle under nye vilkår. Driftsledelsen varetages af rektor, vicerektor og de to uddannelsesledere, der sammen sikrer, at de økonomiske ressourcer anvendes optimalt i forhold til undervisning, bygningsvedligeholdelse og administration og således, at der på disse områder opnås den højst mulige kvalitet og den mest effektive drift. Området omfatter budgetlægning, regnskab, revision, lønudbetaling, ressourceregnskab m.v. Rektor skal også gå ind og tage udvalgte administrative opgaver i ledelsesteamet, så både administrative og delegerede ledelsesmæssige opgaver deles mellem ledelsens fire personer. Som en væsentlig del af strategiopfyldelsen arbejder rektor og skolens ledelse målrettet for at fremme en skolekultur, hvor der er et godt arbejdsmiljø med plads til trivsel, udvikling og læring, med henblik på at skolen fremstår som en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, og således at kompetente og engagerede medarbejdere tiltrækkes. Det er en vigtig opgave for rektor at fastholde tilgangen af elever til Ribe Katedralskole. Skolen ønsker at understøtte det gode sociale studiemiljø blandt eleverne, og rektor skal understøtte elevrådsarbejdet og elevernes medindflydelse på skolens organisation og drift samt sikre, at eleverne er velinformerede om ledelsesmæssige beslutninger. Endelig skal rektor bidrage til at sikre, at Ribe Katedralskole-ånden føres videre til de nye generationer af lærere og til eleverne. Heri ligger der især en opgave med at få nye lærere til at blive en del af den særlige kultur, der løbende udfordres af nye vilkår for at drive skole. 10

11 Rektors personlige profil Ribe Katedralskoles rektor igennem 27 år går på pension i efteråret. Det er vigtigt, at den nye rektor ligeledes har store ledelsesmæssige ambitioner og tør sætte offensive mål for skolen, elever og medarbejdere. Rektor skal være en markant samlende figur med stærke kommunikative evner, der både kan samle skolen indadtil og være udadvendt og synlig i kommunikation og samarbejde med skolens mange interessenter og netværk. Den rette kandidat skal have ledererfaring fra undervisningssektoren, erfaring med ledelse af ledere og eventuelt en relevant ledelsesmæssig efteruddannelse. Hertil kommer en relevant uddannelsesmæssig baggrund og en solid undervisningserfaring. Kompetencer i forhold til pædagogisk ledelse vægter positivt. Det er et krav i lovgivningen, at ledere af uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen til studentereksamen, skal have uddannelseskompetence i ét eller flere fag inden for uddannelsens fagrække. Erfaringer med strategisk orienterede opgaver skal være en vigtig del af bagagen, hvor strategi omsættes til handling, og gøres til genstand for målrettet opfølgning. Det er desuden væsentligt, at rektor har erfaring med innovation og udvikling af uddannelsesinstitutioner, således at skolens fremadrettede ambitioner realiseres. Rektor skal samtidig være anerkendende, åben og tilgængelig. For at realisere strategiske mål er det væsentligt, at rektor har erfaring med at skabe resultater gennem samspil og samarbejde med andre, hvor empati, stærke relationer, åbenhed og dialog har været fremherskende. Rektor skal have flair for og ønske at praktisere teamledelse, både konkret i eget ledelsesteam, men også ved at understøtte medarbejderes samarbejde i team, hvilket er en væsentlig ramme for læring og udvikling. Rektoren skal i eget ledelsesteam have det godt med at uddelegere ansvar for forskellige opgaver til den øvrige ledelse. Den nye rektor må gerne have interesse for økonomi og jura. Rektor skal kunne fungere i forskellige miljøer og kulturer og sikre en udvikling af fremtidens gymnasium. Det viser sig bl.a. ved at rektor har interesse for STX- såvel som HF-kulturen og er rummelig i forhold til forskellige elev- og lærertyper på skolen. Rektor skal herigennem kunne udvise flair for at præge elevernes dannelse og en lyst til at engagere sig i elevkulturen. Ribe Katedralskoles nye rektor træder ind i en organisation med store ambitioner på alle felter, og hvor almen dannelse, læring og undervisningsfaglighed på et højt niveau er prioriteret højt. Det forventes derfor, at rektor har stærke humanistiske værdier og klare pædagogiske holdninger at spille ind med i skolens kultur. Denne indstilling skal bl.a. udmønte sig i evnen til at motivere og engagere lærerne i pædagogiske udviklingsprocesser. Det skal få lærerne til at yde deres bedste og interessere sig for indholdet af undervisningen med henblik på at udvikle 11

12 og højne kvaliteten af skolens kerneydelse. Rektorens tilgang til den pædagogiske udvikling bør derfor tage hensyn til lærernes behov og ønsker. Rektor skal evne at arbejde i netværk og orientere sig udad med et stort engagement i det omgivende samfund i byen, regionen og nationalt. Rektor skal have lyst til at blive en aktiv og markant aktør i eksterne udviklingssamarbejder og være en person, som andre gerne arbejder sammen med. Det forventes, at rektor vil være en aktiv aktør i Ribes kulturliv, både inden for og uden for arbejdstiden, og dermed profilere skolen som et af byens historiske fyrtårn. Rektor skal have et ægte engagement i medarbejdernes og elevernes hverdag og trivsel og skal derfor også prioritere at være til stede for elever og medarbejdere. Endelig skal rektor holde af eleverne og brænde for det faglige, sociale og nærværende samspil med unge mennesker. Det forventes at rektor er aktiv i lokalsamfundet. Med rektors tilstedeværelse sikres skolens status som en væsentlig kulturinstitution i byen og muligheden for aktivt at pleje relationer til vigtige samarbejdspartnere og udvikle skolens netværk. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 12

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere