Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015

2 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade Ribe Telefon: Stilling Refererer til Ansættelsen Rektor Bestyrelsesformanden Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske efter overenskomst for akademikere i staten, jf. aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier m.v. Der indgås desuden resultatlønskontrakt. Se tidligere resultatlønskontrakter på Tiltrædelse: 1. november Yderligere oplysninger Rekrutteringsprocessens forløb Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Kurt Jakobsen, tlf , eller til Lars Muusmann, tlf Stillingen opslås i: Politiken, Jyllands-Posten, Djøfbladet, Gymnasieskolen samt på en række relevante portaler på nettet, herunder magisterjob.dk, jobunivers.dk og gymnasiejob.dk. Ansøgning sendes til mrk. Rektor, Ribe Katedralskole. Ansøgningsfrist: 2. september 2015 kl Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 1. samtale den 10. september 2015 med ansættelsesudvalget. Test hos MUUSMANN den 14. september samtale den 23. september 2015 med bestyrelsen. 2

3 Om Ribe Katedralskole Skolen har til huse i et smukt og markant historisk bygningskompleks midt i Ribes gamle bykerne. Ribe Katedralskole er en skole med traditioner. Skolen er landets ældste skole, og efter alt at dømme den ældste latinskole i Norden, hvis historie med sikkerhed går tilbage til mindst år Med en lang historie følger traditioner, som skolen værner om. Skolen har blandt andet en flere hundrede år gammel tilknytning til domkirken og til selvstændige elevforeninger som Heimdal og skolebladet Mercurius, der udgør farverige institutioner, som sætter deres præg på skolen. Ribe Katedralskole er samtidig et helt moderne gymnasium med både STX og HF. Skolen er igennem de senere år blevet renoveret og udvidet med en række nye moderne bygninger. Eleverne kommer fra et stort oplandsområde: Ribe, Bramming, Rødding, Gram, Toftlund, Skærbæk, Holsted og Brørup samt fra forskellige efterskoler. Skolens centrale beliggenhed giver den et relativt stort elev-opland. Skolen har 615 elever fordelt på 19 STX-klasser og 4 HF-klasser. Vision og værdier Som en del af Ribe Katedralskoles strategi arbejdes efter denne vision: Ribe Katedralskole vil med sine to ungdomsuddannelser kvalificere eleverne til at vælge og gennemføre en videregående uddannelse, samt til at kunne deltage aktivt i både den nære og den globaliserede verden. På Ribe Katedralskole ønsker vi, at Stimulere eleverne til at blive reflekterende og ansvarlige personligheder Udvikle et aktivt og udfordrende studiemiljø Medvirke til at øge uddannelsesniveauet i vores naturlige optagelsesområde Være en attraktiv uddannelsesinstitution, der rekrutterer bredt Oprette en bred vifte af studieretninger og valgfag Ribe Katedralskoles værdigrundlag bygger på tre grundsten: 1. Faglig fordybelse Skolen har tradition for undervisning af høj kvalitet både fagligt og pædagogisk og tilstræber en undervisning, hvor både elever og lærere gør sig umage, og hvor udviklingen af den enkelte elev både fagligt og personligt er i fokus prioriterer sammenhæng i undervisningen højt lægger vægt på seriøs, faglig fordybelse næret ved forundring og begejstring 2. Tolerance Skolen har en anerkendende skolekultur baseret på gensidig forventning og tillid og værdsætter forskellighed og mangfoldighed prioriterer dialog, samarbejdsevne og selvstændighed højt lægger vægt på lærernes og elevernes indbyrdes respekt og ansvarlighed 3

4 3. Et levende studiemiljø Skolen tilbyder et engagerende og involverende studie- og ungdomsmiljø og prioriterer liv på skolen værdsætter elevbårne aktiviteter, kreativitet og selvstændighed lægger vægt på det innovative i undervisningen. Der lægges desuden vægt på, at medarbejderne er engagerede, tager medansvar, vil gøre noget aktivt for andre og være et aktiv i skolens fællesskab. Indsatsområder Der bliver årligt identificeret en række indsatsområder for skolen, hvor rektor spiller en væsentlig rolle i opgaveløsningen. Formålet med indsatsområderne for er dels at styrke elevernes udbytte af undervisningen og sikre høj gennemførelse. Indsatsområder for indeværende skoleår er følgende: Skoleprojekt motivation: styrkelse af elevernes udbytte af undervisningen. Fastholdelse: Særligt i forhold til HF Innovation i almen studieforberedelse Analyse af skolens faglige resultater Skolebesøg til gymnasiet i den tyske by Zittau Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid En af rektors større opgaver bliver at udarbejde en ny strategi og indsatsområder i samarbejde med medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen. Skolens særlige karakteristika Ribe Katedralskole sigter højt for den enkelte elev og ønsker at fastholde og videreudvikle et stærkt fagligt niveau med dygtige medarbejdere. Samtidig er der et stort engagement og fokus på den enkelte elevs sociale udvikling. På skolen satses der med afsæt i disse ambitioner på en række fokusområder, som deler sig i fire emneområder: 1. Fag og faglighed Højt fagligt niveau Skolen prioriterer et højt fagligt niveau, hvor der lægges vægt på sammenhæng mellem fagene og på, at eleverne oplever variation i undervisningen, samt på, at de løbende opnår en større grad af studiekompetence. Lærernes faglige kvalifikationer er centrale, og skolen tager elever med særlige talenter alvorligt, bl.a. ved at tilbyde studiekredse, deltagelse i faglige konkurrencer i en lang række af fag og et særligt talentprogram for naturvidenskabelige elever (uddybes seneres). Fælles grundforløb i gymnasiet Som et af de få gymnasier har Ribe Katedralskole indrettet det første skoleår således, at eleverne først skal vælge studieretning i december. Skolen har som følge heraf et fælles grundforløb i første halvdel af 1.g. Efter grundforløbet brydes klasserne op, og i januar begynder undervisningen på studieretningerne (se skolens hjemmeside). Denne struktur sikrer den størst mulige valgfrihed og det mest kvalificerede valg af studieretning og sprogfag. Ribe Katedralskolen er i front med dette initiativ og modellen er succesrig. 4

5 Lektiestøttet HF I 1. HF og 2. HF er der afsat studietimer, hvor lærerne hjælper eleverne i gang med deres opgaver, og i hele HF-forløbet er der tutortimer til et tæt samarbejde mellem lærer og elev om den enkeltes uddannelse. På Ribe Katedralskole giver HF også eleverne mulighed for toning af uddannelsen mod deres senere erhvervsvalg. En aktiv fastholdelsespolitik Skolen gør en aktiv indsats for at minimere frafaldet af elever. Man følger løbende op på den enkelte elevs trivsel og fraværsstatus for at kunne takle eventuelle udfordringer hurtigt og effektivt og giver ekstra hjælp i form af studietimer og lektiecaféer i bl.a. matematik og dansk. 2. En udadrettet skole Skolen i Ribe Ribe Katedralskole samarbejder regionalt med Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg og Syddansk Universitet. Skolen samarbejder også med museer i området, herunder med Ribe Kunstmuseum, Museet Ribes Vikinger og Vadehavscenteret. Naturvidenskabsfestivalen i efteråret giver bl.a. anledning til at invitere elever fra byens folkeskoler og fra Riberhus Privatskole på besøg i laboratorierne, og skolens observatorium er på udvalgte aftener åbent for alle interesserede. Den årligt tilbagevendende forårskoncert indgår naturligt i byens øvrige kulturliv og trækker et stort publikum. Studieture i ind- og udland Skolen organiserer om foråret studierejser til en større europæisk hovedstad for eleverne i 1. HF og 2.g. Der er introtur i efteråret i 1. HF og i foråret i 1.g, og i 3.g rejser eleverne til København med et af deres A-niveau fag. Skolen har desuden en fast og velfungerende udvekslingsaftale med et tysk gymnasium i Zittau og et spansk gymnasium i Alzira. Et antal engelskelever deltager i udvekslingen med Jacob A. Riis Settlement House i New York. Hertil kommer andre ekskursioner og studierejser i forbindelse med især A-niveau fagene i gymnasiet, hvor f.eks. fysik A-holdene tager til DESY i Hamborg eller Barsebäck i Sverige, og kemi A-holdene besøger bl.a. Krudtværket i Frederiksværk. 3. Det sociale liv på skolen En skole med historie og traditioner Med en lang historie følger som sagt traditioner, som har stor betydning for skolens elever og ansatte. Byens domkirke har i mange år dannet rammen om den årlige juleafslutning. Skolebladet Mercurius udkommer månedligt og har eksisteret siden Elevforeningen Heimdal står for at arrangere skolens fester, heriblandt den årlige gallafest, Store Heimdal, der også tiltrækker mange tidligere elever. Opførelsen af Ribe Katedralskoles kantate i forbindelse med den årlige translokation er et andet eksempel på en rodfæstet tradition, der værnes om. Kompositionen er skrevet i 1945 til skolens 800 års jubilæum og sunget lige siden. Elevinteresser tilgodeses Skolen giver eleverne mulighed for at dyrke deres interesser i skoleregi. Eleverne kan engagere sig i skolens elevorganisationer og selv arrangere f.eks. turneringer i skak og fodbold, men skolen tilbyder også faciliteter til kor, billedkunst, astronomiaftener og en række forskellige sportsgrene. Skolen har også et velfungerende elevråd, som bl.a. vælger repræsentanter til skolens udvalg og dermed har indflydelse på det sociale liv og den daglige drift af skolen. 5

6 4. De fysiske rammer Gode rammer for studier og socialt fællesskab Skolen ønsker fortsat at udvikle et godt studiemiljø og lægger også vægt på, at eleverne har gode muligheder for selv at skabe et rigt socialt liv på skolen. Der er på skolen gode rammer for studieaktiviteter og socialt fællesskab. Der er mange gode studie- og opholdssteder i åbne, lyse lokaler som f.eks. skolens bibliotek og den store fællessal i to etager. Der findes også hyggelige, velafskærmede uderum. Skolen har også en velfungerende kantine. En moderne skole Ribe Katedralskole lægger stor vægt på at være en moderne skole. Alle klasselokaler er udstyret med elektroniske tavler, og der er trådløst internet på hele skolen. Skolens faglokaler i naturvidenskab, idræt, musik og billedkunst er udstyret med moderne udstyr og apparatur. Brug af bærbar computer og andre elektroniske platforme indgår som en naturlig del af undervisningen. Skolens ledelse, medarbejdere og elever indgår i udviklingen af skolen og sætter samtidig stor pris på at værne om og dyrke de stolte traditioner og de andre særlige karakteristika, som er en del af skolens kulturhistorie og Ribe Katedralskole-ånden, som er skitseret ovenfor. Talentudvikling inden for naturvidenskab og science Skolen har som nævnt et særligt fokus på talentudvikling inden for naturvidenskab og science, hvilket udmønter sig i en række strategiske satsninger: Ribe Katedralskole er med i ScienceTalenternes Gymnasie-netværk, som hjælper gymnasierne med at få sat talentarbejdet på dagsordenen. De mest talentfulde elever skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. Ribe Katedralskole har siden arbejdet sammen med andre gymnasier i et Science- Talent College, der skal give matematisk-naturvidenskabelige talenter mulighed for at få særlige faglige udfordringer. De naturvidenskabelige lærere udvælger de mest talentfulde elever i de naturvidenskabelige klasser til at deltage i ScienceTalent College. Undervisningen arrangeres i samarbejde med danske universiteter og vil for det meste foregå på Mærsk McKinney Møller Videncenter i Sorø, der er et udviklingssted for særligt interesserede og talentfulde unge fra hele landet. Som en anerkendelse for Ribe Katedralskoles særlige arbejde med naturvidenskab blev skolen i 2014 tildelt Hempel/DTU-prisen. Prisen blev givet til Ribe Katedralskole for en fremragende og betydelig indsats inden for naturvidenskab og teknik. På skolens hjemmeside findes yderligere oplysninger om skolen, herunder skolens årsrapporter, indsatsområder, visioner og værdigrundlag, rektors resultatlønskontrakt for de seneste år, årsskrifter samt fotos af skolens bygningskompleks. 6

7 Fakta om Ribe Katedralskole Skolen er nordens ældste latinskole og kan dateres tilbage til år Den 1. januar 2007 overgik Ribe Katedralskole fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution. Samme år blev HF-uddannelsen overflyttet til skolen fra Ribe Seminarium. Bygningsmassen er opdateret og i særdeles god stand. Skolen har omkring 615 elever fordelt på 23 klasser. Der blev udklækket 139 STX-studenter og 68 HF-studenter i Studieretningerne er organiseret i fire hovedgrupper: Kunstneriske fag (23), Naturvidenskabelige fag (144), Samfundsvidenskabelige fag (86), Sproglige fag (62). Der er ansat ca. 66 lærere og 11 TAP ere. Omsætningen var i mio. kr. Trods meget store investeringer i nye bygninger og renoveringer, har skolen en god økonomi og en egenkapital på et tilfredsstillende niveau Organisation og ledelse Ribe Katedralskoles bestyrelse er på 10 medlemmer, heraf seks eksterne medlemmer. Disse medlemmer udpeges af henholdsvis Esbjerg Byråd, Ribe Stift & Ribe Domsogn, Direktionen i Esbjerg Kommune, Syddansk Universitet & Aalborg Universitet, Esbjerg Campus, Ribe Handelsstandsforening og ved selvsupplering af bestyrelsen. Derudover udpeges to medlemmer af elevrådet og to medlemmer af og blandt skolens medarbejdere. Skolen og skolens ledelse har et godt og meget positivt samspil med bestyrelsen, der ønsker udvikling, fagligt dygtige og engagerede lærere samt ambitiøse og aktive elever. Ribe Katedralskole er en skole, som vægter åbenhed og dialog omkring skolens udvikling. Bestyrelsesformand og formand for ansættelsesudvalget er Kurt Jakobsen. Ledelsen består af rektor, vicerektor og to uddannelsesledere. For at sikre en god ramme for samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og elever prioriteres samspillet med hele personalegruppen i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, med lærerne i Pædagogisk Råd og med 7

8 elevrådet. Herudover findes der en række andre faste udvalg med særlige opgaver, hvor ledelse og medarbejdere er repræsenteret. Ledelsen skal sikre udvikling af skolens uddannelser, kvalitetssikring, kompetenceudvikling, personaleledelse og en effektiv og relevant kommunikation internt og eksternt. Ledergruppen fastlægger strategi og opgaver og holder hinanden orienteret på et ugentligt møde. Ledergruppen skal formidle et godt samarbejde internt på skolen. Lærings- og undervisningskulturen understøttes organisatorisk af, at der for hver klasse er etableret et lærerteam med en teamleder, som tilrettelægger flerfaglig undervisning almen studieforberedelse, etablerer klasserumskultur, har fokus på fastholdelse, standpunkter og fravær, samarbejder om undervisningen i flerfaglige projekter, sikrer variation og progression i arbejdsformer, koordinerer elevers arbejdsbyrde og fordeler elevtid til skriftligt arbejde, sikrer evaluering af fælles projekter og følger den enkelte elev og samarbejder med klassens studievejleder. 8

9 Rektors hovedopgaver Rektor er skolens daglige leder i henhold til gymnasieloven. Rektor har det samlede pædagogiske og økonomiske ansvar over for skolens bestyrelse. Formelt afgøres alle sager af rektor, men på de konkrete funktionsområder er det beskrevet, hvorledes rektors kompetence er uddelegeret til de øvrige medlemmer af ledelsen samt udvalg på skolen. Rektor har det overordnede og daglige ledelsesansvar for drift og udvikling af pædagogiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og bygningsmæssige opgaver med reference til bestyrelsen og ministeriet. Rektor skal være en synlig leder på skolen og sikre et godt og positivt samspil med elever, forældre og medarbejdere. Rektor skal kunne fungere i rollen som skolens samlende figur og som forbindelsesled til byens og egnens kulturliv og historie. Rektor skal være en udviklingsorienteret og tydelig leder, der kan rumme en omfattende og kompleks ledelsesopgave på en skole med en markant kultur og klare ambitioner for fremtiden. Rektor skal sikre, at Ribe Katedralskole fortsat er en stærk selvstændig institution, der spiller en vigtig rolle lokalt, regionalt og nationalt. Rektor forventes at være aktiv i relevante lokale netværk og udviklingsaktiviteter. Rektor skal varetage samarbejdet med og den løbende kontakt til bestyrelsen og til skolens eksterne interesser, især Undervisningsministeriet, til de øvrige gymnasieskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Det samme gælder i forhold til folkeskoler og til de videregående uddannelser. Vedligeholdelse og udbygning af succesfulde netværk og alliancer står således centralt. Rektor skal i den forbindelse være indstillet på at trække på lokale, nationale og internationale ressourcer og muligheder til gavn for skolens udvikling. Rektor skal sikre gode samarbejdsrelationer til forældre og til lokalsamfundet og kulturliv i Ribe. Rektors strategiske ledelse udøves i et tæt samarbejde med bestyrelsen og samler sig om at sætte mål for skolen og tage initiativ til den udvikling og de forandringsprocesser, som er nødvendige for fortsat udvikling. Dette indebærer, at der skal tilrettelægges processer, som inddrager skolen som helhed, og således at elever og medarbejdere tager del i udviklingsarbejdet og medvirker til at realisere målene. Når mål og strategi udvikles og realiseres, skal den nye rektor sætte retning, være initiativrig og fungere udviklingsorienteret. Herunder skal den iderigdom og de erfaringer, der udspringer fra elever og lærere, bruges og anvendes fremadrettet. Udvikling af pædagogik og læringsfremmende tiltag m.v. skal understøttes i dagligdagen. Det er væsentligt, at der her arbejdes visionært med udvikling af det læringsfokus, som skolen har på naturvidenskab og science. Hovedansvaret for den pædagogiske ledelse ligger hos rektor, mens MUS-samtaler samt drøftelser om og opfølgning på opgavevaretagelse hos medarbejderne er fordelt blandt hele 9

10 ledelsesgruppen. Pædagogiske udviklingsopgaver koordineres af rektor, men alle i ledelsesgruppen bidrager. Vicerektor har i de seneste år stået i spidsen for det årlige skoleudviklingsprojekt, der omfatter alle lærere. Ledelsen arbejder tæt sammen med Pædagogisk Råd med det formål at fokusere på at udvikle og implementere de mange faglige aktiviteter, der kan sikre, at læring, kvalitetsudvikling, aktivitetsudvikling og evaluering hænger sammen og sådan, at skolens løsning af kerneopgaven optimeres til gavn for elevernes uddannelse og udvikling, samtidig med at medarbejderne trives. Rektor, vicerektor og uddannelseslederne indgår i samspil med Pædagogisk Råd om den pædagogiske udvikling. Rektor skal sikre det gode arbejdsmiljø ved at involvere medarbejderne i Ribe Katedralskoles udvikling og herunder prioritere, at medarbejderne er velinformerede om ledelsesbeslutninger m.v. Rektor skal herigennem være garanten for det gode og velfungerende samspil overalt på skolen. For at fastholde og udvikle kvalitet i undervisning og pædagogik, er det en vigtig opgave for rektor sammen med uddannelseslederne at sikre, at Ribe Katedralskole fortsat kan tiltrække og fastholde de fagligt og pædagogisk bedst kvalificerede lærere. Skolen vægter såvel faglige som pædagogiske kompetencer højt og prioriterer efteruddannelse og vidensdeling. En anden opgave for rektor udgøres af arbejdet med gymnasiereformen (den kommende), OK13 og OK15 samt folkeskolereformen. Her skal rektor sætte sig i spidsen for det fortsatte arbejde med disse udfordringer på en tydelig og retningsgivende måde, herunder eksempelvis at målene i de nye overenskomster realiseres samt prioritere arbejdet med at definere og udvide den professionelle lærerrolle under nye vilkår. Driftsledelsen varetages af rektor, vicerektor og de to uddannelsesledere, der sammen sikrer, at de økonomiske ressourcer anvendes optimalt i forhold til undervisning, bygningsvedligeholdelse og administration og således, at der på disse områder opnås den højst mulige kvalitet og den mest effektive drift. Området omfatter budgetlægning, regnskab, revision, lønudbetaling, ressourceregnskab m.v. Rektor skal også gå ind og tage udvalgte administrative opgaver i ledelsesteamet, så både administrative og delegerede ledelsesmæssige opgaver deles mellem ledelsens fire personer. Som en væsentlig del af strategiopfyldelsen arbejder rektor og skolens ledelse målrettet for at fremme en skolekultur, hvor der er et godt arbejdsmiljø med plads til trivsel, udvikling og læring, med henblik på at skolen fremstår som en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, og således at kompetente og engagerede medarbejdere tiltrækkes. Det er en vigtig opgave for rektor at fastholde tilgangen af elever til Ribe Katedralskole. Skolen ønsker at understøtte det gode sociale studiemiljø blandt eleverne, og rektor skal understøtte elevrådsarbejdet og elevernes medindflydelse på skolens organisation og drift samt sikre, at eleverne er velinformerede om ledelsesmæssige beslutninger. Endelig skal rektor bidrage til at sikre, at Ribe Katedralskole-ånden føres videre til de nye generationer af lærere og til eleverne. Heri ligger der især en opgave med at få nye lærere til at blive en del af den særlige kultur, der løbende udfordres af nye vilkår for at drive skole. 10

11 Rektors personlige profil Ribe Katedralskoles rektor igennem 27 år går på pension i efteråret. Det er vigtigt, at den nye rektor ligeledes har store ledelsesmæssige ambitioner og tør sætte offensive mål for skolen, elever og medarbejdere. Rektor skal være en markant samlende figur med stærke kommunikative evner, der både kan samle skolen indadtil og være udadvendt og synlig i kommunikation og samarbejde med skolens mange interessenter og netværk. Den rette kandidat skal have ledererfaring fra undervisningssektoren, erfaring med ledelse af ledere og eventuelt en relevant ledelsesmæssig efteruddannelse. Hertil kommer en relevant uddannelsesmæssig baggrund og en solid undervisningserfaring. Kompetencer i forhold til pædagogisk ledelse vægter positivt. Det er et krav i lovgivningen, at ledere af uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen til studentereksamen, skal have uddannelseskompetence i ét eller flere fag inden for uddannelsens fagrække. Erfaringer med strategisk orienterede opgaver skal være en vigtig del af bagagen, hvor strategi omsættes til handling, og gøres til genstand for målrettet opfølgning. Det er desuden væsentligt, at rektor har erfaring med innovation og udvikling af uddannelsesinstitutioner, således at skolens fremadrettede ambitioner realiseres. Rektor skal samtidig være anerkendende, åben og tilgængelig. For at realisere strategiske mål er det væsentligt, at rektor har erfaring med at skabe resultater gennem samspil og samarbejde med andre, hvor empati, stærke relationer, åbenhed og dialog har været fremherskende. Rektor skal have flair for og ønske at praktisere teamledelse, både konkret i eget ledelsesteam, men også ved at understøtte medarbejderes samarbejde i team, hvilket er en væsentlig ramme for læring og udvikling. Rektoren skal i eget ledelsesteam have det godt med at uddelegere ansvar for forskellige opgaver til den øvrige ledelse. Den nye rektor må gerne have interesse for økonomi og jura. Rektor skal kunne fungere i forskellige miljøer og kulturer og sikre en udvikling af fremtidens gymnasium. Det viser sig bl.a. ved at rektor har interesse for STX- såvel som HF-kulturen og er rummelig i forhold til forskellige elev- og lærertyper på skolen. Rektor skal herigennem kunne udvise flair for at præge elevernes dannelse og en lyst til at engagere sig i elevkulturen. Ribe Katedralskoles nye rektor træder ind i en organisation med store ambitioner på alle felter, og hvor almen dannelse, læring og undervisningsfaglighed på et højt niveau er prioriteret højt. Det forventes derfor, at rektor har stærke humanistiske værdier og klare pædagogiske holdninger at spille ind med i skolens kultur. Denne indstilling skal bl.a. udmønte sig i evnen til at motivere og engagere lærerne i pædagogiske udviklingsprocesser. Det skal få lærerne til at yde deres bedste og interessere sig for indholdet af undervisningen med henblik på at udvikle 11

12 og højne kvaliteten af skolens kerneydelse. Rektorens tilgang til den pædagogiske udvikling bør derfor tage hensyn til lærernes behov og ønsker. Rektor skal evne at arbejde i netværk og orientere sig udad med et stort engagement i det omgivende samfund i byen, regionen og nationalt. Rektor skal have lyst til at blive en aktiv og markant aktør i eksterne udviklingssamarbejder og være en person, som andre gerne arbejder sammen med. Det forventes, at rektor vil være en aktiv aktør i Ribes kulturliv, både inden for og uden for arbejdstiden, og dermed profilere skolen som et af byens historiske fyrtårn. Rektor skal have et ægte engagement i medarbejdernes og elevernes hverdag og trivsel og skal derfor også prioritere at være til stede for elever og medarbejdere. Endelig skal rektor holde af eleverne og brænde for det faglige, sociale og nærværende samspil med unge mennesker. Det forventes at rektor er aktiv i lokalsamfundet. Med rektors tilstedeværelse sikres skolens status som en væsentlig kulturinstitution i byen og muligheden for aktivt at pleje relationer til vigtige samarbejdspartnere og udvikle skolens netværk. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 12

Stillings- og personprofil. Rektor. Nyborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Nyborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Nyborg Gymnasium September 2012 Opdragsgiver Nyborg Gymnasium Adresse Skolebakken 13 5800 Nyborg Telefon: 65 31 02 17 www.nyborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015

Stillings- og personprofil. Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015 Stillings- og personprofil Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015 Opdragsgiver Odense Katedralskole Adresse Jernbanegade 34 5000 Odense C Telefon 66 12 22 40 www.odensekatedralskole.dk Stilling Rektor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Haderslev Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Haderslev Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Haderslev Katedralskole Oktober 2015 Opdragsgiver Haderslev Katedralskole Adresse Christiansfeldvej 31 6100 Haderslev Telefon: 74 52 27 21 www.haderslev-katedralskole.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Faaborg Gymnasium Oktober 2014 Opdragsgiver Faaborg Gymnasium Adresse Sundagervej 42 5600 Fåborg Telefon: 62 61 89 10 www.faaborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk

Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer. Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Jyllandsgade 2 DK- 7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer- statsgym@stgym.dk www.struer- gym.dk Oktober 2014 Stillings- og personprofil Rektor - Struer Statsgymnasium Generelle oplysninger Adresse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Bakkegårdsskolen December 2014 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Bakkegårdsskolen Skolebakken 20 2820 Gentofte Telefon: 39 98 51 00

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor Rødkilde Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor Rødkilde Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Rødkilde Gymnasium Januar 2018 Opdragsgiver Rødkilde Gymnasium Adresse Rødkildevej 42 7100 Vejle Telefon: 75 83 04 88 www.roedkilde-gym.dk Stilling Rektor Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studieservicechef VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Studieservicechef VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Studieservicechef VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Rekruttering af ny rektor til Ikast-Brande Gymnasium. Jobanalyse. Seriøsitet og sammenhold

Rekruttering af ny rektor til Ikast-Brande Gymnasium. Jobanalyse. Seriøsitet og sammenhold Rekruttering af ny rektor til Ikast-Brande Gymnasium Jobanalyse Seriøsitet og sammenhold Fakta om Ikast-Brande Gymnasium Adresse: Ikast-Brande Gymnasium Bøgildvej 6, 7430 Ikast Tlf.: 9715 3611 ig@ikast-gym.dk

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Genopslag. Talentchef for ScienceTalenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Stillings- og personprofil Stillingsprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor Ordrup Gymnasium September 2016

Stillings- og personprofil. Rektor Ordrup Gymnasium September 2016 Stillings- og personprofil Rektor Ordrup Gymnasium September 2016 Opdragsgiver Ordrup Gymnasium Adresse Kirkevej 5 2920 Charlottenlund Tlf. 39 64 01 78 www.ordrup-gym.dk Stilling Refererer til Rektor Bestyrelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 26. oktober 2012 Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 1. Indledning Skolen arbejder indenfor politikområderne arbejdsmarked, erhverv og uddannelse. Skolen er en selvejende institution under Ministeriet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor VUC Vestsjælland Syd Maj 2016

Stillings- og personprofil. Rektor VUC Vestsjælland Syd Maj 2016 Stillings- og personprofil Rektor VUC Vestsjælland Syd Maj 2016 Opdragsgiver VUC Vestsjælland Syd Adresse Herrestræde 11 4200 Slagelse Telefon: 58 55 50 50 www.vuc4you.dk Stilling Rektor Refererer til

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Vinteren 2017 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Universitetsdirektør Refererer til Rektor

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145 RIBE KATEDRALSKOLE Skole siden 1145 Som én af Danmarks ældste byer har Ribe naturligvis også en skole med en meget lang historie. Ribe Katedralskole har gennem århundreder været egnens videnscenter. Meget

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Pædagogisk afdelingsleder Forældreskolen i Aarhus September 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C www.foraeldreskolen.dk Stilling

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere