DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014"

Transkript

1 DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla

2 Indholdsfortegnelse Opgaveformulering... 3 Indledning... 4 DSB's interessenter... 5 Et hurtigt overblik... 6 SWOT-analyse... 6 S & W begrundelser... 7 O & T begrundelser... 7 TOWS-analyse:... 8 Vision, mission og værdier:... 9 Forandringsledelse i DSB... 9 Den store sammenhæng DSB s udfordringer Corporate branding af DSB Formål og budskab Medieomtalen af Den Store Sammenhæng Anvendt litteratur Side 2 af 16

3 Opgaveformulering 1. Lav en grundig organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces. Analysen skal besvare følgende: 1. Redegør for DSBs primære interessenter. Hvilke opgaver og kommunikationsbudskaber har DSB overfor dem? 2. Lav en SWOT-analyse af DSB 3. Med udgangspunkt i SWOT-analysen bedes I formulere DSBs vision, mission og værdier. Husk at argumentere for jeres forslag. 4. DSB er i færd med at gennemføre en forandringsproces. Giv DSB jeres konkrete anbefaling til, hvorledes de skal gribe denne proces an. 2. Lav en grundig kommunikations- og strategianalyse af DSB s kommunikationsprodukt Den store Sammenhæng og argumentér for jeres vurdering. Analysen skal besvare følgende: 1. Hvilke udfordringer adresserer kommunikationsproduktet Den store sammenhæng? 2. Hvilken kommunikationsfaglig disciplin hører Den store sammenhæng ind under? 3. Hvad er formålet, hvem er målgruppen, hvad er budskabet og hvad er den ønskede effekt? 4. Vurdér ud fra medieomtalen af DSB generelt i hvilket omfang mål og formål i Den store sammenhæng er lykkedes. Side 3 af 16

4 Indledning Efter en længere periode med stort underskud, skiftende ledelse, problemer med IC4-togene, utilfredshed blandt medarbejdere og dårligt omdømme, trådte DSB's nye ledelse i karakter. Det var nødvendigt at gøre noget for at stoppe den negative udvikling. Første skridt mod forandring var offentliggørelsen af kampagnen Den Store Sammenhæng i sommeren Det er nu to år siden og det er interessant at se nærmere på hvilken betydning det har haft for virksomheden. Denne opgave har til formål at belyse DSB i forandringsprocessen. Side 4 af 16

5 DSB's interessenter DSB er en landsdækkende virksomhed, der påvirker mange danskere på daglig, månedlig eller årlig basis. Interessenter for virksomheden er der derfor mange af. En af de vigtigste heraf er medarbejderen. En interessent, der både er økonomisk vigtig og har en direkte indvirkning på eksekveringen. Medarbejderne er DSB's ansigt udadtil. Kampen om den gode omtale må starte hos dem, der møder kunderne i øjenhøjde. Den Store Sammenhæng er henvendt til de ansatte, såvel som til omverden 1, derfor er det klart at den interne og eksterne stemning må hænge sammen. Forbrugeren kan lettere håndtere en evt. forsinkelse/signalfejl hvis de bliver mødt af en smilende og serviceydende medarbejder. Forbrugeren er en primær økonomisk interessant, og den væsentligste indtægtskilde DSB har. DSB har et ønske om at tilfredsstille forbrugeren, og dette opnås ved at levere et bedre produkt: toge til tiden, ingen aflysninger, ingen dobbeltbookinger osv. Lykkedes det DSB at tilfredsstille forbrugeren, vil deres omdømme forbedres, og deres mediedækning vil få en mere positiv vinkling. Den offentlige presseomtale af DSB spiller også en stor rolle. Pressen som interessent påvirker de andre interessenter i stor grad. Forbrugeren, medarbejderen, staten osv., bliver gjort opmærksom ved store overskrifter på omnibusaviserne, og reportageindlæg i nyhederne, når DSB ikke lever op til forventningerne. DSB florerer på alle medieplatforme, og det er derfor vigtigt at DSB viser ansigt, både i de gode og dårlige historier. Tillid hos borgeren er altafgørende og ved at gå i øjenhøjde med forbrugeren og kommentere på eventuelle udfordringer, giver det større troværdighed. DSB er en selvstyret offentlig virksomhed og er derfor ejet af en fjerde vigtig interessent, staten. Transportministeriet sætter den økonomiske dagsorden, og det er derfor en vigtig opgave for DSB, at portrættere sig selv som en velfungerende virksomhed, med en klar ledelsesstruktur. Udover budgettering, er det i særdeleshed vigtigt at vise den bedste effektivitet, da staten kan udkonkurrere DSB, hvis eksekveringen ikke er optimal. 1 Den Store Sammenhæng, side 7 Side 5 af 16

6 Et hurtigt overblik Interessent Rollefunktion Indflydelse 1-5 Holdning Under indflydelse fra Øver indflydelse på Medarbejdere Ansatte 4 Negativ Ledelsen Kunder Forbruger Kunder 3 Negativ Medier Medier Pressen Vagthund 4 Objektiv Kunder Kunder Medarbejdere (påvirker) politikere --> Staten Staten Ejer 5 Positiv Folketinget Medarbejdere Kunder SWOT-analyse For bedre at kunne forstå DSB, benytter vi det strategiske planlægningsværktøj SWOT. Med interessenterne i baghovedet når vi frem til følgende: Side 6 af 16

7 S & W begrundelser DSB's interne styrke er, at de har monopol på jernbanedriften i Danmark. Det betyder, at de enerådigt står for køreplaner, billetsalg, administration af stationer mm. 2 En anden styrke er, at DSB er et velkendt brand, og folk ved, hvilket produkt de udbyder. Det gør markedsføringen lettere, da man kan fokusere direkte på produktet, frem for først at skulle skabe opmærksomhed til virksomheden. Endnu en styrke er, at DSB har miljørigtigheden på deres side. 3 Hvis flere tog toget, ville vi mindske CO2 udslippet væsentligt og det er en faktor DSB også spiller på i sin markedsføring. DSB's interne svagheder er de høje omkostninger. Det medfører høje billetpriser, der afskrækker en gruppe kunder, der i stedet tager bilen. En anden svaghed er pladsmangel, da der ikke er penge til at sætte det antal vogne ind, som der er behov for. 4 Dette gælder især i pendlertogene. Derudover har DSB problemer med manglende punktlighed, og selvom man har indført DSB Rejse Garanti, er det stadig et problem, som koster dem kunder. O & T begrundelser Regeringen har indgået aftalen TogfondenDK, der bl.a. indebærer at timemodellen kan gennemføres 5. Desuden betyder aftalen, at det meste af spornettet i Danmark vil blive elektrificeret. Der er i aftalen også sat penge af, til at anlægge nye spor på eksisterende baner. Dette vil betyde, at mængden af toge kan udbygges, så der kan transporteres både mere gods og flere passagerer. Timemodellen gør, at DSB i fremtiden bl.a. kan fragte passagerer fra København til Aalborg på 3 timer, hvor det i dag tager 4 timer og 19 minutter 6. Den politiske aftale er en klar mulighed for at gøre det mere attraktivt for kunderne, at benytte sig af DSB. Desuden vil indførelsen af elektrificerede toge reducere udledningen af CO2 med tons, hvilket er i god tråd med DSB s grønne profil. Rejsekortet er en anden mulighed for DSB, hvor de kan tiltrække flere kunder, da det ofte kan betale sig at bruge rejsekort frem for enkelt billetter. 7 DSB s trusler hænger ofte sammen med, at de har fået et dårligt omdømme. Det dårlige omdømme kommer bl.a. på grund af hyppige driftsproblemer, der kan skyldes leverandørsvigt. 2 DSB s nye rolle på skinner, JP Erhverv, 17/ Den store sammenhæng, side millioner kroner giver ikke én ekstra passagerplads, Politikken, 3/ / / / Side 7 af 16

8 Ofte sker det at leverandørsvigt, så som signalfejl og generelle fejl på sporene, påvirker DSB s rettidighed. Det er udefrakommende faktorer, der vedligeholdes af Banedanmark 8. TOWS-analyse: 8 d.7/ Side 8 af 16

9 Vision, mission og værdier: Udfra ovenstående SWOT- og TOWS-analyse er vi nået frem til følgende vision, mission og værdier: Vision: Vi vil være Danmarks foretrukne rejseleverandør. Mission: Vi vil tilbyde vores rejsende en god kundeservice og rettidige afgange til en rimelig pris. Værdier: Pålidelighed: Vi skal holde hvad vi lover både internt og eksternt. Kunde- og medarbejdertilfredshed: Uden medarbejdertilfredshed når vi ikke langt. Medarbejderne er vores direkte link til kunderne og et smil fra medarbejderen bliver til smil fra kunden. Engagement: Vi vil motivere og engagere vores ansatte og skabe et godt arbejdsmiljø, med plads til udvikling for en enkelte. Forandringsledelse i DSB DSB er ved at gennemgå en større virksomhedsforandring. Da Jesper Lok trådte til som adm. direktør i 2012, overtog han en virksomhed med røde tal på bundlinjen, der viste at en nedskæring på en mia. kr. i årlige 9 omkostninger frem mod 2015 var nødvendig. Jesper Loks tilgang til forandringsprocessen giver ham ledertypen PaEi, altså med styrkerne producent og entreprenør. Det ses i hans tilgang med fokus på resultater, forandringer, markedsindsigt samt nye strategier og visioner. Jesper Lok skabte en ny strategi under navnet Sundt DSB, og i samarbejde med to af hans tidligere kollegaer fra Mærsk, har Jesper Lok lavet Den Store Sammenhæng. Ideen med denne er, at skabe en sammenhæng mellem medarbejdere, kunder, landsdele. DSB s store underskud medfører, at der skal opsiges ca medarbejdere frem til , og det medfører fra start en usikkerhed, der munder ud i modvilje. DSB har derfor skulle lægge meget energi og vægt i at inddrage medarbejderen i forandringerne, så processen bliver et samarbejde mellem hele virksomheden. I John Kotters otte trin mod forandringsledelse 11, står der i trin 2, at der skal skabes et team, der overordnet kan styre processen. Her er det vigtigt at medarbejdere inddrages vertikalt Jævnfør opgaveformuleringen. 11 Strategisk kommunikation for praktikere s. 277 Side 9 af 16

10 Det kunne f.eks., være en direktør, en fra økonomi, receptionisten, en fra kontakt, samt de folk, der arbejder i driften. Den interne kommunikation er i højsædet, og derfor ville det være ideelt at skabe en sammenhæng med de, der arbejder administrativt, og de der arbejder i felten. Sætter man John Kotters otte trin mod forandringsledelse ned over processen, er DSB godt på vej. De har skabt en brændende platform, hvor kolde og skræmmende fakta præsenteres for medarbejderen. Trin 3 12 er blevet udført gennem Den Store Sammenhæng. Her har DSB skabt incitamentet og motivationen hos medarbejderen til at følge forandringen. For at viderebringe denne proces og bibeholde motivationen, er det vigtigt at medarbejderen er en del af forandringen, og derved skabes et større sammenhold, hvor alle brænder for eksekveringen. En god værdi kunne være, ikke kun at arbejde for det perfekte resultat, men også huske på den gode indsats på vejen dertil. I trin 7 formulerer Kotter vigtigheden i at holde fast i forandringsprocessen og finde nye arbejdsmetoder. Hvis vi bygger videre på tanken om, at kombinere det administrative med det praktiske, kunne en idé være, at lade medarbejdere skifte job. Tag økonomichefen ud som kontrollør i S-togene, eller lade stewarden på IC4 bruge en dag i signalcentralen. Forståelsen for andres felt er en vigtig bestanddel, og ved at lade medarbejdere komme ud og snuse til de andres felt. Ved at komme væk fra den daglige rutine, skabes der en bredere forståelse for hele DSB, og ikke kun sin egen afdeling. DSB har tidligere haft stort fokus på vækst, hvilket har haft et negativt resultat. I denne forandringsproces, er det derfor vigtigt, at fokus og delmål ikke kun bliver vægtet i tal. Ved at inddrage hvert enkelt led i sådan en stor virksomhed som DSB, er det vigtigt at holde motivationen for alle. At skabe en ny vision, som Jesper Lok udarbejder i Den Store Sammenhæng, og arbejde hen mod den, er en stor motivationsfaktor og incitament. 12 Formuler visionen og strategien, der skal opfylde den John Kotters otte steps Side 10 af 16

11 Den store sammenhæng DSB s udfordringer DSB har været igennem store omvæltninger. Problemerne er kommet af dårlig økonomi, der har været utilfredshed blandt medarbejdere, samt mistillid fra kunderne. For DSB s kunder har mange togrejser været præget af aflysninger på toge, lang ventetid og manglende informationer. Det præger mange danskere, uanset om man bruger toget hver dag til og fra arbejde, eller om man kun bruger DSB en gang om året. DSB skal derfor fungere optimalt hver dag, i alle funktioner og leve op til de forventninger, kunderne har til funktionaliteten. I Den Store Sammenhæng gøres det klart på flere måder, at pålidelighed er den vigtigste værdi hos DSB. 13 Det er den største og første udfordring. DSB skal genvinde kundernes tillid, og holde, hvad de lover. Pålideligheden ligger i punktlighed og god service. Da DSB er statsejet, har alle borgere en lille andel i DSB. Den bedste service skal ydes til alle ligegyldigt, hvem man er og, hvor meget man bruger DSB. 14 Hverdagspendlere skal kunne komme på arbejde i tide, og familier skal kunne sætte deres børn på toget velvidende om, at der bliver taget hånd om dem og, at de får en tryg og behagelig rejse. 15 DSB skal derfor sætte fokus på den eksterne kommunikation. Der er flere faktorer, der spiller ind, hvis DSB s kørefunktionalitet skal fungere. Uforudsigelige vejrforhold, giver flere gange om året aflysninger og store forsinkelser, der skaber stor utilfredshed for kunderne. Det er derfor vigtigt, at information og kommunikation til kunderne fungerer. Det skal viderebringes, hvornår der er aflysninger og ændringer. Uforudsete begivenheder er ikke til glæde for kunderne, eller medarbejdere for den sags skyld, men de kan gøres mere overkommelige, ved hårdt arbejde, hurtig kommunikation og information. 16 For at kunderne får den optimale service, kræves det at de ansatte i DSB, arbejder sammen og yder deres bedste. Det kræver en god indstilling og engagement fra virksomhedens medarbejdere. Det er den anden udfordring, Den Store Sammenhæng adresserer. Medarbejderne skal arbejde med et mind-set, der ser udfordringer med fokus på løsninger. 17 De organisatoriske problemer florerer i en cirkel, for uden effektive og engagerede medarbejdere, er der ikke glade kunder. Dog kan det være demotiverende for medarbejdere, når deres arbejdsplads kritiseres på dagligbasis af medierne, familien, vennerne, osv. 13 Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s. 15 Side 11 af 16

12 Et vigtigt led i motivationen er, at DSB's ledelse anerkender medarbejdernes arbejdsforhold. Ikke alt er forudsigeligt, og ikke alt kan" køre som på skinner". Problemer opstår dagligt, og medarbejdernes opgave ligger i at holde det internt, og stadig gøre kundeoplevelsen nem og let. 18 Den Store Sammenhæng ønsker også at skabe god stemning på arbejdspladsen, ikke kun medarbejdere imellem, men også hos kunderne. Udfordringen ligger i at omvende medarbejderindstillingen. Den Store Sammenhæng er skrevet i øjenhøjde, og med fokus på, hvad løsningerne skal være. En holdningsændring hos medarbejderne sker dog ikke kun på basis af en hvidbog. Det kræver en langt større proces og en god forandringsstrategi. Kampagnen er kun første skidt på vejen mod en lysere fremtid for DSB. Udfordringer ligger også i budgetteringen. DSB skal fortsat følge det økonomiske opsving, der er indtrådt siden forandringsprocessens start. Et større overblik samt en effektivisering af den økonomiske situation, så DSB ikke endnu engang oplever et underskud. 19 Corporate branding af DSB Som tidligere nævnt, har DSB et velkendt brand. Glansen har fortaget sig lidt fra det ellers tidligere så præstigefyldte DSB-logo 20 og hermed også brandet. Administrerende direktør Jesper Lok forklarer her, hvorfor: "Vi har i en årrække fokuseret meget på vækst. Det udviklede sig anderledes end forventet og gik uheldigvis i et vist omfang udover kerneproduktet. Og det har kostet på både kundetilfredsheden og vores omdømme." 21 En af grundende til at brandets værdi er faldende er, at man i mange år har eksponeret virksomheden gennem corporate branding En kommunikationsfaglig disciplin, der fokuserer på de eksterne forhold som logo og reklamekampagner, men ofte overser det interne. Det betyder, at der er opstået et hulrum hos de ansatte i DSB, da de ikke nødvendigvis har kunnet identificere sig med det billede, der blev vidst udadtil. Kulturen blandt medarbejderne har været mindre professionspræget, og organisationens interne identitet har ikke været klar. 18 Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Det serviceløse baneselskab, Vejle Amts Folkeblad, 15/ Opgaveformuleringen, DSB skal tilbage på sporet 22 Jf. Henrik Petersens undervisningsmateriale d. 3/ Side 12 af 16

13 Det er her Den Store Sammenhæng for alvor træder ind i konteksten. Kampagnen bevæger DSB over i corporate branding , hvor det interne perspektiv er lige så vigtigt som det eksterne. Allerede i forordet, gøres det klart at bogen skal være med til at fastlægge DSB's interne identitet. "Grundfortællingen skal bruges til at forstå os selv og forklare vores omverden, hvad vi er - og hvad vi vil." 24 Med en stærk intern kultur, har man grundstenene for en vellykket branding. Eksperter på området vurderer, at omkring 72 procent af virksomhedsværdier handler om varemærket, snarere end de rene fysiske værdier. 25 Det er altså yderst vigtig for DSB at få identiteten "på sporet" igen, hvis den negative strømning ikke skal fortsætte. Med corporate branding 2.0 er processer, strategi, image og relationer også af stor betydning. Alle aspekter der behandles i kampagnen og man kan derfor sige, at Den Store Sammenhæng er et klassisk eksempel på corporate branding 2.0. Dette forsøg på corporate branding af DSB er en del af den forandringsproces, som DSB og Jesper Lok lige nu er i gang med. Formål og budskab DSB skal tilbage på sporet. Kampagnen skærer DSB ind til kernen, og kigger nærmere på grundværdierne. Hvad kan DSB, hvilken betydning har DSB for danskerne og hvad handler DSB om? Formålet er at skabe et fælles grundlag og et fælles udgangspunkt, som gerne skulle spredes til medarbejderne og videre ud til kunderne, så DSB på længere sigt bliver associeret med noget positivt og succesfuldt. Målgruppen er primært ansatte hos DSB, samt de der benytter sig af DSB, men formålet er at give danskerne en good feeling når de tænker på DSB. I reklamekampagnen, formuleres et budskab: Hvad ville Danmark være uden sammenhæng? 26 Når DSB snakker om sammenhæng, refererer de til sig selv, som den sammenhængsskabende kraft, der skaber kontakt mellem a og b og Victor og mormor. 27 Budskabet er derfor i bund og grund: DSB binder Danmark sammen Den ønskede effekt er at skabe et godt omdømme, og dermed tilfredse kunder. Der er ingen tvivl om, at DSB prøver at sætte fokus på deres identitet, ved at skabe en sund internkultur, og lægge vægt på mennesket bag DSB. Vi skal vide, at DSB ikke kun er togdrift, men en stor familie af mennesker, der skaber 23 Jf. Henrik Petersen, undervisningsmateriale d. 3/ Den Store Sammenhæng, Forord, side 7 25 Strategisk kommunikation for praktikere, side 236 l / Den Store Sammenhæng, side 19 Side 13 af 16

14 sammenhængen. Hvis der er en sund og stærk følelse af intern fællesskab vil det smitte af på forbrugeren, og skabe det omdømme, DSB ønsker. Medieomtalen af Den Store Sammenhæng Medierne er stærkt interesseret i at skrive om DSB, hvilket også har været tilfældet efter publiceringen af Den Store Sammenhæng og Sundt DSB. Derudover omtaler medierne, at DSB s økonomi er blevet markant forbedret med stort overskud to år i træk og at Jesper Lok mindre end et halvt år efter offentliggørelsen udtalte, at de allerede var halvvejs i mål, 28 hvilket beviser, at DSB er godt på vej rent økonomisk. 29 Dog har medierne også skrevet kritisk om den økonomiske del af spareplanen, for udgifterne stiger samtidig med, at der skal spares. Specielt skrives der om, at Jesper Lok vil få udbetalt 4,5 millioner kr. i bonus, for at gennemføre den store spareplan. Det stemmer derfor ikke overens med Den Store Sammenhængs vision om at bruge pengene, hvor de skal, og ikke mere end højst nødvendigt. 30 DSB's ledelses' ønske om en forbedret medarbejderindstilling gennem Sundt DSB, aflives af Berlingske Business i en historie, hvor forbundsformand Henrik Horup fra Dansk Jernbaneforbund fortæller, at arbejdsglæden og motivationen aldrig havde været lavere i DSB. Han har også svært ved at se gevinsten i, at der er sparet så meget på mandskabet, når DSB har været nødsaget til at købe 4000 overarbejdstimer hos togpersonalet. I artiklen kunne man også læse, hvordan tillidsrepræsentanter udsendte en fælles meddelelse, hvor de erkender, at det ikke er nogen let ledelsesmæssig opgave at skabe forandring, men at alle tiltag sker uden dialog med medarbejderne 31. Noget tyder på, at Henrik Horup havde ret i sine antagelser i juli, da en rapport fra DSB, i slutningen af december 2013 viste, at arbejdsglæden hos DSB ansatte var faldet markant i forhold til året før. 32 Personaledirektør Inge Ørum Kirk har udtalt, at ledelsen naturligvis tager kritikken alvorligt og at det lader til, at det især har været togpersonalet der har haft svært ved at vende sig til forandringerne 33. Den største succesoplevelse på medarbejderfronten er tiltaget om den nye MUS. 34 I DSB s personaleblad Ud&Se fra marts 2014 kan man læse, at ledelsen nu har implementeret MUS, 28 D. 8. April D. 8. April Jeppesen, Peter: Fyringer betaler bonus til cheferne, Ekstra Blader d. 7. april 2014 Side Berlingske Business d. 7 juli 2013 side d. 8 april d. 8 april Medarbejder Udvikling Samtaler. Side 14 af 16

15 hvor de har startet med togpersonalet, der var de mest utilfredse. Her beretter medarbejderne om positive oplevelser med samtalerne 35. For at opsummere, så er DSB s økonomi blevet markant bedre. Hvad angår pålideligheden, så er DSB blevet mere punktlige, 36 men det tager rigtig lang tid at genvinde kundernes tillid. Det er en svær og længerevarende opgave, som endnu ikke er løst. Ligeledes skal der stadig arbejdes på den interne medarbejderkultur. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at vurdere, hvorvidt DSB kommer endeligt i mål med Sund DSB og Den Store sammenhæng. I 2012 tog de det første vigtige skridt mod forandring. De er i øjeblikket godt på vej, men der er stadig en del, som skal gøres for at komme endeligt i mål. Antal anslag: normalsider: 7, DSB Årsrapport 2013 side 8-9 Side 15 af 16

16 Anvendt litteratur Bøger DSB: Den store sammenhæng, Hansen, Jens Otto Kjær og Hanne Birgitte Jørgensen: Strategisk kommunikation for praktikere. 2. udg. Forlaget Ajour, Artikler Andersen, Eva: Hård spareplan virker for DSB, Jyllandsposten, 24/ Hyltoft, Vibe: Knas i DSBs sporskifte, Berlingske Business, 7/ Jeppesen, Peter: Fyringer betaler bonus til cheferne, Ekstra Blader, 7/ Krog, Thomas N. & Nielsen, Mads K.: Oprør mod direktøren: Han kører DSB af sporet, BT, 22/ Krog, Thomas N. & Nielsen, Mads K.: Personaledirektør: Jeg kan godt forstå frustrationerne, BT, 22/ Madsen, Mogens G.: Det serviceløse baneselskab, Vejle Amts Folkeblad, 15/ Olesen, Jesper: DSB s nye rolle på skinner, Jyllands Posten Erhverv, 17/ Raabæk, Christina: 780 millioner kroner giver ikke én ekstra passagerplads, Politikken, 3/ Unavngivet: Efter mange fyringer er DSB halvt igennem spareplan, Ritzau, 14/ Winther, Johab: Ny DSB-Direktør svinger sparekniven, Berlingske Business, 8/ Hjemmesider: 7/ / / / / / / / Side 16 af 16

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Indholdsfortegnelse Indledning Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Interessenter Primære interessenter: Staten: Passagerer: Medarbejderne: Medierne: SWOT- analyse Begrundelse for SWOT Styrker:

Læs mere

ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG

ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG Studiegruppe 10 Dexter, Esben, Idun, Kathrine og Marie Indholdsfortegnelse Primære interessenter s. 2 Vision, mission & værdier s. 3 Forandringen s. 4 Kotters 8-trinsmodel

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI TVÆRFAGLIG WORKSHOP 1 KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI GRUPPE 2 SACHA BAVNHØJ CASPER LIND JENSEN SOPHIE MARKER MAGNUS BUNDGAARD NIELSEN NICOLE STENSGAARD DSB G RUPPE 2 Sacha Bavnhøj Sophie Marker Nicole

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af Mennesker i bevægelse skaber virksomheder i bevægelse præsentation af bevægelse fremdrift målopnåelse resultat FREMDRIFT arbejder for at skabe fremdrift i din virksomhed. Det gør vi ved at sætte mennesker

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere version 1.1 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj en intern social medieplatform i DSB S-tog til at involvere samtlige medarbejdere i øget kundefokus

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE FORTÆLLINGEN 1. MÅLET 2. KORT OM OS 3. UDFORDRINGEN OG LØSNINGEN 4. TRE GODE RÅD 5. FREM TIL MÅLET Steffen Torvits Per-Henrik Goosmann

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft.

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft. Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft. Med analysen CEO Superbrands 2014 sætter Infomedia for andet år i træk

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer er Enemærke & Petersen s univers specielt tilpasset boligforeninger. Boligforeninger, som har brug for en solid håndværksvirksomhed,

Læs mere

DSB MTAPV 2012. Ombord Service, Forretningsområde Øst

DSB MTAPV 2012. Ombord Service, Forretningsområde Øst DSB MTAPV 2012 Ombord Service, Forretningsområde Øst Ombord Service, Forretningsområde Øst Navn på handlingen (MTA) eller problemet (APV) Område Ideer og forslag værdsættes (MTA) MM Dagligt arbejde 51

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Vision 2 Mission 3 Oms 3,9b Forretningsidé 4 Forretningsværdi 5 Brandværdi 6 1 VISION NOBIA DK S VISION ER AT VÆRE DEN FØRENDE OG MEST INDTJENENDE KØKKENSPECIALIST I DANMARK

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere