DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014"

Transkript

1 DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla

2 Indholdsfortegnelse Opgaveformulering... 3 Indledning... 4 DSB's interessenter... 5 Et hurtigt overblik... 6 SWOT-analyse... 6 S & W begrundelser... 7 O & T begrundelser... 7 TOWS-analyse:... 8 Vision, mission og værdier:... 9 Forandringsledelse i DSB... 9 Den store sammenhæng DSB s udfordringer Corporate branding af DSB Formål og budskab Medieomtalen af Den Store Sammenhæng Anvendt litteratur Side 2 af 16

3 Opgaveformulering 1. Lav en grundig organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces. Analysen skal besvare følgende: 1. Redegør for DSBs primære interessenter. Hvilke opgaver og kommunikationsbudskaber har DSB overfor dem? 2. Lav en SWOT-analyse af DSB 3. Med udgangspunkt i SWOT-analysen bedes I formulere DSBs vision, mission og værdier. Husk at argumentere for jeres forslag. 4. DSB er i færd med at gennemføre en forandringsproces. Giv DSB jeres konkrete anbefaling til, hvorledes de skal gribe denne proces an. 2. Lav en grundig kommunikations- og strategianalyse af DSB s kommunikationsprodukt Den store Sammenhæng og argumentér for jeres vurdering. Analysen skal besvare følgende: 1. Hvilke udfordringer adresserer kommunikationsproduktet Den store sammenhæng? 2. Hvilken kommunikationsfaglig disciplin hører Den store sammenhæng ind under? 3. Hvad er formålet, hvem er målgruppen, hvad er budskabet og hvad er den ønskede effekt? 4. Vurdér ud fra medieomtalen af DSB generelt i hvilket omfang mål og formål i Den store sammenhæng er lykkedes. Side 3 af 16

4 Indledning Efter en længere periode med stort underskud, skiftende ledelse, problemer med IC4-togene, utilfredshed blandt medarbejdere og dårligt omdømme, trådte DSB's nye ledelse i karakter. Det var nødvendigt at gøre noget for at stoppe den negative udvikling. Første skridt mod forandring var offentliggørelsen af kampagnen Den Store Sammenhæng i sommeren Det er nu to år siden og det er interessant at se nærmere på hvilken betydning det har haft for virksomheden. Denne opgave har til formål at belyse DSB i forandringsprocessen. Side 4 af 16

5 DSB's interessenter DSB er en landsdækkende virksomhed, der påvirker mange danskere på daglig, månedlig eller årlig basis. Interessenter for virksomheden er der derfor mange af. En af de vigtigste heraf er medarbejderen. En interessent, der både er økonomisk vigtig og har en direkte indvirkning på eksekveringen. Medarbejderne er DSB's ansigt udadtil. Kampen om den gode omtale må starte hos dem, der møder kunderne i øjenhøjde. Den Store Sammenhæng er henvendt til de ansatte, såvel som til omverden 1, derfor er det klart at den interne og eksterne stemning må hænge sammen. Forbrugeren kan lettere håndtere en evt. forsinkelse/signalfejl hvis de bliver mødt af en smilende og serviceydende medarbejder. Forbrugeren er en primær økonomisk interessant, og den væsentligste indtægtskilde DSB har. DSB har et ønske om at tilfredsstille forbrugeren, og dette opnås ved at levere et bedre produkt: toge til tiden, ingen aflysninger, ingen dobbeltbookinger osv. Lykkedes det DSB at tilfredsstille forbrugeren, vil deres omdømme forbedres, og deres mediedækning vil få en mere positiv vinkling. Den offentlige presseomtale af DSB spiller også en stor rolle. Pressen som interessent påvirker de andre interessenter i stor grad. Forbrugeren, medarbejderen, staten osv., bliver gjort opmærksom ved store overskrifter på omnibusaviserne, og reportageindlæg i nyhederne, når DSB ikke lever op til forventningerne. DSB florerer på alle medieplatforme, og det er derfor vigtigt at DSB viser ansigt, både i de gode og dårlige historier. Tillid hos borgeren er altafgørende og ved at gå i øjenhøjde med forbrugeren og kommentere på eventuelle udfordringer, giver det større troværdighed. DSB er en selvstyret offentlig virksomhed og er derfor ejet af en fjerde vigtig interessent, staten. Transportministeriet sætter den økonomiske dagsorden, og det er derfor en vigtig opgave for DSB, at portrættere sig selv som en velfungerende virksomhed, med en klar ledelsesstruktur. Udover budgettering, er det i særdeleshed vigtigt at vise den bedste effektivitet, da staten kan udkonkurrere DSB, hvis eksekveringen ikke er optimal. 1 Den Store Sammenhæng, side 7 Side 5 af 16

6 Et hurtigt overblik Interessent Rollefunktion Indflydelse 1-5 Holdning Under indflydelse fra Øver indflydelse på Medarbejdere Ansatte 4 Negativ Ledelsen Kunder Forbruger Kunder 3 Negativ Medier Medier Pressen Vagthund 4 Objektiv Kunder Kunder Medarbejdere (påvirker) politikere --> Staten Staten Ejer 5 Positiv Folketinget Medarbejdere Kunder SWOT-analyse For bedre at kunne forstå DSB, benytter vi det strategiske planlægningsværktøj SWOT. Med interessenterne i baghovedet når vi frem til følgende: Side 6 af 16

7 S & W begrundelser DSB's interne styrke er, at de har monopol på jernbanedriften i Danmark. Det betyder, at de enerådigt står for køreplaner, billetsalg, administration af stationer mm. 2 En anden styrke er, at DSB er et velkendt brand, og folk ved, hvilket produkt de udbyder. Det gør markedsføringen lettere, da man kan fokusere direkte på produktet, frem for først at skulle skabe opmærksomhed til virksomheden. Endnu en styrke er, at DSB har miljørigtigheden på deres side. 3 Hvis flere tog toget, ville vi mindske CO2 udslippet væsentligt og det er en faktor DSB også spiller på i sin markedsføring. DSB's interne svagheder er de høje omkostninger. Det medfører høje billetpriser, der afskrækker en gruppe kunder, der i stedet tager bilen. En anden svaghed er pladsmangel, da der ikke er penge til at sætte det antal vogne ind, som der er behov for. 4 Dette gælder især i pendlertogene. Derudover har DSB problemer med manglende punktlighed, og selvom man har indført DSB Rejse Garanti, er det stadig et problem, som koster dem kunder. O & T begrundelser Regeringen har indgået aftalen TogfondenDK, der bl.a. indebærer at timemodellen kan gennemføres 5. Desuden betyder aftalen, at det meste af spornettet i Danmark vil blive elektrificeret. Der er i aftalen også sat penge af, til at anlægge nye spor på eksisterende baner. Dette vil betyde, at mængden af toge kan udbygges, så der kan transporteres både mere gods og flere passagerer. Timemodellen gør, at DSB i fremtiden bl.a. kan fragte passagerer fra København til Aalborg på 3 timer, hvor det i dag tager 4 timer og 19 minutter 6. Den politiske aftale er en klar mulighed for at gøre det mere attraktivt for kunderne, at benytte sig af DSB. Desuden vil indførelsen af elektrificerede toge reducere udledningen af CO2 med tons, hvilket er i god tråd med DSB s grønne profil. Rejsekortet er en anden mulighed for DSB, hvor de kan tiltrække flere kunder, da det ofte kan betale sig at bruge rejsekort frem for enkelt billetter. 7 DSB s trusler hænger ofte sammen med, at de har fået et dårligt omdømme. Det dårlige omdømme kommer bl.a. på grund af hyppige driftsproblemer, der kan skyldes leverandørsvigt. 2 DSB s nye rolle på skinner, JP Erhverv, 17/ Den store sammenhæng, side millioner kroner giver ikke én ekstra passagerplads, Politikken, 3/ / / / Side 7 af 16

8 Ofte sker det at leverandørsvigt, så som signalfejl og generelle fejl på sporene, påvirker DSB s rettidighed. Det er udefrakommende faktorer, der vedligeholdes af Banedanmark 8. TOWS-analyse: 8 d.7/ Side 8 af 16

9 Vision, mission og værdier: Udfra ovenstående SWOT- og TOWS-analyse er vi nået frem til følgende vision, mission og værdier: Vision: Vi vil være Danmarks foretrukne rejseleverandør. Mission: Vi vil tilbyde vores rejsende en god kundeservice og rettidige afgange til en rimelig pris. Værdier: Pålidelighed: Vi skal holde hvad vi lover både internt og eksternt. Kunde- og medarbejdertilfredshed: Uden medarbejdertilfredshed når vi ikke langt. Medarbejderne er vores direkte link til kunderne og et smil fra medarbejderen bliver til smil fra kunden. Engagement: Vi vil motivere og engagere vores ansatte og skabe et godt arbejdsmiljø, med plads til udvikling for en enkelte. Forandringsledelse i DSB DSB er ved at gennemgå en større virksomhedsforandring. Da Jesper Lok trådte til som adm. direktør i 2012, overtog han en virksomhed med røde tal på bundlinjen, der viste at en nedskæring på en mia. kr. i årlige 9 omkostninger frem mod 2015 var nødvendig. Jesper Loks tilgang til forandringsprocessen giver ham ledertypen PaEi, altså med styrkerne producent og entreprenør. Det ses i hans tilgang med fokus på resultater, forandringer, markedsindsigt samt nye strategier og visioner. Jesper Lok skabte en ny strategi under navnet Sundt DSB, og i samarbejde med to af hans tidligere kollegaer fra Mærsk, har Jesper Lok lavet Den Store Sammenhæng. Ideen med denne er, at skabe en sammenhæng mellem medarbejdere, kunder, landsdele. DSB s store underskud medfører, at der skal opsiges ca medarbejdere frem til , og det medfører fra start en usikkerhed, der munder ud i modvilje. DSB har derfor skulle lægge meget energi og vægt i at inddrage medarbejderen i forandringerne, så processen bliver et samarbejde mellem hele virksomheden. I John Kotters otte trin mod forandringsledelse 11, står der i trin 2, at der skal skabes et team, der overordnet kan styre processen. Her er det vigtigt at medarbejdere inddrages vertikalt Jævnfør opgaveformuleringen. 11 Strategisk kommunikation for praktikere s. 277 Side 9 af 16

10 Det kunne f.eks., være en direktør, en fra økonomi, receptionisten, en fra kontakt, samt de folk, der arbejder i driften. Den interne kommunikation er i højsædet, og derfor ville det være ideelt at skabe en sammenhæng med de, der arbejder administrativt, og de der arbejder i felten. Sætter man John Kotters otte trin mod forandringsledelse ned over processen, er DSB godt på vej. De har skabt en brændende platform, hvor kolde og skræmmende fakta præsenteres for medarbejderen. Trin 3 12 er blevet udført gennem Den Store Sammenhæng. Her har DSB skabt incitamentet og motivationen hos medarbejderen til at følge forandringen. For at viderebringe denne proces og bibeholde motivationen, er det vigtigt at medarbejderen er en del af forandringen, og derved skabes et større sammenhold, hvor alle brænder for eksekveringen. En god værdi kunne være, ikke kun at arbejde for det perfekte resultat, men også huske på den gode indsats på vejen dertil. I trin 7 formulerer Kotter vigtigheden i at holde fast i forandringsprocessen og finde nye arbejdsmetoder. Hvis vi bygger videre på tanken om, at kombinere det administrative med det praktiske, kunne en idé være, at lade medarbejdere skifte job. Tag økonomichefen ud som kontrollør i S-togene, eller lade stewarden på IC4 bruge en dag i signalcentralen. Forståelsen for andres felt er en vigtig bestanddel, og ved at lade medarbejdere komme ud og snuse til de andres felt. Ved at komme væk fra den daglige rutine, skabes der en bredere forståelse for hele DSB, og ikke kun sin egen afdeling. DSB har tidligere haft stort fokus på vækst, hvilket har haft et negativt resultat. I denne forandringsproces, er det derfor vigtigt, at fokus og delmål ikke kun bliver vægtet i tal. Ved at inddrage hvert enkelt led i sådan en stor virksomhed som DSB, er det vigtigt at holde motivationen for alle. At skabe en ny vision, som Jesper Lok udarbejder i Den Store Sammenhæng, og arbejde hen mod den, er en stor motivationsfaktor og incitament. 12 Formuler visionen og strategien, der skal opfylde den John Kotters otte steps Side 10 af 16

11 Den store sammenhæng DSB s udfordringer DSB har været igennem store omvæltninger. Problemerne er kommet af dårlig økonomi, der har været utilfredshed blandt medarbejdere, samt mistillid fra kunderne. For DSB s kunder har mange togrejser været præget af aflysninger på toge, lang ventetid og manglende informationer. Det præger mange danskere, uanset om man bruger toget hver dag til og fra arbejde, eller om man kun bruger DSB en gang om året. DSB skal derfor fungere optimalt hver dag, i alle funktioner og leve op til de forventninger, kunderne har til funktionaliteten. I Den Store Sammenhæng gøres det klart på flere måder, at pålidelighed er den vigtigste værdi hos DSB. 13 Det er den største og første udfordring. DSB skal genvinde kundernes tillid, og holde, hvad de lover. Pålideligheden ligger i punktlighed og god service. Da DSB er statsejet, har alle borgere en lille andel i DSB. Den bedste service skal ydes til alle ligegyldigt, hvem man er og, hvor meget man bruger DSB. 14 Hverdagspendlere skal kunne komme på arbejde i tide, og familier skal kunne sætte deres børn på toget velvidende om, at der bliver taget hånd om dem og, at de får en tryg og behagelig rejse. 15 DSB skal derfor sætte fokus på den eksterne kommunikation. Der er flere faktorer, der spiller ind, hvis DSB s kørefunktionalitet skal fungere. Uforudsigelige vejrforhold, giver flere gange om året aflysninger og store forsinkelser, der skaber stor utilfredshed for kunderne. Det er derfor vigtigt, at information og kommunikation til kunderne fungerer. Det skal viderebringes, hvornår der er aflysninger og ændringer. Uforudsete begivenheder er ikke til glæde for kunderne, eller medarbejdere for den sags skyld, men de kan gøres mere overkommelige, ved hårdt arbejde, hurtig kommunikation og information. 16 For at kunderne får den optimale service, kræves det at de ansatte i DSB, arbejder sammen og yder deres bedste. Det kræver en god indstilling og engagement fra virksomhedens medarbejdere. Det er den anden udfordring, Den Store Sammenhæng adresserer. Medarbejderne skal arbejde med et mind-set, der ser udfordringer med fokus på løsninger. 17 De organisatoriske problemer florerer i en cirkel, for uden effektive og engagerede medarbejdere, er der ikke glade kunder. Dog kan det være demotiverende for medarbejdere, når deres arbejdsplads kritiseres på dagligbasis af medierne, familien, vennerne, osv. 13 Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s. 15 Side 11 af 16

12 Et vigtigt led i motivationen er, at DSB's ledelse anerkender medarbejdernes arbejdsforhold. Ikke alt er forudsigeligt, og ikke alt kan" køre som på skinner". Problemer opstår dagligt, og medarbejdernes opgave ligger i at holde det internt, og stadig gøre kundeoplevelsen nem og let. 18 Den Store Sammenhæng ønsker også at skabe god stemning på arbejdspladsen, ikke kun medarbejdere imellem, men også hos kunderne. Udfordringen ligger i at omvende medarbejderindstillingen. Den Store Sammenhæng er skrevet i øjenhøjde, og med fokus på, hvad løsningerne skal være. En holdningsændring hos medarbejderne sker dog ikke kun på basis af en hvidbog. Det kræver en langt større proces og en god forandringsstrategi. Kampagnen er kun første skidt på vejen mod en lysere fremtid for DSB. Udfordringer ligger også i budgetteringen. DSB skal fortsat følge det økonomiske opsving, der er indtrådt siden forandringsprocessens start. Et større overblik samt en effektivisering af den økonomiske situation, så DSB ikke endnu engang oplever et underskud. 19 Corporate branding af DSB Som tidligere nævnt, har DSB et velkendt brand. Glansen har fortaget sig lidt fra det ellers tidligere så præstigefyldte DSB-logo 20 og hermed også brandet. Administrerende direktør Jesper Lok forklarer her, hvorfor: "Vi har i en årrække fokuseret meget på vækst. Det udviklede sig anderledes end forventet og gik uheldigvis i et vist omfang udover kerneproduktet. Og det har kostet på både kundetilfredsheden og vores omdømme." 21 En af grundende til at brandets værdi er faldende er, at man i mange år har eksponeret virksomheden gennem corporate branding En kommunikationsfaglig disciplin, der fokuserer på de eksterne forhold som logo og reklamekampagner, men ofte overser det interne. Det betyder, at der er opstået et hulrum hos de ansatte i DSB, da de ikke nødvendigvis har kunnet identificere sig med det billede, der blev vidst udadtil. Kulturen blandt medarbejderne har været mindre professionspræget, og organisationens interne identitet har ikke været klar. 18 Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Det serviceløse baneselskab, Vejle Amts Folkeblad, 15/ Opgaveformuleringen, DSB skal tilbage på sporet 22 Jf. Henrik Petersens undervisningsmateriale d. 3/ Side 12 af 16

13 Det er her Den Store Sammenhæng for alvor træder ind i konteksten. Kampagnen bevæger DSB over i corporate branding , hvor det interne perspektiv er lige så vigtigt som det eksterne. Allerede i forordet, gøres det klart at bogen skal være med til at fastlægge DSB's interne identitet. "Grundfortællingen skal bruges til at forstå os selv og forklare vores omverden, hvad vi er - og hvad vi vil." 24 Med en stærk intern kultur, har man grundstenene for en vellykket branding. Eksperter på området vurderer, at omkring 72 procent af virksomhedsværdier handler om varemærket, snarere end de rene fysiske værdier. 25 Det er altså yderst vigtig for DSB at få identiteten "på sporet" igen, hvis den negative strømning ikke skal fortsætte. Med corporate branding 2.0 er processer, strategi, image og relationer også af stor betydning. Alle aspekter der behandles i kampagnen og man kan derfor sige, at Den Store Sammenhæng er et klassisk eksempel på corporate branding 2.0. Dette forsøg på corporate branding af DSB er en del af den forandringsproces, som DSB og Jesper Lok lige nu er i gang med. Formål og budskab DSB skal tilbage på sporet. Kampagnen skærer DSB ind til kernen, og kigger nærmere på grundværdierne. Hvad kan DSB, hvilken betydning har DSB for danskerne og hvad handler DSB om? Formålet er at skabe et fælles grundlag og et fælles udgangspunkt, som gerne skulle spredes til medarbejderne og videre ud til kunderne, så DSB på længere sigt bliver associeret med noget positivt og succesfuldt. Målgruppen er primært ansatte hos DSB, samt de der benytter sig af DSB, men formålet er at give danskerne en good feeling når de tænker på DSB. I reklamekampagnen, formuleres et budskab: Hvad ville Danmark være uden sammenhæng? 26 Når DSB snakker om sammenhæng, refererer de til sig selv, som den sammenhængsskabende kraft, der skaber kontakt mellem a og b og Victor og mormor. 27 Budskabet er derfor i bund og grund: DSB binder Danmark sammen Den ønskede effekt er at skabe et godt omdømme, og dermed tilfredse kunder. Der er ingen tvivl om, at DSB prøver at sætte fokus på deres identitet, ved at skabe en sund internkultur, og lægge vægt på mennesket bag DSB. Vi skal vide, at DSB ikke kun er togdrift, men en stor familie af mennesker, der skaber 23 Jf. Henrik Petersen, undervisningsmateriale d. 3/ Den Store Sammenhæng, Forord, side 7 25 Strategisk kommunikation for praktikere, side 236 l / Den Store Sammenhæng, side 19 Side 13 af 16

14 sammenhængen. Hvis der er en sund og stærk følelse af intern fællesskab vil det smitte af på forbrugeren, og skabe det omdømme, DSB ønsker. Medieomtalen af Den Store Sammenhæng Medierne er stærkt interesseret i at skrive om DSB, hvilket også har været tilfældet efter publiceringen af Den Store Sammenhæng og Sundt DSB. Derudover omtaler medierne, at DSB s økonomi er blevet markant forbedret med stort overskud to år i træk og at Jesper Lok mindre end et halvt år efter offentliggørelsen udtalte, at de allerede var halvvejs i mål, 28 hvilket beviser, at DSB er godt på vej rent økonomisk. 29 Dog har medierne også skrevet kritisk om den økonomiske del af spareplanen, for udgifterne stiger samtidig med, at der skal spares. Specielt skrives der om, at Jesper Lok vil få udbetalt 4,5 millioner kr. i bonus, for at gennemføre den store spareplan. Det stemmer derfor ikke overens med Den Store Sammenhængs vision om at bruge pengene, hvor de skal, og ikke mere end højst nødvendigt. 30 DSB's ledelses' ønske om en forbedret medarbejderindstilling gennem Sundt DSB, aflives af Berlingske Business i en historie, hvor forbundsformand Henrik Horup fra Dansk Jernbaneforbund fortæller, at arbejdsglæden og motivationen aldrig havde været lavere i DSB. Han har også svært ved at se gevinsten i, at der er sparet så meget på mandskabet, når DSB har været nødsaget til at købe 4000 overarbejdstimer hos togpersonalet. I artiklen kunne man også læse, hvordan tillidsrepræsentanter udsendte en fælles meddelelse, hvor de erkender, at det ikke er nogen let ledelsesmæssig opgave at skabe forandring, men at alle tiltag sker uden dialog med medarbejderne 31. Noget tyder på, at Henrik Horup havde ret i sine antagelser i juli, da en rapport fra DSB, i slutningen af december 2013 viste, at arbejdsglæden hos DSB ansatte var faldet markant i forhold til året før. 32 Personaledirektør Inge Ørum Kirk har udtalt, at ledelsen naturligvis tager kritikken alvorligt og at det lader til, at det især har været togpersonalet der har haft svært ved at vende sig til forandringerne 33. Den største succesoplevelse på medarbejderfronten er tiltaget om den nye MUS. 34 I DSB s personaleblad Ud&Se fra marts 2014 kan man læse, at ledelsen nu har implementeret MUS, 28 D. 8. April D. 8. April Jeppesen, Peter: Fyringer betaler bonus til cheferne, Ekstra Blader d. 7. april 2014 Side Berlingske Business d. 7 juli 2013 side d. 8 april d. 8 april Medarbejder Udvikling Samtaler. Side 14 af 16

15 hvor de har startet med togpersonalet, der var de mest utilfredse. Her beretter medarbejderne om positive oplevelser med samtalerne 35. For at opsummere, så er DSB s økonomi blevet markant bedre. Hvad angår pålideligheden, så er DSB blevet mere punktlige, 36 men det tager rigtig lang tid at genvinde kundernes tillid. Det er en svær og længerevarende opgave, som endnu ikke er løst. Ligeledes skal der stadig arbejdes på den interne medarbejderkultur. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at vurdere, hvorvidt DSB kommer endeligt i mål med Sund DSB og Den Store sammenhæng. I 2012 tog de det første vigtige skridt mod forandring. De er i øjeblikket godt på vej, men der er stadig en del, som skal gøres for at komme endeligt i mål. Antal anslag: normalsider: 7, DSB Årsrapport 2013 side 8-9 Side 15 af 16

16 Anvendt litteratur Bøger DSB: Den store sammenhæng, Hansen, Jens Otto Kjær og Hanne Birgitte Jørgensen: Strategisk kommunikation for praktikere. 2. udg. Forlaget Ajour, Artikler Andersen, Eva: Hård spareplan virker for DSB, Jyllandsposten, 24/ Hyltoft, Vibe: Knas i DSBs sporskifte, Berlingske Business, 7/ Jeppesen, Peter: Fyringer betaler bonus til cheferne, Ekstra Blader, 7/ Krog, Thomas N. & Nielsen, Mads K.: Oprør mod direktøren: Han kører DSB af sporet, BT, 22/ Krog, Thomas N. & Nielsen, Mads K.: Personaledirektør: Jeg kan godt forstå frustrationerne, BT, 22/ Madsen, Mogens G.: Det serviceløse baneselskab, Vejle Amts Folkeblad, 15/ Olesen, Jesper: DSB s nye rolle på skinner, Jyllands Posten Erhverv, 17/ Raabæk, Christina: 780 millioner kroner giver ikke én ekstra passagerplads, Politikken, 3/ Unavngivet: Efter mange fyringer er DSB halvt igennem spareplan, Ritzau, 14/ Winther, Johab: Ny DSB-Direktør svinger sparekniven, Berlingske Business, 8/ Hjemmesider: 7/ / / / / / / / Side 16 af 16

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces

Indledning. Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Indholdsfortegnelse Indledning Organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces Interessenter Primære interessenter: Staten: Passagerer: Medarbejderne: Medierne: SWOT- analyse Begrundelse for SWOT Styrker:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG

ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG ANALYSE AF DEN STORE SAMMENHÆNG Studiegruppe 10 Dexter, Esben, Idun, Kathrine og Marie Indholdsfortegnelse Primære interessenter s. 2 Vision, mission & værdier s. 3 Forandringen s. 4 Kotters 8-trinsmodel

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER GRUPPE 9 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER 4 2. 1 PESTEL ANALYSE ( ALLE ) 4 2. 2 SWOT ANALYSE ( ALLE ) 6 2. 3 TOWS ANALYSE ( ALLE ) 9 2. 4 INTERESSENT ANALYSE ( SOFIE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Spørgeguide til lederen:

Spørgeguide til lederen: Bilag 1 Spørgeguide til lederen: Baggrund: Navn: Stilling: Ansat hvor længe? Har krisen kostet banken kunder og medarbejdere? KRISE I den finansielle krise Til krisen: Havde i set krisen komme? Eller kom

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af Mennesker i bevægelse skaber virksomheder i bevægelse præsentation af bevægelse fremdrift målopnåelse resultat FREMDRIFT arbejder for at skabe fremdrift i din virksomhed. Det gør vi ved at sætte mennesker

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

BILAG 1, Side 1 af 4

BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 2 af 4 BILAG 1, Side 3 af 4 BILAG 1, Side 4 af 4 BILAG 2 Model: Informationsarbejdets platform og planlægningsramme. Kilde: Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

afholdt d. 6. juni 2013 Forudsætninger for forandring Hvem er jeg? Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation 06-06-2013

afholdt d. 6. juni 2013 Forudsætninger for forandring Hvem er jeg? Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation 06-06-2013 Forudsætninger for forandring - hvordan kommunikerer man sig til en ændring i hygiejneadfærd på arbejdspladsen? Helle Petersen, ph.d., MPO Lektor i strategisk kommunikation, Roskilde Universitet Erhvervsforsker,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Agenda. 1. Baggrunden: 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse. Mediaomtale. Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan

Agenda. 1. Baggrunden: 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse. Mediaomtale. Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan BAR - togkampagne Agenda 1. Baggrunden: Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse Togpassagerer Medarbejdere Mediaomtale Hvor og hvornår Problembaggrund

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute DSB RepTrak 2006 DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Introduktion 3 Sektion 2: DSBs Omdømmelandskab 11 Sektion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI TVÆRFAGLIG WORKSHOP 1 KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI GRUPPE 2 SACHA BAVNHØJ CASPER LIND JENSEN SOPHIE MARKER MAGNUS BUNDGAARD NIELSEN NICOLE STENSGAARD DSB G RUPPE 2 Sacha Bavnhøj Sophie Marker Nicole

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Bilag til pkt. 6 Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Opdateret september2012 1 Baggrund Lynettefællesskabets (LF) kommunikationsstrategi omfatter den interne såvel som den eksterne kommunikation.

Læs mere

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE FORTÆLLINGEN 1. MÅLET 2. KORT OM OS 3. UDFORDRINGEN OG LØSNINGEN 4. TRE GODE RÅD 5. FREM TIL MÅLET Steffen Torvits Per-Henrik Goosmann

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Netværk for flergangsbygherre. Den 6. maj 2015

Netværk for flergangsbygherre. Den 6. maj 2015 Netværk for flergangsbygherre Den 6. maj 2015 1 Netværk for flergangsbygherre Hvem er jeg? Banedanmark hvem er vi? Baggrunden for BDK s ønske om et netværk for flergangsbygherre o Et meget stort Påbud!

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere