DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014"

Transkript

1 DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla

2 Indholdsfortegnelse Opgaveformulering... 3 Indledning... 4 DSB's interessenter... 5 Et hurtigt overblik... 6 SWOT-analyse... 6 S & W begrundelser... 7 O & T begrundelser... 7 TOWS-analyse:... 8 Vision, mission og værdier:... 9 Forandringsledelse i DSB... 9 Den store sammenhæng DSB s udfordringer Corporate branding af DSB Formål og budskab Medieomtalen af Den Store Sammenhæng Anvendt litteratur Side 2 af 16

3 Opgaveformulering 1. Lav en grundig organisationsanalyse af DSB i en forandringsproces. Analysen skal besvare følgende: 1. Redegør for DSBs primære interessenter. Hvilke opgaver og kommunikationsbudskaber har DSB overfor dem? 2. Lav en SWOT-analyse af DSB 3. Med udgangspunkt i SWOT-analysen bedes I formulere DSBs vision, mission og værdier. Husk at argumentere for jeres forslag. 4. DSB er i færd med at gennemføre en forandringsproces. Giv DSB jeres konkrete anbefaling til, hvorledes de skal gribe denne proces an. 2. Lav en grundig kommunikations- og strategianalyse af DSB s kommunikationsprodukt Den store Sammenhæng og argumentér for jeres vurdering. Analysen skal besvare følgende: 1. Hvilke udfordringer adresserer kommunikationsproduktet Den store sammenhæng? 2. Hvilken kommunikationsfaglig disciplin hører Den store sammenhæng ind under? 3. Hvad er formålet, hvem er målgruppen, hvad er budskabet og hvad er den ønskede effekt? 4. Vurdér ud fra medieomtalen af DSB generelt i hvilket omfang mål og formål i Den store sammenhæng er lykkedes. Side 3 af 16

4 Indledning Efter en længere periode med stort underskud, skiftende ledelse, problemer med IC4-togene, utilfredshed blandt medarbejdere og dårligt omdømme, trådte DSB's nye ledelse i karakter. Det var nødvendigt at gøre noget for at stoppe den negative udvikling. Første skridt mod forandring var offentliggørelsen af kampagnen Den Store Sammenhæng i sommeren Det er nu to år siden og det er interessant at se nærmere på hvilken betydning det har haft for virksomheden. Denne opgave har til formål at belyse DSB i forandringsprocessen. Side 4 af 16

5 DSB's interessenter DSB er en landsdækkende virksomhed, der påvirker mange danskere på daglig, månedlig eller årlig basis. Interessenter for virksomheden er der derfor mange af. En af de vigtigste heraf er medarbejderen. En interessent, der både er økonomisk vigtig og har en direkte indvirkning på eksekveringen. Medarbejderne er DSB's ansigt udadtil. Kampen om den gode omtale må starte hos dem, der møder kunderne i øjenhøjde. Den Store Sammenhæng er henvendt til de ansatte, såvel som til omverden 1, derfor er det klart at den interne og eksterne stemning må hænge sammen. Forbrugeren kan lettere håndtere en evt. forsinkelse/signalfejl hvis de bliver mødt af en smilende og serviceydende medarbejder. Forbrugeren er en primær økonomisk interessant, og den væsentligste indtægtskilde DSB har. DSB har et ønske om at tilfredsstille forbrugeren, og dette opnås ved at levere et bedre produkt: toge til tiden, ingen aflysninger, ingen dobbeltbookinger osv. Lykkedes det DSB at tilfredsstille forbrugeren, vil deres omdømme forbedres, og deres mediedækning vil få en mere positiv vinkling. Den offentlige presseomtale af DSB spiller også en stor rolle. Pressen som interessent påvirker de andre interessenter i stor grad. Forbrugeren, medarbejderen, staten osv., bliver gjort opmærksom ved store overskrifter på omnibusaviserne, og reportageindlæg i nyhederne, når DSB ikke lever op til forventningerne. DSB florerer på alle medieplatforme, og det er derfor vigtigt at DSB viser ansigt, både i de gode og dårlige historier. Tillid hos borgeren er altafgørende og ved at gå i øjenhøjde med forbrugeren og kommentere på eventuelle udfordringer, giver det større troværdighed. DSB er en selvstyret offentlig virksomhed og er derfor ejet af en fjerde vigtig interessent, staten. Transportministeriet sætter den økonomiske dagsorden, og det er derfor en vigtig opgave for DSB, at portrættere sig selv som en velfungerende virksomhed, med en klar ledelsesstruktur. Udover budgettering, er det i særdeleshed vigtigt at vise den bedste effektivitet, da staten kan udkonkurrere DSB, hvis eksekveringen ikke er optimal. 1 Den Store Sammenhæng, side 7 Side 5 af 16

6 Et hurtigt overblik Interessent Rollefunktion Indflydelse 1-5 Holdning Under indflydelse fra Øver indflydelse på Medarbejdere Ansatte 4 Negativ Ledelsen Kunder Forbruger Kunder 3 Negativ Medier Medier Pressen Vagthund 4 Objektiv Kunder Kunder Medarbejdere (påvirker) politikere --> Staten Staten Ejer 5 Positiv Folketinget Medarbejdere Kunder SWOT-analyse For bedre at kunne forstå DSB, benytter vi det strategiske planlægningsværktøj SWOT. Med interessenterne i baghovedet når vi frem til følgende: Side 6 af 16

7 S & W begrundelser DSB's interne styrke er, at de har monopol på jernbanedriften i Danmark. Det betyder, at de enerådigt står for køreplaner, billetsalg, administration af stationer mm. 2 En anden styrke er, at DSB er et velkendt brand, og folk ved, hvilket produkt de udbyder. Det gør markedsføringen lettere, da man kan fokusere direkte på produktet, frem for først at skulle skabe opmærksomhed til virksomheden. Endnu en styrke er, at DSB har miljørigtigheden på deres side. 3 Hvis flere tog toget, ville vi mindske CO2 udslippet væsentligt og det er en faktor DSB også spiller på i sin markedsføring. DSB's interne svagheder er de høje omkostninger. Det medfører høje billetpriser, der afskrækker en gruppe kunder, der i stedet tager bilen. En anden svaghed er pladsmangel, da der ikke er penge til at sætte det antal vogne ind, som der er behov for. 4 Dette gælder især i pendlertogene. Derudover har DSB problemer med manglende punktlighed, og selvom man har indført DSB Rejse Garanti, er det stadig et problem, som koster dem kunder. O & T begrundelser Regeringen har indgået aftalen TogfondenDK, der bl.a. indebærer at timemodellen kan gennemføres 5. Desuden betyder aftalen, at det meste af spornettet i Danmark vil blive elektrificeret. Der er i aftalen også sat penge af, til at anlægge nye spor på eksisterende baner. Dette vil betyde, at mængden af toge kan udbygges, så der kan transporteres både mere gods og flere passagerer. Timemodellen gør, at DSB i fremtiden bl.a. kan fragte passagerer fra København til Aalborg på 3 timer, hvor det i dag tager 4 timer og 19 minutter 6. Den politiske aftale er en klar mulighed for at gøre det mere attraktivt for kunderne, at benytte sig af DSB. Desuden vil indførelsen af elektrificerede toge reducere udledningen af CO2 med tons, hvilket er i god tråd med DSB s grønne profil. Rejsekortet er en anden mulighed for DSB, hvor de kan tiltrække flere kunder, da det ofte kan betale sig at bruge rejsekort frem for enkelt billetter. 7 DSB s trusler hænger ofte sammen med, at de har fået et dårligt omdømme. Det dårlige omdømme kommer bl.a. på grund af hyppige driftsproblemer, der kan skyldes leverandørsvigt. 2 DSB s nye rolle på skinner, JP Erhverv, 17/ Den store sammenhæng, side millioner kroner giver ikke én ekstra passagerplads, Politikken, 3/ / / / Side 7 af 16

8 Ofte sker det at leverandørsvigt, så som signalfejl og generelle fejl på sporene, påvirker DSB s rettidighed. Det er udefrakommende faktorer, der vedligeholdes af Banedanmark 8. TOWS-analyse: 8 d.7/ Side 8 af 16

9 Vision, mission og værdier: Udfra ovenstående SWOT- og TOWS-analyse er vi nået frem til følgende vision, mission og værdier: Vision: Vi vil være Danmarks foretrukne rejseleverandør. Mission: Vi vil tilbyde vores rejsende en god kundeservice og rettidige afgange til en rimelig pris. Værdier: Pålidelighed: Vi skal holde hvad vi lover både internt og eksternt. Kunde- og medarbejdertilfredshed: Uden medarbejdertilfredshed når vi ikke langt. Medarbejderne er vores direkte link til kunderne og et smil fra medarbejderen bliver til smil fra kunden. Engagement: Vi vil motivere og engagere vores ansatte og skabe et godt arbejdsmiljø, med plads til udvikling for en enkelte. Forandringsledelse i DSB DSB er ved at gennemgå en større virksomhedsforandring. Da Jesper Lok trådte til som adm. direktør i 2012, overtog han en virksomhed med røde tal på bundlinjen, der viste at en nedskæring på en mia. kr. i årlige 9 omkostninger frem mod 2015 var nødvendig. Jesper Loks tilgang til forandringsprocessen giver ham ledertypen PaEi, altså med styrkerne producent og entreprenør. Det ses i hans tilgang med fokus på resultater, forandringer, markedsindsigt samt nye strategier og visioner. Jesper Lok skabte en ny strategi under navnet Sundt DSB, og i samarbejde med to af hans tidligere kollegaer fra Mærsk, har Jesper Lok lavet Den Store Sammenhæng. Ideen med denne er, at skabe en sammenhæng mellem medarbejdere, kunder, landsdele. DSB s store underskud medfører, at der skal opsiges ca medarbejdere frem til , og det medfører fra start en usikkerhed, der munder ud i modvilje. DSB har derfor skulle lægge meget energi og vægt i at inddrage medarbejderen i forandringerne, så processen bliver et samarbejde mellem hele virksomheden. I John Kotters otte trin mod forandringsledelse 11, står der i trin 2, at der skal skabes et team, der overordnet kan styre processen. Her er det vigtigt at medarbejdere inddrages vertikalt Jævnfør opgaveformuleringen. 11 Strategisk kommunikation for praktikere s. 277 Side 9 af 16

10 Det kunne f.eks., være en direktør, en fra økonomi, receptionisten, en fra kontakt, samt de folk, der arbejder i driften. Den interne kommunikation er i højsædet, og derfor ville det være ideelt at skabe en sammenhæng med de, der arbejder administrativt, og de der arbejder i felten. Sætter man John Kotters otte trin mod forandringsledelse ned over processen, er DSB godt på vej. De har skabt en brændende platform, hvor kolde og skræmmende fakta præsenteres for medarbejderen. Trin 3 12 er blevet udført gennem Den Store Sammenhæng. Her har DSB skabt incitamentet og motivationen hos medarbejderen til at følge forandringen. For at viderebringe denne proces og bibeholde motivationen, er det vigtigt at medarbejderen er en del af forandringen, og derved skabes et større sammenhold, hvor alle brænder for eksekveringen. En god værdi kunne være, ikke kun at arbejde for det perfekte resultat, men også huske på den gode indsats på vejen dertil. I trin 7 formulerer Kotter vigtigheden i at holde fast i forandringsprocessen og finde nye arbejdsmetoder. Hvis vi bygger videre på tanken om, at kombinere det administrative med det praktiske, kunne en idé være, at lade medarbejdere skifte job. Tag økonomichefen ud som kontrollør i S-togene, eller lade stewarden på IC4 bruge en dag i signalcentralen. Forståelsen for andres felt er en vigtig bestanddel, og ved at lade medarbejdere komme ud og snuse til de andres felt. Ved at komme væk fra den daglige rutine, skabes der en bredere forståelse for hele DSB, og ikke kun sin egen afdeling. DSB har tidligere haft stort fokus på vækst, hvilket har haft et negativt resultat. I denne forandringsproces, er det derfor vigtigt, at fokus og delmål ikke kun bliver vægtet i tal. Ved at inddrage hvert enkelt led i sådan en stor virksomhed som DSB, er det vigtigt at holde motivationen for alle. At skabe en ny vision, som Jesper Lok udarbejder i Den Store Sammenhæng, og arbejde hen mod den, er en stor motivationsfaktor og incitament. 12 Formuler visionen og strategien, der skal opfylde den John Kotters otte steps Side 10 af 16

11 Den store sammenhæng DSB s udfordringer DSB har været igennem store omvæltninger. Problemerne er kommet af dårlig økonomi, der har været utilfredshed blandt medarbejdere, samt mistillid fra kunderne. For DSB s kunder har mange togrejser været præget af aflysninger på toge, lang ventetid og manglende informationer. Det præger mange danskere, uanset om man bruger toget hver dag til og fra arbejde, eller om man kun bruger DSB en gang om året. DSB skal derfor fungere optimalt hver dag, i alle funktioner og leve op til de forventninger, kunderne har til funktionaliteten. I Den Store Sammenhæng gøres det klart på flere måder, at pålidelighed er den vigtigste værdi hos DSB. 13 Det er den største og første udfordring. DSB skal genvinde kundernes tillid, og holde, hvad de lover. Pålideligheden ligger i punktlighed og god service. Da DSB er statsejet, har alle borgere en lille andel i DSB. Den bedste service skal ydes til alle ligegyldigt, hvem man er og, hvor meget man bruger DSB. 14 Hverdagspendlere skal kunne komme på arbejde i tide, og familier skal kunne sætte deres børn på toget velvidende om, at der bliver taget hånd om dem og, at de får en tryg og behagelig rejse. 15 DSB skal derfor sætte fokus på den eksterne kommunikation. Der er flere faktorer, der spiller ind, hvis DSB s kørefunktionalitet skal fungere. Uforudsigelige vejrforhold, giver flere gange om året aflysninger og store forsinkelser, der skaber stor utilfredshed for kunderne. Det er derfor vigtigt, at information og kommunikation til kunderne fungerer. Det skal viderebringes, hvornår der er aflysninger og ændringer. Uforudsete begivenheder er ikke til glæde for kunderne, eller medarbejdere for den sags skyld, men de kan gøres mere overkommelige, ved hårdt arbejde, hurtig kommunikation og information. 16 For at kunderne får den optimale service, kræves det at de ansatte i DSB, arbejder sammen og yder deres bedste. Det kræver en god indstilling og engagement fra virksomhedens medarbejdere. Det er den anden udfordring, Den Store Sammenhæng adresserer. Medarbejderne skal arbejde med et mind-set, der ser udfordringer med fokus på løsninger. 17 De organisatoriske problemer florerer i en cirkel, for uden effektive og engagerede medarbejdere, er der ikke glade kunder. Dog kan det være demotiverende for medarbejdere, når deres arbejdsplads kritiseres på dagligbasis af medierne, familien, vennerne, osv. 13 Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s. 15 Side 11 af 16

12 Et vigtigt led i motivationen er, at DSB's ledelse anerkender medarbejdernes arbejdsforhold. Ikke alt er forudsigeligt, og ikke alt kan" køre som på skinner". Problemer opstår dagligt, og medarbejdernes opgave ligger i at holde det internt, og stadig gøre kundeoplevelsen nem og let. 18 Den Store Sammenhæng ønsker også at skabe god stemning på arbejdspladsen, ikke kun medarbejdere imellem, men også hos kunderne. Udfordringen ligger i at omvende medarbejderindstillingen. Den Store Sammenhæng er skrevet i øjenhøjde, og med fokus på, hvad løsningerne skal være. En holdningsændring hos medarbejderne sker dog ikke kun på basis af en hvidbog. Det kræver en langt større proces og en god forandringsstrategi. Kampagnen er kun første skidt på vejen mod en lysere fremtid for DSB. Udfordringer ligger også i budgetteringen. DSB skal fortsat følge det økonomiske opsving, der er indtrådt siden forandringsprocessens start. Et større overblik samt en effektivisering af den økonomiske situation, så DSB ikke endnu engang oplever et underskud. 19 Corporate branding af DSB Som tidligere nævnt, har DSB et velkendt brand. Glansen har fortaget sig lidt fra det ellers tidligere så præstigefyldte DSB-logo 20 og hermed også brandet. Administrerende direktør Jesper Lok forklarer her, hvorfor: "Vi har i en årrække fokuseret meget på vækst. Det udviklede sig anderledes end forventet og gik uheldigvis i et vist omfang udover kerneproduktet. Og det har kostet på både kundetilfredsheden og vores omdømme." 21 En af grundende til at brandets værdi er faldende er, at man i mange år har eksponeret virksomheden gennem corporate branding En kommunikationsfaglig disciplin, der fokuserer på de eksterne forhold som logo og reklamekampagner, men ofte overser det interne. Det betyder, at der er opstået et hulrum hos de ansatte i DSB, da de ikke nødvendigvis har kunnet identificere sig med det billede, der blev vidst udadtil. Kulturen blandt medarbejderne har været mindre professionspræget, og organisationens interne identitet har ikke været klar. 18 Den Store Sammenhæng s Den Store Sammenhæng s Det serviceløse baneselskab, Vejle Amts Folkeblad, 15/ Opgaveformuleringen, DSB skal tilbage på sporet 22 Jf. Henrik Petersens undervisningsmateriale d. 3/ Side 12 af 16

13 Det er her Den Store Sammenhæng for alvor træder ind i konteksten. Kampagnen bevæger DSB over i corporate branding , hvor det interne perspektiv er lige så vigtigt som det eksterne. Allerede i forordet, gøres det klart at bogen skal være med til at fastlægge DSB's interne identitet. "Grundfortællingen skal bruges til at forstå os selv og forklare vores omverden, hvad vi er - og hvad vi vil." 24 Med en stærk intern kultur, har man grundstenene for en vellykket branding. Eksperter på området vurderer, at omkring 72 procent af virksomhedsværdier handler om varemærket, snarere end de rene fysiske værdier. 25 Det er altså yderst vigtig for DSB at få identiteten "på sporet" igen, hvis den negative strømning ikke skal fortsætte. Med corporate branding 2.0 er processer, strategi, image og relationer også af stor betydning. Alle aspekter der behandles i kampagnen og man kan derfor sige, at Den Store Sammenhæng er et klassisk eksempel på corporate branding 2.0. Dette forsøg på corporate branding af DSB er en del af den forandringsproces, som DSB og Jesper Lok lige nu er i gang med. Formål og budskab DSB skal tilbage på sporet. Kampagnen skærer DSB ind til kernen, og kigger nærmere på grundværdierne. Hvad kan DSB, hvilken betydning har DSB for danskerne og hvad handler DSB om? Formålet er at skabe et fælles grundlag og et fælles udgangspunkt, som gerne skulle spredes til medarbejderne og videre ud til kunderne, så DSB på længere sigt bliver associeret med noget positivt og succesfuldt. Målgruppen er primært ansatte hos DSB, samt de der benytter sig af DSB, men formålet er at give danskerne en good feeling når de tænker på DSB. I reklamekampagnen, formuleres et budskab: Hvad ville Danmark være uden sammenhæng? 26 Når DSB snakker om sammenhæng, refererer de til sig selv, som den sammenhængsskabende kraft, der skaber kontakt mellem a og b og Victor og mormor. 27 Budskabet er derfor i bund og grund: DSB binder Danmark sammen Den ønskede effekt er at skabe et godt omdømme, og dermed tilfredse kunder. Der er ingen tvivl om, at DSB prøver at sætte fokus på deres identitet, ved at skabe en sund internkultur, og lægge vægt på mennesket bag DSB. Vi skal vide, at DSB ikke kun er togdrift, men en stor familie af mennesker, der skaber 23 Jf. Henrik Petersen, undervisningsmateriale d. 3/ Den Store Sammenhæng, Forord, side 7 25 Strategisk kommunikation for praktikere, side 236 l / Den Store Sammenhæng, side 19 Side 13 af 16

14 sammenhængen. Hvis der er en sund og stærk følelse af intern fællesskab vil det smitte af på forbrugeren, og skabe det omdømme, DSB ønsker. Medieomtalen af Den Store Sammenhæng Medierne er stærkt interesseret i at skrive om DSB, hvilket også har været tilfældet efter publiceringen af Den Store Sammenhæng og Sundt DSB. Derudover omtaler medierne, at DSB s økonomi er blevet markant forbedret med stort overskud to år i træk og at Jesper Lok mindre end et halvt år efter offentliggørelsen udtalte, at de allerede var halvvejs i mål, 28 hvilket beviser, at DSB er godt på vej rent økonomisk. 29 Dog har medierne også skrevet kritisk om den økonomiske del af spareplanen, for udgifterne stiger samtidig med, at der skal spares. Specielt skrives der om, at Jesper Lok vil få udbetalt 4,5 millioner kr. i bonus, for at gennemføre den store spareplan. Det stemmer derfor ikke overens med Den Store Sammenhængs vision om at bruge pengene, hvor de skal, og ikke mere end højst nødvendigt. 30 DSB's ledelses' ønske om en forbedret medarbejderindstilling gennem Sundt DSB, aflives af Berlingske Business i en historie, hvor forbundsformand Henrik Horup fra Dansk Jernbaneforbund fortæller, at arbejdsglæden og motivationen aldrig havde været lavere i DSB. Han har også svært ved at se gevinsten i, at der er sparet så meget på mandskabet, når DSB har været nødsaget til at købe 4000 overarbejdstimer hos togpersonalet. I artiklen kunne man også læse, hvordan tillidsrepræsentanter udsendte en fælles meddelelse, hvor de erkender, at det ikke er nogen let ledelsesmæssig opgave at skabe forandring, men at alle tiltag sker uden dialog med medarbejderne 31. Noget tyder på, at Henrik Horup havde ret i sine antagelser i juli, da en rapport fra DSB, i slutningen af december 2013 viste, at arbejdsglæden hos DSB ansatte var faldet markant i forhold til året før. 32 Personaledirektør Inge Ørum Kirk har udtalt, at ledelsen naturligvis tager kritikken alvorligt og at det lader til, at det især har været togpersonalet der har haft svært ved at vende sig til forandringerne 33. Den største succesoplevelse på medarbejderfronten er tiltaget om den nye MUS. 34 I DSB s personaleblad Ud&Se fra marts 2014 kan man læse, at ledelsen nu har implementeret MUS, 28 D. 8. April D. 8. April Jeppesen, Peter: Fyringer betaler bonus til cheferne, Ekstra Blader d. 7. april 2014 Side Berlingske Business d. 7 juli 2013 side d. 8 april d. 8 april Medarbejder Udvikling Samtaler. Side 14 af 16

15 hvor de har startet med togpersonalet, der var de mest utilfredse. Her beretter medarbejderne om positive oplevelser med samtalerne 35. For at opsummere, så er DSB s økonomi blevet markant bedre. Hvad angår pålideligheden, så er DSB blevet mere punktlige, 36 men det tager rigtig lang tid at genvinde kundernes tillid. Det er en svær og længerevarende opgave, som endnu ikke er løst. Ligeledes skal der stadig arbejdes på den interne medarbejderkultur. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at vurdere, hvorvidt DSB kommer endeligt i mål med Sund DSB og Den Store sammenhæng. I 2012 tog de det første vigtige skridt mod forandring. De er i øjeblikket godt på vej, men der er stadig en del, som skal gøres for at komme endeligt i mål. Antal anslag: normalsider: 7, DSB Årsrapport 2013 side 8-9 Side 15 af 16

16 Anvendt litteratur Bøger DSB: Den store sammenhæng, Hansen, Jens Otto Kjær og Hanne Birgitte Jørgensen: Strategisk kommunikation for praktikere. 2. udg. Forlaget Ajour, Artikler Andersen, Eva: Hård spareplan virker for DSB, Jyllandsposten, 24/ Hyltoft, Vibe: Knas i DSBs sporskifte, Berlingske Business, 7/ Jeppesen, Peter: Fyringer betaler bonus til cheferne, Ekstra Blader, 7/ Krog, Thomas N. & Nielsen, Mads K.: Oprør mod direktøren: Han kører DSB af sporet, BT, 22/ Krog, Thomas N. & Nielsen, Mads K.: Personaledirektør: Jeg kan godt forstå frustrationerne, BT, 22/ Madsen, Mogens G.: Det serviceløse baneselskab, Vejle Amts Folkeblad, 15/ Olesen, Jesper: DSB s nye rolle på skinner, Jyllands Posten Erhverv, 17/ Raabæk, Christina: 780 millioner kroner giver ikke én ekstra passagerplads, Politikken, 3/ Unavngivet: Efter mange fyringer er DSB halvt igennem spareplan, Ritzau, 14/ Winther, Johab: Ny DSB-Direktør svinger sparekniven, Berlingske Business, 8/ Hjemmesider: 7/ / / / / / / / Side 16 af 16

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak

Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak Danske Bank Opgaven Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak 1 Indholdsfortegnelse 1 SWOT- OG TOWS ANALYSE AF DANSKE BANK... 3 STYRKER:... 3 SVAGHEDER:...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SEPTEMBER 16 / OKTOBER

SEPTEMBER 16 / OKTOBER HR-News Besøgstal på internettet er ubrugelige Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på internettet. Sygefravær eller

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere