Midt i bladet lige til at tage ud TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET BRANCHEVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt i bladet lige til at tage ud TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET BRANCHEVEJLEDNING"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET Midt i bladet lige til at tage ud Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2005 / årgang 83

2 Leder IndholD Livsfarligt Tetra Kejserens nye klæder! Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Som det sikkert er blevet bemærket af de fleste medlemmer af Brandfolkenes Organisation, har repræsentantskabet på det sidste ordinære møde besluttet, at man samstemmende bakker op om at konstituere undertegnede som formand, indtil der afholdes ordinær generalforsamling i B.O. i marts måned Det var for mig vigtigt, at jeg havde opbakning til dette med et samlet repræsentantskab i ryggen, og det havde jeg. Jeg vil i den kommende tid koncentrere mig om at synliggøre, at mange brandvæsner i dag bruger en uforholdsvis stor mængde energi på at fremstå som perfekte lidt som Kejserens nye klæder. I år 2005 venter alle bare på, at en eller anden træder frem og råber Men han har jo ikke noget tøj på! Det er min overbevisning, at der rundt omkring opretholdes mange facader i forhold til det rette beredskab, beredskabets størrelse, og endelig hvad det forkromede beredskab egentlig er i stand til!? Mange har en forventning om, at der er uanede ressourcer til bekæmpelse af terror, at vi har det bedste udstyr til bekæmpelse af terror osv. men er det nu så fint, som der gives udtryk for? Forsvarsministeren har forklaret, hvorledes han er blevet vejledt af sine; men han har vist også fået en forståelse af, hvad det er, der foregår rundt omkring i landet (se artikel fra landskonferencen). Mange har en forventning om, at beredskabet er et beredskab, som venter på at blive indsat til opgaver, som er naturligt forbundne med brand- og ambulancekørsel. Når man på landsplan taler om nedskæringer i 1. udryknings størrelse, er vi så meget bedre rundt omkring i vores egne brandvæsner, hvor man enkelte steder er meget konstruktive i forhold til at påtage sig opgaver, som ikke er forenelige med udrykninger! Jeg er sikker på, at disse eksempler vil komme frem i lyset i løbet af kort tid, for det er min opgave i min stilling af sørge for, at såvel vores overenskomst som den generelle situation på arbejdspladsen er ideel. Og med dette i tankerne vil jeg da opfordre til, at alle tager denne opgave alvorligt, og at alle snart indser, at vi samlet når meget længere, end når medarbejdere og arbejdsgiver ikke tager samarbejdet alvorligt! Med dette takker jeg for den opbakning, som de respektive klubformænd på mandat fra medlemmerne har givet mig i denne sammenhæng. Landskonference Livreddende eller Overkill?.. 6 Kollegastøtte Senior-nyt Ny ambulance SPORT Personalia Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneè, Konstitueret formand for Brandfolkenes Organisation Redaktør: Brian Vittrup Telefon Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Brian Vittrup Telefon Mail adr: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 25/ Næste nummer udkommer 21/ nr. 5 /oktober 2005 / Forsidefoto: Søndag den 2. oktober besøgte New Yorks tidligere borgmester Rudolph Giuliani Danmark for at takke for den danske støtte i forbindelse med 11. september 2001

3 Livsfarligt Tetra I forrige nummer af Brandmanden rejste vi tvivl om, hvorvidt beredskabet har behov for Tetraradioer. Vi kan nu bringe en artikel udarbejdet af foreningen Vore Børns Fremtid omhandlende de sundhedsmæssige risici ved anvendelse af Tetra. Af: Jeppe Cramon og Michael Schultz Stiftere af Vore Børns Fremtid HVAD ER TETRA? Tetra er en forkortelse for TErrestrial Trunked RAdio, hvilket kan oversættes til jordbaseret komprimeret radio. Tetra-netværket kan bruges til alle former for kommunikation også almindelig telefoni. TetraNet-master og -apparater udsender mikrobølgesignaler med en modulations-frekvens på 17,65 Hz (og komponenter deraf på 35,29 Hz, 52,94 Hz, 70,59 Hz osv.), hvilket ligger meget tæt på hjernens hjernebølger (det, der udgør hjernens taktstok) på 16 Hz. Forsøg med GSM, der ligeledes har modulationsfrekvenser tæt på menneskets hjernebølger, har vist, at hjernens hjernebølger bliver forstyrret. Dette mistænker man for at forårsage bl.a. søvnløshed og depressioner. I modsætning til GSM-masterne sender TetraNet-masterne hele tiden. Modulations-frekvensen på 17,65 Hz er ifølge TetraHealth meget svag, hvorimod TetraNet-apparaters modulations-frekvens er kraftig, og sendestyrken for apparaterne er lavere. NABOER TIL TETRA-MAST SYGE Ægteparret Sheila og Mike Moulton blev naboer til en Tetra-mast og måtte flytte fra soveværelset på 1. sal til kælderen på grund af hovedpine, koncentrationsbesvær og ubehag efter rejsning af masten. Masten var opført uden tilladelse ifølge lokalplanen pga.»tidspres«ifølge selskabet AirWave. Tetra falder ikke ind under reglerne for mobilmaster, og eksperter frygter for helbredskonsekvenserne. UAFHÆNGIGT STUDIE Tetra-systemet pulserer ved 17,6 Hz, som er meget tæt på hjernens 16 Hzbetabølger. Den engelske regerings Uafhængige Mobiltelefon Ekspertgruppe (Independent Expert Group on Mobile Phones) advarer, at hjerneaktiviteten kan blive påvirket. Studier har antydet, at radiobølger i dette frekvensområde kan medføre calciumtab fra hjernen og udløse skader i nerve- og immunsystemet. Kilde: hi/england/hampshire/dorset/ stm. SYGE POLITIBETJENTE North Yorkshire-politibetjente rapporterer om hovedpine, kvalme, migræne, søvnforstyrrelser og hudproblemer efter indførelse af Tetra-systemet. Men afdelingschef Peter Walker forsvarer systemet:»det gamle system var farligere«. Imens rejser videnskabs- og regeringsfolk rundt i landet og forsikrer politistationer om, at systemet er sikkert, og at fordelene ved det nye system opvejer enhver helbredsrisiko, men at radioen skal bæres i et hylster, og der skal bruges øresnegl for en sikkerheds skyld. Mr. Walker bekræfter, at 20 af de betjente, der bruger Tetra, klager over helbredsproblemer. Han siger:»der er ingen videnskabelig evidens, der viser, at systemet er skadeligt, men uheldigvis er der heller ikke bevis for, at det er helt sikkert«. TETRA-UDVIKLERE FORSIK- RER Walker: Vi har modtaget forsikringer fra Tetras udviklere om, at fordelene ved Tetra langt opvejer eventuelle ulemper. Det gamle systems dårlige dækning betød, at en isoleret betjent var mere i fare, end han ville være med Tetra. Tetra har kostet 2,9 MILLIARDER pund at udvikle. GRAVIDE BETJENTE FRITAGET BBC har erfaret, at 173 betjente fra hele landet har klaget over ubehagssymptomer. Som en forholdsregel har gravide betjente fået oplyst, at de ikke behøver at anvende systemet. Senior-chefer fra AirWave/Tetraprojektet er overbeviste om, at systemet er ufarligt, og vil, med støtte fra en videnskabsmand fra National Radiological Protection Board professor Colin Blakemore fortsætte med at udbrede det budskab til politiet. Tetra er også tiltænkt ambulanceog brandvæsen, men nogle regioner er begyndt at søge alternativer. Kilde: stm. HOME OFFICE GØR POLITIET TIL FORSØGSKANINER Den uafhængige forsker Barry Trower blev hyret af Politiforbundet (Police Federation) for at understøtte eksisterende viden om potentielle Tetra-helbredsrisici. Konklusionen fra hans lækkede rapport er, at risiko for cancer ikke kan udelukkes. Ifølge Trower er politifolks helbred blevet tilsidesat af økonomiske grunde.»betjente er forsøgskaniner. De finansielle interesser overgår de sundhedsmæssige, siger han. nr. 5 / oktober 2005 / 3 Fortsættes side 10

4 Landskonferencen september Af: Søren Tipsmark Næstformand for brandfolkenes organisation Landskonferencen for FOA s Brand- og Ambulancefolk var i år forlagt til Vejle. Dette to-dages-arrangement stables på benene af den faglige klub og afvikles for ca kollegaer fra det ganske land. Der var velkomsttaler fra både borgmester og beredskabschef under kyndig vejledning fra klubformand Per Fejrskov. Foto: Per Fejrskov i debat Borgmesteren talte om kommunesammenlægningens betydning, hvor man går fra at være en kommune med ca indbyggere til ca indbyggere. Med hensyn til størrelsesforholdet mellem ansatte i kommune, industri og teknologi drog han en parallel til det øvrige lands fremtidige struktur og var egentlig godt tilfreds. Beredskabschefen fortalte om de opgaver, brandvæsnet var involveret i, og om økonomien. Af de kendte opgaver var bl.a. slukkerservice og telefonkæde. De fremmødte undrede sig dog, da der stod vedligehold af stoppesteder og administration af valgmateriel. Denne undren holdt ved begge dage. Inden frokost startede EUC-MIDT ved Leo Moesgaard op med et indlæg om redningsdykning. Dette fortsatte efter frokosten, hvor menuen stod på gule ærter og pandekager med div. tilbehør jf. forretningsordnen. Foto: Nogen er meget glade for guleærter Indlægget var en total gennemgang af hele uddannelsesforløbet, suppleret af en Falck-redder fra Aalborg med flere års erfaring og Per Søndergaard fra Århus Brandvæsen, der gennemgik uddannelsen sidste år. I debatten undervejs blev der blandt andet stillet spørgsmål til, hvorfor der ikke var gennemført flere hold, end tilfældet er. Og her er prisen for kurset sammenholdt med en realistisk driftspris ikke uvæsentlig. Uddannelsen koster fra til kr., hvor der så kan opnås statstilskud på kr. frem til udgangen af Omkostninger til udstyr, dykkerbil og evt. båd samt antallet af uddannede dykkere for at opretholde et effektivt beredskab må også tages med for at give et ordentligt billede af den økonomiske belastning. Fotoserie: Optagning af mand i vand 4 nr. 5 /oktober 2005 /

5 Senere på eftermiddagen begav vi os til Vejle Havn for at se overfladeredning og evt. prøve Vejle Brandvæsens nye RIB. Rekorden for opsamling af person i vandet ved broen er på 13 minutter, hvilket må siges at være ganske godt, afstandene taget i betragtning. (se foto serie) Derefter var der afsat ca. 1½ time sammen med forsvarsminister Søren Gade (V). Dette var et meget positivt indslag, uanset politisk ståsted. Det virkede absolut, som om ministeren havde sat sig ind i opgaven, og han viste stor interesse for vores arbejdsområde. Efterfølgende var der en længere lobby-snak med en af ministeriets embedspersoner, hvor det skinnede igennem, at de oplysninger, ministeriet får fra Beredskabsstyrelsen, ikke har et indhold, vi som brandfolk kan være tilfredse med. Her tænkes især på analysen fra 80-byers-beredskabet, som slet ikke tager de lidt større byer med. Det er nogle gamle ubrugelige strålerørs-statistikker, der bl.a. ligger til grund for 1+5-bemandingen. Så rent fagligt skal skytset ikke rettes mod ministeren men imod Beredskabsstyrelsen, men det kan vel ikke undre nogen i dag. Under middagen skulle næste års værtsby findes, og ikke overraskende blev det Viborg. I samme moment blev der indstiftet en forkromet pionerøkse, der fremover skal følge den næstkommende værtsby som en slags huskenål. Torsdag morgen startede op med indlæg fra Pen- Sam, og dernæst fulgte en større gennemgang af fyrværkeribranden i Seest ved beredskabsinspektør Finn Hansen. Alvorligheden og forløbet af denne brand er blevet belyst fra mange sider, også med udenlandske eksperters hjælp. Men der er stadig Foto: Forsvarsministeren i debat uløste gåder i forløbet, som mangler en fornuftig forklaring, og om disse nogensinde bliver belyst korrekt, må stå hen i det uvisse. Dagen blev afsluttet med en orientering fra Branche arbejdsmiljøområdet ved Michael Dahl fra Roskilde. Landskonferencen 2005 nr. 5 / oktober 2005 /

6 Lægeambulancer: livreddende eller OVERKILL? Af: redaktør Brian Vittrup Når medierne og politikerne taler om gavnen af lægeambulancer, benyttes ofte udtrykket, at de har en livreddende indsats. Men har de rent faktisk en livreddende effekt? Eller rettere: Er det deres lægelige kompetencer, der gør en eventuel livreddende forskel? Udgangspunktet er årsrapporten fra 2004 for landets største lægeambulance, nemlig H:S-Lægeambulance (Hovedstadens Sygehusfællesskab) en rapport, som dokumenterer, hvilke typer ture H:S-lægeambulancer har været involveret i, og hvilken type behandling lægeambulancen har ydet. Det er hensigten med artiklen at belyse, i hvor stor udstrækning der har været et behov for lægefaglig ekspertise på skadestedet, eller om en niveau II-behandler eller en paramediciner ville have været tilstrækkelig. Det er således ikke hensigten at rejse tvivl om, hvorvidt de tilstedeværende læger har ydet en præhospital indsats, men udelukkende at forsøge at belyse, om der er et reelt behov for læger i det omfang, de i dag medsendes. H:S-Lægeambulance blev, som landets første, etableret tilbage i 1985 på et tidspunkt, hvor uddannelsesniveauet i ambulancetjenesten var meget lavt. Det var derfor meget begrænset, hvilke former for behandlinger datidens ambulancefolk kunne iværksætte. Ofte var deres eneste opgave af ren transportmæssig karakter. Igennem de sidste 20 år har ambulanceuddannelsen gennemgået en radikal udvikling, hvor det seneste element er etableringen af en paramedicinsk uddannelse. I takt med det øgede uddannelsesniveau blandt ambulancefolkene og udviklingen af udstyret i ambulancerne skulle man tro, at behovet for lægeambulancer ville være dalende. Men ser man på antallet af udrykninger og på antallet af lægeambulancer i hele landet, så har dette være støt stigende i samme periode; men hvorvidt dette er udtryk for et reelt behov, vil jeg i det efterfølgende forsøge at belyse. I 2004 blev H:S-Lægeambulance alarmeret gange (ambulancerne i H:S kørte ca akutte ture i samme periode). Af disse blev H:S-lægeambulancer afmeldt på ca af primærambulancer, ud fra den betragtning, at ambulancemandskabets kompetencer kunne dække den pågældende patients behov. Der er nøje instruks, der angiver, hvornår en lægeambulance i H:S må afmeldes. Af de resterende ca udrykninger var 730 af disse til patienter med sikre dødstegn. Tilbage er ca ture, hvor H:S-Lægeambulance har opnået patientkontakt. I rapporten er følgende fordeling benævnt som den væsentligste behandling, der er udført i forhold til de ca patienter. Hyppigste / Væsentligste behandling Anlæggelse af intravenøs adgang (IV) Intravenøs væske (isotonisk saltvand) Intubationer Inhalation af bronkieudvidende medicin (bricanyl) Intravenøs sukker til behandling af for lavt blodsukker Indgift af smertestillende medicin, morfin eller fentanyl Nitroglycerin til hjertetilfælde Modgift til forgiftning med morfinpræparater eller benzodiazepiner patienter 585 patienter 252 patienter 488 patienter 391 patienter 723 patienter 659 patienter 270 patienter Det interessante ved denne oversigt over de hyppigste behandlinger er: 1. Ca. 75 % af de hyppigst udførte behandlinger ligger inden for en ambulancebehandler niveau II s kompetence. 2. Ca. 21 % af de hyppigst udførte behandlinger ville kræve en ambulancemand med en paramedicinsk uddannelse. 6 nr. 5 /oktober 2005 /

7 Tilbage er ca. 4 % eller 252 ture på årsbasis, hvor den hyppigste behandling har krævet en lægelig indsats. Disse 4 % eller 252 ture omhandler udelukkende intubation, da dette ikke ligger inden for hverken ambulancebehandlerens eller paramedicinerens kompetenceområde. Dog findes der allerede i dag amter, hvor den præhospitale leder har givet uddannelse og efterfølgende kompetence til et udbredt alternativ til intubation, nemlig anlæggelse af larynxmasker. I H:S-Lægeambulances årsrapport 2004 betegnes 312 indsatser som værende af livreddende karakter. Det er desværre ikke nærmere beskrevet, hvilken type patienter der her er tale om, ej heller hvorvidt en ambulancebehandler eller eventuelt en paramediciner ville have kunnet udføre samme livreddende behandling. Men tager man udgangspunkt i HS- Lægeambulances egne tal (i ovenstående tabel), så må den umiddelbare konklusion være, at en øget brug af paramedicinere ville have samme effekt som brugen af lægeambulancer. Denne konklusion er H:S-Lægeambulance da også selv nået frem til i forbindelse med udarbejdelsen af en evalueringsrapport omkring brugen af paramedicinere, sommeren Dette har dog hverken fået ledelsen på H:S-Lægeambulance eller den præhospitale leder i H:S til at foreslå brug af paramedicinere frem for brug af læger, hvilket umiddelbart virker absurd, set i lyset af, at omkostningerne ved brug af en paramediciner er ca. 20 % af, hvad en lægeambulance koster samfundet. Sagt på en anden måde, så er det mange gange blevet slået fast, at den vigtigste faktor i den præhospitale indsats er tidsfaktoren, og ud fra den betragtning burde det være interessant, at man kan få 5 gange så mange paramedicinerenheder i forhold til prisen for en lægeenhed, og ud fra de faktuelle oplysninger 5 gange så mange enheder, som kan løse de samme opgaver. Førnævnte rapport afdækker, at man i særligt udvalgte kategorier af akutte ambulanceture, hvor man typisk ville afsende lægeambulance, med fordel kunne afsende paramedicinsk kompetence i stedet. Dette i op til 93 % af tilfældene, dog med mulighed for lægefaglig backup til paramedicineren, hvilket vil sige en formaliseret døgndækkende telefonisk supervisionsmulighed på et hospital. I forbindelse med den kommende regionsdannelse trænger vi til en debat, der tager afsæt i de samfundsmæssige omkostninger ved at drive lægeambulancer, set ud fra et cost-benefit-synspunkt, altså den bedste vare til den bedste pris. Debatten præges i dag i høj grad af de læger, der sidder på ledelsesposter på lægeambulancerne og de præhospitale lederposter. Dette gør i sagens natur debatten meget unuanceret. H:S-Lægeambulances årsrapport kan downloades på: Evalueringsrapport om paramedicinere kan downloades på: (under rapporter). nr. 5 / oktober 2005 /

8 Hårde drenge har også bløde numser Af:Tommy Kjær 507/Københavns Brandvæsen KOLLEGASTØTTEnetværket er nu en realitet i Københavns Brandvæsen, og der er uddannet i alt 17 personer heraf 7 brand- og ambulancefolk, én per station i Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress (RITS) og som misbrugskonsulenter. Kollegastøtte er en gammelkendt sag i KB. Allerede sidst i 80 erne blev dengang bl.a. brandmand, nu stationschef, Flemming Hejdenberg udvalgt til såkaldt signalfanger. Siden er konceptet udviklet, og da stationschef Niels Lauridsen får kontakt til psykolog Henrik Lyng på Bernstorff Slot, kommer der skub i tingene, og et mere professionelt og struktureret kollegastøttenetværk er i dag en realitet. Næste mand på podiet var kvinde: norske Guro Fykse, som bl.a. arbejder med psykisk arbejdsmiljø i forskellige virksomheder. GF fortæller om et par forskellige episoder, hvor hun tilkaldes til firmaer, som har oplevet dødsulykker, og hvor RITS-metoden var den brugbare løsning, med psykologisk debriefing, både i grupper og individuelt. Også her bruges opfølgende samtaler. RITS-uddannelsen er meget anerkendt og benyttet i både Sverige Til sidst var det danske Hanne Holmboe, offshore-sygeplejerske og Norge, og jeg havde den fornøjelse at være sammen med på Norges største olieboreplatform. Her er en arbejdsplads, flere af disse psykotraumatologer hvor man er sammen 24 timer i RITS (en titel, man får med en døgnet, 14 dage i træk. overbygning på RITS-grunduddannelsen) på en temadag afholdt på Det medfører en del problemer for oliebisserne, både af personlig karakter og som følge af ulyk- Bernstorff Slot, med Henrik Lyng som kursusleder. Der blev holdt ker eller tæt på-hændelser på foredrag af tre af disse pt-rits. selve arbejdspladsen. Her fortæller HH om et par situationer, hvor Første mand på podiet var RITS har været til stor hjælp for fra Sverige: Tomas Malmqvist bisserne. fra Nordiska Instituttet for Krishandtering. TM fortæller om Alt i alt en meget god dag, der RITS-samtaler med bl.a. pårørende giver en nødvendig inspiration. til transplantationsbørn, ofre med krigstraumer og ansatte, som udsættes for vold eller trusler om vold under udførelsen af dagligt arbejde et emne, flere og flere brand- og ambulancefolk desværre kan tale med om. Her var det interessant at høre, hvordan der afholdes opfølgende samtaler med de ramte hhv. 3, 6, 12, 18 og 24 måneder efter voldshændelsen. Dette er en metode, der har vist sig særdeles effektiv i forhold til at modvirke frygt for at udføre ens arbejde og generelt at modvirke for tidlig udbrændthed på arbejdspladsen. Foto:Tomas fortæller om RITS i Sverige 8 nr. 5 /oktober 2005 / Foto:Man kan ikke altid selv se problemet! Hvis vores eget kollegastøttenetværk til stadighed skal kunne udvikle sig og blive endnu bedre, er det efter min mening nødvendigt løbende at blive sendt på den slags kurser/dage, men det burde heller ikke være et problem, da vi jo selv betaler med fridage og selv skal sørge for frihed fra vagt. Ring til en af dine kollegastøtter, hvis du ryger ind i noget, eller hvis du bare vil snakke! Det er ikke en skam at have et problem, men det er en skam ikke at gøre noget ved det. Hårde drenge har også bløde numser. Tommy 507, 2. F

9 BRANCHEVEJLEDNING TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET nr. 5 / oktober 2005 / / Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

10 TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt at du aktivt medvirker i at blive sat ind i gældende regler og aftaler om arbejdsmiljøet, samt hvilke arbejdsfunktioner du skal udføre. På de enkelte arbejdspladser er der oprettet sikkerhedsorganisationer, hvor arbejdsgivere og ansatte samarbejder om at sikre, at arbejdsmiljølovens krav om et sikkert og sundt arbejdsmiljø overholdes. Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres fuldt forsvarligt. Arbejdslederen skal samarbejde om og medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det er vigtigt, hurtigst muligt, at blive instrueret i at kunne udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og derefter lige så vigtigt, at følge de givne instruktioner. Medarbejderne er forpligtede til at fremme sikkerhed og sundhed på deres arbejdsplads. De er endvidere forpligtede til at samarbejde om sikkerheds- og sundhedsarbejdet bl.a. ved at vælge sikkerhedsrepræsentanter. Er du i tvivl om forhold omkring arbejdsmiljøet, har du ret og pligt til at henvende sig til din sikkerhedsrepræsentant, din arbejdsleder eller arbejdsgiveren. Enhver ansat har endvidere ret til at forlade arbejdspladsen eller et farligt område, i tilfælde af en alvorlig umiddelbar fare, som ikke på anden måde kan undgås. Arbejdsmiljøet i brandvæsener og redningskorps kan udsætte de ansatte for stærke fysiske og psykiske belastninger såvel i det daglige arbejde, som under øvelser og i indsatser. Da det ved brandvæsner og redningskorps er vanskeligt, at gennemføre sikkerhedsarbejde i den akutte fase af en indsats, skal sikkerheden og arbejdsmiljøet varetages gennem planlægning, vejledning, uddannelse, øvelser og træning.

11 Men den ansvarlige leder skal dog altid vurdere om en opgave kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, inden den sættes i gang. Arbejdsmiljøarbejdet understøttes bl.a. gennem de arbejdspladsvurderinger der skal udarbejdes på arbejdspladsen og for de alle arbejdsfunktioner. Du bør sætte dig ind i de vejledninger der findes i Håndbog med branche-vejledninger om sikkerhed og arbejdsmiljø for brand- og redningsbranchen. Branchevejledningerne har betydning for din sikkerhed og dit arbejdsmiljø. Se også Notat om Branchevejledningers status indenfor brand- og redningsområdet. Denne vejledning er udarbejdet for Branche-arbejdsmiljørådet for transport og engros af Planudvalget for brand- og redning, som består af repræsentanter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Forbundet af Offentligt Ansatte, Falck Danmark A/S og Specialarbejderforbundet i Danmark. nr. 5 / oktober 2005 / / Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Arbejdstilsynet har udarbejdet en serie Arbejdsmiljøvejvisere, i Nr.18 om Brandvæsen og Redningskorps kan du læse om de særlige fysiske og psykiske risici der findes indenfor brandog redningsområdet. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejleder om arbejdsmiljø og sikkerhed i form af Branchevejledninger. Vejledningerne indeholder metoder til at imødegå de særlige risikomomenter og arbejdsmiljøproblemer der findes indenfor brand- og redningsområdet. Vejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation. Eller via Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Fællessekretariatet Børsen, 1217 København K. Telefon Du kan læse mere om Planudvalget og se de øvrige branchevejledninger på

12 Du kan hente alle branchevejledningerne på: Layout: Palle Gram Tryk: CT GRAFISK A/S, Hobro 1. udgave, 1. oplag 2004 ASC varenr.: ISBN: Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center nr. 3 /juni 2005 /

13 Seniornyt Af: Sven Præst, formand for seniorklubben Vi er nu startet med vores onsdagsmøder i FOA 1-huset på Vilhelm Thomsens Allé 9 i Valby, og vi håber på, at vi kan fortsætte i disse lokaler i årene fremover, især da der her er mulighed for, at alle uanset mobilitet kan deltage. De næste møder er den første onsdag i måneden, 2. november og 7. december. Vi forsøger den 7. december at arrangere onsdagsmødet som et julemøde i lighed med sidste år. Det vil naturligvis kræve en tilmelding og en betaling på 50 kr. Tilmeldingen kan ske til kassereren på mødet i november og skal være ham i hænde senest den 30. november Efterårsfesten 2005 Torsdag den 10. november afholder vi igen vores efterårsfest i Amager Selskabslokaler på Amager. Seniornyt Oktober 2005 Vi har jo som alle foreninger og klubber i dette land en stram økonomi, så derfor har vi valgt at holde festen i Amager Selskabslokaler igen. Her modtager vi altid en udsøgt service og nogle meget veltillavede og lækre anretninger og sidst men ikke mindst drikkevarer til fornuftige priser. Vi håber naturligvis, at mange også denne gang vil deltage i vores efterårsarrangement. Seniorklubbens medlemmer har allerede modtaget program og indbetalingskort. nr. 5 / oktober 2005 / Indbetalingskortet gælder både for kontingentindbetaling for 2. halvår samt deltagelse i efterårsfesten. Deltagelse i efterårsfesten er 175 kr. per person. Kontingentsatserne: 9 Medlemskontingent for 2. halvår er 175 kr., plus efterårsfest 350 kr. Kontingent for 2. halvår for enker er 75 kr., plus efterårsfest 250 kr. Kontingent for 2. halvår for passive er 90 kr., plus efterårsfest 265 kr. På bestyrelsens vegne Sven Præst

14 Livsfarligt Tetra fortsat fra side 3 Trower: Vicepræsidenten i Mobiltelefoni Ekspertgruppen, Lawrence Challis, afviser bekymringer om helbredsrisici.»challis sagde, han havde læst min rapport. Jeg spurgte, om han ikke mente, det er forkasteligt at bede betjente bruge Tetra, når regeringen ikke kan udelukke langtidskonsekvenser som kræft. Han svarede: Hvad er der galt ved det? Network News har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Challis. Politiforbundets formand, Fred Broughton: Denne rapport fra en uafhængig forsker er problematisk. Vi afventer stadig svar på en serie af spørgsmål vedr. langtidskonsekvenserne fra Tetra. Kilde: networkitweek/news/ / police-fear-cancer-risks-airwave. TROWERS KONKLUSION: I dette dokument er der en masse data, der antyder, at langtidsudsættelse for mikrobølger er skadelig. Men: Videnskab handler om argumenter. Det er farligt, når en videnskabsmand insisterer på, at han/hun har ret. Videnskabsfolk, der har påstået at have ret (ofte offentligt) og efterfølgende har vist sig at have taget fejl, inkluderer dem, der behandlede thalomid, asbest, BSE, tobak, Golfkrigssyndromet, GMO-mad og vitamin B6, bare for at nævne nogle få.så lad os antage, at jeg tager fejl, og lad os antage, at hver eneste af de videnskabsmænd, hvis akkumulerede arbejde udgør tusinde af års arbejde, som jeg refererer til i min rapport, også tager fejl. For argumentets skyld. Mit argument er uændret og simpelt. Jeg foreslår, at politibetjente får mulighed for at få adgang til begge sider af denne videnskabelige debat, med al litteratur til deres disposition. At de får lov til selv at beslutte, om de vil bruge Tetra. Hvis hver betjent beslutter, at de elsker Tetra så meget, at de vil tage det med hjem i seng, har jeg ingen problemer med det. Det eneste, jeg beder om, er, at betjentene får et valg, når deres fremtidige helbred står på spil. Kilde: trower.htm. Se foreningens hjemmeside på: Kildeangivelse: Ovenstående artikel bygger blandt andet på en artikel udarbejdet af det engelske BBC. 0 nr. 5 /oktober 2005 /

15 Set af fotograf Gert Jensen Søndag den 2. oktober besøgte New Yorks tidligere borgmester Rudolph Giuliani Danmark for at takke for den danske støtte i forbindelse med 11. september Lørdag den 1. oktober blev Frederiksbergs nye ambulance stjålet, mens mandskabet var oppe i en lejlighed hos en hjertepatient. På billed har politiet fundet den efterladte ambulance. Ambulancens båre måtte transporteres på alternativ måde Set af fotograf Gert Jensen nr. 5 / oktober 2005 / Københavns Brandvæsen fik assistance af Tårnbys tankvogn, da der var ild i skrothandlen i Sydhavnen. Set af fotograf Gert Jensen 11

16 Ny ambulance på Frederiksberg Ambulancer fra Frederiksberg Brandvæsen har i mange år været af amerikaner-typen, men nu har de indkøbt Mercedes-Benz Sprinter. Læs her om baggrunden for dette vogntypeskift. Af: Jakob Poulsen 5121, Frederiksberg Brandvæsen Så er tiden kommet til, at vi skal have en ny ambulance. Og efter at have studeret de nye T5-ambulancer i Københavns Brandvæsen samt Gentofte Brandvæsens Sprinter var vi umiddelbart stemt for at vælge en Sprinter, da vi fandt pladsen i VW T5 for trang. Det var dog en studietur til Tyskland, der dannede baggrund for vores endelige beslutning. I Tyskland havde vi mulighed for at prøvekøre en tysk ambulance af Sprinter-typen, men som er udstyret med en anden undervogn end den, man ellers har set på Sprinter-ambulancer i Danmark. At valget primært stod imellem en VW T5 og en Mercedes-Benz Sprinter, skyldes, at disse overholder de nye EU-krav, hvilket vores nuværende Ford Econoliner ikke gør. Vores nye ambulance er bygget af det tyske firma Hospimobil. Kontakten til det tyske firma er gået igennem HMK Ringe Karrosseri A/S. Her har Leif Sørensen været kontaktperson og blandt andet været en stor hjælp med hensyn til de sproglige barrierer, der har været med tyskerne. Derudover skal der lyde en stor tak til Leif Sørensen for at have stået til rådighed næsten dag og nat for ambulanceudvalget på Frederiksberg i forbindelse med opbygningen af vores nye ambulance. Det er blandt andet takket være ham, at mange af vores ønsker om indretning er blevet opfyldt. Hele indretningen er lavet ud fra tegninger, som mandskabet på Frederiksberg har udarbejdet. Selve opbygningen/indretningen er blevet til med inspiration fra både Københavns nye T5 er og Gentoftes Sprinter suppleret med ideer fra vores gamle ambulance. Opbygningen i bårerummet er lavet af lamineret krydsfiner, som er meget rengøringsvenligt. Alle samlinger mellem gulv og skabe er silet, så der er mulighed for at rense den indvendig med en damprenser, uden at noget tager skade. Skabe og betjeningspanel for lys, varme, udsugning og indsugning samt iltregulering er placeret på en sådan måde, at behandleren kan nå det meste fra behandlersædet. En lille detalje er, at defibrillatoren er placeret ved skydedøren, når den ikke er i brug, men skulle behovet opstå, kan den tages ud inde fra bårerummet uden at åbne skydedøre. Med hensyn til siddepladserne i bårerummet har vi fået opfyldt et ønske om ikke at have nogen klapsæder men derimod to ergonomisk korrekte sæder, som også kan køre frem og tilbage, så man har mulighed for at have en god arbejdsstilling. Alt materiel i bårerummet er lukket inde i skabe for nemmere at kunne holde det rent. 2 nr. 6 / december 2003 / nr. 5 /oktober 2005 /

17 Udstyr kan nåes fra behandlersædet Ergonomisk korrekte sæder Udvendig er den jo blevet grøn og gul. Der er blevet lavet nogle undersøgelser, som viser, at for at vi bliver set bedst muligt, skal den være lavet enten i firkanter eller også skal den være bolsjestribet. Derfor har den fået de måske lidt britisk-inspirerede firkanter forneden. Den grønne farve ses meget tydeligt, og så er grøn jo Frederiksbergs kommunefarve. Den grønne bliver blå, når den bliver belyst. I venstre skydedør findes bla. scoopbåre nr. 5 / oktober 2005 / 13 En lille detalje er, at defibrillatoren er placeret ved skydedøren, når den ikke er i brug, men skulle behovet opstå, kan den tages ud inde fra bårerummet uden at åbne skydedøre.

18 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Fodbold Floorball Golf Motion Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon 18 SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden Efter forhandling er det vedtaget at BI-news har en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på NM 2005 (kanotur) Kanotur på Mølleåen onsdag den 24/ Efter to års planlægning skulle det vise sig om kanonerne holdt vand. 32 kanoer på Mølleåen! vi havde budgetteret med 50, så der var plads nok. Læs artiklen i BI-news nr. 136 NM 2005 (fodbold) Efter ca. 2 års arbejde var det med stor forventning at vi, 373 Kim, 554 Frank, 922 Lars og 902 Bjarne, tog imod vores Nordiske og egne brandbrødre på fodbold anlægget. 8 hold havde tilmeldt sig turneringen og de blev inddelt i to grupper. Læs det hele i BI-news nr. 136 Floorballafdelingen VH Henrik 834, BI-news redaktør Svømmeafdelingen Skytteafdelingen Lige hjemvendt fra Rendsburg i Tyskland, og stadig svært ved at få armene ned, da 1. holdet fra Brandvæsenet Idrætsforenings skytteafdeling vandt Læs artiklen i BI-news nr. 137 Cykelafdelingen DET ER NU SÆSON START DEN ALLE ER VELKOMNE. Læs det hele i BI-news nr. 137 Cykelafdelingen og Aktiv Cykelrejser kommer igen med et godt tilbud. En uge på Mallorca, fra den 23. april til den 30. april, med fly fra Mærsk Air. Du får ½ pension, du får transfer til- og fra hotellet, som bliver Playa Cala Mayor, altså det samme som sidste år. Du får søde rejsekammerater, du får slidt r. ud af bukserne Læs artiklerne i BI-news nr. 137 Golfafdelingen Golfafdelingen har netop spillet sin årlige match mod Malmø Brandvæsen. Denne gang tabte vi desværre med mindst mulig margen Et ½ point!!! Næste år napper vi dem Henrik 834 Kan ikke læses i BI-news endnu Fristen for tilmelding til WPFG 07 i Adelaide, Australien er udløbet. 62 har tilmeldt sig NM 2005 (TRI) I 2003 overtog BI værtskabet for Nordiske Mesterskaber og jeg blev valgt ind i styregruppen for at hjælpe med tilrettelæggelsen. Jeg skulle være hjælper ved triatlon stævnet, men inden jeg fik set mig om... Læs det hele i BI-news nr. 136 Bjergklubben I juni måned var 12 medlemmer af Bjergklubben på Kanotur i det sydsvenske. Humøret var som altid højt. (Det skal det vel egentlig også være i Efter en lang og tiltrængt sommerpause, er det nu på tide at starte med træningen igen. Træningen vil ligesom sidste sæson blive afviklet i Hermeshallen Hal 2, Steenwinkelsvej 19 på Frederiksberg onsdage kl Læs det hele i BI-news nr en bjergklub) Igen i år søsatte vi kanoerne Læs det hele i BI-news nr 134 NM 2005 (formandsord) Vi nedsatte i 2002 en Styregruppe i BI, som havde ét eneste erklæret mål, nemlig at give vores gæster ved de netop overståede Nordiske Mesterskaber en på opleveren. Hvis man kan måle succes i grader Læs det hele i BI-news nr. 135

19 Personalia København: Afgang: Brandmand 915 Steen Spanggaard er afgået med udgangen af september måned. Brandmand 756 Palle Clausen er afgået med udgagnen af august måned. Brandmand 130 Kim Janos Hansen er afgået med udgangen af august måned. Brandmand 721 Jens Christian Svendsen afgår med udgangen af oktober måned. Brandmand 891 John Daniel Harthimmer udgår med udgangen af oktober måned. Brandmand 504 Steen Rasmussen afgår med udgangen af november måned. Dødsfald Pensioneret korpsbrandmester Georg Dirchsen er afgået ved døden den 23. juni 2005 Taksigelser Tak for opmærksomheden ved 563 Erik Kristell s begravelse. Grete Kritell Gentofte Brandvæsen. Ansættelser: Martin Andre`Assentoft er ansat som brandmand pr.1 september Henvendelser vedr. personalia bedes rettet til Sanne Henriksen på telefon eller via mail: nr. 5 / oktober 2005 / Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp 19 Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Falck søger akutreddere, ambulancebehandlere samt ambulanceassistenter niveau I Falcks Region Øst søger akutreddere til bemanding af vores 6 akutstationer i Frederiksborg Amt. Herudover søges ambulancebehandlere/ambulanceassistenter niveau I til både Driftområde Frederiksborg Amt og Driftområde Storkøbenhavn. Jobbet: a. akutredder: Der forrettes tjeneste på en eller flere af de 6 akutstationer, der er beliggende i Jægerspris, Frederiksværk, Græsted, Allerød, Fredensborg samt Helsingør. Gruppen består af 26 mand, som udgør en selvstyrende gruppe. b. ambulancebehandler/ambulanceassistent niveau I: Der forrettes tjeneste på en af de 16 stationer. Tjenesten kan være enten på døgnvagt eller effektiv 12 timers tjeneste. Vi lægger vægt på den selvstændige præstation samt beslutningsdygtighed, fleksibilitet og ikke mindst gode samarbejdsevner i forhold til kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Kvalifikationer: a. akutredder: har gennemgået opdateringsuddannelsen på niveau II har fungeret som behandler i min. 2 år gerne kendskab til sygehusstrukturen i Frederiksborg Amt vil indgå i en selvstyrende gruppe kan tage ansvar for egen læring deltager aktivt i gruppens arbejde er villig til at gennemgå nødvendig uddannelse b. ambulancebehandler/ambulanceassistent niveau I: Behandler på niveau II/afsluttet uddannelsen som redder Afsluttet niveau I. For alle stillinger gælder: Kørekort til bil (gerne erhvervskørekort og kategori C, dog ingen betingelse) Et godt helbred God fysisk form En positiv og serviceminded livsindstilling Du skal indsende straffeattest med din ansøgning Vi tilbyder: Ansættelse i henhold til overenskomst med 3F/CF En løn for assistent niveau I mellem kr ,09 og kr ,62 pr. måned En løn for behandler niveau II mellem kr ,41 og kr ,94 pr. måned Fri uniform Gode kolleger samt en uformel ledelsesstil Ansættelsesgrundlag: Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem HTS-A og 3F/CF i Danmark med de dertil hørende lokalaftaler og vagtordninger. Løn: Lønnen er sammensat af grundløn, kvalifikationsløn, evt. døgnvagtstillæg og anciennitetstillæg. Hertil kommer genetillæg i henhold til den vagtordning, der arbejdes efter. Pensionsordning iht. overenskomst. Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger kan indhentes på vores hjemmeside eller hos planlægningschef Pernille Søndergaard på tlf eller mobil Tiltrædelse: Snarest Ansøgning: Skriftlig ansøgning, enten mrk.: Akutredder Region Øst eller Ambulancebehandler Region Øst eller Ambulanceassistent Region Øst, sendes til: Falck Danmark A/S Personaleafdelingen Falck-Huset, Polititorvet 1780 København V Ansøgningsfrist: Fredag den 11. november 2005 nr. 5 / oktober 2005 / Falck er en virksomhed, hvis hovedopgaver siden 1906 har været at forebygge ulykker, nødsituationer og sygdom samt redde nødstedte og syge. I Danmark beskæftiger vi ca medarbejdere, fordelt på 131 stationer, 5 vagtcentraler samt diverse administrative stillinger. Uanset uddannelse, stilling og arbejdssted har vi det til fælles, at vores hverdag handler om kundernes sikkerhed og tryghed. Det er et stort ansvar, og naturligvis stiller det krav til os som mennesker og som Falck-medarbejdere at forvalte det ansvar. Men det giver os også mange spændende og afvekslende arbejdsopgaver. De 5 vagtcentraler er teknologiske højborge, der modtager alle anmodninger om assistance og derefter varetager disponeringen af stationernes mandskab og køretøjer, så der kan ydes den optimale hjælp. Falcks vagtcentraler besvarer årligt omkring 5 millioner telefonopkald. Falck.indd 1 07/10/05 15:31:36

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2005 / årgang 83

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2005 / årgang 83 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2005 / årgang 83 INDHOLD LEDER Af: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Et totalt forandret liv...... 3 Ude på landet........... 4 Tetra og terror.........7

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere