OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET"

Transkript

1 OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET Hvad er magnetfelter? Hvor er der magnetfelter? Er der en sundhedsrisiko? Findes der grænseværdier? Hvad siger myndighederne?

2 2 Baggrund: Brochuren er udgivet af elbranchens magnetfeltudvalg. Udvalget har siden slutningen af 1980 erne fulgt og støttet forskningen i magnetfelter og sundhedsrisici. Udvalgets aktiviteter er finansieret af Energinet.dk. Den første brochure med titlen Om magnetfelter udgav udvalget i Den er fulgt op af et antal opdateringer, reviderede udgaver og mindre foldere, efterhånden som forskere og myndighederne har fremskaffet ny viden. I 2007 offentliggjorde Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sin vurdering af magnetfelter og sundhedsrisici, og den danske Sundhedsstyrelse fulgte op med sin vurdering. Dermed var der baggrund for denne nye og opdaterede brochure, som er udgivet i sommeren 2008.

3 3 Indhold denne brochure ville vi gerne fortælle alt, hvad der er I værd at vide om magnetfelter ved elforsyning, og grundigt gennemgå forskningens vurderinger af, om der er en sundhedsrisiko forbundet med felterne. Det kan vi ikke. 30 års forskning, omfattende myndighedsvurderinger og en god portion teknik kan ikke presses ned i en kort brochure. Derfor vil vi i stedet tage afsæt i en række centrale spørgsmål og til slut give nogle tips til, hvor man selv kan skaffe sig mere viden. På de følgende sider kan du fx læse om: Er magnetfelter stråling? s. 4 Hvor er der magnetfelter? s. 6 Hvor store er magnetfelterne? s. 8 Er der en sundhedsrisiko? s. 10 Hvad siger forsigtighedsprincippet? s. 12 Sundhedsrisiko for voksne? s. 14 Er der grænseværdier? s. 15 Hvordan arbejder forskerne? s. 16 Er det magnetfelter, der forstyrrer? s. 18 Få mere at vide s. 19

4 stråling? Er magnetfelter Magnetfelter fra elforsyning er ikke det samme som stråling. De indeholder kun ganske lidt energi. Magnetfelter er teknisk set i familie med felter fra mobiltelefoner, radio- og tv-bølger, solens lys og sågar røntgenstråling, men alligevel er der meget store forskelle. Den vigtigste forskel er frekvensen, det vil sige, hvor hurtigt de forskellige fænomener svinger (skifter retning). Er frekvensen ekstremt høj, taler vi om stråling, og er den ekstremt lav, taler vi om felter. Jo højere frekvens, des større mulighed er der for skadevirkninger. Der er store forskelle på felter fra elforsyning, og det, som vi kalder bølger og stråling. 4 Frekvens og skadevirkning Næsten helt i bunden af frekvensskalaen finder vi magnetfelter ved elforsyning. I Europa skifter vekselstrømmen retning frem og tilbage 50 gange i sekundet. Vi siger, at frekvensen er 50 Hz. Det samme er frekvensen af magnetfelterne. Frekvensen har stor betydning for, om stråler eller felter kan gøre skade på menneskeligt væv. Blandt andet ved vi, at radioaktiv stråling og røntgen kan være nyttige, men også direkte skadelige. Bølger fra mobiltelefoni kan have en forbigående varmevirkning, men en skadevirkning er ikke påvist. Svage felter - lille energi Magnetfelterne ved elforsyning er relativt små, de har en ekstremt lav frekvens, og de er meget energisvage. De kan derfor ikke i sig selv udrette skader på menneskelige celler. De kan heller ikke opvarme vævet, og de strømme, som felterne kan skabe i kroppen, er mange gange mindre, end de små elektriske strømme, som naturligt findes i den menneskelige organisme. Spørgsmålet, som forskerne har forsøgt at finde svar på, er derfor, om felterne ved vekselstrøm på en ukendt og mere indirekte måde kan medvirke til, at kroppen udvikler en sygdom på længere sigt. Statiske felter Felter, der slet ikke skifter retning kaldes statiske felter. Jordens magnetfelt er et statisk felt. Det samme er magnetfelter ved jævnstrøm. Statiske felter ved elforsyning er ikke mistænkt for at kunne skade mennesker.

5 5 Frekvenser Tal og potenser 10 1 betyder betyder betyder Elektriske felter og magnetfelter Omkring ledninger og elektriske apparater er der ikke bare magnetfelter. Der er også elektriske felter. Det elektriske felt er afhængigt af, hvor stor spændingen er. Spænding måles i volt eller kilovolt. Det magnetiske felt er afhængigt af strømmen. Strømmen måles i ampère. Forskerne mistænker ikke de elektriske felter, som vi møder i dagligdagen, for at kunne skade mennesker. Derfor koncentrerer vi os her om magnetfelter.

6 6 Hvor er der magnetfelter? Der er magnetfelter overalt, hvor der er en elektrisk strøm... Der er magnetfelter overalt, hvor der går en elektrisk strøm. Det betyder: Når strømmen er helt afbrudt, så er der ingen magnetfelter. Felterne kan stamme fra en lang række forskellige kilder. I hjemmet Her kan magnetfelterne stamme fra: elektriske maskiner og apparater, fx husholdningsapparater, håndværktøj, opladere m.v. husets egne elinstallationer, fx ledninger, målere m.v. elforsyningsanlæg udenfor, men nær ved huset, fx højspændingsledninger og lavspændingsledninger, som er tæt på. På jobbet - er der magnetfelter ved: maskiner og apparater, som bruger el, fx motorer, svejseanlæg, værktøj, større kontormaskiner m.v. anlæg, som producerer el dvs. generatorer. elektriske installationer, eltavler, målere m.v. elforsyningsanlæg på eller nær ved arbejdspladsen, fx ledninger, kabler, transformere. Mellem job og hjem Her er bl.a. magnetfelter ved: elforsyningsanlæg i omgivelserne, elektriske transportmidler, fx tog, sikkerhedsanlæg, tyverialarmer/metaldetektorer, fx i butikker og lufthavne. Mindskes med afstanden Magnetfelter måles i enheden mikrotesla (µt). Fælles for magnetfelterne er, at de meget hurtigt bliver mindre, når man fjerner sig fra den kilde, som de kommer fra. I bare 1 m s afstand fra de fleste husholdningsapparater er felterne så små, at man dårligt kan skelne dem fra det felt, der stammer fra husets almindelige elinstallation. Ved jordkabler er feltet større midt over kablet end ved en tilsvarende luftledning. Men det aftager hurtigere med afstanden end feltet ved

7 7 luftledningen. Er man bare mere end 15 m væk fra et af de største jordkabler, så er feltet ganske lille. Se mere om magnetfelter og størrelser på de næste sider. Skærmning Man kan ikke enkelt og effektivt skærme for magnetfelter. Det er derfor, der også er magnetfelter over kabler, der ligger i jorden. Derimod skærmer både jord, bygninger og bevoksning for elektriske felter. Magnetfelter og højspændingding Magnetfelterne har ikke noget med spændingen at gøre. Alligevel er det ofte sådan, at der er større magnetfelter ved en højspændingsledning end ved en lavspændingsledning. Det er, fordi højspændingsledningen almindeligvis bruges til at transportere en stor strøm. Større strøm giver større magnetfelt. Derudover kan der godt være endnu større felter tæt ved elektriske apparater, som anvender lavspænding fx husholdningsapparater. Det er på grund af deres konstruktion, og fordi vi er helt tæt på dem. Elektriske felter afhænger udelukkende af spændingen. Det elektriske felt vil derfor altid være større omkring en højspændingsledning end omkring et apparat, der bruger lavspænding, som den vi har i huset (230 volt).

8 8 Hvor STORE er magnetfelterne? Magnetfelter måles i mikrotesla (µt) Magnetfelternes størrelse afhænger af: hvor stor en strøm, der går i ledningen/apparatet/kablet. hvor tæt man er på kilden til felterne. hvordan ledningen/kablet eller apparatet er konstrueret. Ledninger og kabler I en højspændingsledning eller et kabel varierer strømmen i løbet af døgnet og i løbet af året. Hvor meget strøm, der går i ledningen, afhænger af, hvor meget el vi bruger på netop det tidspunkt, hvilke kraftværker eller vindmøller, der producerer strømmen, og hvor meget el vi køber fra eller sælger til udlandet. Skemaet til højre viser eksempler på felter i typiske situationer. Fig. 1: Eksempler på felter omkring luftledninger og jordkabler. De er målt 1 m over jorden og i det, man kan kalde en typisk situation. Felterne kan altså være både større og mindre, men det, vi viser her, er størrelser, som vi ofte vil se.

9 9 Transformerstationer Omkring de større transformerstationer (400 kv-50 kv) er der som regel et hegn eller en bygning. Uden for hegnet eller bygningen, der hvor offentligheden har adgang, er magnetfelterne fra transformerstationen meget små (ca. 0,1 µt). Her er det felterne fra de kabler og ledninger, der går til og fra transformerstationen, der dominerer. Mindre transformerstationer (20 kv - 10 kv) kan være placeret i industri-, bolig- eller kontorbygninger, men ligger ofte ude i det fri. Helt tæt på stationen kan magnetfelterne være 2-5 µt, men allerede på en meters afstand kan de være omkring en tiendedel af dette. Apparater Som fig. 2 viser, kan man ikke bare sige, at felterne omkring fx en vaskemaskine har en bestemt størrelse. Der kan være m. billedrør Fig. 2: Eksempler på felter, som er målt omkring forskellige apparater. Felterne er målt i mikrotesla (µt). store variationer fra model til model. Ofte er det sådan, at nye modeller giver mindre felter end gamle. Det er, fordi de nye apparater ofte bruger mindre strøm og er mere kompakt konstruerede end de gamle modeller. Arbejdspladser Helt tæt ved maskiner, elmotorer, elektriske svejseanlæg og store transformere kan der være felter på flere hundrede mikrotesla. Også de aftager hurtigt med afstanden. Gennemsnit Der er stor forskel på, hvor længe vi opholder os helt tæt på de forskellige kilder til magnetfelter. WHO giver disse eksempler på, hvor store felter man kan være udsat for i gennemsnit i løbet af døgnet: Hjem: Ca. 0,02-0,07 mikrotesla. Sjældent større end 0,3-0,4 mikrotesla. Kontorer: Næsten som i hjemmene. Industri: Fra mindre end 1 til nogle få mikrotesla, men i sjældne tilfælde op til omkring 10 µt. Læs mere om magnetfelter på arbejdspladsen på side 14

10 Er der en sundhedsrisiko? Meget store felter kan være akut skadelige, men det er sjældent de største felter, debatten handler om... Oftest er det de relativt små felter fra elforsyning, der diskuteres. Men det er vigtigt at få med, at magnetfelter, der er store nok til at give akutte skader (flere tusinde mikrotesla), kommer vi som privatmennesker ikke i nærheden af i dagligdagen. Store felter kan findes omkring særlige industrianlæg fx smelteovne og tæt ved visse typer elektriske svejseanlæg. Felterne kan i ekstreme tilfælde blive så store, at de kan forstyrre de elektriske impulser i centralnervesystemet. Det findes der grænseværdier for, og dem kan du læse mere om på side Skader på langt sigt Det, som spørgsmålet i stedet handler om, er oftest: Er de relativt små felter, der er ved elforsyningsanlæg og dagligdags apparater skadelige? Kan de fx give kræft og andre sygdomme, som opstår efter længere tids påvirkning? Her bliver svaret mere nuanceret og længere end blot ja eller nej. Leukæmi hos børn Efter 30 års forskning er det stadig ikke lykkedes forskerne fuldt ud at afvise eller påvise en sundhedsrisiko. Befolkningsstatistiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem en øget risiko for børneleukæmi og det at bo nær en højspændingsledning, hvor der er relativt store magnetfelter (0,3-0,4 mikrotesla i gennemsnit). En statistisk sammenhæng mellem en sygdom og en

11 11 påvirkning er ikke automatisk det samme som, at det ene er årsag til det andet. Andre forskningsmetoder støtter ikke mistanken om en årsagssammenhæng: Forsøg med dyr og celler, som udsættes for magnetfelter, har ikke vist en risiko. Forskere har ikke fundet en videnskabelig forklaring på, hvordan de relativt svage magnetfelter skulle medvirke til at udvikle kræft. Forskerne kan naturligvis heller ikke på den baggrund sige, at felterne ikke kan spille en rolle for udvikling af leukæmi hos børn. De må sige muligvis. Danske myndigheder og WHO Den danske Sundhedsstyrelse og WHO (Verdenssundhedsorganisationen) konkluderer derfor også samstemmende: Børn, der udsættes for særlig høje 50 Hz magnetfelter (mere end 0,4 mikrotesla), har muligvis en forøget risiko for leukæmi. Risiko for andre sygdomme? Der er ikke noget, der tyder på, at der er en kræftrisiko for voksne ved at bo nær højspændingsledninger, og der er heller ikke noget, der tyder på øget risiko for andre sygdomme hverken for børn eller for voksne. WHO WHO udgav i 2007 Environmental Health Criteria no Det er en omfattende vurdering af al den tilgængelige forskning om magnetfelter og sundhedsrisici. Det er den rapport, som de danske myndigheder har inddraget i deres nyeste vurdering. Den store danske undersøgelse af kræft blandt børn med bolig nær højspændingsanlæg fra 1993 indgår sammen med en række udenlandeske undersøgelser i WHO s vurdering. Forsigtighedsprincip På grund af usikkerheden i forskningsresultaterne om børneleukæmi har de danske sundhedsmyndigheder beskrevet et forsigtighedsprincip, som gælder, når der skal bygges nye højspændingsanlæg nær boliger og børneinstitutioner - og omvendt. Muligvis Læs mere om WHO på de næste sider... Læs om forsigtighedsprincippet og om grænseværdier på side Muligvis årsag til kræft er et udtryk, som forskerne anvender, når de hverken kan sige, at der sandsynligvis er en risiko, eller at der sandsynligvis ikke er en risiko for sygdom. Kategorien muligvis årsag til kræft er beskrevet i internationale regler, for hvordan man vurderer forskningsresultater. Den bruges, når der er begrænset videnskabeligt belæg for en risiko fra befolkningsstatistiske undersøgelser og utilstrækkeligt belæg fra forsøg med dyr og celler. Læs mere om forskernes metoder på side 16

12 Hvad siger forsigtighedsprincippet? I Danmark har vi siden 1993 haft et forsigtighedsprincip for højspændingsanlæg. Det ligner det, som WHO anbefaler. De danske myndigheder vurderer ikke, at der er videnskabeligt grundlag for at give generelle anbefalinger eller grænseværdier i forhold til eksisterende højspændingsanlæg. I stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat et forsigtighedsprincip ved nybyggeri. Dansk forsigtighedsprincip Det danske forsigtighedsprincip siger: Nye boliger og nye institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet tæt på kan ikke defineres generelt men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering. Sundhedsstyrelsen introducerede første gang forsigtig- hedsprincippet i 1993 og har senest i 2007 vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre anbefalingerne. Elselskaber følger forsigtighedsprincip Elselskaberne følger det danske forsigtighedsprincip, når de bygger nye højspændingsanlæg. Læs mere om Sundhedsstyrelsens vurderinger på (Søg på: Magnetfelter) 12 WHO anbefaler Verdenssundhedsorganisationen WHO offentliggjorde i 2007 en samlet vurdering af al tilgængelig forskning om magnetfelter og sundhedsrisici. Det er den vurdering, som den danske Sundhedsstyrelse refererer til i sin seneste udmelding. Anbefalinger fra WHO WHO vurderer ikke, at der er videnskabeligt belæg for at fastsætte grænseværdier af hensyn til kræftrisiko eller andre langtidsvirkninger, men anbefaler en forsigtighedsstrategi, som minder meget om den, vi allerede har i Danmark. WHO anbefaler dog også, at medlemslandene følger internationale vejledende grænseværdier, som skal beskytte mod videnskabeligt dokumenterede virkninger af meget store felter. Det er dem, som er beskrevet i afsnittet: Er der grænseværdier? WHO Electromagnetic fields and public health Fact sheet N 322 June 2007 Electromagnetic fields and public health Exposure to extremely low frequency fields The use of electricity has become an integral part of everyday life. When close to the lines that carry electricity, and close to appliances. Since the these extremely low frequency (ELF) electric and magnetic fields (EMF research has been done, successfully resolving important issues and nar In 1996, the World Health Organization (WHO) established the Intern health risks associated with technologies emitting EMF. A WHO Task ELF fields (WHO, 2007). Læs WHO s anbefalinger på Se fx fact sheet nr. 322 (engelsk) This Fact Sheet is based on the findings of that Task Group and upd 2002 by the International Agency for Research on Cancer (IARC), e Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) in 20 ELF field sources and residential exposures Electric and magnetic fields exist wherever electric current flows appliances. Electric fields arise from electric charges, are measu such as wood and metal. Magnetic fields arise from the motion commonly in millitesla (mt) or microtesla (µt). In some countr T). These fields are not shielded by most common materials, an the source and diminish with distance. Most electric power operates at a frequency of 50 or 60 cycles values can be of the order of a few hundred microtesla. Unde can be several thousand volts per metre. However, average re about 0.07 µt in Europe and 0.11 µt in North America. Me metre. ask group evaluation Task Group of scienti >0 to

13 Dansk praksis mindsker felter Flere forskellige tiltag har siden begyndelsen i 1990 erne været med til at mindske de felter, som befolkningen i Danmark udsættes for. Begrundelsen er ikke magnetfelter, men en helhedsvurdering. Som en vigtig sidegevinst bliver færre mennesker berørt af felterne: Ejeren af højspændingsnettet tilbyder at købe en bolig, hvis den kommer til at ligge tæt på en ny luftledning. EU s VVM-direktiv betyder, at miljøpåvirkningen af flere alternative placeringer af nye elanlæg skal vurderes. Side 1 af 3 Oprydning i luftledninger i boligområder betyder, at en række ledninger er fjernet der, hvor boligområdet har bredt sig ud omkring eksisterende elanlæg. Planlægningsprincipper fra 1995 har øget brugen af jordkabler. Nye højspændingslinjer lægges i kabler, hvis de er tæt på boligområder. ever electricity flows, both electric and magnetic fields exist late 1970s, questions have been raised whether exposure to ) produces adverse health consequences. Since then, much rowing the focus of future research. ational Electromagnetic Fields Project to investigate potential Group recently concluded a review of the health implications of ates recent reviews on the health effects of ELF EMF published in stablished under the auspices of WHO, and by the International in power lines and cables, residential wiring and electrical red in volts per metre (V/m) and are shielded by common materials, of electric charges (i.e. a current), are expressed in tesla (T), or more ies another unit called the gauss, (G), is commonly used (10,000 G = 1 d pass easily through them. Both types of fields are strongest close to Desuden har vi i Danmark lang tradition for at bruge kompakte konstruktioner af fx master og transformerstationer. Det giver i sig selv relativt små magnetfelter. per second, or hertz (Hz). Close to certain appliances, the magnetic field rneath power lines, magnetic fields can be about 20 µt and electric fields sidential power-frequency magnetic fields in homes are much lower - an values of the electric field in the home are up to several tens of volts per fic experts to assess any risks to health that might exist from exposure to ELF 100,000 Hz (100 khz). While IARC examined the evidence regarding cancer h effects, and updated the evidence regarding cancer. The vironmental Health Criteria (EHC) monograph to Tæt på Sundhedsstyrelsen bruger begrebet tæt på i forsigtighedsprincippet, men definerer det ikke nærmere. Det skal vurderes i den konkrete situation i forhold til, hvad man ellers udsættes for. 0,4 mikrotesla - er det en grænse? Nej, hverken WHO eller de danske myndigheder går ind for en konkret grænseværdi i størrelsesorden omkring 0,4 mikrotesla. 0,4 mikrotesla er et skæringspunkt, som er brugt i forskningen. Værdien er udtryk for et gennemsnit som er målt/udregnet over et stykke tid. WHO siger, at der ikke er belæg for at sige, at grænseværdier, som er 0,4 µt eller mindre, skulle være bedre eller mere sikre end fx 1 µt eller 3 µt. Vejledning Magnetfeltudvalget udarbejder i samarbejde med kommunerne en vejledning til netejere, kommuner og andre planlæggere. Den giver gode råd om, hvordan det danske forsigtighedsprincip kan forvaltes i dagligdagen, både når man bygger nye ledninger, og når man bygger boliger. 13

14 14 Sundhedsrisici for voksne? Er store felter på arbejdspladsen skadelige, og har voksne, der bor nær højspændingsledninger en øget risiko for sygdom? På arbejdspladser i industrien er der ofte større magnetfelter end i hjemmet. De største felter De største felter finder vi i de dele af industrien, hvor man fx arbejder med elektrosvejsning, smelteovne eller elektriske galvaniseringsprocesser. I elbranchen er felterne størst nær ved udføringer fra kraftværkernes generatorer og helt tæt ved større transformere og andre anlæg, hvor der går meget store strømme. Mindre felter findes i kontormiljøer tæt på maskiner og apparater. Er man blot på relativt kort afstand af kontormaskinerne, vil felterne som regel kun være en smule større, end de er i hjemmet. Akut eller langtidsvirkning? Der findes vejledende grænseværdier, som skal beskytte arbejdstagere og offentligheden mod akutte virkninger af store felter (se næste side). Men hvad med langtidsvirkninger som fx kræft? Der er lavet mange undersøgelser af, om voksne har en øget risiko for kræft eller andre sygdomme, når de udsættes for magnetfelter gennem længere tid. Flere er danske. De danske undersøgelser indgår også i de internationale vurderinger fra WHO. Danske undersøgelser En serie af danske undersøgelser handler om sygdomsrisiko og dødelighed blandt personer, der er eller har været ansat i den danske elbranche siden De fokuserer på kræft, hjerte-karsygdomme og en række forskellige neurologiske sygdomme. De undersøger, om der er en overrisiko for de medarbejdere, der er udsat for størst magnetfelter. Ikke øget kræftrisiko Undersøgelserne viser ikke nogen øget hyppighed af hverken kræft eller hjerte-karsygdomme, som kan forbindes med magnetfelter på arbejdspladsen. Af den sjældne neurologiske sygdom ALS (amyotrof lateral sclerose) finder forskerne flere tilfælde end ventet. De mener, at det måske kan være elektriske stød, der kan være årsagen, snarere end magnetfelter. Det forsøger man i disse år at finde ud af, men det er vanskeligt, fordi der er så relativt få tilfælde over en lang årrække. De danske resultater stemmer godt overens med det samlede billede, som internationale vurderinger giver. Fra arbejdsplads til bolig Der er gennemført flest undersøgelser om magnetfelter på arbejdspladsen og ret få om voksne med bolig nær højspændingsanlæg. Da der kan være langt større felter på arbejdspladserne end i boliger nær højspændingsanlæg, kan man alligevel konkludere, at undersøgelserne samlet set ikke tyder på, at voksne har en øget sygdomsrisiko, når de bor nær højspændingsanlæg.

15 15 Er der grænseværdier? I Danmark har vi ingen lovmæssigt vedtagne grænseværdier for magnetfelter og elektriske felter. I stedet følger myndighederne internationalt anerkendte vejledninger. WHO anbefaler, at medlemslandene følger internationale grænseværdier, som gælder for store magnetfelter. Internationale grænseværdier ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) offentliggjorde sådan et sæt grænseværdier i De skal beskytte mod videnskabeligt beviste og Fig. 1: ICNIRP - Vejledende grænseværdier: Magnetiske felter mikrotesla (µt) kendte akutte virkninger, men har ikke noget at gøre med langtidsvirkninger som fx udvikling af kræft. EU har anvendt ICNIRP s værdier som grundlag for et forslag til direktiv om felter på arbejdspladsen og til en henstilling om, hvor store felter, mennesker i almindelighed maksimalt bør blive udsat for. EU-direktivet skal være indført i medlemslandenes lovgivning i Det er uhyre sjældent, at vi som privatpersoner kommer i nærheden af så store felter. Danske arbejdspladser Arbejdstilsynet i Danmark har lagt ICNIRP s værdier til grund for sine vejledninger (se fig. 1) og anbefaler at anvende værdierne 100 µt og 5 kv/m for gravides arbejde. Arbejdspladser Befolkning Elektriske felter kilovolt pr. meter (kv/m) WHO og grænseværdier WHO anbefaler, at man følger videnskabeligt baserede grænseværdier som ICNIRP s. WHO vurderer ikke, at det er muligt at anbefale grænseværdier af hensyn til fx en mulig kræftrisiko. Der er ikke videnskabelig baggrund for at sige, hvor store eller hvor små de skal være. Akutte virkninger Kendte akutte virkninger opstår, når felterne er så store (flere tusinde mikrotesla), at de kan forstyrre de elektriske impulser, som centralnervesystemet bruger, når der sendes beskeder rundt i kroppen. Forstyrrelser kan bestå i små lyspletter for øjnene, sitren i muskler og i ekstreme tilfælde kan hjerterytmen forstyrres. I grænseværdierne er der indbygget store sikkerhedsmarginer til de niveauer, hvor der er kendte virkninger.

16 16 Hvordan arbejder forskerne? I mere end 30 år har forskere arbejdet på at finde ud af, om magnetfelter udgør en sundhedsrisiko. Hvorfor er det så vanskeligt at svare endegyldigt. Og hvorfor kan én undersøgelse ikke give os svar? ige fra magnetfeltdebatten L startede, har vi nok alle - elbranche, myndigheder og privatpersoner - ønsket, at der snart måtte komme et klart ja eller nej til, om magnetfelter udgør en sundhedsrisiko. Internationalt samarbejde Tidligt i1990 erne stod det klart, at en enkelt undersøgelse i et enkelt land aldrig kunne levere det endegyldige svar. Forskere fra mange lande måtte gå sammen om at diskutere og samkøre deres forskningsresultater. I 1995 søsatte WHO et stort internationalt projekt, som skulle koordinere forskningen internationalt og munde ud i en samlet vurdering. Et stort antal forskere fra mange lande har deltaget i arbejdet med at vurdere, hvordan de enkelte undersøgelser kan bidrage til en samlet forståelse. Det er konklusionerne fra dette projekt, som blev udgivet i 2007 (se fx side 11). Heller ikke det gav det endegyldige svar. Vi har lært meget af forskningen om magnetfelter, men ikke alt har vi fået svar på. Hver undersøgelse er en brik i et stort puslespil, men den kan aldrig alene give os det endelige svar på, om der er en sundhedsrisiko. Fremtiden I de kommende år vil forskerne især koncentrere indsatsen om at forfine og samkøre de statistiske befolkningsundersøgelser og om at videreudvikle forsøg med dyr og celler. Det er uvist, om vi nogen sinde får svar på de sidste spørgsmål. Måske får vi det ikke? Måske kommer svaret fra en helt anden kant, når forskerne fx en dag har lært mere om, hvilke faktorer der kan forårsage børneleukæmi? Tre vigtige redskaber Når forskere skal undersøge, om der er sammenhæng mellem en sygdom og en påvirkning, så bruger de tre grundlæggende metoder: statistik forsøg med dyr og celler teoretisk forskning. Bevis for sundhedsrisiko For at man kan sige, at en risiko er påvist eller sandsynligvis er til stede, kræves der overbevisende dokumentation fra et eller flere af de tre forskningsområder. Til gengæld kan det være næsten umuligt endeligt at bevise, at en påvirkning ikke udgør en risiko.

17 17 Statistiske undersøgelser Statistiske befolkningsundersøgelser af sygdomme kaldes også epidemiologi. Metoden er god til at påvise statistiske sammenfald mellem en påvirkning og en sygdom. Vanskeligheden er, at en statistisk sammenhæng ikke automatisk er det samme som, at det ene er årsag til det andet. Det kan være andre påvirkninger, som de sygdomsramte har til fælles, eller der kan være usikkerheder i statistikken. Nogle af de største udfordringer er: at statistikken skal række meget langt tilbage i tiden. at det kan være vanskeligt præcist at kortlægge, hvad mennesker har været udsat for i op til omkring 20 år tilbage i tiden. at tallene nemt kan blive for små til at kunne sige noget statistisk sikkert. Det sidste ser man især, når det handler om relativt sjældne sygdomme og sjældne påvirkninger. Fx viser undersøgelser, at der mindre end 0,1 % af alle børn i Danmark, er udsat for felter større en 0,4 mikrotesla i gennemsnit. De statistiske resultater viser også, at hvis der er en årsagssammenhæng, så vil det være ca. 1 ud af ca. 230 tilfælde af børneleukæmi i løbet af en 5 års periode, der kan tilskrives magnetfelter. Det vil naturligvis være alvorligt, hvis det er sådan, men tallene illustrerer her blot, hvor vanskeligt der er at forske ved hjælp af statistik. Forsøg med dyr og celler Forsøg kan være gode til at teste om en bestemt påvirkning, som forskerne har set på i en statistisk undersøgelse, kan være en egentlig årsag til en sygdom. Et enkelt forsøg kan dog aldrig afgøre sagen. Det skal altid kunne gentages i et andet laboratorium med samme resultat. Teoretisk forskning Her forsøger forskerne gennem viden om fysikkens love og menneskets fysiologi at finde en fysisk eller biologisk forklaring på, hvordan felterne skulle påvirke levende organismer. Når man har et bud på en teori, så testes den i praktiske forsøg på dyr og celler og så vidt det kan lade sig gøre i direkte eller statistiske undersøgelser af mennesker. Teoretisk forskning kan heller ikke stå alene. Statistik Forsøg Teori

18 18 Er det magnetfelter, der forstyrrer? Højspændingsanlæg kan på forskellig vis forstyrre os i dagligdagen. Det skyldes kun i enkelte tilfælde magnetfelterne. Det er oftere de elektriske felter, der er årsag. PC-skærme Relativt store magnetfelter kan forstyrre billedet på computerskærme. Det er dog kun ældre skærme med billedrør, der forstyrres af felterne, ikke de moderne fladskærme. Det er ikke kun felter fra ledninger, der kan forstyrre skærmbilledet. Det kan også være felter fra husets installationer eller elektrisk udstyr, som står tæt på skærmen. Fx er der i nogle skrivebordslamper en transformer indbygget i lampefoden. Står den helt tæt ved skærmen, kan billedet flimre. Elektrisk opladning Elektriske felter fra 400 kv-ledninger kan oplade genstande tæt ved ledningen. Det kan være huse med bliktag, elektriske hegn, der er slået fra, metalstiger, metalbadekar, der bruges som drikketrug til dyr m.v. Når man rører ved tingen, kan man få et lille stød som det, vi kender, fra statisk elektricitet. Det er ikke sundhedsfarligt, men kan være irriterende. Problemerne opstår især i tørt vejr, og især Støj Under normale vejrforhold støjer luftledninger sjældent. I fugtigt vejr kan man ofte høre en støj fra de største af ledningerne (400 kv). Støjen skyldes små gnistudladninger på overfladen af ledningerne. Det kaldes korona. Koronaeffekten skyldes spændingen på ledningen og har ikke noget med magnetfelterne at gøre. Koronastøj kan især høres i fugtigt vejr. hvis genstandene har dårlig jordforbindelse. Man kan som regel undgå dem ved at jordforbinde genstandene fx med en kobbertråd. Et lysstofrør, der holdes hen til tændspolen i bilen eller tæt på et højspændingsanlæg, kan blive opladet, så det begynder at lyse, og sommetider kan man også føle en svag kilden i hårene på armene, når man står under en af de største højspændingsledninger. Begge dele skyldes det elektriske felt og er ufarlige. Husk: Jo større strøm, des større magnetfelt. Jo større spænding, des større elektrisk felt. Pacemakere Det elektriske felt omkring de helt store højspændingsledninger kan forstyrre visse ældre typer af pacemakere. Pacemakeren kan så gå over på en anden frekvens. Den vender imidlertid tilbage til den oprindelige frekvens, når man forlader feltet. Det er ikke livsfarligt, men ubehageligt. Moderne programmerbare pacemakere kan ofte indstilles, så den slags påvirkninger undgås. Magnetfelter ved højspændingsledninger er for svage til at forstyrre pacemakere. Hvis man har en pacemaker, bør man for en sikkerheds skyld tale med sin læge, hvis man ofte færdes under højspændingsledninger.

19 Få mere at vide: Hjemmesider: WHO: ICNIRP: Kræftens Bekæmpelse: Sundhedsstyrelsen: Arbejdstilsynet Energinet.dk: (>Miljø) Dansk Energi: (>Netteknik) Magnetfeltudvalget Aksel G. Sørensen, Energinet.dk (formand), tlf: Henrik Lous, Vattenfall, tlf: John Petterson, DONG Energy, tlf: Vibeke Hørlyck, Energinet.dk, tlf: Torben Bülow, Energinet.dk, tlf: Jørgen Knudsen, SEAS-NVE, tlf: Thomas S. Christiansen, Sikkerhedsstyrelsen tlf: Helle Kristiansen, Dansk Energi (sekretær), tlf: Rikke Folkersen, konsulent, tlf:

20 En brochure om magnetfelter Der er magnetfelter overalt, hvor der går en elektrisk strøm. I 1979 rejste en amerikansk undersøgelse spørgsmålet, om magnetfelter fra elforsyningsanlæg kan udgøre en sundhedsrisiko. Det satte gang i en omfattende forskning, som skulle afdække spørgsmålet. Forskningen har givet svar på mange spørgsmål, men ikke alle. Denne brochure giver et kort indblik i, hvad vi i dag ved om magnetfelter og sundhedsrisici. Den ridser kort op, hvad danske myndigheder og internationale organisationer siger om sagen. Desuden anviser den en antal kilder, hvor man selv kan søge mere viden. 20 Brochuren er udarbejdet af elbranchens magnetfeltudvalg og finansieret af Energinet.dk

OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET

OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET 2012 OM MAGNETFELTER 2012 MAGNETFELTUDVALGET Hvad er magnetfelter? Hvor er der magnetfelter? Er der en sundhedsrisiko? Findes der grænseværdier? Hvad siger myndighederne? 1 Baggrund: 2 Brochuren er udgivet

Læs mere

Magnetfeltudvalget Magnetfelter og sundhedsrisici - en status, januar 2008

Magnetfeltudvalget Magnetfelter og sundhedsrisici - en status, januar 2008 Magnetfelter og sundhedsrisici - en status En række begivenheder i 2007 har gjort det naturligt for magnetfeltudvalget at gøre status over, hvad vi ved og hvordan vi vurderer situationen. Formålet med

Læs mere

OM MAGNETFELTER. I godt 25 år har det været diskuteret, om magnetfelter ved højspændingsanlæg kan udgøre en sundhedsrisiko.

OM MAGNETFELTER. I godt 25 år har det været diskuteret, om magnetfelter ved højspændingsanlæg kan udgøre en sundhedsrisiko. OM MAGNETFELTER I godt 25 år har det været diskuteret, om magnetfelter ved højspændingsanlæg kan udgøre en sundhedsrisiko. Læs om, hvad magnetfelter er, og få mere at vide om forskningens nyeste resultater.

Læs mere

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED WHO, fact sheet nr. 263, oktober 2001 (Dansk oversættelse v. Magnetfeltudvalget, Dansk Energi, januar 2002. Original engelsksproget version kan læses på www.who.int/peh-emf) ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG

Læs mere

MAGNETFELTUDVALGET. Et nyt magnetfeltudvalg. Nyhedsbrev, juni 2015. Formanden har ordet: Udvalg med lang historie. Strategi for fremtiden

MAGNETFELTUDVALGET. Et nyt magnetfeltudvalg. Nyhedsbrev, juni 2015. Formanden har ordet: Udvalg med lang historie. Strategi for fremtiden ?! MAGNETFELTUDVALGET Formanden har ordet: Et nyt magnetfeltudvalg I løbet af det seneste år har magnetfeltudvalget taget afsked med de sidste medlemmer fra den gamle garde: John Erik Petterson, Henrik

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

Magnetfelter og højspændingsanlæg. Borgerhenvendelser. Anbefalinger om praksis og dialog. Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg.

Magnetfelter og højspændingsanlæg. Borgerhenvendelser. Anbefalinger om praksis og dialog. Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg. Magnetfelter og højspændingsanlæg Borgerhenvendelser Anbefalinger om praksis og dialog?????? 2009 Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg. 1 Indhold 1. Introduktion...3 2. Hvorfor spørgsmål...4 3. Om

Læs mere

MAGNETFELTUDVALGET. Hvad og hvem er Magnetfeltudvalget:... 2. Arbejdsområder og forankring... 2. Udvalgets idé: Ansvarlighed og beredskab...

MAGNETFELTUDVALGET. Hvad og hvem er Magnetfeltudvalget:... 2. Arbejdsområder og forankring... 2. Udvalgets idé: Ansvarlighed og beredskab... MAGNETFELTUDVALGET STATUS OG STRATEGI 2012-2015 INDHOLD Hvad og hvem er Magnetfeltudvalget:... 2 Arbejdsområder og forankring... 2 Udvalgets idé: Ansvarlighed og beredskab... 2 Status 2012... 2 Hvad har

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. M a g n e t fel t e r o g h ø j s p æ n d i n g s a n l æ g Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Senest redigeret 1. april 2014 Om lyn Og transienter i elektronik Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag

Læs mere

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Danske Elværkers Forenings Magnetfeltudvalg, marts 1998 1 Ikke statistisk sammenhæng mellem magnetfelter

Læs mere

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg Kapitel 13 Magnetiske felter ved kabelanlæg En vurdering af, hvor store magnetfelter der kan forventes ved nedgravede kabler, vil bygge på to forhold. Dels størrelsen af de strømme der løber i kablerne,

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

MAGNETFELTER FRA HØJSPÆNDINGSANLÆG - Viden om virkning på mennesker, februar 2010

MAGNETFELTER FRA HØJSPÆNDINGSANLÆG - Viden om virkning på mennesker, februar 2010 Energinetdk MAGNETFELTER FRA HØJSPÆNDINGSANLÆG - Viden om virkning på mennesker, februar 2010 Teknisk baggrundsnotat Energinetdk MAGNETFELTER FRA HØJSPÆNDINGSANLÆG - Viden om virkning på mennesker, februar

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på. Skovsletten

Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på. Skovsletten Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på Skovsletten Center for Miljø og Teknik September 2017 Center for Miljø og Teknik miljo.teknik@glostrup.dk Glostrup den 14. juni

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Magnetfelter og højspændingsanlæg Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2010 Udarbejdet i et samarbejde mellem Elbranchens Magnetfeltudvalg

Læs mere

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss)

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss) Kapitel 8 Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. Natur Enhver leder hvori der løber en strøm vil omgives af et magnetfelt. Størrelsen af magnetfeltet er afhængig af strømmen, der løber i lederen og

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL TT-Netværket, Site S3395, Vejlegårdsparken 92, 2665 Vallensbæk Strand Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 Dato 2014-12-17 Udarbejdet af FRL Kontrolleret af DADH Godkendt

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

Infoblade. om eltransmissionssystemet

Infoblade. om eltransmissionssystemet Infoblade om eltransmissionssystemet Infoblade om eltransmissionssystemet Indholdsfortegnelse: Nr. Infoblad 1 Elsystemet i Danmark 2 Elnettet i tal 3 Eltransmissionsnettets udvikling 4 Eltransmissionsteknologier

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sundhedsrisiko ved radon

Sundhedsrisiko ved radon Sundhedsrisiko ved radon David Ulfbeck Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen (SIS) 30. august, 2016 Oversigt Radon FAQ Radon og Radonudsættelse Sundhedsrisiko Summering Radon FAQ Epidemiologiske studier

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Elektromagnetisme Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato 29.01.2014 BDK Godkendt af Senest revideret dato 20.01.2014 BDK Senest revideret af Elektromagnetisme Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Ejbygård Vejleå Faktaoplysninger om demontering og støj

Ejbygård Vejleå Faktaoplysninger om demontering og støj Ejbygård Vejleå Faktaoplysninger om demontering og støj 14-25113-1 /18. dec.. 2015 1 Sådan fjerner vi luftledninger Ved demontering af luftledningerne, slukkes der for luftledningsforbindelsen, og ledninger,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.9.2008 KOM(2008) 532 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN OM GENNEMFØRELSEN AF RÅDETS HENSTILLING 1999/519/EF AF 12. JULI 1999 OM BEGRÆNSNING

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Emne: Magnetfelter og boliger nær banen

Emne: Magnetfelter og boliger nær banen Femern bælt Danske Jernbanelandanlæg Kontrakt Syd Notat 22. december 2010 Syd_B011 Emne: Magnetfelter og boliger nær banen 1. Indledning Den kørestrøm, der løber i hhv. køretråd, bæretov, returleder og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger Kapitel 6 Elektrisk felt fra kabler og luftledninger Kabler Da højspændingskabler normalt er nedgravet i jorden, som er en forholdsvis god elektrisk leder, vil der ved jordoverfladen ikke kunne måles et

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Magnetfelter fra højspændingsanlæg Status for viden om virkning på mennesker

Magnetfelter fra højspændingsanlæg Status for viden om virkning på mennesker Eltra Magnetfelter fra højspændingsanlæg Status for viden om virkning på mennesker Teknisk rapport Januar 2005 031- - d-00a Eltra Magnetfelter fra højspændingsanlæg - Status for viden om virkning på mennesker

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Frederiksen. Magnetic Field Dem. kit no Kraftlinieplader. Magnetic Field Demonstrator Ac

Frederiksen. Magnetic Field Dem. kit no Kraftlinieplader. Magnetic Field Demonstrator Ac Magnetic Field Dem. kit no. 3395.20 25.11.99 Ac 3395.20 Kraftlinieplader Let og elegant ingen problemer med jernfilspåner og efterfølgende rengøring. Et hjælpemiddel der klart og tydeligt viser magneters

Læs mere

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

Find fejlen inden den opstår måling af PD

Find fejlen inden den opstår måling af PD Find fejlen inden den opstår måling af PD Følgende artikel er bragt i KOGL Kabel og Liniemester foreningens medlemsblad nr. 8 2009 Elteknik Elektroteknisk forenings medlemsblad nr. 10 2009 Find fejlen

Læs mere

Jylland-Fyn Kabel. - anlægsarbejdet

Jylland-Fyn Kabel. - anlægsarbejdet Jylland-Fyn Kabel - anlægsarbejdet 1 Eksempel på arbejdsbælte under anlægsarbejdet. Arbejdsbæltet ved kabellægning i Jylland Fyn kabel projektet er som udgangspunkt 15 meter. Eksempel på tværsnit gennem

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger September 9 ISBN: 978-87-977-69-9 Indledning Måleenheden for magnetfelter er mikrotesla (µt). Der er foretaget beregninger for at demonstrere,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant)

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 741 Offentligt Z½TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Samråd AB,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

TEKNISK HÅNDBOG. I(t) = 0,2* I(t) 2 pd d. Baggrundsviden om felter, størrelser, grænseværdier m.v. Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg

TEKNISK HÅNDBOG. I(t) = 0,2* I(t) 2 pd d. Baggrundsviden om felter, størrelser, grænseværdier m.v. Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER TEKNISK HÅNDBOG Baggrundsviden om felter, størrelser, grænseværdier m.v. µt B (t) = µ 0 I(t) = 0,2* I(t) 2 pd d? 2011 Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg Kapitel

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

EDISON projektet og International standardisering

EDISON projektet og International standardisering EDISON projektet og International standardisering Agenda Elbil standardisering Hvorfor international standardisering? Hvordan er standardiseringsarbejdet organiseret? 3 vigtige standarder i relation til

Læs mere

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Puls akupunktur / infrarød fysioterapi / lavfrekvent puls Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 25. juni 2013:

Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 25. juni 2013: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. november 2013 Sagsbehandler Ole Beck Andersen Sagsid 2012-3913 Notat Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Rasmus Banke Banke Accessory Drives

Rasmus Banke Banke Accessory Drives Dakofa 2014 Rasmus Banke Banke Accessory Drives Agenda Lidt om Banke Accessory Drives Baggrund og produkter Meldgaard og Ringkøbing-Skjern kommune idriftsætter landets første Gas/El-hybrid Skraldebiler

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Needlite. The power of daylight at your desk. needlite.com

Needlite. The power of daylight at your desk. needlite.com Needlite The power of daylight at your desk Daglys er livsvigtigt Det styrer vores døgnrytme, og en række funktioner. Det styrer og påvirker: Energiniveau Humør Døgnrytme Nattesøvn Produktivitet Fordøjelsessystem

Læs mere

De Midaldrende Danske Tvillinger

De Midaldrende Danske Tvillinger Det Danske Tvillingregister De Midaldrende Danske Tvillinger - En informationspjece om forskningsresultater fra Det Danske Tvillingregister Det Danske Tvillingregister blev grundlagt ved Københavns Universitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Elektromagnetisme Forsøg Udfør forsøg, som viser elektromagnetiske grundregler. 1. Omkring en strømførende ledning findes et magnetfelt, Ørsteds forsøg 2. En elektromagnet består af en strømførende spole

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Udvikling af bilers teknologi. Informationsteknologi Web integrator Lavet af. Mathilde K. Sørensen

Udvikling af bilers teknologi. Informationsteknologi Web integrator Lavet af. Mathilde K. Sørensen Udvikling af bilers teknologi Informationsteknologi Web integrator Lavet af. Mathilde K. Sørensen Indholdsfortegnelse Nutidens teknologi i biler 3 Bilers teknologi i gamle dage 4 Bilens teknologi for de

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere. 8/5 Filtre bruges til at fremhæve eller dæmpe nogle frekvenser. Dvs. man kan fx få kraftigere diskant, fremhæve lave toner Passive filtre Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere