SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut"

Transkript

1 SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

2 Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod danske børn tilbringer 1-6 timer i SFO hver dag SFO er en del af skolen Men der er ingen fælles beskrivelse af SFO s formål og indhold Og ikke systematisk viden om pædagogiske mål og praksis i landets SFO er

3 Undersøgelsen har fokuseret på: Nationale og kommunale mål, rammer og vilkår Pædagogiske mål i den enkelte SFO Hverdag i SFO og sammenhæng mellem pædagogiske mål og praksis SFO som en del af skolen Samarbejde mellem lærere og pædagoger SFO s bidrag til lærings- og kompetenceudvikling i børns liv

4 Undersøgelsen har omfattet Forundersøgelse og fokusgruppeinterviews blandt ledere og medarbejdere i SFO Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere i SFO spørgeskemaer udsendt til 900 SFO er Interviewundersøgelse på syv skoler med interviews af skole- og SFO-ledere, lærere og pædagoger

5 SFO har enestående placering og muligheder I SFO er vennerne, og man kan slappe af og lege SFO er også en del af skolen Fælles skolebestyrelse og ledelse Lærere og pædagoger er kolleger og kan samarbejde om de enkelte børn og om fælles aktiviteter for større grupper af børn På skolen kan man være fælles om syn på børnene og værdier for adfærd så børnene oplever samme normer både formiddag og eftermiddag Man har mulighed for at bryde skoledagen op på nye måder og eksperimentere med leg og læring Men mange steder benytter man ikke de mange muligheder...

6 Hvad fylder i SFO s hverdag Fylder mest Næstmest Tredjemest Lege og spil som børnene selv sætter i gang Konfliktløsning Samtaler med børnene Værkstedsaktiviteter Aktiviteter som medarbejderne sætter i gang, f.eks. oplæsning, kagebagning, rundbold eller lignende Lege og spil blandt børnene som medarbejderne sætter i gang Afslapning med børnene Musik, drama eller lignende som medarbejderne planlægger og styrer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

7 Vigtigste opgaver i SFO 1. Prioritet 2. Prioritet 3. Prioritet Støtte børns sociale udvikling Skabe et trygt og afslappende m iljø u d e n fo r undervisningens rammer Give omsorg Opdrage børn i demokratiske omgangsformer Integrere de børn som har problemer i forhold til undervisning eller hjem Udvikle børns kreative evner U n d erstø tte a ktiviteter o g udvikling som foregår i undervisningen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

8 Venskaber og fri leg Spørgeskemaundersøgelsen viser: at lege og spil børnene selv sætter i gang fylder mest i hverdagen at SFO s vigtigste opgave (ifølge ledere og medarbejdere) er at støtte børns sociale udvikling Interviewene forklarer: børn lærer ting ved at gøre, opleve, have fingrene i ting, prøve sig selv af, løse konflikter og udvikle sig om formiddagen er børnene med til at give strukturen indhold. Om eftermiddagen er de selv med til at bygge strukturer op det meste af tiden [til leg] går med at organisere. Det tager tid

9 Det handler om at se børnene (også de stille ) Spørgeskemaundersøgelsen viser: at længere samtaler med børnene både i hyppighed og omfang fylder meget i hverdagen at det at skabe et trygt og afslappende miljø uden for undervisningen samt at give omsorg har høj prioritet Interviewene forklarer: børn har brug for nærværende voksne omkring sig, at de kan mærke at vi er der børnene skal holdes fast på deres valg, de skal lære at vi er ikke lige glade med dig, vi har regnet med dig for at give børnene lige muligheder må man behandle dem forskelligt

10 Valgfrihed og medbestemmelse (1) Spørgeskemaundersøgelsen viser: at størstedelen af medarbejderne (77 %) og lederne (70 %) prioriterer børns valgfrihed med hensyn til de aktiviteter de deltager i over at tilskynde børnene til aktiviteter som man mener de har behov for at opdragelse af børnene i demokratiske omgangsformer spiller en vigtig rolle og af mange prioriteres blandt de 3 vigtigste opgaver for SFO

11 Valgfrihed og medbestemmelse (2) Interviewene forklarer: at vælge aktiviteter til og fra styrker børnenes deltagelse i at bygge strukturer op valgfrihed (og løse strukturer) medfører også risici for at nogle børn bliver overset medbestemmelse i forhold til regler for adfærd fremmer viljen til at efterleve dem deltagelse i demokratiske fora træner fornemmelsen af hvordan man agerer i dem og hvad man bruger dem til

12 Pædagogiske læreplaner i SFO? 65 % af ledere og 57 % af medarbejdere mener det er muligt at udforme skriftlige pædagogiske læreplaner for SFO 57 % af ledere og 52 % af medarbejdere mener det er hensigtsmæssigt at udforme skriftlige pædagogiske læreplaner for SFO Pædagogiske læreplaner kan bruges som redskab til at dokumentere og tydeliggøre SFO s bidrag til børns læring og kompetenceudvikling Pædagogiske læreplaner kan bidrage til at styrke pædagogernes faglige position

13 Indhold i pædagogiske læreplaner for SFO 1. P rioritet 2. P rioritet 3. Prioritet U dvikling af sociale kom petencer (f.eks. selvtillid) Udvikling af personlige kompetencer og/eller emotionel udvikling (f.eks. selvvæ rd) Leg og bevægelse Udvikling af kulturelle/kreative udtryksformer (f.eks. musik, drama, billeder) Udvikling af faglige kompetencer Udvikling af sproglige kompetencer Kilde: Spørgeskemaundersøgelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

14 SFO s integration i skolen (1) ifølge 63 % af lederne og 56 % af medarbejdere er SFO og undervisning klart adskilte på deres skole 51 % af SFO erne har et selvstændigt forældreråd ved siden af skolebestyrelsen 70 % af lederne i SFO indgår i ledelse og planlægning vedrørende hele skolen i 80 % af SFO erne har medarbejderne timer i undervisningen (44 % har over 7 timer om ugen) børn leger med de samme i undervisning og SFO, men de skelner (ifølge medarbejderne) skarpt mellem undervisning og SFO

15 SFO s integration i skolen (2) integrationen kan antage meget forskelligt omfang og mange forskellige former Graden af sammenhæng afhænger ikke kun af timetal for pædagogernes deltagelse i undervisningen Ledelsesteam eller ej Helhedsskole eller ej

16 Samarbejde mellem lærere og pædagoger En svær begyndelse pga. manglende definition af samarbejdets formål og genstand kulturforskelle Pædagogernes bidrag til samarbejdet Særligt blik for de sociale aspekter Særlige kompetencer ift. leg-og-læring Kan observere børnene i både faste og løse strukturer oplever dem i forskellige læringsmiljøer Hyppigere og ofte mindre formel kontakt til forældre Rollefordeling mellem lærere og pædagoger Forberedelse og gennemførelse af undervisningen Skole-hjem-samarbejde

17 Integration af SFO i skolens virksomhed Hvad kan kommunerne gøre? Støtte en udvikling hen i mod at skole og SFO bliver en virksomhed både i tanke og daglig praksis ved at sikre at der defineres og formidles et tydeligt værdigrundlag om at skole og SFO fungerer som en virksomhed opfordre til at SFO får plads og opmærksomhed i skolebestyrelsernes arbejde opfordre til at selvstændige forældreråd for SFO nedlægges eller at snitfladerne til skolebestyrelsen afklares

18 Trivsel og udvikling i fritiden det der virker: At børn inddrages i beslutninger på forskellige niveauer At børnene deltager i demokratiske fora og øver sig i indflydelse, ansvar og opmærksomhed på egne og andres interesser At idealet om valgfrihed nuanceres, så børnene også deltager i aktiviteter der svarer til deres behov At børnene fastholdes i deres valg og ser at det har en betydning for andre, både børn og voksne At børnene får rum (også fysisk) til lege/aktiviteter hvor organisering og dannelse af strukturer er kernen At arbejdet i SFO organiseres så børnene får mulighed for ro, opmærksomhed og fordybelse

19 Merværdi i skolen det der virker: At pædagoger inddrages i arbejdet med Fælles Mål for elevens alsidige, personlige udvikling At pædagogerne kan observere børnene i faste og løsere strukturer At lærere og pædagoger har mulighed for at videregive og drøfte observationer At pædagogernes kontakt med forældrene bruges aktivt som supplement i skole-hjem-samarbejdet At pædagogernes indsigt i børnenes vilkår i hjemmet videreformidles til lærerne At pædagogernes kompetencer i forhold til leg-oglæring udnyttes til at nogle kompetencer leges ind

20

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9d Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9 D VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE PÆDAGO- GISK PERSONALE I FRITIDSORDNINGER I din kommune

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører en socialfaglig

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere