Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt."

Transkript

1 BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015

2 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse Indledning er en marin naturpark. Erfaringsgrundlaget for marine naturparker i Danmark er minimalt. Af Friluftsrådets vejledning for Danske Naturparker fremgår det, at En naturpark er kort fortalt et område, hvor beskyttelse og benyttelse af naturen kombineres. Med andre ord et område, hvor der både er plads til natur og mennesker, fordi benyttelsen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og naturområder bevares. Fælles for de indre danske farvande er, at vi mangler viden, der kan belyse, hvordan vi balancerer benyttelsen og beskyttelsen af hav- og kystområderne. Det er en realitet, at der i Staten, kommunerne og lokalsamfundene findes mange marine data 1 og meget marin viden. Den viden og data er forudsætningen for, at vi kan vurdere naturens tilstand, naturværdierne og truslerne imod dem og dermed indsatsen i forhold til at skabe bedre forhold for dyr og planter, udvikle økologiske sammenhænge, samt styrke biodiversitet og naturkvalitet. Den uudnyttede, henlagte viden kan udvikles ved at sammenstille den data og viden, der er relevant. Ved udvikling af den tilgængelige viden kan vi belyse, hvordan den bedste balance mellem benyttelse og beskyttelse af hav- og kystområder opnås. Vi vil være de bedste til at udnytte, og formidle den naturvidenskabelige og kulturhistoriske marine og kystnære viden, der knytter sig til Lillebælt. Vi vil udvikle en model for samstilling af den marine viden og data, der skal fungere som vores vidensgrundlag. Vidensgrundlaget skal formidles til omverdenen. Dertil vil der blive udviklet en målrettet model til formidling af det skabte vidensgrundlag. Projektet består af to delprojekter Første delprojekt er at indhente data og viden, der skal bearbejdes og sammensættes til et brugbart vidensgrundlag, som kan belyse balancen mellem benyttelsen og beskyttelsen i den marine naturpark. Det skal senere benyttes til at planlægge fremtidige indsatser i naturparken. Andet delprojekt er at arbejde med formidling ud fra vidensgrundlaget. Med udgangspunkt i vidensgrundlaget vil der også blive udviklet bæredygtige friluftsaktiviteter og faciliteter, der kan styrke områdets værdi og bidrage til brugernes trivsel og sundhed. Fælles for begge delprojekter er, at lokale kræfter skal inddrages og involveres. 1 Natur- og kulturvidenskabelig viden og data

3 3 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse Formål Formålet med projektet er at udvikle et vidensgrundlag, der kan belyse balancen mellem benyttelse og beskyttelse i en marin naturpark,. Det skal ske ved at samle og sidestille al væsentlig natur- og kulturvidenskabelig viden og data, fra under havoverfladen og langs med kysten i. Når vi sætter fokus på områdets bæreevne og får guidet friluftsfolket derhen, hvor området bedst kan bære det, får vi samtidig bedre mulighed for udvikling af flere bæredygtige friluftsaktiviteter. Fakta er, at en øget benyttelse af naturen skaber et grundlag, for bedre kendskab til områdets behov for beskyttelse, dermed er ringen sluttet balancen mellem benyttelse og beskyttelse er i højsædet. Det kortsigtede mål i projektet er, at arbejde med udvikling af et vidensgrundlag, der er tilstrækkeligt til at kunne belyse, hvordan områderne i forvaltes bedst muligt, når vi samtidig vil understøtte en balance mellem benyttelse og beskyttelse. Erfaringerne skal kunne anvendes som en model for andre marine naturparker. Det langsigtede mål i projektet er, at arbejde med udvikling af en model for anvendelse og formidling af natur- og kulturvidenskabelig data og viden fra de indre danske farvende, for at sikre og understøtte balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Leverancer i projektet For at nå i mål med et fagligt velfunderet vidensgrundlag, der kan anvendes til at belyse balancen mellem benyttelse og beskyttelse af, skal vi igennem en afklaringsfase, som skal præcisere projektet og dernæst en projektfase, hvor projektet gennemføres. Afklaringsfasen består af 1. Afklare, hvem der er interessenterne og samarbejdspartner i dette projekt. Interessenterne indtænkes her kun i forhold til opbygning af et vidensgrundlag og ikke i relation til formidlingen af grundlaget. Det kan eksempelvis være lokale aktører som ildsjæle, dykkere, DOF, DN, Fiskeriforeningen, sportsfiskerne og NST, MST(havovervågning), SDU, Miljøportalen, andre data-folk etc. 2. Afklare hvilke typer af data og viden der er interessant at arbejde med i forhold til at skabe et vidensgrundlag til at belyse balancen mellem benyttelse og beskyttelse af

4 4 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse 3. Afklare hvordan viden og data kan sidestilles, sammenholdes og præsenteres, for at skabe et vidensgrundlag og kunne anvendes til videre formidling. Det skal udmunde i formidlingskoncepter til forskellige målgrupper. Vi vil ligeledes afklare hvordan data kan udstilles eksempelvis på GIS-kort, til anvendelse i administrationen, til anvendelse ved udarbejdelse af nye kort-guides etc. Afklare hvordan data og viden kan præsenteres på Naturparkens hjemmeside. 4. Afklare hvordan videns-databasen vedligeholdes. 5. Afklaring af hvordan vi inddrager lokalsamfundets aktører til at bidrage med deres viden. Kan der evt. udvikle en brugerstyret wikipedia for samling af data og viden i. 6. Afklaringerne skal foregå på en workshop med deltagelse af alle interessenterne og indbefatte o Hvad er en realistisk målsætning for projektet o Hvad ser vi af muligheder for udvikling af et vidensgrundlag o Hvordan kan projektet blive en model for Danske Naturparker o Hvordan kan lokale aktører inddrages og bidrage på baggrund af input fra en sådan workshop, kan vi beskrive og planlægge det endelige projekt. Afklarings-fasen er ikke konkretiseret i beskrivelsen af, hvilke typer af data og viden vi vil arbejder med. Det er desuden ikke konkretiseret, i hvilket format, vi ønsker at arbejde. Det skyldes, at vi først i projektets forløb får en afklaring på, hvad det reelt er af data og viden, vi kan få tilgang til. Det er også først herefter, at vi kan se, hvordan vi bedst sammensætter det til det nødvendige vidensgrundlag. Vi skal have afklaret, hvilke formater af data vi vil og kan håndtere. Ligeledes i hvilke i systemer, vi kan arbejde med data og viden. Det er i sig selv en del af projektet. Det har vi en forventning om, at vi kommer nærmere efter drøftelser og overvejelser på en workshop. Projektfasen består af 1. Samarbejde med lokale aktører og videnspersoner om praktisk gennemførelse af projektet, dvs. indsamling af data og viden, sammenstilling af data og viden, præsentation og dermed etablering af selve vidensgrundlaget.

5 5 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse Ved projektets afslutning står vi helt konkret med en videns-database, som belyser hvor vi kan benytte, og hvor vi bør beskytte områderne i. Den viden kan vi anvende i forhold til valg af indsatser i naturparken, da vi er afklaret med, hvor i Lillebælt vi har det unikke og hvilke områder der kan tolerere benyttelse og hvilke områder der bør skånes og plejes yderligere. Afslutningsvis skal der foretages en opsamling og evaluering af projektforløbet. Den opsamling skal efterfølgende anvendes som en model, for udvikling af et tilsvarende vidensgrundlag i en anden Naturpark. Perspektivering Projektet, der er beskrevet ovenfor, har fokus på at skabe et vidensgrundlag. Den videre formidling af det vidensgrundlag, skal der efterfølgende arbejdes videre med i et efterfølgende projekt. Man kan vælge at anskue de to projekter, som en to-trins-raket. Den første del er vidensgrundlags-projektet, den anden del er formidlingsprojektet. De to projekter smeltes afslutningsvist sammen til en model for formidling af natur- og kulturvidenskabelig viden og data fra under havoverfladen i de indre danske farvande. En model for hvordan vi samler viden om naturen og kulturhistorien i, så den kan formidles samlet. Eksempelvis om fugle, rasteområder, særlige arter i bæltet, eksempelvis koblet til en kulturel fortælling om de gamle fiskepladser langs med kysten. Den natur- og kulturvidenskabelige viden og data fra de indre danske farvande formidles, i dag, ikke i et tilstrækkeligt omfang til den almene befolkning eller anvendes i et tilstrækkeligt omfang i undervisningen. Formidlingen skal ud over at bidrage til øget natur- og kulturviden og indsigt i sammenhæng mellem benyttelse og beskyttelse, bidrage til flere sjove og spændende naturoplevelser. Det skal bidrage til vores trivsel og skabe en øget værdi for områdets natur, virksomheder, gæster, samt borgere og potentielle tilflyttere. Resultaterne fra dette første projekt vil kunne danne basis for udvikling af formidlings- og undervisningsmaterialer, der kan vække de unges naturvidenskabelige gejst og interesse. Grundlaget for at dele projektet i to dele, er at det er altafgørende at vi har et fagligt funderet vidensgrundlag og på den baggrund fastlægger en strategi for, hvad der er væsentligt at formidle set i relation til områdets langsigtede målsætning om balance mellem benyttelse og beskyttelse.

6 6 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse Målgrupper Overordnet set vil målgrupperne være forskellige. Turister, borgere og områdets egne naturelskere er oplagte, men fagpersoner som kan bruge viden til at generere nye naturforbedrende projekter er også væsentlige, ligesom undervisningssektoren er ganske interessant. Ser vi afgrænset på dette projekt, som har til formål at skabe et vidensgrundlag, da vil målgruppen være ganske begrænset. Danske naturparker, naturforvaltere, administrative medarbejdere indenfor natur- og miljøområdet, samt foreninger og organisationer inden for samme fagområde. Målgruppe overodnet set 1. Turister 2. Borgere 3. undervisningssektoren 4. Offentlig administration

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere