Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem) Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Line Jacobsen (V) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling...2

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Åben sag Beslutning den Godkendt.

4 Side 2 2. ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling S00 18/13 Åben sag ØU Resumé I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,3 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.524,3 mio. kr. i På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 61,0 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 94,5 mio. kr. Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Siden FR-2 er der opstået en særlig udfordring i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Derudover er der fortsat en udfordring i forhold til dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt. Der fremlægges i bilag 1 forslag til budgetkorrektioner, der er nødvendige i forhold til overholdelse af Styrelsesloven. Af Styrelsesloven fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61,0 mio. kr. Dette svarer til 5,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor). Likviditet Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 10,1 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er kombinationen af højere driftsudgifter end oprindeligt budgetteret sammen med lavere indtægter på grund af midtvejsregulering. Lejre Kommune har pr. 31. oktober 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 105,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-3 blive reduceret en lille smule. Indstilling Direktionen indstiller:

5 Side 3 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018 med følgende forventede indstillingspunkter: a. at Forventet Regnskab godkendes, b. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, c. at tillægsbevillinger på netto 0,15 mio. kr. i 2018 og 0,25 mio. kr. i 2019 jf. bilag 3 godkendes, d. at bevilling Fællesudgifter velfærd og omsorg omdøbes til Sundhed & Træning fra at der gives en tillægsbevilling på kr. fordelt med kr. på bevilling Gammel gæld og kr. bevilling Budgetramme Teknik & Miljø. Tillægsbevillingen finansieres via de opnåede grundsalgsindtægter, der tidligere er tilført kommunekassen Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Beslutning den Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling Forventet Regnskab (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug. FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2018, og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2018 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året. Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr Fv. Oprindeligt Regnskab budget Resultatopgørelse (mio. kr.) 2018 (a) Korrigeret budget ( b) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Kor. Budget Budget Indtægter , , ,6 13,2-1,7 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.524, , ,6 3,2-3,3 Anlægsudgifter 61,0 66,6 94,5-5,6-33,5 Optagne lån -26,3-10,5-38,3-15,8 12,0 Renter 8,9 9,0 8,9-0,1 0,0 Afdrag på lån 28,3 28,3 28,3 0,0 0,0

6 Side 4 Fv. Regnskab 2018 Oprindeligt budget (a) Korrigeret budget ( b) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Balanceforskydninger 19,3 2,2 19,3 17,1 0,0 Udgifter i alt 1.615, , ,2-1,3-24,8 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 10,1-1,8 36,6-11,9-26,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018 Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 5 mio. kr., Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61,0 mio. kr., svarende til 5,6 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2018 og 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Lånoptag viser merindtægter på 15,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger. Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Fv. Oprindeligt Korrigeret Regnskab budget budget Resultatopgørelse (mio. kr.) 2018 FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. Budget Driftsindtægter Skat/tilskud udligning , , ,6 13,2-1,7 Nettodriftsudgifter 1.524, , ,6 3,2-3,3 ØKONOMIUDVALG 183,0 182,4 190,5 0,5-7,5 POLITISK ORGANISATION 7,4 7,5 7,5-0,2-0,2 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,4 153,7 158,7-0,3-5,4 UDLEJNING M.V. -14,5-16,6-15,7 2,1 1,2 BEREDSKAB 5,9 5,9 5,9 0,0 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 20,1 22,5 20,1-2,4 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,7 10,9 12,2 1,8 0,5 GEBYRER -1,4-1,1-0,9-0,3-0,5 PULJER TIL SPAREMÅL -0,6-0,5 2,6-0,1-3,2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 28,3 27,7 28,4 0,6-0,2 KULTUR & FRITID 28,3 27,7 28,4 0,6-0,2 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 475,9 470,4 469,3 5,5 6,6 SKOLETILBUD 278,8 281,2 280,5-2,4-1,7 BØRN, UNGE OG FAMILIE 86,1 79,7 77,2 6,4 8,9 DAGTILBUD 111,0 109,5 111,6 1,5-0,6 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 111,5 113,1 113,9-1,6-2,3 BYG & MILJØ 4,6 4,1 5,6 0,5-1,0 VEJE & TRAFIK 57,5 59,6 59,1-2,0-1,6 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,9 0,7 0,7 1,2 1,2 EJENDOMSDRIFT 47,6 48,8 48,5-1,2-0,9

7 Side 5 Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. Regnskab 2018 Oprindeligt budget Korrigeret budget FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. Budget UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 161,0 165,1 163,5-4,1-2,4 JOBCENTER 161,0 165,1 163,5-4,1-2,4 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 563,3 560,7 560,6 2,7 2,7 VELFÆRD & OMSORG 339,4 334,1 333,1 5,2 6,3 SOCIALE TILBUD 135,7 132,1 133,8 3,5 1,9 DIVERSE YDELSER MV. 88,3 94,4 93,8-6,1-5,5 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,3 1,7 1,4-0,4-0,1 ERHVERV & TURISME 1,3 1,7 1,4-0,4-0,1 Anlægsudgifter 61,0 66,6 94,5-5,6-33,5 Optagne lån -26,3-10,5-38,3-15,8 12,0 Renter 8,9 9,0 8,9-0,1 0,0 Afdrag på lån 28,3 28,3 28,3 0,0 0,0 Balanceforskydninger 19,3 2,2 19,3 17,1 0,0 Udgifter i alt 1.615, , ,2-1,3-24,8 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 10,1-1,8 36,6 11,9-26,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 1,7 mio. kr. over det budgetlagte. Merindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder: Forskerskat Lejre Kommune har i november måned modtaget afregning vedrørende forskerskat efter 48E i Kildeskatteloven. Afregningen betyder en merindtægt på 0,4 mio. kr. i Ejendomsskat På baggrund af indtægterne pr. 31. oktober 2018 forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.). Det oprindelige budget var på 1.521,1 mio. kr., og er siden budgetvedtagelsen øget til 1.527,6 mio. kr. I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget ,1 Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme ,2 Overførsler (drift) ,0

8 Side 6 Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. FR ,6 Pris- og lønregulering ,4 Salg udvalgte ejendomme ,1 Tilstandsvurdering kommunale ejendomme ,4 Korrigeret budget 1.527,6 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne forebyggende foranstaltninger for børn og unge, specialundervisning, dagpenge til forsikrede ledige, forsørgelsesydelser samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Væsentligste merforbrug omfatter: Foranstaltninger for børn og unge (9,0 mio. kr.) Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (8,0 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,9 mio. kr.) Specialundervisning (3,5 mio. kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (2,5 mio. kr.) Arbejdsskadeforsikringer (1,7 mio. kr.) På det specialiserede område for børn og unge er der efter sommerferien konstateret en kraftig stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Dette skyldes bl.a. en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser. I hele 2017 blev der fortaget 47 børnefaglige undersøgelser. Der er pr. 8. oktober foretaget 77 børnefaglige undersøgelser. På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret 2018 har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs. På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal. Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en enkelt borger. Borgeren er hjemtaget fra Slagelse Kommune, og kræver massiv døgndækning på den gerontopsykiatriske plads på Solvang. Der forventes en udgift på 5,8 mio. kr. i Bevillingen til specialundervisning er udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til i Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning. På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr., og modsat er der en forventning omkring en lavere aktivitet. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter:

9 Side 7 Flygtninge (-13,8 mio. kr.) Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,2 mio. kr.) Administration (-5,4 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 61,0 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetterede, og 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er vedlagte oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter til sidst i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. i Lejre Kommune har pr. 31. oktober en gennemsnitlig likviditet på 105,9 mio. kr. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) 104,9 105,9 120, Likviditet efter kassekreditregel FR-3 Budget 2019 Faldet i ovenstående likviditetsgraf fra 2018 til 2019 er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter (forventet overførsel) for ekstra 20,3 mio. kr. i Bilag: 1 Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 98606/18 politikområder 2 Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) /18 3 Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger /18 100,0 88,3 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Udtalelser Ingen bemærkninger

10 Side 8 Administrationens vurdering FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2018 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse. Handicappolitik Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering Der henvises til sagsfremstilling

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: Materielgården, Horseager 6 i Hvalsø Dato: Onsdag den 5. december 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Bjørn Lykke Sørensen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: NSI, Hovedgaden 11 - lokale 2, 4330 Hvalsø Dato: Onsdag den 5. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Bjørn

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - September...2 3. JA - Opfølgning på årsplan 2017...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 4. december 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - December...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 8. maj 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Thomas Bisgaard (B) (Formand) Rikke Zwisler Grøndal (A) (Medlem) Marinus

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 3. april 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem) Burak

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Frederik Dahl

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre REFERAT

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Mikael Ralf Larsen (F) (Formand) Leif V. Nielsen (A) (Medlem) Connie Birthe

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 12. december 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Læs mere

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT REFERAT Sted: Kirke Hyllinge Skole, Bygaden 51, 4070 Kr. Hylling Dato: Tirsdag den 4. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Thomas Bisgaard (B) (Formand) Rikke Zwisler

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 6, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Tirsdag den 30. oktober 2018 Start kl.: 17:45 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT Sted: Materielgården, Horseager 6 i Hvalsø Dato: Onsdag den 5. december 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 29. august 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. november Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. november Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 27. november Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab -3, 1. behandling...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 5. september 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem)

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Økonomiudvalget Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. september 2017

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. september 2017 Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Birger Prahl (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager -

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 18. december 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) (Medlem)

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden mandag den 4. december 2017 Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering december...2 3. KF - Temadrøftelse:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere