Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012"

Transkript

1 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel information gældende for hele regionen; herudover er det vigtigt at læse lokal information fra de lokale vagtchefer. Ændringer vedrører kun visitation og behandling af skader øvrige patientgrupper visiteres som hidtil. Al information findes i øvrigt tilgængelig i vagthåndbogen samt under "information" på Visitation af skader fra 4. september 2012 Udgangspunktet for visitation af skader er at mindre skader som udgangspunkt kan færdigbehandles i almen praksis i dagtid og i lægevagt/akutklinik i vagten. Visiterende/behandlende læge afgør suverænt om patienten kan modtages/færdigbehandles i almen praksis/lægevagt/akutklinik eller skal henvises til skadestue/akutafdeling. Overordnet inddeling: Mindre skader er overordnet set følgende: Fremmedlegemer ører, næse og hud Øjenskader: fremmedlegemer, svejseøjne, mindre stænkskader Sårskader herunder: o Mindre bidsår o Mindre brandsår o Mindre sårskader i øvrigt, der kan behandles med hudsuturering/limning Mindre skader på bevægeapparatet Tand og mundskader Næseblødning Større skader er skader der ikke er omfattet af ovenstående. Dvs. skader der ved den telefoniske visitation eller konsultationen vurderes at have behov for ortopædkirurgisk kompetence / hospitalsbehandling og derfor skal henvises til regionshospital med akutmodtagelse. Større skader inddeles i det følgende i 2 grupper 1) pt. der er selvhjulpne 2) pt. der har behov for ambulancetransport og/eller har behov for umiddelbar behandling ved ankomst til akutafdeling/skadestue. 1

2 Visitation af skader vagttid: Mindre skader: Visiteres til lægevagtkonsultation/akutklinik. Større skader: Selvhjulpne: visiteres direkte til akutafdeling ved fremsendelse af EDI påført patientens mobilnummer. Der arbejdes på at udvikle muligheder for ventetids information og koordinering af patient flow. Ikke selvhjulpne og patienter, der skønnes ikke at kunne vente: visiteres til akutafdeling ved telefonisk kontakt til hospital med akutafdeling med henblik på oplysninger og aftale om modtagelse, samtidig fremsendelse af EDI henvisning. Større skader visiteres til flg. akut afdelinger: Herning, Horsens, Randers, Viborg og Aarhus. Bemærk ved visitation af selvhjulpen patient til AUH tilbydes omstilling af patient til Den koordinerende funktion AUH NBG. Viderestilling af opkald: Tryk (10) på Trio, skriv eller vælg telefonnummer og tryk på [Koble) hvorefter forbindelsen er skabt og og sig til patient at du vurderer behov for behandling på skadestuen Aarhus sygehus, Nørrebrogade, hvorfra en sygeplejerske nu vil give råd om ventetid og evt. selvbehandling. Holstebro er akutklinik hele døgnet men modtager også større skader indtil kl. 22 efter aftale med hospitalsvisitationen ved Hospitalsenheden Vest på tlf Silkeborg er akutklinik hele døgnet men modtager også større skader hele døgnet efter aftale med hospitalsvisitationen ved Hospitalsenhed Midt på tlf Selvhenvendere i konsultationer: Principielt skal der ikke forekomme selvhenvendere, men det er illusorisk at forestille sig at alle kender og overholder formalia. Ved ankomst til akutafdelingen/akutklinikken, vil disse informeres om den korrekte procedure. Ankommer der selvhenvendere mens lægevagten er tilstede og hvis sygeplejersken finder henvendelsen relevant til lægevagten, vil sygeplejersken kontakte 1. ledige visitator på VIP nummeret som derefter opretter patienten til pågældende konsultation og patienten kan registrere sig i kø med sygesikringskort. Visitation til akutklinikker ændret praksis : Akutklinikkerne Grenå, Skive og Ringkøbing (17 22 henholdsvis 08 22) husk mobilnummer : 2

3 Mindre skader visiteres til at tage til akutklinik på kons.listen uden afventen af opkald. Øvrige patientgrupper visiteres til akutklinik på kons.listen men skal afvente at sygeplejerske fra akutklinik ringer patienten ind. Akutklinikkerne i Silkeborg og Holstebro : Alle patienter kan tage direkte i akutklinik/kons. i åbningstid med fast bemanding (dvs. Silkeborg 17 22/08 22; Holstebro 17 23/08 23) Nat visitation: Restriktiv visitation : Det er fortsat og nok endnu mere nu end tidligere vigtigt at visitere stramt/skarpt om natten da bemandingen er mindst mulig og derfor sårbar. Det understreges at disse ændringer kun vedrører mindre skader dvs. øvrige patientgrupper visiteres restriktivt som hidtil og efter gældende regler dvs. kun muligt at visitere til konsultation i Århus, mens øvrige patienter der skal ses om natten visiteres til sygebesøg evt. med mulighed for at besøgslægen ringer pt. ind til konsultation. Alle mindre skader om natten visiteres til kons. liste overvej altid om det er nødvendigt at se patienten om natten: Fast bemandet lægevagtskonsultation. Århus: Visiteres til kons. liste og direkte til konsultation/akutafdeling. Besøgslæger med mulighed for ad hoc konsultationer i lægevagtskonsultationerne. Silkeborg og Holstebro: Randers, Horsens, Herning, Viborg: Visiteres til kons. liste og sendes direkte i akutklinik. Visiteres til kons. liste og sendes direkte til konsultation/akutafdeling. Konsultationslisten kan ses fra den mobile PC er og besøgslægen skal holde sig ajour med listen. Visitator skal være opmærksom på om det er realistisk for besøgslægen at køre til konsultationen for at behandle en mindre skade. Hvis ikke visiteres den mindre skade direkte til akutafdelingen med EDI henvisning som ved større skader. Opstår der under nattevagten ændringer i aktiviteten i distriktet der medfører at besøgslægen ikke, indenfor rimelig tid, kan nå ind på konsultationen og behandle den mindre skade der er sat på, kontakter 3

4 besøgslægen akutafdelingen og beder behandlersygeplejersken overføre patienten til akutafdelingen med afslut patient knappen. Hvis behandlersygeplejersken vurderer at det vil være muligt at behandle en mindre skade selvstændig skal hun kontakte besøgslægen inden opstart af behandling, så besøgslægen ikke kører forgæves til konsultationen. Husk vi samarbejder nu med alle akutafdelinger dvs. vi kan også få hjælp om natten ved behov. Samarbejde AMK vagtcentralen og lægevagten: Telefonnumre AMK : : kørsel A og B (hastende ambulancekørsler) : kørsel C og D (ikke hastende ambulancekørsler og liggende befordring) For patienter, der ikke er akut truede på liv eller førlighed, men har ringet 112, og som ikke af det sundhedsfaglige personale på AMK vagtcentralen vurderes behov for direkte indlæggelse/henvisning, tilrådes kontakt til lægevagten. Hvis AMK s sundhedsfaglige personale vurderer behov for vurdering i lægevagten/akutklinik fremfor ambulance kan AMK kontakte 1. ledige visitator via VIP nummer og her kan aftales vurdering af patienten. Patienter, som er udsat for alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, men har ringet til lægevagten visiteres af lægevagt til akut indlæggelse på relevant akutafdeling. Lægevagten rekvirerer nødvendig transport/præhospital indsats via AMK vagtcentralen som vanlig. Kontakter fra lægevagten har høj prioritet i AMK vagtcentralen. Regelsæt for patienttransport til lægevagten er indtil videre uændret. Der pågår et udredningsarbejde om muligheden for transport af patienter til egen læge/lægevagt ved skade. Udstyr/utensilier i alle konsultationer/akutklinikker : Udstyr : Otoskop, oftalmoskop og UL doppler forefindes i alle konsultationer bortset fra Lemvig og Tarm. Utensilier : Urinstix, urin HCG Strep A test CRP, HGB, Glc EKG kan udføres INR kan rekvireres via hospital 4

5 Du slipper nu for at huske at medbringe ovenstående HUSK at lade det ligge når du forlader konsultationen der skal også være udstyr/utensilier til næste kollega. OBS Undersøgelser udføres på indikation ikke som rutine. Vi skal ikke visitere patienter til strep A eller CRP men i visitationen vurdere om der er behov for vurdering i vagttid og herefter vurderes i konsultation om der er behov for andet end klinisk undersøgelse. Behandlingsvejledning for mindre skader. Vedhæftet findes et mini kompendium i behandling af mindre skader i lægevagten. Findes som øvrig information også i vagthåndbogen og på Hjælpemidler /Forbindsstoffer/transport skadebehandling Ved øget samarbejde mellem almenpraksis/lægevagt og regionens hospitaler om skadebehandling er det vigtigt at der kan tilbydes samme behandling for samme skade uanset behandlingssted. I regionalt regi pågår derfor udredningsarbejde vedr. lige adgang til hjælpemidler til udlevering til patienter samt mulighed for transport af patient til egen læge/lægevagt ved skade. Vedr listen over forbindsstoffer er her igangsat fornyet gennemgang mhp at få nødvendige forbindsstoffer på listen så almen praksis kan anvende samme udstyr som hospitalerne. Hvis du finder at du mangler forbindsstoffer eller andet kan besked sendes pr mail til lokale vagtchef. Ansvar Når sygeplejersken assisterer lægevagten har lægevagten det lægefaglige ansvar Når sygeplejersken foretager selvstændig behandling af mindre skader, har akutafdelingens læger det lægefaglige ansvar Ved faglig uenighed om behandling skal sygeplejersken i behandlingssituationen følge lægevagtens rådgivning og instruktion Honorering ny akutaftale Generelt følger honorering af behandling af skader gældende overenskomst. 5

6 Det indgår dog i aftalen at skønnet meraktivitet i dagtid og effektiv afholdt meraktivitet i vagttid er udenfor 2 % protokollat. Vedr honorering i vagttid : Akutklinikker : hvis behandlersygeplejerske behandler og afslutter selvstændigt afregnes ydelser til lægevagt incl. tillægsydelser. Akutafdelinger : Hvis mindre skade kan behandles selvstændigt af behandlersygeplejerske afslutter hun patient fra vagtsystem med noten afsluttet til akutafdeling uden regning ; således kun honorar her hvis lægevagten er inddraget i behandling/vurdering. Første konsultation i akutklinik/kons af kørende læge afregnes som besøg incl. kilometer. BMJ / KS 6

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus - 1 - 1. BAGGRUND FOR SAMARBEJDSAFTALE - 4-2. AFTALE OG SAMARBEJDE OM SAMSØ SYGE- OG SUNDHEDSHUS

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt)) Til sparegruppen. Jeg har 2-3 forslag til besparelser: I Midt-EPJ indsættes kostpriser i: 1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere