Valg af antibiotika i lægevagten til 4-6 årige børn med akut otitis media

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af antibiotika i lægevagten til 4-6 årige børn med akut otitis media"

Transkript

1 Valg af antibiotika i lægevagten til 4-6 årige børn med akut otitis media v. Carsten Demant Sørensen Christian Ramskov Andersen Vejleder Morten Bondo

2 Antibiotika i lægevagten Introduktion Akut otitis media (AOM) (akut mellemørebetændelse) er en akut infektion i mellemøret forårsaget af virus og/eller bakterier. AOM er en af de hyppigst forekommende infektioner hos børn, og ved 3- årsalderen har ca. 80 % af alle børn haft mindst et tilfælde af AOM 1. Sygdommen optræder oftest i alderen 0-5 år, hvor den udgør 10 % af alle kontakter i almen praksis 2 Anbefalinger for antibiotikabehandling afhænger af barnets alder og symptomernes sværhedsgrad. Vi tager udgangspunkt I DSAMs vejledning om AOM 3 I denne undersøgelse ser vi på, hvilken medicin der udskrives, når lægen har valgt, at barnet skal behandles med antibiotika. Bliver der udskrevet mere Imacillin end penicillin V? I følge DSAM s antibiotikavejledning skal børn behandles med Penicillin V. Ved pencillinallergi er valget clarithromycin. Ved behandlingssvigt Amoxicillin + clavulansyre. Ingen steder i vejledningen er imacillin anbefalet som eneste behandling. Men samtidig er det vores erfaring, at der ofte bliver udskrevet imacillin I lægevagten pga. bedre compliance grundet imacillins smag. Antibiotikaresistens er et stigende globalt problem og kan på sigt true det moderne sundhedsvæsen 4. Antibiotika forbruget er direkte relateret til antibiotika resistens ved bakterier 56. The World Health Organization anbefaler at begrænse antibiotikaforbruget, hvor det er muligt. WHO har 12 punkter for at begrænse antibiotika forbruget. Den ene er at følge nationale kliniske vejledninger 7. En praktiserende læge skal i gennemsnit udskrive antibiotika til 20 børn før ét barn får effekt af behandlingen (Number needed to treat: NNT = 20) 8. NNT for at forhindre en mastoiditis ved brug af antibiotika er over Formål At belyse om rekommanderede praksis for antibiotikabehandling ved AOM bliver fulgt af lægerne i lægevagten. Målgruppen er børn i aldersgruppen fra 4 år til 6 år set i lægevagten (Region Midtjylland). Metode Data stammer fra Kontakt- og Sygdomsmønsterundersøgelsen for lægevagten i Region Midtjylland, LV- KOS I dataindsamlingsperioden på 12 måneder (1. juni 2010 til 31. maj 2011) varetog i alt 700 forskellige læger arbejdet som vagtlæge. Af disse deltog 385 (55%) med at registrere i LV- KOS mindst én gang. Opbakningen til deltagelse i undersøgelsen kan illustreres ved, at 95,5% af alle 8- timers vagtperioder var repræsenteret med LV- KOS- registrering. I begyndelsen af hver lægevagt, blev den først indmødte hhv. kørevagt, visitationsvagt og konsultationsvagt spurgt, om vedkommende mod en mindre økonomisk kompensation ville deltage ved at udfylde pop- up spørgeskemaer. Fremgangsmåden for vagtlægernes registrering af kontakter var som følger: For de tre vagttyper (visitation, konsultation og besøg) blev der i hver vagt for hele regionen oprettet én adgang til at deltage med at registrere patientkontakter. Alle, der loggede sig på vagtsystemet ved en vagts begyndelse blev spurgt, om de ville deltage i LV- KOS, indtil den første for hver vagttype accepterede. Vagtlæger, der herefter loggede sig på, blev ikke spurgt. Hvis den deltagende vagtlæge

3 fortrød og afbrød sin deltagelse i undersøgelsen inden for de første to timer, åbnede muligheden sig for de læger, som efterfølgende loggede sig på. For at opnå det ønskede antal registrerede kontakter og samtidig have en rimelig belastning for lægerne i travle vagter blev lægerne præsenteret for registreringsskemaet efter hver 10. telefonsamtale (visitations- vagter), efter hver 3. konsultation og for besøgslægerne efter hvert besøg. Honorering og fondsfinansiering De deltagende læger modtog honorering i form af kr. 150 som grundbeløb ved tilmelding ved den enkelte vagt og kr. 30 pr kontaktregistrering. Projektet var finansieret af Forskningsfonden for Almen Praksis, Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland og Forskningsfonden for Almen Praksis TEMA- pulje inden for emnet Almen Praksis i Sundhedsvæsenet. En betydelig del af omkostninger til analyse, database- oprettelse, register data mm. er finansieret over Forskningsenheden for Almen Praksis løbende drift. Kodning Det internationale kodesystem, International Classification of Primary Care, ICPC- 2, blev anvendt til klassifikation af de almenmedicinske helbredsproblemer. En medicinstuderende blev undervist i ICPC- 2- kodesystemet. Efter en oplæringsperiode på 14 dage, hvor den projektlederen LF validerede alle koder, diagnosekodede han alle kontakter på basis af journalnotater med hensyn til kontaktårsag og på basis af lægens angivelse af sandsynlig diagnose. Alle medicinordinationer blev automatisk registreret med bla. Anatomisk terapeutisk kemisk (ATC kode) klassifikation i lægevagtens database. Endvidere blev dosering og indikation registreret. Lægerne blev bedt om at vurdere kontaktens alvorlighed på følgende skala: 1: alvorlig 2: måske alvorlig 3: ikke alvorlig, men patienten er syg 4: patienten ikke syg 9: ved ikke Vi har modtaget rådata i excelark isoleret på 4-6 årige børn uden at disse indeholder personhenførbare data på hverken patienter eller læger. Data for hver patient indeholdt bla. hoveddiagnose og bidiagnoser, ATC- kode samt alvorlighedsgrad i kolonner ud for hver enkelt patient i rækkerne. Ud fra data har vi isoleret patienter med hoved- eller bidiagnosen H71 = akut otitits media. Yderemere har vi manuelt kontrolleret, at der ikke er dobbeltregisteringer af hoved- og bidiagnose.

4 Ved at sortere på ATC- kode har vi manuelt og ved hjælp af regnearket optalt antal patienter i de enkelte grupper. Resultater er reproduceret individuelt af to undersøgere. Resultater Der blev i alt registeret 114 patienter med ICPC- 2- diagnosen H71 (AOM). Ud af disse, fik 25 personer imacillin og 17 personer fik penicillin V. Én person fik bioclavid. Denne person havde haft symptomer I mindre end 3 døgn. En person fik fucithalmic. Denne behandling anser vi som ikke relevant I forhold til behandling af AOM, og derfor indgår denne patient i vores analyser i gruppen ikke behandlet med antibiotika. Denne gruppe udgør samlet 71 børn og heraf fik 3 børn bonyl. Alle børn i undersøgelsen har symptomscore på 2 eller 3. Dvs. der var ingen, der var klart alvorlige syge eller ikke syge børn. Gennemsnitlig symptom eller alvorlighedsscore for de forskellige grupper ar børn i relation til behandling: Penicillin V: (samlet symptomscore/antal børn) = (46/17) = 2,71 Imacillin: (samlet symptomscore/antal børn) = (69/25) = 2,76 Ingen antibiotikumbehandling: (samlet symptomscore/antal børn) = (202/71) = 2,85 Bioclavid: (samlet symptomscore/antal børn) = (2/1) = 2 Figur 1: Fordeling af behandling (type af antibiotika eller ingen behandling) af børn med AOM i lægevagten i Region Midtjylland Penicillin V Imacillin Ikke antibiotikum Bioclavid 1 Behandlingsfordeling

5 Figur 2. Gennemsnitlig symptomscore 3 2,5 2,71 2,76 2, ,5 1 0,5 0 Penicillin V Imacillin Ikke antibiotikum Bioclavid Gns. Symptomscore Graden af kontaktens alvorlighed repræsenterer en rangorden og må tolkes som et ordinalt dataset, hvor vi ikke uden videre kan forudsætte en normaldistribution. Vi er interesserede i, om de forskellige antibiotikavalg er udtryk for forskellige distributioner (dvs. forskel i sygdomsalvorlighed), og derfor tester vi ved hjælp af en non- parametrisk metode, om vi kan afvise nulhypotesen. Hertil er benytet statistikprogrammet Stata (ver. 10), og data er analyseret med en Kruskal- Wallis varianstest (equality- of- populations rank test). Resultatet er som følger: Behandling Observationer Sum af rangeringer Imacillin ,50 Penicillin ,00 Ikke antibiotika ,50 Chi i anden = med 2 frihedsgrader. sandsynlighed = Chi i anden tosidet = med 2 frihedsgrader sandsynlighed =

6 Tabel 1 Pris for antibiotika pr AOM behandling Præparat Udregning Pris pr behandling i dk.kr Penicillin V som tabletbehandling Vepicombin opløsning IE primcillin 250 mg granulat t.oral susp. Endos 250 mg Imacillin granulat til oral suspension 50 mg/ml. Vepicombin Novum IE, gange 3 dagligt i 7 dage, i alt 21 stk. 30 stk 5,6 ml vepicombin opløsning IE/ml 3x dagligt i 7dage, hvilket bliver 117 ml samlet. Pris for behandling 2x100 ml á 81,50 kr (2 pakker á 20 stk). Her skal medicinen opløses i ca. 1 barneskefuld (2 ml) 8,23 ml x3 dagligt i 7 dage = 172 ml (pris 100 ml + 75 ml ) Imacillin opløselig tablet á 375 mg. Denne tablet lader sig opløse i vand eller i munden. 3 tabletter dagligt i 7 dage (21 stk). (2 pakker á 20 stk.) 248 Bioclavid misktur udgået Diskussion Samlet behandles 38% af patienterne i vores undergruppe med antibiotika. DSAM s vejledning anses det som kvalitetsindikator, at mellem 0-50% med AOM behandles. Selvom imacillin ifølge DSAM s vejledning ikke skal bruges som førstevaglspræperat, har vores undersøgelse vist, at der i gruppen 4-6 årige bliver udskrevet imacillin som førstevalgspræperat til 59,5 procent af de børn, der får antibiotika. 40,5 procent får penicillin V. Dette står i kontrast til DSAM s mål om at procent. skal behandles med penicillin V, når patienten skal have antibiotisk behandling. Ud fra DSAM s nuværende mål behandles en passende andel patienter med antibiotika, men der vælges for hyppigt ikke anbefalet førstevalgspræparat. Dette gælder den samlede undersøgelsespopulation (alle inkluderede > 2 år). Vi har kun undersøgt en undergruppe (de 4-6 årige). Det er vores erfaring, at de 4-6 årige er den aldersgruppe, der kan have svært ved at synke en tablet, og at smag i særlig grad kan have indvirkning på compliance. Imacillin fås som opløselig tablet med god smag. Det er muligt at prisen for en behandling spiller ind på valget af antibiotika. Vi har i tabel 1 beregnet prisen for behandling af en gennemsnitlig 5 årig dreng. 10 Priser og dosis er taget fra pro medicin den 27 jan 2015, og der tages således forbehold for prisændringer siden studieperioden. Vi har valgt den gennemsnitlige anbefalede dosis i 7 dage og udskrevet hele pakninger for at adækvat behandlingsperiode kan gennemføres. Ud fra dette bliver imacillin ikke valgt ud fra et økonomisk aspekt, da det er dyreste behandlingsalternativ

7 Vores data kunne ikke påvise en sammenhæng mellem alvorlighed af symptomer og valg af antibiotika, og der er således ikke belæg for at antage, at imacillin vælges på bagrund af bredere virkningsspektrum eller effektivitet. Vores antagelse bliver derfor, at imacillin vælges på grund af bedre smag og derved højere compliance. Pr 5 jan 2015 er bioclavid som flydende mikstur udgået. Dette har betydning for vores målgruppe da tabletbehandlingen er i for stærk en dosis. Således kan Bioclavid ikke længere bruges til vores målgruppe som behandling ved manglende effekt af penicillin. Det skal nævnes, at penicillin og imacillin er på positivlisten i Region Midt (den liste læger, der arbejde i lægevagten, kan bestille medicin ud fra). Positivlisten er forskellig fra region til region. I region nord er imacillin ikke længere på positivlisten, hvilket måske har indflydelse på lægens antibiotikavalg. Derfor mener vi at man ikke direkte kan overføre vores data fra region midt til andre regioner. Med så klart et resultalt vil vi mene at problematikken er landsdækkende. Konklusion Vi kan konkludere, at der i lægevagten ofte udskrives imacillin til behandling af AOM. Vi har ikke belæg for, at det er grundet økonomi eller alvorlighed af symptomer. Vores formodning er, at det skyldes forventning om højere compliance grundet dispenseringsformen som opløselig tablet og dennes smag. I DSAM s nye kliniske vejledning er compliance ikke berørt. Da vi ud fra vores studie kan se, at der foreligger en reel klinisk problemstilling i forbindelse med den specifikke aldersgruppe, kunne man med fordel berøre dette i en fremtidig revidering af vejledningen. Man kunne i vejledningen tage stilling til om eller hvornår, det er acceptabel klinisk praksis at udskrive imacillin på bagrund af dispenseringsform. Det er ydermere problematisk, at det gældende andenvalgspræparat amoxilcillin/clavulansyre aktuelt ikke længere findes i den ønskede dispensering som mikstur. På højere administrativt niveau kunne man overveje hvorvidt imacillin burde forefindes på positivlisten i Region Midtjylland.

8 Literaturliste 1 Casselbrant ML, Mandel EM. Epidemiology. In: Rosenfeld RM, Bluestone CD, editors. Evidence- based otitis media. 2 ed. Ontario: BC Decker Inc; Dansk AlmenMedicinsk KvalitetsEnhed. e.dk/ Ref Type: Internet Communication 3 [citeret 2015 jan 13] 4 Smith R, Coast J. The true cost of antimicrobial resistance. BMJ. 2013;346:f World Health Organization: Draft Global action plan on antimicrobial resistance. [Internet]. [citeret 2015 jan 13]. fra: 6 Seppälä H, Klaukka T, Vuopio- Varkila J, Muotiala A, Helenius H, Lager K, et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance. N Engl J Med Aug 14;337(7): WHO: The Pursuit of Responsible Use of Medicines: Sharing and Learning from Country Experiences. [Internet]. [citeret 2015 jan 15] 8 Venekamp RP, Sanders S, Glasziou PP, Del Mar CB, Rovers MM. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;1 9 Petersen I, Johnson AM, Islam A, Duckworth G, Livermore DM, Hayward AC. Protective effect of antibiotics against serious complications of common respiratory tract infections: retrospective cohort study with the UK General Practice Research Database. BMJ 2007; 335(7627): [citeret 2015 jan 27]

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Er der effekt af antabus?

Er der effekt af antabus? Er der effekt af antabus? Foråret 2012 Lise Qvesehl og Kasper Fasdal Vejleder: Carsten Krogh Jørgensen 1 Baggrund Mange danskere har et stort alkoholforbrug. Det er skadeligt ikke kun for den enkelte,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg Privatskolerne og det sociale ansvar Publikationen Privatskolerne og det sociale ansvar kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Bente Kirkeby, Birthe Søndergaard, Anna Bira Larsen, Lene Sørensen, Else

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere