FÆLLES OM ALBERTSLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES OM ALBERTSLUND"

Transkript

1 FÆLLES OM ALBERTSLUND En politik for fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse 2. UDKAST

2 1

3 FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer først, og hvor vi vil noget med hinanden. Vi tror på, at et stærkt fællesskab er forudsætningen for, at det enkelte individ kan udfolde sit fulde livspotentiale. Sådan står der i Albertslund Kommunes vision og strategi: En by for børnene, det grønne og fællesskabet. Politikken Fælles om Albertslund sætter fokus på kommunen som et fællesskab, hvor vi - borgere, kommunale medarbejdere og politikere - vil noget med hinanden og hvor alle byens borgere kan deltage i byens små og store fællesskaber. Fælles om Albertslund, er en politik for albertslundere og af albertslundere. I processen har byens borgere sat retning på politikken og delt deres drømme om, hvad vi skal med hinanden og hvad der skal til, for at vi kan lykkes. Politikken er udviklet i en inddragende proces, hvor politikkens værdier om medborgerskab, fællesskab og ligeværdig deltagelse har været i højsædet. Her har byens borgere været med i udviklingen hele vejen, og løbende fået at vide, hvad deres bidrag og deltagelse har resulteret i. Politikken viser vejen for, hvordan vi som kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om at udvikle byens fremtid. Den fordrer et fælles ansvar, hvor byens borgere, uanset etnicitet, køn, seksualitet, handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og interesser, deltager i udviklingen af byen, ligesom politikere og kommunale medarbejdere medvirker til at gøre deltagelse lettere. Således sætter politikken retning for kommunens aktiviteter. Albertslund Kommune forpligter sig på, at tænke fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse ind i vores daglige arbejde, i fremtidige politikker og projekter. Værdier som fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse kommer nemlig ikke af sig selv, men bliver skabt i møderne mellem byens borgere, medarbejdere og politikere. Hvis vi skal lykkes med fortsat at have en by, hvor alle har mulighed for at deltage aktivt i fællesskaberne og i demokratiet, er det essentielt at vi alle gør en indsats. God fornøjelse med læsningen og det fremtidige arbejde. Bedste hilsner Borgmester, Steen Christiansen og Formand for Temaudvalget, Kenni Flink 2

4 VORES VISION ET FÆLLES VI Albertslund er kendetegnet ved aktive medborgere, der bidrager med idéer til, hvordan vores by kan udvikle sig, og energi til at føre det ud i virkeligheden. Byens udfordringer kan kun løses ved at vi samarbejder med byens borgere, virksomheder, foreninger, frivillige og fællesskaber. Derfor danner politikken rammerne for, hvordan vi, borgere, politikere og kommunale medarbejdere, kan være fælles om at udvikle vores by; Albertslund. Politikken er en erkendelse af, at Albertslund er en mangfoldig by, som rummer mange små og store fællesskaber. I vores by bor og lever borgere i alle aldre, borgere med mere end 100 forskellige nationaliteter, borgere med forskellig livsstil og baggrund. Byens mangfoldighed skal i endnu højere grad sættes i spil, når vi udvikler vores fælles by. Med politikken Fælles om Albertslund går vi fra at tale om integration til at tale om medborgerskab. Medborgerskabet er båret af, at alle albertslundere bringer deres viden og erfaring fra uddannelse, job og fællesskaber, ligeværdigt i spil i udviklingen af byen. Vi vil arbejde for, at alle byens borgere kan bidrage til et fælles Albertslund. Vi er fælles om Albertslund, når politikere og borgere mødes om byens fremtid på borgermøder, når borgere engagerer sig i bestyrelseslivet, boligområdet, foreningslivet, sportsklubben, deltager i høringssvar og stiller borgerforslag. Vi er fælles om byen, når virksomheder skaber arbejdspladser og engagerer sig i at hjælpe borgere i arbejde eller har skoleklasser på besøg, for at vise de mange jobmuligheder, som byen rummer. Vi er også fælles om Albertslund og byens udvikling, når vi møder hinanden i helt almindelige hverdagssituationer. I mødet mellem forælder og personale i daginstitutionen, i mødet med naboen i boligområdet eller i første møde med et nyt ansigt i Albertslund. Måden vi møder hinanden på i hverdagen, er med til at forme byens DNA. Visionen med politikken er derfor at vi møder hinanden i et fælles vi, frem for i et dem og et os. Vi skal fortsat være et åbent, sammenhængende og rummeligt lokalsamfund. Det stiller krav til at vi alle bidrager med dét, vi hver især kan, og samtidig giver plads til at andre kan det samme. Når vi bidrager til og deltager i byens udvikling, gør vi det ud fra et sæt af demokratiske spilleregler om accept, tolerance, ligeværd og respekt. Det kommer til udtryk ved at vi - borgere, politikere og kommunale medarbejdere - møder hinanden ud fra et fælles værdigrundlag i hverdagen: Alle albertslundere mødes som individuelle personer med individuelle livsforløb, erfaringer, værdier og kompetencer. Alle albertslundere deltager og indgår så vidt muligt på eget initiativ i demokratiske sammenhænge, tager ansvar for eget liv og deltager i fællesskabet. Byens politikere og kommunale medarbejdere medvirker til at gøre deltagelse for alle lettere. Alle børn og unge i Albertslund dannes til at være aktive medborgere gennem deltagelse i fællesskaber, uddannelse, job og demokrati. Alle albertslundere accepterer religions- og ytringsfrihed, samt udviser åbenhed og forståelse for medborgere uanset etnicitet, køn, seksualitet, handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og interesser. Alle albertslundere udviser rummelighed overfor medborgere, med en anden baggrund og holdning end ens egen. Alle albertslundere anerkendes for og udvikler sine individuelle kompetencer, evner og erfaringer som medborgere i byen ved at deltage i det lokale fællesskab. Oplysning - herunder folkeoplysning og oplevelsen af tilhørsforhold er grundlaget for borgernes deltagelse i byens fællesskab. 3

5 VORES MISSION LIGE RET OG MULIGHEDER FOR DELTAGELSE Vi vil arbejde for, at byens mangfoldighed bliver en styrke, og at alle albertslundere kan deltage som medskabere af byen. Det kræver, at vi skaber lige ret og mulighed for deltagelse, så de mangfoldige perspektiver, evner og ressourcer, som byen rummer, kan bringes i spil, når vi sammen skal skabe den bedste udgave af Albertslund. Byen rummer albertslundere, der har sociale og økonomiske udfordringer, albertslundere, der er ensomme eller har sprogproblemer. Det er udfordringer, som gør det svært for den enkelte at udfylde sin deltagelse i byens demokratiske liv og fællesskaber, og derigennem udfolde sit fulde livspotentiale. Som borger, forening, kommunal medarbejder, virksomhed og politiker har vi alle en opgave i at rumme og arbejde for en repræsentation af udsatte borgere i udviklingen af en bedre by. Det er en vigtig, men ikke nødvendigvis let opgave. Derfor skal vi gå foran i arbejdet, så alle byens borgere kan deltage i udviklingen af byen. Politikkens mission er delt i to indsatsområder og handler om, at vi i Albertslund skal skabe mulighederne for at alle kan; 1) deltage ligeværdigt i byens mangfoldige fællesskaber, 2) deltage i eller blive repræsenteret i det demokratiske liv. Samtidig har vi gensidigt en forpligtelse til og ansvar for, at bruge vores muligheder, både på eget initiativ og når der åbnes og inviteres til deltagelse. HVORDAN KAN DU DELTAGE? Når vi skal være fælles om Albertslund, fordrer det at alle byens borgere deltager. Der skal være plads til at deltage forskelligt, ud fra de muligheder, som den enkelte har. Alt efter interesser, ressourcer og evner. Når der er plads til alle former for deltagelse, møder du nye mennesker, du ikke kender i forvejen, du får nye perspektiver og kendskab til andre kulturer, baggrunde og historier. Du er med andre ord med til at skabe et fælles Albertslund, når du deltager. Observerende deltagelse er, når du møder op og viser din opbakning til arrangementet. Aktiv deltagelse er, når du deltager ved f.eks. at tage naboen med, byder nye velkommen eller bidrager med stort og småt; såsom at dække et bord eller bage en kage. Medskabende deltagelse er, når du er med til at stable arrangementer på benene, f.eks. ved at invitere medborgere, sørge for lån af lokaler og lignende. Initiativtageren er, når du er den eller de, der fandt på idéen om et arrangement eller initiativ i første omgang, og finder dem der skal være med til at gøre idéen til virkelighed. 4

6 DELTAGELSE I MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER DELTAGELSE I MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER ER MED TIL AT SKABE MEDBORGERE, SOM MØDER HINANDEN LIGEVÆRDIGT OG ENGAGERER SIG I BYENS FREMTID. DET ER AFGØRENDE FOR AT VI KAN UDVIKLE DEN BEDSTE UDGAVE AF ALBERTSLUND - FOR ALLE ALBERTSLUNDERE. I Albertslund har vi en stærk samhørighed og en stor identitetsfølelse ved at være albertslunder. Den samhørighed og identitetsfølelse er afgørende for, at byens borgere engagerer sig i byens fællesskaber og er fælles om byens udvikling. Et stærkt tilhørsforhold betyder, at man vil byen og sine medborgere det bedste. I Albertslund skal der være fællesskaber for enhver borger, uanset evner, ressourcer og kompetencer. Deltagelse i fællesskaber giver tryghed for den enkelte, en følelse af tilhørsforhold og reducerer ensomhed. Deltagelse er med til at udvikle aktive medborgere med lyst og mod på at indgå i samfundet. Deltagelse medvirker til at udsatte borgere bliver repræsenteret i udviklingen af byen. Som borgere, kommunale medarbejdere og politikere skal vi derfor værne om byens stærke fællesskaber. Stærke fællesskaber kan komme til at lukke sig om sig selv. Man mødes med dem, der bor i samme boligområde, man spiller fodbold eller bridge med dem på ens egen alder, og spiser med dem, der spiser det samme mad som en selv. Det skal også være naturligt at mødes på tværs af fællesskaber og samarbejde med dem, der samles om den samme interesse i den anden ende af byen. Her samles vi allerede på tværs af vores daglige fællesskaber, når f.eks. borgere, foreninger, politikere og kommunale medarbejdere mødes om grønne aktiviteter til Grøn dag, til børnefestugen, når der afholdes markedsdage i boligområderne, eller når der samarbejdes om brugen af fælles faciliteter på stadion og i Sundhedshuset. Vi kan blive endnu bedre til at bygge bro mellem mennesker og fællesskaber i byen. Det øger byens sammenhængskraft, skaber større forståelse mellem mennesker og gør det muligt at finde på nye løsninger og idéer sammen. Det stiller krav til, at alle albertslundere vil hinanden og påtager sig en gensidig forpligtigelse til at skabe plads til forskellighed og mangfoldighed i fællesskaberne og i byen. 5

7 INDSATS Vi vil skabe rammerne for, at alle albertslundere kan deltage ligeværdigt i mangfoldige fællesskaber samt igangsætte borgerdrevne idéer til mangfoldige fællesskaber. Vi vil gøre det lettere for borgere, frivillige og foreninger at igangsætte initiativer og arrangementer, som samler på tværs. Ved bl.a. at gøre det mere overskueligt og mindre tidskrævende for den enkelte borger og grupper at igangsætte og finde økonomi til initiativer og arrangementer. Vi kommunikerer om aktiviteter og arrangementer i byen, samt medvirke til at borgere kan kommunikere borgerdrevne aktiviteter, initiativer og arrangementer til hinanden. Vi skaber forudsætninger for, at borgere kan mødes digitalt og fysisk om interesser, som samler albertslundere på tværs af fællesskaber. Vi finder veje til at alle albertslundere kan deltage i fællesskabet, med et særligt fokus på børnene. Vi arbejder for at skabe fælles aktiviteter mellem borgere, foreninger, boligområder og frivillige ved at hjælpe med at skabe relationer og netværk mellem dem, der vil de samme ting i byen. Vi deler de gode historier om Albertslund, med henblik på at skabe en fælles fortælling om byen, som stemmer overens med den oplevelse, som byens borgere har. Indsatserne er udarbejdet på baggrund af albertslunderes forslag til, hvordan vi skaber muligheder for at deltage i og skabe mangfoldige fællesskaber. Albertslundere har bl.a. foreslået: Praktisk hjælp til f.eks. at afholde arrangementer i byen, igangsætte initiativer og foreninger der samler grupper med samme interesse. F.eks. ved at hjælpe med bevillinger, foreningsdannelse, økonomi og lokaler. Informationstavle i byen, hvor borgere, kommunale medarbejdere, politikere, frivillige og foreninger kan hænge invitationer op. De gode historier om byen skal deles med hinanden og med omverdenen, f.eks. via branding af byen, på sociale medier, og når vi mødes på tværs i byen. En økonomisk pulje til fællesskabsarrangementer og initiativer for alle albertslundere, som er let for borgere at søge. Et lokale eller en bygning hvor borgere, foreninger og frivillige kan samles samme sted og mødes på tværs af fællesskaber og interesser. Tilskud til udsatte familier, så alle børn og unge kan være med i fællesskaber, 6 f.eks. i sportsklubben. Støtte til at styrke fællesskaber, hvor man naturligt mødes på tværs i boligområdet, i institutioner og i foreningslivet. F.eks. via kurser for frivillige og koordinering mellem fællesskaber.

8 DELTAGELSE I DET DEMOKRATISKE LIV NÅR VI - BORGERE, POLITIKERE OG KOMMUNALE MEDARBEJDERE - MØDES I DET DEMOKRATISKE LIV, BLIVER BYENS FORSKELLIGHED OG MANGFOLDIGHED EN DRIVKRAFT FOR NYE IDÉER OG BEDRE LØSNINGER. DERFOR ØNSKER VI AT ALLE ALBERTSLUNDERE KAN DELTAGE I DEMOKRATIET. I Albertslund tror vi på demokratiet - og vi udvikler løsninger på byens udfordringer sammen. Vi vil sammen forny os i dagligdagen og i fællesskab sætte retningen for vores by. Det kan vi ved at styrke og udvikle de demokratiske processer, så flest mulige albertslundere kan deltage i det demokratiske liv. I Albertslund er det ikke nyt for politikere, kommunale medarbejdere og borgere at mødes om vores fælles udfordringer i det demokratiske liv. Det gør vi bl.a., når vi mødes til borgermøder, i høringsprocesser og om borgerforslag. Når vi mødes i politiske råd og udvalg eller i kommunens netværk, som er sat i verden for at skabe velfærdsløsninger og fornyelse i byen. Vi er også fælles om at indrette vores hverdag, når vi mødes i bestyrelser, elevråd og boligområder for at finde løsninger på dét, der er nært for den enkelte. Vi er en kommune, som er foran på at skabe nye idéer og politiske løsninger i samarbejde med hinanden. Det er noget, vi står på og vil styrke med politikken. Vi lytter, fornyer og udvikler os sammen. Vi borgere, politikere, kommunale medarbejdere, virksomheder og frivillige har brug for hinanden for at løse byens udfordringer. Når vi er flere om at finde nye løsninger og svar på de udfordringer, vi som samfund og by står overfor, får vi flere perspektiver med. Når alle har mulighed for at blive hørt, får vi en nuanceret problemforståelse, mere viden, større idérigdom og kreativitet samt bedre mulighed for at finde gode løsninger, hvor vi løfter udfordringerne sammen med de forudsætninger og ressourcer vi hver især har. Som medborger i byen indgår man i det demokratiske liv, med en accept og respekt af forskellighed, samt med et ønske om at finde den bedste løsning for alle byens borgere. Alle albertslundere skal ikke interessere sig for alt, der vedrører byen, men alle skal kunne bidrage ligeværdigt og vide hvordan, når lysten for at engagere sig melder sig. Vi ønsker at det bliver naturligt for borgere i Albertslund, at bidrage til fællesskabet og være med til at skabe egen og andres hverdag. Samtidig kræver det, at byens politikere og kommunale medarbejdere giver plads til, at byens borgere er medskabere med ret til og ansvar for at udvikle vores by dér, hvor det er vigtigt for den enkelte borger. Det gælder f.eks. i dagtilbud, på skoler, i hjemmeplejen, på plejecentret samt i boligområderne, erhvervslivet, naturen og miljøet. 7

9 INDSATS Vi vil skabe rammerne for, at alle albertslundere kan deltage i det demokratiske liv og have indflydelse på byens udvikling. Vi lytter og tager de perspektiver, som byens borgere bidrager med, alvorligt. Bl.a. ved at invitere ind til (og komme ud til) dialog og samarbejde - også med de borgere, som ikke tager ordet selv. Vi arbejder for at det bliver lettere at bidrage med sit perspektiv og repræsentere andre i det demokratiske liv, ved at tilbyde forskelligartede deltagelsesmuligheder i demokratiske processer. Vi medvirker til, at borgere kan gøre idé til virkelighed, ved at finde måder hvorpå vi kan hjælpe borgere med at igangsætte og realisere borgerdrevne idéer og forslag. Vi vil gøre det meningsfuldt for byens borgere at engagere sig i det demokratiske liv, ved at formidle resultaterne af deltagelse. Vi arbejder for at byens politikere og borgere kan mødes digitalt og fysisk for at drøfte forskellige udfordringer, muligheder og interesser. Indsatserne er udarbejdet på baggrund af albertslundernes forslag til, hvordan vi skaber muligheder for at deltage i det demokratiske liv. Albertslundere har bl.a. foreslået: Det skal være lettere at gøre borgerdrømme og idéer til virkelighed, gennem samarbejde og dialog med politikere og kommunale medarbejdere digitalt og fysisk. Alle borgere skal kende muligheden for at stille et borgerforslag, som bliver behandlet af byens politikere. Det skal der sættes mere fokus på. Det skal være tydeligere hvad der kommer ud af at deltage i det demokratiske liv, f.eks. ved at informere om processen og kommunikere resultaterne af deltagelsen bredt ud. Borgermøder og dialogmøder mellem borgere og politikere efter arbejdstid. At drøfte idéer og holdninger med politikerne om politiske spørgsmål, f.eks. via en digital løsning. Høringsprocesser skal være lettere at deltage i for almindelige borgere. F.eks. med en før-høring hvor kravene for deltagelse 8 er mindre. Politikere og kommunale medarbejdere møder borgerne der hvor de er samt deltager i borgernes arrangementer når de inviteres.

ET NYT VI. En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST

ET NYT VI. En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST ET NYT VI En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Økonomiudvalget 02.10.2012 Punkt nr. 247-1 04.09.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013. På vegne af Byrådet,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Miljøudvalget 15.11.2012 Sag 99, bilag 1 02.10.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013.

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab [Høring august 2013]

Politik for Inklusion og Medborgerskab [Høring august 2013] 2013-2017 [Høring august 2013] 1 Indhold Vision: Vi vil styrke og fordre medborgerskabet Forord... 3 Vision... 4 Strategi... 4 Fokus Medborgerskab... 5 Fokus Mangfoldighed... 6 Fokus Inklusion... 7 Fokus:

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Medborgerskab En tværgående politik 2015

Medborgerskab En tværgående politik 2015 Medborgerskab En tværgående politik 2015 En politik for medborgerskab Sønderborg Byråd har en vision om, at kommunen skal være i vækst og et sted, hvor borgerne lever det gode liv. Vækst og arbejdspladser

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder 6 3.1 Synlighed og tilgængelighed. 7 3.2 Samarbejde mellem de frivillige

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik. Integration i Gladsaxe Kommune. Bilag 1. Udkast til ny Integrationspolitik (færdigt udkast)

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik. Integration i Gladsaxe Kommune. Bilag 1. Udkast til ny Integrationspolitik (færdigt udkast) Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik Integration i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune har en målsætning om at medvirke til, at alle borgere i kommunen kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt

Læs mere

Skolens DNA (værdigrundlag)

Skolens DNA (værdigrundlag) Skolens DNA (værdigrundlag) Amager Fælled Skole lægger vægt på trivsel, at skolen er et godt og trygt sted at være for såvel børn som voksne. Der skal være plads til alle, men ikke til alt er vores motto,

Læs mere

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi Forsidefoto: I 2018 har foreningen Lokal Agenda 21 med hjælp fra Gladsaxe Kommune startet et høslætlaug. Lauget slår med le en gang

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Integration i Gladsaxe Kommune

Integration i Gladsaxe Kommune Integration i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune har en målsætning om at medvirke til, at alle borgere i kommunen kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg INTEGRATIONSPOLITIK 2019-2022 - Det mangfoldige Frederiksberg 1 FORORD Borgmester og Socialudvalgsformand - afventer endelig godkendelse af politikken Retningen for integrationspolitikken alle er en del

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26.10.17 og revideres i 2019. Forord I Tønder Kommune er vi priviligerede. Vi har et alsidigt

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

2.2 Ledelse af unge frivillige: Dialog og plads til indflydelse

2.2 Ledelse af unge frivillige: Dialog og plads til indflydelse 2.2 Ledelse af unge frivillige: Dialog og plads til indflydelse AF FREDERIK FREDSLUND-ANDERSEN OM FORFATTEREN Frederik Fredslund-Andersen er chefkonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor han rådgiver

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles ansvar - fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2018 1 Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Handicap- og psykiatripolitik

Handicap- og psykiatripolitik Handicap- og psykiatripolitik 2019-2022 Foto: 2/10 Indholdsfortegnelse Handicap- og psykiatripolitik... 4 Forord... 4 Hvem handler handicap- og psykiatripolitikken om?... 5 Værdigrundlag... 5 Vision...

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Nr. Lyndelse Friskole En levende friskole gennem 143 år

Nr. Lyndelse Friskole En levende friskole gennem 143 år Nr. Lyndelse Friskole En levende friskole gennem 143 år Værdigrundlag. Fællesskab. På Nr. Lyndelse Friskole står fællesskabet i centrum, og ud fra det forstås alle væsentlige aspekter i skolens arbejde.

Læs mere

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold Forord... s. 4 1. Vores vision med folkeoplysningspolitiken. s. 5 2. Borgerne og det folkeoplysende arbejde.. s. 7 3. Rammer... s. 9 4. Udviklingspuljen...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere