( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING"

Transkript

1 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej Allerød Analyserapport nr / april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE * Temperatur 7,9 C Prøvested: Lillerød vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato: Kl. 08:12 Farve Ingen Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO Udseende Klar MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE S r Kimtal v. 22 C pr.ml 2 50 DS/EN6222 0,1 Kimtal v. 37 C pr.ml 2 5 DS/EN6222 0,1 Coliforme bakterier v. 37 C pr.100ml < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 E. coli pr.100ml < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel Se blad 2. 1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016 i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

2 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Lillerød vandværk Prøvedato: Kl. 08:12 Analyserapport nr / april 2017 Blad 2 af 4 FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel Farvetal Pt mg/l 6,3! 5 DS/EN7887 5% Turbiditet FTU 0, DS/EN % ph ph 7,6 7-8,5 DS/EN ISO Ledningsevne ms/m 67,9 >30 DS/EN % Inddampningsrest mg/l DS204 5% NVOC C mg/l 2,5 4 SM5310 5% Calcium Ca 2+ mg/l 121 <200 ICP-OES 5% Magnesium Mg 2+ mg/l 6,5 50 ICP-OES 5% Natrium Na + mg/l ICP-OES 6% Kalium K + mg/l 1,8 10 ICP-OES 5% Jern, total Fe mg/l 0, ICP-OES 5% Mangan Mn mg/l < 0, ICP-OES 5% Ammonium NH + 4 mg/l < 0, ISO 7150/1 3% Bicarbonat HCO - 3 mg/l 312 >100 DS/EN % Klorid Cl - mg/l DS/EN % Fluorid F - mg/l 0, DS/EN % Sulfat SO 2-4 mg/l DS/EN % Nitrat NO - 3 mg/l 0,6 50 DS/EN % Nitrit NO - 2 mg/l < 0, DS/EN % Fosfor, total P mg/l < 0, DS292 5% Aggressiv kuldioxid CO 2 mg/l < 2 2 DS236 2% Hårdhed, total dh Beregnet 3,5 % Svovlbrinte * H 2 S mg/l < 0,02 0,05 DS 278 Metan CH 4 mg/l < 0, GC/FID 10 % Antimon Sb µg/l < 0,20 2 ICP/MS 6% Barium Ba µg/l ICP-OES 5% Strontium Sr µg/l ICP-OES 5% Bly Pb µg/l 0,15 5 ICP/MS 25% Bor B µg/l ICP-OES 5% Cadmium Cd µg/l < 0, ICP/MS 20% Krom, total Cr µg/l 0,7 20 ICP-OES 5% Kobber Cu µg/l 4,7 100 ICP-OES 5% Kobolt Co µg/l < 0,3 5 ICP-OES 5% Kviksølv Hg µg/l < 0,1 1 ICP/MS 10% Nikkel Ni µg/l 1,0 20 ICP-OES 5% Selen Se µg/l 2,1 10 ICP/MS 12% Zink Zn µg/l ICP-OES 5% Ilt O 2 mg/l 12 DS/EN % Kiselsyre SiO 2 mg/l 23 SM4500-Si D 1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016 Ad Farvetal: Bemærk at gældende drikkevandsbekendtgørelse tillader op til 15, såfremt dette er overholdt hos forbruger.

3 i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

4 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Lillerød vandværk Prøvedato: Kl. 08:12 Analyserapport nr / april 2017 Blad 3 af 4 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel AROMATER Ethylbenzen µg/l < 0,06 GC/MS 20% Benzen µg/l < 0,06 1 GC/MS 20% Toluen µg/l < 0,06 GC/MS 20% Xylener µg/l < 0,06 GC/MS, P&T 20% Naphthalen µg/l < 0,06 2 GC/MS 20% KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER Trichlormethan (Chloroform) µg/l < 0,06 1 GC/MS, P&T 20% Tetrachlormethan µg/l < 0,06 1 GC/MS, P&T 20% Trichlorethen (Trichlorethylen) µg/l < 0,06 1 GC/MS, P&T 20% Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) µg/l < 0,06 1 GC/MS, P&T 20% 1,1,1-Trichlorethan µg/l < 0,06 1 GC/MS, P&T 20% 1,2-dichlorethan µg/l < 0,06 1 GC/MS, P&T 20% cis-1,2-dichlorethylen µg/l < 0,06 1 GC/MS, P&T 20% 1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016 Metan, Cd, Hg, Pb, Sb, Se og Org. mikroforuren. er udført under akkr. 361 og 65, rapport nr. 7841/17 og K , kopier kan rekvireres. i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

5 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Lillerød vandværk Prøvedato: Kl. 08:12 Analyserapport nr / april 2017 Blad 4 af 4 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel PESTICIDER 2,4-D µg/l < 0, LC/MS 15 % Atrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Bentazon µg/l < 0, LC/MS 15 % Dichlobenil µg/l < 0, GC/MS 10 % Dichlorprop µg/l < 0, LC/MS 10 % Ethylenthiourea µg/l < 0, LC/MS 20% Glyphosat µg/l < 0, LC/MS 20% Hexazinon µg/l < 0, LC/MS 10 % MCPA µg/l < 0, LC/MS 15 % Mechlorprop (MCPP) µg/l < 0, LC/MS 15 % Simazin µg/l < 0, LC/MS 10 % 2,6-dichlorbenzosyre µg/l < 0, LC/MS 20% 2,4-dichlorphenol µg/l < 0, GC/MS 15 % 2,6-dichlorphenol µg/l < 0, GC/MS 10 % 2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l < 0, LC/MS 20% 2,6-DCPP µg/l < 0, LC/MS 20% 4-Nitrophenol µg/l < 0, LC/MS 15% Aminomethylphosphonsyre, AMPA µg/l < 0, LC/MS 20 % 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) µg/l < 0, LC/MS 10 % Desethyldesisopropyl-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desethyl-hydroxy-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desethylatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Desethylterbutylazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desisopropylatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Desisopropyl-hydroxyatrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Didealkyl-hydroxy-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Hydroxyatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Hydroxysimazin µg/l < 0, LC/MS 15% OLIEPRODUKTER MTBE µg/l < 0,06 5 GC/MS, P&T 20% 1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016 Metan, Cd, Hg, Pb, Sb, Se og Org. mikroforuren. er udført under akkr. 361 og 65, rapport nr. 7841/17 og K , kopier kan rekvireres. i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

6 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Vandværksvej Allerød Analyserapport nr / februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE * Temperatur 8,4 C Prøvested: Lillerød VV Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato: Kl. 13:13 Farve Ingen Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO Udseende Klar MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE S r Kimtal v. 22 C pr.ml 4 50 DS/EN6222 0,1 Kimtal v. 37 C pr.ml < 1 5 DS/EN6222 0,1 Coliforme bakterier v. 37 C pr.100ml < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 E. coli pr.100ml < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel Se blad 2. 1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015 i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr af 29/12/2015)

7 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Lillerød VV Prøvedato: Kl. 13:13 Analyserapport nr / februar 2016 Blad 2 af 5 FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel Farvetal Pt mg/l 6,3! 5 DS/EN7887 5% Turbiditet FTU 0, DS/EN % ph ph 7,8 7-8,5 DS/EN ISO Ledningsevne ms/m 64,6 >30 DS/EN % Inddampningsrest mg/l DS204 5% NVOC C mg/l 2,5 4 SM5310 5% Calcium Ca 2+ mg/l 104 <200 ICP-OES 5% Magnesium Mg 2+ mg/l 8,3 50 ICP-OES 5% Natrium Na + mg/l ICP-OES 6% Kalium K + mg/l 1,7 10 ICP-OES 5% Jern, total Fe mg/l 0, ICP-OES 5% Mangan Mn mg/l < 0, ICP-OES 5% Ammonium NH + 4 mg/l < 0, ISO 7150/1 3% Bicarbonat HCO - 3 mg/l 304 >100 DS/EN % Klorid Cl - mg/l DS/EN % Fluorid F - mg/l 0, DS/EN % Sulfat SO 2-4 mg/l DS/EN % Nitrat NO - 3 mg/l 0,4 50 DS/EN % Nitrit NO - 2 mg/l < 0, DS/EN % Fosfor, total P mg/l < 0, DS292 5% Aggressiv kuldioxid CO 2 mg/l < 2 2 DS236 2% Hårdhed, total dh Beregnet 3,5 % Svovlbrinte * H 2 S mg/l < 0,02 0,05 DS 278 Metan CH 4 mg/l < 0, GC/FID 10 % Ilt O 2 mg/l 11 DS/EN % Kiselsyre* SiO 2 mg/l 24 SM4500-Si D 1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015 i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr af 29/12/2015)

8 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Lillerød VV Prøvedato: Kl. 13:13 Analyserapport nr / februar 2016 Blad 3 af 5 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel AROMATER Påvist Ethylbenzen µg/l 0,026 GC/MS 20% Benzen µg/l < 0,020 1 GC/MS 20% Toluen µg/l 0,12 GC/MS 20% Xylener µg/l 0,088 GC/MS, P&T 20% Naphthalen µg/l < 0,020 2 GC/MS 20% KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER Trichlormethan (Chloroform) µg/l < 0,02 1 GC/MS, P&T 20% Tetrachlormethan µg/l < 0,02 1 GC/MS, P&T 20% Trichlorethen (Trichlorethylen) µg/l < 0,02 1 GC/MS, P&T 20% Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) µg/l < 0,02 1 GC/MS, P&T 20% 1,1,1-Trichlorethan µg/l < 0,02 1 GC/MS, P&T 20% 1,2-dichlorethan µg/l < 0,02 1 GC/MS, P&T 20% cis-1,2-dichlorethylen µg/l < 0,02 1 GC/MS, P&T 20% 1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015 Metan og Org. mikroforureninger er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr. 4099/16, kopi kan rekvireres i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr af 29/12/2015)

9 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Lillerød VV Prøvedato: Kl. 13:13 Analyserapport nr / februar 2016 Blad 4 af 5 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel PESTICIDER 2,4-D µg/l < 0, LC/MS 15 % Atrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Bentazon µg/l < 0, LC/MS 15 % Dichlobenil µg/l < 0, GC/MS 10 % Dichlorprop µg/l < 0, LC/MS 10 % Ethylenthiourea µg/l < 0, LC/MS 20% Glyphosat µg/l < 0, LC/MS 20% Hexazinon µg/l < 0, LC/MS 10 % MCPA µg/l < 0, LC/MS 15 % Mechlorprop (MCPP) µg/l < 0, LC/MS 15 % Simazin µg/l < 0, LC/MS 10 % 2,6-dichlorbenzosyre µg/l < 0, LC/MS 20% 2,4-dichlorphenol µg/l < 0, GC/MS 15 % 2,6-dichlorphenol µg/l < 0, GC/MS 10 % 2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l < 0, LC/MS 20% 2,6-DCPP µg/l < 0, LC/MS 20% 4-Nitrophenol µg/l < 0, LC/MS 15% Aminomethylphosphonsyre, AMPA µg/l < 0, LC/MS 20 % 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) µg/l < 0, LC/MS 10 % Desethyldesisopropyl-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desethyl-hydroxy-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desethylatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Desethylterbutylazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desisopropylatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Desisopropyl-hydroxyatrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Didealkyl-hydroxy-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Hydroxyatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Hydroxysimazin µg/l < 0, LC/MS 15% PAH-FORBINDELSER Benzo(a)pyren µg/l < 0, GC/MS/SIM 14% Benzo(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 GC/MS/SIM 14% Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 GC/MS/SIM 14% Fluoranthen µg/l < 0, GC/MS/SIM 14% Benzo(b+j+k)fluoranthen µg/l < 0,010 GC/MS/SIM 14% PAH-forb. (sum af 4) µg/l < 0,1 0,1 GC/MS/SIM 40% 1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015 Metan og Org. mikroforureninger er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr. 4099/16, kopi kan rekvireres i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr af 29/12/2015)

10 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Lillerød VV Prøvedato: Kl. 13:13 Analyserapport nr / februar 2016 Blad 5 af 5 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel OLIEPRODUKTER MTBE µg/l < 0,02 5 GC/MS, P&T 20% 1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015 Metan og Org. mikroforureninger er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr. 4099/16, kopi kan rekvireres i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr af 29/12/2015)

11 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Vandværksvej Allerød Analyserapport nr / februar 2015 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE * Temperatur 8,9 C Lugt Ingen lugt Smag Normal Farve Ingen Udseende Klar Prøvested: Prøvedato: Kl. 08:40 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE S r Kimtal v. 22 C pr.ml < 1 50 DS/EN6222 0,1 Kimtal v. 37 C pr.ml 1 5 DS/EN6222 0,1 Coliforme bakterier v. 37 C pr.100ml < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 E. coli pr.100ml < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel Se blad 2. 1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014 i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

12 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Prøvedato: Kl. 08:40 Analyserapport nr / februar 2015 Blad 2 af 4 FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel Farvetal Pt mg/l 2,3 5 DS 289 5% Turbiditet FTU 0, DS/EN % ph ph 7,7 7-8,5 DS/EN ISO Ledningsevne ms/m 75,4 >30 DS/EN % Inddampningsrest mg/l DS204 5% NVOC C mg/l 2,1 4 SM5310 5% Calcium Ca 2+ mg/l 117 <200 ICP-OES 5% Magnesium Mg 2+ mg/l 6,5 50 ICP-OES 5% Natrium Na + mg/l ICP-OES 6% Kalium K + mg/l 1,8 10 ICP-OES 5% Jern, total Fe mg/l < 0, ICP-OES 5% Mangan Mn mg/l < 0, ICP-OES 5% Ammonium NH + 4 mg/l < 0, SM 418B 3% Bicarbonat HCO - 3 mg/l 304 >100 DS/EN % Klorid Cl - mg/l DS/EN % Fluorid F - mg/l 0, DS/EN % Sulfat SO 2-4 mg/l DS/EN % Nitrat NO - 3 mg/l 0,4 50 DS/EN % Nitrit NO - 2 mg/l < 0, DS/EN % Fosfor, total P mg/l < 0, DS292 5% Aggressiv kuldioxid CO 2 mg/l < 2 2 DS236 2% Hårdhed, total dh Beregnet 3,5 % Kiselsyre* SiO 2 mg/l 18 SM4500C Svovlbrinte * H 2 S mg/l < 0,02 0,05 DS 278 Metan CH 4 mg/l < 0, GC/FID 10 % Nikkel Ni µg/l 2,2 20 ICP-OES 5% Ilt O 2 mg/l 11 DS/EN % 1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014 i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

13 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Prøvedato: Kl. 08:40 Analyserapport nr / februar 2015 Blad 3 af 4 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel AROMATER Påvist Ethylbenzen µg/l < 0,020 GC/MS 20% Benzen µg/l < 0,020 1 GC/MS 20% Toluen µg/l 0,040 GC/MS 20% Xylener µg/l 0,037 GC/MS, P&T 10% Naphthalen µg/l < 0,020 2 GC/MS 20% KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER Trichlormethan (Chloroform) µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% Tetrachlormethan µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% Trichlorethen (Trichlorethylen) µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% 1,1,1-Trichlorethan µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% 1,2-dichlorethan µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% cis-1,2-dichlorethylen µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% 1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014 Metan og Org. mikroforuren. er udført af Milana, akkr. 361, rapport nr /15, kopi kan rekvireres i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

14 (03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK Prøvedato: Kl. 08:40 Analyserapport nr / februar 2015 Blad 4 af 4 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel PESTICIDER 2,4-D µg/l < 0, LC/MS 15 % Atrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Bentazon µg/l < 0, LC/MS 15 % Dichlobenil µg/l < 0, GC/MS 10 % Dichlorprop µg/l < 0, LC/MS 10 % Ethylenthiourea µg/l < 0, LC/MS 20% Glyphosat µg/l < 0, LC/MS 20% Hexazinon µg/l < 0, LC/MS 10 % MCPA µg/l < 0, LC/MS 15 % Mechlorprop (MCPP) µg/l < 0, LC/MS 15 % Simazin µg/l < 0, LC/MS 10 % 2,6-dichlorbenzosyre µg/l < 0, LC/MS 20% 2,4-dichlorphenol µg/l < 0, GC/MS 15 % 2,6-dichlorphenol µg/l < 0, GC/MS 10 % 2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l < 0, LC/MS 20% 2,6-DCPP µg/l < 0, LC/MS 20% 4-Nitrophenol µg/l < 0, LC/MS 15% Aminomethylphosphonsyre, AMPA µg/l < 0, LC/MS 20 % 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) µg/l < 0, LC/MS 10 % Desethyldesisopropyl-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desethyl-hydroxy-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desethylatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Desethylterbutylazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desisopropylatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Desisopropyl-hydroxyatrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Didealkyl-hydroxy-atrazin µg/l < 0, LC/MS 20% Hydroxyatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Hydroxysimazin µg/l < 0, LC/MS 15% OLIEPRODUKTER Påvist MTBE µg/l 0,068 5 GC/MS, P&T 20% 1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014 Metan og Org. mikroforuren. er udført af Milana, akkr. 361, rapport nr /15, kopi kan rekvireres i.m.: Ikke målelig. U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

15 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej Allerød Analyserapport nr / februar 2014 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE * Temperatur 8,4 C Lugt Ingen lugt Smag Normal Farve Ingen Udseende Klar Prøvested: Prøvedato: Kl. 08:25 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE S r Kimtal v. 22 C pr.ml 2 50 DS/EN6222 0,1 Kimtal v. 37 C pr.ml 1 5 DS/EN6222 0,1 Coliforme bakterier v. 37 C pr.100ml < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 E. coli pr.100ml < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel Se blad 2. 1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011 Turbiditet aflæst: 0,056 i.m.: Ikke målelig U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

16 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Prøvedato: Kl. 08:25 Analyserapport nr / februar 2014 Blad 2 af 5 FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel Farvetal Pt mg/l 5,6! 5 DS 289 5% Turbiditet FTU 0, DS/EN % ph ph 7,95 7-8,5 DS/EN ISO Ledningsevne ms/m 69,8 >30 DS/EN % Inddampningsrest mg/l DS204 5% NVOC C mg/l 2,9 4 SM5310 5% Calcium Ca 2+ mg/l 115 <200 ICP-OES 5% Magnesium Mg 2+ mg/l 5,9 50 ICP-OES 5% Natrium Na + mg/l ICP-OES 6% Kalium K + mg/l 1,7 10 ICP-OES 5% Jern, total Fe mg/l < 0, ICP-OES 5% Mangan Mn mg/l < 0, ICP-OES 5% Ammonium NH + 4 mg/l < 0, SM 418B 3% Bicarbonat HCO - 3 mg/l 294 >100 DS/EN % Klorid Cl - mg/l DS/EN % Fluorid F - mg/l 0, DS/EN % Sulfat SO 2-4 mg/l DS/EN % Nitrat NO - 3 mg/l 0,7 50 DS/EN % Nitrit NO - 2 mg/l 0, DS/EN % Fosfor, total P mg/l < 0, DS292 5% Ilt O 2 mg/l 10,8 DS2205 5% Aggressiv kuldioxid CO 2 mg/l < 2 2 DS236 2% Hårdhed, total dh 17, Beregnet 3,5 % Antimon Sb µg/l < 0,20 2 ICP/MS 6% Arsen As µg/l 0,17 5 ICP/MS 3% Barium Ba µg/l ICP-OES 5% Strontium* Sr µg/l ICP-OES 5% Bly Pb µg/l 0,22 5 ICP-OES 25% Bor B µg/l ICP-OES 5% Cadmium Cd µg/l < 0, ICP/MS 20% Krom, total Cr µg/l < 0,3 20 ICP-OES 5% Kobber Cu µg/l < ICP-OES 5% Kobolt Co µg/l < 0,3 5 ICP-OES 5% Kviksølv Hg µg/l < 0,2 1 ICP/MS 10% Nikkel Ni µg/l 0,3 20 ICP-OES 5% Selen Se µg/l < 0,30 10 ICP/MS 12,4% Zink Zn µg/l ICP-OES 5% 1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011 As, Cd, Hg, Pb, Sb og Se er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr /14, kopi kan rekvireres i.m.: Ikke målelig U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

17 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Prøvedato: Kl. 08:25 Analyserapport nr / februar 2014 Blad 3 af 5 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel AROMATER Ethylbenzen µg/l < 0,02 GC/MS 20% Benzen µg/l < 0,02 1 GC/MS 20% Toluen µg/l < 0,02 GC/MS 20% Naphthalen µg/l < 0,02 2 GC/MS 20% M+P-xylen µg/l < 0,02 GC/MS 20 % O-xylen µg/l < 0,02 GC/MS 20 % KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER Trichlormethan (Chloroform) µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% Tetrachlormethan µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% Trichlorethen (Trichlorethylen) µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% 1,1,1-Trichlorethan µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% 1,2-dichlorethan µg/l < 0,020 1 GC/MS, P&T 10% Chlorethan* µg/l < 0,10 GC/MS, P&T 10% Vinylchlorid µg/l < 0, GC/MS, P&T 10% 1,1-dichlorethylen µg/l < 0,020 GC/MS, P&T 10% trans-1,2-dichlorethylen µg/l < 0,020 GC/MS, P&T 10% cis-1,2-dichlorethylen µg/l < 0,020 GC/MS, P&T 10% 1,2-dibromethan µg/l < 0,020 GC/MS, P&T 10% 1,1-dichlorethan µg/l < 0,020 GC/MS, P&T 10% 1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011 Org. mikroforureninger er udført af akkr. underlev. rapporter nr og 8964/14, kopier kan rekvireres i.m.: Ikke målelig U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

18 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Prøvedato: Kl. 08:25 Analyserapport nr / februar 2014 Blad 4 af 5 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel PESTICIDER 2,4-D µg/l < 0, LC/MS 15 % Atrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Bentazon µg/l < 0, LC/MS 15 % Dichlobenil µg/l < 0, GC/MS 10 % Dichlorprop µg/l < 0, LC/MS 10 % Diuron µg/l < 0, LC/MS 15 % Ethylenthiourea µg/l < 0, LC/MS 20% Glyphosat* µg/l < 0, LC/MS 20% Hexazinon µg/l < 0, LC/MS 10 % MCPA µg/l < 0, LC/MS 15 % Mechlorprop (MCPP) µg/l < 0, LC/MS 15 % Metribuzin µg/l < 0, LC/MS 15% Simazin µg/l < 0, LC/MS 10 % 2,6-dichlorbenzosyre* µg/l < 0, LC/MS 20% 2,4-dichlorphenol µg/l < 0, GC/MS 15 % 2,6-dichlorphenol µg/l < 0, GC/MS 10 % 2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l < 0, LC/MS 20% 2,6-DCPP µg/l < 0, LC/MS 20% 4-Nitrophenol µg/l < 0, LC/MS 15% Aminomethylphosphonsyre, AMPA µg/l < 0, LC/MS 20 % 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) µg/l < 0, LC/MS 10 % Desethyldesisopropyl-atrazin* µg/l < 0, LC/MS 20% Desethyl-hydroxy-atrazin* µg/l < 0, LC/MS 20% Desethylatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Desethylterbutylazin µg/l < 0, LC/MS 20% Desisopropylatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Desisopropyl-hydroxyatrazin* µg/l < 0, LC/MS 20% Didealkyl-hydroxy-atrazin* µg/l < 0, LC/MS 20% Hydroxyatrazin µg/l < 0, LC/MS 15 % Hydroxysimazin µg/l < 0, LC/MS 15% Metribuzin-desamino-deketo µg/l < 0, LC/MS 20% Metribuzin-deketo µg/l < 0, LC/MS 20% Metribuzin-desamino* µg/l < 0, LC/MS 20% 1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011 Org. mikroforureninger er udført af akkr. underlev. rapporter nr og 8964/14, kopier kan rekvireres i.m.: Ikke målelig U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

19 ( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Prøvedato: Kl. 08:25 Analyserapport nr / februar 2014 Blad 5 af 5 ORGANISKE ER RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE U rel PAH-FORBINDELSER Benzo(a)pyren (PAH) µg/l < 0, GC/MS/SIM 7% Benzo(g,h,i)perylen (PAH) µg/l < 0,010 GC/MS/SIM 7% Indeno(1,2,3-cd)pyren (PAH) µg/l < 0,010 GC/MS/SIM 7% Fluoranthen (PAH) µg/l < 0, GC/MS/SIM 7% Benzo(b+j+k)fluoranthen (PAH) µg/l < 0,010 GC/MS/SIM 7% OLIEPRODUKTER MTBE µg/l < 0,020 5 GC/MS, P&T 20% 1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011 Org. mikroforureninger er udført af akkr. underlev. rapporter nr og 8964/14, kopier kan rekvireres i.m.: Ikke målelig U rel og S r : Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Jan Enevoldsen Maglebjergvej 12, Ørslev 4760 Vordingborg Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20160601/010 1. juni 2016 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING 3200 Helsinge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20180406/004 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Biskop Svanesvej 16 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Bremerholmen 21, Udtaget: 23.03.2015 kl. 14:31:00 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Kunde:,, Prøvenr.: 31756/15 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom FELTMÅLINGER:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Ølsted Strand Vandværk Frederikssundsvej 167 3310 Ølsted Att.: Henriette Høeg Udskrevet: 05-07-2017 Version: 1 Modtaget: 21-06-2017 Påbegyndt: 21-06-2017 Ordrenr.: 397693 Sagsnavn Ølsted Strand vv Lokalitet:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 14-09-2017 Version: 1 Modtaget: 31-08-2017 Påbegyndt: 31-08-2017 Ordrenr.: 403109 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS 880 Tjele Prøvested: boring DGU 57.656 - V20000200 / 478900260 DGU-nr: 57.656 Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:20 Analyseperiode: - 06.04.2017 AR-17-CA-0052798-01 EUDKVE-0052798 Prøvemærke:

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Andelsvandværket Helle Vest

Andelsvandværket Helle Vest Andelsvandværket Helle Vest Vedr. fund coliforme bakterier Dette dokument indeholder 2 resultater fra 2 analyser foretaget omkring tidspunktet for forurening med coliforme bakterier på vandværket. Bemærk

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Borgmester Andersens Vej 26-28, Sønderborg Erhvervsskole, Prøve ID: Hane i køkken Udtaget: 26.03.2019 kl. 8.50 Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1068: 2018, Gruppe A Kunde:,, Prøvenr.: 30342/19 FELTMÅLINGER:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 07-11-2018 Version: 1 Modtaget: 17-10-2018 Påbegyndt: 17-10-2018 Ordrenr.: 464243 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 18-02-2019 Version: 1 Modtaget: 06-02-2019 Påbegyndt: 06-02-2019 Ordrenr.: 488052 Sagsnavn Farversmølle vv Lokalitet: Farversmølle

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS Prøvested: Hasnæs Vandværk Boring 4 - V20002000 / 4701002004 DGU-nr: 91.42-1 Prøveudtagning: kl. 10:45 Analyseperiode: - 21.01.2015 AR-15-CA-00266290-01 EUDKVE-00266290 Prøvemærke: DGU 91.42 80220938 Inddampningsrest

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 05-11-2018 Version: 1 Modtaget: 17-10-2018 Påbegyndt: 17-10-2018 Ordrenr.: 464235 Sagsnavn Fællesledningsnet Aabenraa by

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Kopi til: Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning Udt.: Thorstedvej 78 O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K218-00776-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 11:13 Prøvetager:

Læs mere

1006 ISO/IEC Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat SS-EN ISO :2005 Bor, B µg/l 120

1006 ISO/IEC Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat SS-EN ISO :2005 Bor, B µg/l 120 Side 1 (6) EN ISO 17294-2:2005 Arsen, As µg/l 25 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Barium, Ba µg/l 190 0.2 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B µg/l 120 0.5 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co µg/l 0.22 0.004 GC/MS

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøvested: Hovedgaden 2,, taphane - 61272 - / 4767001398 Hovedgaden 2, Prøveudtagning: kl. 09: Analyseperiode: - 06.09.2018 Farvetal, Pt 1.8 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.08 FTU 1

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=84] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel DALBY VANDVÆRK MOSEGÅRDSVEJ 38 DALBY DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7446-84 Ordre Analyse nr. Projekt

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=5898] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel GRØNBJERG LANGELUND VANDVÆRK BJARNE CHRISTENSEN HOVEDGADEN 6 733 GIVE DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 499-5898 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 247 Kiel Skovvej 2 B 56 Assens DÄNEMARK Dato 29927 Yderligere Informationer til Ordernr 84685 Kildebakken Vandværk - rentvandsafgang - U + OM + MTBE

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=225] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 247 Kiel SKOVVEJ 2B 56 ASSENS DÄNEMARK DOC-27-77864-DA-P Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 725:25

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 14:1 Analyseperiode: - 20.03.2018 Farvetal, Pt 4.4 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=83] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel DALBY VANDVÆRK MOSEGÅRDSVEJ 38 DALBY DÄNEMARK DOC-7-74-DA-P ANALYSERAPPORT 83464-83 Ordre Analyse nr. Projekt Prøvens ankomst

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 09:40 Analyseperiode: - 09.10.2018 Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.68 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 26.03.2018 Inddampningsrest 300 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 3.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Danland Kopi til: RS-Forsyning/makj ; Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; Ringkøbing-Skjern Forsyning Prøvenr.: K218-00770-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:03

Læs mere

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre . Detek- Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering* Smag Normal Subjektiv vurdering* Prøvetagning, kemi Stikprøve DS/ISO 5667-5:2006 Prøvetagning, mikrobiologi Stikprøve ISO 19458:2006 Temperatur 19,8 C SM 2550:2005,

Læs mere

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Virksomhedsoplysninger Møllehøj Vandværk A.m.b.a. Egernvænget 7 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 25686596 Hjemmeside: www.moellehoejvandvaerk.dk E-mail: formand.vand@gmail.com

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=89793] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=9984] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELLING VANDVÆRK Højager 43 73 Jelling DÄNEMARK DOC-7-9468-DA-P Parametrene beskrevet

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=8763] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VESTER NEBEL VANDVÆRK DALVEJ 3 VESTER NEBEL 64 EGTVED DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 4933-8763 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=3738] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Mariagerfjord Vand A/S Islandsvej 7 96 Hadsund DÄNEMARK DOC-7-9443-DA-P Ordre Analyse nr. Projekt Prøvens ankomst Prøvetagning

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Klostervej 85 Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning/makj Prøvenr.: K218-00771-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Analysering

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=847] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel GRAM VANDVÆRK V. LARS M. DAMKJÆR SØNDERBYVEJ 4 6 GRAM DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7444-847

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=9773] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Børup Vandværk Torben Nielsen Kolding Landevej 89 Taulov DÄNEMARK DOC-7-83-DA-P ANALYSERAPPORT 83434-9773 Ordre Analyse

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=2252] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 247 Kiel SKOVVEJ 2B 56 ASSENS DÄNEMARK DOC-27-7732-DA-P Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 725:25

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=345] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 47 Kiel Skovvej B 56 Assens DÄNEMARK DOC-7-45-DA-P Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 75:5 Udelukkende

Læs mere

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbrugers taphane - 49813 - / 43000199T Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.34 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Tåstrup Møllevej 2.09.2018 Holbæk Forsyning, forbruger. Tåstrup Møllevej - 103367 - / 431010016T Tåstrup Møllevej, Prøveudtagning: 2.09.2018 kl. 07:30 Analyseperiode: 2.09.2018-0.10.2018

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=393] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Nørre Søby Vandværk Vandværksvej 79 Årslev DÄNEMARK DOC-7-9879-DA-P Parametrene beskrevet

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ejby Strand Vandværk - Ledningsnet - 104229 - V0220002 / 42100299 8069039 Farvetal, Pt.1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1:

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel GÅRSLEV VANDVÆRK Jørgen P. Jørgensen KRAGHOLMVEJ 5 GÅRSLEV 78 BØRKOP DÄNEMARK Ordrenr. Side 956 ANALYSERAPPORT Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der er spørgsmål

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=83] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel DALBY VANDVÆRK MOSEGÅRDSVEJ 38 DALBY DÄNEMARK DOC-7-74-DA-P Parametrene beskrevet i dette

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO : Holmvej 7, Prøveudtagning: kl. 09:5 Analyseperiode: - 06.02.2019 Farvetal, Pt.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Voergade 890 Ørsted AR-18-CA-0069682-01 EUDKVE-0069682 CA000746 Prøvested: Voer Færgevej 123, 890 Ørsted, taphane - 796 - / 473001998 Voer Færgevej 123, 890 Ørsted Prøveudtagning: kl. 09:28

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=34] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Vester Nebel Vandværk Bavnehøj 37 Vester Nebel 64 Egtved DÄNEMARK DOC-7-3-DA-P Parametrene

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO : Prøvested: Hinnerup Vandværk - H, taphane - 78468 - / 4713000196 H, Prøveudtagning: kl. 12:13 Analyseperiode: - 14.01.2019 Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.27 FNU

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 08:0 Analyseperiode: - 23.02.2018 Farvetal, Pt 3.7 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.11 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE Åbjerg Vandværk v. Vestervej 22 3600 Frederikssund Formand Michael Tofte ANALYSERAPPORT 21262/10 Version: 1 Udtaget: 18-05-2010 1450 Modtaget: 18-05-2010 Påbegyndt: 18-05-2010 Udtaget af: LAB/JBE Råvand

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=8666] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Vissenbjerg-Bred Vandværk Børge Bøgelund Glasvænget 6 DÄNEMARK DOC-7-4483-DA-P Ordre Analyse nr. Projekt Prøvens ankomst

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Hjortdalvej 141, taphane - 71688 - / 4811002194 Hjortdalvej 141, Prøveudtagning: kl. 08:2 Analyseperiode: - 2.01.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Gade Postnummer/Sted Anlægs-ID Fysisk-kemisk Parameter ph-værdi (Feltmåling) Temperatur (Feltmåling)

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=23558] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel GRAM VANDVÆRK V. LARS M. DAMKJÆR SØNDERBYVEJ 24 65 GRAM DÄNEMARK DOC-27-86365-DA-P ANALYSERAPPORT 82426-23558 Ordre 82426

Læs mere