KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØRSEL - HVEM SKAL KØRE"

Transkript

1 KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, speciallæger og nærmeste apotek uden for normal åbningstid. Betingelsen er at borgeren skal modtage pension efter lov og pension samt af helbredsmæssige grunde ikke være i stand til at transportere sig selv Nymand: tlf Liggende transport Dansk Autohjælp: Tlf Lovgivning: Sundhedsloven 170. eller befordringsgodtgørelse. Behandling på sygehus Ved alle indkaldelser fra sygehus til behandling er der mulighed for befordring, men udgangspunktet er, at borgerne selv skal sørge for transport til undersøgelse eller behandling på sygehuset, hvis helbredet tillader det Akut f.eks. ved fald eller hvor der er fare for liv Hvor du vil ringe 112 Ved pludselig opstået sygdom i weekender m.m Hvor det er lægevagten der indlægger, er det denne der bestiller kørsel. Regionens kørselskontor træffes på: Åbningstider er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Ved akut behov er det 112 Opgave ejer: Region Lovgivning: Sundhedsloven 171. Bemærkning: Regionen skal sørge for befordring eller befordringsgodtgørelse. Kommunens kørselsordning dækker ikke kørsler til og fra behandling på sygehus/skadestue. Lægevagt Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til lægevagt. Betingelsen er at borgeren skal modtage pension efter lov og pension samt af helbredsmæssige grunde ikke være i stand til at transportere sig selv Nymand: tlf Liggende transport Dansk Autohjælp: Tlf

2 Lovgivning: Sundhedsloven 170. eller befordringsgodtgørelse. Bliver borgeren indlagt på sygehus af vagtlægen er det efter indlæggelse regionen der har ansvaret for transporten. Efter henvisning fra praktiserende læge Hvis praktiserende læge henviser til at udtagning af blodprøve på sygehus eller henviser til speciellæge. Nymand: tlf Lovgivning: Sundhedsloven 170. eller befordringsgodtgørelse. Liggende transport Dansk Autohjælp: Tlf Midlertidigt døgnophold og aktivitet. Kørslen omfatter borgere, der visiteres til midlertidig døgnophold. Kørsel til midlertidig døgnophold er politisk fastsat til at kunne ske inden for kommunens grænser. Lovgivning: Serviceloven 117 Borgerbetaling: Egenbetaling fastsat af Byråd. Genoptræning med en genoptræningsplan. Befordring af borgere der skal genoptrænes efter behandling på Sygehus. Der er tale om borgere der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan. Der skal altid ske en bestilling via en kommunal medarbejder. Lovgivning: Sundhedsloven 140. eller befordringsgodtgørelse. Vedligeholdelsestræning. Befordring af borgere der har behov for vedligholdeses-/genoptræning. Der er tale om borgere der bliver visiteret ind til træning af kommunal træningsmedarbejder (Serviceloven 86).

3 Der skal altid ske en bestilling via en kommunal medarbejder. Lovgivning: Serviceloven 117 Borgerbetaling: Egenbetaling fastsat af Byråd. Afprøvning af hjælpemidler Borgere som ikke selv kan transportere sig kan efter visitation af de sagsbehandlende terapeuter under de kropsbårne hjælpemidler befordres. Herunder høreapparat afprøvning. Lovgivning: Serviceloven 117 Borgerbetaling: Egenbetaling fastsat af Byråd. OBS: Byrådet har besluttet at der kun er kørsel inden for kommunens grænser. Aktivitets- og samværstilbud Kørslen omfatter kørsel af borgere omfattet af servicelovens 104, samt hjemmeboende udviklingshæmmede til aktivitetscentre efter forudgående visitation. DSV foretager befordringen. Lovgivning: Serviceloven 104. Borgerbetaling: Vederlagsfri Flextrafik (tidligere STS handicapkørsel) Kørsel af borger til sociale formål i hele landet. Ordningen kan aldrig anvendes til læge, kiropraktor, fysioterapeut etc. Bestilles hos MOVIA i tidsrummet kl på Tlf.: Ordningen er med andre ord en befordring hvor kommunen visiterer borgerne til ordningen en gang og så er den egentlige befordring ellers et mellemværende mellem borger og Movia. Visitering til ordningen af de sagsbehandlende terapeuter. Der kan opnås 104 turer pr. år.

4 Borgerne betaler et årligt beløb for at være med i ordninger (i størrelsen 400 kr.) og ellers zone taksten i henhold til Movia. Opgave løser: Movia /Movia Lovgivning: Trafikloven. Borgerbetaling: Egenbetaling i henhold til Movias zonetakster. Flextur Kollektiv trafik og ingen visitering og dermed for alle borgere. Bestilles hos Movia: tlf i tidsrummet Kørsel bestilles hos Movia. OBS: Kørslen er tilgængelig for alle ingen visitation. Kørslen til alle områder i hele kommunen i tidsrummet Opgave løser: Movia /Movia Lovgivning: Trafikloven Borgerbetaling: Egenbetaling. Der er brugerbetaling som pr. 4. juni 2012 udgør 36 kr. pr. vej og 3 kr. pr. kørt km over 10 kørte kilometer.

5 HVAD DÆKKER KOMMUNENS ORDNING IKKE? Der ydes ikke kørsel til tandlæge, fysioterapi og kiropraktor eller for transport til skadestue samt til borgere, der er i et behandlingsforløb på sygehuse. Er der tale om en borger der skal til behandling på et sygehus så er det ikke kommunens opgave. Sundhedsloven definerer denne opgave og af den tilhørende bekendtgørelse fremgår det som følger: Kapitel 2. Befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med Sygehusbehandling: 7 Stk. 1 Regionsrådene yder befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne i dette kapitel til personer, som har ret til sygehusbehandling. 8 Stk. 1 Personer har ret til befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra sygehus, hvis personens tilstand gør det nødvendigt. For god ordens skyld skal det ligeledes nævnes at benytter en borger det Frie Sygehusvalg så skal de selv sørge for transport til sig selv eller evt. ledsager. Der kan dog søges om befordringsgodtgørelse hos Regionen.

6 Konkrete eksempler 1. En borger var kommet ind med 112 Falck liggende. Han var udskrevet igen, men skulle transporteres liggende hjem. Han var pensionist men ikke under hjemmeplejen. Svar: Hvis skadestuen ringer op, er det ikke en kommunal opgave og dermed ikke nogen kommunen betaler for at køre. Der står i loven at Regionen yder befordring med ambulance eller særligt køretøj til og fra sygehuset, hvis personens tilstand gør det nødvendigt. Dette er selvfølgelig under forudsætning af at de har været til behandling på sygehuset. I aftalen som kommunen indgår med transportør står at, det kun er køreture der er bestilt af en kommunal medarbejder der betales af kommunen. Sygehuspersonale er ikke ansat af kommunerne. 2. En borger hvor Kommunens transportør rekvireres til en oplægning men vurderer at han/hun skal på skadestuen til tjek skal Kommunens transportør så køre patienten til CNF eller? Svar: Nej. Det lyder måske skørt men igen er lovgivningen som før: Regionen yder befordring med ambulance eller særligt køretøj til og fra sygehuset, hvis personens tilstand gør det nødvendigt. Altså skal der ringes til regionens kørselskontor eller En borger bliver transporteret til vagtlæge på NYK. F. Sygehus. Vagtlægen indlægger personen via skadestuen (som er næste dør). Borgeren udskrives senere samme aften, men hvem har hjemtransportopgaven? Svar: Det afgør lovgivningen: Regionen yder befordring med ambulance eller særligt køretøj til og fra sygehuset, hvis personens tilstand gør det nødvendigt. Altså er det regionens der har ansvaret efter indlæggelsen. 4. Planlagte liggende transporter til indlæggelse, undersøgelse, kontrol er det kommunens opgave? Svar: Nej og ja. Det kommer an på den konkrete situation. Hvis en borger er i behandling på et sygehus så er det igen: Regionen yder befordring med ambulance eller særligt køretøj til og fra sygehuset, hvis personens tilstand gør det nødvendigt. Der kan være tilfælde hvor det ikke er behandling men hvor der er afprøvninger, træning etc. Hvor det er kommunen. 5. Liggende transport ved overflytning fra sygehus til aflastning er det kommunens opgave? Svar: Nej og ja. Det kommer an på den konkrete situation. For regionen skal køre til hjemadresse. Kommunen skal så køre fra hjemadresse til aflastningen. 6. Siddende transport er aldrig den transportør der har liggende befordring (Dansk Autohjælp)? Svar: Ja. Kommunen har pt. en EU-udbudt kontrakt der betyder at al siddende befordring udføres af Nymand.

7 7. En ældre borger der ikke kan transportere sig selv med f.eks. kollektiv transport og som normalt bliver transporteret til egen læge og til sygehusbehandling takker ja til at blive behandlet på et andet sygehus kan være et privat hospital - bl.a. for at blive behandlet hurtigere. Nu vil borgeren så gerne befordres af først regionens kørselsordning og dernæst af kommunens. Kan han det? Svar: Nej. Borgeren har anvendt det frie sygehusvalg har vedkommende fravalgt muligheden for at blive transporteret. Dette skal borgeren selv sørge for. Der kan søges om befordringsgodtgørelse i regionen. Eller evt. anmodes om en et tillæg i kommunens borgerservice. 8. En ældre handicappet borger der har fået amputeret det ene ben har en tid hos sin tandlæge. Der skal som minimum, en bus med lift til for at foretage befordringen. Borgeren kan ikke selv transportere sig selv med f.eks. kollektiv transport. Nu vil borgeren så gerne befordres af først regionens kørselsordning og dernæst af kommunens. Kan borgeren det? Svar: Nej. Det er hverken en kommunalopgave eller regionsopgave at befordre til Tandlæge. Yderligere kan personen ikke benytte handicapkørslen, da det kun er til sociale formål. Borgerens mulighed er at søge om et personligt tillæg i Borgerservicen eller selv betale for kørslen med falck/taxa. 9. En borger der ikke kan transportere sig selv og ellers opfylder kriterierne for hjælp til befordring til egen læge, skal til en speciallæge i Køge. Der er en speciellæge i Vordingborg der kan udføre nøjagtigt samme speciale, men der er nogen ventetid. Kan borgeren få kørsel til Køge? Svar: Nej, men til Vordingborg eller godtgørelse der svare til det kommunen havde haft af udgifter ved befordring af borgeren til Vordingborg. 10. En yngre borger der har tendens til at falde og har vanskeligt ved at gå på trapper og er i behandling, skal regelmæssigt til kontrol på Næstved Sygehus. Borgeren kan ikke selv transportere sig selv med f.eks. kollektiv transport. Nu vil borgeren så gerne befordres af først regionens kørselsordning og dernæst af kommunens. Hvem skal befordre borgeren? Svar: Ingen. Da borgeren er på kontanthjælp er der ingen mulighed for at få befordring, da det hverken er en kommunalopgave eller regionsopgave. Eneste mulighed for borgeren er at søge om et enkeltsags tillæg i Kommunens Bogerservice. Så kun såfremt borgeren ingen økonomiske midler har, vil vedkommende være berettiget til befordringsgodtgørelse. 11. En meget dårlig folkepensionist der transporteres liggende af Dansk Autohjælp (Guldborgsund Kommunes leverandør) til praktiserende læge bliver af lægen indlagt akut på Nykøbing F. Sygehus. Dansk Autohjælp har endnu ikke forladt lægehuset og bliver af lægesekretær/læge bedt om at tage borgeren med til Sygehuset. Skulle Dansk Autohjælp tage borgeren med og hvem skal betale? Svar: Nej, Dansk Autohjælp skal ikke tage borgeren med da de ingen aftale har med regionen. Lægehuset skal rekvirere via regionens aftale det det er en indlæggelse på sygehus og dermed en regionsopgave. Og i bund og grund bliver betalingen nu et mellemværende mellem Dansk Autohjælp og borger.

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer...

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... Nr. 7 Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... 5 Borger- og brugerinddragelse... 6 Bruger- og pårørenderåd...

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere