SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog"

Transkript

1 SUNDHED OG SYGDOM Dansk/Dansk Ordbog A Aktindsigt I Danmark har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal. Dvs. at du kan få indblik i og kendskab til de dokumenter indenfor sundhedsvæsenet, der vedrører dig personligt og det er samtidig muligt at få en kopi af din journal. Akut En sygdom med et heftigt og hurtigt forløb kræver akut behandling, dvs. øjeblikkelig behandling. F.eks. er der tale om akut behandling ved hurtig indlæggelse pga. en blodprop i hjertet. Alarmcentral Alarmcentralen er den telefoncentral, man ringer til, når man har brug for akut lægehjælp. Her bliver der sendt bud efter hjælp fra politi, brandvæsen eller ambulancetjeneste. Alarmcentralens telefonnummer er 112 i Danmark. Almen medicin En lægeuddannelse tager 6 år og derefter skal alle læger specialisere sig. Den praktiserende læge, som er den læge man henvender sig til i det daglige, har specialiseret sig i almen medicin. Ambulance En ambulance er den bil, der transporterer patienter ved akut opstået sygdom, men ambulancen bruges også i tilfælde af, at patienten ikke selv er i stand til se at komme til hospitalet pga. sygdom. Bilen er indrettet således, at der kan foretages behandling undervejs til hospitalet. Ambulant Med ambulant menes, at der ikke kræves indlæggelse og overnatning på et hospital. Medicinske undersøgelser eller behandlinger kræver ikke indlæggelse på et hospital, og er derved ambulante, men også nogle operationer kan foretages ambulant. Apotek Lægemidler må som hovedregel kun sælges fra apoteker. Apotekerne har eneret til at sælge receptpligtige lægemidler til forbrugerne. Ligeledes må en lang række ikke receptpligtige lægemidler kun sælges på apoteket. Personalet på apotekerne består af farmaceuter og farmakonomer. Derfor kan apotekerne - ud over at sælge lægemidler - hjælpe med at finde svar på de fleste spørgsmål om lægemidler og brugen af lægemidler. B Behandling Når man er syg, kan man blive behandlet af en læge. Blodprøve Udtagning af en mindre portion blod. Det gøres ved, at der stikkes en kanyle med en nål ind i en blodåre, oftest i armen. Blodet sendes til et laboratorium til undersøgelse. Brystkræft Kræft i brystet. Kræft er en sygdom som skyldes en uhæmmet vækst af unormale celler i en organisme. Borgerservice Kommunalt kontor eller center hvor alle borgere kan henvende sig og blive direkte betjent indenfor forskellige forvaltningsområder. Bivirkning Alle de uønskede virkninger medicin har. Alt ubehag man mærker, når man tager medicin, kan være bivirkninger. Men

2 det kan ligeså vel være et led i ens sygdom. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der er bivirkninger og hvad der er sygdom. Brok Brok er en udposning af bughulen gennem et svagt sted eller gennem en åbning i bugvæggen. Brokken fremtræder som en bule, når man står oprejst, hoster eller presser maven ud. Brokken kan tiltage i størrelse hvis man ikke kommer i behandling. Brok kan bl.a. komme hvis man har mange tunge løft f.eks. i forbindelse med sit arbejde. Bedøvelse (fuld bedøvelse, lokal bedøvelse) Tilstand af bevidstløshed eller afslappelse, der fremkaldes og kontrolleres af læger i forbindelse med f.eks. en operation. Bedøvelsen kan variere i styrke, alt efter behov og indgreb. Fuld bedøvelse, bedøver hele kroppen, og kan gøre en hel bevidstløs indenfor et kontrolleret tidsrum. Lokal bedøvelse, sker ved at bedøvelsen begrænses til det område hvor indgrebet foretages, f.eks. ved en operation i benet, kan det være det kun er benet og ikke hele kroppen der bedøves. Bookingsygeplejeske Sygeplejersken på hospitalet, der tager imod tider og planlægger hospitalets kalender. Behandlingsgaranti I Danmark har du som patient garanti for behandling. Også hvis ventetiderne ikke overholdes, skal du som patient tilbydes behandling på et andet privat eller offentligt sygehus gratis. Besøgstid Når du er indlagt på hospitalet, har man mulighed for at få besøg af familie og venner. Gæsterne skal dog overholde en besøgstid, altså et bestemt tidsrum de må besøge i, så personalet kan koordinere de besøgende og holde antallet af gæster på den enkelte stue forsvarligt nede, til fordel for patientens og medpatienternes ve og vel. C Center for forebyggelse og sundhed I nogle kommuner er der oprettet centre til at varetage forebyggende initiativer i forbindelse med sundhed og sygdom. Deres primære virke er at forebygge livsstilssygdomme, som fx overvægt, rygning, sukkersyge og for højt blodtryk eller kolesteroltal. D Diabetes Diabetes, også kaldet sukkersyge, er en livsstilssygdom. Det er en kronisk sygdom, der er karakteriseret ved en nedsat eller helt manglende evne til at omsætte sukkerstoffer i legemet på normal måde og skyldes mangel på eller utilstrækkelig virkning af hormonet insulin. Diabetes2 En form af diabetes også kaldt gammelmandssukkersyge. Personer, der er overvægtige rammes ofte af Diabetes2. Sygdommen vil ofte starte som ikke insulinkrævende, da det er insulinfølsomheden der i første omgang svigter. Dosis Mængde D-vitamin Fedtopløseligt vitamin, der har betydning for knoglernes vækst og for calciumstofskiftet; findes især i fede fisk, kød, æg og mælk, men dannes også i kroppen ved solbestråling af huden. Diagnose Kort betegnelse for en bestemt sygdom eller tilstand. Lægen kan eksempelvis stille en diagnose for en sygdom ud fra undersøgelser og symptomer.

3 E Efterbehandling En medicinanvisning kan være at efterbehandle. Efterbehandle betyder, at selvom sygdommen ikke er synlig eller mærkbar længere, skal man alligevel behandle ifølge den anvisning, man har fået. Der er nogle sygdomme, hvor sygdommen ikke er væk, selvom, den ikke er synlig eller mærkbar. F Forsikring (private forsikringer) En forsikring er en aftale man indgår, typisk med et forsikringsselskab, herved forpligter forsikringsselskabet til at yde erstatning ved skader eller ulykker der rammer aftalens anden part. Der er både offentlige (f.eks. den offentlige sygesikring) og private forsikringer. I Danmark er alle borgere dækket af den offentlige sygesikring via det gule sygesikringskort. Dette dækker gratis læge- og hospitalshjælp. Sygesikringen gælder i Danmark og i Europa i forbindelse med rejser i op til en måned. Sygesikringen dækker ikke længere transport, hvis du bliver syg og skal hjem fra din rejse. De private forsikringer, er repræsenteret af en række forsikringsselskaber og det er frivilligt om man vil være medlem i disse. Det koster et beløb, der typisk betales årligt, og så bliver du dækket yderligere end blot den offentlige sygesikring. Farmaceut En person med en videnskabelig uddannelse i fremstilling og brug af medicin (cand. pharm.). Farmakonom Faglært person på et apotek, som ekspederer kunder, tager imod recepter og rådgiver om sundhed, sygdom og lægemidler. Forebygge At forebygge en sygdom betyder, at man f.eks. ved at tage noget medicin, kan forhindre, at sygdommen opstår. Fx kan man vaccinere mod børnesygdomme, stivkrampe eller lign. At forebygge kan også være at dyrke motion, spise sundt eller tage et vitamin og mineraltilskud. Forkølelse Forkølelse er en smitsom virussygdom, som rammer de øvre luftveje, primært næse-, bihule- og svælgrummet. Det karakteristiske symptom er, at næsen løber, og bihulerne er som regel også inficeret af virus. Det er sædvanligvis en mild sygdom, der varer en uges tid. Nogle gange kan forkølelsen optræde sammen med andre sygdomme for eksempel influenza. Fysioterapeut En fysioterapeut arbejder på sygehuse og plejehjem, private klinikker, virksomheder og idrætsklubber. Fysioterapeuter arbejder ved hjælp af fysioterapi med muskelgenoptræning, -behandling og vejledning af syge eller skadede patienter i forbindelse med f.eks. arbejdsskader, sportsskader eller lignende. Forbrændinger Forbrændinger er en skade på huden, som opstår efter kontakt med ild, varme, elektricitet, stråling og ætsende kemikalier. Alle forbrændinger bør behandles straks med nedkøling af det forbrændte område, med f.eks. koldt vand. Forstuvning Forstuvninger (forvridninger) opstår ved vrid eller overstrækning af et led. Symptomerne på en forstuvning er smerter, som forværres ved belastning og bevægelse. Det forstuvede led hæver i løbet af kort tid og der kan ses blodudtrædning i huden ud for leddet. Forundersøgelse Før man bliver behandlet på et hospital vil man blive indkaldt til en forundersøgelse. På baggrund af en undersøgelse, diagnosticerer lægen sygdommen og beslutter i samråd med patienten, hvordan sygdommen skal behandles.

4 Fødselsforberedelsesundervisning Når du er gravid, kan man gå til fødselsforberedelsesundervisning. Her bliver du og din partner undervist i, hvordan man kan forberede sig på fødslen, bl.a. vha. vejrtrækningsøvelser. I Danmark er faderen til barnet ofte med til fødselsforberedelsen, som støtte for moderen. Folketinget Folketinget er Danmarks øverste parlamentariske organ. Folketinget består af 179 medlemmer, der tilhører forskellige politiske partier og bliver stemt ind i Folketinget på demokratisk vis ved valg. Folketingets funktion består i lovgivning, kontrol med administration af eksisterende lovgivning og kontrol af regeringen. G Genoptræning Hvis du f.eks. har haft en skade/sygdom, som har gjort, du ikke har kunnet bruge din krop normalt i nogen tid, er det vigtigt at kroppens funktioner langsomt bygges op igen. Hvis du blot bruger din krop, som du altid har gjort efter en periode med stilstand, er der risiko for, at du vil forårsage yderligere skade på din krop, da den har brug for en langsom tilvænning/motion og genopbygning, før den kan fungere optimalt igen. Graviditetsundersøgelser Graviditetsundersøgelser foregår på hospitalet, jordemodercentre eller privatklinikker og indebærer bl.a. en scanning af livmoderen, for at se og hører om fosteret trives. Graviditetsundersøgelser foretages af en jordemoder. H Helbred Helbred er en bred betegnelse for, hvordan man har det, ens sundhedstilstand. Helbredsundersøgelser En undersøgelse af din generelle sundhedstilstand kan foretages af din praktiserende læge. Henvisning Din praktiserende læge kan give dig en henvisning videre i det danske sundhedssystem. Hvis han f.eks. vurderer, at du skal på hospitalet eller til speciallæge, kan dette ske ved at du får en henvisning. Håndkøbsmedicin Medicin, som ikke er receptpligtig, og som derfor ofte købes uden aftale med lægen. De fleste slags håndkøbsmedicin kan man kun købe på apoteket. Lægemiddelstyrelsen kan dog beslutte, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at sælge håndkøbsmedicin andre steder end på apoteket. Eksempler på dette er nikotinprodukter og hovedpinepiller. Butikker, der sælger håndkøbsmedicin, skal have en særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen (godkendte salgssteder). Hjernerystelse Hjernerystelse er en overstrækning af nervecellerne i hjernen efter et slag mod kraniet. Dette betyder, at dele af hjernens funktioner i større eller mindre grad midlertidigt kobler fra. Kortvarig bevidstløshed med hukommelsestab omkring selve hændelsen er ofte karakteristisk, men man kan godt have haft hjernerystelse selvom man husker det hele. Som regel får man umiddelbart hovedpine, kvalme og kaster måske op. Op til flere uger efter kan man fortsat være plaget af koncentrationsproblemer, usædvanlig træthed, synsforstyrrelser og svimmelhed. Hospital (offentlige hospitaler, private hospitaler) Større bygning eller bygningskompleks hvor patienter, der er syge kan få behandling. Det er muligt at være sengeliggende på et hospital indtil man bliver rask. Her foretages alt fra store operationer til mindre behandlinger. I Danmark findes der både offentlige hospitaler tilknyttet staten, som du har gratis adgang til behandling med en henvisning, og private hospitaler, som du selv skal betale for at blive behandlet. Der er forskellige afdelinger på de forskellige hospitaler, og det kan derfor være nødvendigt at flytte en videre til et andet hospital med lige præcis den specialisering, man søger.

5 I Indlægsseddel Indlægssedlen er en brugsanvisning, der følger med alle lægemiddelpakninger. Den indeholder vigtige oplysninger om: Hvilke stoffer lægemidlet indeholder, hvordan lægemidlet virker, eventuelle advarsler du skal være opmærksom på, hvilken dosis du skal tage, hvilke bivirkninger du kan risikere, og hvordan du skal opbevare lægemidlet. Indlæggelse Anbringelse på et hospital med henblik på undersøgelse og behandling, som f.eks. operation. J Journal Et dokument hvor din sygdomshistorie løbende bliver opdateret. Hver gang du har været i nogen form for behandling i sundhedsvæsenet, bliver det opdateret i din journal. På den måde ved alle med adgang til din journal, hvad du gennem tiden har fejlet og hvilke behandlinger, du har fået. I Danmark har du selv ret til at kende din journal. Jordmoder Person, der er uddannet til at tilse gravide kvinder under graviditeten og til under fødslen at hjælpe kvinden med at bringe barnet til verden. K Kroniske lidelser Længerevarende og i visse tilfælde vedvarende lidelser. Kvalme Fornemmelse af trangen til at kaste op. Kolesterol Fedtstoffer i kroppen. Kolesterol og et andet fedtstof kaldet triglycerid er vigtige byggesten for vore celler. Kolesterol inddeles i HDL-kolesterol, eller "det gode kolesterol" og "LDL-kolesterol", som er det "dårlige/lede kolesterol, som ofte er forhøjet ved hjertekarsygdomme, sukkersyge og fedme. Totalkolesterol er en samlet betegnelse. Konsekvenser Logisk eller uundgåeligt følge af bestemt handling eller begivenhed. Knogleskørhed Knogleskørhed betyder skrøbelige eller porøse knogler og skyldes, nedsat knoglestyrke og knoglemængde. Sygdommen bevirker, at der kan opstå knoglebrud ved almindelige dagligdags belastninger eller ved fald på gulvet eller jorden. Skelettet opbygges i barne- og ungdomsårene, og skeletmængden er størst i 20 til 30-års alderen. Herefter begynder både mænd og kvinder at miste knogle. Mænd mister cirka 0,5 procent af skelettet per år og kvinder cirka en procent per år. Kvinder kan miste helt op til seks procent om året i årene umiddelbart efter overgangsalderens indtræden. Dette skyldes, at æggestokkene er ophørt med at producere kvindeligt kønshormon. Kiropraktor Kiropraktorer er uddannet til at være specialister i undersøgelse og behandling af symptomer fra alle kroppens led, skellet og muskler, og har samtidig et kendskab til kroppens øvrige organer. Konsultation Et aftalt besøg hos f.eks. din praktiserende læge for en samtale f.eks. om dit helbred. Kommune Danmark er inddelt i regioner og kommuner. Kommunerne varetager politiske og administrative opgaver for indenfor kommunens geografiske område.

6 Komplikationer En omstændighed der forværrer noget. L Livsstilssygdomme Sygdomme, der opstår af det moderne samfunds typiske livsstil. F.eks. diabetes, fedme, stress, kræft og hjerte-karsygdomme. Læge Person, der er videnskabeligt uddannet til at undersøge, behandle og forebygge sygdomme hos mennesker. Lægekonsultation Aftalt besøg hos lægen. Lægevagten Vagttjeneste der er bemandet med en læge, som man kan ringe til på tidspunkter, hvor ens egen læge ikke kan kontaktes, og som kan sørge for, at der kommer en læge ud og tilser den syge. Eller kan henvise til nærmeste åbne vagtkonsultation, hvor man kan møde op. Lægevagten kommer næsten kun ud til børn. Livmoderhalskræft Livmoderhalsen er nederste del af livmoderen og ender i livmodermunden, som kan ses i toppen af skeden ved en gynækologisk undersøgelse. Livmoderhalskanalen forbinder skeden med livmoderhulen. Livmodermunden er dækket af en slimhinde af samme type som i skeden. Slimhinden i livmoderhalsen er af en helt anden type. I overgangszonen mellem de to typer slimhinde kan der opstå celleforandringer, der senere kan udvikles til livmoderhalskræft. Man kan i dag vaccinere mod livmoderhalskræft. Vaccinen er gratis for piger mellem 12 og 15 år. Lysken Område der udgør overgangen mellem bugvæggen og det øverste af lårets forside og inderside. Lyskebrok Et brok er en udposning fra bughulen gennem et svagt sted i bugvæggen. Det hyppigste og bedst kendte er lyskebrok, brok i lysken. Leverbetændelse En sygdom hvor en del af leverens celler går til grunde, og der i levervævet kan påvises betændelsesceller. Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsen hører under det ministerium, der tager sig af sundhedsområdet. De administrerer al lovgivning for: lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. M Motion Regelmæssig fysisk aktivitet med henblik på at holde kroppen og helbredet i form. Medicin Medicin indeholder stoffer, der forebygger sygdom, lindrer eller helbreder sygdomme eller symptomer på sygdomme. Metformin Metformin er et lægemiddelstof som anvendes i tabletter til behandling af sukkersyge (type 2-diabetes), hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion. Denne form for behandling anvendes fortrinsvis til overvægtige personer. Mineraler Grundstof som indgår i levende organismer og har en biologisk funktion. Medicinprofil Medicinprofilen er en samlet oversigt over hver enkelt borgers recepter og køb af medicin på recept. Medicinprofilen

7 giver både borgeren, lægen og apoteket et samlet overblik over den receptordinerede medicin, borgeren er i behandling med. Formålet med Medicinprofilen er at øge kvaliteten i behandlingen af patienterne, og Medicinprofilen skal være med til at forebygge, at borgeren får: forkert medicin, for meget medicin eller medicin, der virker anderledes end ventet sammen med anden medicin. Ministerium Afdeling under statsforvaltningen som administrerer lovgivning m.m. på et bestemt område, og som ledes af en politisk valgt minister. N Narkose Tilstand af bevidstløshed eller afslappethed, der fremkaldes og kontrolleres af læger i forbindelse med operation el.lign. O Ordination Den medicin som lægen udskriver til medicinbrugeren efter et lægebesøg eller en telefonisk henvendelse. Når lægen ordinerer medicin, betyder det, at han eller hun vælger, hvilken medicinsk behandling, medicinbrugeren skal have og evt. skriver en recept på den ordinerede medicin. Offentlig sygesikring Den offentlige sygesikring er du automatisk dækket af gennem dit sygesikringskort/sundhedskort. Med denne kan du blive behandlet gratis af sygehusvæsnet i Danmark og ved udrejse i op til en måned. Operation Et kirurgisk indgreb, hvor man behandler eller helbreder en sygdom ved at fjerne sygdommen fra kroppen, som fx kræftsvulst eller modermærke eller hvor man behandler en sygdom inde i kroppen, som fx en knæoperation, eller udskifter noget, der er slidt eller ødelagt, som fx en ny hofte. P Panodil Smertestillende medicin, bl.a. i pilleform, fås i håndkøbsmedicin på apoteker og udvalgte kiosker og supermarkeder. Patientvejleder En person der vejleder og giver rådgivning til hospitalspatienter. Patientforening Patientforeninger arbejder i patientens interesse uanset sygdommens art, på en rettidig og relevant behandling. Patientombuddet Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Patientombuddet behandler også klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patientforsikringens afgørelser om erstatning. Patientforsikring Patientforsikringen træffer afgørelser i erstatningssager, hvor patienter er kommet til skade i forbindelse med behandling eller undersøgelse. Patientforsikringens hovedopgave er at hjælpe patienterne med at få den erstatning, som de har krav på efter loven. Praktiserende læge Den læge, som man er tilknyttet og som står på et sundhedskort er ens praktiserende læge. Praktiserende læger har en praksis, hvor man kommer, når man skal undersøges eller have anvist receptpligtig medicin. Psykolog Person der er uddannet i at beskæftige sig erhvervsmæssigt med patienter med psykiske lidelser. En psykolog behandler gennem samtale. Du kan altid henvende dig til en psykolog, hvis du har noget på hjertet, både store og små problemer. Denne ordning er ikke under sygesikringen, men med en lægehenvisning eller private sygesikringer, kan man få tilskud.

8 Psykiater Speciallæge i psykiatri. En psykiater behandler ligesom psykologen patienter med psykiske lidelser, men har i modsætning til en psykolog lov til at udskrive medicin. R Recept En anvisning fra lægen om hvilket medicin, man skal tage og i hvilken mængde. Recepten skal også indeholde oplysninger om hvilken lidelse medicinen tages mod. Recepten bruges ved afhentning af den receptpligtige medicin. Rettigheder Ret eller beføjelse, som man har eller kan gøre krav på med henvisning til fx gældende love, etiske regler eller tradition. Receptpligtig medicin Al medicin som kræver en recept fra lægen, tandlægen eller hospitalet, for at kunne få udleveret/købe det på apoteket. Når ny medicin bliver godkendt af Lægemiddelstyrelsen, bliver der taget stilling til, om medicinen skal være receptpligtig eller, om den skal være i håndkøb. Refusion Det at refunderer noget, eller få noget refunderet. Tilbagebetaling. Region Et geografisk bestemt område, der udgør en enhed. Der er fem regioner i Danmark. Det er blandt andet regionerne, som tager sig af sygehusvæsenet, de praktiserende læger og speciallægerne. Regering En stats øverste politiske ledelse i Danmark valgt på demokratisk vis ved folketingsvalg. S Samtykke Det at give sin tilladelse til et forslag, en anmodning, en ordning el.lign. Begrebet bliver især anvendt i juridiske sammenhænge. Sundhed Det at være i en god helbredstilstand. Sundhed.dk Danmarks nationale sundhedsportal, som er bygget af stat og regioner i fællesskab. Her kan man f.eks. se sin egen medicinprofil samt få et overblik over sine åbne elektroniske recepter. Sundhedsvæsen Den samlede offentlige indsats til at behandle og forebygge sygdomme samt fremme sundheden i befolkningen. Sundhedsvæsnet dækker hospitaler, læger, tandlæger, apoteker, hjemmepleje, sundhedspleje m.m. Sukkersyge Kronisk sygdom der er karakteriseret ved en nedsat eller helt manglende evne til at omsætte sukkerstoffer i legemet på normal måde skyldes mangel på eller utilstrækkelig virkning af hormonet insulin. Også kaldes diabetes. SKAT En afgift, som alle borgere skal betale til staten. Afgiften går til bl.a. sundhedsvæsenet, skoler, biblioteker, veje m.m. Det er pga. den skat vi betaler, at vi bl.a. kan komme gratis til lægen og få gratis behandling. Sygesikringskort el. Sundhedskort Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring og får dermed et sundhedskort. Sundhedskortet er et bevis på, at du har ret til ydelser fra den offentlige sygesikring. På kortet står dit navn, cpr-nr. og kontaktoplysninger til din læge. Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved lægen, på sygehuset, på kommunen og en række andre steder.

9 Sygesikringen Danmark Sygesikringen Danmark er en privat sygesikring, som du frivilligt kan melde dig ind i for at få yderlige tilskud, til de behandlinger der ikke er gratis. Storkebid Storkebid er røde eller rødviolette plamager på huden, som er der fra fødslen. Storkebiddene sidder oftest i panden eller nakken, hvilket også har givet fænomenet dets navn. Mærkerne forsvinder når barnet er i 1-3 års alderen. Skavanker Svaghed eller funktionsnedsættelse. Simvastatin Indholdsstof i visse lægemidler, der virker nedsættende på kolesterol. Sygdomsforløb Den periode du er syg i. Speciallæge En speciallæge er en læge, der har specialiseret sig indenfor et bestemt område. Det kan fx være ørelæge, øjenlæge, psykiater eller gynækolog. Samtaleterapi Terapi gennem samtale. Psykologer bruger denne form for behandling. Sundhedscheck Generelt tjek hvor ens sundhed og helbred bliver vurderet. Skadestuen Afdeling på et hospital, hvor man tager sig af og behandler akutte sygdomme og skader. Symptomer Symptomer er tegn på sygdom, som du selv kan mærke eller se. Når man er syg, kan man have både psykiske og fysiske symptomer som fx. hovedpine, udslæt, tristhed, feber, kvalme etc. Sygeplejerske Person som er uddannet til at pleje syge mennesker på et hospital, plejehjem eller lignende. En mandlig sygeplejerske kaldes en sygeplejer. Screenings Screening betyder at sortere. I sundhedsvæsnet bruges screening til at opdage alvorlige sygdomme hos personer, der føler sig raske. Man undersøger, med en simpel metode, en stor gruppe og finder (sorterer fra), de få der lider af, eller har risiko for at få en alvorlig sygdom. Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter (sosu-assistenter) arbejder på hospitaler, i hjemmeplejen eller i bofællesskaber. De tager sig af forskellige typer patienter; både børn, unge, ældre og psykisk syge. De udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og sundhedshjælpere. Skolesundhedsplejersken I folkeskolen følger skolesundhedsplejersken eleverne, gennem regelmæssige tjek af deres helbred og vaner. Skolesundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske, og har en efteruddannelse med speciale i sundhedsfremme for børn og unge. Sundhedssamtale En samtale med en relevant rådgiver om din sundhed og dit helbred. Skolepsykolog En psykolog, som er tilknyttet skolen, og gratis giver psykologtimer for elever med behov.

10 Stat Geografisk afgrænset befolkning, som udgør en selvstændig politisk enhed under en fælles regering; bruges tillige om et lands regering og centraladministration og da oftest i bestemt form, staten. I Sundhedsstyrelsen Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed. Sundhedsstyrelsens opgaver varetages af en række enheder og centre, der arbejder sammen på tværs inden for faglige områder. Statens Serums Institut Statens Serums Institut er ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, medfødte lidelse og biologiske trusler. SSI leverer bl.a. vacciner til det danske børnevaccinationsprogram. T Tablet Pille Tavshedspligt Tavshedspligt betyder, at bestemte oplysninger er fortrolige. Disse oplysninger må ikke røbes til uvedkommende. Patientdata kan videregives uden konkret samtykke fra patienten, når det er nødvendigt for behandlingsforløbet, dog kan patienten på ethvert tidspunkt frabede sig at oplysninger videregives. Tilskud Man kan få tilskud til medicin, hvis man køber medicin for over et vis beløb om året. Tilskuddet udregnes automatisk og kan ses på din kassebon. Tilskuddet får man fra det offentlige. Tilskuddet fra den private sygeforsikring Danmark får man direkte fra Danmark (og ikke fra apoteket), men man kan på apotekets kassebon, se hvad der er indberettet til den privat forsikring. Telefontid Det tidsrum hvor lægen tager telefonen, og der er muligt at komme i direkte kontakt og rådfører sig med lægen, i stedet for hans sekretær. Temperatur Afmålt tilstand mht. varme og kulde. Tabu Område eller emne som man i en kultur ikke beskæftiger sig med, fordi det vækker stærke følelser, fx af skam eller blufærdighed. Tolkebistand Økonomisk støtte til at benytte en tolk. Tolk En tolk er en person som oversætter sprog. Hvis du ikke taler dansk, men har en dansktalende læge, kan en tolk være nyttig til at oversætte jeres samtale. V Vaccine Svækkede eller dræbte bakterier eller virus, der gives som indsprøjtning eller tabletter, for at forebygge den sygdom, de ellers kunne forvolde. Vejledning Rådgivning om et bestemt emne. Vitaminer Organisk stof som mennesker og dyr skal have tilført i små mængder for at undgå en eller flere mangelsygdomme. Ses oftest på pilleform.

11 Ø Økonomisk kompensation Økonomisk støtte eller tilskud. Ørelæge Læge specialiseret i ører. Øjenlæge Læge specialiseret i øjne.

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog A Abstinenser Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

00:01:09 Titel: Sundhed og sygdom - det danske sundhedssystem

00:01:09 Titel: Sundhed og sygdom - det danske sundhedssystem Sundhed og sygdom 00:00:00 Vignet starter 00:01:09 Titel: Sundhed og sygdom - det danske sundhedssystem 00:01:18 Svingdør på hospital 00:01:39 Far og søn i lægekonsultation med tolk Det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Ældre kvinde 02:37 Jeg tager det hver dag for ikke at få hjerteflimmer. Ung dame 02:48 Jeg bruger aldrig medicin.

Ældre kvinde 02:37 Jeg tager det hver dag for ikke at få hjerteflimmer. Ung dame 02:48 Jeg bruger aldrig medicin. MEDICIN MED FORNUFT Dansk dialogliste Intro Familie i skov Vox pop med personer foran Apotek Speak 02:17 Før eller siden vil du som menneske have behov for medicin. Det kan være som gammel, men det kan

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Eller med andre ord Sukkersyge 6 april 2013 Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Læring for alle Hvad forbinder I med sukkersyge? Hvorfor er sukkersyge vigtigt at vide noget om? I forhold til

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde Patientvejledning Sterilisation kvinde Enhver kvinde, som er fyldt 25 år, og som har bopæl i Danmark, kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mange kvinder benytter sig af denne præventionsform,

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm Patientvejledning Koloskopi samt udrensningsvejledning Kikkertundersøgelse af tyktarm En koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer i

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere