LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf &

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26"

Transkript

1 Tillæg til uddannelsesprogram LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf & Kære uddannelseslæge, velkommen til Lægehuset i Havdrup. Vi har en spændende klinik og et varieret klientel, her er mulighed for at lære lidt af hvert. Lægehuset er en gulstensvilla, der blev bygget 1938 til én læge med bolig og klinik. Nu er lægehuset indrettet med fem kliniklokaler, et til hver af de tre læger i kompagniskabet, sygeplejersken og et til uddannelseslægen. Desuden er der et stort venteværelse og en hall, der også kan bruges til venterum samt patienttoilet. Der er sekretærplads i venteværelset. Depotplads findes i sygeplejeklinikken og kælder. Skyllerum og enkelte laboratoriefaciliteter findes i kælderen. Der er gårdsplads, garage og have til lægehuset. På 1.sal har vi et stort køkken til frokost, kaffepauser, postlæsning og konferencer, et rum til mikroskopi og videosupervision, samt et personaletoilet. Vi har netop indrettet endnu en sygeplejerskeklinik på 1.sal. Geografi Lægehuset ligger i Havdrup lige ved stationen. Havdrup er en stationsby med 4028 indbyggere i Her er Apotek, SuperBrugsen og Netto, banker og mindre butikker. Det er en gammel landsby, med nybyggede villakvarterer og et område med lavt socialt boligbyggeri. Her er kommuneskole og flere børneinstitutioner. Byen ligger i det vestlige hjørne af Solrød Kommune, 1

2 der har lige godt indbyggere og hørte til Roskilde Amt. Kommunen forbliver selvstændig efter strukturreformen og er nu en del af region Sjælland. Vi har lige langt til Køge og Roskilde, ca km. Der er ca. 10 km til strandområdet. Solrød Kommunes plejehjem, det delvist privatdrevne Kristianshave, ligger i Jersie. Pensionistboliger findes i Havdrup, Solrød Strand og i Jersie Strand. Praksis ligger tæt på grænsen til de gamle Ramsø, Skovbo og Køge kommuner og vi har en del patienter på Toftehøjen, som er et plejehjem i Viby, Ramsø kommune, der nu er en del af Ny Roskilde kommune. Skovbo og Køge kommuner gik sammen til Køge Kommune Trafikforhold Med egen bil tager det nogle minutter at nå Havdrup fra motorvejene. Der er forbindelse to gange i timen med tog i dagtiden til Roskilde, Ølby (S-togsforb.) og Køge (Stogsforb.). Med bus er der forbindelse til Roskilde linie 210, 212 og 213, til Køge linie 210, til Solrød Strand linie 212 og 213. Taxa fra Solrød Lægerne Læge Bentzen var den første læge i lægehuset. Derefter kom læge Hartington sidst i fyrrerne. Tim Tage Larsen blev kompagnon i Hartington holdt op i 1978 og blev afløst af Per Knudsen blev kompagniskabet udvidet med Kirsten Søndergaard. Tim Tage Larsen ophørte forår 2002, hvor Lars Stubbe Teglbjærg afløste. Per Knudsen blev 1/ afløst af Thomas Andersen, der har været bloklæge her i huset. Vi har de seneste år været medlemmer af Solrød Lægelaug. Praksisformen er kompagniskab for tre læger. Vi har fælles patienter, klinik, personale og lægeøkonomi. Vi er tre meget forskellige personer, med forskellig holdning til mange ting, hvilket vi opfatter som en styrke. Vi har haft ti praksisreservelæger fra midt i firserne, men holdt pause med uddannelseslæger fra først i 90-erne til 2000, hvor vi igen fik uddannelseslæger. Speciallæge i almen medicin Thomas Aakerlund Andersen, 1969 Uddannet fra Kbh. s Universitet vinter Blokstilling i Roskilde Amt Gift og to børn Lidelser i bevægeapp. Akupunktur Endokrinologi Børn Tutor fra september

3 Speciallæge i almen medicin: Kirsten Søndergaard 1945, ti-årig hospitalsuddannelse inden praksis. To voksne børn og to børnebørn. Samtaleterapi. Tidligere medlem af efteruddannelsesgruppe med kritisk litteraturlæsning som emne. Vejleder på forskertræningsmodulet forår Tutorgodkendelse fornyet 2001 Speciallæge i almen medicin Lars Stubbe Teglbjærg 1965 Student fra Flensborg. Kandidat 1993 Kbh. 8 års sygehuserfaring og to års lægevagtserfaring inden praksis. Speciallægeuddannelse i Roskilde Amt. Gift med sygeplejerske, har 3 børn. Pædiatri Øre næse hals Intern medicin Tutorgodkendelse i

4 Sekretær Gitte Nielsen er sekretær på deltid. Hun ordner tidsbestilling, arkivering, regnskab, indkøb af materialer og mad, og i det hele taget holder hun orden på alting, og hun kender vores små og store særheder. Når hun har fri, bruger vi Karen, Rikke eller en afløser fra et vikarbureau. Gitte har været her siden 1982, er uddannet fodterapeut. Konsultationssygeplejersker Karen Larsen er konsultationssygeplejerske på deltid siden Karen er uddannet på KAS Herlev, har været på forskellige sygehusafdelinger og sidst i hjemmeplejen i Køge. Karen tager blodprøver + ekg, laver lfu, kostvejledning, sårskift og meget andet, desuden ordner hun også indkøb af forskellige materialer og mad sammen med Rikke og Gitte. 4

5 Rikke Lippert er konsultationssygeplejerske på deltid siden Rikke er uddannet på Roskilde Amt Sygeplejeskole, har været på forskellige sygehusafdelinger også i udlandet, på Toftebo (som uuddannet) og i hjemmeplejen i Greve, sidst har hun arbejdet i PFA. Rikke laver efterhånden de samme ting som Karen. Uddannelseslæger Thomas Andersen, bloklæge hos os og på Roskilde Amts Sygehuse, med afsluttet uddannelsesamanuensistid Stig Ekkert Knudsen, uddannelsesamanuensis Anne Malene Mortensen, praksisreservelæge Frederik Tholstrup, praksisreservelæge Gitta Kofod Beyer, uddannelsesamanuensis fra Søren Brynald, bloklæge i PAF 1-stilling fra Kommer stadig til returdage. Marianne Kajbæk, praksisreservelæge Mette Dyreborg Pedersen, introstilling i almen medicin, Dorte Remmer Schmidt, praksisreservelæge, Helle Eriksen, praksisreservelæge, Elisabeth Rønneberg, praksisreservelæge, medio dec hvor hun føder en dejlig pige. Søren Brynald, PAF 2, Jan Kjærsgaard Nielsen bloklæge i PAF 1, Servicemedarbejdere Gisela Schröder og Leila Barasinska gør rent 3 dage ugentligt efter klinikkens lukketid. De vasker op og vasker instrumenter og putter dem i autoklaven. Udendørsområderne passes hovedsageligt af Gisela, men ellers hjælpes de ad. EDB Vi er skiftet fra Æskulap til Medwin med fjernserver i december Der er manual til systemet. Men det er forholdsvis nemt at finde rundt i ved brug af hjælpefunktionen, samt velvillig assistance 5

6 fra os andre. Derudover har vi support på lægeprogrammet, som man ringer til og får hjælp, hvis man har problemer. Vi skriver selv i journalen. Vi får elektronisk besked fra laboratorierne, Seruminstituttet, epikriser fra sygehusene, lægevagten og de fleste speciallæger. Alle recepter og de fleste henvisninger sendes elektronisk. (Psykiatriske afdelinger modtager kun papirhenvisninger). Afregningen til sygesikringen sendes ligeledes elektronisk. Vi har internetadgang på alle pc ere. Du får din egen mail og skal have digital signatur. Vores nye hjemmeside er hvor patienterne via cure4you kan bestille tid og recepter. konsultation bruges i tiltagende omfang. Vi kan også nås via Sundhed.dk. Patienter Vi har 4715 (inkl børn) gruppe 1 patienter pr 1. maj Der er nogle få gruppe 2 patienter. Det er en blandet skare af gammel landbefolkning og udflyttere fra byen, en sand mangfoldighed af folk med forskellig sociale forhold, uddannelser og holdninger til livet og døden og alt muligt andet. Her er kun få etnisk fremmede. Samarbejdspartnere Sygehuse: Roskilde Sygehus (tidligere RAS) og Sygehuset i Køge (tidligere RASK) har begge medicinske og kirurgiske funktioner, og folk kan næsten vælge hvilket sygehus, de vil bruge. Flere funktioner findes kun det ene eller det andet sted. Specielt gælder det pædiatri og gynækolog som er på RAS, og ØNH og ortopædkirurgisk, der er på RASK. Kirurgien er opdelt således at urologi og cancer- og børnekirurgi er på RAS, alt andet kirurgi incl. skopier er på RASK. Vi bruger sygehuse i de andre tidligere amter i tiltagende omfang, fx bruger vi ofte Ringsted til billeddiagnostik. Psykiatrisk sygehus Fjorden ligger i Roskilde. Der er tre distriktpsykiatriske funktioner, opdelt geografisk. Da vi ligger lige i midten, har vi patienter alle tre steder, og det er ganske vanskeligt at finde ud af, hvordan de fungerer. Det må man simpelthen gøre fra gang til gang, når man skal bruge dem. Sygehusene har fået nye navne i Regionen, men dem har vi slet ikke lært endnu. Der er jordmoderkonsultationer flere steder i det gamle amt, så den gravide kan gå der, hvor det er mest praktisk for hende. Dialog er nu afløst af Praksisinfo det er betegnelsen for den faglige kommunikation mellem primær og sekundærsektor i Roskilde Amt. Dialog/Praksisinfo findes på nettet, sundhed.dk, under Region Sjælland, Praksisinformation Øst, hvor de sidste nye informationer også findes. Her findes vejledninger vedr. udredning og henvisninger fra de fleste afdelinger. Speciallæger er der mange af, men alligevel er der ofte op til tre måneders ventetid på neurolog og reumatolog. Øjenlægerne er rigtig slemme med ventetid. Fysioterapeuter er her mange af. Slås op i telefonbogen eller på Sundhed.dk af patienten. De to kommuner, som vi har flest patienter i er Solrød Kommune og Ramsø Kommune (Ramsø kom ind under Roskilde ). Vi har et mindre antal patienter i den gamle Skovbo Kommune, Køge Kommune, Greve Kommune og den gamle Roskilde Kommune. Hjemmeplejen er godt udbygget i de forskellige kommuner. Alle kan yde døgnpleje, hvis det er nødvendigt. Solrød hjemmepleje, der er vores største samarbejdspartner, har en klinik i Solrød Centret, hvor folk kan komme og få skiftet sår, få antabus o. lign. Der er endvidere dagcentre på Toftehøjen (Viby, Ramsø/nu Roskilde) og i Ølbycentret (Køge). Roskilde amt havde stillet diætister til rådighed for primærsektoren, vi kunne henvise folk med diabetes og lipidproblemer til gratis vejledning. Overvægtige kunne få rådgivning mod betaling. 6

7 Denne ordning skulle ophøre , idet funktionen skal overtages af kommunerne efter strukturreformen, det er dog ikke sket endnu. Såh reform og reform????? Nu kan man finde henvisning til diætisterne på med afd Køges hjemmeside. Psykologer henviser vi til med sygesikringstilskud efter en fortegnelse vi har i klinikken, fortegnelsen kan også findes på psykologforeningens hjemmeside Der kan kun henvises på få strenge indikationer. For nylig er der kommet mulighed for at henvise yngre deprimerede personer. Apoteker: Havdrup apotek ligger lige overfor klinikken. Der er kommet ny apoteker , og Havdrup Apotek er nu filial af Greve Apotek. Vi sender på edifact til det apotek, patienten ønsker. Der er ikke nogen apoteker uden edifact mere. Receptserveren er en ny opfindelse, som vi skal bruge i løbet af Den er rimeligt godt i gang, og fungerer for det meste udmærket. Andre praksis: Når vi i sjældne tilfælde holder lukket, henviser vi til lægerne i Lille Skensved og i Viby. Og de henviser til os, når de har lukket. Vi har altid lukket i hverdagene mellem jul og nytår. Husets arbejdsplan Her kommer et skema med en råskitse. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 7-8 Pt tidsbest 8-9 Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest 9,30-10 Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Pt akutte Mad + div Mad + div Mad + div Mad + div Mad + div Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Opryd Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Regnsk 15-15,30 Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Evt pt 15,30-16 Opryd Opryd Opryd Opryd Opryd Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest Pt tidsbest ta ks lst Vi har hver vores aftenkonsultation, Thomas tirsdag, Kirsten onsdag og Lars torsdag. Samme formiddag er fri for den, der har aftentjansen, undtagen hvis en anden har fri. Hvis en anden har fri samtidig, er man altså på arbejde fra 8.00 til 18.00, således at der altid er mindst to læger til de akutte patienter om formiddagen. Fredag eftermiddag fra kl skiftes vi med Skensved og Vibylægerne til at passe området, indtil lægevagten træder ind kl Uddannelseslægens tidsplan følger tutorlægens. Konsultationssygeplejersken er her fra mandag, onsdag. og fra tirsdag og torsdag. Fredag fri. Vi er ved at ansætte endnu en sygeplejerske, så der bliver nok mulighed for udvidet sygeplejerske-betjening. Vores nye telefonsystem har 5 brugere med hver deres nummer, samt de to offentlige indgående numre og en selvstændig telefax. 7

8 En af os kører sygebesøg dagligt fra kl Lars og Thomas kører i egen bil, Kirsten bruger taxaordning. Uddannelseslægen kan bruge egen bil eller taxaordning, men ikke begge dele. Arbejdstiden er godt nok sat fra kl.8.00 til kl / 18.00, men attester og andet skal også ordnes, det kan ofte blive lidt senere, men vi bestræber os på at holde normal arbejdstid. Vi skiftes til at møde kl 7.00 mandag, fordi sygeplejerskerne gør det, og fordi det er en service patienterne sæter pris på. Konferencer: dagligt er frokost og uformel konference temakonference en dag om måneden en time, med emne efter uddannelseslægens valg, vi får hver et delemne at gøre rede for fredag hver anden måned fra til vi er færdige er der personalemøde Vagtarbejde Kirsten deltager ikke i vagtarbejde. Lars og Thomas har en del lægevagter. Sidst i 2001 blev det aftalt at bloklæger til almen medicin kan køre vagt på eget ydernummer med visitator som bagvagt. Uddannelseslæger er velkomne til at følge med på vagt hos Lars eller Thomas. Forplejning Der er kaffe, te, frugt og mad til fri afbenyttelse. Tobak og alkohol Klinikken er røgfri og vi drikker ikke alkohol i arbejdstiden. Industrien Der er af og til en lægemiddelrepræsentant i frokostpausen om onsdagen. Repræsentanter skal fremover sende os et oplæg før vi accepterer besøg. Kirsten tager ikke imod repræsentanter og reklamer. Introduktion, supervision, uddannelse m.m. Uddannelseslægen vil få udleveret introduktionsprogram for de første knapt 2 uger i løbet af hvilke introduktionssamtalen holdes. Der vil være en gradvis overgang fra sidde-hos -dage til selvstændige konsultationer, endvidere vil der være afsat tid til at følge sekretær og sygeplejerske. Uddannelseslægen aftaler med tutor det efterfølgende forløb, antal patienter osv. Typisk vil man starte med 1-2 patienter i timen og efterhånden komme op på 4 i timen. Der vil være mulighed for at lære/udføre procedurer iht. checkliste/målbeskrivelse, men specielt også kirurgia minor, blokadebehandling, mikroskopi, lungefunktionsundersøgelser, priktest og gynækologiske undersøgelser/spiralanlæggelse (Kirsten). Niveauet for supervision vil typisk være ca. 30 minutter daglig supervision hvor dagens patienter og andre emner kan gennemgås. Der er endvidere mulighed for videosupervision af konsultationer/samtaleforløb. Uddannelseslægen er selvfølgelig velkommen til og opfordres til at bruge alle læger til supervision, men det er primært tutorlægen der er ansvarlig for uddannelsesforløbet. 8

9 Sygdom, barns. 1. sygedag Meldes til praksis på akutnummeret ( ). Evt. til tutor privat så snart fravær erkendes. Kurser, ferie, m.m. Der er selvfølgelig fri til obligatoriske kurser, bloktemadage osv. Andre kurser efter aftale med tutor. Ferie og omsorgsdage meddeles tutor + sekretær så tidligt som muligt. Vi ønsker dig et godt og lærerigt ophold i Havdrup! Opdateret

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup 30-01-2011 Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til

Læs mere

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Pædogoger bytter job

Pædogoger bytter job FREDERICIA KOMMUNE AUGUST 2011 NR. 130 Talenter søges Side 7 Den digitale borger Side 4 På job med hjemmeplejen Side 12 Pædogoger bytter job Læs historien på side 2 2 INTERN INFO Pædogoger bytter job Nå,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland PsykInfo august december 2014 PsykInfo RÅDGIVNING PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter i Region Sjælland. PsykInfo tilbyder information og rådgivning

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance?

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? 4 02 AKANDEN Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? Er vi groet fast i arbejdstiden? Døgnbemanding - dagvagter - flextid. Arbejdstiden varierer meget fra sted til sted i amtet.

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere