Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.koldingbaadelaug.dk"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik... side 7 Sikkerhedsprocedure ved sydom og ulykke... side 10 Regler ved brug af redningsvest side 12 Kolding Bådelaug version 1.0 Side 0

3 Instruktørpolitik For at sikre en så fagligt god uddannelse som muligt, af elever på Kolding Bådelaugs sejlerskole, kræves følgende personlige og uddannelsesmæssige kvalifikationer. Instruktører i Kolding Bådelaug skal som minimum have duelighedsbevis samt god sejler erfaring (over 2 år). De skal til enhver tid være i stand til, at bringe skole båden, som de er instruktører på, sikkert i havn under alle forhold, samt have så stort et overskud, at eleverne vil føle sig trygge, og rolige, på alle måder. Det betyder at de skal kunne håndtere de problemer der måtte opstå uden at gå i panik, men bevare overblikket og uddelegere opgaverne roligt og forståeligt til eleverne. Derudover skal instruktørerne, være i stand til at udbedre småskader på bådene opstået under sejlads. Instruktørerne skal tillige have så stor undervisningsmæssig kunnen i dansk sejlunions undervisningsmateriale, at de udover at undervise i det pensum, som deres elever skal bestå, skal være i stand til at skabe forståelse for, risikoen ved sejlads og der igennem nødvendigheden af at opretholde et fornuftigt sikkerhedsniveau, nødvendigheden af holdsamarbejde, samt håndtere eventuelle konfliktsituationer der måtte opstå. Det forventes at en instruktør så vidt muligt, deltager som ansvarlig bådfører ved Sejlerskolens aktiviteter. Kolding Bådelaug version 1.0 Side 1

4 Instruktøruddannelse Hvervningen af instruktører i Kolding Bådelaugs sejlerskole foregår fortrinsvist blandt klubbens medlemmer samt fra det omkringliggende miljø. Evt. nye instruktører undervises af de erfarne instruktører i skolebådenes indretning, samt forklarer og viser problematikker ved de lokale sejladsforhold, for at tilsigte så ensartet en undervisning og pædagogisk grundlag som muligt. Undervisningen mellem nye og gamle instruktører foregår forud for sæsonopstart af sejlerskolen, og veksler mellem teori og praktisk sejlads. Derudover samles alle instruktører en gang om måneden for at drøfte undervisningsteknikker og vende eventuelle problemstillinger. Instruktørkandidater, som hverves gennemgår et mindre forløb med den instruktøraspirantansvarlige, hvor det fra sejlerskolen meddeles, hvorledes Kolding Bådelaugs sejlerskole underviser, dette gælder både pædagogisk, teoretisk og praktisk. Det er sejlerskolens mål, at der undervises homogent både pædagogisk og teoretisk så der opnås den størst mulige synergi, blandt elever og instruktører. Kandidaterne gennemgår flere planlægnings- og træningsforløb med figuranter med efterfølgende evaluering. Evalueringen har specielt fokus på den pædagogiske indsats, specielt i forhold til den teoretiske mængde i det valgte teoretiske forløb. Ud over denne tilbagevendende evaluering underviser uddannelseslederen i pædagogiske teknikker, som kan anvendes i de forskellige situationer, som naturligt vil opstå når der sejles i en sejlbåd. Efter de enkelte forløb sendes de egnede kandidater på Dansk Sejlunions sejlerskoleinstruktør kursus, så de får et dybere kendskab til Dansk Sejlunions kursusmateriale, som vi har valgt at følge i Kolding Bådelaug sejlerskole og samtidig får indsigt i Dansk Sejlunions nyeste pædagogiske og teoretisk tiltag. Herefter er den formelle del af instruktøruddannelsen overstået og kandidaterne inddrages i instruktørgruppen. Det er den uddannelsesansvarliges ansvar, at instruktørgruppen jævnligt får pudset formen af, hvilket sker ved forskellige events der afholdes med jævne mellemrum, hvor gruppen dels rystes sammen og desuden vil få mulighed for at diskutere forskellige emner inden for undervisning med hinanden. Det er ligeledes vigtigt at gruppen udfordres på det rent sejladsmæssige plan hvilket ligeledes arrangeres af den uddannelsesansvarlige. Kolding Bådelaug version 1.0 Side 2

5 Kolding Bådelaug version 1.0 Side 3

6 Vedligeholdelsesplan for skole bådene MATERIEL-ANSVARLIG Klubbens materielansvarlige skal i samarbejde med bådsmændene påse at bådene til enhver tid er i forskriftmæssig stand, specielt med hensyn til sikkerhedsudstyr, vedligeholdelse og rengøring. - Båden skal være i forskriftsmæssig stand. Iht. Beskrivelse Nr Båden skal være i sejlklar stand i perioden 1.maj- 15. oktober - Ansvar for reparationer på båden, er som udgangspunkt den skadesvoldte. Det er bådsmandens ansvar at skaden bliver udført korrekt og tilstrækkeligt. - Større reparationer aftales med materiale formand. - Sikre at båden bliver klargjort og afrigget efter forskrifterne. Beskrivelse Nr.02 - Sikre at båden kommer i vandet/på land. - Materialeindkøb koordineres af materialeformanden. - Sikre at bådens udstyr er i båden og i funktionsdygtig stand. Beskrivelse 1. - I havn skal båden være fortøjet med fire funktionsdygtige fortøjninger. Agterfortøjninger krydses. - Båden skal sikres med fire fendere. - Båden skal være monteres med bompresenning. - Der skal altid forefindes 5 L blandet benzin i båden. Blandingsforhold 1 % - Hynder må kun være i bådene i forbindelse med tursejlads med overnatning. I den øvrige tid placeres hynderne på klubloftet. - Båden skal være udstyret med udstyr jf. udstyrsliste. NB: sikkerhedsudstyr. Beskrivelse forårsklargøring Båden vaskes Fribord og overbygning poleres med marine polish, og vokses efterfølgende med marine voks Bunden bundmales Riggen gennemgås for skader og monteres. Kolding Bådelaug version 1.0 Side 4

7 2. Efterår Båden rigges af og alle fald og wire demonteres Båden vaskes Bunden højtryksrenses Vinterpresenning monteres Desuden indkaldes relevante bådsmænd inden ovenstående opgaver sættes i værk. Hvert efterår bliver motorerne afmonteret og indleveret til service. Udstyrsliste: - Sejl: Storsejl, fok, Spiler - Tovværk: Div. Fald og trimliner, skøder til storsejl, forsejl og spiler, fortøjninger - Sikkerhedsudstyr, VHF, kompas, 10 L spand, anker med tovværk, bådens taske, se side - Løse dele: 2 stk. spilhåndtag, bom presenning, logbog, bådshage, vaskebørste, hynder. - Varmetæppe Specifikation Vedligeholdelse - Efterår. Ved efterårsklargøring indsamles og kontrolleres alt sikkerhedsudstyr, defekt udstyr kasseres og der udarbejdes en mangelliste. Alt materiel stuves herefter til vinteren. Bådsmændene tager fald, skøder og tovværk med hjem til rensning. Vedligeholdelse - Forår. Ved forårsklargøring indkøbes det evt. manglende sikkerhedsudstyr jf. mangelliste og alt sikkerhedsudstyr efterprøves. Der arrangeres fælles indkøb af klargørings materialer. Der arrangeres forplejning til alle deltagere i klargøringen. Kolding Bådelaug version 1.0 Side 5

8 Elevpolitik Vision Sejlerskolen i Kolding Bådelaug skal være byens fortrukne sted at lære at sejle. Nye medlemmer skal dyrkes og aktiveres i klubben for fortsat at udvikle og styrke af klublivet i og omkring Kolding Bådelaug. MÅLSÆTNING Skolens mål er: 1. At øge sikkerheden til søs. 2. At gøre eleverne til habile tursejlere med fokus på sikkerhed om bord, såvel ved havnemanøvre som på det åbne vand. 3. At eleverne består den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere. 4. At eleverne får mulighed for at deltage i langture (Weekendture) 5. At skabe gensidig ansvarsfølelse og balance mellem klub og medlem omkring krav og muligheder. Det understreges at forpligtelsen gælder begge veje. 6. At Sejlerskolens medlemmer bidrager aktivt i forbindelse med afholdelse af klubbens aktiviteter. 7. At tilvejebringe sociale/fælles aktiviteter således at afdelingen fungerer som en helhed, med plads til respekt for individuelle forskelle. 8. At motivere nye medlemmer til at blive en aktiv del af klublivet. Elev krav: 1. At redningsveste/svømmeveste benyttes i henhold til klubbens sikkerhedsregulativer. (se side 12) 2. Elever melder afbud hvis de er forhindrede i at møde frem. 3. Påklædning iht. Vejrudsigt. 4. Klubben har ingen personskade forsikring, eleven skal derfor selv sørge for en sådan. Kolding Bådelaug version 1.0 Side 6

9 Sikkerhedspolitik Vi følger søsportens 10 sikkerhedsråd. Kolding Bådelaug Sejlerskole har en sikkerhedspolitik, som løbende holdes opdateret af den sikkerhedsansvarlige. Det er den sikkerhedsansvarliges opgave at formidle relevante opdateringer til de berørte personer i Kolding Bådelaugs sejlerskole. Skolebådene er forsikret med ansvar og kasko. Der er ingen personskade forsikring for eleverne. Instruktører og ledere er dækket under klubbens forsikring hos DS. Generelt 1. Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale herunder de sikkerhedsprocedurer der forefindes i dette. 2. Eleverne opfordres til at lære at svømme, når de begynder på undervisningsforløbet. Se KBL s regler vedr. brug af svømmevest og redningsvest. 3. I Kolding Bådelaug Sejlerskole er standard proceduren ved mand over bord (MOB) 8-tals manøvren, som den er dokumenteret i Dansk Sejlunions materiale. 4. Indtil eleverne lærer denne manøvre godt nok, undervises eleverne i at lægge båden bak og eleverne henvises herefter til procedurer lignende trygfondens Redning fra land med TAL- RÆK-KAST-metoderne og de sidste punkter i Redning i vand med SEJL-SVØM- BJÆRG-metoderne så overbord faldne person kan bjærges. Sker uheldet, at en falder over bord eller bliver skadet følges følgende procedure: 1. Stop skaden. 2. Hvis det er nødvendigt, udøv førstehjælp. 3. Hvis en person f.eks. er faldet over bord, skal vedkommende bjærges, ned om læ, have det våde tøj af, efterfølgende pakkes ind, så vedkommende kan få varmen. 4. Generelt hvis der opstår sygdom ombord, skal der sørges for at vedkommende får hvile og får rigeligt at drikke og bliver holdt under løbende opsyn. Udvikler sygdommen sig, skal man om muligt indhente hjælp med det samme. 5. Hvis der bliver tale om et uheld, f.eks. en bom i hovedet, og vedkommende er bevidstløs og får blodudtrækninger ved ørene, skal vi kontakte Lyngby radio ( ), eller nærmeste større fartøj for om muligt, at få hurtig hjælp. Vi skal selvfølgelig selv sørge for at førstehjælpens ABCD overholdes, så personen får den fornødne hjælp indtil bjærgningen kommer på tale. Kolding Bådelaug version 1.0 Side 7

10 Specifikation Bådens taske indeholder (gennemgås inden hver afsejling): For øvrigt sikkerhedsudstyr ombord, se side 4 Hansaline med 23 m. flydeline Livline/sele Varmetæppe Boks med følgende udstyr o 2 Røde faldskærmssignaler o 1 hvidt håndblus o 1 rødt håndblus o 1 signal pencil o 9 mix patroner Dolk Vandtæt håndlygte Nødhjælpskasse En rulle tape Søkort over området Kurslineal Passer Viskelæder Blyant Tasken skal altid medbringes under sejlads, Kontroller at indholdet er intakt før sejlads. Eventuelle mangler skal meddeles til, den materiale ansvarlige. 6. Signalhorn 7. Sikkerhedsliner løbeliner til båden, samt sikkerhedsliner til besætning. 8. Brandslukkere kontrolleres ved sæson start og ved sommerferie (en på hver båd) Kolding Bådelaug version 1.0 Side 8

11 9. Løbeliner påmonteres båden ved natsejlads og hårdt vejr. 10. Sikkerhedsliner anvendes ved natsejlads og hårdt vejr Kolding Bådelaug version 1.0 Side 9

12 Sikkerhedsprocedurer ved sygdom og ulykke Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at søge land, hvis der opstår sygdom eller ulykke om bord. Derved kan man lettere få hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. FØRSTE HJÆLP Kolding Bådelaug Sejlerskole anbefaler, at alle instruktører og sejlerskoleelever har kendskab til basal førstehjælp. HJÆLP FRA LAND Har man brug for hjælp fra land, kan man på VHF kanal 16 kontakte Lyngby Radio. Afhængigt af hvor alvorlig situationen er, kan Lyngby Radio kontaktes på tlf , alarmcentralen på 112 eller Søværnets Operative Kommando. Ved mindre alvorlige situationer, som dog kræver lægebistand, kan Lyngby Radio viderestille: - Til egen læge eller dennes stedfortræder (hverdage kl ). - Til lægevagten (aften og nat samt i weekender og på helligdage). Samtalerne er gratis. Alternativt kan man ved mobildækning anvende mobiltelefon. Det er vigtigt ved kontakt til alarmcentral at huske at sige, at man befinder sig til søs. LÆGEVAGT Inden du kontakter lægevagten, kunne du evt. vurdere om dit problem kræver en aktuel lægelig vurdering eller om det evt. kunne vente til den efterfølgende dag, hvor vi som din egen læge kan tage problemet op. Prøv at hjælpe dig selv ved at gå ind på Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. Lægevagt Syddanmark: Lægevagten på Ærø: Lægevagten i Region Midtjylland: På Anholt og Endelave er det ø lægerne, der yder akut lægehjælp. Lægevagten Endelave AKUT SYGDOM Man bør ikke begives sig til sø, hvis ikke man er fuldstændig rask og velbefindende. Handlinger i forbindelse med akut opstået sygdom omfatter: vurdering af alvorlighed observation af den syge særligt med hensyn til bevidsthedsniveau Kolding Bådelaug version 1.0 Side 10

13 Ved bevidsthedssløring sikre frie luftveje og puls Sikre at den syge er varm og tør Vurdere om fortsat sejlads er mulig og forsvarlig. Som regel bør man søge havn Ved behov for akut lægehjælp kontaktes egen læge, lægevagt eller alarmcentral, der vurderer muligheder og behov for videre tiltag herunder eventuel søredning KRONISK SYGDOM Velkontrolleret kronisk sygdom er som oftest ikke hindrende for deltagelse i sejlerskoleaktivitet Det anbefales, at personer med kronisk sygdom rådfører sig med deres læge Besætning i aktuelle båd, instruktører samt turleder ved weekendture skal orienteres om sygdom og vejledes i eventuelle tiltag i forbindelse med akut forværring eller akut sygdomsanfald. ULYKKE Stands ulykken Sikrer vitale funktioner o luftveje o puls o bevidsthedsniveau Vurder behandlingsbehov Vurder muligheder for fortsat sejlads som regel bør man søge havn MAND OVER BORD Gennemfør MOB manøvre Sikrer vitale funktioner Hold overbordfalden varm eventuelt ved brug varmetæppe Vurder behov for yderligere tiltag herunder eventuelt smertestillende medicin i form af paracetamol (fx Panodil, pinex ) Vurder muligheder for fortsat sejlads, som regel bør man søge havn Ved alvorlige ulykker, hvor redningstjenester kontaktes, informeres klubbens Formand Jørn w. Larsen på tlf , eller sejlerskoleleder Peter Arends tlf Kolding Bådelaug version 1.0 Side 11

14 Regler vedr. brug af redningsveste i KBL s både Alle sejlere skal under sejlads i klubben både bære en typegodkendt rednings- eller svømmevest efter anerkendte normer og overensstemmelsesmærkede med enten ratmærke (international godkendelse til SOLAS-godkendte veste) eller CE mærke). Vesten skal passe i størrelse og have en flydeevne, der kan holde personen oven vande. Synlige farver som rød, gul eller orange anbefales. Ansvaret for at vesten opfylder de krav vi stiller til en rednings- eller svømmevest, påhviler den enkelte sejler/elev, hvis sejleren er under 18 år, dennes forældre. Vesten skal være i en ordentlig stand og en oppustelig vest skal være vedligeholdt, ligesom sejleren skal være fortrolig med betjeningen af vesten. Svømmeveste må bæres i daglig farvand i dagslys. Sejleren skal have gode svømmekundskaber for, at vi kan anbefale en svømmevest. Sejleren skal kunne svømme mindst 300 meter. Ansvaret for at afgøre om sejleren er en habil svømmer, ligger hos den enkelte sejler, hvis sejleren er under 18 år, dennes forældre. Ved tvivl om sejlerens svømmekundskaber anbefales redningsvest eller oppustelig vest. Dagligt farvand er Kolding fjord, afgrænset af en linje mellem Løverodde og Skærbæk. Udenfor dagligt farvand og ved natsejlads skal sejleren bære en redningsvest eller en oppustelig vest. Undtaget kan være deltagelse i en kapsejlads i fremmed farvand. Det skal nævnes, at for at bestå vores Gastediplom skal sejleren aflægge en svømmeprøve på 300 m fri svømning i svømmehal Det anbefales at læse anbefalinger og regler vedr. sikkerhedsudstyr på følgende hjemmesider; og Definitioner; Svømmevest: den holder dig flydende, men kan ikke vende dig om på ryggen, hvis du er bevidstløs eller lammet. Den skal passe til din vægt. Redningsvest: Kendes på den store krave, som er fyldt med flydemateriale og kan holde den bevidstløse persons hoved ovne vande. Den rigtige vest i forhold til ens påklædning vil kunne vende personen om på ryggen og holde næse og mund fri af vand. Oppustelig vest: Fylder næsten intet, nær den ikke er aktiveret. Kan fås, så den puster sig automatisk op. Vælg en model, som kan vende en bevidstløs person, så næse og mund holdes fri til vejrtrækning. Tjek altid vesten inden du sejler ud og få vesten tjekket professionelt ca. hvert 2. år. Over 18 (egen underskrift) Under 18 (forældre underskrift) Kolding Bådelaug version 1.0 Side 12

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord 4.2014 Årgang 15 NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans Tur Danmarks smukkeste fjord Når ungerne kommer til juleafslutning eller sidste sejladsdag, og man får en krammer, mens de fortæller, at sejlads

Læs mere