Lederforum. 13. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederforum. 13. marts 2013"

Transkript

1 Lederforum 13. marts 2013

2 Implement Consulting Group Fakta Etableret i ansatte, heraf 275 konsulenter Arbejder for offentlige og private virksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Lokal repræsentation i alle tre lande Omsætning: 60 million EUR i 2010/2011. Medarbejder ejet Kompetencefelter 2

3 Uformelt møde, EU sundhedsministrene. Den april 2012 i Horsens. EU's sundhedsministre er enige om at styrke den europæiske og nationale krisebevidsthed i forhold til håndtering af de store sundhedsudfordringer. Det er nødvendigt at styrkesundhedsinnovationen, hvis EU skal komme gennem den økonomiske krise, demografiske forandringer og samtidig bevare europæiske sundhedsvæsner af høj kvalitet. 3

4 NHS Scotland: Projected demographic changes Scotland s 65+ population is projected to:» Rise by 21% by 2016» Rise by 62% by 2031 For the 85+ age group specifically, the population is projected to:» Rise by 38% by 2016» Rise by 144% by 2031 The perspectives for Scotland A new 600 bed hospital every 3 years for 20 years A new 50 bed care home every 2 weeks for 20 years Virtually all school leavers into the care sector by 2030 Statistics produced by the Scottish Government Health Directorate 4

5 Life expectancy, health expenditure etc. Sverige Norge Finland Island UK Frankrig USA Tyskland Danmark Life expectancy at birth (years) 81,8 81,0 80,0 81,8 80,4 81,5 78,7 80,3 79,0 Years gained since ,3 7,2 11,0 9,9 9,6 10,7 8,3 11,2 6,6 Life expectancy, females at age 65 birth (years) 21,1 21,2 21,5 21,0 20,9 22,6 20,3 20,9 19,7 Total expenditure on health/capita US$ Total expenditure on health, % of gross domestic product ,6 9,2 8,8 8,8 9,6 11,6 17,6 11,6 11,1 Kilder: OECD Health At a Glance, 2012 & OECD Health Data,

6 Makro niveau udvalgte tendenser og valg Sverige: Landsting/regioner dominerende spiller også i primær sektor. Vårdcentraler et vigtigt element. Nationalt niveau traditionelt mindre involveret og styrende dog tendens med øgede nationale initiativer. Frit valg og fri etablerings ret i primær sektor væsentlig reform. Skotland: Nationalt niveau og NHS dominerende spillere også i primær sektor. Megen sygehusaktivitet lagt ud til Community Health Centers. Health and Social Care Partnerships væsentlig fremadrettet konstruktion øget kommunal rolle. Norge: Nationalt niveau dominerende spiller nationalt ejede regioner og helseforetak. Kommuner med nationalt fastlagte rammebetingelser. Samhandlingsreformen fra 2012 giver kommunerne en væsentlig øget rolle. England: Nationalt niveau og NHS dominerende spillere i et heterogent virkende system. Clinical Commissioning Groups afgørende nydannelse. Fokus på integrated care især i forhold til akutmodtagelser samt mellem kommuner og praksislæger. Finland: Kommuner dominerende spiller. Sygehuse styres af kommunale fællesskaber i sygehusdistrikter. Nationalt niveau traditionelt mindre involveret og styrende. Dog øget omfang af national regulering. Integration af sundhed og social område et væsentligt element. 6

7 Virkemidler bl.a. i lyset af udfordringsbilledet Tendenser. Fokus på: Forebyggelse og sundhedsfremme Borgeres/patients ansvar og forpligtelser (inkl. brugerbetaling) Prioritering og effekt af (forskellige) indsatser Sundhedsteknologi Samspil/balance, primær og sekundær sektor Praksislægerne Finansieringssystemerne og incitamenterne i dem (medfinansiering, volumen, performance, kvalitet) 7

8 Intermediære enheder og samarbejde om akutmodtagelse i evaluerede pilotprojekter i Norge fra 2005 Saupstad Helsesenter, Trondheim Fosen DMS, Ørland Fjell intermediær enhet, Vestlandet Storetveit intermediær enhet, Bergen Forsterket korttidsenhet, Lörenskog Forsterket korttidsenhet, Oslo (3 by dele) Geriatrisk Kompetansesenter, forsterket korttidsenhet, Drammen Asker og Bærum Sykehus samt Asker kommune og Bærum kommune fælles drift af akutmodtagelse, lægevagt og skadestue 8

9 Fosen Distriktsmedicinske Center samarbejde mellem 6 kommuner og med St. Olavs Universitetssygehus, Trondheim Fosen Præmisser Sundhedsindsatser og -tjenester udføres på lavere eller maksimalt samme omkostningsniveau som hidtidige sygehusindsatser og -tjenester. Kvalitetsniveauet skal være på minimum det hidtidige via sygehusindsatser og - tjenester. 9

10 Fosen Distriktsmedicinske Center samarbejde mellem 6 kommuner og med St. Olavs Universitetssygehus, Trondheim Indsatsområderne, Fosen DMS) Sundhedsfremme og folkesundhed Barsels- og jordemodertjenester samt fødsler Akut døgnbemandet og lægebetjent enhed Lægebetjent sengeafsnit for accelereret rehabilitering (efter færdigbehandling på St. Olavs) samt ambulant specialiseret rehabilitering Ambulant behandling og kontrol (øre-næse-hals, hud, øjne, kirurgi, gynækologi, almen medicin) Kræftkoordinator og pallativt team Distriktspsykiatri samt udgående psykiatriteam Røntgen og ultralyd samt laboratorie/blodprøvetagning 10

11 Hvis lægepraksis, kommune og hospital var ét Herning og Holstebro kommuner og Hospitalsenheden Vest ansætter fælles projektleder til et eksperiment, der skal skabe mere sundhed for pengene 'Slip sundheden fri'. Et eksperiment, hvor projektejerskab og økonomi er delt mellem Herning og Holstebro kommuner samt Hospitalsenheden Vest. Der eksperimenteres med, hvordan man kan agere i udvalgte patientforløb, hvis lægepraksis, kommune og hospital er en og samme organisation med en og samme pengekasse. I samme boldgade har Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune fået 5.5 mio. kr. til en forbedret indsats over for ældre patienter. Samarbejdet har fokus på at nedbringe antallet af genindlæggelser og unødvendige indlæggelser af ældre (geriatriske) patienter. Det nye er, at patienterne får indledende behandling af de kommunale hjemmesygeplejersker, og inden for et døgn kommer patienterne på hospitalet til en sub akut vurdering og evt. behandling på Medicinsk Afdeling. Behandlingen fortsætter i hjemmet via de kommunale hjemmesygeplejersker eller den praktiserende læge. Og lægen på hospitalet har tilsyn med patienten op til 30 dage efter udskrivelsen. 11

12 Man with multiple diseases, 79 years, during 18 months. Diagnoses as endocrine illnesses/nutrition disorders, diseases of respiratory organs, urinary and sexual organs, infections and parasitic diseases. 26 specialist physicians, 6 emergency care visits. En case om den ældre medicinske patient med sammensatte lidelser SEK ( SEK i primærsektoren) 12

13 Patientforløb, udvalg gruppe, ældre medicinsk patient Antal udskrivninger 35 Gennemsnit: 6,8 dage n = 96 DRG præmisser: 6,0 dage Antal udskrivninger med færre sengedage end DRG præmisser: 51 Antal udskrivninger med flere sengedage end DRG præmisser: Flere Sengedage Antal sengedage 13

14 Kortlægning af aktører og samarbejdsrelationer hoftenære frakturer Afd. ledelse Praktiserende læge Lægesekretær Anæstesi læge Kardiologisk tilsyn Skadestue- Spl/sekr Kirurg Sengeafsnit Hjemmepleje Tavlen Teknisk afdeling Portør Hjælpemiddel depot Rengøring Sosu/spl Operationsgangen Røntgen afd. Konference Skadelæge Sterilcentral Opvågning Anæstesi sygeplejerske Laboratorium Blod/knogle bank 14

15 Pakker og standardisering Der er derfor behov for en standardiseret arbejdsorganisering og en standardiseret kvalitet i arbejdets udførelse. Denne standardisering er i høj grad mulig på grund af bioanalytikernes kernekompetence Klinisk biokemiske analyser indgår som anført i stort set alle patientforløb, og optimale patientforløb kræver god tilgængelighed til analysesvar for både ambulante og indlagte patienter. Åbningstiderne i prøvetagningsambulatorierne søges tilpasset efterspørgslen fra patienterne. Derudover tilrettelægges både arbejdet og anskaffelse af apparatur på de klinisk biokemiske afdelinger i højere og højere grad med fokus på hurtig svartid, således at patienter kan få taget blodprøver og få svar samme dag, i udvalgte tilfælde inden for samme time. 15

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne Afrapportering af Sundhedskartellets uddannelsesprojekt Implement Consulting Group Tel +45

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN - udvikling af en fælles begrebsramme 2009 udvikling af en fælles begrebsramme Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere