KERTEMINDE SEJLERSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KERTEMINDE SEJLERSKOLE"

Transkript

1 KERTEMINDE SEJLERSKOLE Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede personer, undervisning, sikkerhed og andre emner, som vedrører driften af Kerteminde Sejlerskole..

2 Kerteminde sejlerskole Kerteminde sejlerskole D R E J E B O G E N Indhold VISION... 4 MÅLSÆTNING... 4 ORGANISATION AF KERTEMINDE SEJLERSKOLE... 5 ANSVAROMRÅDER FOR DE ENKELTE FUNKTIONER... 6 ÅRETS AKTIVITETER... 0 FORMAND... 1 Arbejds-/ansvarsområder: Instruktørmøder... 1 Øvrigt... 1 Dette års aktiviteter... 1 NÆSTFORMAND... 2 Arbejds-/ansvarsområder: Generelt... 2 Sikkerhed - retningslinjer... 2 Dette års aktiviteter... 2 SIKKERHED... 3 Generelt Sikkerhedsprocedurer ved sygdom og ulykke... 4 FØRSTE HJÆLP... 4 HJÆLP FRA LAND... 4 RADIO MEDICAL DANMARK... 4 LÆGEVAGT... 5 AKUT SYGDOM... 5 KRONISK SYGDOM... 5 ULYKKE... 5 MAND OVER BORD... 6 INSTRUKTØRER... 7 Arbejds-/ansvarsområder:... 7 Instruktørerne er ansvarlig for: Undervisning - retningslinjer... 7 Instruktørerne skal ved sin deltagelse... 7 Side 1

3 Kerteminde sejlerskole Bådens stand - reparationer Dette års aktiviteter... 7 UNDERVISNING RESERVE INSTRUKTØRER... 9 Arbejds-/ansvarsområder: Bådens stand - reparationer Dette års aktiviteter... 9 MATERIEL-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Vedligeholdelse - Efterår Vedligeholdelse - Forår Øvrigt Dette års aktiviteter BÅDSMÆND Arbejds-/ansvarsområder: Bådens stand - reparationer Klargøring Dette års aktiviteter WEEKENDTURE-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Deltagerpris Weekendturens afvikling Dette års aktiviteter WEEKENDTURE- TURLEDER Før turen: Turen: Tidsplan for en weekendtur: Ansvarlighed Den enkelte instruktør: KAPSEJLADSER-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Mandag I Tirsdag Clasic Fyn Rundt Romsø Rundt Dette års aktiviteter INSTRUKTØRASPIRANTER-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Side 2

4 Kerteminde sejlerskole InstruktøruddanneIsen Instruktøruddannelsen Udvælgelse Dette års aktiviteter EFTERSKOLEN-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Hverve nye elever Støtte og hjælpe Dette års aktiviteter EFTERSKOLEN-REGLER Efterskolens formål Hvem kan deltage Hvornår er det muligt at sejle Skader I ansvar Bådens stand - reparationer Økonomi HAVNEFESTEN Arbejds-/ansvarsområder: Aktiviteter Dette års aktiviteter AFTENSKOLEN Arbejds-/ansvarsområder: Særlige regler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dette års aktiviteter Side 3

5 Kerteminde sejlerskole VISION At sejlerskolen i Kerteminde Sejlklub er en velfungerende skole, der med udgangspunkt i sejlsport, skaber basis for udviklende og engagerende aktiviteter på land og på vandet. MÅLSÆTNING Skolens mål er : At højne sikkerheden til søs. At gøre eleverne til habile tursejlere med hovedvægten lagt på sikkerhed om bord, såvel ved havnemanøvre som på det åbne vand. At eleverne består den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere. At eleverne får mulighed for at deltage i langture (Weekendture) At deltage i kapsejlads efter de grundlæggende færdigheder er opnået. At skabe gensidig ansvarsfølelse og balance mellem klub og medlem omkring krav og muligheder. Det understreges at forpligtelsen gælder begge veje. At Sejlerskolens medlemmer bidrager aktivt i forbindelse med afholdelse af klubbens aktiviteter. AT tilvejebringe sociale/fælles aktiviteter således at afdelingen fungerer som en helhed, med plads til respekt for individuelle forskelle. At Sejlerskolens opgaver skal være dokumenterede i en sådan grad, at det er både synligt og muligt for alle og at have overblik over struktur og ansvarsområde. Side 4

6 ORGANISATION AF KERTEMINDE SEJLERSKOLE Formand Peter Steen Christensen Næstformand Steen Frederiksen Instruktørgruppen Materiel Terje Pedersen Weekendture Marlene Damsted & Jesper Pedersen Kapsejlads Brian Campion Instruktører Steen Frederiksen, Dan Anker Nielsen Havnefesten Marlene Damsted Efterskolen Lone Magdalene Terp Maritime Aftenskole Frede Scherning Hovsa Terje Pedersen Amanda III Jesper Siggurdsson Olsen Thomas Gulløv Longhi Leifi Steen Frederiksen FIGUR 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SEJLERSKOLEN Side 5

7 ANSVAROMRÅDER FOR DE ENKELTE FUNKTIONER FORMANDEN Koordination Administration Økonomi Kontakt til Sejlklubben Ekstern kontakt / PR Brochure Administrerer elever Intromøde Teoriundervisning NÆSTFORMANDEN Støttefunktion INSTRUKTØRGRUPPEN Undervisning Informere elever om aktiviteter Prøve Sejladser Deltage i Instruktørmøder Deltage i weekendture MATERIEL Sikkerhed (Fælles/Større indkøb) Vedligeholdelse (Fælles/Større indkøb) Materiale skur Forårsklargøring / isætning af både Efterårsklargøring / optagning af både Vinterklargøring motorer BÅDSMÆND Sikkerhed (Mindre indkøb) Vedligeholdelse (Mindre indkøb) Renholdelse og oprydning. WEEKENDTURE Informere Planlægge Administrerer (Penge Kassen) Administrerer / Planlægge ture KAPSEJLADS Informere Planlægge Clasic Fyn Rundt Romsø Rundt Kredsmesterskaber INSTRUKTØRER Hverve Udanne Støtte EFTERSKOLEN Afriggesejlads HAVNEFESTEN Administrerer Deltage i møder Finde frivillige Krovært ved Ankerposten / Las Ankeplayas AFTENSKOLEN Undervisning Informere elever Deltage i intromøde Afholde duelighedsprøver (teori og praksis) Administrerer Side 6

8 ÅRETS AKTIVITETER Januar - Februar Instruktørmøde / Nytårsfrokost. Udsendelse af online tilmelding til nye 2. Års elever, efterskoleelever og til de nye 1.årselever. De første par session i Fyn rundt Classic forberedelserne. Marts April Maj Instruktørmøde i første uge af marts, hvor introduktionsaftenen tilrettelægges. Mødets sigte er ligeledes af få overblik over de opgraderinger, som skal iværksættes på bådene både mht. funktionalitet og sikkerhed. Introduktionsaften ca. midt i måneden. 1 klargøringsweekend begynder weekenden umiddelbart efter introduktionsaftenen. 2 klargøringsweekend weekenden efter. Endnu en Fyn Rundt Classic forberedelses session. Undervisning af de nye instruktører. Instruktørmøde opstart af sæson. Elevstart ca. i sidste uge af måneden. Fyn Rundt Classic forberedelse. 1. Weekendtur. Weekendturen kan i ugen op til defineres til en lang tur, hvis vejret er til det. Planlægning af Classic Fyn Rundt. Sammensætning af hold, samt træning. Juni Juli Fyn Rundt Classic 2. Weekendtur / Event weekend Instruktørmøde afslutning af forårssæson. Måske skal nye hold dannes. Elevfri måned - Instruktørerne har bådene som løn. August September Oktober November - December Havnefest første weekend. 3. Weekendtur (lang) sidst i måneden. Instruktørmøde til opstart af efterårssæson. Romsø Rundt. 3. Weekendtur sidst i måneden Praktisk prøve i Duelighed. Afriggesejlads / fest sidst i måneden. Instruktørmøde evt. sammen med afriggesejlads. Bådene afrigges og tjekkes for reparationer, som skal udføres i vinterens løb Sessions omkring pleje af sejlbåd, sejl og andre sysler (riggerarbejde) vi kan fornøje os med i de mørke måneder.

9 FORMAND Arbejds-/ansvarsområder: Koordinere og holde sammen på trådene i dagligdagen, hjulpet af instruktørgruppen. Administrative opgaver som: at føre lister over instruktører og elever, udsendelse af indkaldelser, referater og anden relevant information. Økonomi: Budget og budgetopfølgning, elevbetalinger og opfølgning på betaling - så tidligt som muligt. Kontakt til Kerteminde Sejlklub via repræsentantskabet. Ekstern kontakt og PR opgaver. Udarbejdelse af brochuremateriale. Hverve elever og sætte hold. Introduktionsaften. Teoriaften( er) Sørge for vedligeholdelsen og fordelingen af "drejebogen" Instruktørmøder Der skal indkaldes til instruktørmøder i månederne: Januar - Februar, Marts, Juni, August og September - Oktober. på Januar mødet koordineres resten af årets møder, herunder forberedelsesdagene. Efterfølgende frokost. På efterfølgende Marts møde koordineres introduktionsaftenen og de(n) ansvarlige for weekendturene fremlægger datoer og får instruktørerne til at melde sig. Endelig findes deltagere til Fyn Rundt Classic. Øvrigt Se ÅRETS AKTIVITETER Dette års aktiviteter Side 1

10 NÆSTFORMAND Arbejds-/ansvarsområder: Støttefunktion til formanden. Kan evt. deltage i nogle af repræsentantskabsmøderne og andre klubmæssige tiltag. Det er ligeledes næstformandens ansvar, at vedligeholde og opdatere sejlerskolens sikkerhedsprocedure og regler og udmelde dem til instruktørerne og eleverne. Se endvidere sikkerhed nedenfor. Generelt Assisterer formanden i dennes arbejds-/ansvarsområder. F.eks. bistå med indkaldelser, holdsammensætninger og andre aspekter. Sikkerhed - retningslinjer Kerteminde Sejlerskole underviser selvfølgelig ud fra Søsportens 10 sikkerhedsråd: Undersøg vejrforholdene Hold redningsudstyret ved lige Giv ikke anledning til uro: Ring hjem Hold båden ved lige Lær at svømme Vis hensyn over for store skibe Lær at sejle Bliv ved båden hvis den kæntrer Lær søens færdselsregler Bland ikke spiritus og søsport Se endvidere Sikkerhed nedenfor. Dette års aktiviteter Side 2

11 SIKKERHED Jf. ovenstående overholdes søsportens 10 sikkerhedsråd. Kerteminde Sejlerskole har ligeledes deres sikkerhedspolitik, som løbende holdes ajour af den sikkerhedsansvarlige (næstformand), der koordinerer udstyrs dimensionen med den materiel-ansvarlige. Generelt Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale herunder de sikkerhedsprocedurer der forefindes i dette. Eleverne opfordres til at lære at svømme, når de begynder på undervisningsforløbet. I Kerteminde Sejlerskole er standard proceduren ved mand over bord (MOB) 8-tals manøvren, som den er dokumenteret i Dansk Sejlunions materiale. Indtil eleverne lærer denne manøvre godt nok, undervises eleverne i at lægge båden bak og eleverne henvises herefter til procedurer lignende trygfondens Redning fra land med TAL-RÆK- KAST-metoderne og de sidste punkter i Redning i vand med SEJL-SVØM-BJÆRG-metoderne 1 så overbord faldne person kan bjærges 2. Sker uheldet, at en falder over bord eller bliver skadet følges følgende procedure: Stop skaden. Hvis det er nødvendigt, udøv førstehjælp. Hvis en person f.eks. er faldet over bord, skal vedkommende bjærges, ned om læ og efterfølgende pakkes ind, så vedkommende kan få varmen. Generelt hvis der opstår sygdom ombord, skal der for det første sørges for at vedkommende får hvile og får rigeligt at drikke og bliver holdt under opsyn løbende. Under dette opsyn af personen føres evt. Radio Medicals skema eller lignende, så man til enhver tid kan beskrive sygdomsforløbet over for tredje mand. Udvikler sygdommen sig, skal man om muligt indhente hjælp med det samme. Denne hjælp kan evt. være ved at kontakte Radio Medical i Esbjerg og få kvalificeret vejledning. Hvis der bliver tale om et uheld, f.eks. en bom i hovedet, og vedkommende er bevidstløs og får blodudtrækninger ved ørerne, skal vi kontakte Lyngby radio eller nærmeste større fartøj for om muligt, at få hurtig hjælp. Vi skal selvfølgelig selv sørge for at førstehjælpens ABCD overholdes, så personen får den fornødne hjælp indtil bjærgningen kommer på tale. Bådens taske indeholder (gennemgås inden hver afsejling): Håndlygte Kasteline Nødblus/nødraketter 1 Se endvidere 2 Det er selvsagt klart, at proceduren ved bevidstløshed er BJÆRG metoden typisk nødvendig, hvilket sætter store krav til livredderen. Side 3

12 Signalhorn Sikkerhedsliner løbeliner til båden, samt sikkerhedsliner til besætning. Wiresaks Brandslukkere efterses (én i kahytten + én i bagbord kistebænk) Bjærgemærs fastgøres på dæk inden sejlads, samt påhæftes nødlys, hvis der skal sejles om natten. Radarreflektor bindes på agterstag, når der sejles weekendtur generelt. Løbeliner påmonteres båden ved natsejlads og hårdt vejr. Sikkerhedsliner anvendes ved natsejlads og hårdt vejr Sikkerhedsprocedurer ved sygdom og ulykke Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at søge land, hvis der opstår sygdom eller ulykke om bord. Derved kan man lettere få hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. FØRSTE HJÆLP Kerteminde Sejlerskole anbefaler, at alle instruktører og sejlerskoleelever har kendskab til basal førstehjælp. HJÆLP FRA LAND Har man brug for hjælp fra land, kan man på VHF kanal 16 kontakte Lyngby Radio. Afhængigt af hvor alvorlig situationen er, kan Lyngby Radio kontakte alarmcentralen på 112 eller Søværnets Operative Kommando. Ved mindre alvorlige situationer, som dog kræver lægebistand, kan Lyngby Radio viderestille: - Til egen læge eller dennes stedfortræder (hverdage kl ). - Til lægevagten (aften og nat samt i weekender og på helligdage). Samtalerne er gratis. Alternativt kan man ved mobildækning anvende mobiltelefon. Det er vigtigt ved kontakt til alarmcentral at huske at sige, at man befinder sig til søs. RADIO MEDICAL DANMARK - er et døgnbemandet tele-/maritim-medicinsk serviceorgan. Funktionen varetages af et speciallægeteam på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som døgnet rundt kan kontaktes af søfarende ombord på danske skibe fra handels- og fiskerflåden samt på færger, uanset hvor på verdenshavene de måtte befinde sig. - er principielt ikke et tilbud til fritidssejlere, der henvises til lægevagt, praktiserende læge og alarmcentral 112. Side 4

13 - hvis situationen tilsiger anvendelse af Radio Medical, vil man næppe blive afvist som fritidssejler. Radio Medical kontaktes via Lyngby Radio. Radio Medical har ret til at opkræve konsultationshonorar ved henvendelse. LÆGEVAGT Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. Lægevagt Syddanmark: Lægevagten på Ærø: Lægevagten i Region Midtjylland: På Anholt og Endelave er det ølægerne, der yder akut lægehjælp. Lægevagten Anholt Lægevagten Endelave AKUT SYGDOM Man bør ikke begives sig til sø, hvis ikke man er fuldstændig rask og velbefindende. Handlinger i forbindelse med akut opstået sygdom omfatter: vurdering af alvorlighed observation af den syge særligt med hensyn til bevidsthedsniveau Ved bevidsthedssløring sikre frie luftveje og puls Sikre at den syge er varm og tør Vurdere om fortsat sejlads er mulig og forsvarlig. Som regel bør man søge havn Ved behov for akut lægehjælp kontaktes egen læge, lægevagt eller alarmcentral, der vurderer muligheder og behov for videre tiltag herunder eventuel søredning KRONISK SYGDOM Velkontrolleret kronisk sygdom er som oftest ikke hindrende for deltagelse i sejlerskoleaktivitet Det anbefales, at personer med kronisk sygdom rådfører sig med deres læge Besætning i aktuelle båd, instruktører samt turleder ved weekendture skal orienteres om sygdom og vejledes i eventuelle tiltag i forbindelse med akut forværring eller akut sygdomsanfald. ULYKKE Stands ulykken Sikrer vitale funktioner o luftveje Side 5

14 o puls o bevidsthedsniveau Vurder behandlingsbehov Vurder muligheder for fortsat sejlads som regel bør man søge havn MAND OVER BORD Gennemfør MOB manøvre Sikrer vitale funktioner Hold overbordfalden varm eventuelt ved brug astrotæppe Vurder behov for yderligere tiltag herunder eventuelt smertestillende medicin i form af paracetamol (fx Panodil, pinex ) Vurder muligheder for fortsat sejlads, som regel bør man søge havn Side 6

15 INSTRUKTØRER Arbejds-/ansvarsområder: Instruktørerne er ansvarlig for: At der bliver undervist efter de udleverede retningslinjer. At sikkerheden til søs sættes højt At eleverne får respekt for materiel (både skolens og andres), orden og renlighed samt etiketten i havne. At der tages hensyn til den enkelte elev og hans/hendes grænser, således at eleverne føler sig trygge. At andre aktiviteter i både Sejleskolen og Sejlklubben bliver kommunikeret attraktivt ud til eleverne. At kontrollere bådens sikkerhedsudstyr løbende. At udføre reparationer og udbedre fejl på bådene når de opdages. Undervisning - retningslinjer Se punktet UNDERVISNING nedenfor. Instruktørerne skal ved sin deltagelse i instruktørmøder medvirke til sejlerskolens fortsatte udvikling. tilstræbe at sejle med på en eller flere weekendture hvert år. Bådens stand - reparationer. Skader, fejl og mangler ved bådene, udbedres som hovedregel af den, som har påført skaden. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes bådsmanden straks. Enhver instruktør der konstaterer fejl eller mangler, udbedrer fejlen eller kontakter bådsmanden. Dette års aktiviteter Tilsikre at undervisning følger Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. Side 7

16 UNDERVISNING Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. Undervisningen tilpasses elevernes forudsætninger og ønsker, under hensyntagen til det specificerede pensum. Elevens logbog (færdighedsskema) skal udfyldes. Det tilstræbes at undervisning starter mellem klokken og En undervisnings lektion er på 2 timer + pause. Det står enhver instruktør frit for at sejle længere, i forhold til det pædagogiske sigte og indlæringsevnen. Ej planlagt aflysning af sejlads, sker når vejr og vind kræver det. Der øves i stedet andre sejlrelaterede færdigheder som knob & stik, sejlteori, motorlære m.m. Planlagt aflysning kan forekomme hvis instruktøren er forhindret, og det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at bruge reserveinstruktør. Det er væsentligt for det samlede forløb, at instruktører og elever deltager i fælles socialt samvær i klubhuset efter endt sejlads Side 8

17 RESERVE INSTRUKTØRER Arbejds-/ansvarsområder: Kan kontaktes til at sejle for de faste instruktører. Kan fungere som instruktører på weekendture og andre sejladser Har de samme pædagogiske og praktiske ansvar som de faste instruktører. RESERVE Instruktørerne bør ved sin deltagelse i instruktørmøder medvirke til sejlerskolens fortsatte udvikling. i 2-3 planlagte elevsejladser pr. år aflaste den faste instruktørstab. Bådens stand - reparationer. Skader, fejl og mangler ved bådene, udbedres som hovedregel af den, som har påført skaden. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes bådsmanden straks. Enhver instruktør der konstaterer fejl eller mangler, udbedrer fejlen eller kontakter bådsmanden. Dette års aktiviteter Tilsikre at undervisning følger Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. Side 9

18 MATERIEL-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Tilsikre at bådene er i forskriftsmæssig stand, specielt med hensyn til sikkerhedsudstyr, vedligeholdelse og rengøring. Planlægning og koordinering af fællesindkøb. Planlægningen af klargøringen og afrigning. Forestå den overordnede fordeling af grej. Indkalde bådsmænd til møder omkring bådene Materialeskur. Vedligeholdelse af motorer Forårs- og efterårsklargøring af materiel. Vedligeholdelse - Efterår. Ved efterårsklargøring indsamles og kontrolleres alt sikkerhedsudstyr, defekt udstyr kasseres og der udarbejdes mangelliste. Materiel stuves herefter til vinteren. Bådsmænd tager fald, skøder oa. tovværk med hjem til ferskning. Vedligeholdelse - Forår. Ved forårsklargøring indkøbes sikkerhedsudstyr jf. mangelliste og alt sikkerhedsudstyr efterprøves. Der arrangeres fælles indkøb af materialer: - Afrensning, Polish til Glasfiber. - Afrensning og Olie til Teaktræ. - Mastepleje. - Bundmaling. - Malerruller / bakker. - Sandpapir (Vandfast) - Klude. Der skal arrangeres forplejning til alle deltagere i klargøring. Det er kutyme at der er morgenmad med GI. Dansk el. lign., samt frokost med øl og vand. Øvrigt. Se ÅRETS AKTIVITETER Dette års aktiviteter Udarbejde regler for at "låne" hos andre både Side 10

19 BÅDSMÆND Arbejds-/ansvarsområder: At båden bestandig er i forskriftsmæssig stand, navnlig hvad angår sikkerhed, vedligeholdelse og renholdelse. Båden skal altid være i sejlklar stand. Ansvar for at reparationer på båden bliver udført umiddelbart efter skaden / fejlen er opdaget eller indberettet af en instruktør Større reparationer aftales med sejlerskolens formand. Sikre at båden bliver klargjort og afrigget efter forskrifterne.. Bådens stand - reparationer. Skader, fejl og mangler ved bådene, udbedres som hovedregel af den, som har påført skaden. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes bådsmanden straks. Enhver instruktør der konstaterer fejl eller mangler, udbedrer fejlen eller kontakter bådsmanden. Klargøring. Bådsmændene aftaler indbyrdes, hvem der er tilstede ved hh efterårs og forårsklargøring af bådene. Eleverne bør medvirke i størst muligt omfang til dette arbejde. Dette års aktiviteter Tilsikre at bådene til enhver tid er i sikkerhedsmæssig og funktionel forsvarlig stand. Side 11

20 WEEKENDTURE-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: 4 årlige weekendture 2 før og 2 efter sommerferien. De to midterste ture er lange (Fredag - Søndag). Datoerne skal oplyses på det årlige Januarmøde i instruktørgruppen. Udarbejde liste over hvilke instruktører der deltager på hvilke weekendture. Udpege eller være turleder. Holde "turkassen" og evt. videregive den til turlederen. Årligt at fastsætte deltagerprisen for en weekendtur. Deltagerpris Udgangspunktet er i 2010 kr. 200,- pr deltager. Weekendturens afvikling Se WEEKENDTUR - TURLEDER Dette års aktiviteter Der laves en liste over sædvanlige mål for weekendturene med liste over faciliteter samt kontaktpersoner i havnene. Side 12

21 WEEKENDTURE- TURLEDER Før turen: Turen: Udpege et par alternative havne og kontakt evt. havnen for at høre om faciliteter plads m.m. Tilmeldingslister lægges i bådene 2 uger inden turen, sammen en oversigt over hvad eleverne bør medbringe på en tur. Der sættes hold og findes om nødvendigt følgebåde En kort weekendtur starter Lørdag klokken En lang weekendtur starter Fredag klokken Mødestedet er jollebroen / jolleskuret hvis det regner. Der startes med et "skippermøde" hvor alle elever deltager. Der gives nærmere information om turen, destination rute og forventet sejltid. Instruktøren på hver båd opkræver betaling for turen og afleverer pengene til turlederen. Betaling indbefatter al fortæring på turen, undtaget drikkevare og de(n) ifølge planen medbragte madpakke. Der udpeges en indkøbsansvarlig for hver båd / hold. Hver båd aftaler hvad de måtte ønske at grille / spise af kødvare. De indkøbsansvarlige får udleveret penge og foretager aftalte indkøb af proviant og benzin m.m. Bådene rigges, VHF Kanal 77 testes, og der aftales faste kommunikationstidspunkter før hver sejlads. (Husk at slå Dual Watch til, så der også Iyttes på Kanal 16) Alle både skal følge samme rute og afsejle planmæssigt. Ved ankomst til en destination mødes alle til en "molebajer" og information om det videre forløb. Tidsplan for en weekendtur: Indkøb / klargøring til morgenmad af den indkøbsansvarlige på hvert hold skal foregå klokken Indtagelse af fælles morgenbord / skippermøde skal foregå kl Afsejling til næste destination forgår klokken Hjemkomst til Kerteminde er Søndag klokken Ved hjemkomst til Kerteminde mødes alle til en "molebajer" og herefter klares bådene op og rengøres. Ansvarlighed Den enkelte instruktør: Informer eleverne om vigtigheden af at overholde tidspunkter nøje. Vær eksemplarisk - husk at søvn er vigtigt - du har ansvaret. Side 13

22 Kom rettidig hjem - det er en prioritet at vi alle mødes / kommer hjem samtidigt. Sæt motor hvis du er i tvivl, om du kan nå frem til tiden KAPSEJLADSER-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Kapsejladser mandag, tirsdag & onsdag. Classic Fyn Rundt. Romsø Rundt. Information om kredsmesterskaber Mandag I Tirsdag Husk - Kapsejlads er på elevernes præmisser. Fælles aktiviteter som trimsejlads, kapsejladsteori og anden undervisning koordineres med de instruktører som har denne interesse. Husk fælles møde i klubhuset efter hver sejlads for erfaringsudveksling. Clasic Fyn Rundt Information om arrangementet på introduktionsaftenen. Tilmeldingslister i maj måned. Sætte hold til sejladsen - Fordel rutinerede og ikke så rutinerede, så nogle kan lære af andre. Afholde informations / teorimøde omkring sejladsen. Romsø Rundt Ikke faste punkter for sejlerskolen, men afhængig instruktørernes interesse. Information om arrangementet på introduktionsaftenen. Tilmeldingslister i August måned. Sætte hold til sejladsen. Dette års aktiviteter Opstart af samarbejde med klassebådene. Side 14

23 INSTRUKTØRASPIRANTER-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: InstruktøruddanneIsen Dansk Sejlunions kurser til nye instruktører. Udvælgelse af aspiranter. Støtte aspiranterne gennem deres uddannelse. Instruktøruddannelsen Aspiranthold med 3 kommende instruktører, der skiftes til at undervise hinanden i næste års elevundervisningsmateriale. Udvælgelse Gennem samtale med instruktører samt eget kendskab til eleverne, at finde egnede aspiranter, med lyst og evne til at undervise. Der lægges også vægt på aspiranternes evne og lyst til at pleje den sociale del af sejlerskolen. Hvervningen af instruktører i Kerteminde sejlerskole foregår på to måder. Den ene måde er ved at hverve instruktørkandidater fra egne rækker i form af dygtige elever og den anden er ved at hverve kandidaterne fra det omkringliggende miljø, herunder sejlklubbens medlemmer. Instruktørkandidater, som hverves fra det omkringliggende miljø, gennemgår et mindre forløb med den instruktørapiranter-ansvarlige, hvor det fra sejlerskolen kommunikeres, hvorledes Kerteminde sejlerskole underviser både pædagogisk og teoretisk. Det er sejlerskolens mål, at der undervises homogent både pædagogisk og teoretisk så der opnås størst mulige substitionsmuligheder både imellem elever og imellem instruktører. Instruktørkandidater, som hverves fra egne rækker, gennemgår et uddannelsesforløb med den instruktørapiranter-ansvarlige, hvor kandidaterne gennemgår flere planlægnings- og træningsforløb med figuranter med efterfølgende evaluering og diskussion. Evalueringen har specielt fokus på den pædagogiske indsats specielt i lyset af den teoretiske tyngde i det valgte teoretiske forløb. Ud over denne tilbagevendende diskussion og evaluering underviser uddannelseslederen i pædagogiske teknikker, som kan anvendes i de forskellige situationer, som naturligt opstår, når der sejles i en sejlbåd. Efter de enkelte forløb sendes de egnede kandidater på Dansk Sejlunions sejlerskoleinstruktør kursus, så de dels bliver bekendt med Dansk Sejlunions kursusmateriale, som vi har valgt at følge i Kerteminde sejlerskole og dels får indsigt i Dansk Sejlunions nyeste både pædagogiske og teoretisk tiltag. Herefter er den formelle del af instruktøruddannelsen overstået og kandidaterne indlemmes i instruktørgruppen. Det er den uddannelsesansvarliges ansvar, at instruktørgruppen jævnligt får pudset formen af, hvilket sker ved jævnlige events, hvor gruppen rystes sammen og får mulighed for at diskutere med hinanden om emner inden for undervisning. Det er ligeledes vigtigt at gruppen udfordres på den rent sejladsmæssige dimension hvilket ligeledes arrangeres af den uddannelsesansvarlige. Dette års aktiviteter Uddannelse af instruktørkandidaterne, samt ajourføre/opgradere den bestående instruktørgruppe. Side 15

24 EFTERSKOLEN-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: At administrere tilmelding samt opkrævning af betaling for reservation af både. At hverve nye elever til efterskolen. At støtte og hjælpe eleverne. At arrangere midsommerfest og afriggefest At hylde elever der har bestået praktisk prøve, ved afriggefesten. At præsentere efterskolen på introduktionsaften. Hverve nye elever Ved afriggefesten udleveres materiale til 2. års eleverne, og der føres liste over hvem der har modtaget materialet. Materialet fremsendes pr. post til de 2. års elever som ikke har deltaget i afriggesejladsen. Støtte og hjælpe Hvis elever i efterskolen har behov for undervisning i specifikke manøvre og lignende, arrangeres in instruktion i dette. Dette års aktiviteter Opstart af kapsejladsefterskolen, som skal foregå i samarbejde med klassebådene. EFTERSKOLEN-REGLER Efterskolens formål At give elever der har afsluttet deres 2 årige uddannelse ved Kerteminde Sejlerskole mulighed for yderligere at dygtiggøre sig, samt bevare tilknytning til sejlerskolen og dens aktiviteter. Hvem kan deltage På hver båd i Efterskolen, skal der under sejlads til enhver tid befinde sig to elever der har gennemført ovennævnte uddannelse, hvilket betyder, at mindst to skal have bestået Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere og være i besiddelse af det blå bevis. Side 16

25 Hvad koster det A-TAKST: Der foretages en fast reservation af en båd på en bestemt ugedag. Der betales det samme for medlemskab af Sejlerskolen, som efterskoleelev, som for 1. og 2. Års elever. I 2014 priser er dette beløb 2.800,- kr. B-TAKST: En båd kan benyttes ved reservation med højst 2 dages varsel. Weekendreservation dog med mindst 7 dage. Der betales p.t ,- kr. pr. deltager pr. år. Hvornår er det muligt at sejle Sejlerskolen har altid 1. prioritet til bådene - derfor kan der ikke garanteres en mulighed for Efterskolesejlads på bestemte dage. Når Sejlerskolen har sat elevhold (typisk først i Marts måned), orienteres Efterskolens leder, som så koordinerer med Efterskoleeleverne hvilke dage de kan/vil sejle. Der gives tilbagemelding til formanden for Sejlerskolen, som sørger for opdatering af bådenes kalendere. Efterskoleelever kan kun deltage i Sejlerskolens weekendture, såfremt der er ledige pladser. Ellers står det frit for Efterskoleeleverne at befolke følgebåde til turene Skader I ansvar Båden er forsikret med ansvar og kasko. Der er ingen personskadeforsikring. Bådens stand - reparationer. Skader, fejl og mangler ved bådene, udbedres som hovedregel af den, som har påført skaden. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes bådsmanden straks. Enhver instruktør der konstaterer fejl eller mangler, udbedrer fejlen eller kontakter bådsmanden. Eventuelle udlæg til materialer refunderes af sejlerskolen. Økonomi Ved reservation af båden indbetales til efterskolens leder, som herefter indbetaler på Kerteminde Sejlklubs girokonto. HAVNEFESTEN Arbejds-/ansvarsområder: Sejlerskolens aktiviteter. Side 17

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole Frederiksværk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2015 efter nedenstående retningslinier. Ledelse Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af Instruktører og bådsmand. Sejlerudvalget

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB INDHOLDSFORTEGNELSE VISION... 3 MÅLSÆTNING... 3 ELEVPOLITIK... 3 Fastholdelse af elever:... 4 Sikkerhedspolitik:... 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER:...

Læs mere

Handlingsplan for sejler skolen.

Handlingsplan for sejler skolen. Handlingsplan for sejler skolen. Side 1 Indholdsfortegnelse. Vision side 3 Målsætning side 3 Elevpolitik side 3 Fastholdelse af elever side 4 Sikkerhedspolitik side 4 Sejlerskolens Ansvarsområder. Formand

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10 VISION 3 MÅLSÆTNING 3 ELEVPOLITIK 3 Fastholdelse af elever 4 Sikkerhedspolitik 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER 4 Formand 5 Elevsammensætning 5 PR. 5 Arrangement 5 Bådsmænd 6 Generelt for brug af både 6

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

18.00 Velkomst, præsentation af udvalg og hjælpere, opråb af klubber Aftensmad - orientering om aftenaktivitet

18.00 Velkomst, præsentation af udvalg og hjælpere, opråb af klubber Aftensmad - orientering om aftenaktivitet Søndag 14.00 Indskrivning. Lederen melder klubben til straks ved ankomst. 18.00 Velkomst, præsentation af udvalg og hjælpere, opråb af klubber Aftensmad - orientering om aftenaktivitet 19.00 Ledermøde

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub

Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub Funktionsbeskrivelser Grej (reservedele): Holde status og indkøbe Flydeliner (fangliner) Bensler 2 og 3 mm Hanefod Øsekar Løbende min. 1 gang pr. måned

Læs mere

skanderborg-ungdomsskole.dk

skanderborg-ungdomsskole.dk SKOLEPAKKER skanderborg-ungdomsskole.dk Forord Ungdomsskolen har med skolepakkerne sammensat en række aktive tilbud til skolerne i Skanderborg Kommune. Alle skolepakker gælder for 7.-9. klasse med undtagelse

Læs mere

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub indbyder til Classic Fyn Rundt for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af

Læs mere

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6.

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. juli 2008 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 7.-9. juni 2013 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2013 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 Masser af nye muligheder til dig i sejlerskolen I den kommende sæson tilbyder sejlerskolen en række kurser og aktiviteter der alle

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her)

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her) Så er det blevet tid til sæsonens sidste tur til Jylland (med mindre man da lige napper DM revanchen i Tønder den 4. oktober). Denne gang går turen nordpå, hvor Feldborg BMX er vært ved Danmarksmesterskabet

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere juni 2017 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere juni 2017 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 9.-11. juni 2017 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2017 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Bliv instruktør i Slagelse Skiklub, dinskiklub.dk

Bliv instruktør i Slagelse Skiklub, dinskiklub.dk INDHOLD Bliv instruktør i Slagelse Skiklub, dinskiklub.dk 1 Hvordan kommer jeg med i instruktørstaben?... 2 2 Hvilke forventninger er der til dig som underviser?... 2 3 Hvad laver instruktørudvalget?...

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN Mappen indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugen af MAKRELLEN, så gør dig bekendt med indholdet i denne mappe før du sejler ud! Afprøve din viden om sikkerhed til søs på: www.sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere.

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. KØS-Sejlsport, Juniorafdelingen, Svaneknoppen 5, 2100 København Ø. Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. Kære opti-sejlere, Feva-sejlere og forældre Vi er nu godt i gang med forberedelserne

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev.

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev. Instruktørpolitik og uddannelse af instruktører Mål og formål Kvindelig Sejlklubs sejlerskole har et ambitiøst mål om at uddanne dygtige sejlere. Klubben har siden 1951 drevet en officielt anerkendt sejlerskole,

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Foto: Hansen-Photo.com

Foto: Hansen-Photo.com Indbydelse til åbent Klassemesterskab Molich for X Meter I Kerteminde Sejlklub den 9-10 august 2013 Foto: Hansen-Photo.com ÅBENT KLASSEMESTERSKAB 2013 FOR MOLICH X METER Organiserende myndighed Kerteminde

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Notice of Race. Regler DH IOMR/TEXEL. 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Notice of Race. Regler DH IOMR/TEXEL. 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Notice of Race Regler DH IOMR/TEXEL 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic

Læs mere

Sikkerhedspolitik Fredericia Sejlklub December 2006

Sikkerhedspolitik Fredericia Sejlklub December 2006 Fredericia Sejlklub December 2006 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde... 1 2. Form... 1 3. Ledelse/organisation... 2 4. Kravspecifikation motorbåde (planende)... 3 5. Regler for motorbådsbrugere... 3

Læs mere