KERTEMINDE SEJLERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KERTEMINDE SEJLERSKOLE"

Transkript

1 KERTEMINDE SEJLERSKOLE Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede personer, undervisning, sikkerhed og andre emner, som vedrører driften af Kerteminde Sejlerskole..

2 Kerteminde sejlerskole Kerteminde sejlerskole D R E J E B O G E N Indhold VISION... 4 MÅLSÆTNING... 4 ORGANISATION AF KERTEMINDE SEJLERSKOLE... 5 ANSVAROMRÅDER FOR DE ENKELTE FUNKTIONER... 6 ÅRETS AKTIVITETER... 0 FORMAND... 1 Arbejds-/ansvarsområder: Instruktørmøder... 1 Øvrigt... 1 Dette års aktiviteter... 1 NÆSTFORMAND... 2 Arbejds-/ansvarsområder: Generelt... 2 Sikkerhed - retningslinjer... 2 Dette års aktiviteter... 2 SIKKERHED... 3 Generelt Sikkerhedsprocedurer ved sygdom og ulykke... 4 FØRSTE HJÆLP... 4 HJÆLP FRA LAND... 4 RADIO MEDICAL DANMARK... 4 LÆGEVAGT... 5 AKUT SYGDOM... 5 KRONISK SYGDOM... 5 ULYKKE... 5 MAND OVER BORD... 6 INSTRUKTØRER... 7 Arbejds-/ansvarsområder:... 7 Instruktørerne er ansvarlig for: Undervisning - retningslinjer... 7 Instruktørerne skal ved sin deltagelse... 7 Side 1

3 Kerteminde sejlerskole Bådens stand - reparationer Dette års aktiviteter... 7 UNDERVISNING RESERVE INSTRUKTØRER... 9 Arbejds-/ansvarsområder: Bådens stand - reparationer Dette års aktiviteter... 9 MATERIEL-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Vedligeholdelse - Efterår Vedligeholdelse - Forår Øvrigt Dette års aktiviteter BÅDSMÆND Arbejds-/ansvarsområder: Bådens stand - reparationer Klargøring Dette års aktiviteter WEEKENDTURE-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Deltagerpris Weekendturens afvikling Dette års aktiviteter WEEKENDTURE- TURLEDER Før turen: Turen: Tidsplan for en weekendtur: Ansvarlighed Den enkelte instruktør: KAPSEJLADSER-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Mandag I Tirsdag Clasic Fyn Rundt Romsø Rundt Dette års aktiviteter INSTRUKTØRASPIRANTER-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Side 2

4 Kerteminde sejlerskole InstruktøruddanneIsen Instruktøruddannelsen Udvælgelse Dette års aktiviteter EFTERSKOLEN-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Hverve nye elever Støtte og hjælpe Dette års aktiviteter EFTERSKOLEN-REGLER Efterskolens formål Hvem kan deltage Hvornår er det muligt at sejle Skader I ansvar Bådens stand - reparationer Økonomi HAVNEFESTEN Arbejds-/ansvarsområder: Aktiviteter Dette års aktiviteter AFTENSKOLEN Arbejds-/ansvarsområder: Særlige regler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dette års aktiviteter Side 3

5 Kerteminde sejlerskole VISION At sejlerskolen i Kerteminde Sejlklub er en velfungerende skole, der med udgangspunkt i sejlsport, skaber basis for udviklende og engagerende aktiviteter på land og på vandet. MÅLSÆTNING Skolens mål er : At højne sikkerheden til søs. At gøre eleverne til habile tursejlere med hovedvægten lagt på sikkerhed om bord, såvel ved havnemanøvre som på det åbne vand. At eleverne består den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere. At eleverne får mulighed for at deltage i langture (Weekendture) At deltage i kapsejlads efter de grundlæggende færdigheder er opnået. At skabe gensidig ansvarsfølelse og balance mellem klub og medlem omkring krav og muligheder. Det understreges at forpligtelsen gælder begge veje. At Sejlerskolens medlemmer bidrager aktivt i forbindelse med afholdelse af klubbens aktiviteter. AT tilvejebringe sociale/fælles aktiviteter således at afdelingen fungerer som en helhed, med plads til respekt for individuelle forskelle. At Sejlerskolens opgaver skal være dokumenterede i en sådan grad, at det er både synligt og muligt for alle og at have overblik over struktur og ansvarsområde. Side 4

6 ORGANISATION AF KERTEMINDE SEJLERSKOLE Formand Peter Steen Christensen Næstformand Steen Frederiksen Instruktørgruppen Materiel Terje Pedersen Weekendture Marlene Damsted & Jesper Pedersen Kapsejlads Brian Campion Instruktører Steen Frederiksen, Dan Anker Nielsen Havnefesten Marlene Damsted Efterskolen Lone Magdalene Terp Maritime Aftenskole Frede Scherning Hovsa Terje Pedersen Amanda III Jesper Siggurdsson Olsen Thomas Gulløv Longhi Leifi Steen Frederiksen FIGUR 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SEJLERSKOLEN Side 5

7 ANSVAROMRÅDER FOR DE ENKELTE FUNKTIONER FORMANDEN Koordination Administration Økonomi Kontakt til Sejlklubben Ekstern kontakt / PR Brochure Administrerer elever Intromøde Teoriundervisning NÆSTFORMANDEN Støttefunktion INSTRUKTØRGRUPPEN Undervisning Informere elever om aktiviteter Prøve Sejladser Deltage i Instruktørmøder Deltage i weekendture MATERIEL Sikkerhed (Fælles/Større indkøb) Vedligeholdelse (Fælles/Større indkøb) Materiale skur Forårsklargøring / isætning af både Efterårsklargøring / optagning af både Vinterklargøring motorer BÅDSMÆND Sikkerhed (Mindre indkøb) Vedligeholdelse (Mindre indkøb) Renholdelse og oprydning. WEEKENDTURE Informere Planlægge Administrerer (Penge Kassen) Administrerer / Planlægge ture KAPSEJLADS Informere Planlægge Clasic Fyn Rundt Romsø Rundt Kredsmesterskaber INSTRUKTØRER Hverve Udanne Støtte EFTERSKOLEN Afriggesejlads HAVNEFESTEN Administrerer Deltage i møder Finde frivillige Krovært ved Ankerposten / Las Ankeplayas AFTENSKOLEN Undervisning Informere elever Deltage i intromøde Afholde duelighedsprøver (teori og praksis) Administrerer Side 6

8 ÅRETS AKTIVITETER Januar - Februar Instruktørmøde / Nytårsfrokost. Udsendelse af online tilmelding til nye 2. Års elever, efterskoleelever og til de nye 1.årselever. De første par session i Fyn rundt Classic forberedelserne. Marts April Maj Instruktørmøde i første uge af marts, hvor introduktionsaftenen tilrettelægges. Mødets sigte er ligeledes af få overblik over de opgraderinger, som skal iværksættes på bådene både mht. funktionalitet og sikkerhed. Introduktionsaften ca. midt i måneden. 1 klargøringsweekend begynder weekenden umiddelbart efter introduktionsaftenen. 2 klargøringsweekend weekenden efter. Endnu en Fyn Rundt Classic forberedelses session. Undervisning af de nye instruktører. Instruktørmøde opstart af sæson. Elevstart ca. i sidste uge af måneden. Fyn Rundt Classic forberedelse. 1. Weekendtur. Weekendturen kan i ugen op til defineres til en lang tur, hvis vejret er til det. Planlægning af Classic Fyn Rundt. Sammensætning af hold, samt træning. Juni Juli Fyn Rundt Classic 2. Weekendtur / Event weekend Instruktørmøde afslutning af forårssæson. Måske skal nye hold dannes. Elevfri måned - Instruktørerne har bådene som løn. August September Oktober November - December Havnefest første weekend. 3. Weekendtur (lang) sidst i måneden. Instruktørmøde til opstart af efterårssæson. Romsø Rundt. 3. Weekendtur sidst i måneden Praktisk prøve i Duelighed. Afriggesejlads / fest sidst i måneden. Instruktørmøde evt. sammen med afriggesejlads. Bådene afrigges og tjekkes for reparationer, som skal udføres i vinterens løb Sessions omkring pleje af sejlbåd, sejl og andre sysler (riggerarbejde) vi kan fornøje os med i de mørke måneder.

9 FORMAND Arbejds-/ansvarsområder: Koordinere og holde sammen på trådene i dagligdagen, hjulpet af instruktørgruppen. Administrative opgaver som: at føre lister over instruktører og elever, udsendelse af indkaldelser, referater og anden relevant information. Økonomi: Budget og budgetopfølgning, elevbetalinger og opfølgning på betaling - så tidligt som muligt. Kontakt til Kerteminde Sejlklub via repræsentantskabet. Ekstern kontakt og PR opgaver. Udarbejdelse af brochuremateriale. Hverve elever og sætte hold. Introduktionsaften. Teoriaften( er) Sørge for vedligeholdelsen og fordelingen af "drejebogen" Instruktørmøder Der skal indkaldes til instruktørmøder i månederne: Januar - Februar, Marts, Juni, August og September - Oktober. på Januar mødet koordineres resten af årets møder, herunder forberedelsesdagene. Efterfølgende frokost. På efterfølgende Marts møde koordineres introduktionsaftenen og de(n) ansvarlige for weekendturene fremlægger datoer og får instruktørerne til at melde sig. Endelig findes deltagere til Fyn Rundt Classic. Øvrigt Se ÅRETS AKTIVITETER Dette års aktiviteter Side 1

10 NÆSTFORMAND Arbejds-/ansvarsområder: Støttefunktion til formanden. Kan evt. deltage i nogle af repræsentantskabsmøderne og andre klubmæssige tiltag. Det er ligeledes næstformandens ansvar, at vedligeholde og opdatere sejlerskolens sikkerhedsprocedure og regler og udmelde dem til instruktørerne og eleverne. Se endvidere sikkerhed nedenfor. Generelt Assisterer formanden i dennes arbejds-/ansvarsområder. F.eks. bistå med indkaldelser, holdsammensætninger og andre aspekter. Sikkerhed - retningslinjer Kerteminde Sejlerskole underviser selvfølgelig ud fra Søsportens 10 sikkerhedsråd: Undersøg vejrforholdene Hold redningsudstyret ved lige Giv ikke anledning til uro: Ring hjem Hold båden ved lige Lær at svømme Vis hensyn over for store skibe Lær at sejle Bliv ved båden hvis den kæntrer Lær søens færdselsregler Bland ikke spiritus og søsport Se endvidere Sikkerhed nedenfor. Dette års aktiviteter Side 2

11 SIKKERHED Jf. ovenstående overholdes søsportens 10 sikkerhedsråd. Kerteminde Sejlerskole har ligeledes deres sikkerhedspolitik, som løbende holdes ajour af den sikkerhedsansvarlige (næstformand), der koordinerer udstyrs dimensionen med den materiel-ansvarlige. Generelt Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale herunder de sikkerhedsprocedurer der forefindes i dette. Eleverne opfordres til at lære at svømme, når de begynder på undervisningsforløbet. I Kerteminde Sejlerskole er standard proceduren ved mand over bord (MOB) 8-tals manøvren, som den er dokumenteret i Dansk Sejlunions materiale. Indtil eleverne lærer denne manøvre godt nok, undervises eleverne i at lægge båden bak og eleverne henvises herefter til procedurer lignende trygfondens Redning fra land med TAL-RÆK- KAST-metoderne og de sidste punkter i Redning i vand med SEJL-SVØM-BJÆRG-metoderne 1 så overbord faldne person kan bjærges 2. Sker uheldet, at en falder over bord eller bliver skadet følges følgende procedure: Stop skaden. Hvis det er nødvendigt, udøv førstehjælp. Hvis en person f.eks. er faldet over bord, skal vedkommende bjærges, ned om læ og efterfølgende pakkes ind, så vedkommende kan få varmen. Generelt hvis der opstår sygdom ombord, skal der for det første sørges for at vedkommende får hvile og får rigeligt at drikke og bliver holdt under opsyn løbende. Under dette opsyn af personen føres evt. Radio Medicals skema eller lignende, så man til enhver tid kan beskrive sygdomsforløbet over for tredje mand. Udvikler sygdommen sig, skal man om muligt indhente hjælp med det samme. Denne hjælp kan evt. være ved at kontakte Radio Medical i Esbjerg og få kvalificeret vejledning. Hvis der bliver tale om et uheld, f.eks. en bom i hovedet, og vedkommende er bevidstløs og får blodudtrækninger ved ørerne, skal vi kontakte Lyngby radio eller nærmeste større fartøj for om muligt, at få hurtig hjælp. Vi skal selvfølgelig selv sørge for at førstehjælpens ABCD overholdes, så personen får den fornødne hjælp indtil bjærgningen kommer på tale. Bådens taske indeholder (gennemgås inden hver afsejling): Håndlygte Kasteline Nødblus/nødraketter 1 Se endvidere 2 Det er selvsagt klart, at proceduren ved bevidstløshed er BJÆRG metoden typisk nødvendig, hvilket sætter store krav til livredderen. Side 3

12 Signalhorn Sikkerhedsliner løbeliner til båden, samt sikkerhedsliner til besætning. Wiresaks Brandslukkere efterses (én i kahytten + én i bagbord kistebænk) Bjærgemærs fastgøres på dæk inden sejlads, samt påhæftes nødlys, hvis der skal sejles om natten. Radarreflektor bindes på agterstag, når der sejles weekendtur generelt. Løbeliner påmonteres båden ved natsejlads og hårdt vejr. Sikkerhedsliner anvendes ved natsejlads og hårdt vejr Sikkerhedsprocedurer ved sygdom og ulykke Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at søge land, hvis der opstår sygdom eller ulykke om bord. Derved kan man lettere få hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. FØRSTE HJÆLP Kerteminde Sejlerskole anbefaler, at alle instruktører og sejlerskoleelever har kendskab til basal førstehjælp. HJÆLP FRA LAND Har man brug for hjælp fra land, kan man på VHF kanal 16 kontakte Lyngby Radio. Afhængigt af hvor alvorlig situationen er, kan Lyngby Radio kontakte alarmcentralen på 112 eller Søværnets Operative Kommando. Ved mindre alvorlige situationer, som dog kræver lægebistand, kan Lyngby Radio viderestille: - Til egen læge eller dennes stedfortræder (hverdage kl ). - Til lægevagten (aften og nat samt i weekender og på helligdage). Samtalerne er gratis. Alternativt kan man ved mobildækning anvende mobiltelefon. Det er vigtigt ved kontakt til alarmcentral at huske at sige, at man befinder sig til søs. RADIO MEDICAL DANMARK - er et døgnbemandet tele-/maritim-medicinsk serviceorgan. Funktionen varetages af et speciallægeteam på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som døgnet rundt kan kontaktes af søfarende ombord på danske skibe fra handels- og fiskerflåden samt på færger, uanset hvor på verdenshavene de måtte befinde sig. - er principielt ikke et tilbud til fritidssejlere, der henvises til lægevagt, praktiserende læge og alarmcentral 112. Side 4

13 - hvis situationen tilsiger anvendelse af Radio Medical, vil man næppe blive afvist som fritidssejler. Radio Medical kontaktes via Lyngby Radio. Radio Medical har ret til at opkræve konsultationshonorar ved henvendelse. LÆGEVAGT Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet. Lægevagt Syddanmark: Lægevagten på Ærø: Lægevagten i Region Midtjylland: På Anholt og Endelave er det ølægerne, der yder akut lægehjælp. Lægevagten Anholt Lægevagten Endelave AKUT SYGDOM Man bør ikke begives sig til sø, hvis ikke man er fuldstændig rask og velbefindende. Handlinger i forbindelse med akut opstået sygdom omfatter: vurdering af alvorlighed observation af den syge særligt med hensyn til bevidsthedsniveau Ved bevidsthedssløring sikre frie luftveje og puls Sikre at den syge er varm og tør Vurdere om fortsat sejlads er mulig og forsvarlig. Som regel bør man søge havn Ved behov for akut lægehjælp kontaktes egen læge, lægevagt eller alarmcentral, der vurderer muligheder og behov for videre tiltag herunder eventuel søredning KRONISK SYGDOM Velkontrolleret kronisk sygdom er som oftest ikke hindrende for deltagelse i sejlerskoleaktivitet Det anbefales, at personer med kronisk sygdom rådfører sig med deres læge Besætning i aktuelle båd, instruktører samt turleder ved weekendture skal orienteres om sygdom og vejledes i eventuelle tiltag i forbindelse med akut forværring eller akut sygdomsanfald. ULYKKE Stands ulykken Sikrer vitale funktioner o luftveje Side 5

14 o puls o bevidsthedsniveau Vurder behandlingsbehov Vurder muligheder for fortsat sejlads som regel bør man søge havn MAND OVER BORD Gennemfør MOB manøvre Sikrer vitale funktioner Hold overbordfalden varm eventuelt ved brug astrotæppe Vurder behov for yderligere tiltag herunder eventuelt smertestillende medicin i form af paracetamol (fx Panodil, pinex ) Vurder muligheder for fortsat sejlads, som regel bør man søge havn Side 6

15 INSTRUKTØRER Arbejds-/ansvarsområder: Instruktørerne er ansvarlig for: At der bliver undervist efter de udleverede retningslinjer. At sikkerheden til søs sættes højt At eleverne får respekt for materiel (både skolens og andres), orden og renlighed samt etiketten i havne. At der tages hensyn til den enkelte elev og hans/hendes grænser, således at eleverne føler sig trygge. At andre aktiviteter i både Sejleskolen og Sejlklubben bliver kommunikeret attraktivt ud til eleverne. At kontrollere bådens sikkerhedsudstyr løbende. At udføre reparationer og udbedre fejl på bådene når de opdages. Undervisning - retningslinjer Se punktet UNDERVISNING nedenfor. Instruktørerne skal ved sin deltagelse i instruktørmøder medvirke til sejlerskolens fortsatte udvikling. tilstræbe at sejle med på en eller flere weekendture hvert år. Bådens stand - reparationer. Skader, fejl og mangler ved bådene, udbedres som hovedregel af den, som har påført skaden. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes bådsmanden straks. Enhver instruktør der konstaterer fejl eller mangler, udbedrer fejlen eller kontakter bådsmanden. Dette års aktiviteter Tilsikre at undervisning følger Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. Side 7

16 UNDERVISNING Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. Undervisningen tilpasses elevernes forudsætninger og ønsker, under hensyntagen til det specificerede pensum. Elevens logbog (færdighedsskema) skal udfyldes. Det tilstræbes at undervisning starter mellem klokken og En undervisnings lektion er på 2 timer + pause. Det står enhver instruktør frit for at sejle længere, i forhold til det pædagogiske sigte og indlæringsevnen. Ej planlagt aflysning af sejlads, sker når vejr og vind kræver det. Der øves i stedet andre sejlrelaterede færdigheder som knob & stik, sejlteori, motorlære m.m. Planlagt aflysning kan forekomme hvis instruktøren er forhindret, og det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at bruge reserveinstruktør. Det er væsentligt for det samlede forløb, at instruktører og elever deltager i fælles socialt samvær i klubhuset efter endt sejlads Side 8

17 RESERVE INSTRUKTØRER Arbejds-/ansvarsområder: Kan kontaktes til at sejle for de faste instruktører. Kan fungere som instruktører på weekendture og andre sejladser Har de samme pædagogiske og praktiske ansvar som de faste instruktører. RESERVE Instruktørerne bør ved sin deltagelse i instruktørmøder medvirke til sejlerskolens fortsatte udvikling. i 2-3 planlagte elevsejladser pr. år aflaste den faste instruktørstab. Bådens stand - reparationer. Skader, fejl og mangler ved bådene, udbedres som hovedregel af den, som har påført skaden. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes bådsmanden straks. Enhver instruktør der konstaterer fejl eller mangler, udbedrer fejlen eller kontakter bådsmanden. Dette års aktiviteter Tilsikre at undervisning følger Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. Side 9

18 MATERIEL-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Tilsikre at bådene er i forskriftsmæssig stand, specielt med hensyn til sikkerhedsudstyr, vedligeholdelse og rengøring. Planlægning og koordinering af fællesindkøb. Planlægningen af klargøringen og afrigning. Forestå den overordnede fordeling af grej. Indkalde bådsmænd til møder omkring bådene Materialeskur. Vedligeholdelse af motorer Forårs- og efterårsklargøring af materiel. Vedligeholdelse - Efterår. Ved efterårsklargøring indsamles og kontrolleres alt sikkerhedsudstyr, defekt udstyr kasseres og der udarbejdes mangelliste. Materiel stuves herefter til vinteren. Bådsmænd tager fald, skøder oa. tovværk med hjem til ferskning. Vedligeholdelse - Forår. Ved forårsklargøring indkøbes sikkerhedsudstyr jf. mangelliste og alt sikkerhedsudstyr efterprøves. Der arrangeres fælles indkøb af materialer: - Afrensning, Polish til Glasfiber. - Afrensning og Olie til Teaktræ. - Mastepleje. - Bundmaling. - Malerruller / bakker. - Sandpapir (Vandfast) - Klude. Der skal arrangeres forplejning til alle deltagere i klargøring. Det er kutyme at der er morgenmad med GI. Dansk el. lign., samt frokost med øl og vand. Øvrigt. Se ÅRETS AKTIVITETER Dette års aktiviteter Udarbejde regler for at "låne" hos andre både Side 10

19 BÅDSMÆND Arbejds-/ansvarsområder: At båden bestandig er i forskriftsmæssig stand, navnlig hvad angår sikkerhed, vedligeholdelse og renholdelse. Båden skal altid være i sejlklar stand. Ansvar for at reparationer på båden bliver udført umiddelbart efter skaden / fejlen er opdaget eller indberettet af en instruktør Større reparationer aftales med sejlerskolens formand. Sikre at båden bliver klargjort og afrigget efter forskrifterne.. Bådens stand - reparationer. Skader, fejl og mangler ved bådene, udbedres som hovedregel af den, som har påført skaden. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes bådsmanden straks. Enhver instruktør der konstaterer fejl eller mangler, udbedrer fejlen eller kontakter bådsmanden. Klargøring. Bådsmændene aftaler indbyrdes, hvem der er tilstede ved hh efterårs og forårsklargøring af bådene. Eleverne bør medvirke i størst muligt omfang til dette arbejde. Dette års aktiviteter Tilsikre at bådene til enhver tid er i sikkerhedsmæssig og funktionel forsvarlig stand. Side 11

20 WEEKENDTURE-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: 4 årlige weekendture 2 før og 2 efter sommerferien. De to midterste ture er lange (Fredag - Søndag). Datoerne skal oplyses på det årlige Januarmøde i instruktørgruppen. Udarbejde liste over hvilke instruktører der deltager på hvilke weekendture. Udpege eller være turleder. Holde "turkassen" og evt. videregive den til turlederen. Årligt at fastsætte deltagerprisen for en weekendtur. Deltagerpris Udgangspunktet er i 2010 kr. 200,- pr deltager. Weekendturens afvikling Se WEEKENDTUR - TURLEDER Dette års aktiviteter Der laves en liste over sædvanlige mål for weekendturene med liste over faciliteter samt kontaktpersoner i havnene. Side 12

21 WEEKENDTURE- TURLEDER Før turen: Turen: Udpege et par alternative havne og kontakt evt. havnen for at høre om faciliteter plads m.m. Tilmeldingslister lægges i bådene 2 uger inden turen, sammen en oversigt over hvad eleverne bør medbringe på en tur. Der sættes hold og findes om nødvendigt følgebåde En kort weekendtur starter Lørdag klokken En lang weekendtur starter Fredag klokken Mødestedet er jollebroen / jolleskuret hvis det regner. Der startes med et "skippermøde" hvor alle elever deltager. Der gives nærmere information om turen, destination rute og forventet sejltid. Instruktøren på hver båd opkræver betaling for turen og afleverer pengene til turlederen. Betaling indbefatter al fortæring på turen, undtaget drikkevare og de(n) ifølge planen medbragte madpakke. Der udpeges en indkøbsansvarlig for hver båd / hold. Hver båd aftaler hvad de måtte ønske at grille / spise af kødvare. De indkøbsansvarlige får udleveret penge og foretager aftalte indkøb af proviant og benzin m.m. Bådene rigges, VHF Kanal 77 testes, og der aftales faste kommunikationstidspunkter før hver sejlads. (Husk at slå Dual Watch til, så der også Iyttes på Kanal 16) Alle både skal følge samme rute og afsejle planmæssigt. Ved ankomst til en destination mødes alle til en "molebajer" og information om det videre forløb. Tidsplan for en weekendtur: Indkøb / klargøring til morgenmad af den indkøbsansvarlige på hvert hold skal foregå klokken Indtagelse af fælles morgenbord / skippermøde skal foregå kl Afsejling til næste destination forgår klokken Hjemkomst til Kerteminde er Søndag klokken Ved hjemkomst til Kerteminde mødes alle til en "molebajer" og herefter klares bådene op og rengøres. Ansvarlighed Den enkelte instruktør: Informer eleverne om vigtigheden af at overholde tidspunkter nøje. Vær eksemplarisk - husk at søvn er vigtigt - du har ansvaret. Side 13

22 Kom rettidig hjem - det er en prioritet at vi alle mødes / kommer hjem samtidigt. Sæt motor hvis du er i tvivl, om du kan nå frem til tiden KAPSEJLADSER-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: Kapsejladser mandag, tirsdag & onsdag. Classic Fyn Rundt. Romsø Rundt. Information om kredsmesterskaber Mandag I Tirsdag Husk - Kapsejlads er på elevernes præmisser. Fælles aktiviteter som trimsejlads, kapsejladsteori og anden undervisning koordineres med de instruktører som har denne interesse. Husk fælles møde i klubhuset efter hver sejlads for erfaringsudveksling. Clasic Fyn Rundt Information om arrangementet på introduktionsaftenen. Tilmeldingslister i maj måned. Sætte hold til sejladsen - Fordel rutinerede og ikke så rutinerede, så nogle kan lære af andre. Afholde informations / teorimøde omkring sejladsen. Romsø Rundt Ikke faste punkter for sejlerskolen, men afhængig instruktørernes interesse. Information om arrangementet på introduktionsaftenen. Tilmeldingslister i August måned. Sætte hold til sejladsen. Dette års aktiviteter Opstart af samarbejde med klassebådene. Side 14

23 INSTRUKTØRASPIRANTER-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: InstruktøruddanneIsen Dansk Sejlunions kurser til nye instruktører. Udvælgelse af aspiranter. Støtte aspiranterne gennem deres uddannelse. Instruktøruddannelsen Aspiranthold med 3 kommende instruktører, der skiftes til at undervise hinanden i næste års elevundervisningsmateriale. Udvælgelse Gennem samtale med instruktører samt eget kendskab til eleverne, at finde egnede aspiranter, med lyst og evne til at undervise. Der lægges også vægt på aspiranternes evne og lyst til at pleje den sociale del af sejlerskolen. Hvervningen af instruktører i Kerteminde sejlerskole foregår på to måder. Den ene måde er ved at hverve instruktørkandidater fra egne rækker i form af dygtige elever og den anden er ved at hverve kandidaterne fra det omkringliggende miljø, herunder sejlklubbens medlemmer. Instruktørkandidater, som hverves fra det omkringliggende miljø, gennemgår et mindre forløb med den instruktørapiranter-ansvarlige, hvor det fra sejlerskolen kommunikeres, hvorledes Kerteminde sejlerskole underviser både pædagogisk og teoretisk. Det er sejlerskolens mål, at der undervises homogent både pædagogisk og teoretisk så der opnås størst mulige substitionsmuligheder både imellem elever og imellem instruktører. Instruktørkandidater, som hverves fra egne rækker, gennemgår et uddannelsesforløb med den instruktørapiranter-ansvarlige, hvor kandidaterne gennemgår flere planlægnings- og træningsforløb med figuranter med efterfølgende evaluering og diskussion. Evalueringen har specielt fokus på den pædagogiske indsats specielt i lyset af den teoretiske tyngde i det valgte teoretiske forløb. Ud over denne tilbagevendende diskussion og evaluering underviser uddannelseslederen i pædagogiske teknikker, som kan anvendes i de forskellige situationer, som naturligt opstår, når der sejles i en sejlbåd. Efter de enkelte forløb sendes de egnede kandidater på Dansk Sejlunions sejlerskoleinstruktør kursus, så de dels bliver bekendt med Dansk Sejlunions kursusmateriale, som vi har valgt at følge i Kerteminde sejlerskole og dels får indsigt i Dansk Sejlunions nyeste både pædagogiske og teoretisk tiltag. Herefter er den formelle del af instruktøruddannelsen overstået og kandidaterne indlemmes i instruktørgruppen. Det er den uddannelsesansvarliges ansvar, at instruktørgruppen jævnligt får pudset formen af, hvilket sker ved jævnlige events, hvor gruppen rystes sammen og får mulighed for at diskutere med hinanden om emner inden for undervisning. Det er ligeledes vigtigt at gruppen udfordres på den rent sejladsmæssige dimension hvilket ligeledes arrangeres af den uddannelsesansvarlige. Dette års aktiviteter Uddannelse af instruktørkandidaterne, samt ajourføre/opgradere den bestående instruktørgruppe. Side 15

24 EFTERSKOLEN-ANSVARLIG Arbejds-/ansvarsområder: At administrere tilmelding samt opkrævning af betaling for reservation af både. At hverve nye elever til efterskolen. At støtte og hjælpe eleverne. At arrangere midsommerfest og afriggefest At hylde elever der har bestået praktisk prøve, ved afriggefesten. At præsentere efterskolen på introduktionsaften. Hverve nye elever Ved afriggefesten udleveres materiale til 2. års eleverne, og der føres liste over hvem der har modtaget materialet. Materialet fremsendes pr. post til de 2. års elever som ikke har deltaget i afriggesejladsen. Støtte og hjælpe Hvis elever i efterskolen har behov for undervisning i specifikke manøvre og lignende, arrangeres in instruktion i dette. Dette års aktiviteter Opstart af kapsejladsefterskolen, som skal foregå i samarbejde med klassebådene. EFTERSKOLEN-REGLER Efterskolens formål At give elever der har afsluttet deres 2 årige uddannelse ved Kerteminde Sejlerskole mulighed for yderligere at dygtiggøre sig, samt bevare tilknytning til sejlerskolen og dens aktiviteter. Hvem kan deltage På hver båd i Efterskolen, skal der under sejlads til enhver tid befinde sig to elever der har gennemført ovennævnte uddannelse, hvilket betyder, at mindst to skal have bestået Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere og være i besiddelse af det blå bevis. Side 16

25 Hvad koster det A-TAKST: Der foretages en fast reservation af en båd på en bestemt ugedag. Der betales det samme for medlemskab af Sejlerskolen, som efterskoleelev, som for 1. og 2. Års elever. I 2014 priser er dette beløb 2.800,- kr. B-TAKST: En båd kan benyttes ved reservation med højst 2 dages varsel. Weekendreservation dog med mindst 7 dage. Der betales p.t ,- kr. pr. deltager pr. år. Hvornår er det muligt at sejle Sejlerskolen har altid 1. prioritet til bådene - derfor kan der ikke garanteres en mulighed for Efterskolesejlads på bestemte dage. Når Sejlerskolen har sat elevhold (typisk først i Marts måned), orienteres Efterskolens leder, som så koordinerer med Efterskoleeleverne hvilke dage de kan/vil sejle. Der gives tilbagemelding til formanden for Sejlerskolen, som sørger for opdatering af bådenes kalendere. Efterskoleelever kan kun deltage i Sejlerskolens weekendture, såfremt der er ledige pladser. Ellers står det frit for Efterskoleeleverne at befolke følgebåde til turene Skader I ansvar Båden er forsikret med ansvar og kasko. Der er ingen personskadeforsikring. Bådens stand - reparationer. Skader, fejl og mangler ved bådene, udbedres som hovedregel af den, som har påført skaden. Hvis dette ikke er muligt, kontaktes bådsmanden straks. Enhver instruktør der konstaterer fejl eller mangler, udbedrer fejlen eller kontakter bådsmanden. Eventuelle udlæg til materialer refunderes af sejlerskolen. Økonomi Ved reservation af båden indbetales til efterskolens leder, som herefter indbetaler på Kerteminde Sejlklubs girokonto. HAVNEFESTEN Arbejds-/ansvarsområder: Sejlerskolens aktiviteter. Side 17

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Praktisk hovmestervirke Hovmesterkursus, 1405 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten: Viden Have forståelse for de fire ernæringskilder og

Læs mere

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE DEL 1 Version: 1 Dato: 20 DEC 2010 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bent Rønn Side 1 af 11 Indhold: 0. Formålet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 og Budget 2012 1 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere