Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007"

Transkript

1 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning Kgs. Lyngy

2 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Titel: Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Forfatter: Lene Herrstet, Puk Anersson, Uført af: Lene Herrstet, Puk Anersson, Belina la Cour Lun, Foto: Lene Herrstet, Tim Larsen, Tim Larsen Engineering Ugiver: Vejirektoratet, marts

3 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Inholsfortegnelse. Inlening...5. Formål Tavler og Symoler i testen Metoe og gennemførelse Testmaterialet Pilottest Den enelige test Testresultater Referencer...45 Bilag. Spørgeskema...47 Bilag 2. Kommenteret spørgeskema...6 Bilag 3. De testee færselstavler...75 Bilag 4. Liste over arejsplaser hvorfra testpersoner er rekrutteret...03 Bilag 5. Svar på e åne spørgsmål: 7, 9, 25a, 35a, 35, 37a, 39a og 46a...05 Bilag 6. Pilot test...3 3

4 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler 4

5 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler. Inlening Vejirektoratet gennemfører me få års mellemrum en test af trafikanters forståelse af uvalgte færselstavler og symoler. Det er især nye færselstavler, er testes, inen e sættes i prouktion, men også eksisterene færstavler, er formoes at give forståelsesprolemer, ingår i testen. Denne rapport eskriver inholet og resultaterne af en femte test i rækken. Testen er uført af.. Formål Formålet me testen er at sikre en est mulige forståelse af e færselstavler, er anvenes, hvilket er en vigtig forusætning for trafikanternes rug og nytte af tavlerne og erme for trafiksikkerheen..2 Tavler og Symoler i testen I enne test ingår 9 færselstavler. Nogle af tavlerne vises i flere versioner me et formål at teste, hvilken ugave er forstås est af trafikanterne. De 9 tavler, som vises sammen me testresultaterne i kapitel 3, omhanler: Vinfølsomme køretøjer A3 Transportcenter M5 P-vejviser er informerer om frie p-plaser F33 Privat P-plas Nøplas E34 Seværighe M52.2 Hvit firkløversymol på run aggrun. Servicetavle. Hotel M42.2 En firkantet servicetavle me lå kant Betalingsvej - svensk symol Unescos Verens Arv 5

6 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Særlig servicevejvisning - F30 (se ilag 6) Pilvejviser me hvi tekst på sort aggrun. Overhalingstrækning forue E6.x Informationstavle til førere af vinfølsomme køretøjer før ro Informationstavler til højekontrol af lastiler Diagramorienteringstavle tre alternative visninger Loret tekst kontra vanret tekst hva er mest læsart? Vigepligttavler som unertavler ve signaler - B Ænret Signalskift Vejleene maksimum hastighe Oplysningstavle E39 og E40 (ophør) Vejleene hastighe er viser 60 km. Lege ophols ZONE - symol 6

7 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler 2. Metoe og gennemførelse Unersøgelsen af trafikanters skilteforståelse er uført ve, at en række testpersoner har fået forevist en illeserie me et tilhørene spørgeskema, som testpersonerne har esvaret sieløene me fremvisningen af illeerne. Unersøgelsen estår af tre ele: Opygning af testmateriale Pilottest Den enelige test 2. Testmaterialet Billeserien, som anvenes i testen, estår af fotos fra e rigtige trafikmiljøer, hvor e 9 færselstavler ingår. Nogle af færselstavlerne vises i flere versioner. Derme estår en enelige illeserie af i alt 48 fotos me tilhørene spørgsmål. Billeerne vises i lanet rækkefølge, og e forskellige versioner af samme tavle er ikke vist lige efter hinanen. En enkelt untagelse herfra er visningen af e vanrette og lorette tekster, som kræver en kort introuktion fra forsøgsleeren. Det er valgt at vise em i rækkefølge, for at ungå en forlængelse af testens varighe, a er i forvejen er tale om en relativ lang test. Samtlige 48 fotovisninger er askilt me visning af sort skærm. Fotoserien ses i ilag 3 og spørgeskemaet kan ses i ilag. 2.2 Pilottest Uviklingen af et enelige testmateriale inkluerer uførelsen af en pilottest. I pilottesten anvenes uelukkene åne spørgsmål til e foreviste fotos, a hoveformålet me pilottesten var at fine relevante svarmuligheer til e enkelte spørgsmål. Der ingik 5 personer i pilottesten. Resultaterne fra pilottesten, i form af skriftlige svar samt skriftlige og muntlige kommentarer, ligger til grun for uarejelsen af et enelige testmateriale. I pilottesten ingik et eksempel me særlig servicevejvisning. På aggrun af pilottestens resultater (se ilag 6) lev et konklueret, at er ikke er prolemer me trafikanternes forståelse af enne tavle, og et lev erfor esluttet at uelae en i en enelige test. 7

8 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler 2.3 Den enelige test Det er ve uvælgelse af testpersoner tilstræt at få en vis ree og variation i erhverv, uannelse og aler samt en rimelig foreling på køn. Der er ikke tale om en vienskaelig uvælgelse af testpersoner. Uvælgelsen af testpersoner er aseret på, hva er praktisk kan lae sig gøre, når rekrutteringen afhænger af, hvilke af e kontaktee arejsplaser, som har invilget i at stille et antal personer til råighe for testen. Alle testpersoner har fået forevist alle 48 fotovisninger og har esvaret et tilhørene spørgeskema. Den enelige test er uført i efteråret Der ingår i alt 37 testpersoner forelt på 8 arejsplaser i Storkøenhavn. 8 af testpersonerne har ikke kørekort og ingår erfor ikke i en viere analyse, som erme er aseret på i alt 29 esvarelser. Listen over arejsplaser, hvorfra testpersonerne er rekrutteree er vist i ilag 4. Testpersonernes aler ligger fra 9 år til 80 år. De foreler sig som vist i tael. Aler Antal Anel % Over 70 år 8 6,2 Fra /me 60 år til 70 år 9 7,0 Fra /me 50 år til 60 år 8,5 Fra /me 40 år til 50 år 8 4,0 Fra /me 30 år til 40 år 20 5,5 Fra /me 20 år til 30 år 60 46,5 Uner 20 år 3 2,3 I alt Tael :Alersforelingen af e 29 testpersoner me kørekort til personil. Antal år testpersonen har haft kørekort til personil Antal Anel i % Uner 3 år 33 25,6 Fra 3 år til og me 0 år 33 25,6 Fra 0 år til og me 20 år 2 6,2 Fra 20 år til og me 40 år 32 24,8 Over 40 år 0 7,8 I alt Tael 2: Antal år som testpersonerne har haft kørekort til personil. For hver testrune har forsøgsleeren givet en introuktion til e eltagene testpersoner. For at sikre at information og introuktion er ens hver gang, er er anvent et kommenteret spørgeskema. Se ilag 2. 8

9 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler 3. Testresultater Der er i alt 29 esvaree spørgeskemaer. De fleste svarpersoner har esvaret samtlige 50 spørgsmål. I få tilfæle har nogle af svarpersonerne og unlat at esvare enkelte spørgsmål. I et følgene præsenteres svarresultaterne knyttet til e fotovisninger og tilhørene spørgsmål, er er anvent til test af e enkelte færselstavler og symoler. Nogle af færselstavlerne ingår i flere versioner. De forskellige versioner er forevist i lanet rækkefølge unervejs i testen, men i en følgene opgørelse af svarresultaterne præsenteres e i sammenhæng. De rigtige svar på e stillee spørgsmål er fremhævet me rø tekst i taellerne. Billee. Hva etyer ette skilt? Pers. % Sievin Lette køretøjer må ikke køre over roen på grun af fare for at vælte 3 0 Sievin - Lastiler må ikke køre over roen på grun af fare for at vælte 7 5 Sievin Forsigtig kørsel tilråes Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at trafikanterne har en rimelig go forståelse af enne avarselstavle. 85 % svarer rigtigt. Alle testpersonerne svarer og rigtigt me hensyn til, at tavlen avarer mo sievin. Men 5 % tror samtiig, at avarslen mo sievin inkluerer en restriktion for enten lette køretøjer eller lastiler me hensyn til at køre over roen. Flere af testpersonerne kommenteree, at symolet ligner en lastil. 9

10 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 2 Billee 8 Tekst: Taulov Tekst: Transportcenter 2 og 8. Hva etyer ette skilt? Billee 2 Pers. Billee 2 % Billee 8 Pers. Billee 8 % Overækket lastilparkering 250 m fremme Transportcenter 250 m fremme Lav ro ve Taulov 250 m fremme Servicecenter me tankstation, utik og motel Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at er er store forståelsesmæssige prolemer me en viste servicetavle. Det er kun 38 %, er svarer rigtigt, når symolet vises uen en forklarene tekst Transportcenter. Det hjælper på forståelsen, når symolet suppleres me en forklarene tekst, men et er fortsat hver femte, er tror, at tavlen etyer noget anet. Det er kun 8 svarene til 4 % af svarpersonerne, er har stort kørekort. Men eres svar er ikke meget anerlees en for resten af e aspurgte. Halvelen af em me stort kørekort svarer rigtigt på spørgsmål 2 og 78 % på spørgsmål 8. En tiligere unersøgelse lant 8 tilfæligt uvalgte lastilchauffører, hvoraf halvelen var anske og resten uenlanske, viste tilsvarene, at kun en lille anel (2 u af e 8) af e aspurgte forsto et viste symol, når et står alene uen en forklarene tekst Transportcenter. (Reference 2) Som et ses af svarene på et opfølgene spørgsmål til Billee 7 (se neenfor), tror cirka hver treje ilist, at servicetavlen også gæler personiler, hvilket ikke er rigtigt. 0

11 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 7 Gæler skiltet for personiler/vareiler eller et kun for lastiler? Pers. % Ja, et gæler også for personiler Nej, et gæler kun for lastiler Besvarelser i alt Konklusion: Resultaterne viser, at knapt en trejeel af e aspurgte tror, at enne servicetavle også gæler for personiler og ikke kun lastiler. For e 8 personer me stort kørekort er et over halvelen (6 %) er svarer, at tavlen også gæler for personiler. Det skyles muligvis, at nogle ilister har erfaret, at er i forinelse me nogle af e store transportcentre eliggene i nærheen af motorvejene, faktisk er lokaliseret en række servicefaciliteter for ilister i alminelighe. Det har for så vit ikke noget me selve transportcenteret at gøre.

12 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 3 Billee 3 Tekst i felt: 5 Tekst i felt: 5 frie 3 og 3. Hva etyer ette skilt? Billee 3 Pers. Billee 3 % Billee 3 Pers. Billee 3 % Der er 5 afmærkee P-plaser på torvet Der er 5 leige P-plaser Gratis parkering i 5 minutter på torvet Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at forståelsen af tavlen er langt ere, når er anvenes oret frie efter antallet af P-plaser. Hele 96 % af e aspurgte svarer korrekt på enne visning. Når tavlen kun viser et tal uen yerligere information, vil omkring en trejeel af e aspurgte opfatte informationen som en angivelse af et samlee antal afmærkee P-plaser på torvet. I relation til illee 3 skal et emærkes, at flere af testpersonerne spurgte, hvorvit tavlen var variael eller ej. Som svar på ette sage instruktøren, at eres svar på spørgsmålet skulle være u fra eres umielare opfattelse af skiltet, som e så et vist i PowerPoint showet. 2

13 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 4 Billee 2 Tekst: P Tekst: P (me unertavle) 4. Hva etyer et sorte skilt me et P? Pers. % Jeg må parkere her i e afmærkee åse 87 Jeg må ikke parkere her Besvarelser i alt Hva etyer ette sorte P-skilt? Pers. % Jeg må parkere her i e afmærkee åse op til 3 timer i et viste tisrum 9 92 Jeg må ikke parkere her Besvarelser i alt Konklusion: Tavlen er testet i to forskellige miljøer, som vist på e to illeer 4 og 2. U fra e givne svar kan et konstateres, at er er en meget go forståelse af enne nye sorte P- tavle me hensyn til spørgsmålet om, hvorvit et er tillat at parkere i områet. Anelen af rigtige svar er lit større (92 %), når tavlen ses ve inkørsel til et inkøscenter - hvor et for e fleste vil være en selvfølge at man må parkere - sammenlignet me en mere stille agangsvej (87 %). Den samme sorte P tavle er også testet i en alternativ version som vist i et følgene. 3

14 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee Billee 24 Tekst: Privat P Tekst: Privat P (me unertavle). Hva etyer ette sorte skilt? Pers. % Jeg må parkere i e afmærkee åse 3 2 Jeg må ikke parkere her. Kun tillat for private me særlig P-tillaelse Besvarelser i alt Hva etyer ette sorte skilt? Pers. % Jeg må parkere her op til 3 timer i et viste tisrum 6 2 Jeg må ikke parkere her. Kun tillat for private me særlig P-tillaelse Besvarelser i alt Billee og 24 viser en alternative version af en sorte P-tavle i e to samme miljøer som illee 4 og 2. Forskellen er, at tavlen her vises me et P suppleret me oret privat, som etyer, at områet er omfattet af et privat parkeringsreglement. Konklusion Resultaterne viser, at oret privat sener et helt misvisene signal til trafikanterne. Det er e færreste, er forstår meningen. De fleste opfatter tavlen som om, er er tale om et områe me privat parkering i en forstan, at er ikke er offentlig agang til rug af P-plaserne. Det gæler for egge e to miljøer, hvor tavlen vises. Samlet viser resultaterne fra illeerne 4, 2, og 24, at en sorte P - tavle fungerer fint uen oret privat, som erfor ør uelaes, a langt e fleste vil misforstå etyningen heraf. 4

15 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 5 Billee 8 Tekst: SOS Tekst: SOS 5 og 8a. Hva etyer ette skilt? Billee 5 Pers. Billee 5 % Billee 8 Pers. Billee 8 % Telefon til trafikantinformation 3 2 2,5 Nøplas Forsikringsoplysninger til ilister ,5 Besvarelser i alt Din moiltelefon omme i agagerummet ringer hva gør u? Holer in til sien 250 meter længere fremme og finer telefonen - - Billee 8 Pers. Billee 8 % Fortsætter gennem tunnelen Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at trafikanterne har en go forståelse for SOS tavlens etyning åe når en ses i forinelse me et vejareje og ve kørsel i en tunnel. 97 % af e aspurgte svarer korrekt på spørgsmål 5 og 8a. Resultaterne viser også, at størsteelen af e aspurgte (95 %) er viene om, at en nøplas kun må anvenes i nøstilfæle og erfor ikke kan ruges til komfortale gøremål som f.eks. at stoppe op, fori moiltelefonen ringer. 5

16 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 6 6. Hva etyer et firkantee rune symol på pilvejviseren til Domkirken? Pers. % National seværighe 3 24 Historisk ygning Turistattraktion Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at cirka en fjereel (24 %) svarer rigtigt på spørgsmålet om et nye rune symol for national seværighe. Knapt halvelen af e aspurgte foriner symolet me turistattraktion og en siste fjereel me en historisk ygning. Pilvejviseren angiver køreretningen til Domkirken, som jo kan siges åe at være en historisk ygning, en turistattraktion og en national seværighe. Men et er symolet, er spørges til, og ikke Domkirken. Svarene samt kommentarer fra nogle af testpersonerne - tyer på, at langt e fleste foriner et rune symol me seværighe (ligesom et kente hvie firkløver), men en meget etaljeree sonring mellem national seværighe og anre seværigheer opfatter e fleste ikke umielart. Det ør erfor overvejes, om ehovet for anvenelse af flere forskellige symoler til sonring mellem forskellige typer/graer for seværighe er til stee. 6

17 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 7 7. Hva etyer ette skilt? (NB: Besvarelse me egne or se evt. ilag 5) Pers. % Rigtige svar: Mulighe for overnatning 250 m fremme, hotel, motel mv. Tvivlsomme/forkerte svar: Rasteplas, mulighe for hvil, hvileplas Besvarelser i alt Tavlen M42 me et lignene symol har været anvent i mange år. Det nye er, at symolet er her er testet, er justeret en smule, iet en viste seng er esignet, så en ses fra en 80 graers vinkel fra sien, hvor en tiligere var afilet set i perspektiv. Alle svarene på et åne spørgsmål 7 er vist i ilag 5. Konklusion Svarene viser, at er er en go forståelse me hensyn til etyningen af enne servicetavle. 92 % af e aspurgte svarer rigtigt. 7

18 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 9 9a. Hva etyer e to firkantee symoler på en grønne tavle til venstre? Pers. % Rasteplas me vekselautomat Motorvejscafé og tankstation 3 2 Betalingsvej Besvarelser i alt Hva synes u om symolet? Det er et got symol Det er et årligt symol Besvarelser i alt Symolet anvenes i Sverige og et overvejes at inføre et i Danmark i forinelse me etalingsveje. En af testpersonerne har kommenteret, at et er et got symol, men hånen er for tyelig og pengene skal fremhæves. Konklusion Resultatet viser, at langt e fleste (88 %) af e aspurgte ve, hva tavlen etyer. Der er og 2 % af e aspurgte, som ikke forstår, hva tavlen etyer. Over halvelen (57 %) giver utryk for, at et er et årligt symol. Cirka en trejeel mener, et er et got symol. 8

19 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 0 0. Hva etyer et firkantee rune symol på en neerste pilvejviser til Domkirken? Pers. % Kirkegår 0 8 National seværighe 20 6 UNESCO verensarvsmonument Besvarelser i alt Symolet for Unescos verensarv er et internationalt symol, som alleree er taget i rug visse steer. Symolet skal kun anvenes i forinelse me e specielle monumenter, som er upeget af Unesco. I Danmark fines er på nuværene tispunkt kun tre af slagsen, nemlig Roskile Domkirke, Kronorg og Jellingestenen. Inholet i symolet viser to eskyttene hæner, er møes. Konklusion Svarene viser, at Unescos verensarv intil viere er et relativt ukent egre for e fleste. 39 % svarer ve ikke på spørgsmålet, og eruover er er 24 %, er svarer, at symolet etyer noget anet. Kun got en trejeel (37 %) svarer rigtigt. Enkelte af testpersonerne kommenteree, at e enyttee uelukkelsesmetoen og erme resoneree sig frem til, at svaret skulle være Unesco verensarvsmonument. Trafikanternes umielare forståelse af tavlen er ikke særlig go. 9

20 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 2 Billee 20 Tekst: Max 4,5 m /Alternativ [44] Tekst: Max 4,5 m /Kør fra ve/use exit [44] 2 og 20. Du kommer kørene i in personil og e gule lamper egyner at linke. Hva gør u her? Billee 2 Pers Billee 2 % Billee 20 Pers Billee 20 % Jer kører fra ve frakørsel Jeg kører in til sien og stopper 5 4 Jeg fortsætter skiltet etyer ikke noget for mig Besvarelser i alt Spørgsmålene 2 og 20 ingår me henlik på at afække, hvorvit førere af personiler forstår og reagerer på informationstavler verørene højekontrol for lastiler. Forskellen på 2 og 20 estår i tekstinformationen på unertavlen, som i et ene tilfæle viser Alternativ [44] og i et anet tilfæle viser åe en ansk og en engelsk tekst, Kør fra ve/ Use exit [44]. Konklusion Resultaterne viser, at langt e fleste ilister er klar over, at informationen er rettet mo e høje lastiler og ikke gæler for personiler. Anelen af rigtige svar er højere, når er anvenes informationen kør fra ve/ Use exit 44, (92 %), sammenlignet me informationen Alternativ 44 (85 %). Resultaterne tyer på, at ilisterne er lit mere usikre på, hvoran e præcist skal tolke og ruge informationen alternativ 44. Det kan ikke uelukkes, at nogle tolker et, som om er er en mulighe for at køre en anen vej, og overvejer, om såan en mulighe eventuelt også kan anvenes af personiler. Et par af testpersonerne emærkee i relation til illee 2, at er kører en lastil foran em, og at et formentlig er erfor, at e gule lamper linker. Som svar på spørgsmålet vælger e erfor, at køre in til sien og stoppe selvom e er i personil. 20

21 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 25 Billee 37 Tekst: Max 4,5 m/alternativ [44] Tekst: Max 4,5 m /Kør fra ve/use exit [44] 25a og 37a. Du kommer kørene i in lastil, og e gule lamper egyner at linke. Hva etyer et? (NB: Besvarelse me egne or se evt. ilag 5) Billee 25 Pers. Billee 25 % Billee 37 Pers. Billee 37 % A) Min il er før høj og jeg skal køre fra og lign B) Min il er for høj og lignene C) Jeg skal køre fra og lignene D) GENERELLE SVAR formuleringer: - vær opmærksom på højen - højt læs/maks. 4.5 m - lastiler må maks. være 4.5m - HVIS lastil er for høj skal man køre fra Og lignene Forkerte svar Besvarelser i alt og 37. Hva gør u? Billee 25 Pers. Billee 25 % Billee 37 Pers. Billee 37 % Stopper min lastil og kører in til sien Kører fra ve frakørsel Fortsætter i min lastil skiltet etyer ikke noget for mig Besvarelser i alt Billeerne 25, 37 og 46 viser tre variationer af tavlen om højekontrol, hvor e gule lamper linker, når en lastil er registreret som værene for høj og erfor skal køre fra ve næste frakørsel. Forskellen på e tre versioner er teksterne på unertavlen, som siger Alternativ 44, Kør fra ve/use Exit og Use Exit. 2

22 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Oret Alternativ kan måske være lit uklar me hensyn til, hva lastilchaufføren skal foretage sig i en givne situation, mens e to anre versioner kør fra ve/use Exit og Use Exit mere præcist fortæller, hva lastiltrafikanten skal gøre, også når et gæler uenlanske lastilchauffører. De angivne svar på e åne spørgsmål 25a., 37a og 46a er opelt i seks grupper: A) - D) samt forkerte svar og ve ikke. Alle svarene i e fire første grupper A) - D) viser, at testpersonerne umærket forstår, at en viste færselstavle avarer chaufførerne af for høje køretøjer om en viere kørsel. Svarene i kategori A) + B) + C) hanler om Min il er for høj så jeg skal køre fra / Min il er for høj til at fortsætte / Jeg skal køre fra ve næste frakørsel formuleret på lit forskellige måer og kan alle etegnes som rigtige svar. Der er sålees henholsvis 56 %, 65 % og 72 %, er svarer rigtigt på spørgsmålene 25a, 37a og 46a. Svarene i kategori D) er for så vit også rigtige, men e er formuleret generelt. Derme skaes tvivl om, hvorvit svarpersonen faktisk har forstået, at færselstavlen viser, at er er foretaget højekontrol af en il, e selv kører i, og at uskaet erfor er irekte henvent til em selv. Det kan ikke uelukkes, at flere af isse svar faktisk ækker over en rigtig forståelse, og at tvivlen om tolkningen alene skyles forskelligheer i måen vi som inivier formulerer os på, når vi liver et om et svar på et åent spørgsmål. De generelle svar i kategori D) ugør sålees henholsvis 3 %, 2 % og 7 % i relation til spørgsmål 25a, 37a og 46a. Den falene tenens i isse procenter kan muligvis være utryk for en vis læring i processen, forstået på en måe, at svarpersonerne gravist liver mere præcise i eres svarformulering anen og treje gang en version af færselstavlen forevises. Anelen af forkerte svar og ve ikke ugør tilsammen henholsvis 3 %, 4 % og % i relation til e tre spørgsmål 25a, 37a og 46a. På et opfølgene spørgsmål 25, 37 og 46 om, hva man vil gøre i en aktuelle situation, er er henholsvis 86 %, 89 % og 88 %, er svarer helt rigtigt, at e vil køre fra ve frakørsel 44. Nogle af testpersonerne gav utryk for, at e got ve, hva skiltet og e gule lamper etyer, men e ve også, at et ikke er tillat at køre me lastiler højere en 4 meter. Da e ikke mener, at en lastil e selv kører, er højere en 4 m, enten fortsætter e i eres lastil eller stopper og kører in til sien. I relation til spørgsmål tilføjer tre personer, at eres svar afhænger af, hvor høj eres lastil er. Konklusion Samlet set er er en lit større anel af rigtige svar inen for A)+B)+C) i relation til Billee 37 og 46 sammenholt me Billee 25. Samtiig ses en lit større anel af helt rigtige svar me hensyn til, hva man vil gøre i en aktuelle situation for e to varianter Billee 37 og 46 sammenlignet me Billee 25. Billee 46 22

23 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Tekst: Højt læs / Too high car. Use exit [44] 46. Du kommer kørene i in lastil, og e gule lamper egyner at linke. a. Hva etyer et? (NB: Besvarelse me egne or se evt. ilag 5) Pers. % A) Min il er før høj og jeg skal køre fra (og lignene) 5 4 B) Min il er for høj (og lignene) C) Jeg skal køre fra (og lignene) D) GENERELLE SVAR formuleringer: - vær opmærksom på højen - højt læs/maks. 4.5 m - lastiler må maks. være 4.5m - HVIS lastil er for høj skal man køre fra og lignene Forkerte svar Besvarelser i alt Hva gør u? Pers. % Stopper min lastil og kører in til sien 3 2 Kører fra ve frakørsel Fortsætter i min lastil skiltet etyer ikke noget for mig Besvarelser i alt

24 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 4 Billee 23 Billee 9 4. Hva etyer enne firkantee lå tavle? Pers. % Motortrafikvej -2,5 km længere fremme 2 2 Der er to vognaner i mosatte køreretning -2,5 km længere fremme 0 8 To vognaner i egen køreretning me mulighe for overhaling -2,5 km længere fremme Anefalet overhaling for personiler -2,5 km længere fremme Besvarelser i alt Hva etyer enne firkantee lå tavle? Pers. % Motortrafikvej starter 3 2 Der er to vognaner me trafik i mosatte køreretning 2 2 To vognaner i egen køreretning me mulighe for overhaling 3 88 Anefalet overhaling for personiler Besvarelser i alt Hva etyer ette skilt? (NB: Besvarelse me egne or se ilag 5) Pers. % Rigtige svar: -2,5 km længere fremme liver vejen til 2 vognaner, 2 vejaner kommer snart i min retning, er uvies fra -2 vognaner, oelt vejane længere fremme, køreanen eler sig til 2 spor, uvielse til 2 køreaner mv Tvivlsomme/forkerte svar: Vejanen rejer til venstre, skift vognane, overhale 2,5 km, fletteregel længere fremme, er kommer en ekstra vejane e næste -2,5 km, at er kommer en ukørsel til vejen mv Besvarelser i alt

25 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 4 og illee 23 viser egge en ny ugave af en E6 tavle, er informerer ilisterne om, at er forue kommer to vognaner i egen køreretning me mulighe for overhaling. Forskellen er, at illee 4 viser tavlen me unertavle/ afstanstavle, fori tavlen står i en afstan af cirka km før, og her kan ilisten ennu ikke se e to kørespor i egen køreretning. Det kan ilisten til gengæl på illee 23, er viser starten på e to kørespor i egen køreretning me mulighe for overhaling. Svarforelingerne for e to eksempler viser, at 74 % forstår etyningen af tavlen første gang e ser en i en afstan af ca. km før e to vognaner i egen køreretning starter (Billee 4). Forståelsen af tavlen er ere (88 %), når en vises sammen me overgangen til strækningen me e to køreaner i egen køreretning. Billee 9 viser en eksisterene oplysningstavle E6, som i ag anvenes til at informere trafikanterne om, at er længere fremme uvies til to vognaner i egen køreretning me mulighe for overhaling. Tavlen er vist på nøjagtig samme ste som illee 4. For at teste forståelsen af en eksisterene tavle er er stillet et helt åent spørgsmål: Hva etyer ette skilt? Svarene viser, at minst 90 % af e aspurgte ve, hva tavlen etyer. For e siste 0 % af svarene er formuleringen enten forkert eller lit uklart, men et kan ikke uelukkes at et par af svarene, er er talt me i e 0 %, faktisk ækker over en rigtig forståelse. Konklusion: Resultaterne viser, at forståelsen af en eksisterene oplysningstavle E6 tilsynelaene er ere en en nye oplysningstavle. Det kan og ikke uelukkes, at forståelsen af en nye tavle vil kunne øges, når trafikanterne efter et stykke ti, har vænnet sig til en. 25

26 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 5 Billee 40 Symol: Bil / Tekst: Kørsel fraråes. Tekst: Bro lukket til kl Du kommer kørene mit på eftermiagen me in campingvogn. a. Hva etyer informationen? Pers. % Du må ikke køre over roen me in campingvogn 3 24 Du må got køre over roen me in campingvogn Besvarelser i alt Hva gør u? Pers. % Jeg kører in til sien og stopper 0 0 Jeg fortsætter og kører over roen 40 3 Jeg kører fra ve frakørsel 43 og afventer ere vejr Jeg kører frem til etalingsanlægget og venter på ny information Besvarelser i alt Du kommer kørene i in personil mit på eftermiagen. a. Hva etyer informationen? Pers. % Broen er lukket for campingvogne og høje køretøjer Broen er lukket for alle køretøjer Besvarelser i alt Hva gør u? Pers. % Jeg kører frem til etalingsanlægget og venter på ny information 66 5,5 Jeg fortsætter og kører over roen Jeg kører fra ve frakørsel 43 og afventer ere vejr Jeg stopper og holer in til sien 2,5 0 0 Besvarelser i alt

27 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 33 Billee 45 Symol: Bil / Tekst: Bro lukket til kl Tekst: Bro lukket for vinfølsomme køretøjer ånes kl Du kommer kørene mit på eftermiagen me in campingvogn. a. Hva etyer informationen? Pers. % Broen er lukket for campingvogne og høje køretøjer Broen er lukket for alle køretøjer Besvarelser i alt Hva gør u? Pers. % Jeg kører in til sien og stopper 6 5 Jeg fortsætter og kører over roen 2,5 Jeg kører fra ve frakørsel 43 og afventer ere vejr Jeg kører frem til etalingsanlægget og venter på ny information ,5 Besvarelser i alt Du er på tur me in campingvogn mit på eftermiagen. a. Hva etyer informationen? Pers. % Broen er lukket for alle køretøjer 2,5 Broen er lukket for campingvogne og høje køretøjer ,5 Besvarelser i alt Hva gør u? Pers. % Jeg kører fra ve frakørsel 43 og afventer ere vejr Jeg kører in til sien og stopper 2 2 Jeg kører frem til etalingsanlægget og venter på ny information Jeg fortsætter og kører over roen Besvarelser i alt

28 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billeerne 5, 40, 33 og 45 viser forskellige varianter af information til førere af vinfølsomme køretøjer før ro. Informationen på Billee 40 gæler for alle køretøjer, mens e tre anre gæler for e vinfølsomme køretøjer. Konklusion Resultaterne viser, at informationen på illee nr. 40 er klar og forståelig for næsten alle testpersonerne, iet 98 % svarer rigtigt, at roen er lukket for alle. Svarene på et opfølgene spørgsmål om, hva personilisten vil gøre i en viste situation, viser, at knapt halvelen (46 %) vil køre fra ve næste frakørsel og afvente ere vejr, mens lit over halvelen (5,5 %) vil køre frem til etalingsanlægget og vente på ny information. Informationen på illee 5 forstås af 7 % af e aspurgte. Der er tale om, at kørsel over roen fraråes for vinfølsomme køretøjer, men e må got køre over roen. I enne situation vil knapt /3 af e aspurgte fortsætte kørslen me campingvogn over roen. Cirka /3 vil køre fra ve næste frakørsel, og en siste /3 vil køre frem til etalingsanlægget og vente på ny information. Svarene viser, at informationen på illee 33 ikke er klar nok. Formålet me informationen er at fortælle ilisterne, at roen er lukket for vinfølsomme køretøjer frem til kl Halvelen tolker informationen, som om roen er lukket for alle køretøjer. Det tyer på, at et anvente symol for vinfølsomme køretøjer og tekst, som et samlet uska, ikke forstås særlig got. På et opfølgene spørgsmål om, hva e vil gøre i en aktuelle situation, svarer lit over halvelen (54 %) at e vil køre fra me campingvognen ve næste frakørsel og afvente ere vejr. Hele 38 % svarer, at e vil køre frem til etalingsanlægget me campingvognen og afvente ny information. Det siste vil ikke være så heligt i enne situation, a campingvogne og anre vinfølsomme køretøjer hurtigt kan hoe sig op og lokere for e køretøjer, er ellers har mulighe for at køre over roen. Buskaet på illee 45 forstås langt ere en alternativet på illee 33. Informationen på e to illeer er en samme, nemlig at roen er lukket for e vinfølsomme køretøjer frem til kl Informationen i ette eksempel gives i form af en klar tekst, og svarene viser a også, at stort set alle e aspurgte (98 %) forstår uskaet. På et opfølgene spørgsmål om, hva e vil gøre i en givne situation, hvor e kommer kørene me campingvognen spænt ag på, svarer cirka 2/3, at e vil køre fra ve næste frakørsel og afvente ere vejr. Dog er er fortsat en relativ stor anel (30 %), er svarer, at e vil køre frem til etalingsanlægget og afvente ny information. En enkelt testperson kommenteree, at teksten på illee 45 er lang og svær at læse, hvis man er orlin eller ulæning. 28

29 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 6 Billee 34 Symol: il og lille vinpose Symol: vinpose 6 og 34. Hva etyer ette skilt? Billee 6 Pers. Billee 6 % Billee 34 Pers. Billee 34 % Sievin Lette køretøjer må ikke køre over roen på grun af fare for at vælte Sievin - Lastiler må ikke køre over roen på grun af fare for at vælte Sievin Forsigtig kørsel tilråes Besvarelser i alt Billee 4 Billee 47 Symol: vinpose. Tekst: Vinstø Symol: vinpose. Tekst: Vinstø. Gule lamper. 4 og 47. Hva etyer ette skilt? Vinstø kan forekomme. Lette køretøjer må ikke køre over roen på grun af fare for at vælte Vinstø kan forekomme. Lastiler må ikke køre over roen på grun af fare for at vælte Vinstø kan forekomme Forsigtig kørsel tilråes Billee 4 Pers. Billee 4 % Billee 47 Pers. Billee 47 % Besvarelser i alt

30 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Trafikantinformationen, er ønskes givet ve rug af e elektroniske VMS tavler vist på e fire illeer 6, 34, 4 og 47, hanler alle om avarsel for sievin og vinstø. Konklusion Svarene viser, at alle 4 eksempler har en høj gra af forståelse, iet alle e aspurgte umærket forstår, at et hanler om avarsel om sievin og vinstø. Symolet me en væltene il på illee 6 synes at iringe mere forvirring en afklaring i uskaet. Det samme synes at være tilfælet, når er tilføjes to gule lamper i eksemplet på illee 47. Det er helt klart vinposen som symol, er forstås est. Den giver 00 % rigtige svar åe til illeeksempel 34 og 4. Flere testpersoner pegee på, at vinposen på en elektroniske tavle skal have samme retning som en rigtige vinpose og erme vise en aktuelle vinretning. Flere testpersoner gav utryk for, at symolet anvent på illee 6 ikke er et særlig got symol. Det kan være svært at se, hva et egentlig forestiller. Posen er ere. 30

31 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 22 Billee 42 (Kommer a vej vist me fe streg) (Kommer a vej vist me tyn streg) 22. Du er på vej mo et krys. Hvilken vigepligt forventer u at have i kryset? Pers. % Ingen vigepligt Højrevigepligt 7 5 Uetinget vigepligt Besvarelser i alt Du er på vej mo et krys. Hvilken vigepligt forventer u at have i kryset? Pers. % Ingen vigepligt 3 2,5 Højrevigepligt 7 5,5 Uetinget vigepligt Besvarelser i alt Diagramorienteringstavlen på illeerne 22 og 42 samt illee 36 og 48 informerer ilisten om, at han/hun er på vej frem imo et krys. De to krysene veje er vist me en fe og en tyn streg for at illustrere, hvilken af e to veje, er er en overornee vej. Hvis e to streger er lige tykke, er et to overornee veje, er kryser hinanen. Der er rejst tvivl om, hvorvit trafikanterne opfatter og forstår enne grafiske information. Svarene i relation til illee 22 og 42 viser, at en meget stor el af trafikanterne opfatter og forstår en grafiske information, er ligger i stregtykkelsen. Dette ekræftes af svarresultaterne i relation til illee 48. 3

32 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 36 (Stregtykkelser er lige fee) 36. Du er på vej mo et krys. Hvilken vigepligt forventer u at have i kryset? Pers. % Uetinget vigepligt Ingen vigepligt Højrevigepligt Anet: lyskrys, lysregulering, runkørsel, lyssignal Besvarelser i alt Diagramorienteringstavlen på illee 36, hvor stregtykkelserne er ens, illustrerer at et er to overornee veje, er kryser hinanen. I ette tilfæle kan trafikanten ikke på forhån vie, hvoran vigepligtforholene er. Såant et krys vil ofte være signalreguleret. Svarene viser en stor sprening på e forskellige svarkategorier. Konklusion Resultaterne viser, at langt e fleste trafikanter opfatter og forstår en grafiske information, er ligger i rug af forskellige stregtykkelser på iagramorienteringstavlerne, når iagrammet viser et krys mellem en tyk og en tyn streg. Svarene viser også, at forståelsen om forventet vigepligt er est for situationen, hvor trafikanten kører på en tyne vej frem mo kryset. Det hænger muligvis sammen me, at forskellen i stregtykkelse fremtræer visuelt klarest for enne situation. Til gengæl giver en iagramorienteringstavle, er viser et krys me to lige tykke streger, stor variation og usikkerhe me hensyn til, hvilken vigepligt trafikanten kan forvente i kryset. 32

33 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee Har stregtykkelsen på ette skilt nogen etyning? Pers. % Nej, stregtykkelsen er tilfælig og etyer ikke noget 3 2 Ja Besvarelser i alt Hvis jeg kører på vejen vist me tyn streg etyer et: Pers. % Efter kryset liver vejen smal me kun én vognane Jeg kan forvente at have uetinget vigepligt i kryset 8 95 Jeg kan forvente at have højrevigepligt i kryset 4 3 Jeg kan forvente, at e krysene har vigepligt for mig 0 0 Besvarelser i alt Hvis jeg kører på vejen vist me tyk streg etyer et: Pers. % Efter kryset liver vejen smal me kun én vognane 2,5 Jeg kan forvente at have uetinget vigepligt i kryset 9 7 Jeg kan forvente at have højrevigepligt i kryset 7 5,5 Jeg kan forvente, at e krysene har vigepligt for mig Besvarelser i alt Tre u af e 22, er svarer ekræftene på, hvorvit stregtykkelsen har nogen etyning, giver mefølgene kommentar: Der kommer en større vej/reere vej, Kommer til efæret vej/krys, Primærvejen/sekunærvejen. 33

34 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 26 Billee 27 Billee 28 Tekst: Bymiten Tekst: Mitpunktplasen Tekst: Bymiten Billee 29 Billee 30 Billee 3 Tekst: Nykøing Mitpunkt Tekst: Mitpunktplasen Tekst: Nykøing Mitpunkt 26-27: Hva sto er på skiltet? Pers. % 26: Bymiten 6 90 Bymite 8 6 Byminet, Bymite, Bytmiten, Mitymiten 4 3 Besvarelser i alt : Mitpunkt(s)plasen Mitpunktplas 2 2 Bymitpunkt, Mitpunkt, mitpunktparkering, Mit--, el. lign Besvarelser i alt

35 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler 28 3: Hva sto er på skiltet? Pers. % 28: Bymiten Bymite Bymit, Bymiten, Bymitte, Bymyst 5 4 Besvarelser i alt : Nykøing Mitpunkt 8 92 Nykøing Bymite, Nykøing Mity, Nykøing, By el. lign Besvarelser I alt : Mitpunkt(s)plasen Mitpungtplas, Mitpunkplas 2 2 Mityplas, Mitpunktplasen, Mitpunktparkering 3 2 Besvarelser i alt : Nykøing Mitpunkt By, Nykøing, Nykøing Bymiten, Mitpunktsplasen el. lign 6 5 Besvarelser I alt De seks illeer viser tre forskellige tekster. Alle tre tekster vises loret og vanret. Visningen varer 2 sekuner. Derefter slukkes illeet til sort skærm. Testpersonerne er et om efterfølgene at neskrive et, er sto på skiltet. Konklusion Sammenligning af svarene for e vanrette og e lorette visninger tyer på en lit større anel rigtige svar for e vanrette tekster men forskellene er ikke store. Det kan ikke uelukkes, at er sker en vis oplæring unervejs, så testpersonerne måske har lettere ve at svare på e siste en e første eksempler. Bymiten vist loret kontra vanret læses i 90 % kontra 95 % tilfæle rigtigt. Hvis svaret Bymite inklueres som rigtigt svar, er er 96 % rigtige svar på egge visninger og erme er er ingen forskel på vanret og loret. Mitpunktplasen vist loret kontra vanret læses i 82 % kontra 95 % tilfæle rigtigt. Nykøing Mitpunkt vist loret kontra vanret læses i 92 % kontra 95 % tilfæle rigtigt. 35

36 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 32 Billee 43 (Ingen vigepligtstavle opsat) (Vigepligtstavle på signalstaner) 32. Signalet er ue af rift. Har u vigepligt her for en krysene trafik? Ja, jeg har uetinget vigepligt og skal hole tilage for trafik i egge retninger Pers. % 2 6 Nej, en krysene trafik har uetinget vigepligt og holer tilage for mig 5 4 Ja, jeg har højrevigepligt Besvarelser i alt Signalet er ue af rift. Har u vigepligt her for en krysene trafik? Ja, jeg har uetinget vigepligt og skal hole tilage for trafik i egge retninger Pers. % Nej, en krysene trafik har uetinget vigepligt og holer tilage for mig 3 2 Ja, jeg har højrevigepligt Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at for situationen uen trekantstavle, svarer 80 % af e aspurgte, at e har højrevigepligt, hvis signalet går i sort. Hertil kommer, at 6 % tror, at e har uetinget vigepligt. Denne misforståelse giver og næppe anlening til sikkerhesprolemer, tværtimo. For situationen me trekantstavle ser et knapt så got u. Kun 62 % af e aspurgte svarer rigtig me hensyn til, at e har uetinget vigepligt, hvis lyssignalet er ue af rift. Hertil kommer 36 %, er tror, at e kun har højrevigepligt. Det siste kan være et prolem for trafiksikkerheen, hvis e forventer at trafikken fra venstre holer tilage. Det ør på enne aggrun overvejes, om trekantstavlerne fortsat skal opsættes i signalreguleree krys. 36

37 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 35 Tekst: Ænret signalskifte 35a. Hva etyer skiltet? (NB: Besvarelse me egne or se evt. ilag 5) Pers. % Signalskiftet er ænret (formuleret på forskellig vis) Tvivlsomme/forkerte svar: Giv agt, vejareje, signal skifter automatisk, nyt krys, lyskrys, ikke normal lysregulering, kør efter forholene, ænret ve urykning, signal uregelmæssigt mv Besvarelser i alt Hva kan u ruge informationen til? (NB: Besvarelse me egne or) Pers. % Svar er verører opmærksomhe: Skærpet opmærksomhe, agtpågivenhe, avarsel til e er kører er ofte, forsigtig kørsel, rart at vie hvis man kommer er hver ag el.lign. Svar er verører signalskiftet: Lyset er ænret, lys kører ikke normalt, lyset er anerlees, ænring i trafikafvikling, forstå evt. lang venteti, tien er ænret, kort grøn ti, varieret venteti el.lign. Anre svar: Fortsætte, giver overlik i trafikken, krysene trafik, måske hole tilage for vejareje, om man skal hole for røt for urykning, tilpasse hastighe, til at fine en anen vej ,5 7 5,5 Ingenting Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at 72 % af e aspurgte enten ikke ve, hva tavlen etyer eller fejltolker tavlens etyning. 28 % svarer rigtigt, at signalskiftet er ænret. På tavlen står er skrevet ænret signalskifte. At er svares rigtigt på spørgsmålet etyer erfor ikke nøvenigvis, at trafikanterne forstår en yere mening me informationen. 58 % svarer a også, at e enten ikke ve, hva e kan ruge informationen til eller, at e ikke kan ruge en til noget. De siste 42 % giver mange forskellige svar. Det viser, at tavlens informationsinhol overlaer til trafikanterne selv at gætte på, hva meningen er, og hva e eventuelt kan ruge et til. 37

38 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee Du kører i in personil, og u er lige kørt u af et yområe. a. Hva etyer ette skilt? Pers. % Forut at køre hurtigere en 60 km/t 6 2 Forut for lastiler at køre hurtigere en 60 km/t Anefalet hastighe på 60 km/t 05 8 Forut at køre langsommere en 60 km/t Besvarelser i alt Hvor hurtigt må u maksimalt køre i in personil her? Pers. % 50 km/t km/t km/t km/t Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at 8 % af e aspurgte forstår tavlens uska om anefalet hastighe på 60 km/t. Svarene viser også, at er er et markant forståelsesprolem me hensyn til forskellen mellem anefalet hastighe (oplysningstavle) og en hastighesgrænse (forustavle). På spørgsmål a) er er sålees 2 %, er svarer at et er forut at køre mere en 60 km/t og på spørgsmål ) er er 29 %, er svarer at man maksimalt må køre 60 km/t. 38

39 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee Du kører fortsat uenfor yområe. a. Hva etyer skiltet? (NB. Besvarelse me egne or se evt. ilag 5) Rigtige svar: Anefalet hastighe på 60 km/t ophører, nu ophører tiligere anefalet hastighe om at køre 60 km/t, anefaler ikke længere 60 km/t, et tilråes ikke længere at køre 60 km/t el. lign. Forkerte/ tvivlsomme svar: Ophører forut at køre langsommere en 60 km/t, ophævelse af max 60 km/t, ny tilla fart 80 km/t, må ikke køre 60 km/t længere, man må ikke køre uner 60 km/t, køre op til 80 km/t, hastighesegrænsningen ophører, hastighe på 60 km/t skal ikke længere overholes el. lign. Pers. % Besvarelser i alt Hvor hurtigt må u maksimalt køre i in personil, når u har passeret ette skilt? Pers. % 50 km/t km/t km/t km/t Besvarelser i alt Konklusion Resultaterne viser, at selvom et kun er 6 %, er svarer helt rigtigt me hensyn til, hva tavlen etyer (en anefalee hastighe på 60 km/t ophører), er e fleste (9 %) helt klar over, at e efter passage af skiltet maksimalt må køre 80 km/t. En stor el af svarene på spørgsmål a) me hensyn til hva tavlen etyer, afslører igen prolemet me manglene vien om forskellen mellem anefalet hastighe og hastighesgrænser som et foru. 39

40 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 44 44a. Hva etyer ette skilt? Pers. % Beoelsesområe. Fogængere skal vige for kørene 4 3 Børn på vejen. Fogængere skal vige for kørene 6 5 Ophol på vejen er tillat i ette områe. Kørene skal vige for fogængere Stillevej. Kørene skal vige for fogængere Besvarelser i alt Hvor hurtigt må u køre her? (NB: Besvarelse me egne or) Pers. % Lavere en 5 km/t km/t ] km/t ] km/t [40-50] km/t 20 6 Langsomt Efter forholene 7 5 Besvarelser i alt c. Er er særlige regler for, hvoran u må parkere i områet? Pers. % Nej, er er ingen særlige regler. Alminelige regler gæler også her Ja, parkering er kun tillat langs kantsten Ja, parkering er kun tillat i afmærkee åse Besvarelser i alt

41 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Konklusion: Resultaterne viser, at er er prolemer me trafikanternes forståelse af tavlens etyning og hvilke regler, er gæler i lege/ophols zoner, åe me hensyn til hastigheer og parkering. Det er sålees kun 70 %, er svarer helt rigtigt me hensyn til tavlens etyning. Hele 2 % svarer, at tavlen etyer stillevej. Det er et prolem, fori reglerne for stillevej og reglerne for lege/opholszoner er ret forskellige. Svarene afslører et stort ukenska lant trafikanterne me hensyn til, hvor hurtigt er må køres i lege/opholsområer. Kun 29 % kan svare helt rigtigt på spørgsmålet om, hvor hurtigt iler må køre i en lege/opholszone. Halvelen (50 %) svarer, at er må køres me hastigheer på over 20 km/t og 6 % svarer, at er må køres me hastigheer mellem km/t. Resultaterne afslører også, at kenskaet til parkeringsreglerne er mangelfule. Over halvelen af e aspurgte svarer sålees, at er ikke gæler særlige regler i såanne områer. Kun 49 % svarer rigtigt. 4

42 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 49 Billeet viser teksten: Hva er vinfølsomme køretøjer? 49: Hva er vinfølsomme køretøjer? Nævn to eksempler: NB: Besvarelse me egne or Pers. % Eksempel : Campingvogn Lastiler 8,5 Høje køretøjer, kran 6 4,5 Lastiler: m. højt læs, uen last, høje/lette 3 2 Lette køretøjer MC Ellert Besvarelser i alt : Hva er vinfølsomme køretøjer? Nævn to eksempler: NB: Besvarelse me egne or Pers. % Eksempel 2: Lastiler Høje køretøjer, høje lastiler, lastil m. hænger 20 6 Høj lastil: u/læs, u/last, let last, lav last 4 Høje/lette køretøjer, høje/lette lastiler, minre lastiler, lastil m/pressening 8 6 Varevogne/kassevogne, tom kassevogn 0 8 Campingvogn, camper 9 7 Trailer 4 3 Busser 5 4 Biler uner 3500 kg. 2 2 Lette køretøjer 3 2 Højt læsset il MC Besvarelser i alt

43 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Billee 50 Billeet viser kun teksten: Hva er lette køretøjer? 50: Hva er lette køretøjer? Nævn to eksempler: NB: Besvarelse me egne or Pers. % Eksempel Campingvogne, camper Personiler, alm. køretøjer, lette iler 2 7 Høje lastiler, høje/lette lastiler, lastil me tomt læs 6 5 Små varevogne, kassevogne, tomme kassevogne 4 3 Anhænger, trailer 2 2 MC Knallert Cykel Besvarelser i alt : Hva er lette køretøjer? Nævn to eksempler: NB: Besvarelse me egne or Pers. % Eksempel 2 Campingvogne, camper 4 4 Personiler, personiler uner 3500 kg, større iler u/læs Minre lastiler, høje/lette lastiler, tomme/ulastee lastiler Små iler, illige iler, personil <000 kg 6 5,5 Høje/store varevogne, tomme vareiler, minius 7 6 Anhænger, trailer 9 8,5 MC 5 4 Knallert/knallert Cykel 3 3 Bus 3 3 Lille akseltryk 2 2 Besvarelser i alt

44 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Som supplement til 2 eksempler som er optalt i taellerne herover, nævnes esuen: scootere, ellerter, små varevogne uner 3500 kg, løehjul, rulleskøjter. Svarene på e to spørgsmål stillet til illeerne 49 og 50 tyer på, at etegnelsen vinfølsomme køretøjer forstås ere en lette køretøjer. Det ses lant anet, at nogle svarpersoner sammenlaner etegnelsen lette køretøjer me lette trafikanter, er i anre sammenhænge anvenes som fællesetegnelse for fogængere og tohjulee trafikanter. 44

45 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler 4. Referencer [] Trafikanters forståelse af færselstavler. Vejirektoratet. Vejregelforereene rapport nr., 2002 [2] Dimensionsgivene køretøj. Teknisk rapport.. Marts

46 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler 46

47 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Bilag. Spørgeskema Det uleveree spørgeskema, som testpersonerne har ufylt uner fremvisningen af illeserien, som er vist i ilag 3. 47

48 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Spørgeskema - Skiltetest 9. Oktoer Hvilket år er u føt? 2. Har u kørekort til personil? JA NEJ (sæt krys) Hvis JA: I hvor mange år har u haft kørekort til personil? år 3. Har u kørekort til lastil? JA NEJ (sæt krys) Hvis JA: I hvor mange år har u haft kørekort til lastil? år Billee Hva etyer ette skilt? Sievin - Lette køretøjer må ikke køre over roen på grun af fare for at vælte Sievin - Lastiler må ikke køre over roen på grun af fare for at vælte Sievin Forsigtig kørsel tilråes Billee 2 Hva etyer ette skilt? Overækket lastilparkering 250 m fremme Transportcenter 250 m fremme Lav ro ve Taulov 250 m fremme Servicecenter me tankstation, utik og motel Billee 3 Hva etyer ette skilt? Der er 5 afmærkee P-plaser på torvet Der er 5 leige P-plaser Gratis parkering i 5 minutter på torvet Billee 4 Hva etyer et sorte skilt me et P? Jeg må parkere her i e afmærkee åse Jeg må ikke parkere her 48

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 28 DEL I Lene Herrstedt Juli 28 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Tavler

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

REGULARITET AF LØSNINGER M.M.

REGULARITET AF LØSNINGER M.M. REGULARITET AF LØSNINGER M.M. E. SKIBSTED Inhol 1. Plan og forusætninger 1 2. Generalisering af [B, Theorem 3.8] 1 3. Autonomt tilfæle 3 3.1. Mængen D er åben 3 3.2. Strømmen er kontinuert på D 4 4. Tisafhængige

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m OM SELVINDUKTION Spoler finer mange anvenelser; fra elefiltre i højtalere til afstemte kresløb i raiomotagere, men spolen optræer også ve tråviklee mostane og for tilleningen til enhver komponent. Selv

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 01.02.10

Hjemmeopgavesæt 01.02.10 Rami Kaoura Matematik A Dato 01.0.010 Hjemmeopgavesæt 01.0.10 Navn: Rami Kaoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Vejleer: Jørn Christian Bentsen Skole: Roskile tekniske gymnasium, Htx Dato: 01.0.010 1 Rami

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

Elementære funktioner

Elementære funktioner enote 14 1 enote 14 Elementære funktioner I enne enote vil vi els repetere nogle af e basale egenskaber for et uvalg af e (fra gymnasiet) velkente funktioner f (x) af én reel variabel x, og els introucere

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Trafikministeriet TEMA. - En model for transporters emissioner. Brugermanual version 2.0. April 1996

Trafikministeriet TEMA. - En model for transporters emissioner. Brugermanual version 2.0. April 1996 Trafikministeriet TEMA - En moel for transporters emissioner Brugermanual version 2.0 April 1996 Trafikministeriet TEMA - En moel for transporters emissioner Brugermanual version 2.0 April 1996 Rapport

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

Det Lille Big Bang. Indespærrede kvarker og gluoner Det grundlæggende sigte med de store kollisionsforsøg er at

Det Lille Big Bang. Indespærrede kvarker og gluoner Det grundlæggende sigte med de store kollisionsforsøg er at A k t e l N a t r v i e n s k a b 1 2 0 0 1 19 Det Lille Big Bang Ve kernekollisioner i speracceleratoren, RHIC, har forskere skabt stofområer me temperatrer over 1000 milliarer graer. Håbet me forsøgene

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

2x MA skr. årsprøve

2x MA skr. årsprøve MA skr. årsprøve 8.0.08 Prøven uen hjælpemiler Opg. + = 0 ( ) + = 0 I parentesen står et anengraspolynomium. Det har = = 9 + og erme røerne = = og = = Af nulregelen ses at også 0 er en løsning, så

Læs mere

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb FRIAFIT - Fittings til afløb 1 Januar 2015-1. Ugave FRIAFIT er et got alternativ til traitionelle materialer som beton, PVC til afløb. Fittings er me fritliggene svejsetråe for optimal varmeoverførsel.

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Konusdrejning. Angivelse af konusitet. Konusberegninger ved hjælp af formler. Konusdrejning

Konusdrejning. Angivelse af konusitet. Konusberegninger ved hjælp af formler. Konusdrejning Konusrejning Konusrejning Angiese af konusitet Angieser En konus kan angies e f.eks. konus 1:4, s. at for her 4 mm af konusens ænge foranrer iameteren sig 1 mm. Tinærmet æri Forskeen er uen praktisk betyning

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker)

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Test 2015 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 18. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel:

Læs mere

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c Anneks A:last å teltkonstruktioner A.1 Baggrun Eter ugivelsen a Vejlening om certiiceringsorning og byggesagsbeanling a transortable telte og konstruktioner, august 014 ar røtelser me e involveree arter

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejlening til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, oråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er en sævanlige ligevægtsbetingelse or varemarkeet i en lukket økonomi. Ligning (2) er

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2015

AFRICA TOURS JULECUP 2015 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2015 LØRDAG DE 19. DECEMBER U9 D & U11 ABCD VD! Vin Christinna Peersens trøje me autograf Vin Danmarkssafari for 4 personer i Ree Park (væri: 3.600

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

Bilag 3 til Offentlig fremlæggelse af forslag til Klimatilpasningsplan Kopier af de indkomne bemærkninger

Bilag 3 til Offentlig fremlæggelse af forslag til Klimatilpasningsplan Kopier af de indkomne bemærkninger Bilag 3 til Offentlig fremlæggelse af forslag til Klimatilpasningsplan Kopier af e inkomne bemærkninger Fra: Charlotte Gottlieb [mailto:chagottli@yahoo.k] Sent: 13. november 2013 12:58 Til: MTM-PlanlegningogByggeri

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97

Brug af regneark til beregninger, statistik og grafisk afbildning. Excel 97 Brug f regnerk til eregninger, sttistik og grfisk filning Exel 97 pril 2003 * St Om vurering f tlmterile sie 1 I Definitioner BLOK En eller flere eller eller rækker eller kolonner MARKER BLOK Peg på øverste

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

VZ-ventiler 2/3/4-vejs

VZ-ventiler 2/3/4-vejs Beskrivelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ-ventiler er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til regulering af varmt og/eller kolt van i fan coil units og små vekslere i varme- og kølesystemer. Ventilerne kan bruges

Læs mere

VZ-ventiler 2/3/4-vejs

VZ-ventiler 2/3/4-vejs Beskrivelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ-ventiler er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til regulering af varmt og/eller kolt van i fan coil units og små vekslere i varme- og kølesystemer. Ventilerne kan bruges

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker)

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker) Konstruktion IIIb, gang (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af enearmering

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Chalice LV/MV. Konkurrencedygtige kvalitetsdownlights til 12V og 230V

Chalice LV/MV. Konkurrencedygtige kvalitetsdownlights til 12V og 230V Calice LV/MV Konkurrenceygtige kvalitetsownligts til 12V og 230V Calice LV En serie inbyggee 12V ownligts for 35W eller 50W lavvolt alogen lyskiler 1. 2. 3. 4. Dekorativ belysning til butikker, ustillings-

Læs mere

Sommerbus i Frederikshavn

Sommerbus i Frederikshavn Sommerbus i Freerikshavn Kørepl 2016 Hvor skal u spise sommerens første is...? 1 NorjyllsTrikselskab.k Inhol Hvor finer u fra A til B Billet på mobilen Priser Betalling NT Travel pass Linje 14 - Palmestren

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006 Matematik - September Afleveret. 7/ - 6 Opgave For at lave en paremeterfremstilling for en ret linje, så skal jeg bruge et punkt på linjen, og en retningsvektor. Punktet kener jeg a jeg får opgivet to

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere