VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY"

Transkript

1 LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter fra datoen for DIT køb af en ny (den GRATIS SUPPORTORDNING ). FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL DE TJENESTER, SOM ER TILGÆNGELIGE UNDER DEN GRATIS SUPPORTORDNING FRA BLACKBERRY SKAL DU: (1) GENNEMFØRE REGISTRERINGSPROCESSEN FOR DEN GRATIS KUNDESUPPORTORDNINGS KONTO ( DIN KONTO FOR GRATIS ORDNING ); OG (2) ACCEPTERE AFTALEN VEDRØRENDE DEN GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR DIN PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY ( AFTALEN ). AFTALEN BESTÅR AF BLACKBERRYS POLITIK FOR PRIVATLIVETS FRED, DEN AKTUELLE BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE, DER GÆLDER FOR DIG ( BBSLA ), SOM ER DEN AFTALE, UNDER HVILKEN BLACKBERRY STILLER BLACKBERRY-SOFTWARE OG -TJENESTER TIL RÅDIGHED FOR BLACKBERRY SOLUTION (TIDLIGERE BENÆVNT SOM BLACKBERRY SOFTWARELICENSAFTALEN) MED DE ÆNDRINGER, SOM ER INDEHOLDT I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DEN GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR DENNE PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY ( VILKÅRENE OG BETINGELSERNE ). Forvis DIG om, at DU har modtaget disse VILKÅR OG BETINGELSER, BLACKBERRYs politik for privatlivets fred og BBSLA-licensaftalen, inden du godkender og accepterer AFTALEN. DU finder BLACKBERRYs politik for privatlivets fred på og DU finder BBSLA-licensaftalen på AFTALEN udgør en juridisk bindende aftale mellem DIG personligt, eller hvis DU har fuldmagt til at handle på vegne af DIN virksomhed eller en anden enhed, så mellem den enhed, på hvis vegne DU handler, (i begge tilfælde DU eller DIG ) og BlackBerry Limited eller dennes datterselskab eller tilknyttede selskab, som står angivet i den BBSLA-licensaftale, der gælder i DIN jurisdiktion ( BLACKBERRY ) i forbindelse med DIN adgang til og brug af DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING og af SUPPORTTJENESTERNE (som defineret i underpunkt 5(a) herunder), der leveres som en del af eller under DEN GRATIS SUPPORTORDNING. Både DU og BLACKBERRY benævnes herefter som en PART og under ét som PARTERNE. Software leveret til DIG af BLACKBERRY vedrørende SUPPORTTJENESTERNE er SOFTWARE, og SUPPORTTJENESTERNE er TJENESTER, og de udgør en del af DIN BLACKBERRY SOLUTION, således som disse termer er defineret i BBSLA-licensaftalen. 1. AFTALE. AFTALEN INDGÅS VED: (I) AT DU MUNDTLIGT TILKENDEGIVER DIN ACCEPT OVER FOR BLACKBERRY; (II) AT DU TIL BLACKBERRY SENDER EN SVARMAIL MED JEG ACCEPTERER ; ELLER (III) VED, AT DU FOR AT FÅ SUPPORTTJENESTER FRA BLACKBERRY BEKRÆFTER, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF AFTALEN, OG AT DU VIL OVERHOLDE DENNE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE AFTALEN, KAN DU IKKE TILMELDE DIG, FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE SUPPORTTJENESTERNE. Hvis DU har spørgsmål eller er i tvivl om AFTALEN, bedes DU kontakte BLACKBERRY på 2. Myndighedsalder. DU SKAL BÅDE VÆRE: (A) MINDST ATTEN (18) ÅR; OG (B) HAVE DEN MYNDIGHEDSALDER, DER GÆLDER IFØLGE LOVEN I DIN JURISDIKTION, FOR AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER FOR AT FÅ DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING.

2 3. Definitioner. Alle de termer, der er skrevet med stort i disse VILKÅR OG BETINGELSER skal have den betydning, som står angivet i BBSLA-licensaftalen, medmindre andet står angivet i nærværende VILKÅR OG BETINGELSER. 4. Gyldighed af DEN GRATIS SUPPORTORDNING. DEN GRATIS SUPPORTORDNING er gyldig og tilbydes til DIG i lande, hvor BLACKBERRY i øjeblikket kun leverer SUPPORTTJENESTER til nye DÆKKEDE PRODUKTER (som defineret i underpunkt 5(a) herunder), forudsat at DU får DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING, inden DÆKNINGSPERIODEN (som defineret i punkt 6 herunder) udløber. I de tilfælde, hvor DU får SUPPORTTJENESTER i et land uden for DIN JURISDIKTION, gælder disse VILKÅR OG BETINGELSER fortsat. Hvis du ønsker en oversigt over, hvor BLACKBERRY i øjeblikket leverer SUPPORTTJENESTER, kan DU gå til Hvis DU ønsker tjenester til andre BLACKBERRY-produkter, bedes DU gå til 5. SUPPORTTJENESTER (a) (b) Under den GRATIS SUPPORTORDNING vil BLACKBERRY, enten direkte eller gennem virksomhedens tjenesteudbydere, give DIG adgang til visse tekniske supporttjenester ene og alene i forbindelse med DIN (som er DIT BLAKKBERRY HANDHELD PRODUKT, således som denne term er defineret i BBSLA), den BLACKBERRY HANDHELD SOFTWARE, der er forudinstalleret i DIN PORSCHE DESIGN SMARPHONE FROM BLACKBERRY på det oprindelige tidspunkt for købet samt eventuelle opgraderinger leveret af BLACKBERRY eller opdateringer til den BLACKBERRY HANDHELD SOFTWARE og det medfølgende hardware-tilbehør, som er indeholdt i den originale indpakning fra BLACKBERRY til DIN PORSCHE DESIGN SMARTPHONE (benævnt under ét det DÆKKEDE PRODUKT ) i DÆKNINGSPERIODEN som defineret i punkt 6 herunder ( SUPPORTTJENESTERNE ). DET DÆKKEDE PRODUKT UDELUKKER UDTRYKKELIGT TREDJEPARTSELEMENTER, SOM EVENTUELT ER FORUDINSTALLERET PÅ DET. SUPPORTTJENESTERNE kan stilles til DIN rådighed pr. telefon og/eller webchat.når BLACKBERRY og/eller virksomhedens serviceudbydere leverer SUPPORTTJENESTERNE, vil de forsøge at løse DINE problemer, som ligger inden for omfanget af de SUPPORTTJENESTER, der står anført i underpunkt 5(b) herunder, men kan ikke garantere en løsning. Omfanget af SUPPORTTJENESTERNE: SUPPORTTJENESTERNE omfatter svar på eller hjælp til: (i) generelle spørgsmål vedrørende det DÆKKEDE PRODUKTs kernefunktioner (med undtagelse af TREDJEPARTSELEMENTER) for at komme i gang og deres installation; (ii) forespørgsler vedrørende den GRATIS SUPPORTORDNING og SUPPORTTJENESTERNE generelt, herunder centrale tekniske supportfunktioner, registrering og adkomst; (iii) individuel tilpasning af DIT DÆKKEDE PRODUKT; (iv) teknisk assistance med enkel og avanceret problemsøgning og datagenoprettelse; (v) udlægning af fejlmeddelelser; og (vi) afgørelse af, hvornår det er nødvendigt at foretage reparation af DIT BLACKBERRY HANDHELD PRODUKT og/eller af det medfølgende tilbehør, som er indeholdt i den originale emballage til BLACKBERRY HANDHELD PRODUKTET. Med hensyn til BLACKBERRY HANDHELD SOFTWAREN yder BLACKBERRY kun support til den version af det pågældende element i BLACKBERRY HANDHELD PRODUKTET, som var gældende på det aktuelle tidspunkt og versionen umiddelbart forud for denne version.

3 (c) Begrænsninger: SUPPORTTJENESTERNE omfatter ikke: (i) (ii) (iii) (iv) (v) levering af support til problemer, der efter BLACKBERRYs eget skøn er opstået som følge af brug af det DÆKKEDE PRODUKT på anden vis end den, der er udtrykkeligt beskrevet i dokumentationen fra BLACKBERRY, herunder - men ikke begrænset til - problemer, der er opstået som følge af DIN brug eller ændring af det DÆKKEDE PRODUKT på en måde, som det DÆKKEDE PRODUKT ikke af BLACKBERRY er beregnet til at skulle bruges eller ændres tjenester, som er nødvendige for at løse problemer forårsaget af vedligeholdelse eller konfigurationsændringer foretaget i eller leveret til DIT DÆKKEDE PRODUKT af andre end BLACKBERRY problemer, der skyldes eksterne faktorer i forhold til BLACKBERRYs produkter, SOFTWARE og tjenester såsom: (1) TREDJEPARTSELEMENTER og/eller TREDJEPARTSTJENESTER, (2) det DÆKKEDE PRODUKTs manglende funktionsevne sammen med TREDJEPARTSELEMENTER og/eller TREDJEPARTSTJENESTER, (3) force majeure-begivenheder, herunder omstændigheder uden for kontrol, arbejdskonflikter, brand, miljøforhold eller andre begivenheder eller omstændigheder uden for BLACKBERRYs direkte kontrol) eller (4) TREDJEPARTSELEMENTER eller TREDJEPARTSTJENESTER, der er omfattet af DIT DÆKKEDE PRODUKT problemer vedrørende andre af BLACKBERRYs produkter, softwareprogrammer og tjenester, som ikke vedrører det DÆKKEDE PRODUKT eller DIN GRATIS SUPPORTORDNING. For tydelighedens skyld skal det understreges, at SUPPORTTJENESTERNE udtrykkeligt udelukker levering af oplysninger eller tjenester vedrørende BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER (BES) eller MOBILE VOICE SYSTEM (MVS) levering af support vedrørende brug, adgang, downloading, konfigurering og/eller fejlsøgning af TREDJEPARTSELEMENTER (vi) problemer vedrørende tab eller beskadigelse af data, herunder - men ikke begrænset til - datatab eller -beskadigelse under SUPPORTTJENESTERNE og (vii) reparation af hardwarefejl dækket af den begrænsede garanti for DIT DÆKKEDE PRODUKT. (d) Adgang og adgangstidspunkter: DU finder de senest opdaterede kontaktoplysninger for SUPPORTJENESTER, som gælder for DIG i DIT land, på Telefonnumre, webadresser, tidspunkter for telefonisk support og den måde (herunder sprog), hvorpå SUPPORTTJENESTERNE er gjort tilgængelige, besluttes (og kan ændres) af BLACKBERRY, efter BLACKBERRYs eget skøn, fra tid til anden. Hvis BLACKBERRY foretager ændringer af den slags, gælder punkt 13 herunder. DER KAN GÆLDE TAKSTER FOR LOKAL, NATIONAL, TREDJEPARTS TRÅDLØS, UDBYDER, ROAMING ELLER DATABRUG I FORBINDELSE MED OPKALD DU FORETAGER.

4 6. Dækningsperiode. BLACKBERRY stiller SUPPORTTJENESTERNE til DIN rådighed fra datoen for DIT køb af DIT BLACKBERRY HANDHELD PRODUKT, indtil udløbet af garantiperioden for DIT BLACKBERRY HANDHELD PRODUKT, således som den er angivet i DEN BEGRÆNSEDE BLACKBERRY HANDHELD GARANTI for DIT land. Du kan se dette på ( DÆKNINGSPERIODEN ); men SUPPORTTJENESTERNE begynder først, når DU får DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING. Hvis DU f.eks. får DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING og accepterer AFTALEN tredive (30) dage efter købet af DIT BLACKBERRY HANDHELD PRODUKT, reduceres DÆKNINGSPERIODEN med tredive (30) dage. BLACKBERRY TAGER INGEN BETALING FOR DIN BRUG AF SUPPORTTJENESTERNE ELLER DEN GRATIS SUPPORTORDNING I DÆKNINGSPERIODEN. DER KAN IMIDLERTID GÆLDE SÆRLIGE SENDETIDSTAKSTER (HERUNDER LANGDISTANCEOPKALD). Den GRATIS SUPPORTORDNING, herunder SUPPORTTJENESTERNE, kan ikke fornys. 7. DINE ansvar. DU accepterer (a) (b) at: (i) give rigtige, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om DIG, således som DU bliver bedt om på de registreringsformularer, der skal benyttes, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger vedrørende DIT DÆKKEDE PRODUKT, DINE kontaktoplysninger og DIN identifikation ( REGISTRERINGSDATA ); og (ii) vedligeholde og straks opdatere REGISTRERINGSDATAENE, så de altid er rigtige, nøjagtige, aktuelle og komplette; og at forsyne BLACKBERRY med oplysninger og/eller hjælp, som BLACKBERRY med rimelighed måtte anmode om eller have brug for til at kunne levere SUPPORTTJENESTERNE til DIG, diagnosticere problemer og på anden vis opfylde forpligtelserne under AFTALEN. Dette omfatter - men er ikke begrænset til - levering til BLACKBERRY på BLACKBERRYs anmodning af DIN PIN-kode, serienummer, operativsystemversion, installeret software, perifere enheder tilsluttet eller installeret på DIT DÆKKEDE PRODUKT, eventuelle logge, viste fejlmeddelelser, handlinger foretaget, inden DU stødte på problemerne med DIT DÆKKEDE PRODUKT, og skridt, som DU har taget for at løse problemet. 8. Sikkerhed vedrørende KONTO FOR GRATIS ORDNING. Når DU accepterer AFTALEN, vil DU blive bedt om at oplyse den adresse og andre REGISTRERINGSDATA, som DU ønsker skal være tilknyttet DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING som led i opfyldelsen af registreringsprocessen for DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING. Når DU har gennemført registreringen af DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING, får DU adgang til de SUPPORTTJENESTER, der leveres under DEN GRATIS SUPPORTORDNING. Hverken DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING eller DIN adgang til DEN GRATIS SUPPORTORDNING kan overdrages til andre personer. DU har ansvaret for at opretholde sikkerheden for DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING og det fulde ansvar for alle aktiviteter, der foregår under DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING. DU accepterer at give BLACKBERRY besked, så snart DU bliver opmærksom på uautoriseret brug af DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING eller andre brud på sikkerheden. Du godkender og accepterer, at BLACKBERRY under ingen omstændigheder påtager sig noget ansvar for tab eller beskadigelser, der måtte ske som følge af DIN manglende opfyldelse af ovenstående. 9. Personoplysninger. Enhver kommunikation, det være sig elektronisk eller på anden vis, med BLACKBERRY, BLACKBERRYs tilknyttede selskaber og/eller tjenesteudbydere kan blive optaget med henblik på uddannelse, kvalitetssikring, kundeservice og referencer. Ud over BLACKBERRYs politik for privatlivets fred og vilkårene og betingelserne i BBSLA-licensaftalen vedrørende personlige oplysninger har du også forstået og accepteret, at personoplysninger kan indsamles, bruges, behandles, overføres og lagres i Canada, USA og ethvert andet land, hvor BLACKBERRY, BLACKBERRYs tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere engageret af BLACKBERRY har faciliteter (kan også omfatte lande uden for EØS).

5 10. Varighed. Denne AFTALE og GRATIS SUPPORTORDNING skal gælde, indtil den der indtræffer først af følgende to situationer: (i) udløb af DÆKNINGSPERIODEN; eller (ii) opsigelse af AFTALEN i overensstemmelse med punkt 11 eller 12 herunder. 11. Opsigelse fra BLACKBERRYs side. Hvis DU bryder AFTALEN, kan BLACKBERRY (ud over alle andre rettigheder og midler, som AFTALEN indeholder i henhold til loven eller på anden vis) bringe AFTALEN (eller dele heraf) til ophør, annullere DIN GRATIS SUPPORTORDNING, DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING og ophøre med at levere SUPPORTTJENESTERNE. BLACKBERRY kan endvidere bringe AFTALEN eller den GRATIS SUPPORTORDNING, eller begge, til ophør, hvis virksomheden efter eget skøn finder det passende, når blot DU gives ti (10) dages skriftlig varsel til den e- mailadresse, DU har oplyst i forbindelse med DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING. DU accepterer endvidere, at BLACKBERRY ikke påtager sig noget ansvar over for DIG eller tredjepart for ophør af AFTALEN, DIN GRATIS SUPPORTORDNING, DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING eller for begrænsninger i DIN adgang til SUPPORTTJENESTERNE og/eller afbrydelser af brugen heraf. 12. Opsigelse fra DIN side. DU kan bringe DIN GRATIS SUPPORTORDNING, DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING og nærværende VILKÅR OG BETINGELSER til ophør når som helst og af en hvilken som helst årsag. Hvis du ønsker at bringe DIN GRATIS SUPPORTORDNING, DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING og nærværende VILKÅR OG BETINGELSER til ophør, kan du gøre et af følgende: (a) ringe til BLACKBERRY på det telefonnummer for SUPPORTTJENESTER, der gælder for DIT land, og som du finder på og meddele en BLACKBERRY repræsentant dit ønske om at bringe AFTALEN til ophør eller (b) sende en skriftlig meddelelse til BLACKBERRY med DIT ønske om at bringe AFTALEN til ophør pr. post til 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada, N2K 0A7. DIN OPSIGELSE PR. ER IKKE TILSTRÆKKELIG TIL AT BRINGE DIN GRATIS SUPPORTORDNING, DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING OG NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER TIL OPHØR. Efter en sådan opsigelse fra DIN side, ophører DIN ret til at bruge SUPPORTTJENESTERNE med forbehold af AFTALENS bestemmelser for fortsat gyldighed. 13. Ret til ændring. Ud over den måde, hvorpå BLACKBERRY opdaterer eller reviderer BBSLAlicensaftalen eller BLACKBERRYs politik for privatlivets fred, forbeholder BLACKBERRY sig retten til efter eget skøn at opdatere eller revidere nærværende VILKÅR OG BETINGELSER fra tid til anden og kan informere DIG om sådanne opdateringer og revideringer vha. passende midler, herunder - men ikke begrænset til - ved at lægge opdateringerne og/eller revideringerne ud på BLACKBERRYs website på eller sende dem pr. til den adresse, som DU har opgivet til DIN KONTO FOR DEN GRATIS ORDNING. DU bekræfter, at DU vil gennemse AFTALEN ved meddelelse om opdatering og/eller revidering for at sikre, at DU hele tiden er bekendt med de SUPPORTTJENESTER, som leveres til DIG i overensstemmelse med AFTALEN. Din brug af SUPPORTTJENESTERNE (herunder opfølgning i forbindelse med en "open ticket") efter meddelelse om sådanne opdateringer og/eller revideringer af AFTALEN gør det ud for DIN accept af disse ændringer. Væsentlige ændringer af AFTALEN har ikke tilbagevirkende kraft, hvad angår krav eller tvister i forbindelse med AFTALEN, som opstod forud for en sådan ændring. 14. Konflikt. Hvis et af punkterne i nærværende VILKÅR OG BETINGELSER er i modstrid med vilkårene og bestemmelserne i BBSLA-licensaftalen eller med andre tillæg eller ændringer af BBSLA-licensaftalen, er det nærværende VILKÅR OG BETINGELSER, der skal gælde i tilfælde af uoverensstemmelse, men kun i det omfang punktet gælder for den GRATIS SUPPORTORDNING.

6 15. Diverse. Medmindre andet er angivet heri, skal meddelelser herunder gives i henhold til gældende bestemmelser i punktet "Meddelelser" i BBSLA-licensaftalen. DU accepterer, at en trykt udgave af AFTALEN og af enhver meddelelse givet i elektronisk form er tilstrækkelig i forbindelse med administrative sager eller retssager på grundlag af eller med forbindelse til AFTALEN, i samme omfang og på de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og -papirer, der oprindeligt er udformet og holdt i trykt form. BLACKBERRY påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af forpligtelser af årsager, som ligger uden for virksomhedens kontrol.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aftale om serverhosting

Aftale om serverhosting Version: 3.0125 - d. 25. januar 2013 Aftale om serverhosting mellem Kunde (Herefter kaldet kunden) Adresse Post og by CVR: xxxx xxxx Wannafind.dk A/S (Herefter kaldet leverandøren) Danmarksvej 26 8660

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Handheld Produkt betyder (a) et BlackBerry Handheld Produkt eller (b) et Tredjeparts Handheld Produkt.

Handheld Produkt betyder (a) et BlackBerry Handheld Produkt eller (b) et Tredjeparts Handheld Produkt. BLACKBERRY SOFTWARELICENSAFTALE LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU INSTALLERER ELLER BENYTTER SOFTWAREN. Nærværende Aftale giver brugen af Softwaren i licens til dig, kunden, og indeholder bestemmelser

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere