Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)"

Transkript

1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1

2 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord National Sundheds-it, Standardisering & It-arkitektur Format: pdf Version: 1.0 Versionsdato: (udgivelsesdatoen) Udgivet af Statens Serum Institut, National Sundheds-it For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: National Sundheds-it Standardisering & It-arkitektur Artillerivej København S Hjemmeside: Sundhedsvæsenets Organisationsregister afbilleder den virkelige eksisterende organisation i sundhedsvæsenet. Data fra SOR anvendes overalt i sundheds-it-systemer i Danmark. Derfor er det vigtigt at have fokus på datakvaliteten og på at forbedre anvendelsesmulighederne. Registreringsvejledningen er et fundament for dette arbejde og det forventes, at den vil blive brugt i det daglige arbejde, der foregår i sundhedsvæsenet med registrering og optimering af data om organisation og adresser i sundhedsvæsenet. Registreringsvejledningen er udarbejdet af NSI i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle regioner samt fra National Sundhedsdokumentation og forskning. Vejledningen kan downloades fra Afdeling for Standardisering & it-arkitektur [Udgivelsesmåned] 2015 Birgitte Drewes, Afdelingschef 2

3 Introduktion til SOR registreringsvejledning En stor andel af centrale sundheds-it-systemer anvender SOR-data. For at få bedre kvalitet af data er det afgørende, at dataregistrering er korrekt og ensartet. Derfor er der behov for at fastlægge fælles principper for SOR-registrering. Målet med vejledningen er at lette arbejdet med SOR-registreringer og dermed bidrage til mere præcis registrering af data og bedre datakvalitet. Efterlevelse af vejledningen vil ensrette og lette arbejdsgange og skabe rammerne for en fælles forståelse af hvordan man registrerer, og dermed i højere grad gøre det muligt at udnytte data. Registreringsvejledningen vil blive opdateret efter behov i takt med ændringer, nye enhedstyper mv. Opdateringerne vil blandt andet foregå på baggrund af tilbagemeldinger fra de lokale SOR-administrationer. Vejledningen skal anvendes ved registrering i SOR. Generelle og overordnede principper for registrering af data i SOR Afspejling af reel organisation Data skal afspejle den virkelige organisation. Data fra SOR anvendes i en lang række centrale og lokale systemer i sundhedsvæsenet og data skal kunne anvendes generisk til forskellige formål. Offentlige data Alle data, der registreres i SOR, skal være af en sådan karakter, at de kan offentliggøres. Data fra SOR offentliggøres dagligt og er blandt andet tilgængelige på Statens Serum Instituts hjemmeside. Gennemgående overensstemmelse af data om organisation Der skal være en overordnet overensstemmelse mellem de data, der er registreret i SOR og de informationer om organisation og adresser der i øvrigt kommunikeres til omverdenen fx indkaldelsesbreve, skilte, hjemmesideinformation mv. Dataansvar Den enkelte sundhedsorganisation har ansvaret for opdatering af egne data i SOR. NSI har det overordnede ansvar for datakvaliteten samt indsamling, opbevaring og udstilling af data og er dataejer. Regionerne registrerer selv direkte egne data, men NSI kan kontakte de enkelte regioner med henblik på at oprette eller rette data. Registreringskrav Registreringsvejledningen er en vejledning til hvordan, der skal registreres i SOR, og ikke hvor meget, der skal registreres. Registreringskrav og registreringsdybde bestemmes ikke af SOR, men defineres af de formål, som data fra SOR indgår i fx tilsyn, LPR-indberetning 3

4 Fællesindholdet, og de herfra afledte uddataformål som fx afregning, kvalitet mv. Det vil sige, at de formål eller systemer der anvender SOR, kan stille krav til omfang af registrering i SOR. SOR er her registreringsrammen, der definerer indholdet af data (fx hvad definerer en præhospitals-enhed det vil sige hvordan du registrere den). Krav til hvor meget der skal registreres sker i diverse indberetningskrav fra øvrige systemer og formål (fx krav om at man skal registrere alle præhospitalsenheder). I forbindelse med LPR og senere LPR-3 vil de konkrete registreringskrav blive beskrevet i Fællesindholdet 1. Registreringskravene fra øvrige systemer og formål kan formidles af NSI. Krav til registrering fra øvrige formål/systemer skal være i overensstemmelse med registreringsvejledningen for SOR i forhold til indhold. Det vil fx sige, at der ikke kan stilles krav om at gå imod den reelle eksisterende organisation. Det vil sige, at organisationen skal registreres som den reelt eksisterer og ikke i forhold til diverse systemhensyn. 4

5 OM ENHEDEN * Angiver at registrering er obligatorisk i SOR Begreb i SOR Beskrivelse Eksempel Enhedens navn* Enheden navngives med det officielle navn. Information om geografi eller organisation skal ikke tilføjes, med mindre det optræder som en del af enhedens officielle navn. Anvendersystemer af data fra SOR, sammensætter selv evt. anvenderbestemt navn med relevante data om enheden ud over navnet. Fx information om organisation og geografi: Enhedens navn: Hæmatologisk afdeling L Sundhedsorganisation: Aarhus Sygehus Geografisk lokalitet: Marselisborg Anvenderbestemt betegnelse: Aarhus Sygehus, Hæmatologisk afdeling L, Marselisborg. Bemærk, at nogle anvendersystemer af SOR kan have begrænsninger for antallet af karakterer til enhedens navn. Fx kan EDI-kommunikation kun anvende 35 tegn tegn herudover kappes af ved EDI anvendelse. Der kan max angives 60 tegn. - Hæmatologisk afdeling L - Skanderborg Sundhedscenter Specialer Registreringen af specialer skal ske i forhold til de specialer den pågældende enhed kan påtage sig lægefagligt ansvar for. Specialerne er de af Sundhedsstyrelsen definerede specialer det vil sige, det faglige område en læge er uddannet indenfor og er autoriseret i. (Gældende specialeplan: - Almen medicin - Klinisk mikrobiologi 5

6 Enhedstype * ). Der kan derfor registreres specialer, der ikke er en del af den nuværende specialelægeuddannelse. Der kan være læger ansat på en enhed, der kan tage lægefagligt ansvar for et speciale fra en tidligere speciallægeuddannelse fx allergologi eller tropemedicin. Specialet skal altid som minimum registreres, der hvor patientkontakten er. Specialer kan også registreres på administrative enheder. Der kan angives op til otte specialer. Hovedspeciale: Det først angivne speciale har status som hovedspeciale. Det vil sige, at det er det speciale, som prioriteres højest. Bemærk, at specialerne der registreres i SOR er de af Sundhedsstyrelsen, autoriserede lægefaglige specialer, mens der i SHAK kan registreres specialer, der ikke er autoriserede lægefaglige specialer, men funktioner fx fysioterapi, sexologi mv. I SOR skal en enhed med fx funktionen fysioterapi registreres med enhedstypen fysioterapiklinik. De enkelte specialer er beskrevet nedenfor i denne vejledning. Definerer hvilken organisatorisk eller funktionsbestemt type den pågældende enhed har. Er der tale fx om en enhed med kun administrative funktioner, er enheden en kommune, en præhospitalsenhed osv. De enkelte enhedstyper i SOR er beskrevet nedenfor i denne vejledning. Som enhedstyper anvendes SNOMED CT-koder. 2 - Billeddiagnostisk enhed - Intensiv enhed - speciallægepraksis * Angiver at registrering er obligatorisk i SOR 6

7 Adresser Der findes tre typer adresser i SOR (besøgs-, aktivitets- og postadresse), som registreres på forskellige hierarkiske niveauer i en organisation i SOR. Registrering af adresse for en enhed er obligatorisk i SOR. Begreb i SOR Beskrivelse Eksempel Adressevalidering Adresser i SOR valideres efter Kort-og Matrikelstyrelsen og Bygnings- og boligregistret (BBR). Hvis en adresse ikke er registreret i BBR, og altså ikke kan valideres i SOR, skal der rettes henvendelse til den relevante kommune for at få adressen registreret i BBR: Idet der er sagsbehandlingstid på, at få nye adresser oprettet i BBR, er det muligt i SOR at undgå adressevalidering midlertidigt indtil adressen bliver registreret i BBR. Adressevalidering kan i SOR udelades ved at markere i boksen udelad adressevalidering. Dette skal udelukkende anvendes i de tilfælde, hvor adressen positivt endnu ikke er registreret i BBR. Fx fordi adressen er en virksomhedsadresse, der har mindre grad af registrering i BBR. I de tilfælde hvor en invalid adresse arves fra en adresse på sundhedsinstitutionsniveau, kontaktes NSI for at foretage registreringen - kontakt Postadresse Besøgsadresse Angiver adressen på den organisatoriske enhed hvor posten kan modtages. Postadressen kan arves fra enheden ovenover, hvis enheden deler postadresse med den overliggende enhed. Se teknisk dokumentation 3 (se reference i referenceliste bagerst i denne vejledning) for konkret beskrivelse af feltlængder mv. Angiver adressen på den organisatoriske enhed, hvor en person kan møde op. Det er den borgerrettede adresse. Denne adressetype anvendes typisk i borgerrettede systemer eller i relation til at angive geografi på en enhed. Besøgs- post- og aktivitetsadressen kan være den samme. Anvendes som basis for geografisk lokalitet. 7

8 Besøgsadressen kan arves fra enhedens postadresse, hvis enhedens post- og besøgsadresse er den samme. Se teknisk dokumentation 3 (se reference i referenceliste bagerst i denne vejledning) for konkret beskrivelse af feltlængder mv. Aktivitetsadresse Angiver adressen på den organisatoriske enhed, hvor aktiviteten kan foregå. Aktivitetsadressen er fx der, hvor en MR-skanner står. Besøgs- post- og aktivitetsadressen kan være den samme. Aktivitetsadressen kan arves fra enhedens besøgsadresse, hvis enhedens besøgs- og aktivitetsadresse er den samme. Se teknisk dokumentation 3 (se reference i referenceliste bagerst i denne vejledning) for konkret beskrivelse af feltlængder mv. Elektroniske adresser Samlet betegnelse for fax, telefon, og hjemmeside. De elektroniske adresser kan samlet nedarves fra enheden ovenover, hvis den pågældende enhed har de samme elektroniske adresser som enheden over. Registrering af et telefonnummer for en enhed er obligatorisk i SOR. * Angiver at registrering er obligatorisk i SOR Fax Angiver enhedens faxnummer. Registreres evt. som blank, hvis man ikke ønsker at kommunikere via fax. Der kan max angives 20 tegn. Telefon* Angiver enhedens telefonnr. Der kan max angives 20 tegn. Angiv kun enhedens officielle -adresse angiv ikke private eller medarbejderspecifikke adresser. Alle -adresser offentliggøres. adressen må indeholde op til 191 tegn før det og fra 1 til 64 tegn efter det Alle tegn er tilladt i adressen før og efter det undtagen følgende: 8

9 > ( ) [ ] \, ; og blanktegn. Se nærmere dokumentation: Hjemmeside Geografisk lokalitet 4 Angiver enhedens eventuelle hjemmeside-adresse. Alle enheder, der kan stedfæstes geografisk/fysisk, dvs. har en entydig geografisk lokalitet, skal være registreret med en geografisk lokalitet i SOR. Alle aktiviteter i sundhedsvæsenet skal kunne stedfæstes. Kerneprincippet for registrering af geografisk indeksering er entydighed, men derudover gælder en række retningslinjer: Borgernære navne: Lokaliteterne skal navngives, så det giver mening for borgere, som ikke kender organiseringen af sundhedsvæsenet. Det er meget forskelligt fra region til region, og fra institution til institution, hvad der er et godt, borgernært navn. I nogle tilfælde, er et vejnavn dækkende, fx P.P. Ørums Gade i Aarhus. Andre gange er et bynavn dækkende, fx Køge for Køge Sygehus, og andre gange er fx sammensætningen Vejle Sygehus eller bare Rigshospitalet mest passende. Stedfæstelse: Alle aktiviteter i sundhedsvæsenet skal kunne stedfæstes. Derfor skal alle enheder, der i SOR er registreret med 7-cifrede SHAK-koder, som er indberetningsniveauet i LPR, som udgangspunkt være registreret med en geografisk lokalitet. I forbindelse med LPR og senere LPR-3 vil de konkrete registreringskrav blive beskrevet i Fællesindholdet 1. Alle enheder, som har en entydig geografi, skal registreres med en geografisk lokalitet. Det vil sige, ikke kun de enheder, der er registreret med en 7-cifret SHAK-kode. Afgrænsning: Der kan ligge én eller flere organisatoriske enheder på en geografisk lokalitet. En geografisk lokalitet er et område, der er fysisk afgrænset. Hvis en geografisk lokalitet strækker sig over flere adresser, skal adresserne ligge i umiddelbar forlængelse af hinanden. En geografisk lokalitet kan derfor strække sig over flere husnumre og vejnavne, og dermed flere besøgsadresser, men ikke over flere postnumre. - Vejle Sygehus - Rigshospitalet - Dianalund 9

10 Rettet mod besøgsadresser: Geografiske lokaliteter er relateret til besøgsadresser. De kan kun tilføjes til Sundhedsinstitutioner og Organisatoriske enheder i SOR. Uafhængighed af funktioner: En geografisk lokalitet er uafhængig af, hvilke funktioner enhederne på stedet udfører. Der skal derfor i navngivningen af geografiske lokaliteter fx ikke gøres forskel på, om en enhed har psykiatriske eller somatiske funktioner. Ingen organisationsoplysninger: Navnene på geografiske lokaliteter skal som udgangspunkt ikke indeholde organisationsoplysninger, da disse oplysninger kan hentes fra andre felter i en SOR-post. Overensstemmelse med øvrig kommunikation: Der bør være en overordnet overensstemmelse i navngivningen af geografiske lokaliteter og de oplysninger, der gives i øvrig kommunikation fra regionerne, fx i indkaldelsesbreve, på skiltning og på hjemmesider. Funktionsspørgsmål Omhandler indberetning til Landspatientregisteret (LPR). Angiver hvilke af funktionsspørgsmålene der må indberettes for denne enhed. Spørgsmålene skal besvares uanset om enheden er indberetningsniveau eller ej. Registrering af funktionsspørgsmål i SOR er obligatorisk for alle enheder under et hospital selv om det som udgangspunkt kun vedrører enheder på indberetningsniveauet. LPRindberetningsnivea u 4 Ambulante kontakter 4 Angiver om en enhed indberetter sine aktiviteter til Landspatientregistret. Hvis en enhed har tilknyttet en 7-cifret SHAK-kode skal den som udgangspunkt registreres med ja i indberetningsniveau. Undtagelser kan være tekniske afdelinger, køkkener, laboratorier m.fl. I forbindelse med LPR og senere LPR-3 vil de konkrete registreringskrav blive beskrevet i Fællesindholdet 1. Angiver om en enhed indberetter ambulante kontakter (patienter) på enheden. Det vil sige om der er patientkontakter på et ambulatorium, hvor der varetages sundhedsfaglig udredning og behandling af ikke-indlagte patienter. 10

11 Inkluderer både planlagte og akutte kontakter. Sengeafsnit 4 Angiver om enheden har normerede senge, det vil sige kan varetage indlæggelseskontakter modsat ambulante kontakter. Indeholder både planlagte og akutte kontakter. Identifikationskoder SOR indeholder en række koder til identifikation af de registrerede enheder. Koderne valideres ikke indbyrdes. Apoteksnummer Enhedens lokale kode SHAK-kode (SghAfd-kode) 4 Angiver en unik identifikationskode, som alle apoteker har. Apoteksnummeret udstedes af Sundhedsstyrelsen. Angiver enhedens eventuelle lokale identifikationskode. Indholdet aftales og vedligeholdes lokalt. En Sygehus-afdelingskode (SHAK) identificerer et sygehus eller en afdeling under et sygehus. Koderne anvendes til at indberette til Landspatientregisteret (LPR), dvs. det fremgår af en SHAK-kode hvilket sygehus en afdeling hører til. Der kan kun registreres SHAK-koder på en SOR enhed hvis SHAK-koden på forhånd er registreret i Sygehusafdelingsklassifikationen. Hvis en SOR-enhed med en tilknyttet SHAK-kode lukkes, bliver SHAK-koden IKKE lukket samtidigt i Sygehusafdelingsklassifikationen. Lukningen af SHAK-koden skal foretages selvstændigt i SHAK. Der er følgende valideringsregler for registrering af SHAK-koder på SOR enheder: Der kan kun registreres en 4-cifret sygehuskode på sundhedsinstitutioner. Der kan registreres 7-cifrede SHAK-koder direkte under en 4-cifret. Se selvstændig retningslinjer for registrering af SHAK-koder i sygehus-afdelingsklassifikationen her:

12 %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NationalSundhedsIt/Klassifikationer/SOR/2009_04_01_SOR_SghAfh _regler_pdf.ashx I forbindelse med LPR og senere LPR-3 vil de konkrete registreringskrav blive beskrevet i Fællesindholdet 1. Bemærk, at der er truffet beslutning om at udfase SHAK på sigt: SOR-id (SORkode) 4 Lokale attributter Lokationsnummer 4 Automatisk genereret id. Koden indeholder ingen organisations-sammenhængs-logik eller indhold og er tilfældigt genereret. SOR-id en genereres og tildeles i SOR. Angiver enhedens eventuelle lokale attributter eller interne koder. Her kan angives op til fem. Der er ingen national systematik. Indholdet aftales og vedligeholdes lokalt. En identifikationskode, som anvendes til afsendelse af oplysninger via en elektronisk postkasse, som kan sende og modtage Edifact-meddelelser. Se Lokationsoplysninger Lokationsoplysning er Lokationsoplysningerne knytter sig kun til lokationsnummeret, og identificerer hvilken systemmæssig opsætning et nummer har. Nedenstående oplysninger skal kun angives, hvis en enhed skal have et lokationsnummer, da udfyldning af oplysninger resulterer i oprettelse af lokationsnummer. Der findes en drop-down-menu til hver af mulighederne, som er opdateret med de relevante valgmuligheder. Et lokationsnummer kan nedarves til enheder under det. Det kan registreres, hvis de pågældende underliggende enheder også anvender det samme lokationsnummer til elektronisk kommunikation. Et lokationsnummer kan lukkes på en enhed ved at slette alle de tilhørende oplysninger - vælg ikke valgt i drop-down-menuerne. 12

13 Et lokationsnummer kan flyttes fra en SOR enhed til en anden, dog ikke hvis SOR-enheden hvor lokationsnummeret ligger har en lukkedato. Ved tildeling af lokationsnumre knytter der sig selvstændige betingelser samt forpligtigelse til at registrere og opdatere information om, hvilke meddelelsestyper de enkelte lokationsnumre kan kommunikere med. Link til Betingelser for anvendelse af lokationsnummer til elektronisk kommunikation i sundhedsvæsenet: %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NationalSundhedsIt/Klassifikationer/SOR/2009_07_01_vejledning_l okationsnummer.ashx Lokationsoplysning er Region Lokationsoplysning er - EDB-system Lokationsoplysning er - System leverandør Lokationsoplysning er - Netoperatør Lokationsoplysning er - Administrator Lokationsoplysning er - Internt brug Lokationsoplysning er - Ikke-aktiv Angiver hvilken region lokationsnummeret geografisk befinder sig i. Det faglige it-system som enheden anvender. Hvis det ønskede system ikke findes på listen kontakt Systemet skal først godkendes af MedCom, og derefter oprettes i SOR. Den leverandør som leverer og supporterer it-systemet. Hvis den ønskede systemleverandør ikke findes på listen kontakt Systemet skal først godkendes af MedCom, og derefter oprettes i SOR. Den operatør som leverer enhedens netforbindelse til sundhedsdatanettet. Person eller organisation der har lov til at vedligeholde de informationer, som er knyttet til et lokationsnummer inkl. meddelelsestyper. Angiver at et lokationsnummer kun anvendes internt, og ikke til kommunikation med eksterne parter og systemer. Angiver at et lokationsnummer ikke er aktivt. Typisk i en begrænset periode. Lokationsnummeret kan gøres aktivt igen. 13

14 Lokationsoplysning er Meddelelsestype Angiver hvilke meddelelsestyper lokationsnummeret kan sende (U) eller modtage(i). En meddelelsestype kan fx være en udskrivningsepikrise, et laboratoriesvar eller en fysioterapihenvisning. Meddelelsestyperne er MedCom-standarder. Lokationsnummerindehaveren er forpligtiget til at registrere og vedligeholde data om meddelelsestyper, når et lokationsnummer er blevet oprettet i SOR. Meddelelsestyperne registreres i en selvstændig applikation (SOR EDI-applikationen). Enhedens status/tilstand Lukning af enhed En enhed lukkes, hvis enheden som organisationen ophører. Ved at angive dato for enhedens ophør lukkes enheden. Dato for enhedens ophør kan tidligst være syv dage frem. Den dato der vælges som lukkedato, er den sidste dato enheden vil være gyldig. Alle data gemmes, som de ser ud på lukkedatoen. Disse data kan fremsøges via historisk søgning i SORapplikationen. Hvis en enhed har et lokationsnummer lukkes dette sammen med enheden. Hvis en enhed har registreret en tilhørende SHAK-kode, lukkes denne IKKE automatisk, når den eller de SOR-enheder, der har den registreret lukkes. En SHAK-kode skal derfor lukkes separat i Sygehusafdelingsklassifikationen. Lukningen af SHAK-koder foretages af regionerne på det regionale område. Det er ikke muligt at lukke en enhed, som har åbne enheder under sig. En lukket enhed kan ikke åbnes igen. Flytning af enhed En enhed kan flyttes, hvis den ændrer organisatorisk tilhørsforhold fx, hvis den underlægges en ny enhed. Enheden flyttes kun, hvis enheden fundamentalt er den samme. Hvis enheden fx lægges sammen med en anden eller overgår til helt andre funktioner lukkes enheden, og der oprettes en eller flere nye. Skifter enheden navn betyder det ikke nødvendigvis, at enheden ændres fundamentalt og skal lukkes. 14

15 Det er op til institutionsejeren at definere, hvilke konkrete kriterier der afgør, om en enhed er den samme og skal flyttes eller ændres fundamentalt og skal lukkes. Det er ikke muligt at flytte en enhed tilbage til den samme overordnede enhed, som enheden oprindeligt er blevet flyttet fra. Oprettelse af en enhed En enhed oprettes pr. den dato hvor enheden er gældende fra. En enhed kan tidligst oprettes med en gældende fra dato 7 dage fra dags dato. Alle enhedstyper i SOR og specialer er SNOMED CT-koder 2 Enhedstyper i SOR Registrering af enhedstype er obligatorisk i SOR. Enhedstypen skal altid registreres så specifikt som muligt. Hvis der findes en specifik type i SOR der svarer til enheden skal den registreres herunder det gælder fx præhospital, billeddiagnostisk, akutmodtage, intensiv. Kun i de tilfælde hvor der ikke er en enhedstype der er specifik nok fx sengeafsnit, fødegang, mv registreres de som fx Klinisk enhed. Enhedstyperne kan udvides efter behov i SOR fx hvis der opstår behov for specifik registrering af fødegang. Behovet for oprettelse af nye enhedstyper skal ligge ud over lokalt behov og anvendelse. Ved behov for nye enhedstyper - kontakt Administrativ enhed 4 Akut modtageenhed 4 Enhedstypen registreres på organisatoriske enheder, som kun har administrative funktioner. Administrative enheder er på et niveau i SOR-hierarkiet over LPR-indberetningsniveauet. Administrative enheder kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen registreres på organisatoriske enheder på enheder, hvor der uden forudgående aftale modtages patienter til akut undersøgelse og akut behandling. Akut modtageenhed er synonym med skadestue. Kan både registreres på somatiske og psykiatriske enheder. Akut modtageenhed kan kun registreres på organisatoriske enheder under sundhedsinstitutioner, som er hospitaler. 15

16 Anden EDI Andet sundhedsvæsen Apotek Billeddiagnostisk enhed Diætistklinik Ergoterapiklinik Forskningsenhed Fysio- og ergoterapiklinik Enhedstypen registreres hvis en organisation har brug for at registrere mere end et lokationsnummer på samme enhed. Enhedstypen bruges derfor ikke til reelt eksisterende enheder, men som en pladsholder for et ekstra lokationsnummer. I SOR er det kun muligt at registrere ét lokationsnummer til hver enhed, hvorfor det er nødvendigt at oprette fiktive organisationer i SOR til registrering af yderligere lokationsnumre. Både organisatoriske enheder under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner kan oprettes til Anden EDI. Enhedstypen registreres på sundhedsinstitutioner, som ikke direkte er en del af sundhedsvæsenet, men som er i berøring med sundhedsvæsenet, fx tolke eller it-systemleverandører. Andet sundhedsvæsen kan registreres på både sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder. Enhedstypen registreres på sundhedsinstitutioner og fungerer bl.a. som lægemiddeludlevering. Bemærk, at det også er muligt at registrere apoteker på organisatoriske enheder under hospitaler via enhedstypen sygehusapotek. Enhedstypen registreres på organisatoriske enheder og omfatter diagnostik via billeder fx røntgen, ultralyd og MR- og CTskanninger. Billeddiagnostisk enhed kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen registreres på sundhedsinstitutioner og organisationsenheder. Enhedstypen omfatter rådgivning i sammenhængen mellem ernæring, sundhed og sygdom. Diætistklinik kan registreres på sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, som ikke ligger under et hospital. Enhedstypen registreres på sundhedsinstitutioner og organisatorisk og omfatter arbejde med bl.a. rådgivning og instruktion i hensigtsmæssig bevægelse og udvikling af aktivitetsformåen. Ergoterapiklinik kan registreres på sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder under både hospital og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen registreres på organisatoriske enheder og omfatter videnskabeligt arbejde. Forskningsenhed kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen tilknyttes kun organisatoriske enheder og omfatter både fysioterapi og ergoterapi. Enhedstypen registreres på enheder der både varetager fysio- og ergotereapi. 16

17 Fysio- og ergoterapiklinik kan kun registreres på organisatoriske enheder under sundhedsinstitutioner, som er hospitaler. Fysioterapiklinik Genoptræningscen ter 1 Hjemmesygepleje Hospital 4 Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. arbejde med behandling af bevægeapparatet. Fysioterapiklinik kan registreres på sundhedsinstitutioner og på organisatoriske enheder under både hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder. Enhedstypen omfatter bl.a. behandling af funktionsproblemer efter en skade eller sygdom. Genoptræningscenter kan registreres på en sundhedsinstitution og en organisatorisk enhed, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. sygepleje af borgere i eget hjem. Hjemmesygepleje kan registreres på en sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen kan kun tilknyttes sundhedsinstitutioner. sundhedsproducerende enhed der danner ramme for behandling under lægeligt ansvar, hvor behandlingen skal kunne varetages under indlæggelse På et hospital kan der desuden varetages ambulante aktiviteter. Der indgår ikke et geografisk aspekt i begrebet. Et hospital kan befinde sig på et større område fx fordelt over en region. Et hospital kan således være beliggende i en række forskellige byer. Det definerende træk ved et hospital er, at der foregår behandling, men hospitaler beskæftiger sig med mange andre sundhedsrelaterede aktiviteter fx forebyggelse, kontrol, fødsler og lign. Nogle aktiviteter foregår uden lægelig deltagelse, men et definerende træk ved et hospital er, at der skal kunne foregå aktiviteter under lægeligt ansvar. Vedr. lægelige pligter og det deraf afledte lægelige ansvar henvises til relevant lovgivning herunder autorisationsloven. Synonymt med sygehus. 17

18 Intensiv enhed Jobcenter Jordemoderklinik Kiropraktor klinik Klinisk enhed 4 Kommunal 4 KONVAFD Lægelaboratorium Lægepraksis Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder og omfatter bl.a. behandling af kritisk syge patienter. Intensiv enhed registreres som en organisatorisk enhed under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. at hjælpe ledige borgere i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. Der kan registreres jobcentre i SOR idet de har brug for at kunne kommunikere med sundhedsvæsenet fx i form af at kunne modtage lægeerklæringer. Jobcenter kan registreres på sundhedsinstitutioner og på organisatoriske enheder, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen kan tilknyttes både sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. hjælp ved fødsler. Enhedstypen kan tilknyttes både sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. behandling af bevægeapparatet. Kiropraktor klinik kan registreres på sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder, som udfører direkte sundhedsrelaterede aktiviteter, der vedrører undersøgelse, behandling og pleje, modsat fx administrative enheder. En enhed skal kun registreres som klinisk enhed på enheder med patientansvar, hvis der ikke er en mere dækkende type. Kliniske enheder er på et niveau i SOR-hierarkiet svarende til LPR-indberetningsniveauet og nedefter. Klinisk enhed kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen registreres på institutionsejere. Enhedstypen har været anvendt i forbindelse med tidligere automatiske konverteringer af data fra andre registre til SOR. Enhedstypen har dermed udelukkende systemmæssig værdi, og skal ikke anvendes ved nye registreringer. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. blodprøvetagning og elektrokardiografi (EKG). Lægelaboratorium kan registreres som sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, der ikke hører under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og er den praktiserende læges arbejdsplads. 18

19 Lægepraksis kan kun registreres som sundhedsinstitutioner. Hvis sundhedsinstitutionen er en lægepraksis, skal dens underordnede organisatoriske enheder som udgangspunkt registreres som supplerende oplysninger. Lægevagt Operationsgang Plejehjem 5 Privat 4 Præhospitalsenhed Psykologisk rådgivningsklinik Regional 4 Serviceenhed 4 Skadestue Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner. Fungerer bl.a. som speciallæge i almen medicin, uden for lægepraksissers almindelige åbningstid og som visitation inden henvendelse til akutmodtageenhed. Lægevagt kan kun registreres på sundhedsinstitutioner. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder under hospitaler og omfatter operativ behandling af patienter. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og er en institution for borgere der bor i beskyttede omgivelser og har behov for hjælp fra plejepersonale. Plejehjem kan registreres på sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen registreres på institutionsejere. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder hvor der kan udføres en indsats, der foregår uden for sygehuset fra en person får akut hjælp til vedkommende er færdigbehandlet eller afleveret på en anden behandlingsenhed på et sygehus fx lægeambulance, helikopter. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og omfatter rådgivning og vejledning fra en psykolog. Hvis sundhedsinstitutionen er en psykologisk rådgivningsklinik, skal dens underordnede organisatoriske enheder som udgangspunkt registreres som supplerende oplysninger. Enhedstypen registreres på institutionsejere. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder som udfører forskellige serviceopgaver herunder depot, køkken eller enheder, der yder service til kliniske enheder. Serviceenhed kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Se akutmodtageenhed. 19

20 Speciallægepraksis Statsautoriseret fodterapeut Statslig 4 Sundhedscenter Sundhedsforvaltni ng Sundhedspleje Supplerende oplysninger Sygehusapotek Tandlægepraksis Tandpleje klinik Uddannelsesenhed Vaccinationsklinik Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og omfatter praksis eller klinik med speciallæger. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter behandling af fodlidelser. Enhedstypen registreres på institutionsejere. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter tilbud om fx pleje, behandling og genoptræning i borgerens lokalområde. Sundhedscenter kan registreres på en sundhedsinstitution og organisatoriske enheder, som ikke ligger under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og er en administrativ enhed ansvarlig for fx sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsforvaltning kan registreres på en sundhedsinstitution og organisatoriske enheder som ikke ligger under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. råd og vejledning til forældre med børn mellem 0-16 år. Sundhedspleje kan registreres på en sundhedsinstitution og organisatoriske enheder, som ikke ligger under et hospital. Enhedstypen tilknyttes kun organisatoriske enheder, som ikke ligger under et hospital og bruges som pladsholder til at registrere supplerende oplysninger fx speciale, ydernummer, aktivitetsadresse mm. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder og fungerer bl.a. som lægemiddeludlevering på et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og omfatter behandling af sygdomme i mundhule og tænder hos en tandlæge. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og omfatter pleje af mundhule og tænder hos en tandplejer. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder under et hospital og omfatter alle former for uddannelser. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner hvor borgere kan blive vaccineret. 20

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) REGISTRERINGSVEJLEDNING til SOR Version 1. Oktober 2015 1

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) REGISTRERINGSVEJLEDNING til SOR Version 1. Oktober 2015 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord National Sundhedsdokumentation og it, Standardisering,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

Forslag til specialenavne på baggrund af test

Forslag til specialenavne på baggrund af test Forslag til specialenavne på baggrund af test Speciale Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk Radiolog Gynækologi - Obstetrik Intern Medicin Endokrinologi Gastroenterologi

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

NBS Organisatoriske begreber

NBS Organisatoriske begreber NBS Organisatoriske begreber Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner Version 1.0/18. december 2012 Kolofon: Titel NBS - Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) 2009 Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Indhold 1 Indledning 1 1.1 Partnerskabstabellen 1 1.2 Sygehus-afdelingsklassifikationen 1 1.3 SOR sammensætning 1 1.3.1 Institutionsejer (IE) 1 1.3.2 Sundhedsinstitution

Læs mere

Dokumentation af data for sengepladser og

Dokumentation af data for sengepladser og 22. december 2017 Dokumentation af data for sengepladser og belægning (SOB) Notatet beskriver og dokumenterer indikatorer for sengepladser og belægning. Særlige forhold ved indsamlingen af data for belægning

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Dato Sagsnr / UDKAST. Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med. offentlige og private behandlingssteder m.v.

Dato Sagsnr / UDKAST. Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med. offentlige og private behandlingssteder m.v. Dato 21-04-2017 jevb Sagsnr. 5-2610-78/1 72227514 UDKAST Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. I medfør af sundhedslovens 213 b, stk. 2, 213 c, stk.

Læs mere

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Til: De Sundhedsfaglige Råd, Regionale Komiteer/Råd/Udvalg samt regionale stabe Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted Maja.Nyby.Andersen@regionh.dk

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse

7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse 7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse 7.1 Indledning I henhold til kommissoriet skal Speciallægekommissionen undersøge, på hvilke områder der er behov for anerkendte lægelige specialer. Der

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. BEK nr 615 af 31/05/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Styrelsen for Patientsikkerhed, j.nr. 5-2610-78/1

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 rettelse vedr. ekstra sdage til akut patient indsat 26.01.15

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11. Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

VEJLEDNING I BRUG AF SOR EDI. Maj 2015 Version 1

VEJLEDNING I BRUG AF SOR EDI. Maj 2015 Version 1 VEJLEDNING I BRUG AF SOR EDI Maj 2015 Version 1 HVAD ER SOR EDI? SOR EDI er et sidemodul til SOR, der gør det muligt at redigere lokationsnumre særligt i forhold til EDI meddelelsestyper. Denne vejledning

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Fra SHAK til SOR. Hvad er SOR Forberedelsesprojekt (SOR ØA 2015) Det videre forløb herunder LPR3

Fra SHAK til SOR. Hvad er SOR Forberedelsesprojekt (SOR ØA 2015) Det videre forløb herunder LPR3 Fra SHAK til SOR Hvad er SOR Forberedelsesprojekt (SOR ØA 2015) Det videre forløb herunder LPR3 Præsentation esundhedsobservatoriet torsdag 13. oktober 2016 Palle Gerry Petersen Hvad er SOR? SOR er en

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering:

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG - DEL II SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: ENQUETEN 2011 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Spørgsmål til enqueten 2011...3 Bilag 2. Svarnøgle til sektion 1 i enqueten...21 Bilag 3.

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt 1 2 Forord Det er nu tredje år, at Visitationsteamet udarbejder

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2012/efua/laeger/speclaegeudd_statuspersp.pdf Indhold i Speciallægeuddannelsen

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen.

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen. N O T A T RETNINGSLINJER FOR SYGEHUS-AFDELINGSKLASSIFIKATION Sygehus-afdelingsklassifikationen skal, i det omfang det er muligt, afspejle de organisatoriske forhold der omgiver driften af sygehusene. Gennem

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere