Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)"

Transkript

1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1

2 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord National Sundheds-it, Standardisering & It-arkitektur Format: pdf Version: 1.0 Versionsdato: (udgivelsesdatoen) Udgivet af Statens Serum Institut, National Sundheds-it For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: National Sundheds-it Standardisering & It-arkitektur Artillerivej København S Hjemmeside: Sundhedsvæsenets Organisationsregister afbilleder den virkelige eksisterende organisation i sundhedsvæsenet. Data fra SOR anvendes overalt i sundheds-it-systemer i Danmark. Derfor er det vigtigt at have fokus på datakvaliteten og på at forbedre anvendelsesmulighederne. Registreringsvejledningen er et fundament for dette arbejde og det forventes, at den vil blive brugt i det daglige arbejde, der foregår i sundhedsvæsenet med registrering og optimering af data om organisation og adresser i sundhedsvæsenet. Registreringsvejledningen er udarbejdet af NSI i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle regioner samt fra National Sundhedsdokumentation og forskning. Vejledningen kan downloades fra Afdeling for Standardisering & it-arkitektur [Udgivelsesmåned] 2015 Birgitte Drewes, Afdelingschef 2

3 Introduktion til SOR registreringsvejledning En stor andel af centrale sundheds-it-systemer anvender SOR-data. For at få bedre kvalitet af data er det afgørende, at dataregistrering er korrekt og ensartet. Derfor er der behov for at fastlægge fælles principper for SOR-registrering. Målet med vejledningen er at lette arbejdet med SOR-registreringer og dermed bidrage til mere præcis registrering af data og bedre datakvalitet. Efterlevelse af vejledningen vil ensrette og lette arbejdsgange og skabe rammerne for en fælles forståelse af hvordan man registrerer, og dermed i højere grad gøre det muligt at udnytte data. Registreringsvejledningen vil blive opdateret efter behov i takt med ændringer, nye enhedstyper mv. Opdateringerne vil blandt andet foregå på baggrund af tilbagemeldinger fra de lokale SOR-administrationer. Vejledningen skal anvendes ved registrering i SOR. Generelle og overordnede principper for registrering af data i SOR Afspejling af reel organisation Data skal afspejle den virkelige organisation. Data fra SOR anvendes i en lang række centrale og lokale systemer i sundhedsvæsenet og data skal kunne anvendes generisk til forskellige formål. Offentlige data Alle data, der registreres i SOR, skal være af en sådan karakter, at de kan offentliggøres. Data fra SOR offentliggøres dagligt og er blandt andet tilgængelige på Statens Serum Instituts hjemmeside. Gennemgående overensstemmelse af data om organisation Der skal være en overordnet overensstemmelse mellem de data, der er registreret i SOR og de informationer om organisation og adresser der i øvrigt kommunikeres til omverdenen fx indkaldelsesbreve, skilte, hjemmesideinformation mv. Dataansvar Den enkelte sundhedsorganisation har ansvaret for opdatering af egne data i SOR. NSI har det overordnede ansvar for datakvaliteten samt indsamling, opbevaring og udstilling af data og er dataejer. Regionerne registrerer selv direkte egne data, men NSI kan kontakte de enkelte regioner med henblik på at oprette eller rette data. Registreringskrav Registreringsvejledningen er en vejledning til hvordan, der skal registreres i SOR, og ikke hvor meget, der skal registreres. Registreringskrav og registreringsdybde bestemmes ikke af SOR, men defineres af de formål, som data fra SOR indgår i fx tilsyn, LPR-indberetning 3

4 Fællesindholdet, og de herfra afledte uddataformål som fx afregning, kvalitet mv. Det vil sige, at de formål eller systemer der anvender SOR, kan stille krav til omfang af registrering i SOR. SOR er her registreringsrammen, der definerer indholdet af data (fx hvad definerer en præhospitals-enhed det vil sige hvordan du registrere den). Krav til hvor meget der skal registreres sker i diverse indberetningskrav fra øvrige systemer og formål (fx krav om at man skal registrere alle præhospitalsenheder). I forbindelse med LPR og senere LPR-3 vil de konkrete registreringskrav blive beskrevet i Fællesindholdet 1. Registreringskravene fra øvrige systemer og formål kan formidles af NSI. Krav til registrering fra øvrige formål/systemer skal være i overensstemmelse med registreringsvejledningen for SOR i forhold til indhold. Det vil fx sige, at der ikke kan stilles krav om at gå imod den reelle eksisterende organisation. Det vil sige, at organisationen skal registreres som den reelt eksisterer og ikke i forhold til diverse systemhensyn. 4

5 OM ENHEDEN * Angiver at registrering er obligatorisk i SOR Begreb i SOR Beskrivelse Eksempel Enhedens navn* Enheden navngives med det officielle navn. Information om geografi eller organisation skal ikke tilføjes, med mindre det optræder som en del af enhedens officielle navn. Anvendersystemer af data fra SOR, sammensætter selv evt. anvenderbestemt navn med relevante data om enheden ud over navnet. Fx information om organisation og geografi: Enhedens navn: Hæmatologisk afdeling L Sundhedsorganisation: Aarhus Sygehus Geografisk lokalitet: Marselisborg Anvenderbestemt betegnelse: Aarhus Sygehus, Hæmatologisk afdeling L, Marselisborg. Bemærk, at nogle anvendersystemer af SOR kan have begrænsninger for antallet af karakterer til enhedens navn. Fx kan EDI-kommunikation kun anvende 35 tegn tegn herudover kappes af ved EDI anvendelse. Der kan max angives 60 tegn. - Hæmatologisk afdeling L - Skanderborg Sundhedscenter Specialer Registreringen af specialer skal ske i forhold til de specialer den pågældende enhed kan påtage sig lægefagligt ansvar for. Specialerne er de af Sundhedsstyrelsen definerede specialer det vil sige, det faglige område en læge er uddannet indenfor og er autoriseret i. (Gældende specialeplan: - Almen medicin - Klinisk mikrobiologi 5

6 Enhedstype * 2010). Der kan derfor registreres specialer, der ikke er en del af den nuværende specialelægeuddannelse. Der kan være læger ansat på en enhed, der kan tage lægefagligt ansvar for et speciale fra en tidligere speciallægeuddannelse fx allergologi eller tropemedicin. Specialet skal altid som minimum registreres, der hvor patientkontakten er. Specialer kan også registreres på administrative enheder. Der kan angives op til otte specialer. Hovedspeciale: Det først angivne speciale har status som hovedspeciale. Det vil sige, at det er det speciale, som prioriteres højest. Bemærk, at specialerne der registreres i SOR er de af Sundhedsstyrelsen, autoriserede lægefaglige specialer, mens der i SHAK kan registreres specialer, der ikke er autoriserede lægefaglige specialer, men funktioner fx fysioterapi, sexologi mv. I SOR skal en enhed med fx funktionen fysioterapi registreres med enhedstypen fysioterapiklinik. De enkelte specialer er beskrevet nedenfor i denne vejledning. Definerer hvilken organisatorisk eller funktionsbestemt type den pågældende enhed har. Er der tale fx om en enhed med kun administrative funktioner, er enheden en kommune, en præhospitalsenhed osv. De enkelte enhedstyper i SOR er beskrevet nedenfor i denne vejledning. Som enhedstyper anvendes SNOMED CT-koder. 2 - Billeddiagnostisk enhed - Intensiv enhed - speciallægepraksis * Angiver at registrering er obligatorisk i SOR 6

7 Adresser Der findes tre typer adresser i SOR (besøgs-, aktivitets- og postadresse), som registreres på forskellige hierarkiske niveauer i en organisation i SOR. Registrering af adresse for en enhed er obligatorisk i SOR. Begreb i SOR Beskrivelse Eksempel Adressevalidering Adresser i SOR valideres efter Kort-og Matrikelstyrelsen og Bygnings- og boligregistret (BBR). Hvis en adresse ikke er registreret i BBR, og altså ikke kan valideres i SOR, skal der rettes henvendelse til den relevante kommune for at få adressen registreret i BBR: Idet der er sagsbehandlingstid på, at få nye adresser oprettet i BBR, er det muligt i SOR at undgå adressevalidering midlertidigt indtil adressen bliver registreret i BBR. Adressevalidering kan i SOR udelades ved at markere i boksen udelad adressevalidering. Dette skal udelukkende anvendes i de tilfælde, hvor adressen positivt endnu ikke er registreret i BBR. Fx fordi adressen er en virksomhedsadresse, der har mindre grad af registrering i BBR. I de tilfælde hvor en invalid adresse arves fra en adresse på sundhedsinstitutionsniveau, kontaktes NSI for at foretage registreringen - kontakt Postadresse Besøgsadresse Angiver adressen på den organisatoriske enhed hvor posten kan modtages. Postadressen kan arves fra enheden ovenover, hvis enheden deler postadresse med den overliggende enhed. Se teknisk dokumentation 3 (se reference i referenceliste bagerst i denne vejledning) for konkret beskrivelse af feltlængder mv. Angiver adressen på den organisatoriske enhed, hvor en person kan møde op. Det er den borgerrettede adresse. Denne adressetype anvendes typisk i borgerrettede systemer eller i relation til at angive geografi på en enhed. Besøgs- post- og aktivitetsadressen kan være den samme. Anvendes som basis for geografisk lokalitet. 7

8 Besøgsadressen kan arves fra enhedens postadresse, hvis enhedens post- og besøgsadresse er den samme. Se teknisk dokumentation 3 (se reference i referenceliste bagerst i denne vejledning) for konkret beskrivelse af feltlængder mv. Aktivitetsadresse Angiver adressen på den organisatoriske enhed, hvor aktiviteten kan foregå. Aktivitetsadressen er fx der, hvor en MR-skanner står. Besøgs- post- og aktivitetsadressen kan være den samme. Aktivitetsadressen kan arves fra enhedens besøgsadresse, hvis enhedens besøgs- og aktivitetsadresse er den samme. Se teknisk dokumentation 3 (se reference i referenceliste bagerst i denne vejledning) for konkret beskrivelse af feltlængder mv. Elektroniske adresser Samlet betegnelse for fax, telefon, og hjemmeside. De elektroniske adresser kan samlet nedarves fra enheden ovenover, hvis den pågældende enhed har de samme elektroniske adresser som enheden over. Registrering af et telefonnummer for en enhed er obligatorisk i SOR. * Angiver at registrering er obligatorisk i SOR Fax Angiver enhedens faxnummer. Registreres evt. som blank, hvis man ikke ønsker at kommunikere via fax. Der kan max angives 20 tegn. Telefon* Angiver enhedens telefonnr. Der kan max angives 20 tegn. Angiv kun enhedens officielle -adresse angiv ikke private eller medarbejderspecifikke adresser. Alle -adresser offentliggøres. adressen må indeholde op til 191 tegn før det og fra 1 til 64 tegn efter det Alle tegn er tilladt i adressen før og efter det undtagen følgende: 8

9 > ( ) [ ] \, ; og blanktegn. Se nærmere dokumentation: Hjemmeside Geografisk lokalitet 4 Angiver enhedens eventuelle hjemmeside-adresse. Alle enheder, der kan stedfæstes geografisk/fysisk, dvs. har en entydig geografisk lokalitet, skal være registreret med en geografisk lokalitet i SOR. Alle aktiviteter i sundhedsvæsenet skal kunne stedfæstes. Kerneprincippet for registrering af geografisk indeksering er entydighed, men derudover gælder en række retningslinjer: Borgernære navne: Lokaliteterne skal navngives, så det giver mening for borgere, som ikke kender organiseringen af sundhedsvæsenet. Det er meget forskelligt fra region til region, og fra institution til institution, hvad der er et godt, borgernært navn. I nogle tilfælde, er et vejnavn dækkende, fx P.P. Ørums Gade i Aarhus. Andre gange er et bynavn dækkende, fx Køge for Køge Sygehus, og andre gange er fx sammensætningen Vejle Sygehus eller bare Rigshospitalet mest passende. Stedfæstelse: Alle aktiviteter i sundhedsvæsenet skal kunne stedfæstes. Derfor skal alle enheder, der i SOR er registreret med 7-cifrede SHAK-koder, som er indberetningsniveauet i LPR, som udgangspunkt være registreret med en geografisk lokalitet. I forbindelse med LPR og senere LPR-3 vil de konkrete registreringskrav blive beskrevet i Fællesindholdet 1. Alle enheder, som har en entydig geografi, skal registreres med en geografisk lokalitet. Det vil sige, ikke kun de enheder, der er registreret med en 7-cifret SHAK-kode. Afgrænsning: Der kan ligge én eller flere organisatoriske enheder på en geografisk lokalitet. En geografisk lokalitet er et område, der er fysisk afgrænset. Hvis en geografisk lokalitet strækker sig over flere adresser, skal adresserne ligge i umiddelbar forlængelse af hinanden. En geografisk lokalitet kan derfor strække sig over flere husnumre og vejnavne, og dermed flere besøgsadresser, men ikke over flere postnumre. - Vejle Sygehus - Rigshospitalet - Dianalund 9

10 Rettet mod besøgsadresser: Geografiske lokaliteter er relateret til besøgsadresser. De kan kun tilføjes til Sundhedsinstitutioner og Organisatoriske enheder i SOR. Uafhængighed af funktioner: En geografisk lokalitet er uafhængig af, hvilke funktioner enhederne på stedet udfører. Der skal derfor i navngivningen af geografiske lokaliteter fx ikke gøres forskel på, om en enhed har psykiatriske eller somatiske funktioner. Ingen organisationsoplysninger: Navnene på geografiske lokaliteter skal som udgangspunkt ikke indeholde organisationsoplysninger, da disse oplysninger kan hentes fra andre felter i en SOR-post. Overensstemmelse med øvrig kommunikation: Der bør være en overordnet overensstemmelse i navngivningen af geografiske lokaliteter og de oplysninger, der gives i øvrig kommunikation fra regionerne, fx i indkaldelsesbreve, på skiltning og på hjemmesider. Funktionsspørgsmål Omhandler indberetning til Landspatientregisteret (LPR). Angiver hvilke af funktionsspørgsmålene der må indberettes for denne enhed. Spørgsmålene skal besvares uanset om enheden er indberetningsniveau eller ej. Registrering af funktionsspørgsmål i SOR er obligatorisk for alle enheder under et hospital selv om det som udgangspunkt kun vedrører enheder på indberetningsniveauet. LPRindberetningsnivea u 4 Ambulante kontakter 4 Angiver om en enhed indberetter sine aktiviteter til Landspatientregistret. Hvis en enhed har tilknyttet en 7-cifret SHAK-kode skal den som udgangspunkt registreres med ja i indberetningsniveau. Undtagelser kan være tekniske afdelinger, køkkener, laboratorier m.fl. I forbindelse med LPR og senere LPR-3 vil de konkrete registreringskrav blive beskrevet i Fællesindholdet 1. Angiver om en enhed indberetter ambulante kontakter (patienter) på enheden. Det vil sige om der er patientkontakter på et ambulatorium, hvor der varetages sundhedsfaglig udredning og behandling af ikke-indlagte patienter. 10

11 Inkluderer både planlagte og akutte kontakter. Sengeafsnit 4 Angiver om enheden har normerede senge, det vil sige kan varetage indlæggelseskontakter modsat ambulante kontakter. Indeholder både planlagte og akutte kontakter. Identifikationskoder SOR indeholder en række koder til identifikation af de registrerede enheder. Koderne valideres ikke indbyrdes. Apoteksnummer Enhedens lokale kode SHAK-kode (SghAfd-kode) 4 Angiver en unik identifikationskode, som alle apoteker har. Apoteksnummeret udstedes af Sundhedsstyrelsen. Angiver enhedens eventuelle lokale identifikationskode. Indholdet aftales og vedligeholdes lokalt. En Sygehus-afdelingskode (SHAK) identificerer et sygehus eller en afdeling under et sygehus. Koderne anvendes til at indberette til Landspatientregisteret (LPR), dvs. det fremgår af en SHAK-kode hvilket sygehus en afdeling hører til. Der kan kun registreres SHAK-koder på en SOR enhed hvis SHAK-koden på forhånd er registreret i Sygehusafdelingsklassifikationen. Hvis en SOR-enhed med en tilknyttet SHAK-kode lukkes, bliver SHAK-koden IKKE lukket samtidigt i Sygehusafdelingsklassifikationen. Lukningen af SHAK-koden skal foretages selvstændigt i SHAK. Der er følgende valideringsregler for registrering af SHAK-koder på SOR enheder: Der kan kun registreres en 4-cifret sygehuskode på sundhedsinstitutioner. Der kan registreres 7-cifrede SHAK-koder direkte under en 4-cifret. Se selvstændig retningslinjer for registrering af SHAK-koder i sygehus-afdelingsklassifikationen her:

12 %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NationalSundhedsIt/Klassifikationer/SOR/2009_04_01_SOR_SghAfh _regler_pdf.ashx I forbindelse med LPR og senere LPR-3 vil de konkrete registreringskrav blive beskrevet i Fællesindholdet 1. Bemærk, at der er truffet beslutning om at udfase SHAK på sigt: SOR-id (SORkode) 4 Lokale attributter Lokationsnummer 4 Automatisk genereret id. Koden indeholder ingen organisations-sammenhængs-logik eller indhold og er tilfældigt genereret. SOR-id en genereres og tildeles i SOR. Angiver enhedens eventuelle lokale attributter eller interne koder. Her kan angives op til fem. Der er ingen national systematik. Indholdet aftales og vedligeholdes lokalt. En identifikationskode, som anvendes til afsendelse af oplysninger via en elektronisk postkasse, som kan sende og modtage Edifact-meddelelser. Se Lokationsoplysninger Lokationsoplysning er Lokationsoplysningerne knytter sig kun til lokationsnummeret, og identificerer hvilken systemmæssig opsætning et nummer har. Nedenstående oplysninger skal kun angives, hvis en enhed skal have et lokationsnummer, da udfyldning af oplysninger resulterer i oprettelse af lokationsnummer. Der findes en drop-down-menu til hver af mulighederne, som er opdateret med de relevante valgmuligheder. Et lokationsnummer kan nedarves til enheder under det. Det kan registreres, hvis de pågældende underliggende enheder også anvender det samme lokationsnummer til elektronisk kommunikation. Et lokationsnummer kan lukkes på en enhed ved at slette alle de tilhørende oplysninger - vælg ikke valgt i drop-down-menuerne. 12

13 Et lokationsnummer kan flyttes fra en SOR enhed til en anden, dog ikke hvis SOR-enheden hvor lokationsnummeret ligger har en lukkedato. Ved tildeling af lokationsnumre knytter der sig selvstændige betingelser samt forpligtigelse til at registrere og opdatere information om, hvilke meddelelsestyper de enkelte lokationsnumre kan kommunikere med. Link til Betingelser for anvendelse af lokationsnummer til elektronisk kommunikation i sundhedsvæsenet: %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NationalSundhedsIt/Klassifikationer/SOR/2009_07_01_vejledning_l okationsnummer.ashx Lokationsoplysning er Region Lokationsoplysning er - EDB-system Lokationsoplysning er - System leverandør Lokationsoplysning er - Netoperatør Lokationsoplysning er - Administrator Lokationsoplysning er - Internt brug Lokationsoplysning er - Ikke-aktiv Angiver hvilken region lokationsnummeret geografisk befinder sig i. Det faglige it-system som enheden anvender. Hvis det ønskede system ikke findes på listen kontakt Systemet skal først godkendes af MedCom, og derefter oprettes i SOR. Den leverandør som leverer og supporterer it-systemet. Hvis den ønskede systemleverandør ikke findes på listen kontakt Systemet skal først godkendes af MedCom, og derefter oprettes i SOR. Den operatør som leverer enhedens netforbindelse til sundhedsdatanettet. Person eller organisation der har lov til at vedligeholde de informationer, som er knyttet til et lokationsnummer inkl. meddelelsestyper. Angiver at et lokationsnummer kun anvendes internt, og ikke til kommunikation med eksterne parter og systemer. Angiver at et lokationsnummer ikke er aktivt. Typisk i en begrænset periode. Lokationsnummeret kan gøres aktivt igen. 13

14 Lokationsoplysning er Meddelelsestype Angiver hvilke meddelelsestyper lokationsnummeret kan sende (U) eller modtage(i). En meddelelsestype kan fx være en udskrivningsepikrise, et laboratoriesvar eller en fysioterapihenvisning. Meddelelsestyperne er MedCom-standarder. Lokationsnummerindehaveren er forpligtiget til at registrere og vedligeholde data om meddelelsestyper, når et lokationsnummer er blevet oprettet i SOR. Meddelelsestyperne registreres i en selvstændig applikation (SOR EDI-applikationen). Enhedens status/tilstand Lukning af enhed En enhed lukkes, hvis enheden som organisationen ophører. Ved at angive dato for enhedens ophør lukkes enheden. Dato for enhedens ophør kan tidligst være syv dage frem. Den dato der vælges som lukkedato, er den sidste dato enheden vil være gyldig. Alle data gemmes, som de ser ud på lukkedatoen. Disse data kan fremsøges via historisk søgning i SORapplikationen. Hvis en enhed har et lokationsnummer lukkes dette sammen med enheden. Hvis en enhed har registreret en tilhørende SHAK-kode, lukkes denne IKKE automatisk, når den eller de SOR-enheder, der har den registreret lukkes. En SHAK-kode skal derfor lukkes separat i Sygehusafdelingsklassifikationen. Lukningen af SHAK-koder foretages af regionerne på det regionale område. Det er ikke muligt at lukke en enhed, som har åbne enheder under sig. En lukket enhed kan ikke åbnes igen. Flytning af enhed En enhed kan flyttes, hvis den ændrer organisatorisk tilhørsforhold fx, hvis den underlægges en ny enhed. Enheden flyttes kun, hvis enheden fundamentalt er den samme. Hvis enheden fx lægges sammen med en anden eller overgår til helt andre funktioner lukkes enheden, og der oprettes en eller flere nye. Skifter enheden navn betyder det ikke nødvendigvis, at enheden ændres fundamentalt og skal lukkes. 14

15 Det er op til institutionsejeren at definere, hvilke konkrete kriterier der afgør, om en enhed er den samme og skal flyttes eller ændres fundamentalt og skal lukkes. Det er ikke muligt at flytte en enhed tilbage til den samme overordnede enhed, som enheden oprindeligt er blevet flyttet fra. Oprettelse af en enhed En enhed oprettes pr. den dato hvor enheden er gældende fra. En enhed kan tidligst oprettes med en gældende fra dato 7 dage fra dags dato. Alle enhedstyper i SOR og specialer er SNOMED CT-koder 2 Enhedstyper i SOR Registrering af enhedstype er obligatorisk i SOR. Enhedstypen skal altid registreres så specifikt som muligt. Hvis der findes en specifik type i SOR der svarer til enheden skal den registreres herunder det gælder fx præhospital, billeddiagnostisk, akutmodtage, intensiv. Kun i de tilfælde hvor der ikke er en enhedstype der er specifik nok fx sengeafsnit, fødegang, mv registreres de som fx Klinisk enhed. Enhedstyperne kan udvides efter behov i SOR fx hvis der opstår behov for specifik registrering af fødegang. Behovet for oprettelse af nye enhedstyper skal ligge ud over lokalt behov og anvendelse. Ved behov for nye enhedstyper - kontakt Administrativ enhed 4 Akut modtageenhed 4 Enhedstypen registreres på organisatoriske enheder, som kun har administrative funktioner. Administrative enheder er på et niveau i SOR-hierarkiet over LPR-indberetningsniveauet. Administrative enheder kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen registreres på organisatoriske enheder på enheder, hvor der uden forudgående aftale modtages patienter til akut undersøgelse og akut behandling. Akut modtageenhed er synonym med skadestue. Kan både registreres på somatiske og psykiatriske enheder. Akut modtageenhed kan kun registreres på organisatoriske enheder under sundhedsinstitutioner, som er hospitaler. 15

16 Anden EDI Andet sundhedsvæsen Apotek Billeddiagnostisk enhed Diætistklinik Ergoterapiklinik Forskningsenhed Fysio- og ergoterapiklinik Enhedstypen registreres hvis en organisation har brug for at registrere mere end et lokationsnummer på samme enhed. Enhedstypen bruges derfor ikke til reelt eksisterende enheder, men som en pladsholder for et ekstra lokationsnummer. I SOR er det kun muligt at registrere ét lokationsnummer til hver enhed, hvorfor det er nødvendigt at oprette fiktive organisationer i SOR til registrering af yderligere lokationsnumre. Både organisatoriske enheder under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner kan oprettes til Anden EDI. Enhedstypen registreres på sundhedsinstitutioner, som ikke direkte er en del af sundhedsvæsenet, men som er i berøring med sundhedsvæsenet, fx tolke eller it-systemleverandører. Andet sundhedsvæsen kan registreres på både sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder. Enhedstypen registreres på sundhedsinstitutioner og fungerer bl.a. som lægemiddeludlevering. Bemærk, at det også er muligt at registrere apoteker på organisatoriske enheder under hospitaler via enhedstypen sygehusapotek. Enhedstypen registreres på organisatoriske enheder og omfatter diagnostik via billeder fx røntgen, ultralyd og MR- og CTskanninger. Billeddiagnostisk enhed kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen registreres på sundhedsinstitutioner og organisationsenheder. Enhedstypen omfatter rådgivning i sammenhængen mellem ernæring, sundhed og sygdom. Diætistklinik kan registreres på sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, som ikke ligger under et hospital. Enhedstypen registreres på sundhedsinstitutioner og organisatorisk og omfatter arbejde med bl.a. rådgivning og instruktion i hensigtsmæssig bevægelse og udvikling af aktivitetsformåen. Ergoterapiklinik kan registreres på sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder under både hospital og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen registreres på organisatoriske enheder og omfatter videnskabeligt arbejde. Forskningsenhed kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen tilknyttes kun organisatoriske enheder og omfatter både fysioterapi og ergoterapi. Enhedstypen registreres på enheder der både varetager fysio- og ergotereapi. 16

17 Fysio- og ergoterapiklinik kan kun registreres på organisatoriske enheder under sundhedsinstitutioner, som er hospitaler. Fysioterapiklinik Genoptræningscen ter 1 Hjemmesygepleje Hospital 4 Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. arbejde med behandling af bevægeapparatet. Fysioterapiklinik kan registreres på sundhedsinstitutioner og på organisatoriske enheder under både hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder. Enhedstypen omfatter bl.a. behandling af funktionsproblemer efter en skade eller sygdom. Genoptræningscenter kan registreres på en sundhedsinstitution og en organisatorisk enhed, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. sygepleje af borgere i eget hjem. Hjemmesygepleje kan registreres på en sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen kan kun tilknyttes sundhedsinstitutioner. sundhedsproducerende enhed der danner ramme for behandling under lægeligt ansvar, hvor behandlingen skal kunne varetages under indlæggelse På et hospital kan der desuden varetages ambulante aktiviteter. Der indgår ikke et geografisk aspekt i begrebet. Et hospital kan befinde sig på et større område fx fordelt over en region. Et hospital kan således være beliggende i en række forskellige byer. Det definerende træk ved et hospital er, at der foregår behandling, men hospitaler beskæftiger sig med mange andre sundhedsrelaterede aktiviteter fx forebyggelse, kontrol, fødsler og lign. Nogle aktiviteter foregår uden lægelig deltagelse, men et definerende træk ved et hospital er, at der skal kunne foregå aktiviteter under lægeligt ansvar. Vedr. lægelige pligter og det deraf afledte lægelige ansvar henvises til relevant lovgivning herunder autorisationsloven. Synonymt med sygehus. 17

18 Intensiv enhed Jobcenter Jordemoderklinik Kiropraktor klinik Klinisk enhed 4 Kommunal 4 KONVAFD Lægelaboratorium Lægepraksis Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder og omfatter bl.a. behandling af kritisk syge patienter. Intensiv enhed registreres som en organisatorisk enhed under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. at hjælpe ledige borgere i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. Der kan registreres jobcentre i SOR idet de har brug for at kunne kommunikere med sundhedsvæsenet fx i form af at kunne modtage lægeerklæringer. Jobcenter kan registreres på sundhedsinstitutioner og på organisatoriske enheder, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen kan tilknyttes både sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. hjælp ved fødsler. Enhedstypen kan tilknyttes både sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. behandling af bevægeapparatet. Kiropraktor klinik kan registreres på sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder, som udfører direkte sundhedsrelaterede aktiviteter, der vedrører undersøgelse, behandling og pleje, modsat fx administrative enheder. En enhed skal kun registreres som klinisk enhed på enheder med patientansvar, hvis der ikke er en mere dækkende type. Kliniske enheder er på et niveau i SOR-hierarkiet svarende til LPR-indberetningsniveauet og nedefter. Klinisk enhed kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Enhedstypen registreres på institutionsejere. Enhedstypen har været anvendt i forbindelse med tidligere automatiske konverteringer af data fra andre registre til SOR. Enhedstypen har dermed udelukkende systemmæssig værdi, og skal ikke anvendes ved nye registreringer. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. blodprøvetagning og elektrokardiografi (EKG). Lægelaboratorium kan registreres som sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, der ikke hører under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og er den praktiserende læges arbejdsplads. 18

19 Lægepraksis kan kun registreres som sundhedsinstitutioner. Hvis sundhedsinstitutionen er en lægepraksis, skal dens underordnede organisatoriske enheder som udgangspunkt registreres som supplerende oplysninger. Lægevagt Operationsgang Plejehjem 5 Privat 4 Præhospitalsenhed Psykologisk rådgivningsklinik Regional 4 Serviceenhed 4 Skadestue Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner. Fungerer bl.a. som speciallæge i almen medicin, uden for lægepraksissers almindelige åbningstid og som visitation inden henvendelse til akutmodtageenhed. Lægevagt kan kun registreres på sundhedsinstitutioner. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder under hospitaler og omfatter operativ behandling af patienter. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og er en institution for borgere der bor i beskyttede omgivelser og har behov for hjælp fra plejepersonale. Plejehjem kan registreres på sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder, som ikke hører under et hospital. Enhedstypen registreres på institutionsejere. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder hvor der kan udføres en indsats, der foregår uden for sygehuset fra en person får akut hjælp til vedkommende er færdigbehandlet eller afleveret på en anden behandlingsenhed på et sygehus fx lægeambulance, helikopter. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og omfatter rådgivning og vejledning fra en psykolog. Hvis sundhedsinstitutionen er en psykologisk rådgivningsklinik, skal dens underordnede organisatoriske enheder som udgangspunkt registreres som supplerende oplysninger. Enhedstypen registreres på institutionsejere. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder som udfører forskellige serviceopgaver herunder depot, køkken eller enheder, der yder service til kliniske enheder. Serviceenhed kan både registreres under hospitaler og øvrige sundhedsinstitutioner. Se akutmodtageenhed. 19

20 Speciallægepraksis Statsautoriseret fodterapeut Statslig 4 Sundhedscenter Sundhedsforvaltni ng Sundhedspleje Supplerende oplysninger Sygehusapotek Tandlægepraksis Tandpleje klinik Uddannelsesenhed Vaccinationsklinik Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og omfatter praksis eller klinik med speciallæger. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter behandling af fodlidelser. Enhedstypen registreres på institutionsejere. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter tilbud om fx pleje, behandling og genoptræning i borgerens lokalområde. Sundhedscenter kan registreres på en sundhedsinstitution og organisatoriske enheder, som ikke ligger under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og er en administrativ enhed ansvarlig for fx sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsforvaltning kan registreres på en sundhedsinstitution og organisatoriske enheder som ikke ligger under et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder og omfatter bl.a. råd og vejledning til forældre med børn mellem 0-16 år. Sundhedspleje kan registreres på en sundhedsinstitution og organisatoriske enheder, som ikke ligger under et hospital. Enhedstypen tilknyttes kun organisatoriske enheder, som ikke ligger under et hospital og bruges som pladsholder til at registrere supplerende oplysninger fx speciale, ydernummer, aktivitetsadresse mm. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder og fungerer bl.a. som lægemiddeludlevering på et hospital. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og omfatter behandling af sygdomme i mundhule og tænder hos en tandlæge. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner og omfatter pleje af mundhule og tænder hos en tandplejer. Enhedstypen tilknyttes organisatoriske enheder under et hospital og omfatter alle former for uddannelser. Enhedstypen tilknyttes sundhedsinstitutioner hvor borgere kan blive vaccineret. 20

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger Dette kapitel vil trække nogle hovedlinjer op fra de vurderinger og forslag, som Speciallægekommissionen fremlægger i denne betænkning. Kapitlet indeholder

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune. 5.31.71 O.13 40/2013 Side 1

Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune. 5.31.71 O.13 40/2013 Side 1 Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune KL Foreningen af Speciallæger 5.31.71 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Overenskomstens område... 3 2. Funktionærlov... 3 3. Stillingsopslag...

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3 Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Indhold - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 3 2. Identifikation...... 3 3. Sundhedsfaglig autorisation... 3

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland. 7-6-2012 Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere