Selvmordsproblematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvmordsproblematik"

Transkript

1 Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko

2 Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd 167 kvinder Topper ved de årige med 146 selvmord 80 % af alle selvmord i 2012 var +40 Selvmordsforsøg I Danmark i 2012: 259 forsøg heraf 93 mænd og 166 kvinder I Danmark i 2010: 541 forsøg heraf 184 mænd og 357 kvinder 154 af disse forsøg var blandt de årige, som tegnede sig for flest forsøg 62 % af dem, der lavede selvmordsforsøg i 2010 var under 40år Center for selvmordsforskning, statistikbanken 2

3 Statistik Selvmordsrisikoen stiger med alderen At være mand er en risikofaktor for at begå selvmord Set over de sidste 25 år har der altid været flere kvinder end mænd, der forsøgte selvmord. De sidste 10 år er der næsten dobbelt så mange kvinder som mænd, der forsøger. Generelt er der flere unge, der forsøger selvmord end ældre 3

4 Fakta Drenge og mænd vælger mere voldelige metoder, mens piger og kvinder vælger mindre voldelige (fx forgiftning) Center for selvmordsforskning Tidligere selvmordsforsøg er en alvorlig risikofaktor for senere forsøg. Risikoen er størst, det første år efter Center for selvmordsforebyggelse, 2013 Selvmordsforsøg handler ofte om at komme væk fra en smertefuld situation eller at kommunikere sine problemer frem for et ønske om at få opmærksomhed 4

5 WHOs definition Selvmord: En handling med dødelig udgang, som den afdøde med viden eller forventning om et dødeligt udfald havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den afdøde ønskede forandringer. Den afdøde skal have været vidende om, at handlingen kunne være dødelig. Den afdøde skal selv have arrangeret og udført handlingen Den afdøde skal have ønsket en forandring 5

6 WHOs definition Selvmordsforsøg: En handling uden dødelig udgang, hvor personen med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende eller udviser anden ikkevanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandring via handlingens forventede konsekvenser. Der kræves ikke et dødsønske Der skal være tale om en bevidst selvdestruktiv handling Handlingen skal være skadelig (bagatelgrænse) 6

7 Drøftelse Ex: En kvinde kommer i skadestuen og har skåret sig på begge håndled. Hun ville ikke dø, men ønskede bare fred for en tid og en sygemelding fra et arbejde, hvor hun mistrivedes. Ex: En mand, der står ved en jernbane og har besluttet sig, men besinder sig og kommer i sikkerhed. Ex: En mand, der står ved en jernbane og bliver overtalt til at fjerne sig. Er det selvmordsforsøg? Hvorfor er det vigtigt? Fordi det giver bedre mulighed for at forebygge, at selvmordsforsøg gentages. 7

8 Selvmordsadfærd Dækker et bredt spektrum fra tanker over impulser, planer, forberedelser til forsøg på og fuldbyrdet selvmord Selvskadende handlinger henregnes normalt ikke under denne definition, da de er mindre farlige og ofte har en mere vanemæssig karakter Center for selvmordsforebyggelse,

9 Myter Myte 1: Dem der taler om selvmord begår ikke selvmord! Virkeligheden: Op til 80% af dem, der har begået selvmord har kommunikeret deres tanker og intentioner forud for. Myte 2: Man skal ikke spørge, for det kan inspirere til selvmord Virkeligheden: Mennesker er lettede over at få et rum at tale om det i. Myte 3: Selvmord kommer uden varsel Virkeligheden: Som regel har der været mere eller mindre klare signaler forud for, derfor er det vigtigt også at være opmærksom på de mere vage udtryk. Men man kan ikke sige, at alle selvmord kunne være forudset. 9

10 Myter Myte 4: De, der har besluttet sig for at tage livet af sig, kan man alligevel ikke forhindre i det Virkeligheden: Man ved, at selv ved alvorlige selvmordsforsøg er størstedelen glade for at overleve. Selvmord begås ofte i en særlig vanskelig periode, som de kunne være kommet igennem ved en højere grad af omsorg og beskyttelse. Myte 5: Når man har med psykisk syge at gøre, vil man opleve selvmord, det kan ikke undgås, det er en del af arbejdet Virkeligheden: Ja, der er forhøjet risiko, men der er ikke noget, der tyder på, at man ikke kan nedbringe antallet af forsøg og selvmord Bente Hjort Madsen,

11 Lovgivning og etik Ethvert forsøg eller signal skal tages alvorligt! Indberetningspligt: hvis du hører om planer om at skade sig selv eller andre, fx mord Hvis du hører om forhold, hvor du får mistanke om, at børn lever under misrøgt, misbrug, omsorgssvigt eller lign. Straffeloven 141 Den, som er vidende om, at en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd, og som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år. 11

12 Selvmordsforebyggelse Livslinien: Psykiatrisk rådgivning: Center for Selvmordsforebyggelse, Vest Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf.: Aarhus Universitetshospital Risskov, Øst Tretommervej 3, 8240 Risskov. Tlf Mail: 12

13 Psyktro inspirationsdag 2014 Vurdering af selvmordsrisiko Hvordan passe på sig selv som rådgiver?... 13

14 Selvmordstruet En person er selvmordstruet, når vedkommende i ord eller handlinger giver udtryk for selvmordstanker eller selvmordsplaner. En person er også selvmordstruet, hvis vedkommende har foretaget et impulsivt selvmordsforsøg, selvom der ikke forud for eller efterfølgende har været egentlige selvmordstanker. Center for selvmordsforebyggelse,

15 Årsager til selvmord Årsager til selvmord er komplekse og der findes ingen simple forklaringer på fænomenet. Imidlertid ved man at belastende livsbegivenheder har indflydelse på selvmordsrisiko hos mennesker med en psykisk sårbarhed Center for selvmordsforebyggelse,

16 Risikofaktorer Er faktorer, der er forbundet med øget selvmordsrisiko Kendskab til risikofaktorer kan skærpe opmærksomheden for, hvilke grupper af mennesker, der har øget risiko for selvmordshandlinger Risikofaktorer siger imidlertid intet om, hvorvidt det menneske, man er i kontakt med, er i fare for at tage sit eget liv Center for selvmordsforebyggelse,

17 Risikofaktorer Psykiatrisk symptomatologi Tilpasningsreaktion Depression Misbrug ADHD Spiseforstyrrelser Selvskade Søvnproblemer mm. Center for selvmordsforebyggelse,

18 Risikofaktorer Kognitive forvrængninger: Det bliver ikke bedre, selvom lægen siger det. De siger det bare for at trøste Nyligt udskrevet fra psykiatrisk Nyligt brud på vigtig behandlerkontakt Nylige hændelser af kritisk art, fx dødsfald, svigt, ærestab Mangel på forpligtende relationer til andre 18

19 Risikovurdering Handler helt overordnet om at vurdere, hvor langt der er fra tanke til handling Risiko kan ikke vurderes som et øjebliksbillede Risikofaktorer forstærker hinanden Beskyttende faktorer kan ændre risikofaktorers indflydelse 19

20 Spørg ved mindste mistanke! Hvis du bliver bekymret for eller får tanken om, at personen, der henvender sig har selvmordstanker, så spørg. Fx: Har du tanker om at tage dit eget liv eller om, at det var lettere, hvis ikke du var her? Spørg, så du får at vide om det er aktive (konkrete planer) eller passive selvmordstanker (uden konkret handlingsidé tilknyttet) Spørg konkret hvis vedkommende giver uklare meddelelser Vær opmærksom på metodevalg, særligt hvis det er en metode man sjældent reddes fra Vind tid, da selvmordskriser kan klinge af og ændre sig 20

21 Selvmordsrisiko input til vurdering Hvordan har vedkommende haft det, de seneste døgn? Støt håbet om, at forandring er mulig. Fortæl evt. at andre i lignende situationer bagefter har været glade for, at de ikke døde. Har vedkommende et ønske om at dø? Er der tegn på afsked (afklaret holdning, ingen fremtidsbekymringer, oprydning) Vurdér kvaliteten af kontakten samt grad af impulsivitet Håbløshed ( Det bliver aldrig bedre ) og afmagt (uløseligt dilemma, fx i forbindelse med en skilsmisse) De fleste selvmordstruede er ambivalente. Undersøg, hvilke grunde vedkommende har til at leve. De beskyttende faktorer 21

22 En overlever fortæller: Jeg indså med det samme, at alt I mit liv som jeg troede var uløseligt var total løseligt bortset fra at have hoppet! 22

23 Selvmordsrisiko Hvad kan man gøre som rådgiver? Find alternative handlemuligheder Giv hjælp til struktur eller til at løse aktuelle og konkrete problemstillinger. Fx: Kan du sige noget om, hvad der er blevet for meget lige nu? Spørg evt. til, hvad vedkommende tidligere har gjort i belastende situationer (evt. Hvad har du gjort for ikke at skade dig selv? Er det noget, du kan bruge igen?) Brug din erfaring til på empatisk vis, at støtte den selvmordstruede i, at synet på livet kan ændre sig og, hvis du har viden om det, mind ham/hende om tidligere gode perioder. 23

24 Selvmordsrisiko Hvad kan man gøre som rådgiver? Sikre kontakt til andre relationer eller pårørende Hvis kontakten ikke er god, og du fortsat er bekymret, så gå til handling fremfor snak. Sig fx: Jeg kan høre du er vred. Jeg er bekymret for dig, og jeg synes ikke, du skal være alene i nat. Så vi skal finde ud af, hvem der kan være hos dig i nat eller om du skal overnatte i psykiatrisk skadestue. Sikre kontakt til andre instanser, se akut-planen Hvad vil du ærgre dig over ikke at have gjort, hvis personen suiciderer? 24

25 Akut-handleplan Handleplan og definition på akut henvendelse Når personen fortæller eller viser tegn på at være i færd med et selvmordsforsøg under samtalen; f.eks. fortæller at pillerne er taget eller har skåret sig, eller står et sted, hvor andre selvdestruktive handlinger er mulige. eller Hvis personen fortæller, at nu er beslutningen taget om at begå selvmord inden for de nærmeste døgn og henvender sig for at sige farvel til nogen, for at få oplysninger om afskedsbrev, selvmordsmetode eller lignende i den helt nære fremtid (0-48 timer). Med mindre det lykkes at tale vedkommende ned i risiko og give håb om forandring (og så er det ikke længere en akut henvendelse). 25

26 Akut-handleplan, trin for trin 1. Bevar roen, tag det seriøst og vær empatisk samtidig med, at du er insisterende. 2. Fysisk hjælp før psykisk hjælp Al udredning stopper Fjern metoden fx skyl piller i toilettet, tag rebet ned, træd væk fra kanten og lignende. 3. Forklar personen alvoren og bed om at vedkommende opgiver sin anonymitet. Fortæl altid hvad du gør, og hvorfor du gør det. 4. Indhent følgende oplysninger: a. Fulde navn, telefonnummer, adresse, evt. cpr-nummer b. Hvor befinder personen sig? c. Hvis skaden er sket hvad har personen gjort ved sig selv? d. Er der andre tilstede, fx børn? 26

27 Akut-handleplan,trin for trin 5. Ring efter hjælp i en anden telefon, og bliv selv i kontakt med personen, mens I venter på 112 (i disse situationer, skal man ikke vente på, at lægevagten når frem) hvis skaden er sket, fx pillerne er taget, rebet hængt op, står på en bro, eller hvis personen har metoden tilgængelig og vil begå selvmord efter samtalen eller inden for de næste 48 timer. Lægevagt - hvis personen er i akut krise, psykotisk og/eller vurderes til at have en høj selvmordsrisiko, men ikke nødvendigvis skal akut indlægges. 27

28 Opfølgning på akutte henvendelser Tag altid kontakt til Grethe eller en anden i stedet lige bagefter. Man må aldrig stå alene med sådan en sag eller ved SMtrusler i det hele taget. Psykologisk autopsi: Der arrangeres hurtigst muligt et møde mellem rådgiveren, lederen og en til to mere. Her gennemgås igen, hvad der skete. Hvad gjorde og sagde rådgiveren, hvad gjorde og sagde den rådsøgende. Rådgiveren mødes med empati og støtte. Hvad kan man lære: Tilsidst ser man sammen på, om noget kunne være gjort anderledes til det bedre. Er der procedurer, der skal ændres osv. 28

29 Til rådgiveren Giv aldrig en selvmordstruet ret i, at selvmord kan være en løsning Hvis I kan mærke, at I selv bliver smittet af tankerne eller er tilbøjelig til at give vedkommende ret, så søg hjælp hos Grethe eller en anden med det samme bagefter. 29

30 Rollespil 1. Vælg én, der spiller den rådsøgende. Vælg et andet navn end dit eget 2. Vælg en rådgiver 3. Afsæt ca minutter til samtalen. Dernæst åbnes op for hele gruppen. Det er afgørende, at I har et forum, hvor I støtter hinanden. Så bak rådgiveren op, fortæl ham/hende det, I synes, han/hun gjorde godt. Drøft forløbet og temaet. I kan også tage en timeout undervejs i telefonrådgivningen og bede om input fra gruppen. 30

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 6 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning Søndergade

Læs mere

Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper

Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper Agnieszka Konieczna, Bo Andersen Ejdesgaard 2010 Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper Center for Selvmordsforskning Holdninger til selvmordsadfærd samt viden

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd Lilian Zøllner, Grethe Dyekjær, Paul Dyekjær, Agnieszka Konieczna Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd 2 Beskyttende og belastende forhold

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Afrapportering Forebyggelse af selvmord

Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering Forebyggelse af selvmord Afrapportering til Center for Selvmordsforskning på udviklingsprojektet Forebyggelse af selvmord i social- og sundhedshjælper uddannelsen afviklet på Social- og

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser Forskningscentrets rapportserie 2009 Rapport 4 Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser Iben K. Stephensen, Børge Jensen, Erik

Læs mere