Mechanical range DK-UK-SE. Professionals in motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mechanical range DK-UK-SE. Professionals in motion"

Transkript

1 Mechanical range DK-UK-SE Professionals in motion

2 PRÆSENTATION PRESENTATION PRESENTATION Dani-tech A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed, en import/ handelsvirksomhed og produktionsvirksomhed. Vi har markedets bredeste netværk af akselog gear- leverandører, som vi er i tæt samarbejde med for at kunne udvikle/tilpasse kundedesignede løsninger. Det er Dani-tech gruppens formål, at være en yderst kompetent leverandør af kvalitets komponenter og systemer. Vi tilbyder seriøs rådgivning, en høj grad af service og fleksibilitet. Vore kunder er producenter af maskiner til industri, landbrug, skovbrug, mobil, vindmøller, offshore og marine. Har kunden et nedbrud, eller har brug for hjælp til idriftsætning eller ønsker at få sin løsning monteret på stedet, så står vores serviceafdeling til rådighed med 24 timers service. Dani-tech blev stiftet i 1987 af Arne Iversen og har hovedsæde i Haderslev med lager og produktion. Dani-tech Support ApS ligger samme sted, de producerer cylindre. Dani-tech BV er datterselskab, ligger i Zoeterwoude i Holland med egen lager og produktion. Dertil kommer salgsselskab i Malmø i Sverige. Bondioli & Pavesi har siden 1987 været medejer af virksomheden. 1. Dani-tech A/S is a combination of a consulting engineering company, an import/merchandising-sector company and a production company. We work closely with the best network of shaft and gear suppliers on the market in order to be able to develop/adapt customer-designed solutions. The objective of Dani-tech Group is to be a very competent supplier of high-quality components and systems. We offer competent consulting and a high level of service and flexibility. Our customers are producers of industrial, agricultural, forestry, mobile, windmill, offshore and marine equipment. If the customer experiences a breakdown, if the customer needs help with the commissioning or if the customer wants their configuration installed on site, our service department is available 24/7. Dani-tech was founded in 1987 by Arne Iversen and its main office, including warehouse and production, is located in Haderslev. Dani-tech Support ApS, which manufactures cylinders, is located at the same place. Dani-tech BV is a subsidiary with its own warehouse and production facilities in Zoeterwoude, Holland. There is also a sales company in Malmö, Sweden. Bondioli & Pavesi has been co-owner of the company since Dani-tech A/S är ett teknikkonsultföretag, ett import/handelsföretag och ett produktionsföretag. Vi har marknadens största nätverk av axel- och växelleverantörer, med vilka vi har ett nära samarbete för att kunna utveckla/anpassa kunddesignade lösningar. Dani-tech-koncernens syfte är att vara en ytterst kunnig och kompetent leverantör av komponenter och system. Vi erbjuder kompetent rådgivning, höggradig service och flexibilitet. Våra kunder är tillverkare av maskiner inom industri, jordbruk, skogsbruk, mobilhydraulik, vindkraftverk, offshore och marin. Om kunden har ett haveri, behöver hjälp med driftsättning eller vill att deras lösning ska monteras på plats, då står vår serviceavdelning till tjänst med sin 24 h service. Dani-tech grundades av Arne Iversen 1987 och har sitt huvudkontor med tillhörande lager och produktion i Haderslev. Dani-tech Support ApS är beläget på samma plats och har egen produktion av cylindrar. Dani-tech BV är ett dotterbolag i Leiden i Holland med egen produktion och lager. Dessutom finns även ett försäljningsbolag i Malmö i Sverige. Bondioli & Pavesi har sedan 1987 varit delägare i företaget

3 1. Dani-tech A/S og Dani-tech Support ApS: Design, produktion, montage og lager. 2. Dani-tech BV: Lager og montage. 3. Dani-tech A/S: Serviceafdeling, som kører landsdækkende døgnservice. 4. Dani-tech A/S: Lager med 4 automater og ca aktive varenumre 5. Dani-tech A/S: Pumpestationer testes. Dokumentation og certifikat fremstilles på forespørgsel. 6. Dani-tech A/S: 3D tegning. 7. & 8. Bondioli & Pavesi Dani-tech A/S and Dani-tech Support ApS: Design, production, assembly and warehouse. 2. Dani-tech BV: Warehouse and assembly. 3. Dani-tech A/S: A service division, which is operating a nation-wide 24/7 service. 4. Dani-tech A/S: A warehouse with 4 automates and approx. 20,000 active item numbers. 5. Dani-tech A/S: Test of powerpack. Documents and certificates are available upon request.. 6. Dani-tech A/S: 3D drawing. 7. & 8. Bondioli & Pavesi Dani-tech A/S och Dani-tech Support ApS: Design, produktion, montering och lager. 2. Dani-tech BV: Lager och montering. 3. Dani-tech A/S: Serviceavdelning med landstäckande dygnsservice. 4. Dani-tech A/S: Lager med 4 automater och ca aktivaartikelnummer. 5. Dani-tech A/S: Pumpstationer testats. Dokumentation och certifikat kan rekvireras vid förfrågan. 6. Dani-tech A/S: 3D-ritning. 7. & 8. Bondioli & Pavesi Bondioli & Pavesi blev grundlagt i Suzzara i 1950 og har siden da produceret løsninger til mekanisk transmission. De har udviklet sig til at have en komplet produktpallette og løser behov fra kunder over hele verden. Bondioli & Pavesi er i dag til stede i mere end 50 lande og er førende producent af kraftoverføringsaksler til landbrug og gear til enhver industriel eller landbrugsmæssig applikation. Bondioli & Pavesi was founded in Suzzara in 1950 and since then it has been producing components for power transmission. This decision has led to a complete range of products able to satisfy the needs of customers all over the world. Today Bondioli & Pavesi is present in more than 50 countries and is a leader in the production of drivelines for agricultural use and of gearboxes for every type of industrial and agricultural application. 3 Bondioli & Pavesi grundades i Suzzara 1950 och har sedan dess producerat komponenter för mekanisk transmission. De har utvecklat ett komplett produktsortiment och kan därför tillgodose behoven hos sina kunder världen över. Bondioli & Pavesi finns i dag i fler än 50 länder och är ledande inom tillverkning av kraftöverföringsaxlar för jordbruk samt växellådor för alla typer av industriella och jordbruksmässiga tillämpningar.

4 Hver eneste generationer designet til at tage kampen op mod udfordringerne i sin egen verden en verden i udvikling. Selv i dag strå landbruget overfor en ny periode med udfordringer, der skal løftes, og grænser, der krydses. Det betyder, at man i dag har brug for mere sikkert, pålideligt og effektivt maskineri. SFT akslen er produktet af ny generation, ligesom din maskine. For at udnytte mulighederne for disse maskiner fuld ud, bliver SFT projektet udviklet PTO akslen til nu og fremtiden. Every single generation is made to take up the challenges of its own world, a developing world. Even today, farming is undergoing a period of new challenges, that have to be faced, and a period of new bounds, that have to be crossed. Hence, nowadays a more and more safe, reliable and efficient machinery is required. It is the machinery of a new generation, like yours. To enhance to the maximum the potentialities of this new machinery SFT has taken to the field, to offer you cardan driveshafts of a new generation. Varje ny generation tvingas ta upp utmaningarna i sin tillvaro och den utveckling som ständigt pågår. Även jordbruket genomgår förändringar och möter utmaningar som måste lösas och nya gränser som måste passeras. Idag krävs säkrare, mer pålitliga och effektivare maskiner - maskiner anpassade för nya tider. För att maximera möjligheterna med dessa nya maskiner har STF gjort det till sin uppgift att erbjuda den nya tidens kraftöverföringsaxlar. STØRRELSE SIZE STORLEK S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT 540 min min -1 KATEGORIER CATEGORIES KATEGORIER NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT ASAE Pn Mn Pn Mn kw CV N m in lb kw CV N m in lb RD HD Det nominelle moment, Mn, som det moment, der forbindes med en levetid på 1000 timer for et led, der operere med en ledvinkel på α = 5, rotationshastighed på n = 540 min -1 (eller 1000 min -1 ) og smøring hver 50 timer. Den nominelle kraft, Pn, er den kraft, der svaer til det nominelle moment, Mn. The nominal torque Mn as the torque associated with a 1000 hour lifetime of a joint operating with joint angle α = 5, rotational velocity n = 540 min -1 (or 1000 min -1 ), and a 50 hour lubrication frequency. The nominal power Pn is the power corresponding to the nominal torque Mn. Det nominella momentet Mn är det moment som motsvarar en livslängd på 1000 timmar för en koppling som under drift har en kopplingsvinkel på α = 5, varvfrekvens n = 540 min -1 (eller 1000 min -1 ), och ett smörjintervall på 50 timmar. Den nominella effekten Pn är den nominella effekt som motsvarar nominellt moment Mn. 4

5 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR STD. LED U-JOINTS U-JOINTS VIDVINKEL-LED CV-JOINTS CV-JOINTS PROFILRØR FIRKANTET FOUR-TOOTH PROFILE TUBES PROFILRÖR FYRKANTSPROFIL FRI ROTATIONSPROFIL FREE ROTATION PROFILE PROFILRÖR FRI ROTATION SPLINE PROFIL SPLINED TELESCOPING MEMBERS mm mm mm mm mm mm mm A= 22,0 H= 54,0 --- D1= 35,2 T1= 2,00 D2= 30,8 T2= 3, A= 23,8 H= 61,3 A1= 22,0 H1= 86,0 D1= 45,6 T1= 2,75 D2= 39,6 T2= 3,00 D1= 40,4 T1= 3,10 D2= 29,00 T2= 4, A= 27,0 H= 74,6 A1= 22,0 H1= 86,0 D1= 50,2 T1= 2,75 D2= 44,2 T2= 3,50 D1= 48,0 T1= 3,35 D2= 36,0 T2= 4, A= 30,2 H= 79,4 --- D1= 50,2 T1= 2,75 D2= 44,2 T2= 4, A= 30,2 H= 79,4 A1= 27,0 H1= 100,0 D1= 53,9 T1= 3,25 D2= 46,9 T2= 4,50 D1= 58,5 T1= 3,60 D2= 45,0 T2= 4,20 D= 40 z= 14 A= 30,2 H= 91,5 A1= 27,0 H1= 100,0 D1= 58,2 T1= 3,25 D2= 51,2 T2= 5, D= 40 z= 14 A= 34,9 H= 93,5 A1= 30,2 H1= 106,0 D1= 58,2 T1= 3,25 D2= 51,2 T2= 5, D= 40 z= 14 A= 34,9 H= 93,5 A1= 30,2 H1= 106,0 D1= 66,0 T1= 3,50 D2= 58,5 T2= 4, A= 34,9 H= 106,0 80 : A1=30,2 H1=122,0 D1= 66,0 T1= 3,50 D2= 58,5 T2= 4, D= 45 z= : A1=34,9 H1=112,0 A= 42,0 H= 107,5 A1= 34,9 H1= 112,0 D1= 70,2 T1= 4,00 D2= 61,7 T2= 5, D= 45 z= 16 A= 42,0 H= 130,0 --- D1= 70,2 T1= 4,00 D2= 61,7 T2= 5, D= 45 z= 16 A= 50,0 H= 140,0 --- D1= 74,1 T1= 6,00 D2= 61, Profilrør med 4 tænder fås også med rilsanbelagt eller varmebehandlet inderrør. De fri rotationsrør fås også med rilsanbelagte inderrør Four Tooth Profile Tubes are also available with Rilsan coated or with heat-treated inner tube. Free Rotation tubes are also available with Rilsan coated inner Tube. Profilrör I fyrkantsprofil finns även med Rislanbelagt eller värmebehandlat innerrör. Profilrör med fri rotation finns även med Rislanbelagt innerrör. 5

6 80 VIDVINKEL LED 80 CONSTANT VELOCITY JOINT 80 DRIVKNUT 50 VIDVINKEL LED 50 CONSTANT VELOCITY JOINT 50 DRIVKNUT SMØRESYSTEM GREASING SYSTEM SMÖRJSYSTEM ENKELT KÆDE SINGLE CHAIN ENKEL KEDJIGA enkel smøring easy lubrication enkel smörjning Smørehyppigheden er udvidet fra den traditionelle ene gang om dagen til en gang om ugen. Alle dele i SFTkraftoverføringsakseler, herunder vidvinkel led, er specifikt designet til min. 50 timers drift uden vedligeholdelse. Smørenipler er placeret så de er lette at komme til. Visse applikationer kan anvendes med et udvidet smøreinterval på 250 timer. Smøreintervallet på 50 timer for CV-led kan lejlighedsvist udvides til 100 timer. The lubrication frequency has been extended from the traditional one day to a weekly interval. Each component of SFT driveshafts, including constant velocity joints, is specifically designed to operate for at least 50 hours without maintenance. Grease fittings are aligned and easy to access. Extended 250 hour lubrication interval is possible for specific applications. The 50 hours interval of lubrication for CV Joints can be occasionally extended to 100 hours. Smörjintervallet har ökat från dagligen till varje vecka. Alla komponenter i SFT kraftöverföringsaxlar, inklusive drivknutar, har utvecklats för drift under minst 50 timmar utan underhåll. Smörjnipplarna är välplacerade och enkla att komma åt. För vissa applikationer är det möjligt att få ett smörjintervall på 250 timmar. Smörjintervallet på 50 timmar kan i vissa fall utökas till 100 timmar för CV-joints. 6

7 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR MOMENTBEGRÆNSERE OG FRILØBSKOBLINGER TORQUE LIMITERS AND OVERRUNNING CLUTCHES MOMENTBEGRÄNSARE OCH FRIHJULSKOPPLINGAR FRILØBSKOBLING OVERRUNNING CLUTCH FRIHJULSKOPPLING SPRINGBOLT MO- MENTBEGRÆNSER SHEAR BOLT TORQUE LIMITER BULTKOPPLING MO- MENTBEGRÄNSARE ENVEJS ONE-WAY ENVÄGS PALMOMENTBEGRÆNSER RATCHET TORQUE LIMITER SMATTERKOPPLING MOMENTBEGRÄNSARE SYMMETRISKE SYMMETRICALS SYMMETRISK RA RL LB SA LC LN LT PERMANENT SMURT PERMANENTLY LUBRICATED LIVSTIDSSMORD PERIODISK SMØRING SEASONAL LUBRICATION PERIODISK SMÖRJNING PERIODISK SMØRING SEASONAL LUBRICATION PERIODISK SMÖRJNING PERIODISK SMØRING SEASONAL LUBRICATION PERIODISK SMÖRJNING AUTOMATISK MOMENTBE- GRÆNSER AUTOMATIC TORQUE LIMITER AUTOMATISK MOMENTBE- GRÄNSARE FRIKTIONSMOMENTBEGRÆNSER FRICTION TORQUE LIMITERS MOMENTBEGRÄNSARE FRIKTION FRIKTIONSMOMENTBEGRÆNSERE MED INDBYGGET FRILØBSKOBLING FRICTION TORQUE LIMITERS INCORPORATED OVERRUNNING CLUTCH MOMENTBEGRÄNSARE FRIKTION, INBYGGD FRIHJULSKOP- PLING VRIDNINGSRESISTENT LED TORSIONALLY RESILIENT JOINT TORSIONSKOPPLING JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR IKKE-JUSTERBAR NON-ADJUSTABLE ICKE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR IKKE-JUSTERBAR NON-ADJUSTABLE ICKE JUSTERBAR LR FV FFV FT FNV FFNV FNT GE PERMANENT SMURT PERMANENTLY LUBRICATED LIVSTIDSSMORD 7

8 Bondioli & Pavesi blev grundlagt i 1950 og med dem skabtes der et kraftoverførsel design, der tog både teknologi og innovation til nye højder. Udviklingen af disse kraftoverføringsaksler er aldrig ophørt, og det bruges nu i hele verden og der er produceret over 25 millioner eksemplarer. Men i dag har det et nyt udseende, det kaldes Global og er mere innovativt end nogensinde. In 1950 Bondioli & Pavesi was born, and with that came a driveline design that took technology and innovation to heart. Used all over the world, with production of over 25 million, this driveline has never stopped moving forward. Today it has a new look. It s called Global and it is younger than ever. Bondioli & Pavesi grundades 1950 och med dem skapades en kraftöverföringsdesign som tog både teknik och nytänkande till nya höjder. Utvecklingen för denna kraftöverföringsaxel har aldrig upphört och den används nu över hela värden och har tillverkats i över 25 miljoner exemplar. Idag har den dock ett nytt utseende - den kallas Global och är mer nytänkande än någonsin. STØRRELSE SIZE STORLEK G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9 NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT 540 min min -1 CATEGORIES KATEGORIER KATEGORIER NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT ASAE Pn Mn Pn Mn kw CV N m in lb kw CV N m in lb RD HD Det nominelle moment, Mn, som det moment, der forbindes med en levetid på 1000 timer for et led, der operere med en ledvinkel på α= 5, rotationshastighed på n = 540 min -1 (eller 1000 min -1 ) og smøring hver 50 timer. Den nominelle kraft, Pn, er den kraft, der svaer til det nominelle moment, Mn. The nominal torque Mn as the torque associated with a 1000 hour lifetime of a joint operating with joint angle α = 5, rotational velocity n = 540 min -1 (or 1000 min -1 ), and a 50 hour lubrication frequency. The nominal power Pn is the power corresponding to the nominal torque Mn. Det nominella momentet Mn är det moment som motsvarar en livslängd på 1000 timmar för en koppling som under drift har en kopplingsvinkel på α= 5, varvfrekvens n = min -1 (eller min -1 ), och ett smörjintervall på 50 timmar. Den nominella effekten Pn är den nominella effekt som motsvarar nominellt moment Mn. 8

9 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR STD-LED U-JOINTS U-JOINTS VIDVINKEL-LED CV-JOINTS CV-JOINTS TREKANTET PROFILRØR TRIANGLE PROFILE TUBE RÖR MED TREKANTSPROFIL SPLINE PROFIL SPLINED TELESCOPING MEMBERS TELESKOPRÖR SPLINE-PROFIL MAX MOMENT MAX TORQUE MAX MOMENT Ø Ø Ø1 Ø1 A A B C BD C D H H H1 H1 80 mm mm mm mm mm N m in lb Ø= 22,0 H= 54,0 --- A= 2,6 B= 32,5 C= 4,0 D= 26, Ø= 23,8 H= 61,3 Ø1= 22,0 H1= 76,0 A= 3,2 B= 36,0 C= 4,0 D= 29, Ø= 27,0 H= 74,6 --- A= 3,4 B= 43,5 C= 3,2 D= 36, Ø= 27,0 H= 74,6 Ø1= 22,0 H1= 86,0 A= 3,4 B= 43,5 C= 4,0 D= 36,0 D= 30 z= Ø= 30,2 H= 79,4 Ø1= 27,0 H1= 100,0 A= 3,0 B= 51,5 C= 3,8 D= 45,0 D= 35 z= Ø= 30,2 H= 91,4 Ø1= 27,0 H1= 100,0 A= 4,0 B= 54,0 C= 4,2 D= 45,0 D= 35 z= Ø= 34,9 H= 93,5 Ø1= 30,2 H1= 106,0 A= 4,0 B= 54,0 C= 5,5 D= 45,0 D= 40 z= Ø= 35,0 H= 106,0 --- A= 4,0 B= 63,0 C= 4,0 D= 54,0 D= 40 z= Profilrør fås også med rilsanbelagt eller varmebehandlet inderrør. Profile Tubes are also available with Rilsan coated or with heat-treated inner tube. Profilrören finns även med Rislanbelagt eller värmebehandlat innerrör 9

10 Den almindelige smørefrekvens for alle komponenter i Global seriens er 50 timer. Det forlænger smøreintervallet fra en daglig opgave til en ugentlig rutineopgave. Smørenipler er placeret på linje og lette at komme til. The standard lubrication frequency for all components of series Global cardan joint drivelines is 50 hours. This lengthens the lubrication interval from a daily chore to a weekly routine. Grease fittings are aligned and easy to access. Smörjintervallet för Global-seriens kardanaxlar är som standard 50 timmar. Detta innebär att intervallet utökats från ett dagligt rutinunderhåll till ett underhåll varje vecka. Smörjnipplarna är välplacerade och enkla att komma åt. 10

11 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR MOMENTBEGRÆNSERE OG FRILØBSKOBLINGER TORQUE LIMITERS AND OVERRUNNING CLUTCHES MOMENTBEGRÄNSARE OCH FRIHJULSKOPPLINGAR RL FT FNV FRILØBSKOBLING OVERRUNNING CLUTCH FRIHJULSKOPPLING SPRINGBOLT MOMENTBE- GRÆNSER SHEAR BOLT TORQUE LIMITER BULTKOPPLING MOMENTBE- GRÄNSARE KLINKEMOMENTBEGRÆNSER RATCHET TORQUE LIMITER SPÄRRKOPPLING MOMENTBEGRÄNSARE ENVEJS ONE-WAY ENVÄGS SYMMETRISKE SYMMETRICALS SYMMETRISK AUTOMATISK KOBLING AUTOMATISCHE NOCKENSCHALTKUPPLUNG AUTOMATISK SPÄRRKOPPLING VRIDNINGSRESISTENT LED TORSIONALLY RESILIENT JOINT TORSIONSKOPPLING RA LB SA LN LR GE FRIKTIONSMOMENTBEGRÆNSER FRICTION TORQUE LIMITERS MOMENTBEGRÄNSARE FRIKTION FRIKTIONSMOMENTBEGRÆNSERE INDBYGGET I FRILØBSKOBLING FRICTION TORQUE LIMITERS INCORPORATED OVERRUNNING CLUTCH MOMENTBEGRÄNSARE FRIKTION, INBYGGD FRIHJULSKOPPLING JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR IKKE-JUSTERBAR NON-ADJUSTABLE ICKE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR IKKE-JUSTERBAR NON-ADJUSTABLE ICKE JUSTERBAR FV FFV FT FNV FFNV FNT 11

12 Professional serie KONUSSKÆRMKONFIGURATIONER SHIELD CONE CONFIGURATIONS SKYDDSAVSKÄRMNINGAR TILSLUTNINGSSKÆRME FOR REDSKABSINPUT IMPLEMENT INPUT CONNECTION SHIELDS SKYDDSAVSKÄRMNING REDSKAPSANSLUTNING 12

13 INTERAKTIVT BESKYTTELSESSYSTEM INTERACTIVE GUARDING SYSTEM INTERAKTIVT BEVAKNINGSSYSTEM Standard serie KONUSSKÆRMKONFIGURATIONER SHIELD CONE CONFIGURATIONS SKYDDSAVSKÄRMNINGAR TILSLUTNINGSSKÆRME FOR REDSKABSINPUT IMPLEMENT INPUT CONNECTION SHIELDS SKYDDSAVSKÄRMNING REDSKAPSANSLUTNING 13

14 Binacchi Binacchi er Bondiolis økonomilinie. I takt med at produkter fra Asien og andre lavtlønsområder, presser prisen og oftest på bekostning af kvaliteten, har Bondioli valgt at satse på et rent italiensk produkt hvor alle dele produceres på egne fabrikker. Aksler, gafler, nålelejer såvel som beskyttelsesrør, er af eget design og produktion, hvilket bl.a. sikrer at krav til CE-mærkning overholdes. Produktpaletten er koncentreret om et antal standard typer, som dækker lettere applikationer. Resultatet er, at kvaliteten bibeholdes og akslerne er meget konkurrencedygtige. Binacchi blev etableret i 1975 og har i dag produktionslokaler på ca 7.000m2 med 50 ansatte. Bondioli ejer 50% af Binacchi. Binacchi har en gennemsnitlig produktion på PTO aksler om året og har kunder over hele verden. Binacchi Binacchi is the economy product of Bondioli. Products from Asia and other places with low salaries are constantly pushing prices often at the expense of quality, Bondioli has chosen to keep the production in Italy on their own factories. Shafts, yokes, needle bearings as well as safety shielding is Binacchis own design and production, that among other things secures that demands for CE-marking are kept. Product range is concentrated to a number of popular types, that covers lighter applications. The result is that quality is kept and the shafts are competitive in price. Binacchi was established in 1975 and has today production facilities on m2 with 50 employees. Bondioli owns 50 % of Binacchi. Binacchi has an average production of PTO shafts a year and has customers all over the world. Binacchi Binacchi är Bondiolis ekonomiprodukt. Produkter från Asien och andra platser med låga löner driver ständigt ned priserna ofta på bekostnad av kvaliteten, Bondioli har valt att behålla produktionen i Italien på sina egna fabriker. Axlar, gafflar, nållager samt skyddsrör som är Binacchis egen design och produktion, som bland annat säkrar att kraven på CE-märkning hålls. Sortimentet koncentreras till ett antal efterfrågade varianter, som täcker lättare applikationer. Resultatet är att kvaliteten bibehålls och att axlarna är konkurrenskraftiga i pris. Binacchi grundades 1975 och har idag produktionsanläggningar på m2 med 50 anställda. Bondioli äger 50% av Binacchi. Binacchi har en genomsnittlig produktion av kraftöverföringsaxlar per år och har kunder över hela världen B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT 14 NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT MAX MOMENT MAX TORQUE MAX MOMENT Pn Mn Pn Mn MAX DYNAMIC kw CV N m in lb kw CV N m in lb N m in lb Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø=

15 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR STD-LED U-JOINTS U-JOINTS Ø Ø1 TREKANTET PROFILRØR TRIANGLE PROFILE TUBE RÖR MED TREKANTSPROFIL C H D H1 A B C D A B MAX MOMENT MAX TORQUE MAX MOMENT SPRINGBOLT MOMENTBEGRÆNSER SHEAR BOLT TORQUE LIMITER BULTKOPPLING MOMENTBEGRÄNSARE mm mm mm N m in lb FOR SHAFT SIZE CODE PROFIL = 22,0 H= 54,0 A= 2,6 B= 32,5 C= 3,5 D= 26, /8 Z6 = 23,8 H= 61,3 A= 3,2 B= 36,0 C= 4,0 D= 29, /8 Z6 = 27,0 H= 70,0 A= 3,4 B= 43,5 C= 3,2 D= 36, /8 Z6 = 27,0 H= 74,6 A= 3,4 B= 43,5 C= 4,5 D= 36, /8 Z6 = 30,2 H= 80 A= 3,0 B= 52,0 C= 4,0 D= 45, /8 Z6 = 30,2 H= 92 A= 4,0 B= 54,0 C= 4,0 D= 45, / /8 Z6 / 1 3/4 Z6 = 35,0 H= 94 A= 4,0 B= 54,0 C= 5,5 D= 45, / /8 Z6 / 1 3/4 Z6 35,0 H= 106,5 A= 4,0 B=54,0 C= 5,5 D= 45, / /8 Z6 / 1 3/4 Z6 15

16 Gearkassen er et centralt element i systemet af bevægelige komponenter, både i landbrugsmaskiner og ligeledes i industrielle løsninger. Af denne grund har Bondioli & Pavesi altid været tilstede inden for særligt disse sektorer af markedet med et bredt sortiment af produkter. Særlige kendetegn for firmaet er dets store produktionskapacitet, høje teknologiske standarder og viljen til at udvikle nye specifikke løsninger baseret på kundekrav. Det er denne opmærksomhed på kundens behov, der gør Bondioli & Pavesi til den idéelle partner inden for udvikling af løsninger til kraftoverføring over hele verden. The gearbox is a key element in the system of moving implements, in agricultural machinery and in industrial applications. For this reason Bondioli & Pavesi has always been present in these particular sectors of the market with a wide range of products. Distinctive features of the company are its great production capacity, high technological standards and the willingness to develop specific new solutions based on the customer s requirements. It is this attention to the customer s needs that makes Bondioli & Pavesi the ideal partner for developing solutions for power transmission all over the world. Växellådan är en viktig del när det handlar om rörliga redskap i jordbruksmaskiner och olika industriella tillämpningar. På grund av detta har Bondioli & Pavesi alltid varit verksamma med ett brett produktsortiment på just denna marknad. Utmärkande för detta företag är dess enorma produktionskapacitet, deras höga tekniska standard samt deras vilja att utveckla nya lösningar med utgångpunkt i kundernas behov. Denna lyhördhet för kundens behov gör Bondioli & Pavesi till en idealisk samarbetspartner i utvecklingen av nya lösningar inom kraftöverföring över hela världen. 16

17 GEAR GEARBOXES VÄXELLÅDOR SERIES Typiske anvendelsesområder: Spredere, græsslåmaskiner, havemaskiner SERIES Forhold fra 1:1 til 2,78 som multiplikator eller reduktionsgear. Kraft op til 17 kw ved 540 min -1 Legerede kasser i støbt aluminium med høj styrke. Typical applications: Spreader, Mowers, Garden machinery Ratios from 1:1 to 2,78 as multiplier or reducer. Power up to 17 kw at 540 min -1 High strength die cast aluminium alloy cases. Vanliga tillämpningar: Spridare, slåttermaskiner, trädgårdsmaskiner Förhållanden från 1:1 till 2,78 som multiplikator eller reducerare. Effekt upp till 17 kw at 540 min -1 Hölje av pressgjuten aluminiumlegering med hög hållfasthet. Multifunktions-gearkasser Forhold fra 1:1 til 2,78 som multiplikator eller som reduktionsgear Kraft op til 202 kw ved 540 min -1 Støbejernskasse i et stykke Kraft op til 331 kw ved 1000 min -1 Multi-purpose gearboxes Ratios from 1:1 to 2,78 as multiplier or as reducer Power up to 202 kw at 540 min -1 One piece cast iron case Power up to 331 kw at 1000 min -1 Mångsidiga växellådor Förhållanden från 1:1 till 2,78 som multiplikator eller reducerare Effekt upp till 202 kw vid 540 min -1 Helgjutet gjutjärnshölje Effekt upp till 331 kw vid 1000 min -1 SERIES 2001 Typiske anvendelsesområder: Slagleklippere, kompostkværne.. Forhold fra 1,93 til 5,33 som multiplikator eller som reduktionsgear. Kraft op til 147 kw ved 540 min -1 Støbejernskasse i et stykke Typical applications: Flail mowers, Stalk shredders. Ratios from 1,93 to 5,33 as multiplier or as reducer. Power up to 147 kw at 540 min -1 One piece cast iron case Vanliga tillämpningar: Rotorklippare, Buskröjare, Gräsklippare Effekt upp till 140 kw vid 540 min-1 Helgjutet gjutjärnshölje SERIES SERIES Gearkasser til gravemaskine med udgangsinverter (2002) uden udgangsinverter (2003). Reduktionsforhold fra 1,93:1 til 4,50:1. Støbejernskasse i et stykke Post hole digger gearboxes with output inverter (2002) without output inverter (2003). Reduction ratios from 1,93:1 to 4.50:1. One piece cast iron case Växellåor för jordborrar med output inverter (2002) utan output inverter (2003). Reduktionsförhållanden från 1,93:1 till 4.50:1. Helgjutet gjutjärnshölje 17

18 SERIES Typiske anvendelsesområder: Rotorplæneklippere, buskryddere, efterbehandlingsmaskiner Kraft op til 140 kw 3000 SERIES ved 540 min Støbejernskasse i et stykke Typical applicatons: Rotary mowers, Brush cutters, Finishing mowers Power up to 140 kw at 540 min -1 One piece cast iron case Vanliga tillämpningar: Rotorklippare, Buskröjare, Gräsklippare Effekt upp till 140 kw vid 540 min -1 Helgjutet gjutjärnshölje Typiske anvendelsesområder: Jordfræsere, forskudte jordfræsere Fordybning af udgangsaksel med sekskantet profil Reduktionsforhold op til 2,44:1 Kraft op til 49 kw ved 540 min -1 Støbejernskasse i et stykke Typical applicatons: Rotary tillers, Offset rotary tillers Output shaft hollow with hexagonal profile Reduction ratio up to 2.44:1 Power up to 49 kw at 540 min -1 One piece cast iron case Vanliga tillämpningar: Jordfräsar, Offset jordfräsar Utgående axel är ihålig med en sexkantig profil Reduktionsförhållande upp till 2.44:1 Effekt upp till 49 kw vid 540 min -1 Helgjutet gjutjärnshölje SERIES 5000 Typiske anvendelsesområder: Rotorharver Kraft op til 184 kw Støbejernskasse i et stykke Typical applicatons: Rotary Harrows Power up to 184 kw One piece cast iron case Vanliga tillämpningar: Roterande harvar Effekt upp till 184 kw Helgjutet gjutjärnshölje 18

19 GEARKASSER TIL SPECIELLE ANVENDELSESOMRÅDER SPECIAL APPLICATIONS GEARBOXES SPECIALFUNKTIONER VÄXELLÅDOR SERIES 8000 Bondioli & Pavesi har igennem årene opbygget en betydelig erfaring inden for udvikling og produktion af gearkasser og integrerede kraftoverføringssystemer. Det stærke design og produktionskapaciteten er i dag tilgængelig for alle producenter af mobile maskiner og industrielle applikationer med henblik på design og realisering af produkter baseret på kundespecifikationer. Bondioli & Pavesi has grown throughout the years an important experience in the development and production of gearboxes and integrated power transmission systems. This strong design and production capacity is today available for all manufacturers of mobile machines and industrial applications for the design and realization of products on customer specifications. Genom åren har Bondioli & Pavesi kommit att besitta viktiga erfarenheter gällande utveckling och tillverkning av växellådor och integrerade kraftöverföringssystem. Deras erfarenhet och produktionskapacitet finns idag tillgänglig för alla tillverkare av mobila maskiner och industriella applikationer, så att även de kan designa och tillverka kundspecifika produkter. 19

20 BIMA BIMA er den produktionsenhed, der er specialiseret i design og fremstilling af gearkasser med parallelle gear, som principielt anvendes inden for følgende områder: Ventilator drift på sprøjter Elektriske generatorer Kunstvandingsudstyr Hastighedsøgende udstyr til hydraulikpumper Maskiner til foderdistribution Herudover har BIMA udviklet gearkasser til andre anvendelsesformål i samarbejde med sine kunder. I dag er BIMA den ubestridte verdensleder inden for størstedelen af de applikationer, virksomheden fremstiller. BIMA BIMA is the manufacturing unit specialized in the design and fabrication of gearboxes with parallel shafts principally used in the following sectors: Fan assemblies for sprayers Electric generators Irrigation equipment Speed increasers for hydraulic pumps Forage distribution machines In addition to these, BIMA has developed gearboxes for other applications in cooperation with its customers. Today, BIMA is the unquestioned world leader for the majority of the applications to which it is dedicated. BIMA BIMA är en tillverkningsenhet som specialiserat sig på konstruktion och tillverkning av växellådor med parallella axlar som huvudsakligen används inom följande sektorer: Fläktaggregat för spridare Elektriska generatorer Bevattningsutrustning Varvtalshöjare för hydraulpumpar Maskiner för foderdistribution Dessutom har BIMA i samarbete med sina kunder utvecklat växellådor även för andra tillämpningar. Idag är BIMA utan tvekan världsledande för huvuddelen av de tillämpningar som den är avsedd för. 20

Heat Pumps Heat Recovery

Heat Pumps Heat Recovery S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 4. September 2008 Chillventa Nürnberg 2008 Energibesparelser finansierer renovering THEME: Heat Pumps Heat Recovery ScanRef 37. volume no. 4 september

Læs mere

S c a n R e f. Scandinavian Refrigeration Energy Food. No.4. September 2009 THEME: Heat Pumps Heat Recovery Energy

S c a n R e f. Scandinavian Refrigeration Energy Food. No.4. September 2009 THEME: Heat Pumps Heat Recovery Energy S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No.4. September 2009 Frost ready to conquer the World Switzerland plays a model role THEME: Heat Pumps Heat Recovery Energy ScanRef 38. volume no. 4

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023 INDHOLD INDEX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HISTORIE FIRMAPROFIL ADMINISTRATION EJERFORHOLD & BESTYRELSE ORGANISATIONSPLAN KVALITETSSTYRING PRODUKTER KONTAKT HRS / KALUNDBORG Smede-

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Dynamics gjort enkelt

Dynamics gjort enkelt Dynamics gjort enkelt VELKOMMEN til Produktions- & Logistikdagen 2013 FÅ NOGET MED HJEM - til at styrke virksomhedens produktions- og logistikflow. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

2014 Microsoft Rapporten

2014 Microsoft Rapporten 214 Microsoft Rapporten 3 Forord Kære læser, Consulting League har hermed fornøjelsen af at præsentere Microsoft Rapporten 214, hvor vi analyserer det danske Microsoft konsulentmarked med fokus på Microsoft

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Nakskov Havn Port of Nakskov

Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: +45 54 67 73 32 Fax: +45 54 92 51 13 havne@lolland.dk www.nakskovhavn.dk Maritimt Logistikcenter Maritime

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it? SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet Konferencetemaer og oplægsholdere The Future is IT Are you ready to face it? LOKALEOVERSIGT: CENTRALVÆRKSTEDET USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN FUTURE TECHNOLOGIES

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere