Mechanical range DK-UK-SE. Professionals in motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mechanical range DK-UK-SE. Professionals in motion"

Transkript

1 Mechanical range DK-UK-SE Professionals in motion

2 PRÆSENTATION PRESENTATION PRESENTATION Dani-tech A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed, en import/ handelsvirksomhed og produktionsvirksomhed. Vi har markedets bredeste netværk af akselog gear- leverandører, som vi er i tæt samarbejde med for at kunne udvikle/tilpasse kundedesignede løsninger. Det er Dani-tech gruppens formål, at være en yderst kompetent leverandør af kvalitets komponenter og systemer. Vi tilbyder seriøs rådgivning, en høj grad af service og fleksibilitet. Vore kunder er producenter af maskiner til industri, landbrug, skovbrug, mobil, vindmøller, offshore og marine. Har kunden et nedbrud, eller har brug for hjælp til idriftsætning eller ønsker at få sin løsning monteret på stedet, så står vores serviceafdeling til rådighed med 24 timers service. Dani-tech blev stiftet i 1987 af Arne Iversen og har hovedsæde i Haderslev med lager og produktion. Dani-tech Support ApS ligger samme sted, de producerer cylindre. Dani-tech BV er datterselskab, ligger i Zoeterwoude i Holland med egen lager og produktion. Dertil kommer salgsselskab i Malmø i Sverige. Bondioli & Pavesi har siden 1987 været medejer af virksomheden. 1. Dani-tech A/S is a combination of a consulting engineering company, an import/merchandising-sector company and a production company. We work closely with the best network of shaft and gear suppliers on the market in order to be able to develop/adapt customer-designed solutions. The objective of Dani-tech Group is to be a very competent supplier of high-quality components and systems. We offer competent consulting and a high level of service and flexibility. Our customers are producers of industrial, agricultural, forestry, mobile, windmill, offshore and marine equipment. If the customer experiences a breakdown, if the customer needs help with the commissioning or if the customer wants their configuration installed on site, our service department is available 24/7. Dani-tech was founded in 1987 by Arne Iversen and its main office, including warehouse and production, is located in Haderslev. Dani-tech Support ApS, which manufactures cylinders, is located at the same place. Dani-tech BV is a subsidiary with its own warehouse and production facilities in Zoeterwoude, Holland. There is also a sales company in Malmö, Sweden. Bondioli & Pavesi has been co-owner of the company since Dani-tech A/S är ett teknikkonsultföretag, ett import/handelsföretag och ett produktionsföretag. Vi har marknadens största nätverk av axel- och växelleverantörer, med vilka vi har ett nära samarbete för att kunna utveckla/anpassa kunddesignade lösningar. Dani-tech-koncernens syfte är att vara en ytterst kunnig och kompetent leverantör av komponenter och system. Vi erbjuder kompetent rådgivning, höggradig service och flexibilitet. Våra kunder är tillverkare av maskiner inom industri, jordbruk, skogsbruk, mobilhydraulik, vindkraftverk, offshore och marin. Om kunden har ett haveri, behöver hjälp med driftsättning eller vill att deras lösning ska monteras på plats, då står vår serviceavdelning till tjänst med sin 24 h service. Dani-tech grundades av Arne Iversen 1987 och har sitt huvudkontor med tillhörande lager och produktion i Haderslev. Dani-tech Support ApS är beläget på samma plats och har egen produktion av cylindrar. Dani-tech BV är ett dotterbolag i Leiden i Holland med egen produktion och lager. Dessutom finns även ett försäljningsbolag i Malmö i Sverige. Bondioli & Pavesi har sedan 1987 varit delägare i företaget

3 1. Dani-tech A/S og Dani-tech Support ApS: Design, produktion, montage og lager. 2. Dani-tech BV: Lager og montage. 3. Dani-tech A/S: Serviceafdeling, som kører landsdækkende døgnservice. 4. Dani-tech A/S: Lager med 4 automater og ca aktive varenumre 5. Dani-tech A/S: Pumpestationer testes. Dokumentation og certifikat fremstilles på forespørgsel. 6. Dani-tech A/S: 3D tegning. 7. & 8. Bondioli & Pavesi Dani-tech A/S and Dani-tech Support ApS: Design, production, assembly and warehouse. 2. Dani-tech BV: Warehouse and assembly. 3. Dani-tech A/S: A service division, which is operating a nation-wide 24/7 service. 4. Dani-tech A/S: A warehouse with 4 automates and approx. 20,000 active item numbers. 5. Dani-tech A/S: Test of powerpack. Documents and certificates are available upon request.. 6. Dani-tech A/S: 3D drawing. 7. & 8. Bondioli & Pavesi Dani-tech A/S och Dani-tech Support ApS: Design, produktion, montering och lager. 2. Dani-tech BV: Lager och montering. 3. Dani-tech A/S: Serviceavdelning med landstäckande dygnsservice. 4. Dani-tech A/S: Lager med 4 automater och ca aktivaartikelnummer. 5. Dani-tech A/S: Pumpstationer testats. Dokumentation och certifikat kan rekvireras vid förfrågan. 6. Dani-tech A/S: 3D-ritning. 7. & 8. Bondioli & Pavesi Bondioli & Pavesi blev grundlagt i Suzzara i 1950 og har siden da produceret løsninger til mekanisk transmission. De har udviklet sig til at have en komplet produktpallette og løser behov fra kunder over hele verden. Bondioli & Pavesi er i dag til stede i mere end 50 lande og er førende producent af kraftoverføringsaksler til landbrug og gear til enhver industriel eller landbrugsmæssig applikation. Bondioli & Pavesi was founded in Suzzara in 1950 and since then it has been producing components for power transmission. This decision has led to a complete range of products able to satisfy the needs of customers all over the world. Today Bondioli & Pavesi is present in more than 50 countries and is a leader in the production of drivelines for agricultural use and of gearboxes for every type of industrial and agricultural application. 3 Bondioli & Pavesi grundades i Suzzara 1950 och har sedan dess producerat komponenter för mekanisk transmission. De har utvecklat ett komplett produktsortiment och kan därför tillgodose behoven hos sina kunder världen över. Bondioli & Pavesi finns i dag i fler än 50 länder och är ledande inom tillverkning av kraftöverföringsaxlar för jordbruk samt växellådor för alla typer av industriella och jordbruksmässiga tillämpningar.

4 Hver eneste generationer designet til at tage kampen op mod udfordringerne i sin egen verden en verden i udvikling. Selv i dag strå landbruget overfor en ny periode med udfordringer, der skal løftes, og grænser, der krydses. Det betyder, at man i dag har brug for mere sikkert, pålideligt og effektivt maskineri. SFT akslen er produktet af ny generation, ligesom din maskine. For at udnytte mulighederne for disse maskiner fuld ud, bliver SFT projektet udviklet PTO akslen til nu og fremtiden. Every single generation is made to take up the challenges of its own world, a developing world. Even today, farming is undergoing a period of new challenges, that have to be faced, and a period of new bounds, that have to be crossed. Hence, nowadays a more and more safe, reliable and efficient machinery is required. It is the machinery of a new generation, like yours. To enhance to the maximum the potentialities of this new machinery SFT has taken to the field, to offer you cardan driveshafts of a new generation. Varje ny generation tvingas ta upp utmaningarna i sin tillvaro och den utveckling som ständigt pågår. Även jordbruket genomgår förändringar och möter utmaningar som måste lösas och nya gränser som måste passeras. Idag krävs säkrare, mer pålitliga och effektivare maskiner - maskiner anpassade för nya tider. För att maximera möjligheterna med dessa nya maskiner har STF gjort det till sin uppgift att erbjuda den nya tidens kraftöverföringsaxlar. STØRRELSE SIZE STORLEK S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT 540 min min -1 KATEGORIER CATEGORIES KATEGORIER NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT ASAE Pn Mn Pn Mn kw CV N m in lb kw CV N m in lb RD HD Det nominelle moment, Mn, som det moment, der forbindes med en levetid på 1000 timer for et led, der operere med en ledvinkel på α = 5, rotationshastighed på n = 540 min -1 (eller 1000 min -1 ) og smøring hver 50 timer. Den nominelle kraft, Pn, er den kraft, der svaer til det nominelle moment, Mn. The nominal torque Mn as the torque associated with a 1000 hour lifetime of a joint operating with joint angle α = 5, rotational velocity n = 540 min -1 (or 1000 min -1 ), and a 50 hour lubrication frequency. The nominal power Pn is the power corresponding to the nominal torque Mn. Det nominella momentet Mn är det moment som motsvarar en livslängd på 1000 timmar för en koppling som under drift har en kopplingsvinkel på α = 5, varvfrekvens n = 540 min -1 (eller 1000 min -1 ), och ett smörjintervall på 50 timmar. Den nominella effekten Pn är den nominella effekt som motsvarar nominellt moment Mn. 4

5 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR STD. LED U-JOINTS U-JOINTS VIDVINKEL-LED CV-JOINTS CV-JOINTS PROFILRØR FIRKANTET FOUR-TOOTH PROFILE TUBES PROFILRÖR FYRKANTSPROFIL FRI ROTATIONSPROFIL FREE ROTATION PROFILE PROFILRÖR FRI ROTATION SPLINE PROFIL SPLINED TELESCOPING MEMBERS mm mm mm mm mm mm mm A= 22,0 H= 54,0 --- D1= 35,2 T1= 2,00 D2= 30,8 T2= 3, A= 23,8 H= 61,3 A1= 22,0 H1= 86,0 D1= 45,6 T1= 2,75 D2= 39,6 T2= 3,00 D1= 40,4 T1= 3,10 D2= 29,00 T2= 4, A= 27,0 H= 74,6 A1= 22,0 H1= 86,0 D1= 50,2 T1= 2,75 D2= 44,2 T2= 3,50 D1= 48,0 T1= 3,35 D2= 36,0 T2= 4, A= 30,2 H= 79,4 --- D1= 50,2 T1= 2,75 D2= 44,2 T2= 4, A= 30,2 H= 79,4 A1= 27,0 H1= 100,0 D1= 53,9 T1= 3,25 D2= 46,9 T2= 4,50 D1= 58,5 T1= 3,60 D2= 45,0 T2= 4,20 D= 40 z= 14 A= 30,2 H= 91,5 A1= 27,0 H1= 100,0 D1= 58,2 T1= 3,25 D2= 51,2 T2= 5, D= 40 z= 14 A= 34,9 H= 93,5 A1= 30,2 H1= 106,0 D1= 58,2 T1= 3,25 D2= 51,2 T2= 5, D= 40 z= 14 A= 34,9 H= 93,5 A1= 30,2 H1= 106,0 D1= 66,0 T1= 3,50 D2= 58,5 T2= 4, A= 34,9 H= 106,0 80 : A1=30,2 H1=122,0 D1= 66,0 T1= 3,50 D2= 58,5 T2= 4, D= 45 z= : A1=34,9 H1=112,0 A= 42,0 H= 107,5 A1= 34,9 H1= 112,0 D1= 70,2 T1= 4,00 D2= 61,7 T2= 5, D= 45 z= 16 A= 42,0 H= 130,0 --- D1= 70,2 T1= 4,00 D2= 61,7 T2= 5, D= 45 z= 16 A= 50,0 H= 140,0 --- D1= 74,1 T1= 6,00 D2= 61, Profilrør med 4 tænder fås også med rilsanbelagt eller varmebehandlet inderrør. De fri rotationsrør fås også med rilsanbelagte inderrør Four Tooth Profile Tubes are also available with Rilsan coated or with heat-treated inner tube. Free Rotation tubes are also available with Rilsan coated inner Tube. Profilrör I fyrkantsprofil finns även med Rislanbelagt eller värmebehandlat innerrör. Profilrör med fri rotation finns även med Rislanbelagt innerrör. 5

6 80 VIDVINKEL LED 80 CONSTANT VELOCITY JOINT 80 DRIVKNUT 50 VIDVINKEL LED 50 CONSTANT VELOCITY JOINT 50 DRIVKNUT SMØRESYSTEM GREASING SYSTEM SMÖRJSYSTEM ENKELT KÆDE SINGLE CHAIN ENKEL KEDJIGA enkel smøring easy lubrication enkel smörjning Smørehyppigheden er udvidet fra den traditionelle ene gang om dagen til en gang om ugen. Alle dele i SFTkraftoverføringsakseler, herunder vidvinkel led, er specifikt designet til min. 50 timers drift uden vedligeholdelse. Smørenipler er placeret så de er lette at komme til. Visse applikationer kan anvendes med et udvidet smøreinterval på 250 timer. Smøreintervallet på 50 timer for CV-led kan lejlighedsvist udvides til 100 timer. The lubrication frequency has been extended from the traditional one day to a weekly interval. Each component of SFT driveshafts, including constant velocity joints, is specifically designed to operate for at least 50 hours without maintenance. Grease fittings are aligned and easy to access. Extended 250 hour lubrication interval is possible for specific applications. The 50 hours interval of lubrication for CV Joints can be occasionally extended to 100 hours. Smörjintervallet har ökat från dagligen till varje vecka. Alla komponenter i SFT kraftöverföringsaxlar, inklusive drivknutar, har utvecklats för drift under minst 50 timmar utan underhåll. Smörjnipplarna är välplacerade och enkla att komma åt. För vissa applikationer är det möjligt att få ett smörjintervall på 250 timmar. Smörjintervallet på 50 timmar kan i vissa fall utökas till 100 timmar för CV-joints. 6

7 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR MOMENTBEGRÆNSERE OG FRILØBSKOBLINGER TORQUE LIMITERS AND OVERRUNNING CLUTCHES MOMENTBEGRÄNSARE OCH FRIHJULSKOPPLINGAR FRILØBSKOBLING OVERRUNNING CLUTCH FRIHJULSKOPPLING SPRINGBOLT MO- MENTBEGRÆNSER SHEAR BOLT TORQUE LIMITER BULTKOPPLING MO- MENTBEGRÄNSARE ENVEJS ONE-WAY ENVÄGS PALMOMENTBEGRÆNSER RATCHET TORQUE LIMITER SMATTERKOPPLING MOMENTBEGRÄNSARE SYMMETRISKE SYMMETRICALS SYMMETRISK RA RL LB SA LC LN LT PERMANENT SMURT PERMANENTLY LUBRICATED LIVSTIDSSMORD PERIODISK SMØRING SEASONAL LUBRICATION PERIODISK SMÖRJNING PERIODISK SMØRING SEASONAL LUBRICATION PERIODISK SMÖRJNING PERIODISK SMØRING SEASONAL LUBRICATION PERIODISK SMÖRJNING AUTOMATISK MOMENTBE- GRÆNSER AUTOMATIC TORQUE LIMITER AUTOMATISK MOMENTBE- GRÄNSARE FRIKTIONSMOMENTBEGRÆNSER FRICTION TORQUE LIMITERS MOMENTBEGRÄNSARE FRIKTION FRIKTIONSMOMENTBEGRÆNSERE MED INDBYGGET FRILØBSKOBLING FRICTION TORQUE LIMITERS INCORPORATED OVERRUNNING CLUTCH MOMENTBEGRÄNSARE FRIKTION, INBYGGD FRIHJULSKOP- PLING VRIDNINGSRESISTENT LED TORSIONALLY RESILIENT JOINT TORSIONSKOPPLING JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR IKKE-JUSTERBAR NON-ADJUSTABLE ICKE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR IKKE-JUSTERBAR NON-ADJUSTABLE ICKE JUSTERBAR LR FV FFV FT FNV FFNV FNT GE PERMANENT SMURT PERMANENTLY LUBRICATED LIVSTIDSSMORD 7

8 Bondioli & Pavesi blev grundlagt i 1950 og med dem skabtes der et kraftoverførsel design, der tog både teknologi og innovation til nye højder. Udviklingen af disse kraftoverføringsaksler er aldrig ophørt, og det bruges nu i hele verden og der er produceret over 25 millioner eksemplarer. Men i dag har det et nyt udseende, det kaldes Global og er mere innovativt end nogensinde. In 1950 Bondioli & Pavesi was born, and with that came a driveline design that took technology and innovation to heart. Used all over the world, with production of over 25 million, this driveline has never stopped moving forward. Today it has a new look. It s called Global and it is younger than ever. Bondioli & Pavesi grundades 1950 och med dem skapades en kraftöverföringsdesign som tog både teknik och nytänkande till nya höjder. Utvecklingen för denna kraftöverföringsaxel har aldrig upphört och den används nu över hela värden och har tillverkats i över 25 miljoner exemplar. Idag har den dock ett nytt utseende - den kallas Global och är mer nytänkande än någonsin. STØRRELSE SIZE STORLEK G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9 NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT 540 min min -1 CATEGORIES KATEGORIER KATEGORIER NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT ASAE Pn Mn Pn Mn kw CV N m in lb kw CV N m in lb RD HD Det nominelle moment, Mn, som det moment, der forbindes med en levetid på 1000 timer for et led, der operere med en ledvinkel på α= 5, rotationshastighed på n = 540 min -1 (eller 1000 min -1 ) og smøring hver 50 timer. Den nominelle kraft, Pn, er den kraft, der svaer til det nominelle moment, Mn. The nominal torque Mn as the torque associated with a 1000 hour lifetime of a joint operating with joint angle α = 5, rotational velocity n = 540 min -1 (or 1000 min -1 ), and a 50 hour lubrication frequency. The nominal power Pn is the power corresponding to the nominal torque Mn. Det nominella momentet Mn är det moment som motsvarar en livslängd på 1000 timmar för en koppling som under drift har en kopplingsvinkel på α= 5, varvfrekvens n = min -1 (eller min -1 ), och ett smörjintervall på 50 timmar. Den nominella effekten Pn är den nominella effekt som motsvarar nominellt moment Mn. 8

9 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR STD-LED U-JOINTS U-JOINTS VIDVINKEL-LED CV-JOINTS CV-JOINTS TREKANTET PROFILRØR TRIANGLE PROFILE TUBE RÖR MED TREKANTSPROFIL SPLINE PROFIL SPLINED TELESCOPING MEMBERS TELESKOPRÖR SPLINE-PROFIL MAX MOMENT MAX TORQUE MAX MOMENT Ø Ø Ø1 Ø1 A A B C BD C D H H H1 H1 80 mm mm mm mm mm N m in lb Ø= 22,0 H= 54,0 --- A= 2,6 B= 32,5 C= 4,0 D= 26, Ø= 23,8 H= 61,3 Ø1= 22,0 H1= 76,0 A= 3,2 B= 36,0 C= 4,0 D= 29, Ø= 27,0 H= 74,6 --- A= 3,4 B= 43,5 C= 3,2 D= 36, Ø= 27,0 H= 74,6 Ø1= 22,0 H1= 86,0 A= 3,4 B= 43,5 C= 4,0 D= 36,0 D= 30 z= Ø= 30,2 H= 79,4 Ø1= 27,0 H1= 100,0 A= 3,0 B= 51,5 C= 3,8 D= 45,0 D= 35 z= Ø= 30,2 H= 91,4 Ø1= 27,0 H1= 100,0 A= 4,0 B= 54,0 C= 4,2 D= 45,0 D= 35 z= Ø= 34,9 H= 93,5 Ø1= 30,2 H1= 106,0 A= 4,0 B= 54,0 C= 5,5 D= 45,0 D= 40 z= Ø= 35,0 H= 106,0 --- A= 4,0 B= 63,0 C= 4,0 D= 54,0 D= 40 z= Profilrør fås også med rilsanbelagt eller varmebehandlet inderrør. Profile Tubes are also available with Rilsan coated or with heat-treated inner tube. Profilrören finns även med Rislanbelagt eller värmebehandlat innerrör 9

10 Den almindelige smørefrekvens for alle komponenter i Global seriens er 50 timer. Det forlænger smøreintervallet fra en daglig opgave til en ugentlig rutineopgave. Smørenipler er placeret på linje og lette at komme til. The standard lubrication frequency for all components of series Global cardan joint drivelines is 50 hours. This lengthens the lubrication interval from a daily chore to a weekly routine. Grease fittings are aligned and easy to access. Smörjintervallet för Global-seriens kardanaxlar är som standard 50 timmar. Detta innebär att intervallet utökats från ett dagligt rutinunderhåll till ett underhåll varje vecka. Smörjnipplarna är välplacerade och enkla att komma åt. 10

11 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR MOMENTBEGRÆNSERE OG FRILØBSKOBLINGER TORQUE LIMITERS AND OVERRUNNING CLUTCHES MOMENTBEGRÄNSARE OCH FRIHJULSKOPPLINGAR RL FT FNV FRILØBSKOBLING OVERRUNNING CLUTCH FRIHJULSKOPPLING SPRINGBOLT MOMENTBE- GRÆNSER SHEAR BOLT TORQUE LIMITER BULTKOPPLING MOMENTBE- GRÄNSARE KLINKEMOMENTBEGRÆNSER RATCHET TORQUE LIMITER SPÄRRKOPPLING MOMENTBEGRÄNSARE ENVEJS ONE-WAY ENVÄGS SYMMETRISKE SYMMETRICALS SYMMETRISK AUTOMATISK KOBLING AUTOMATISCHE NOCKENSCHALTKUPPLUNG AUTOMATISK SPÄRRKOPPLING VRIDNINGSRESISTENT LED TORSIONALLY RESILIENT JOINT TORSIONSKOPPLING RA LB SA LN LR GE FRIKTIONSMOMENTBEGRÆNSER FRICTION TORQUE LIMITERS MOMENTBEGRÄNSARE FRIKTION FRIKTIONSMOMENTBEGRÆNSERE INDBYGGET I FRILØBSKOBLING FRICTION TORQUE LIMITERS INCORPORATED OVERRUNNING CLUTCH MOMENTBEGRÄNSARE FRIKTION, INBYGGD FRIHJULSKOPPLING JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR IKKE-JUSTERBAR NON-ADJUSTABLE ICKE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR JUSTERBAR ADJUSTABLE JUSTERBAR IKKE-JUSTERBAR NON-ADJUSTABLE ICKE JUSTERBAR FV FFV FT FNV FFNV FNT 11

12 Professional serie KONUSSKÆRMKONFIGURATIONER SHIELD CONE CONFIGURATIONS SKYDDSAVSKÄRMNINGAR TILSLUTNINGSSKÆRME FOR REDSKABSINPUT IMPLEMENT INPUT CONNECTION SHIELDS SKYDDSAVSKÄRMNING REDSKAPSANSLUTNING 12

13 INTERAKTIVT BESKYTTELSESSYSTEM INTERACTIVE GUARDING SYSTEM INTERAKTIVT BEVAKNINGSSYSTEM Standard serie KONUSSKÆRMKONFIGURATIONER SHIELD CONE CONFIGURATIONS SKYDDSAVSKÄRMNINGAR TILSLUTNINGSSKÆRME FOR REDSKABSINPUT IMPLEMENT INPUT CONNECTION SHIELDS SKYDDSAVSKÄRMNING REDSKAPSANSLUTNING 13

14 Binacchi Binacchi er Bondiolis økonomilinie. I takt med at produkter fra Asien og andre lavtlønsområder, presser prisen og oftest på bekostning af kvaliteten, har Bondioli valgt at satse på et rent italiensk produkt hvor alle dele produceres på egne fabrikker. Aksler, gafler, nålelejer såvel som beskyttelsesrør, er af eget design og produktion, hvilket bl.a. sikrer at krav til CE-mærkning overholdes. Produktpaletten er koncentreret om et antal standard typer, som dækker lettere applikationer. Resultatet er, at kvaliteten bibeholdes og akslerne er meget konkurrencedygtige. Binacchi blev etableret i 1975 og har i dag produktionslokaler på ca 7.000m2 med 50 ansatte. Bondioli ejer 50% af Binacchi. Binacchi har en gennemsnitlig produktion på PTO aksler om året og har kunder over hele verden. Binacchi Binacchi is the economy product of Bondioli. Products from Asia and other places with low salaries are constantly pushing prices often at the expense of quality, Bondioli has chosen to keep the production in Italy on their own factories. Shafts, yokes, needle bearings as well as safety shielding is Binacchis own design and production, that among other things secures that demands for CE-marking are kept. Product range is concentrated to a number of popular types, that covers lighter applications. The result is that quality is kept and the shafts are competitive in price. Binacchi was established in 1975 and has today production facilities on m2 with 50 employees. Bondioli owns 50 % of Binacchi. Binacchi has an average production of PTO shafts a year and has customers all over the world. Binacchi Binacchi är Bondiolis ekonomiprodukt. Produkter från Asien och andra platser med låga löner driver ständigt ned priserna ofta på bekostnad av kvaliteten, Bondioli har valt att behålla produktionen i Italien på sina egna fabriker. Axlar, gafflar, nållager samt skyddsrör som är Binacchis egen design och produktion, som bland annat säkrar att kraven på CE-märkning hålls. Sortimentet koncentreras till ett antal efterfrågade varianter, som täcker lättare applikationer. Resultatet är att kvaliteten bibehålls och att axlarna är konkurrenskraftiga i pris. Binacchi grundades 1975 och har idag produktionsanläggningar på m2 med 50 anställda. Bondioli äger 50% av Binacchi. Binacchi har en genomsnittlig produktion av kraftöverföringsaxlar per år och har kunder över hela världen B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT 14 NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT NOMINEL EFFEKT NOMINAL POWER NOMINELL EFFEKT NOMINELT MOMENT NOMINAL TORQUE NOMINELLT MOMENT MAX MOMENT MAX TORQUE MAX MOMENT Pn Mn Pn Mn MAX DYNAMIC kw CV N m in lb kw CV N m in lb N m in lb Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø=

15 PTO KRAFTOVERFØRINGSAKSLER PTO DRIVE SHAFTS PTO KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR STD-LED U-JOINTS U-JOINTS Ø Ø1 TREKANTET PROFILRØR TRIANGLE PROFILE TUBE RÖR MED TREKANTSPROFIL C H D H1 A B C D A B MAX MOMENT MAX TORQUE MAX MOMENT SPRINGBOLT MOMENTBEGRÆNSER SHEAR BOLT TORQUE LIMITER BULTKOPPLING MOMENTBEGRÄNSARE mm mm mm N m in lb FOR SHAFT SIZE CODE PROFIL = 22,0 H= 54,0 A= 2,6 B= 32,5 C= 3,5 D= 26, /8 Z6 = 23,8 H= 61,3 A= 3,2 B= 36,0 C= 4,0 D= 29, /8 Z6 = 27,0 H= 70,0 A= 3,4 B= 43,5 C= 3,2 D= 36, /8 Z6 = 27,0 H= 74,6 A= 3,4 B= 43,5 C= 4,5 D= 36, /8 Z6 = 30,2 H= 80 A= 3,0 B= 52,0 C= 4,0 D= 45, /8 Z6 = 30,2 H= 92 A= 4,0 B= 54,0 C= 4,0 D= 45, / /8 Z6 / 1 3/4 Z6 = 35,0 H= 94 A= 4,0 B= 54,0 C= 5,5 D= 45, / /8 Z6 / 1 3/4 Z6 35,0 H= 106,5 A= 4,0 B=54,0 C= 5,5 D= 45, / /8 Z6 / 1 3/4 Z6 15

16 Gearkassen er et centralt element i systemet af bevægelige komponenter, både i landbrugsmaskiner og ligeledes i industrielle løsninger. Af denne grund har Bondioli & Pavesi altid været tilstede inden for særligt disse sektorer af markedet med et bredt sortiment af produkter. Særlige kendetegn for firmaet er dets store produktionskapacitet, høje teknologiske standarder og viljen til at udvikle nye specifikke løsninger baseret på kundekrav. Det er denne opmærksomhed på kundens behov, der gør Bondioli & Pavesi til den idéelle partner inden for udvikling af løsninger til kraftoverføring over hele verden. The gearbox is a key element in the system of moving implements, in agricultural machinery and in industrial applications. For this reason Bondioli & Pavesi has always been present in these particular sectors of the market with a wide range of products. Distinctive features of the company are its great production capacity, high technological standards and the willingness to develop specific new solutions based on the customer s requirements. It is this attention to the customer s needs that makes Bondioli & Pavesi the ideal partner for developing solutions for power transmission all over the world. Växellådan är en viktig del när det handlar om rörliga redskap i jordbruksmaskiner och olika industriella tillämpningar. På grund av detta har Bondioli & Pavesi alltid varit verksamma med ett brett produktsortiment på just denna marknad. Utmärkande för detta företag är dess enorma produktionskapacitet, deras höga tekniska standard samt deras vilja att utveckla nya lösningar med utgångpunkt i kundernas behov. Denna lyhördhet för kundens behov gör Bondioli & Pavesi till en idealisk samarbetspartner i utvecklingen av nya lösningar inom kraftöverföring över hela världen. 16

17 GEAR GEARBOXES VÄXELLÅDOR SERIES Typiske anvendelsesområder: Spredere, græsslåmaskiner, havemaskiner SERIES Forhold fra 1:1 til 2,78 som multiplikator eller reduktionsgear. Kraft op til 17 kw ved 540 min -1 Legerede kasser i støbt aluminium med høj styrke. Typical applications: Spreader, Mowers, Garden machinery Ratios from 1:1 to 2,78 as multiplier or reducer. Power up to 17 kw at 540 min -1 High strength die cast aluminium alloy cases. Vanliga tillämpningar: Spridare, slåttermaskiner, trädgårdsmaskiner Förhållanden från 1:1 till 2,78 som multiplikator eller reducerare. Effekt upp till 17 kw at 540 min -1 Hölje av pressgjuten aluminiumlegering med hög hållfasthet. Multifunktions-gearkasser Forhold fra 1:1 til 2,78 som multiplikator eller som reduktionsgear Kraft op til 202 kw ved 540 min -1 Støbejernskasse i et stykke Kraft op til 331 kw ved 1000 min -1 Multi-purpose gearboxes Ratios from 1:1 to 2,78 as multiplier or as reducer Power up to 202 kw at 540 min -1 One piece cast iron case Power up to 331 kw at 1000 min -1 Mångsidiga växellådor Förhållanden från 1:1 till 2,78 som multiplikator eller reducerare Effekt upp till 202 kw vid 540 min -1 Helgjutet gjutjärnshölje Effekt upp till 331 kw vid 1000 min -1 SERIES 2001 Typiske anvendelsesområder: Slagleklippere, kompostkværne.. Forhold fra 1,93 til 5,33 som multiplikator eller som reduktionsgear. Kraft op til 147 kw ved 540 min -1 Støbejernskasse i et stykke Typical applications: Flail mowers, Stalk shredders. Ratios from 1,93 to 5,33 as multiplier or as reducer. Power up to 147 kw at 540 min -1 One piece cast iron case Vanliga tillämpningar: Rotorklippare, Buskröjare, Gräsklippare Effekt upp till 140 kw vid 540 min-1 Helgjutet gjutjärnshölje SERIES SERIES Gearkasser til gravemaskine med udgangsinverter (2002) uden udgangsinverter (2003). Reduktionsforhold fra 1,93:1 til 4,50:1. Støbejernskasse i et stykke Post hole digger gearboxes with output inverter (2002) without output inverter (2003). Reduction ratios from 1,93:1 to 4.50:1. One piece cast iron case Växellåor för jordborrar med output inverter (2002) utan output inverter (2003). Reduktionsförhållanden från 1,93:1 till 4.50:1. Helgjutet gjutjärnshölje 17

18 SERIES Typiske anvendelsesområder: Rotorplæneklippere, buskryddere, efterbehandlingsmaskiner Kraft op til 140 kw 3000 SERIES ved 540 min Støbejernskasse i et stykke Typical applicatons: Rotary mowers, Brush cutters, Finishing mowers Power up to 140 kw at 540 min -1 One piece cast iron case Vanliga tillämpningar: Rotorklippare, Buskröjare, Gräsklippare Effekt upp till 140 kw vid 540 min -1 Helgjutet gjutjärnshölje Typiske anvendelsesområder: Jordfræsere, forskudte jordfræsere Fordybning af udgangsaksel med sekskantet profil Reduktionsforhold op til 2,44:1 Kraft op til 49 kw ved 540 min -1 Støbejernskasse i et stykke Typical applicatons: Rotary tillers, Offset rotary tillers Output shaft hollow with hexagonal profile Reduction ratio up to 2.44:1 Power up to 49 kw at 540 min -1 One piece cast iron case Vanliga tillämpningar: Jordfräsar, Offset jordfräsar Utgående axel är ihålig med en sexkantig profil Reduktionsförhållande upp till 2.44:1 Effekt upp till 49 kw vid 540 min -1 Helgjutet gjutjärnshölje SERIES 5000 Typiske anvendelsesområder: Rotorharver Kraft op til 184 kw Støbejernskasse i et stykke Typical applicatons: Rotary Harrows Power up to 184 kw One piece cast iron case Vanliga tillämpningar: Roterande harvar Effekt upp till 184 kw Helgjutet gjutjärnshölje 18

19 GEARKASSER TIL SPECIELLE ANVENDELSESOMRÅDER SPECIAL APPLICATIONS GEARBOXES SPECIALFUNKTIONER VÄXELLÅDOR SERIES 8000 Bondioli & Pavesi har igennem årene opbygget en betydelig erfaring inden for udvikling og produktion af gearkasser og integrerede kraftoverføringssystemer. Det stærke design og produktionskapaciteten er i dag tilgængelig for alle producenter af mobile maskiner og industrielle applikationer med henblik på design og realisering af produkter baseret på kundespecifikationer. Bondioli & Pavesi has grown throughout the years an important experience in the development and production of gearboxes and integrated power transmission systems. This strong design and production capacity is today available for all manufacturers of mobile machines and industrial applications for the design and realization of products on customer specifications. Genom åren har Bondioli & Pavesi kommit att besitta viktiga erfarenheter gällande utveckling och tillverkning av växellådor och integrerade kraftöverföringssystem. Deras erfarenhet och produktionskapacitet finns idag tillgänglig för alla tillverkare av mobila maskiner och industriella applikationer, så att även de kan designa och tillverka kundspecifika produkter. 19

20 BIMA BIMA er den produktionsenhed, der er specialiseret i design og fremstilling af gearkasser med parallelle gear, som principielt anvendes inden for følgende områder: Ventilator drift på sprøjter Elektriske generatorer Kunstvandingsudstyr Hastighedsøgende udstyr til hydraulikpumper Maskiner til foderdistribution Herudover har BIMA udviklet gearkasser til andre anvendelsesformål i samarbejde med sine kunder. I dag er BIMA den ubestridte verdensleder inden for størstedelen af de applikationer, virksomheden fremstiller. BIMA BIMA is the manufacturing unit specialized in the design and fabrication of gearboxes with parallel shafts principally used in the following sectors: Fan assemblies for sprayers Electric generators Irrigation equipment Speed increasers for hydraulic pumps Forage distribution machines In addition to these, BIMA has developed gearboxes for other applications in cooperation with its customers. Today, BIMA is the unquestioned world leader for the majority of the applications to which it is dedicated. BIMA BIMA är en tillverkningsenhet som specialiserat sig på konstruktion och tillverkning av växellådor med parallella axlar som huvudsakligen används inom följande sektorer: Fläktaggregat för spridare Elektriska generatorer Bevattningsutrustning Varvtalshöjare för hydraulpumpar Maskiner för foderdistribution Dessutom har BIMA i samarbete med sina kunder utvecklat växellådor även för andra tillämpningar. Idag är BIMA utan tvekan världsledande för huvuddelen av de tillämpningar som den är avsedd för. 20

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO delivers consulting services with commitment, credibility, and loyalty. Flexibility STENSBO offers flexible consulting services that

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

En samarbejdspartner stærk som stål. A business partner strong as steel

En samarbejdspartner stærk som stål. A business partner strong as steel En samarbejdspartner stærk som stål A business partner strong as steel 2-3 Mere end 40 års erfaring og know how har placeret Karl Molin Stålkonstruktioner solidt i førerfeltet som leverandør af stålkonstruktioner.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

OEM approach - PackML

OEM approach - PackML OEM approach - PackML Tetra Pak John Christiansen, Automation Manager Formål: Få et billede af interface standarden Tetra Paks interesse i en interface standard Største udfordringer Hvad siger software

Læs mere

INSPIRATIONSTUR TIL LITAUEN SØNDAG DEN 4. - TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015

INSPIRATIONSTUR TIL LITAUEN SØNDAG DEN 4. - TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015 INSPIRATIONSTUR TIL LITAUEN SØNDAG DEN 4. - TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2015 PlastNet inviterer hermed til en 3-dages inspirationstur til Litauen fra søndag den 4. til tirsdag den 6. oktober 2015. Turen omfatter

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle Lagertemadag rundt om WMS Mød: Creativ Company A/S Saint-Gobain Distribution Denmark Jøtul (N) og deltag i breakout sessions sponsorer: temadag Onsdag den 25. september

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere