Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015"

Transkript

1 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015

2 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Afdelingssygeplejeske Susanne Buch Vinther Flowkoordinator Ole Andreassen Flowkoordinator Anne Mette Lindegren Vores forbedringsteam fra Medicinsk Afdeling: Oversygeplejerske Hanne Gyldenløve Ledende overlæge Thomas Hahn Afdelingssygeplejeske Mette Ringtved Klinisk koordinator Mette Erlander Kristensen Klinisk koordinator Louise Mogensen Klinisk koordinator Marie Brinch Christiansen Klinisk koordinator Louise Bisgaard

3 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Kirurgisk Afdeling: Oversygeplejerske Tina Pasgaard Afdelingssygeplejeske Nanna Thomsen Afdelingssygeplejerske Caroline Mågård Klinisk koordinator Gina Murberg Vores øvrige forbedringsteam: Hospitals direktør Lisbeth Holsteen Jessen Sygefaglig direktør Inge Pia Christensen Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen Kvalitetschef Helle Lindkvist Kommunikationsansvarlig Mette Vestergaard Dataansvarlig Lise Viskum Projektleder Christina Egelund Antonsen Samt de øvrige afdelinger på Hospitalsenheden Horsens. Kontakt: Christina Egelund Antonsen, eller mobil

4 Vores flaskehalse: Stuegang og hjemtransport HEH har identificeret 2 flaskehalse, som der arbejdes målrettet med: Stuegang Hjemtransport Flaskehalsene er identificeret ved hjælp af opfølgning på estimeret og reelle udskrivelser/overflytninger på CPR.nr niveau Prøvehandlinger er iværksat med: Præ-hospitalet ift. liggende hjemtransport Stuegangsprojekt i ortopædkirurgisk afdeling 4

5 Udskrivelsestidspunktet har ikke ændret sig

6 Målsætning Ambitiøs målsætning.. Udarbejdet i september 2014 revideres juni 2015 Hvad vil vi opnå: Vi vil inden udgangen øge andelen af patienter, der max. venter 45 min på overflytning fra Akutafdelingen til specialafdelinger med 50%. Vi vil inden udgangen af nedbringe overbelægningen på hospitalet med 75 %, udrydde flaskehals på laboratoriesvar med 100 % og Billeddiagnostisk med 50 %, samt alle patienter afhentes af Præhospitalet med max 20 min ventetid. Genindlæggelser er reduceret med 50 % og vi har ingen patienter i lånesenge.

7 Mål Driver Kvalitets ambition Forbedringsområde Intervention Monitorering eller opgave Daglig kapacitetskonference på hospitalsniveau kl Mini weekend og helligdags kapacitetskonference Daglig kapacitetskonference på hospitalsniveau kl Monitorering hvor data fra MidtEPJ og klinisk logistik præsenteres Opgaver, som udføres enten i egen afdeling eller på tværs af projektet Andel af patienter i lånesenge Mulige initiativer Belægningsprocenten kl. 14 er under 100 % på alle afsnit Andel af patienter med stillingtagen til udskrivelse Den rigtige patient- i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt- og behandles af det rigtige behandlerteam I et patientperspektiv at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid Optimering af flow ved forudsigeligt behov og kapacitet Sikre organisatorisk kvalitet Nedbringe overbelægning på hospitalet Identificere og nedbringe flaskehalse Overflytning sker uden ventetid Nedbringe brugen af lånesenge Tidligere udskrivelse på dagen Daglige tavlemøder i hvert afsnit inden kapacitetskonference kl Afholde daglig aftenhuddle på hospitalsniveau Patienter overflyttes primært i tidsrummet kl. 7-22, aftale Flyt når patienten er klar Gårddagens estimeret udskrivelser 1. finde baseline 2. ud fra baseline sætte en målsætning med forbedring på 15 % Alle udpeget aktører deltager per 1. februar Evaluering i maj 2015 ift. mødestruktur og organisering Per 1. marts 2015 forekommer der ingen ubegrundet overflytninger i tidsrummet Ugentlig opfølgning Time-out i alle afsnit Der anbefales, at hvert afsnit løbende over dagens afholder timeout, ift. opfølgning af udførte opgaver, resspurcer mv (behovsorienteret)

8 Monitorering hvor data fra MidtEPJ og klinisk logistik præsenteres Opgaver, som udføres enten i egen afdeling eller på tværs af projektet Mål Driver Kvalitets ambition Forbedringsområde Intervention Den akutte patient Monitorering eller opgave modtages, Data fra Klinisk logistik triageres/toks es ved ( 2015) ankomst Mulige initiativer Den akutte patient ses af læge inden for 1 time efter ankomst Data fra Klinisk logistik ( 2015) Den rigtige patient- i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt- og behandles af det rigtige behandlerteam I et patientperspektiv at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid Patienten ses rettidig af fagprofessionelle Sikre faglig kvalitet Herunder: - forståelse af sammenhæng - faglige kompetencer og kvalifikationer Det gode og sikre patientforløb Diagnostik og behandling er ikke forhindret af flaskehalse Den akutte patient har en behandlingsplan indenfor 4 timer efter ankomst Den akutte patienter har fået foretaget TOKS inden overflytning til specialafdeling Patienten får dagligt på tavlemødet taget stilling til, om denne afventer diagnostik og behandling mulige emner bringes på kapacitetskonferencen Data fra Klinisk logistik ( 2015) Data fra Klinisk logistik ( 2015) Hver afdeling sætter egne mål Dagligt tages der stilling til patientens forventede udskrivelsesdato Pt ses rettidig til stuegang BDA, KBA og Anæstesi Data fra Klinisk logistik ( 2015) Stuegang ud fra: 1. Dårligste patienter 2. Udskrivelse/ overflytning 3. Resten af patientgruppen Mulig monitorering: Hvor mange patienter har fået stuegang inden middag Udskrivelsen starter ved indlæggelsen Relationel koordinering og kommunikation Arbejdsgruppe omkring indlæggelse og udskrivelse - guidelines Arbejdsgruppe ift koordinering i weekend og aften Flow og klinisk koordinatorer

9 Monitorering hvor data fra MidtEPJ og klinisk logistik præsenteres Opgaver, som udføres enten i egen afdeling eller på tværs af projektet Mål Driver Kvalitets ambition Forbedringsområde Intervention Monitorering/opgaver Mulige initiativer Patientstandere på 2 afsnit i løbende cirkulation Hver afdeling sætter egne mål for hvordan de vil arbejde med resultaterne Den rigtige patient- i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt- og behandles af det rigtige behandlerteam I et patientperspektiv at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid Patient og pårørende Sikre patient og pårørende oplevet kvalitet Patienterne oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb uden ventetid Patienterne oplever sig involveret i egen behandlingsplan 15. Skridt ind hver afsnit, hvor der skabes dialog med patienterne Kortlægning af patientforløb Daglig information til patienterne om behandlingsplan og estimeret udskrivelsesdato Metoden bruges ad hoc Metoden bruges ad hoc og lokalt Denne information gives på stuegangen Patienttavler i hver afsnit Arbejdsgruppe nedsat Information og illustration til patienterne om det gode patientforløb Se under driver kommunikation

10 Monitorering hvor data fra MidtEPJ og klinisk logistik præsenteres Opgaver, som udføres enten i egen afdeling eller på tværs af projektet Mulige initiativer Mål Driver Kvalitets ambition Forbedringsområde Intervention Monitorering / opgaver Udarbejde patientforløbsbeskrivelser Lokalt mellem og i afdelingerne Den rigtige patient- i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt- og behandles af det rigtige behandlerteam I et patientperspektiv at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid Understøtte med flowdesign Sikre rette patientforløb Medarbejdere er bekendt med hvilke opgaver, der skal udføres i behandlingsforløbet fremadrettet, således der hele tiden er proces Udarbejde guidelines/tjekliste ift. - overflytning -indlæggelse -udskrivelse Udarbejde fælles aftaler på tværs af hospitalet Arbejdsgruppe nedsat ift. at arbejde med at udarbejde guideline ift. overflytning Deadline marts 2015 De resterende efteråret 2015 Implementering af aftalen, Flyt når patient er klar Nye aftaler iværksættes ikke

11 Monitorering hvor data fra MidtEPJ og klinisk logistik præsenteres Opgaver, som udføres enten i egen afdeling eller på tværs af projektet Mål Driver Kvalitets ambition Forbedringsområde Intervention Monitorering Mulige initiativer Den rigtige patient- i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt- og behandles af det rigtige behandlerteam I et patientperspektiv at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid Tilvejebringelse og bearbejdning af Data Sikre fremdrift i processer med understøttelse i datapræsentation Fremvise data som kan bruges og bringes tilbage til de fagprofessionelle til understøttelse i eget arbejde for at sikre det gode patientforløb Månedlig indrapportering til IHI - data Hver enkelt afsnit udarbejder et dataflowoverblik, så det understøtter det enkelte afsnits arbejde med indsatsen Hospitalet udarbejder et dataflowoverblik, så det understøtter hospitalet arbejde med indsatsen Indrapportering sidste fredag i hver måned Afholde data-workshop når Tableau er implementeret i RM (medio 2015) Afholde data-workshop når Tableau er implementeret i RM (medio 2015)

12 Monitorering hvor data fra MidtEPJ og klinisk logistik præsenteres Opgaver, som udføres enten i egen afdeling eller på tværs af projektet Mulige initiativer Mål Driver Kvalitets ambition Forbedringsområde Intervention Monitorering / opgaver INTRA med information og procesplaner Etableret Den rigtige patient- i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt- og behandles af det rigtige behandlerteam I et patientperspektiv at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid Kommunikation Sikre intern og ekstern kommunikation At alle fagprofessionelle på HEH er bekendt med Sikkert Patientflow og dets indsatser Kommunikere initiativer og indsatser ud til patienter, pårørende og tværsektorielt Fremvise DATA på intra Udarbejde PR-materiale: 1. Roll-up i forhallen, hvor der informeres om Dit akuthospital 2. pjecer til patient og pårørende Etableret muligvis Udarbejdet inden Happining i hver afdeling, hvor der inddrages pt.cases (perdonaælemøde) Foregår i hver afdeling i perioden Fælles fyraftensmøde på HEH kick- off juni kl Planlægges til juni 2015

13 Afprøvninger siden sidste læringsseminar Bringe mere faglighed ind i tavlemøderne Afprøvning på medicinsk afdeling Klinisk koordinator i aftenvagten - Afprøvning i kirurgisk afdeling Stuegang er foretaget inden middag - Afprøvning i ortopædkirurgisk afdeling Estimeret udskrivelse/overflytning på estimeret tidspunkt reelle udskrivelser/overflytninger på rette tidspunkt (CPR.nr niveau)

14 Afprøvninger siden sidste læringsseminar Mapping/kortlægning af patientforløb - akutafdelingen, medicinsk afdeling og kirurgisk afdeling Gået 15 skridt ind i de enkelte afdelinger - alle afsnit på HEH Ekstra kapacitetskonference kl. 14 fredag kl.13 Minikapacitetskonference weekend og helligdage Udlån af personaler mellem afsnittene ved behov

15 Belægningssituationen i december, januar og februar 2015 har medført flere nye prøvehandlinger/tiltag Bevidst lægger vi patienter i lånesenge for at sikre patientsikkerhed og kvalitet dog ser vi forsat stigning i indtag hvorved vi bringer prøvehandlinger ind for at bremse indtaget

16 Prøvehandlinger og initiativer for at bremse overbelægningen Alle disponible sengepladser er taget i brug i alle afdelinger Ekstra personale og vikarer er indkaldt fx ekstra lægebemanding i weekender Kommunikation omkring situationen er sendt ud til samarbejdskommuner og praktiserende læger løbende. Yderligere udgående assistance fra Geriatrisk Team primært til borgere på aflastningspladser og akutpladser i Horsens Kommune. Teamet rykker ud efter anmodning fra kommunal sygeplejerske eller praktiserende læge og kan f.eks. tilse geriatriske patienter på plejehjem og aflastningspladser samt hjælpe med anlæggelse af IVkateter, blærekateter eller mavesonde.

17 Prøvehandlinger og initiativer for at bremse overbelægningen Geriatrisk ekspertise er placeret fysisk tæt på visitationssygeplejersken i Akutafdelingen, så der er eksperttilbud i tæt relation til de praktiserende læger. Det betyder, at indlæggende læge kan få en mere direkte hjælp til geriatriske alternativer i stedet for indlæggelse. To geriatriske sygeplejersker er fysisk tilstede i Akutafdelingen mellem kl. 8 og 18 Hospitalets KOL-case managere er fysisk til stede i Akutafdelingen og deltage i opgaverne omkring patienter med KOL og astma i dag tid Udarbejdelse af handlingsskema ved. Forskellige belægningssituationer på HEH-niveau Gennemgå patientforløb, som skal via kirurgisk afdeling på Central operationsafsnit til planlagt operation og efterfølgende på intensiv hvordan kan det fremadrettet tilrettelægges når intensiv og kirurgisk afdeling er i overbelægning

18

19

20 Genindlæggelser ser vi en stigning pga. overbelægningen? Nej, men en arbejdsgruppe går i dybden og auditerer

21 Forbedringsdata er i mål med 2 ud af 3 procesindikatorer

22 Forbedringsdata: Daglig udskrivelsesaktivitet (proces)

23 Forbedringsdata: Forudsigelighed (resultat)

24 Udlån af personaler mellem afsnittende ved behov / konkrete opgaver Det er i dialog og frivillighed at man kan blive udlånt til anden afdeling man kan sige nej Når man kommer til et andet afsnit får man udleveret id-kort, således man kan tilgå afdelingen rum og systemet. Man bliver tilknyttet en kontaktsygeplejerske som også orientere om, hvilke opgaver, man skal varetage

25 Udlån af personaler mellem afsnittende ved behov / konkrete opgaver Sengeredning Almindelig opfyldning Opfyldning af depotvarer, dropvogne mv. Rydde op i skyllerum Kanylebokse på stuerne skiftet ved behov Opfyldning i skabe, birum, på stuer Opgørelse af væskeregnskab i nattevagten Screening for opfølgende hjemmebesøg Observation af stabile patienter Ernæringsscreening Tryksårsscreening Personlig hygiejne Pause til personalet Opgaver, som kan varetages: Højde, vægt og BMI Mobilisering Sygeplejedokumentation MRSA screening TOKS Væskeskemaer/væskeregnskab/ i.v væsker Lejring + vending af patienter + mobilisering Pleje af PVK Sep af PVK KAD pleje og bleskift Sep KAD Mad og væske Installering af trykaflastende madras Kontrol af ilt og sug

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

PROGRAM 28. - 29. APRIL

PROGRAM 28. - 29. APRIL PROGRAM 28. - 29. APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. INDHOLD Konferenceprogram for 28.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere