ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle Hillerød 1

2 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt til godkendelse Rød blok er under prokjektering - sendes snart i udbud Der er blevet afholdt licitation Adserballe & Knudsen a/s har vundet både A-blokke og B-blokke OK Nygaard har vundet landskabsprojektet Prøvefelt - foto fra åbent hus, juni

3 SIDEN SIDST - AKTIVITETSHUSET Indvielse lørdag d. 14. marts 2015 kl Aktivitetshuset næsten færdigt 3

4 FORVENTET TIDSPLAN Sommerferie Sommerferie Sommerferie DEC. JAN FEB MAR APR MAJ 2015 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN LICITATION Vurdering af tilbud Valg af entreprenør MYNDIGHEDER Landsbyggefonden Godkendelse af skema B Godkendelse REFERENCEFELTER Opgang 123 og 125 OPSTART Udførelse Godkendelse BOLIGRENOVERING A-blokke B-blokke Rød blok (afdeling 1) OPSTART Udførelse BLOK A4 BLOK A2 BLOK A3 BLOK A1 BLOK B5 BLOK B3 BLOK B1 BLOK B4 BLOK B2 Rød blok Aflevering UDEAREALER Etape 1 Etape 2 OPSTART Udførelse ETAPE 1 ETAPE 2 Aktivitetshus klar til indvielse 4

5 OVERBLIK - BOLIGKATEGORI TILGÆNGELIGHEDSBOLIG: Type: A, B, C og Cv 3- og 4 rumsboliger Boligindretning Hensyn til kørestole, rollator mv. Opgange med elevator og ny trappe Forhøjet terræn ved indgang NORMALBOLIG: Type: D, E, F, G, H, I og J Forbedret indeklima Uændret indretning Istandsættelse af opgange (uden elevator) Opgange med tilgængelighedsboliger Hillerødsholmsallé Blok A Blok A Blok A Blok A Rød blok Blok B5 Blok B4 Blok B3 Blok B2 Blok B1 Aktivitetshus Opgange uden cirkel: normalboliger uden elevator 5

6 OVERBLIK - TILTAG GENERELT Facader Altaner Tage Indgangspartier Nye entrédøre Dørtelefoner Kloak og dræn Aktiviteshus (igang) Friarealer NORMALBOLIGER Brugsvandsinstallationer Faldstammer (re-lining) Ventilation Følgearbejder Nedhængt loft i gang, samt installationsskakte. TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER Badeværelser Indvendige afløb og sanitet Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Ventilation El-installationer Øvrige arbejder Tilgængelighed Lejlighedsfordeling Hævet terræn foran opgangene 6

7 OVERBLIK - LANDSKAB Nyt stisystem foran A-blokke og B-blokke Rekreativ opholdsarealer bagved B-blokke med landskablig sti Ny plads omkring Aktivitetshuset inkl. parkeringsplads Baghaver til alle stueetageboliger m. altantrappe LAR (lokal afledning af regnvand) på havesiden ved blok B5 Principcsnit af den nye sti Tryghedsskabende tiltag Mere belysning Nye stiforbindelser med bedre belægninger Håndlister på alle udvendige trapper Principcsnit af de nye haver 7

8 OVERBLIK - FACADER Udskiftning af tag inkl. tagrender og nedløb Nye entrédøre og vinduer i alle boliger Nye indgangspartier Normalopgange med zink. Tilgængelighedsopgange med mursten i fuld bygningshøjde. Nye dørtelefoner Nye postkasser Nye kældertrapper med barnevognsslisker Fremtidig bebyggelse Nordvendt Nuværende bebyggelse Nordvendt Sydvendt Sydvendt 8

9 OVERBLIK - ALTANER Alle boliger der i dag har altaner får nye. De boliger der i dag ikke har altaner får etableret franske altaner (boligtype D og G) Altan ca. 9 m 2 Værelse Have Kælder Snit gennem ny altan Illustration af nye altaner og fransker altaner 9

10 OVERBLIK - FRANSKE ALTANER Boligtype D og G får etableret franske altaner ADRESSER: 129, tv 127, mf 117, mf 105, tv 103, mf 81, tv 79, mf 69, mf 59, tv 35, tv OPGANG OPGANG Seng Badeværelse Værelse Skab Gang Skab TYPE E Seng Reol Gang Badeværelse TYPE H TYPE E Reol Spise TYPE G TYPE D TYPE F Spise Stue Altan til type E Stue Altan til type H Altan til type E Altan til type F Fransk altan Fransk altan Plantegning, boligtype D Plantegning, boligtype G 10

11 TILTAG I NORMALBOLIGER Forbedret indeklima med ventilation Delvis inddragelse af garderobeskab A-BLOKKE OG B-BLOKKE Normalboliger: type D, E, F, G, H, I og J Nedhængte lofter som skjuler nye installationer Nye entrédøre i alle boliger Badeværelse Badeværelse Soveværelse Soveværelse Akustikregulering og ny belysning i opgange TYPE I Skakt Ny tildannet skabselement Skørt Entré Opgang Ny tildannet skabselement Entré Skørt Skakt V8 TYPE J Boliger i stueetage har nedgang til baghave/ adgang til terræn via altantrappe Kammer Kammer Stue Kammer Kammer Stue Altan til type I Altan til type J Skravering illusterer nedhængt loft 11

12 10M TILTAG I TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER Nedlægning af mf. boliger Ombygning til gennemlyste 3-rumsboliger med tilgængelighed Nye køkkener A-BLOKKE Tilgængelighedsboliger: type C og Cv llustration: lejlighedstype C og Cv Tilgængelighedsboliger, Skoleparken Postkasser Indgang Nye badeværelser Flytbar køkkenø Værelse Værelse Spise Nye gulve og vægge/vægoverflader 10M Trappe 10M Flytbar køkkenø Nye installationer og ventilation TYPE C 10M 10M Opgang 10M TYPE Cv Boliger i stueetage har nedgang til baghave/adgang til terræn via altantrappe Stue Skakt 10M Badeværelse Værelse Elevator Badeværelse Værelse Skakt 10M Stue Altan Altan Tilsvarende tiltag i B-blokke, tilgængelighedsboliger type A og B Skravering illusterer nedhængt loft 12

13 REFERENCEFELTER (PRØVER) Normalboliger Blok A4, opgang 123, th. boliger Tilgængelighedsboliger Blok B5, opgang 125, tv. boliger Referencefelt: normalboliger Hillerødsholmsalle H Blok A4 Blok A Blok A2 Blok A2 Blok A3 Blok A Blok A1 garage garage Aktivitetshus garage Blok B Blok B Blok B Blok B2 Blok B5 Blok B4 Blok B3 Blok B Referencefelt: tilgængelighedsboliger 13

14 VARSLING Varslinger bliver uddelt i god tid inden arbejdet starter i Jeres bolig. Du vil selvfølgelig altid modtage en varsling for, hvornår og hvilke arbejder der skal udføres i din bolig. Tag godt imod dem, de er her for jeres skyld! I den forbindelse er der udarbejdet et varslingssystem til byggesagen som sikrer at beboerne får skriftlig besked om alle væsentlige forhold, der omhandler deres bolig. 3 måneders varsling Den har du modtaget. Informere om forventet opstart før renoveringen 2 14 dages varsling Oplyser om hvornår arbejdet begynder i din bolig, hvad der skal udføres og hvad du skal gøre i den forbindelse. Oplyser også om forregistrering af f.eks skimmel eller opmåling af vinduer 4 3 dages varsling ventilation m.m. Oplyser om den nøjagtige dato og klokkeslet for hvornår arbejdet begynder og hvad du skal gøre i den forbindelse. 6 Færdigmelding Endelig færdigmelding efter udbedring af mangler uger/blok møde Informerer overordnet om tidspunkt samt de specifikke tiltag i din bolig inden arbejdet starter. På informationsmødet får du også mere af vide om tidplanen og hvad der specifikt skal ske i din bolig. 3 dages varsling Udskiftning af vinduer/døre m.m. Oplyser om den nøjagtige dato for hvornår arbejdet begynder og hvad du skal gøre i den forbindelse. Mangelgennemgang Når arbejdet i din bolig er afsluttet. Ekstra-varsling Når det er nødvendigt at ændre eller aflyse et tidligere varslet tidspunkt eller f.eks hvis dit kælderrum skal ryddes. 14

15 GENHUSNING - HVOR TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER FRANSKE ALTANER Blok A1, opgang 43 Blok A2, opgang 67 Blok A3, opgang 91 og 93 Blok A4, opgang 115 Blok B1, opgang 29 Blok B2, opgang 53 Blok B3, opgang 77 Blok B4, opgang , tv 127, mf 117, mf 105, tv 103, mf 81, tv 79, mf 69, mf 59, tv 35, mf Behov for genhusning i opgange hvor der skal laves tilgængelighedsboliger Behov for genhusning i opgange med boliger der skal have franske altaner Hillerødsholmsallé Blok A Blok A Blok A Blok A Rød blok Blok B5 Blok B4 Blok B3 Blok B2 Blok B1 Aktivitetshus 15

16 GENHUSNING - HVAD DU SKAL GØRE Når renoveringen starter vil du typisk blive bedt om, at rydde dit indbo forskellige steder i din bolig så der er plads til, at håndværkerne kan udføre arbejdet. Nogle kælderrum skal også tømmes. Alt dette informeres der mere om i de efterfølgende varslinger. I tilgængelighedsboligerne er der tale om en omfattende ombygning hvorfor hele boligen skal ryddes. I de boliger hvor der etableres fransk altan vil der være mulighed for at lade inventar blive opbevaret i containere på byggepladsen I normalboligerne vil der kun skulle ryddes i begrænset omfang. Der vil blive opstillet containere til storskrald! 16

17 GENHUSNING - OPBEVARING Alle har mulighed for at få opbevaret inventar mm. efter behov. Opbevaringen sker i fælles containere, og derfor skal jeres inventar tydeligt mærkes med navn og adresse. Det vil ikke være muligt at få adgang til containeren mens renoveringen af din bolig står på. Container til opbevaring Du har mulighed for at opmagasinere dit indbo i en container (opvarmede i vinterperioden), der bliver placeret på byggepladsen. Containeren vil være til rådighed fra 14 dage inden annonceret opstartsdato, og den skal være ryddet igen 7 dage efter annonceret færdigmelding. 17

18 ARBEJDSOMRÅDER - PLANPRINCIP Arbejdsområder for lejlighedstyper I og J, i forbindelse med ventilationsarbejde i boliger. Afdækning af inventar Plast til afdækning af inventar udleveres af entreprenøren Toilet Soveværelse 1,5 m 1m Trappe Soveværelse 1,5 m 1m Toilet 2,1 m 1,2 m TYPE I 1,5 m 1,5 m 1,2 m Entré Entré TYPE J 1m 1m 1m 1m 2,1 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m Daglig afdækning af gulve og passage/ arbejdsområde for håndværkere. Kammer Kammer Stue Kammer Kammer Stue Afdækning af gulve i hele udførelsesperioden. Ventilationsskakte og rørkasser Altan Altan Nedhængt loft, malet. 18

19 ARBEJDSOMRÅDER - PLANPRINCIP Arbejdsområder for lejlighedstyper I og J, i forbindelse med udskiftning af vinduer og udvendige døre i boliger 1 m Toilet 1,5 m Trappe 1,5 m 1 m Toilet Det kun er ét til to rum der vil være afdækket af gangen. Soveværelse 1 m 2,1 m Soveværelse 2,1 m 1 m 2,1 m 1,2 m TYPE I 1,5 m Entré Entré 1,5 m 1,2 m TYPE J 2,1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1,6 m 1,6 m Daglig afdækning af gulve og passage/ arbejdsområde for håndværkere. 1,5 m Kammer Kammer 1,5 m Stue Kammer Kammer Stue 1,5 m 1,5 m Afdækning af gulve i hele udførelsesperioden. Udskiftning af vinduer Altan 1,5 m Altan 1,5 m Nye udvendige døre 19

20 NØGLER Når renoveringen går i gang skal håndværkerne have adgang til din bolig. Nøglerne skal afleveres til samtlige låse i hoveddøren til ejendomskontoret 3 dage før håndværkerne skal have adgang. Du får en varsling hvor der står nærmere om, hvordan du skal aflevere nøgler. Nøglekuvert vedlagt varsling skal anvendes ved aflevering af nøgler. Entreprenøren opsætter nøglebokse ved entrédøre til alle boliger OBS! Det er afgørende, at alle nøgler afleveres til tiden, for at vi kan overholde tidsplanen og ikke får ekstra udgifter i renoveringen. Arbejdet bliver udført i nøje fastlagt rækkefølge, som skal overholdes. Hvis der ikke er afleveret nøgler eller der ikke er nogen hjemme de varslede dage, vil boligorganisationen skaffe sig adgang til boligen med låsesmed. Ophængte nøglebokse som håndværkerne og entreprenøren benytter. 20

21 INDBOFORSIKRING I forbindelse med renoveringen af Skoleparken er det en god ide at tjekke om du har en inboforsikring. Du skal oplyse dit forsikringsselskab om, at din bolig vil være en del af en renoveringsag. Hvis der mod forventning sker skade på dit indbo i forbindelse med håndværkerbesøg eller andre forhold, der hænger sammen med renoveringen, så dækker entreprenørens forsikring selvfølgelig, men du skal selv anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. I forbindelse med varslingen vil der blive omdelt en forsikringspjece. 21

22 BYGGEPLADS Alle får stillads inkl. overdækning omkring deres bygning i takt med projektets fremdrift. Nogle fællesarealer og parkeringspladser vil delvis blive benytte til skurbyer og materialeoplag under byggeperioden. Der vil blive etableret satellitter til toilet og mindre materialeoplag for håndværkerne i terræn. Skurby Større materialeoplag Adgangsforhold, parkering, cykelparkering og placering af postkasser vil i byggeperioden være ændret. Der vil komme nærmere information herom. Stillads Skurby Større materialeoplag Hillerødsholmsalle Hillerødsholmsalle garage Blok A4 Blok A4 garage Blok A2 Blok A2 Blok A3 Blok A3 Aktivitetshus garage Blok A1 garage Rød blok garage skur garage Beboerhus Blok B Blok B Blok B Blok B Blok B1 Blok B5 Blok B4 Blok B3 Blok B2 Blok B

23 TILTAG I RØD BLOK RENOVERING AF BADEVÆRELSER RØD BLOK Udvidelse af badeværelse med bruseniche Nye gulv- og vægoverflader samt nyt loft Værelse Entre Værelse Nye vvs-installationer og sanitet Toilet Entre Toilet El-skab Ny ventilation (kun udsugning) El-skab Ny belysning TYPE L Gang TYPE K Ny dør Stue Værelse Værelse Stue 23

24 TILTAG I RØD BLOK FREMTIDIGE BADEVÆRELSER Type L - st. th. FREMTIDIGE BADEVÆRELSER Type K - findes også i spejlet version Skakt Håndvask Knager Oprindelig væg nedrives Dør Dør Knager Oprindelig væg nedrives Håndvask Evt. skakt Ca. 3 m 2 Ca. 4 m 2 Toilet Muret bruseniche Skakt Skakt Bruseniche Glasbrusevæg Toilet 24

25 TILTAG I RØD BLOK RENOVERING AF OPGANGE Ny dørtelefon Udskiftning af entrédøre inkl. dørtelefoner Værelse Postkasser Værelse Nye postkasser Modernisering af trappeopgang (maling, belysning og akustik) oilet Entre Entré Entré Entre T Entrédør Opgang Entrédør El-skab El-skab Stue TYPE L Gang Stue TYPE K Renovering af indgangs- og kældertrapper Type L Stue Værelse Værelse Værelse Værelse TypeK Stue 25

26 HVAD SKER DER NU? Indvidelse af Aktivitetshuset lørdag d. 14 marts kl Referencefelter påbegyndes midt april 2015 Renovering af øvrige boliger forventes påbegyndt august 2015 Bygge - nyt nr November 2013 Projektforslaget er på trapperne Arkitekter og ingeniører - det der kaldes rådgivere - er ved at lægge sidste hånd på undersøgelser og kortlægning af Skoleparken. Denne granskning leder frem til et projektforslag, der skal fremlægges for byggeudvalget den 27. november. Projektforslaget vil blive fremlagt for alle beboere på et beboermøde den 11. december kl i beboerhuset. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der vil komme en invitation ud til alle beboere inden mødet. Projektforslaget forventes på flere punkter at rumme tilpasninger til det forslag, der blev vedtaget på afdelingsmødet i oktober sidste år. Rådgiver har til opgave at fremlægge et forslag, hvor visionerne i helhedsplanen realiseres så vi får mest muligt for pengene. Det skal bl.a. undersøges, hvordan vi inden for den økonomiske ramme kan finde mulighed for at etablere ventilation med varme genindvinding, som det kræves i det nye bygningsreglement. På nuværende tidpunkt kan det siges, at projektforslaget vil rumme forslag til en mere utraditionel udvidelse af altanerne. De bliver stadig meget større, men de tænkes vinklet, så man får et bedre lysindfald. Dette vil der også blive fortalt om på informationsmødet i december. Sammenlagte lejligheder Rådgiver har haft dialog med byggeudvalget om indretningen af de sammenlagte lejligheder. Byggeudvalget har besluttet sig for, at lejlighederne til højre i opgangene bliver indrettet som 3-rums lejligheder, mens lejlighederne til venstre bliver 4- rums lejligheder. Begge typer bliver på 89 m2, og kommer derfor til at koste det samme i husleje. Prøveopgangen i nr. 125 vil blive indrettet med begge typer af lejligheder, så alle beboere vil få mulighed for at se indretningen, når prøverenoveringen er afsluttet. Dog vil prøvelejlighederne først få den nye altan, når boligblokken skal facaderenoveres og have nyt tag. Plantegning for de sammenlagte lejligheder i nr. 125 Hold øje med Byggenyt og evt. informationer, der vedrører byggesagen Bygge - nyt nr November 2013 Projektforslaget er på trapperne Arkitekter og ingeniører - det der kaldes rådgivere - er ved at lægge sidste hånd på undersøgelser og kortlægning af Skoleparken. Denne granskning leder frem til et projektforslag, der skal fremlægges for byggeudvalget den 27. november. Projektforslaget vil blive fremlagt for alle beboere på et beboermøde den 11. december kl i beboerhuset. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der vil komme en invitation ud til alle beboere inden mødet. Projektforslaget forventes på flere punkter at rumme tilpasninger til det forslag, der blev vedtaget på afdelingsmødet i oktober sidste år. Rådgiver har til opgave at fremlægge et forslag, hvor visionerne i helhedsplanen realiseres så vi får mest muligt for pengene. Det skal bl.a. undersøges, hvordan vi inden for den økonomiske ramme kan finde mulighed for at etablere ventilation med varme genindvinding, som det kræves i det nye bygningsreglement. På nuværende tidpunkt kan det siges, at projektforslaget vil rumme forslag til en mere utraditionel udvidelse af altanerne. De bliver stadig meget større, men de tænkes vinklet, så man får et bedre lysindfald. Dette vil der også blive fortalt om på informationsmødet i december. Sammenlagte lejligheder Rådgiver har haft dialog med byggeudvalget om indretningen af de sammenlagte lejligheder. Byggeudvalget har besluttet sig for, at lejlighederne til højre i opgangene bliver indrettet som 3-rums lejligheder, mens lejlighederne til venstre bliver 4- rums lejligheder. Begge typer bliver på 89 m2, og kommer derfor til at koste det samme i husleje. Prøveopgangen i nr. 125 vil blive indrettet med begge typer af lejligheder, så alle beboere vil få mulighed for at se indretningen, når prøverenoveringen er afsluttet. Dog vil prøvelejlighederne først få den nye altan, når boligblokken skal facaderenoveres og have nyt tag. Plantegning for de sammenlagte lejligheder i nr. 125 Byggenyt nr juni 2014 Parkering og byggeplads D. 30 juni bliver parkering D omdannet til byggeplads for aktivitetshuset. Parkering D er den p-plads, der ligger mellem nr. 75 og nr.91 og ud for nr.89. Carportene skal rives ned, og resten af parkeringspladsen skal ryddes til byggeplads. Det betyder, at alle beboere, der bruger parkering D skal finde ny p-plads til deres bil. Det kommer til at give trængsel på de tilstødende parkeringspladser, og det kommer på den måde til at påvirke parkeringsmulighederne i hele Skoleparken. Når aktivitetshuset står færdigt og der ikke mere er byggeplads på stedet, bliver der etableret et nyt parkeringsareal til delvis erstatning for de nedlagte pladser. Hvis du er bruger af parkering D, skal du sørge for at din bil er fjernet d. 30 juni. Har du spørgsmål til sagen, så ring til genhusningskonsulent Jørgen Hanghøj på eller skriv en mail til Følg med i byggeriet på 26

27 DU KAN FØLGE BYGGESAGEN PÅ TAK FOR I AFTEN 27

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere