Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK INDLEDNING SEJLADSOMRÅDE UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE INSTRUKTØRER ELEVER OG GÆSTER PÅKRÆVET SIKKERHEDSUDSTYR SIKKERHEDSUDSTYR FØR SEJLADS UNDER SEJLADS FORSIKRING ELEVPOLITIK HANDLINGSPLAN FOR FASTHOLDELSE AF ELEVER INSTRUKTØRPOLITIK UDDANNELSESPLAN FOR INSTRUKTØRER GENERELLE SIKKERHEDSPROCEDURER ER UHELDET UDE VED PERSONSKADE FØRSTE HJÆLP SKADER PÅ BÅD OG MATERIEL SIKKERHEDSPROCEDURER VED SYGDOM OG ULYKKE ALARMERING OG HJÆLP FRA LAND AKUT SYGDOM KRONISK SYGDOM MAND OVER BORD ORIENTERING AF SEJLERSKOLEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FORÅR EFTERÅR SKOLEBÅD 1 (BUCCANEER) SKOLEBÅD 2 (SEA YOU) BILAG A SIKKERHEDSINSTRUKS FOR BUCCANEER BILAG B SIKKERHEDSINSTRUKS FOR LARSEN BILAG C ALARMERING VED ULYKKER TIL SØS... 16

2 1 SIKKERHEDSPOLITIK 1.1 INDLEDNING Sejlerskolens sikkerhedspolitik skal til enhver tid sikre, at undervisning og sejlads foregår med minimal risiko for elever, instruktører og andre. 1.2 SEJLADSOMRÅDE Sejlerskolens sikkerhedspolitik tager udgangspunkt i at al sejlads i skolebådene er kystnær, af kortere varighed og foregår i farvand der er kendt af instruktøren eller skipperen. 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Sejlerskoleudvalget udarbejder sikkerhedspolitikken og klubbens bestyrelse er, efter godkendelse, ansvarlig for den gældende sikkerhedspolitik. Skipperen har ansvaret for at overholde sikkerhedspolitikken under sejlads, hvilket dog ikke fratager bestyrelsen for det overordnede ansvar for sikkerhedspolitikkens indhold. 1.4 INSTRUKTØRER For alle skolens instruktører i praktisk sejlads gælder: At de er godkendte af sejlerskolens leder. At de har Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis, og har praktisk sejlererfaring med sejlbåd. At de gennemfører undervisning i henhold til Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. At de inden for de første 2 år som instruktør gennemfører Dansk Sejlunions instruktørkursus. At de planlægger og gennemfører sejladserne efter elevernes færdigheder og erfaring. At de planlægger og gennemfører sejladserne under iagttagelse af godt sømandskab. Bestyrelsen kan udelukke en instruktør, hvis denne ikke overholder sikkerhedsprocedurer. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 2.

3 1.5 ELEVER OG GÆSTER For alle elever og gæster gælder: at de efterkommer alle Instruktørens anvisninger. at de ifører sig til årstiden og vandtemperaturen passende vind- og vandtæt beklædning. at de har kendskab til og gennemlæst nærværende sikkerhedspolitik (gæster undtaget). at de informerer instruktøren/skipperen om fysisk eller psykisk svækkelse, der vil kunne nedsætte deres ydeevne ombord. Sejlerskolen anbefaler, at elever har kendskab til førstehjælp, og har rimelige svømmefærdigheder. PÅKRÆVET SIKKERHEDSUDSTYR Bådene skal under sejlads som minimum altid medbringe følgende sikkerhedsudstyr: Rednings- eller sejlerveste til alle ombord. Minimum 2 muligheder for kommunikation til land (f.eks. VHF og mobiltelefon[er]). Lamineret sikkerhedsinstruks med kontaktnumre i tilfælde af uheld. Brandslukker Nødraketter, håndblus og røg-markering. 1.6 SIKKERHEDSUDSTYR Hver båd er udstyret med: 1 lamineret kort med instruktioner og kontaktnumre i tilfælde af uheld Livline (sele) Tågehorn Lygte Nødraketter, håndblus og røg-markering Wiresaks Kniv Førstehjælpskasse Alu.tæppe + Tæppe Lysbøje (monteres på redningskrans ved natsejlads) Redningskrans Kasteline Brandslukker - monteret i holdere under læ. Anker og ankertov Håndtag til lænsepumpe Lamineret søkort for Århus Bugt (søkort 112) Kompas 12V batteri opladet Badestige Bådshage Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 3.

4 Fendere Fortøjninger Øse - Spand Svamp Radarreflektor Lanterner (afprøves ved sejlads ved solnedgang). Påhængsmotor (Sea You) Indenbords motor (Buccaneer) Værktøjskasse 1.7 FØR SEJLADS Skolesejlads må kun finde sted, såfremt der er en af klubben autoriseret instruktør til stede. Øvede elever kan sejle uden instruktør efter nærmere aftale med sejlerskolelederen. Ved skolesejlads er instruktøren skipper. Ved sejlads uden instruktør udpeges ansvarlig skipper, der er godkendt af sejlerskolelederen. Vejret vurderes. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Bådens sikkerhedsudstyr og "almene" tilstand gennemgås. Bådens rig, sejl og motor gennemgås iht. checkliste. Alle besætningsmedlemmer skal indføres med navn i besætningslisten. Besætningslisten skal efterlades i land. 1.8 UNDER SEJLADS Alle har pligt til at efterkomme instruktørens/skipperens anvisninger. Skipper er altid øverste myndighed ombord. Alle ombordværende skal under sejladsen bære redningsvest, med mindre man befinder sig om læ. I så fald skal redningsvesten være indenfor rækkevidde og være tilpasset i størrelse og pasform. Sejlerskolens holdliste skal befinde sig ombord. Eleverne undervises i at udføre manøvren Mand-Over-Bord. Manøvren MOB kan indøves såvel for sejl som for motor. Eleverne undervises desuden i at genkende tegn på hypotermi (underafkøling) og i at foretage korrekt førstehjælpsbehandling efterfølgende. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 4.

5 1.9 FORSIKRING Klubben skal til enhver tid sikre at både er forsikrede. Instruktører er ansvars- og arbejdsskadeforsikrede gennem Dansk Sejlunion. Klubben er ikke ansvarlig for forsikring af skolens elever, men sejlerskolen vil i informationsfolder og til introduktionsmøde anbefale, at alle elever tegner en fritids-ulykkesforsikring. Godkendt af bestyrelsen d. / - Marselisborg Sejlklub Lisbet Bjerre Knudsen, Formand Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 5.

6 2 ELEVPOLITIK Som elev på Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er der ingen krav til faglige kundskaber når man begynder. Selv om man aldrig tidligere har været ombord i en sejlbåd er man meget velkommen i Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole. Der laves hold for både begyndere og for øvede. Det forventes at du, som elev på sejlerskolen, ønsker at lære og få mere erfaring som sejler. Man skal som elev være medlem af Marselisborg Sejlklub. Til gengæld kan man også deltage i alle de arrangementer og aktiviteter sejlklubben afholder, og man har mulighed for at tage duelighedsbevis i klubben. Vi sejler i hold på op til fire personer + en instruktør. I sejlerskolen er der ikke mødepligt, men der opfordres til at deltage i alle undervisningsaftner/eftermiddage, for at undervisningen kan følge et naturligt flow. Er man forhindret i at deltage, er det vigtigt at melde afbud til instruktøren. Fodtøj skal være med bløde skridsikre gummisåler. Elever anbefales altid at medbringe vandtæt sejlertøj og gummistøvler. Vindtæt beklædning som overtøj og varmt tøj anbefales efter forholdene. Det kan være koldt på vandet om foråret. Er man i tvivl om påklædningen, kan man altid kontakte sin instruktør. Sejlerskolens både er udstyret med sejler- eller redningsveste til minimum fem personer. Ønskes en selvoppustelig vest i stedet, skal man selv medbringe den. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er par velkomne. Det være sig kærestepar, ægtepar, venner eller lignende. Vi anbefaler at par ikke sejler på samme hold. Det gør vi af hensyn til den faglige læringsproces samt hensynet til de andre elever ombord. Hvis det er afgørende for ens deltagelse på sejlerskolen at man kan sejle sammen som par vil dette være muligt, men sejlerskolen vil da tilstræbe at lave et rent par-hold fx to par på samme hold eller fire venner sammen som et hold. Som elev på sejlerskolen i Marselisborg Sejlklub har man pligt til at informere sin instruktør og eller sejlerskolens formand om eventuelle fejl og mangler ved båden eller andet materiel. Det anbefales at eleverne tegner en fritidsulykkesforsikring. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 6.

7 3 HANDLINGSPLAN FOR FASTHOLDELSE AF ELEVER Det er Marselisborg Sejlklubs Sejlerskoles mission at få flere på vandet og ud at sejle, så aktiviteten i havnen og på vandet øges. Det vil sejlerskolen gøre ved at præsentere alle interesserede for de oplevelser man får som sejler i en sejlbåd. Dette sker via et sæson forløb fra forår til efterår, kun afbrudt af en måneds pause i juli. Det er sejlerskolens ønske at fastholde elevernes engagement i sejlklubben efter endt sejlerskolesæson. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er der plads til alle. Der vil være plads til dem der blot ønsker at komme på vandet en gang om ugen, dem der ønsker at dygtiggøre sig, dem der ønsker en dag at blive bådejer, og dem der ønsker at sejle kapsejlads. Sejlerskolen ved Marselisborg Sejlklub tager derfor følgende tiltag overfor sejlerskoleelever: Alle som begynder på sejlerskolen i Marselisborg Sejlklub inviteres til introduktionsaften og bliver informeret om sejlklubben, klubbådene, sejlerskolesæsonen, samarbejdet med havnen og om muligheden for at tage duelighedsbevis i Marselisborg Sejlklub. Alle der har gennemført på begynderholdet tilbydes forlods at fortsætte året efter på et øvet hold. Alle tilskyndes til at fortsætte på sejlerskolen så længe de har lyst. Eksempelvis på et sejl selv hold. Alle informeres om mulighederne for at deltage i onsdagskapsejladserne i skolebådene eller som gast på en anden båd. Alle opfordres til at deltage i mødet: Møde for nye medlemmer, arrangeret af sejlklubben og som blandt andet handler om det at blive bådejer og hvad man skal forholde sig til ved køb af båd sammen med andre. Alle inviteres med på fælles sensommer sejlklubtur, der er en weekendtur hvor skolebåde og private både bliver benyttet. Alle informeres året igennem om de arrangementer som Marselisborg Sejlklub planlægger og afvikler, og alle opfordres til at deltage i fællesskabet. Alle inviteres med til afrigning og landsætning af både, så den praktiske del af bådvedligeholdelse kan opleves på nærmeste hold. Alle instruktører bestræber sig på at være gode mentorer for et aktivt liv i sejlklubben. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 7.

8 4 INSTRUKTØRPOLITIK Som instruktør har man ansvar for de sejlerskoleelever man tager med ud at sejle. Overordnet har man tre ansvarsområder: 1. Sikkerhed 2. Oplæring i faglige kundskaber (Søfartsregler, godt sømandskab osv.) 3. Et pædagogisk ansvar for at eleverne føler sig trygge Instruktøren har ansvaret for at sikkerheden er i orden. Det er instruktørens fulde ansvar at beslutte om bådens stand, elevernes- og egen tilstand samt vejret gør, at det forsvarligt at sejle ud eller at fortsætte sejladsen. Inden man sejler ud i dagens vejr, skal instruktøren sikre sig, at sikkerhedsinstruksen for båden der sejles i bliver overholdt, samt sikre sig at der ikke er fejl og mangler på båden som kan have indflydelse på sikkerheden. Ligeledes skal alle ombord have kendskab til bådens sikkerhedsudstyr. Instruktøren skal vurdere om elevernes påklædning er fornuftig til dagens sejlads. Det anbefales for alle ombord at have undersøgt farvands- og vejrudsigten på forhånd. Instruktøren skal sikre sig, at der mindst er to kommunikationsmuligheder til land, f.eks. en VHF radio og en mobiltelefon med tilstrækkelig strøm på batterierne. Instruktøren skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, samt have forståelse for godt sømandskab. Instruktøren er forpligtet til at have kendskab til undervisningsmaterialet. Materialet skal ikke følges slavisk, da vejret har stor indflydelse på hvilke øvelser man kan lave. Hvis man som instruktør ikke føler sig kompetent til at kunne undervise ud fra Dansk Sejlunions undervisningsmateriale, har man pligt til at oplyse dette til formanden for sejlerskolen. Det er et krav, at man som instruktør kan overskue at have op til fire elever med ombord i båden. Samtidig skal man have de fornødne pædagogiske evner til at tage sig af, at elever er forskellige hvad angår indlæring. Herunder menes at man skal evne at tale med eleverne før, under og efter en opstået situation i skolebåden. Dette for at eleverne kan føle sig trygge og ved hvad der sker, hvorfor det sker, og forstår handlemåden i forhold til situationen. Sker det, at en elev oplever utryghed, er det vigtigt at tale om situationen bagefter. Det er vigtigt at der er rum til forskelligheder ombord på skolebådene, da der kan være stor forskel på elevernes personlighed og faglige kunnen. Hvis man som instruktør oplever sig utilstrækkelig på et eller flere af overnævnte punkter, så har man pligt til at drøfte dette med formanden for sejlerskolen. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 8.

9 5 UDDANNELSESPLAN FOR INSTRUKTØRER Sejlerskolens instruktører rekrutteres fra sejlklubbens medlemmer. Instruktører har flere års sejlererfaring fra sejlads i egen båd eller som gast på andre både, og har Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Flertallet af Sejlerskolens instruktører har deltaget i Dansk Sejlunions sejlerskoleinstruktør uddannelse. Nye instruktører skal inden for to år deltage i instruktørkurset, som Dansk Sejlunion afholder. Kurset er et voksenpædagogisk kursus med fokus på søsikkerhed, sejladsinstruktion og lektionsplanlægning. Sejlerskoleudvalget bestræber sig på at instruktørteamet er veluddannet, er tilstrækkelig erfaren og til stadighed opdateret i forhold til instruktørfunktionen. Alle instruktører får udleveret, og har kendskab til undervisningsmaterialet fra Dansk Sejlunion Instruktørhåndbog 1 og 2 og dets indhold. Alle elever får ligeledes udleveret undervisningsmaterialet Elevhåndbog som matcher Instruktørhåndbøgerne. Instruktørernes arbejde tager udgangspunkt i dette materiale gennem sejlsæsonen, så det derved sikres at instruktøren får eleverne gennem alle materialets lektioner. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 9.

10 6 GENERELLE SIKKERHEDSPROCEDURER Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale, herunder de sikkerhedsprocedurer der forefindes i dette. Man bør kun begive sig til søs, hvis man er tilpas og velbefindende. Elever der ikke kan svømme opfordres til at lære at svømme, når de begynder på undervisningsforløbet. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er standard proceduren ved mand over bord (MOB) en ottetalsmanøvre, som udstukket i Instruktørhåndbogen, udgivet af Dansk Sejlunion. Indtil eleverne lærer denne manøvre godt nok, undervises eleverne i at lægge båden bak. I øvrigt henvises til Trygfondens og Søsportens Sikkerhedsråds procedurer på hjemmesiden: herunder: Sikkerhed til søs. 6.1 ER UHELDET UDE Hvis der sker et uheld eller et havari på båden følges disse grundregler: 1. Bevar kontrollen over båden. 2. Analyser situationen og tag behørig aktion. 3. Søg havn så snart som muligt. 6.2 VED PERSONSKADE Ved personskade følges førstehjælpens grundprincipper: 1. Skab sikkerhed 2. Vurdér personen / personerne 3. Tilkald hjælp (om nødvendigt) 4. Giv førstehjælp Bådene er udstyret med et ark med telefonnumre til redningstjenester. 6.3 FØRSTE HJÆLP Marselisborg Sejlerskole anbefaler, at alle instruktører og sejlerskoleelever har kendskab til grundlæggende førstehjælp. 6.4 SKADER PÅ BÅD OG MATERIEL Sker der skade på egen eller andres båd eller udstyr, kontaktes sejlerskolens formand: Åge Thorborg på tlf: efter ankomst til havn. Skadesanmeldelse foretages af bestyrelsesrepræsentanten. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 10.

11 7 SIKKERHEDSPROCEDURER VED SYGDOM OG ULYKKE Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at søge havn, hvis der opstår sygdom eller ulykke om bord. Derved kan man lettere få hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt, ved opkald til 112 eller på VHF. 7.1 ALARMERING OG HJÆLP FRA LAND Bilag C indeholder anvisninger, kanaler og numre når man skal have brug for hjælp fra land. 7.2 AKUT SYGDOM Handlinger i forbindelse med akut opstået sygdom omfatter: Vurdering af alvorlighed. Vurdering om fortsat sejlads er mulig og forsvarligt. Som regel bør man søge havn. Ved behov for akut lægehjælp kontaktes egen læge, lægevagt eller alarmcentral, der vurderer muligheder og behov for videre tiltag, herunder eventuel søredning. Observation af den syge særligt med hensyn til bevidsthedsniveau. Ved bevidsthedssløring sikre frie luftveje og puls. At sikre at den syge er varm og tør. 7.3 KRONISK SYGDOM Velkontrolleret kronisk sygdom er som oftest ikke hindrende for deltagelse i sejlerskoleaktivitet Det anbefales, at personer med kronisk sygdom rådfører sig med deres læge. Instruktør, skipper samt besætning i aktuelle båd skal orienteres om sygdom og vejledes i eventuelle tiltag i forbindelse med akut forværring eller akut sygdomsanfald. 7.4 MAND OVER BORD Gennemfør MOB manøvre Vedkommende bjærges, ned om læ, have det våde tøj af. Hold overbordfalden varm eventuelt ved brug af varmetæppe. Vurder muligheder for fortsat sejlads. Som regel bør man søge havn. 7.5 ORIENTERING AF SEJLERSKOLEN Ved alvorlige ulykker, hvor redningstjenester kontaktes, informeres sejlerskolens formand: Åge Thorborg på tlf: eller en instruktør på land jf. telefonlisten i båden. Se endvidere bilag A + B: Sikkerhedsinstruks for skolebådene. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 11.

12 8 VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vedligeholdelse af sejlerskolens både og materiel varetages af instruktører og elever. Instruktører og elever på sejlerskolen, indberetter fejl og mangler ved både og materiel til sejlerskolens formand. Formanden er ansvarlig for at opdatere vedligeholdelsesplanen, samt løbende uddelegere opgaver til instruktører og elever. Stående- og løbende rig, sejl, motorer og motorinstallation kontrolleres løbende - herunder motorolie og kølevand. 8.1 FORÅR Ved forårsklargøring indkøbes det eventuelt manglende sikkerhedsudstyr, jævnfør mangelliste, og alt sikkerhedsudstyr tjekkes og efterses. Nødraketter udskiftes efter udløb af holdbarhedsdato. Sejlerskoleudvalget indkalder Sejlerskoleinstruktørerne og 2. årselever til klargøring, søsætning og rigning af skolebådende, så de dermed også er på forkant sikkerhedsmæssigt til sejlerskolesejlads. Mangelliste for øvrigt udstyr gennemgås nødvendige reparationer og udskiftninger iværksættes. Inden søsætning i foråret vaskes bådene grundigt på dæk, fribord og bund. I gunstigt vejr poleres fribordet, og bunden males med et tyndt lag bundmaling, der er egnet til formålet. Aksel anode kontrolleres og udskiftes hvis nødvendigt. Typisk hvert andet år. (Buccaneer) Før søsætning kontrolleres søventiler og log gennemføring. 8.2 EFTERÅR I efteråret ved sæsonens afslutning indsamles og kontrolleres alt sikkerhedsudstyr. Defekt udstyr kasseres og der udarbejdes en mangelliste. Alt blødt materiel opmagasineres i grejskuret om vinteren. Sejlerskoleinstruktører og sejlerskoleelever inviteres med til afrigning, landsætning og vinterkonservering af skolebådene, så alle får mulighed for at få kendskab til bådenes vedligeholdelse. Redningsveste efterses for fejl og mangler af de involverede instruktører nødvendige udskiftninger foretages. Sejl gennemgås løbende og sendes evt. til sejlmager ved sæsonens afslutning for reparation. I samråd med sejlmager vurderer sejlerskoleudvalget reparationens omfang eller evt. udskiftning. I forbindelse med afrigning, gennemgås den stående og løbende rig for fejl og mangler f.eks. knækkede kordeler i wire og tovværk. Evt. beskadiget materiel, sendes til reparation så det er intakt til forårsklargøring. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 12.

13 Ved landsætning skal det iagttages, at kranens løftestropper ikke placeres så de beskadiger skrueaksel og logløbehjul. Evt. kan loggen bjærges inden landsætning. Der er en blindprop til erstatning for logløbehjulet i begge både. Straks efter landsætning vaskes bådene grundigt i bunden for begroninger og skaller. Stativstøtterne indstilles tilpas, så de ikke trykker for hårdt på bådens skrog, som derved kan beskadiges. Bådende Kontrolleres løbende den første månedstid efter landsætning, da træklodserne, som kølen står på, kan blive trykket. Sumpe, lænsebrønde og kistebænke tømmes for vand og rengøres. 8.3 SKOLEBÅD 1 (Buccaneer) Efter hver sæson afslutning udskiftes motorolien - kølevand kontrolleres for frostsikring. Når båden er landsat, gennemskylles saltkølevandssystemet med ferskvand, og sluttelig med glykol for at undgå frostskader. Smøreoliefilter og brændstoffilter udskiftes efter behov typisk hvert sæson ved normal drift. 8.4 SKOLEBÅD 2 (Sea You) Efter hver sæson afslutning gennemskylles påhængsmotoren med ferskvand og motorolien udskiftes hvorefter motoren stilles i grejskuret. * * * Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 13.

14 BILAG A Sikkerhedsinstruks for Buccaneer Bianca 28 - D 18 Buccaneer November 2013 Dette fartøj tilhører Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 100 b Aarhus C Anvendes fortrinsvis til undervisning i fritidssejlads for voksne mennesker, samt til fritidssejlads på egen hånd for sejlklubbens erfarne medlemmer, der har erhvervet duelighedsbevis. Instruktøren på skolesejlads skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, eller tilsvarende sejlerfaring, samt udvise godt sømandsskab. Fartøjets drift, vedligehold, inkl. sikkerhedsudstyr varetages af sejlerskoleudvalget. Daglig leder: Åge Thorborg tlf , kontaktes snarest, efter der erkendes fejl eller mangler ved fartøjet eller udrustning. Sejladsaktivitet Risici Tiltag/Handling Undervisning i sejlads for voksne mennesker, der ønsker at lære sejlads for sejl i mindre sejlbåde. Skolesejladserne foregår i perioden 15. april 1. nov. på Aarhus bugt. Den anvendte båd har indenbords dieselmotor. Fastinstalleret rustfri stål tank til dieselolie Indhold ca. 30 l. Påfyldning og udluftning til dæk. Ved uheld, der medfører nedsat manøvreevne. Ved søulykke f.eks. voldsom læk eller bordfyldning. Overbordfald. Personskade ved f.eks. bomning. Kuldepåvirkning især i ydersæsonerne. Brand - eksplosion. Grundstødning, havari eller kollision. Fare for menneskeliv og båd. Alle ombordværende skal bære redningsvest eller svømmevest under sejlads. Livline forefindes i båden. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Regntøj og gummistøvler, samt varm påklædning anbefales. Især i tidlige forår og sene efterår. Tæppe findes i båden. Brændstofpåfyldning må kun ske med motoren stoppet. Tobaksrygning er strengt forbudt under påfyldning. Motorrum holdes ren og fri for olie og fedt. Ved oliespild rengøres motorrum og sump straks, efterfulgt af grundig udluftning inden start af motor. Pulverslukker findes i båden. Afhjælpe skaden hvis muligt. Værktøj findes i båden. Praje en anden båd i nærheden. Kontakt en anden instruktør. Deltagerlister med instruktør navne og tlf. nr. findes i båden. Tilkald hjælp via alarmcentralen 112 eller send nødsignal. VHF kanal 16 Nødraketter findes i båden. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 14.

15 BILAG B Sikkerhedsinstruks for Larsen 25 Larsen 25 - Den 53 See You November 2013 Dette fartøj tilhører Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 100 b Aarhus C Anvendes fortrinsvis til undervisning i fritidssejlads for voksne mennesker, samt til fritidssejlads, på egen hånd, for en gruppe af sejlklubbens erfarne medlemmer, der har erhvervet duelighedsbevis. Instruktøren på skolesejlads skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, eller tilsvarende sejlerfaring, samt udvise godt sømandsskab. Fartøjets drift, vedligehold, inkl. sikkerhedsudstyr varetages af sejlerskoleudvalget. Daglig leder: Åge Thorborg tlf , kontaktes snarest, efter der erkendes fejl eller mangler ved fartøjet eller udrustning. Sejladsaktivitet Risici Tiltag/Handling Undervisning i sejlads for voksne, der ønsker at lære sejlads for sejl i mindre sejlbåde. Sejladserne foregår i perioden 15. april 1. nov. på Aarhus bugt. Til sejlads ud og ind af havn, samt ved vindstille, er båden forsynet med benzindrevet påhængsmotor. Til ferie- og weekend ture, er der installeret et spritkomfur. Ved uheld, der medfører nedsat manøvreevne. Ved søulykke f.eks. voldsom læk eller bordfyldning. Overbordfald. Personskade ved f.eks. bomning. Kuldepåvirkning især i ydersæsonerne. Brand - eksplosion. Grundstødning, havari eller kollision. Fare for menneskeliv og båd. Alle ombordværende skal bære redningsvest eller svømmevest under sejlads. Livline forefindes i båden. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Regntøj og gummistøvler, samt varm påklædning anbefales. Tæppe findes i båden. Benzinpåfyldning må kun ske med motoren stoppet. Tobaksrygning strengt forbudt under påfyldning. Brændstof opbevares i godkendte dunke, der holdes forsvarligt lukket under sejlads. Der må aldrig påfyldes sprit på komfuret, før det er helt afkølet, Jfr. brugervejledning som findes i båden. Pulverslukker findes i båden. Afhjælpe skaden hvis muligt. Værktøj findes i båden. Praje en anden båd i nærheden. Kontakt en anden instruktør. Deltagerlister med instruktør navne og tlf. nr. findes i båden. Tilkald hjælp via alarmcentralen 112 eller send nødsignal. Nødraketter findes i båden. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 15.

16 BILAG C Alarmering ved Ulykker til søs Bevar roen Hvis du observerer en ulykke til søs, skal du kontakte én af følgende: SOK (Søværnets Operative Kommando) Lyngby Radio tlf eller VHF kanal 16 Alarmcentralen 112 Oplys: 1. Hvor du befinder dig - DIN position, DIT kaldesignal (VHF) eller telefonnummer 2. Hvad har du observeret - mand overbord, brand, bom i hovedet, kollision, havari 3. Er der fare for liv - alvorligt tilskadekomne, fare for drukning, underafkøling 4. Ulykkens omfang -bådens størrelse, antal personer DU HAR PLIGT TIL AT YDE ASSISTANCE!! Hvis du selv kommer ud for en ulykke til søs, skal du kontakte én af følgende: SOK (Søværnets Operative Kommando) Lyngby Radio tlf eller VHF kanal 16 VHF/DSC Nødkaldsknap Alarmcentralen 112 Oplys: Akuttelefonen ved mindre personskader uden fare for liv, ved behov for lægehjælp eller skadestue. 1. Hvor du befinder dig? - bådens position, bådens navn & type, særlige kendetegn 2. Hvad der er sket? f.eks. mand overbord, brand, bom i hovedet, vand indtrængen, havari 3. Er der fare for liv? f.eks. alvorligt tilskadekomne, fare for drukning, underafkøling 4. Hvor mange er der ombord? Den myndighed, der leder redningsarbejdet, alarmerer de øvrige parter, der skal medvirke. I Aarhusbugten har vi oftest telefondækning i vores sejladsområde. Medbring derfor mobilen, opladt og med de vigtige telefonnumre indkodet. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 16.

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE DEL 1 Version: 1 Dato: 20 DEC 2010 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bent Rønn Side 1 af 11 Indhold: 0. Formålet

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Udført af: Kvalitetskoordinator

Udført af: Kvalitetskoordinator 0-0- Sidste rettelse: 0-0- Forside risikoanalyse Centerchef Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for arbejde med redning i højden, brønde, first aid, manual handling, fire awareness, sea

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Racingbåde: Sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Disse Bestemmelser,

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS"

Udstyrsliste Bavaria 32 TALIS Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS" I forhold til f.eks Bavaria 31, 32, 36 er Bavaria 32 Holiday helt anderledes bygget. Skroget er i meget kraftig håndoplagt enkeltlaminat med forstærkning i kevlar fortil

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Det mobile Søcenter og

Det mobile Søcenter og Udviklingsaftale mellem Det mobile Søcenter og Patrulj e aktivitet Læring - udnytter potentialet for vækst igennem udbredelse og styrkelse af søspejd som et supplement til KFUM Spejdernes mange aktivitetsmuligheder

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Falck Køreklar. Kør årstiden sikkert i møde

Falck Køreklar. Kør årstiden sikkert i møde Falck Køreklar Kør årstiden sikkert i møde Det danske vejr er lidt af hvert Det kræver sin mand eller kvinde at holde hovedet koldt i en varm bil og hjulene på vejen i glat føre. Og det kræver sin kølervæske

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs 2 pyha! Vores mål er at forebygge ulykker, begrænse miljøpåvirkninger mest muligt og overholde lovkrav Pjecen retter sig

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere