Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK INDLEDNING SEJLADSOMRÅDE UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE INSTRUKTØRER ELEVER OG GÆSTER PÅKRÆVET SIKKERHEDSUDSTYR SIKKERHEDSUDSTYR FØR SEJLADS UNDER SEJLADS FORSIKRING ELEVPOLITIK HANDLINGSPLAN FOR FASTHOLDELSE AF ELEVER INSTRUKTØRPOLITIK UDDANNELSESPLAN FOR INSTRUKTØRER GENERELLE SIKKERHEDSPROCEDURER ER UHELDET UDE VED PERSONSKADE FØRSTE HJÆLP SKADER PÅ BÅD OG MATERIEL SIKKERHEDSPROCEDURER VED SYGDOM OG ULYKKE ALARMERING OG HJÆLP FRA LAND AKUT SYGDOM KRONISK SYGDOM MAND OVER BORD ORIENTERING AF SEJLERSKOLEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FORÅR EFTERÅR SKOLEBÅD 1 (BUCCANEER) SKOLEBÅD 2 (SEA YOU) BILAG A SIKKERHEDSINSTRUKS FOR BUCCANEER BILAG B SIKKERHEDSINSTRUKS FOR LARSEN BILAG C ALARMERING VED ULYKKER TIL SØS... 16

2 1 SIKKERHEDSPOLITIK 1.1 INDLEDNING Sejlerskolens sikkerhedspolitik skal til enhver tid sikre, at undervisning og sejlads foregår med minimal risiko for elever, instruktører og andre. 1.2 SEJLADSOMRÅDE Sejlerskolens sikkerhedspolitik tager udgangspunkt i at al sejlads i skolebådene er kystnær, af kortere varighed og foregår i farvand der er kendt af instruktøren eller skipperen. 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Sejlerskoleudvalget udarbejder sikkerhedspolitikken og klubbens bestyrelse er, efter godkendelse, ansvarlig for den gældende sikkerhedspolitik. Skipperen har ansvaret for at overholde sikkerhedspolitikken under sejlads, hvilket dog ikke fratager bestyrelsen for det overordnede ansvar for sikkerhedspolitikkens indhold. 1.4 INSTRUKTØRER For alle skolens instruktører i praktisk sejlads gælder: At de er godkendte af sejlerskolens leder. At de har Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis, og har praktisk sejlererfaring med sejlbåd. At de gennemfører undervisning i henhold til Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. At de inden for de første 2 år som instruktør gennemfører Dansk Sejlunions instruktørkursus. At de planlægger og gennemfører sejladserne efter elevernes færdigheder og erfaring. At de planlægger og gennemfører sejladserne under iagttagelse af godt sømandskab. Bestyrelsen kan udelukke en instruktør, hvis denne ikke overholder sikkerhedsprocedurer. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 2.

3 1.5 ELEVER OG GÆSTER For alle elever og gæster gælder: at de efterkommer alle Instruktørens anvisninger. at de ifører sig til årstiden og vandtemperaturen passende vind- og vandtæt beklædning. at de har kendskab til og gennemlæst nærværende sikkerhedspolitik (gæster undtaget). at de informerer instruktøren/skipperen om fysisk eller psykisk svækkelse, der vil kunne nedsætte deres ydeevne ombord. Sejlerskolen anbefaler, at elever har kendskab til førstehjælp, og har rimelige svømmefærdigheder. PÅKRÆVET SIKKERHEDSUDSTYR Bådene skal under sejlads som minimum altid medbringe følgende sikkerhedsudstyr: Rednings- eller sejlerveste til alle ombord. Minimum 2 muligheder for kommunikation til land (f.eks. VHF og mobiltelefon[er]). Lamineret sikkerhedsinstruks med kontaktnumre i tilfælde af uheld. Brandslukker Nødraketter, håndblus og røg-markering. 1.6 SIKKERHEDSUDSTYR Hver båd er udstyret med: 1 lamineret kort med instruktioner og kontaktnumre i tilfælde af uheld Livline (sele) Tågehorn Lygte Nødraketter, håndblus og røg-markering Wiresaks Kniv Førstehjælpskasse Alu.tæppe + Tæppe Lysbøje (monteres på redningskrans ved natsejlads) Redningskrans Kasteline Brandslukker - monteret i holdere under læ. Anker og ankertov Håndtag til lænsepumpe Lamineret søkort for Århus Bugt (søkort 112) Kompas 12V batteri opladet Badestige Bådshage Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 3.

4 Fendere Fortøjninger Øse - Spand Svamp Radarreflektor Lanterner (afprøves ved sejlads ved solnedgang). Påhængsmotor (Sea You) Indenbords motor (Buccaneer) Værktøjskasse 1.7 FØR SEJLADS Skolesejlads må kun finde sted, såfremt der er en af klubben autoriseret instruktør til stede. Øvede elever kan sejle uden instruktør efter nærmere aftale med sejlerskolelederen. Ved skolesejlads er instruktøren skipper. Ved sejlads uden instruktør udpeges ansvarlig skipper, der er godkendt af sejlerskolelederen. Vejret vurderes. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Bådens sikkerhedsudstyr og "almene" tilstand gennemgås. Bådens rig, sejl og motor gennemgås iht. checkliste. Alle besætningsmedlemmer skal indføres med navn i besætningslisten. Besætningslisten skal efterlades i land. 1.8 UNDER SEJLADS Alle har pligt til at efterkomme instruktørens/skipperens anvisninger. Skipper er altid øverste myndighed ombord. Alle ombordværende skal under sejladsen bære redningsvest, med mindre man befinder sig om læ. I så fald skal redningsvesten være indenfor rækkevidde og være tilpasset i størrelse og pasform. Sejlerskolens holdliste skal befinde sig ombord. Eleverne undervises i at udføre manøvren Mand-Over-Bord. Manøvren MOB kan indøves såvel for sejl som for motor. Eleverne undervises desuden i at genkende tegn på hypotermi (underafkøling) og i at foretage korrekt førstehjælpsbehandling efterfølgende. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 4.

5 1.9 FORSIKRING Klubben skal til enhver tid sikre at både er forsikrede. Instruktører er ansvars- og arbejdsskadeforsikrede gennem Dansk Sejlunion. Klubben er ikke ansvarlig for forsikring af skolens elever, men sejlerskolen vil i informationsfolder og til introduktionsmøde anbefale, at alle elever tegner en fritids-ulykkesforsikring. Godkendt af bestyrelsen d. / - Marselisborg Sejlklub Lisbet Bjerre Knudsen, Formand Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 5.

6 2 ELEVPOLITIK Som elev på Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er der ingen krav til faglige kundskaber når man begynder. Selv om man aldrig tidligere har været ombord i en sejlbåd er man meget velkommen i Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole. Der laves hold for både begyndere og for øvede. Det forventes at du, som elev på sejlerskolen, ønsker at lære og få mere erfaring som sejler. Man skal som elev være medlem af Marselisborg Sejlklub. Til gengæld kan man også deltage i alle de arrangementer og aktiviteter sejlklubben afholder, og man har mulighed for at tage duelighedsbevis i klubben. Vi sejler i hold på op til fire personer + en instruktør. I sejlerskolen er der ikke mødepligt, men der opfordres til at deltage i alle undervisningsaftner/eftermiddage, for at undervisningen kan følge et naturligt flow. Er man forhindret i at deltage, er det vigtigt at melde afbud til instruktøren. Fodtøj skal være med bløde skridsikre gummisåler. Elever anbefales altid at medbringe vandtæt sejlertøj og gummistøvler. Vindtæt beklædning som overtøj og varmt tøj anbefales efter forholdene. Det kan være koldt på vandet om foråret. Er man i tvivl om påklædningen, kan man altid kontakte sin instruktør. Sejlerskolens både er udstyret med sejler- eller redningsveste til minimum fem personer. Ønskes en selvoppustelig vest i stedet, skal man selv medbringe den. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er par velkomne. Det være sig kærestepar, ægtepar, venner eller lignende. Vi anbefaler at par ikke sejler på samme hold. Det gør vi af hensyn til den faglige læringsproces samt hensynet til de andre elever ombord. Hvis det er afgørende for ens deltagelse på sejlerskolen at man kan sejle sammen som par vil dette være muligt, men sejlerskolen vil da tilstræbe at lave et rent par-hold fx to par på samme hold eller fire venner sammen som et hold. Som elev på sejlerskolen i Marselisborg Sejlklub har man pligt til at informere sin instruktør og eller sejlerskolens formand om eventuelle fejl og mangler ved båden eller andet materiel. Det anbefales at eleverne tegner en fritidsulykkesforsikring. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 6.

7 3 HANDLINGSPLAN FOR FASTHOLDELSE AF ELEVER Det er Marselisborg Sejlklubs Sejlerskoles mission at få flere på vandet og ud at sejle, så aktiviteten i havnen og på vandet øges. Det vil sejlerskolen gøre ved at præsentere alle interesserede for de oplevelser man får som sejler i en sejlbåd. Dette sker via et sæson forløb fra forår til efterår, kun afbrudt af en måneds pause i juli. Det er sejlerskolens ønske at fastholde elevernes engagement i sejlklubben efter endt sejlerskolesæson. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er der plads til alle. Der vil være plads til dem der blot ønsker at komme på vandet en gang om ugen, dem der ønsker at dygtiggøre sig, dem der ønsker en dag at blive bådejer, og dem der ønsker at sejle kapsejlads. Sejlerskolen ved Marselisborg Sejlklub tager derfor følgende tiltag overfor sejlerskoleelever: Alle som begynder på sejlerskolen i Marselisborg Sejlklub inviteres til introduktionsaften og bliver informeret om sejlklubben, klubbådene, sejlerskolesæsonen, samarbejdet med havnen og om muligheden for at tage duelighedsbevis i Marselisborg Sejlklub. Alle der har gennemført på begynderholdet tilbydes forlods at fortsætte året efter på et øvet hold. Alle tilskyndes til at fortsætte på sejlerskolen så længe de har lyst. Eksempelvis på et sejl selv hold. Alle informeres om mulighederne for at deltage i onsdagskapsejladserne i skolebådene eller som gast på en anden båd. Alle opfordres til at deltage i mødet: Møde for nye medlemmer, arrangeret af sejlklubben og som blandt andet handler om det at blive bådejer og hvad man skal forholde sig til ved køb af båd sammen med andre. Alle inviteres med på fælles sensommer sejlklubtur, der er en weekendtur hvor skolebåde og private både bliver benyttet. Alle informeres året igennem om de arrangementer som Marselisborg Sejlklub planlægger og afvikler, og alle opfordres til at deltage i fællesskabet. Alle inviteres med til afrigning og landsætning af både, så den praktiske del af bådvedligeholdelse kan opleves på nærmeste hold. Alle instruktører bestræber sig på at være gode mentorer for et aktivt liv i sejlklubben. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 7.

8 4 INSTRUKTØRPOLITIK Som instruktør har man ansvar for de sejlerskoleelever man tager med ud at sejle. Overordnet har man tre ansvarsområder: 1. Sikkerhed 2. Oplæring i faglige kundskaber (Søfartsregler, godt sømandskab osv.) 3. Et pædagogisk ansvar for at eleverne føler sig trygge Instruktøren har ansvaret for at sikkerheden er i orden. Det er instruktørens fulde ansvar at beslutte om bådens stand, elevernes- og egen tilstand samt vejret gør, at det forsvarligt at sejle ud eller at fortsætte sejladsen. Inden man sejler ud i dagens vejr, skal instruktøren sikre sig, at sikkerhedsinstruksen for båden der sejles i bliver overholdt, samt sikre sig at der ikke er fejl og mangler på båden som kan have indflydelse på sikkerheden. Ligeledes skal alle ombord have kendskab til bådens sikkerhedsudstyr. Instruktøren skal vurdere om elevernes påklædning er fornuftig til dagens sejlads. Det anbefales for alle ombord at have undersøgt farvands- og vejrudsigten på forhånd. Instruktøren skal sikre sig, at der mindst er to kommunikationsmuligheder til land, f.eks. en VHF radio og en mobiltelefon med tilstrækkelig strøm på batterierne. Instruktøren skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, samt have forståelse for godt sømandskab. Instruktøren er forpligtet til at have kendskab til undervisningsmaterialet. Materialet skal ikke følges slavisk, da vejret har stor indflydelse på hvilke øvelser man kan lave. Hvis man som instruktør ikke føler sig kompetent til at kunne undervise ud fra Dansk Sejlunions undervisningsmateriale, har man pligt til at oplyse dette til formanden for sejlerskolen. Det er et krav, at man som instruktør kan overskue at have op til fire elever med ombord i båden. Samtidig skal man have de fornødne pædagogiske evner til at tage sig af, at elever er forskellige hvad angår indlæring. Herunder menes at man skal evne at tale med eleverne før, under og efter en opstået situation i skolebåden. Dette for at eleverne kan føle sig trygge og ved hvad der sker, hvorfor det sker, og forstår handlemåden i forhold til situationen. Sker det, at en elev oplever utryghed, er det vigtigt at tale om situationen bagefter. Det er vigtigt at der er rum til forskelligheder ombord på skolebådene, da der kan være stor forskel på elevernes personlighed og faglige kunnen. Hvis man som instruktør oplever sig utilstrækkelig på et eller flere af overnævnte punkter, så har man pligt til at drøfte dette med formanden for sejlerskolen. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 8.

9 5 UDDANNELSESPLAN FOR INSTRUKTØRER Sejlerskolens instruktører rekrutteres fra sejlklubbens medlemmer. Instruktører har flere års sejlererfaring fra sejlads i egen båd eller som gast på andre både, og har Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Flertallet af Sejlerskolens instruktører har deltaget i Dansk Sejlunions sejlerskoleinstruktør uddannelse. Nye instruktører skal inden for to år deltage i instruktørkurset, som Dansk Sejlunion afholder. Kurset er et voksenpædagogisk kursus med fokus på søsikkerhed, sejladsinstruktion og lektionsplanlægning. Sejlerskoleudvalget bestræber sig på at instruktørteamet er veluddannet, er tilstrækkelig erfaren og til stadighed opdateret i forhold til instruktørfunktionen. Alle instruktører får udleveret, og har kendskab til undervisningsmaterialet fra Dansk Sejlunion Instruktørhåndbog 1 og 2 og dets indhold. Alle elever får ligeledes udleveret undervisningsmaterialet Elevhåndbog som matcher Instruktørhåndbøgerne. Instruktørernes arbejde tager udgangspunkt i dette materiale gennem sejlsæsonen, så det derved sikres at instruktøren får eleverne gennem alle materialets lektioner. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 9.

10 6 GENERELLE SIKKERHEDSPROCEDURER Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale, herunder de sikkerhedsprocedurer der forefindes i dette. Man bør kun begive sig til søs, hvis man er tilpas og velbefindende. Elever der ikke kan svømme opfordres til at lære at svømme, når de begynder på undervisningsforløbet. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er standard proceduren ved mand over bord (MOB) en ottetalsmanøvre, som udstukket i Instruktørhåndbogen, udgivet af Dansk Sejlunion. Indtil eleverne lærer denne manøvre godt nok, undervises eleverne i at lægge båden bak. I øvrigt henvises til Trygfondens og Søsportens Sikkerhedsråds procedurer på hjemmesiden: herunder: Sikkerhed til søs. 6.1 ER UHELDET UDE Hvis der sker et uheld eller et havari på båden følges disse grundregler: 1. Bevar kontrollen over båden. 2. Analyser situationen og tag behørig aktion. 3. Søg havn så snart som muligt. 6.2 VED PERSONSKADE Ved personskade følges førstehjælpens grundprincipper: 1. Skab sikkerhed 2. Vurdér personen / personerne 3. Tilkald hjælp (om nødvendigt) 4. Giv førstehjælp Bådene er udstyret med et ark med telefonnumre til redningstjenester. 6.3 FØRSTE HJÆLP Marselisborg Sejlerskole anbefaler, at alle instruktører og sejlerskoleelever har kendskab til grundlæggende førstehjælp. 6.4 SKADER PÅ BÅD OG MATERIEL Sker der skade på egen eller andres båd eller udstyr, kontaktes sejlerskolens formand: Åge Thorborg på tlf: efter ankomst til havn. Skadesanmeldelse foretages af bestyrelsesrepræsentanten. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 10.

11 7 SIKKERHEDSPROCEDURER VED SYGDOM OG ULYKKE Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at søge havn, hvis der opstår sygdom eller ulykke om bord. Derved kan man lettere få hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt, ved opkald til 112 eller på VHF. 7.1 ALARMERING OG HJÆLP FRA LAND Bilag C indeholder anvisninger, kanaler og numre når man skal have brug for hjælp fra land. 7.2 AKUT SYGDOM Handlinger i forbindelse med akut opstået sygdom omfatter: Vurdering af alvorlighed. Vurdering om fortsat sejlads er mulig og forsvarligt. Som regel bør man søge havn. Ved behov for akut lægehjælp kontaktes egen læge, lægevagt eller alarmcentral, der vurderer muligheder og behov for videre tiltag, herunder eventuel søredning. Observation af den syge særligt med hensyn til bevidsthedsniveau. Ved bevidsthedssløring sikre frie luftveje og puls. At sikre at den syge er varm og tør. 7.3 KRONISK SYGDOM Velkontrolleret kronisk sygdom er som oftest ikke hindrende for deltagelse i sejlerskoleaktivitet Det anbefales, at personer med kronisk sygdom rådfører sig med deres læge. Instruktør, skipper samt besætning i aktuelle båd skal orienteres om sygdom og vejledes i eventuelle tiltag i forbindelse med akut forværring eller akut sygdomsanfald. 7.4 MAND OVER BORD Gennemfør MOB manøvre Vedkommende bjærges, ned om læ, have det våde tøj af. Hold overbordfalden varm eventuelt ved brug af varmetæppe. Vurder muligheder for fortsat sejlads. Som regel bør man søge havn. 7.5 ORIENTERING AF SEJLERSKOLEN Ved alvorlige ulykker, hvor redningstjenester kontaktes, informeres sejlerskolens formand: Åge Thorborg på tlf: eller en instruktør på land jf. telefonlisten i båden. Se endvidere bilag A + B: Sikkerhedsinstruks for skolebådene. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 11.

12 8 VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vedligeholdelse af sejlerskolens både og materiel varetages af instruktører og elever. Instruktører og elever på sejlerskolen, indberetter fejl og mangler ved både og materiel til sejlerskolens formand. Formanden er ansvarlig for at opdatere vedligeholdelsesplanen, samt løbende uddelegere opgaver til instruktører og elever. Stående- og løbende rig, sejl, motorer og motorinstallation kontrolleres løbende - herunder motorolie og kølevand. 8.1 FORÅR Ved forårsklargøring indkøbes det eventuelt manglende sikkerhedsudstyr, jævnfør mangelliste, og alt sikkerhedsudstyr tjekkes og efterses. Nødraketter udskiftes efter udløb af holdbarhedsdato. Sejlerskoleudvalget indkalder Sejlerskoleinstruktørerne og 2. årselever til klargøring, søsætning og rigning af skolebådende, så de dermed også er på forkant sikkerhedsmæssigt til sejlerskolesejlads. Mangelliste for øvrigt udstyr gennemgås nødvendige reparationer og udskiftninger iværksættes. Inden søsætning i foråret vaskes bådene grundigt på dæk, fribord og bund. I gunstigt vejr poleres fribordet, og bunden males med et tyndt lag bundmaling, der er egnet til formålet. Aksel anode kontrolleres og udskiftes hvis nødvendigt. Typisk hvert andet år. (Buccaneer) Før søsætning kontrolleres søventiler og log gennemføring. 8.2 EFTERÅR I efteråret ved sæsonens afslutning indsamles og kontrolleres alt sikkerhedsudstyr. Defekt udstyr kasseres og der udarbejdes en mangelliste. Alt blødt materiel opmagasineres i grejskuret om vinteren. Sejlerskoleinstruktører og sejlerskoleelever inviteres med til afrigning, landsætning og vinterkonservering af skolebådene, så alle får mulighed for at få kendskab til bådenes vedligeholdelse. Redningsveste efterses for fejl og mangler af de involverede instruktører nødvendige udskiftninger foretages. Sejl gennemgås løbende og sendes evt. til sejlmager ved sæsonens afslutning for reparation. I samråd med sejlmager vurderer sejlerskoleudvalget reparationens omfang eller evt. udskiftning. I forbindelse med afrigning, gennemgås den stående og løbende rig for fejl og mangler f.eks. knækkede kordeler i wire og tovværk. Evt. beskadiget materiel, sendes til reparation så det er intakt til forårsklargøring. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 12.

13 Ved landsætning skal det iagttages, at kranens løftestropper ikke placeres så de beskadiger skrueaksel og logløbehjul. Evt. kan loggen bjærges inden landsætning. Der er en blindprop til erstatning for logløbehjulet i begge både. Straks efter landsætning vaskes bådene grundigt i bunden for begroninger og skaller. Stativstøtterne indstilles tilpas, så de ikke trykker for hårdt på bådens skrog, som derved kan beskadiges. Bådende Kontrolleres løbende den første månedstid efter landsætning, da træklodserne, som kølen står på, kan blive trykket. Sumpe, lænsebrønde og kistebænke tømmes for vand og rengøres. 8.3 SKOLEBÅD 1 (Buccaneer) Efter hver sæson afslutning udskiftes motorolien - kølevand kontrolleres for frostsikring. Når båden er landsat, gennemskylles saltkølevandssystemet med ferskvand, og sluttelig med glykol for at undgå frostskader. Smøreoliefilter og brændstoffilter udskiftes efter behov typisk hvert sæson ved normal drift. 8.4 SKOLEBÅD 2 (Sea You) Efter hver sæson afslutning gennemskylles påhængsmotoren med ferskvand og motorolien udskiftes hvorefter motoren stilles i grejskuret. * * * Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 13.

14 BILAG A Sikkerhedsinstruks for Buccaneer Bianca 28 - D 18 Buccaneer November 2013 Dette fartøj tilhører Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 100 b Aarhus C Anvendes fortrinsvis til undervisning i fritidssejlads for voksne mennesker, samt til fritidssejlads på egen hånd for sejlklubbens erfarne medlemmer, der har erhvervet duelighedsbevis. Instruktøren på skolesejlads skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, eller tilsvarende sejlerfaring, samt udvise godt sømandsskab. Fartøjets drift, vedligehold, inkl. sikkerhedsudstyr varetages af sejlerskoleudvalget. Daglig leder: Åge Thorborg tlf , kontaktes snarest, efter der erkendes fejl eller mangler ved fartøjet eller udrustning. Sejladsaktivitet Risici Tiltag/Handling Undervisning i sejlads for voksne mennesker, der ønsker at lære sejlads for sejl i mindre sejlbåde. Skolesejladserne foregår i perioden 15. april 1. nov. på Aarhus bugt. Den anvendte båd har indenbords dieselmotor. Fastinstalleret rustfri stål tank til dieselolie Indhold ca. 30 l. Påfyldning og udluftning til dæk. Ved uheld, der medfører nedsat manøvreevne. Ved søulykke f.eks. voldsom læk eller bordfyldning. Overbordfald. Personskade ved f.eks. bomning. Kuldepåvirkning især i ydersæsonerne. Brand - eksplosion. Grundstødning, havari eller kollision. Fare for menneskeliv og båd. Alle ombordværende skal bære redningsvest eller svømmevest under sejlads. Livline forefindes i båden. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Regntøj og gummistøvler, samt varm påklædning anbefales. Især i tidlige forår og sene efterår. Tæppe findes i båden. Brændstofpåfyldning må kun ske med motoren stoppet. Tobaksrygning er strengt forbudt under påfyldning. Motorrum holdes ren og fri for olie og fedt. Ved oliespild rengøres motorrum og sump straks, efterfulgt af grundig udluftning inden start af motor. Pulverslukker findes i båden. Afhjælpe skaden hvis muligt. Værktøj findes i båden. Praje en anden båd i nærheden. Kontakt en anden instruktør. Deltagerlister med instruktør navne og tlf. nr. findes i båden. Tilkald hjælp via alarmcentralen 112 eller send nødsignal. VHF kanal 16 Nødraketter findes i båden. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 14.

15 BILAG B Sikkerhedsinstruks for Larsen 25 Larsen 25 - Den 53 See You November 2013 Dette fartøj tilhører Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 100 b Aarhus C Anvendes fortrinsvis til undervisning i fritidssejlads for voksne mennesker, samt til fritidssejlads, på egen hånd, for en gruppe af sejlklubbens erfarne medlemmer, der har erhvervet duelighedsbevis. Instruktøren på skolesejlads skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, eller tilsvarende sejlerfaring, samt udvise godt sømandsskab. Fartøjets drift, vedligehold, inkl. sikkerhedsudstyr varetages af sejlerskoleudvalget. Daglig leder: Åge Thorborg tlf , kontaktes snarest, efter der erkendes fejl eller mangler ved fartøjet eller udrustning. Sejladsaktivitet Risici Tiltag/Handling Undervisning i sejlads for voksne, der ønsker at lære sejlads for sejl i mindre sejlbåde. Sejladserne foregår i perioden 15. april 1. nov. på Aarhus bugt. Til sejlads ud og ind af havn, samt ved vindstille, er båden forsynet med benzindrevet påhængsmotor. Til ferie- og weekend ture, er der installeret et spritkomfur. Ved uheld, der medfører nedsat manøvreevne. Ved søulykke f.eks. voldsom læk eller bordfyldning. Overbordfald. Personskade ved f.eks. bomning. Kuldepåvirkning især i ydersæsonerne. Brand - eksplosion. Grundstødning, havari eller kollision. Fare for menneskeliv og båd. Alle ombordværende skal bære redningsvest eller svømmevest under sejlads. Livline forefindes i båden. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Regntøj og gummistøvler, samt varm påklædning anbefales. Tæppe findes i båden. Benzinpåfyldning må kun ske med motoren stoppet. Tobaksrygning strengt forbudt under påfyldning. Brændstof opbevares i godkendte dunke, der holdes forsvarligt lukket under sejlads. Der må aldrig påfyldes sprit på komfuret, før det er helt afkølet, Jfr. brugervejledning som findes i båden. Pulverslukker findes i båden. Afhjælpe skaden hvis muligt. Værktøj findes i båden. Praje en anden båd i nærheden. Kontakt en anden instruktør. Deltagerlister med instruktør navne og tlf. nr. findes i båden. Tilkald hjælp via alarmcentralen 112 eller send nødsignal. Nødraketter findes i båden. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 15.

16 BILAG C Alarmering ved Ulykker til søs Bevar roen Hvis du observerer en ulykke til søs, skal du kontakte én af følgende: SOK (Søværnets Operative Kommando) Lyngby Radio tlf eller VHF kanal 16 Alarmcentralen 112 Oplys: 1. Hvor du befinder dig - DIN position, DIT kaldesignal (VHF) eller telefonnummer 2. Hvad har du observeret - mand overbord, brand, bom i hovedet, kollision, havari 3. Er der fare for liv - alvorligt tilskadekomne, fare for drukning, underafkøling 4. Ulykkens omfang -bådens størrelse, antal personer DU HAR PLIGT TIL AT YDE ASSISTANCE!! Hvis du selv kommer ud for en ulykke til søs, skal du kontakte én af følgende: SOK (Søværnets Operative Kommando) Lyngby Radio tlf eller VHF kanal 16 VHF/DSC Nødkaldsknap Alarmcentralen 112 Oplys: Akuttelefonen ved mindre personskader uden fare for liv, ved behov for lægehjælp eller skadestue. 1. Hvor du befinder dig? - bådens position, bådens navn & type, særlige kendetegn 2. Hvad der er sket? f.eks. mand overbord, brand, bom i hovedet, vand indtrængen, havari 3. Er der fare for liv? f.eks. alvorligt tilskadekomne, fare for drukning, underafkøling 4. Hvor mange er der ombord? Den myndighed, der leder redningsarbejdet, alarmerer de øvrige parter, der skal medvirke. I Aarhusbugten har vi oftest telefondækning i vores sejladsområde. Medbring derfor mobilen, opladt og med de vigtige telefonnumre indkodet. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 16.

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere