Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK INDLEDNING SEJLADSOMRÅDE UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE INSTRUKTØRER ELEVER OG GÆSTER PÅKRÆVET SIKKERHEDSUDSTYR SIKKERHEDSUDSTYR FØR SEJLADS UNDER SEJLADS FORSIKRING ELEVPOLITIK HANDLINGSPLAN FOR FASTHOLDELSE AF ELEVER INSTRUKTØRPOLITIK UDDANNELSESPLAN FOR INSTRUKTØRER GENERELLE SIKKERHEDSPROCEDURER ER UHELDET UDE VED PERSONSKADE FØRSTE HJÆLP SKADER PÅ BÅD OG MATERIEL SIKKERHEDSPROCEDURER VED SYGDOM OG ULYKKE ALARMERING OG HJÆLP FRA LAND AKUT SYGDOM KRONISK SYGDOM MAND OVER BORD ORIENTERING AF SEJLERSKOLEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FORÅR EFTERÅR SKOLEBÅD 1 (BUCCANEER) SKOLEBÅD 2 (SEA YOU) BILAG A SIKKERHEDSINSTRUKS FOR BUCCANEER BILAG B SIKKERHEDSINSTRUKS FOR LARSEN BILAG C ALARMERING VED ULYKKER TIL SØS... 16

2 1 SIKKERHEDSPOLITIK 1.1 INDLEDNING Sejlerskolens sikkerhedspolitik skal til enhver tid sikre, at undervisning og sejlads foregår med minimal risiko for elever, instruktører og andre. 1.2 SEJLADSOMRÅDE Sejlerskolens sikkerhedspolitik tager udgangspunkt i at al sejlads i skolebådene er kystnær, af kortere varighed og foregår i farvand der er kendt af instruktøren eller skipperen. 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Sejlerskoleudvalget udarbejder sikkerhedspolitikken og klubbens bestyrelse er, efter godkendelse, ansvarlig for den gældende sikkerhedspolitik. Skipperen har ansvaret for at overholde sikkerhedspolitikken under sejlads, hvilket dog ikke fratager bestyrelsen for det overordnede ansvar for sikkerhedspolitikkens indhold. 1.4 INSTRUKTØRER For alle skolens instruktører i praktisk sejlads gælder: At de er godkendte af sejlerskolens leder. At de har Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis, og har praktisk sejlererfaring med sejlbåd. At de gennemfører undervisning i henhold til Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. At de inden for de første 2 år som instruktør gennemfører Dansk Sejlunions instruktørkursus. At de planlægger og gennemfører sejladserne efter elevernes færdigheder og erfaring. At de planlægger og gennemfører sejladserne under iagttagelse af godt sømandskab. Bestyrelsen kan udelukke en instruktør, hvis denne ikke overholder sikkerhedsprocedurer. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 2.

3 1.5 ELEVER OG GÆSTER For alle elever og gæster gælder: at de efterkommer alle Instruktørens anvisninger. at de ifører sig til årstiden og vandtemperaturen passende vind- og vandtæt beklædning. at de har kendskab til og gennemlæst nærværende sikkerhedspolitik (gæster undtaget). at de informerer instruktøren/skipperen om fysisk eller psykisk svækkelse, der vil kunne nedsætte deres ydeevne ombord. Sejlerskolen anbefaler, at elever har kendskab til førstehjælp, og har rimelige svømmefærdigheder. PÅKRÆVET SIKKERHEDSUDSTYR Bådene skal under sejlads som minimum altid medbringe følgende sikkerhedsudstyr: Rednings- eller sejlerveste til alle ombord. Minimum 2 muligheder for kommunikation til land (f.eks. VHF og mobiltelefon[er]). Lamineret sikkerhedsinstruks med kontaktnumre i tilfælde af uheld. Brandslukker Nødraketter, håndblus og røg-markering. 1.6 SIKKERHEDSUDSTYR Hver båd er udstyret med: 1 lamineret kort med instruktioner og kontaktnumre i tilfælde af uheld Livline (sele) Tågehorn Lygte Nødraketter, håndblus og røg-markering Wiresaks Kniv Førstehjælpskasse Alu.tæppe + Tæppe Lysbøje (monteres på redningskrans ved natsejlads) Redningskrans Kasteline Brandslukker - monteret i holdere under læ. Anker og ankertov Håndtag til lænsepumpe Lamineret søkort for Århus Bugt (søkort 112) Kompas 12V batteri opladet Badestige Bådshage Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 3.

4 Fendere Fortøjninger Øse - Spand Svamp Radarreflektor Lanterner (afprøves ved sejlads ved solnedgang). Påhængsmotor (Sea You) Indenbords motor (Buccaneer) Værktøjskasse 1.7 FØR SEJLADS Skolesejlads må kun finde sted, såfremt der er en af klubben autoriseret instruktør til stede. Øvede elever kan sejle uden instruktør efter nærmere aftale med sejlerskolelederen. Ved skolesejlads er instruktøren skipper. Ved sejlads uden instruktør udpeges ansvarlig skipper, der er godkendt af sejlerskolelederen. Vejret vurderes. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Bådens sikkerhedsudstyr og "almene" tilstand gennemgås. Bådens rig, sejl og motor gennemgås iht. checkliste. Alle besætningsmedlemmer skal indføres med navn i besætningslisten. Besætningslisten skal efterlades i land. 1.8 UNDER SEJLADS Alle har pligt til at efterkomme instruktørens/skipperens anvisninger. Skipper er altid øverste myndighed ombord. Alle ombordværende skal under sejladsen bære redningsvest, med mindre man befinder sig om læ. I så fald skal redningsvesten være indenfor rækkevidde og være tilpasset i størrelse og pasform. Sejlerskolens holdliste skal befinde sig ombord. Eleverne undervises i at udføre manøvren Mand-Over-Bord. Manøvren MOB kan indøves såvel for sejl som for motor. Eleverne undervises desuden i at genkende tegn på hypotermi (underafkøling) og i at foretage korrekt førstehjælpsbehandling efterfølgende. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 4.

5 1.9 FORSIKRING Klubben skal til enhver tid sikre at både er forsikrede. Instruktører er ansvars- og arbejdsskadeforsikrede gennem Dansk Sejlunion. Klubben er ikke ansvarlig for forsikring af skolens elever, men sejlerskolen vil i informationsfolder og til introduktionsmøde anbefale, at alle elever tegner en fritids-ulykkesforsikring. Godkendt af bestyrelsen d. / - Marselisborg Sejlklub Lisbet Bjerre Knudsen, Formand Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 5.

6 2 ELEVPOLITIK Som elev på Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er der ingen krav til faglige kundskaber når man begynder. Selv om man aldrig tidligere har været ombord i en sejlbåd er man meget velkommen i Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole. Der laves hold for både begyndere og for øvede. Det forventes at du, som elev på sejlerskolen, ønsker at lære og få mere erfaring som sejler. Man skal som elev være medlem af Marselisborg Sejlklub. Til gengæld kan man også deltage i alle de arrangementer og aktiviteter sejlklubben afholder, og man har mulighed for at tage duelighedsbevis i klubben. Vi sejler i hold på op til fire personer + en instruktør. I sejlerskolen er der ikke mødepligt, men der opfordres til at deltage i alle undervisningsaftner/eftermiddage, for at undervisningen kan følge et naturligt flow. Er man forhindret i at deltage, er det vigtigt at melde afbud til instruktøren. Fodtøj skal være med bløde skridsikre gummisåler. Elever anbefales altid at medbringe vandtæt sejlertøj og gummistøvler. Vindtæt beklædning som overtøj og varmt tøj anbefales efter forholdene. Det kan være koldt på vandet om foråret. Er man i tvivl om påklædningen, kan man altid kontakte sin instruktør. Sejlerskolens både er udstyret med sejler- eller redningsveste til minimum fem personer. Ønskes en selvoppustelig vest i stedet, skal man selv medbringe den. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er par velkomne. Det være sig kærestepar, ægtepar, venner eller lignende. Vi anbefaler at par ikke sejler på samme hold. Det gør vi af hensyn til den faglige læringsproces samt hensynet til de andre elever ombord. Hvis det er afgørende for ens deltagelse på sejlerskolen at man kan sejle sammen som par vil dette være muligt, men sejlerskolen vil da tilstræbe at lave et rent par-hold fx to par på samme hold eller fire venner sammen som et hold. Som elev på sejlerskolen i Marselisborg Sejlklub har man pligt til at informere sin instruktør og eller sejlerskolens formand om eventuelle fejl og mangler ved båden eller andet materiel. Det anbefales at eleverne tegner en fritidsulykkesforsikring. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 6.

7 3 HANDLINGSPLAN FOR FASTHOLDELSE AF ELEVER Det er Marselisborg Sejlklubs Sejlerskoles mission at få flere på vandet og ud at sejle, så aktiviteten i havnen og på vandet øges. Det vil sejlerskolen gøre ved at præsentere alle interesserede for de oplevelser man får som sejler i en sejlbåd. Dette sker via et sæson forløb fra forår til efterår, kun afbrudt af en måneds pause i juli. Det er sejlerskolens ønske at fastholde elevernes engagement i sejlklubben efter endt sejlerskolesæson. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er der plads til alle. Der vil være plads til dem der blot ønsker at komme på vandet en gang om ugen, dem der ønsker at dygtiggøre sig, dem der ønsker en dag at blive bådejer, og dem der ønsker at sejle kapsejlads. Sejlerskolen ved Marselisborg Sejlklub tager derfor følgende tiltag overfor sejlerskoleelever: Alle som begynder på sejlerskolen i Marselisborg Sejlklub inviteres til introduktionsaften og bliver informeret om sejlklubben, klubbådene, sejlerskolesæsonen, samarbejdet med havnen og om muligheden for at tage duelighedsbevis i Marselisborg Sejlklub. Alle der har gennemført på begynderholdet tilbydes forlods at fortsætte året efter på et øvet hold. Alle tilskyndes til at fortsætte på sejlerskolen så længe de har lyst. Eksempelvis på et sejl selv hold. Alle informeres om mulighederne for at deltage i onsdagskapsejladserne i skolebådene eller som gast på en anden båd. Alle opfordres til at deltage i mødet: Møde for nye medlemmer, arrangeret af sejlklubben og som blandt andet handler om det at blive bådejer og hvad man skal forholde sig til ved køb af båd sammen med andre. Alle inviteres med på fælles sensommer sejlklubtur, der er en weekendtur hvor skolebåde og private både bliver benyttet. Alle informeres året igennem om de arrangementer som Marselisborg Sejlklub planlægger og afvikler, og alle opfordres til at deltage i fællesskabet. Alle inviteres med til afrigning og landsætning af både, så den praktiske del af bådvedligeholdelse kan opleves på nærmeste hold. Alle instruktører bestræber sig på at være gode mentorer for et aktivt liv i sejlklubben. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 7.

8 4 INSTRUKTØRPOLITIK Som instruktør har man ansvar for de sejlerskoleelever man tager med ud at sejle. Overordnet har man tre ansvarsområder: 1. Sikkerhed 2. Oplæring i faglige kundskaber (Søfartsregler, godt sømandskab osv.) 3. Et pædagogisk ansvar for at eleverne føler sig trygge Instruktøren har ansvaret for at sikkerheden er i orden. Det er instruktørens fulde ansvar at beslutte om bådens stand, elevernes- og egen tilstand samt vejret gør, at det forsvarligt at sejle ud eller at fortsætte sejladsen. Inden man sejler ud i dagens vejr, skal instruktøren sikre sig, at sikkerhedsinstruksen for båden der sejles i bliver overholdt, samt sikre sig at der ikke er fejl og mangler på båden som kan have indflydelse på sikkerheden. Ligeledes skal alle ombord have kendskab til bådens sikkerhedsudstyr. Instruktøren skal vurdere om elevernes påklædning er fornuftig til dagens sejlads. Det anbefales for alle ombord at have undersøgt farvands- og vejrudsigten på forhånd. Instruktøren skal sikre sig, at der mindst er to kommunikationsmuligheder til land, f.eks. en VHF radio og en mobiltelefon med tilstrækkelig strøm på batterierne. Instruktøren skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, samt have forståelse for godt sømandskab. Instruktøren er forpligtet til at have kendskab til undervisningsmaterialet. Materialet skal ikke følges slavisk, da vejret har stor indflydelse på hvilke øvelser man kan lave. Hvis man som instruktør ikke føler sig kompetent til at kunne undervise ud fra Dansk Sejlunions undervisningsmateriale, har man pligt til at oplyse dette til formanden for sejlerskolen. Det er et krav, at man som instruktør kan overskue at have op til fire elever med ombord i båden. Samtidig skal man have de fornødne pædagogiske evner til at tage sig af, at elever er forskellige hvad angår indlæring. Herunder menes at man skal evne at tale med eleverne før, under og efter en opstået situation i skolebåden. Dette for at eleverne kan føle sig trygge og ved hvad der sker, hvorfor det sker, og forstår handlemåden i forhold til situationen. Sker det, at en elev oplever utryghed, er det vigtigt at tale om situationen bagefter. Det er vigtigt at der er rum til forskelligheder ombord på skolebådene, da der kan være stor forskel på elevernes personlighed og faglige kunnen. Hvis man som instruktør oplever sig utilstrækkelig på et eller flere af overnævnte punkter, så har man pligt til at drøfte dette med formanden for sejlerskolen. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 8.

9 5 UDDANNELSESPLAN FOR INSTRUKTØRER Sejlerskolens instruktører rekrutteres fra sejlklubbens medlemmer. Instruktører har flere års sejlererfaring fra sejlads i egen båd eller som gast på andre både, og har Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Flertallet af Sejlerskolens instruktører har deltaget i Dansk Sejlunions sejlerskoleinstruktør uddannelse. Nye instruktører skal inden for to år deltage i instruktørkurset, som Dansk Sejlunion afholder. Kurset er et voksenpædagogisk kursus med fokus på søsikkerhed, sejladsinstruktion og lektionsplanlægning. Sejlerskoleudvalget bestræber sig på at instruktørteamet er veluddannet, er tilstrækkelig erfaren og til stadighed opdateret i forhold til instruktørfunktionen. Alle instruktører får udleveret, og har kendskab til undervisningsmaterialet fra Dansk Sejlunion Instruktørhåndbog 1 og 2 og dets indhold. Alle elever får ligeledes udleveret undervisningsmaterialet Elevhåndbog som matcher Instruktørhåndbøgerne. Instruktørernes arbejde tager udgangspunkt i dette materiale gennem sejlsæsonen, så det derved sikres at instruktøren får eleverne gennem alle materialets lektioner. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 9.

10 6 GENERELLE SIKKERHEDSPROCEDURER Der undervises efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale, herunder de sikkerhedsprocedurer der forefindes i dette. Man bør kun begive sig til søs, hvis man er tilpas og velbefindende. Elever der ikke kan svømme opfordres til at lære at svømme, når de begynder på undervisningsforløbet. I Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole er standard proceduren ved mand over bord (MOB) en ottetalsmanøvre, som udstukket i Instruktørhåndbogen, udgivet af Dansk Sejlunion. Indtil eleverne lærer denne manøvre godt nok, undervises eleverne i at lægge båden bak. I øvrigt henvises til Trygfondens og Søsportens Sikkerhedsråds procedurer på hjemmesiden: herunder: Sikkerhed til søs. 6.1 ER UHELDET UDE Hvis der sker et uheld eller et havari på båden følges disse grundregler: 1. Bevar kontrollen over båden. 2. Analyser situationen og tag behørig aktion. 3. Søg havn så snart som muligt. 6.2 VED PERSONSKADE Ved personskade følges førstehjælpens grundprincipper: 1. Skab sikkerhed 2. Vurdér personen / personerne 3. Tilkald hjælp (om nødvendigt) 4. Giv førstehjælp Bådene er udstyret med et ark med telefonnumre til redningstjenester. 6.3 FØRSTE HJÆLP Marselisborg Sejlerskole anbefaler, at alle instruktører og sejlerskoleelever har kendskab til grundlæggende førstehjælp. 6.4 SKADER PÅ BÅD OG MATERIEL Sker der skade på egen eller andres båd eller udstyr, kontaktes sejlerskolens formand: Åge Thorborg på tlf: efter ankomst til havn. Skadesanmeldelse foretages af bestyrelsesrepræsentanten. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 10.

11 7 SIKKERHEDSPROCEDURER VED SYGDOM OG ULYKKE Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at søge havn, hvis der opstår sygdom eller ulykke om bord. Derved kan man lettere få hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt, ved opkald til 112 eller på VHF. 7.1 ALARMERING OG HJÆLP FRA LAND Bilag C indeholder anvisninger, kanaler og numre når man skal have brug for hjælp fra land. 7.2 AKUT SYGDOM Handlinger i forbindelse med akut opstået sygdom omfatter: Vurdering af alvorlighed. Vurdering om fortsat sejlads er mulig og forsvarligt. Som regel bør man søge havn. Ved behov for akut lægehjælp kontaktes egen læge, lægevagt eller alarmcentral, der vurderer muligheder og behov for videre tiltag, herunder eventuel søredning. Observation af den syge særligt med hensyn til bevidsthedsniveau. Ved bevidsthedssløring sikre frie luftveje og puls. At sikre at den syge er varm og tør. 7.3 KRONISK SYGDOM Velkontrolleret kronisk sygdom er som oftest ikke hindrende for deltagelse i sejlerskoleaktivitet Det anbefales, at personer med kronisk sygdom rådfører sig med deres læge. Instruktør, skipper samt besætning i aktuelle båd skal orienteres om sygdom og vejledes i eventuelle tiltag i forbindelse med akut forværring eller akut sygdomsanfald. 7.4 MAND OVER BORD Gennemfør MOB manøvre Vedkommende bjærges, ned om læ, have det våde tøj af. Hold overbordfalden varm eventuelt ved brug af varmetæppe. Vurder muligheder for fortsat sejlads. Som regel bør man søge havn. 7.5 ORIENTERING AF SEJLERSKOLEN Ved alvorlige ulykker, hvor redningstjenester kontaktes, informeres sejlerskolens formand: Åge Thorborg på tlf: eller en instruktør på land jf. telefonlisten i båden. Se endvidere bilag A + B: Sikkerhedsinstruks for skolebådene. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 11.

12 8 VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vedligeholdelse af sejlerskolens både og materiel varetages af instruktører og elever. Instruktører og elever på sejlerskolen, indberetter fejl og mangler ved både og materiel til sejlerskolens formand. Formanden er ansvarlig for at opdatere vedligeholdelsesplanen, samt løbende uddelegere opgaver til instruktører og elever. Stående- og løbende rig, sejl, motorer og motorinstallation kontrolleres løbende - herunder motorolie og kølevand. 8.1 FORÅR Ved forårsklargøring indkøbes det eventuelt manglende sikkerhedsudstyr, jævnfør mangelliste, og alt sikkerhedsudstyr tjekkes og efterses. Nødraketter udskiftes efter udløb af holdbarhedsdato. Sejlerskoleudvalget indkalder Sejlerskoleinstruktørerne og 2. årselever til klargøring, søsætning og rigning af skolebådende, så de dermed også er på forkant sikkerhedsmæssigt til sejlerskolesejlads. Mangelliste for øvrigt udstyr gennemgås nødvendige reparationer og udskiftninger iværksættes. Inden søsætning i foråret vaskes bådene grundigt på dæk, fribord og bund. I gunstigt vejr poleres fribordet, og bunden males med et tyndt lag bundmaling, der er egnet til formålet. Aksel anode kontrolleres og udskiftes hvis nødvendigt. Typisk hvert andet år. (Buccaneer) Før søsætning kontrolleres søventiler og log gennemføring. 8.2 EFTERÅR I efteråret ved sæsonens afslutning indsamles og kontrolleres alt sikkerhedsudstyr. Defekt udstyr kasseres og der udarbejdes en mangelliste. Alt blødt materiel opmagasineres i grejskuret om vinteren. Sejlerskoleinstruktører og sejlerskoleelever inviteres med til afrigning, landsætning og vinterkonservering af skolebådene, så alle får mulighed for at få kendskab til bådenes vedligeholdelse. Redningsveste efterses for fejl og mangler af de involverede instruktører nødvendige udskiftninger foretages. Sejl gennemgås løbende og sendes evt. til sejlmager ved sæsonens afslutning for reparation. I samråd med sejlmager vurderer sejlerskoleudvalget reparationens omfang eller evt. udskiftning. I forbindelse med afrigning, gennemgås den stående og løbende rig for fejl og mangler f.eks. knækkede kordeler i wire og tovværk. Evt. beskadiget materiel, sendes til reparation så det er intakt til forårsklargøring. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 12.

13 Ved landsætning skal det iagttages, at kranens løftestropper ikke placeres så de beskadiger skrueaksel og logløbehjul. Evt. kan loggen bjærges inden landsætning. Der er en blindprop til erstatning for logløbehjulet i begge både. Straks efter landsætning vaskes bådene grundigt i bunden for begroninger og skaller. Stativstøtterne indstilles tilpas, så de ikke trykker for hårdt på bådens skrog, som derved kan beskadiges. Bådende Kontrolleres løbende den første månedstid efter landsætning, da træklodserne, som kølen står på, kan blive trykket. Sumpe, lænsebrønde og kistebænke tømmes for vand og rengøres. 8.3 SKOLEBÅD 1 (Buccaneer) Efter hver sæson afslutning udskiftes motorolien - kølevand kontrolleres for frostsikring. Når båden er landsat, gennemskylles saltkølevandssystemet med ferskvand, og sluttelig med glykol for at undgå frostskader. Smøreoliefilter og brændstoffilter udskiftes efter behov typisk hvert sæson ved normal drift. 8.4 SKOLEBÅD 2 (Sea You) Efter hver sæson afslutning gennemskylles påhængsmotoren med ferskvand og motorolien udskiftes hvorefter motoren stilles i grejskuret. * * * Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 13.

14 BILAG A Sikkerhedsinstruks for Buccaneer Bianca 28 - D 18 Buccaneer November 2013 Dette fartøj tilhører Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 100 b Aarhus C Anvendes fortrinsvis til undervisning i fritidssejlads for voksne mennesker, samt til fritidssejlads på egen hånd for sejlklubbens erfarne medlemmer, der har erhvervet duelighedsbevis. Instruktøren på skolesejlads skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, eller tilsvarende sejlerfaring, samt udvise godt sømandsskab. Fartøjets drift, vedligehold, inkl. sikkerhedsudstyr varetages af sejlerskoleudvalget. Daglig leder: Åge Thorborg tlf , kontaktes snarest, efter der erkendes fejl eller mangler ved fartøjet eller udrustning. Sejladsaktivitet Risici Tiltag/Handling Undervisning i sejlads for voksne mennesker, der ønsker at lære sejlads for sejl i mindre sejlbåde. Skolesejladserne foregår i perioden 15. april 1. nov. på Aarhus bugt. Den anvendte båd har indenbords dieselmotor. Fastinstalleret rustfri stål tank til dieselolie Indhold ca. 30 l. Påfyldning og udluftning til dæk. Ved uheld, der medfører nedsat manøvreevne. Ved søulykke f.eks. voldsom læk eller bordfyldning. Overbordfald. Personskade ved f.eks. bomning. Kuldepåvirkning især i ydersæsonerne. Brand - eksplosion. Grundstødning, havari eller kollision. Fare for menneskeliv og båd. Alle ombordværende skal bære redningsvest eller svømmevest under sejlads. Livline forefindes i båden. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Regntøj og gummistøvler, samt varm påklædning anbefales. Især i tidlige forår og sene efterår. Tæppe findes i båden. Brændstofpåfyldning må kun ske med motoren stoppet. Tobaksrygning er strengt forbudt under påfyldning. Motorrum holdes ren og fri for olie og fedt. Ved oliespild rengøres motorrum og sump straks, efterfulgt af grundig udluftning inden start af motor. Pulverslukker findes i båden. Afhjælpe skaden hvis muligt. Værktøj findes i båden. Praje en anden båd i nærheden. Kontakt en anden instruktør. Deltagerlister med instruktør navne og tlf. nr. findes i båden. Tilkald hjælp via alarmcentralen 112 eller send nødsignal. VHF kanal 16 Nødraketter findes i båden. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 14.

15 BILAG B Sikkerhedsinstruks for Larsen 25 Larsen 25 - Den 53 See You November 2013 Dette fartøj tilhører Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 100 b Aarhus C Anvendes fortrinsvis til undervisning i fritidssejlads for voksne mennesker, samt til fritidssejlads, på egen hånd, for en gruppe af sejlklubbens erfarne medlemmer, der har erhvervet duelighedsbevis. Instruktøren på skolesejlads skal være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads, eller tilsvarende sejlerfaring, samt udvise godt sømandsskab. Fartøjets drift, vedligehold, inkl. sikkerhedsudstyr varetages af sejlerskoleudvalget. Daglig leder: Åge Thorborg tlf , kontaktes snarest, efter der erkendes fejl eller mangler ved fartøjet eller udrustning. Sejladsaktivitet Risici Tiltag/Handling Undervisning i sejlads for voksne, der ønsker at lære sejlads for sejl i mindre sejlbåde. Sejladserne foregår i perioden 15. april 1. nov. på Aarhus bugt. Til sejlads ud og ind af havn, samt ved vindstille, er båden forsynet med benzindrevet påhængsmotor. Til ferie- og weekend ture, er der installeret et spritkomfur. Ved uheld, der medfører nedsat manøvreevne. Ved søulykke f.eks. voldsom læk eller bordfyldning. Overbordfald. Personskade ved f.eks. bomning. Kuldepåvirkning især i ydersæsonerne. Brand - eksplosion. Grundstødning, havari eller kollision. Fare for menneskeliv og båd. Alle ombordværende skal bære redningsvest eller svømmevest under sejlads. Livline forefindes i båden. Sejladsen aflyses eller udsættes ved forventet middelvindhastigheder over 12 m/sek. og bølgehøjde over 1 m. Regntøj og gummistøvler, samt varm påklædning anbefales. Tæppe findes i båden. Benzinpåfyldning må kun ske med motoren stoppet. Tobaksrygning strengt forbudt under påfyldning. Brændstof opbevares i godkendte dunke, der holdes forsvarligt lukket under sejlads. Der må aldrig påfyldes sprit på komfuret, før det er helt afkølet, Jfr. brugervejledning som findes i båden. Pulverslukker findes i båden. Afhjælpe skaden hvis muligt. Værktøj findes i båden. Praje en anden båd i nærheden. Kontakt en anden instruktør. Deltagerlister med instruktør navne og tlf. nr. findes i båden. Tilkald hjælp via alarmcentralen 112 eller send nødsignal. Nødraketter findes i båden. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 15.

16 BILAG C Alarmering ved Ulykker til søs Bevar roen Hvis du observerer en ulykke til søs, skal du kontakte én af følgende: SOK (Søværnets Operative Kommando) Lyngby Radio tlf eller VHF kanal 16 Alarmcentralen 112 Oplys: 1. Hvor du befinder dig - DIN position, DIT kaldesignal (VHF) eller telefonnummer 2. Hvad har du observeret - mand overbord, brand, bom i hovedet, kollision, havari 3. Er der fare for liv - alvorligt tilskadekomne, fare for drukning, underafkøling 4. Ulykkens omfang -bådens størrelse, antal personer DU HAR PLIGT TIL AT YDE ASSISTANCE!! Hvis du selv kommer ud for en ulykke til søs, skal du kontakte én af følgende: SOK (Søværnets Operative Kommando) Lyngby Radio tlf eller VHF kanal 16 VHF/DSC Nødkaldsknap Alarmcentralen 112 Oplys: Akuttelefonen ved mindre personskader uden fare for liv, ved behov for lægehjælp eller skadestue. 1. Hvor du befinder dig? - bådens position, bådens navn & type, særlige kendetegn 2. Hvad der er sket? f.eks. mand overbord, brand, bom i hovedet, vand indtrængen, havari 3. Er der fare for liv? f.eks. alvorligt tilskadekomne, fare for drukning, underafkøling 4. Hvor mange er der ombord? Den myndighed, der leder redningsarbejdet, alarmerer de øvrige parter, der skal medvirke. I Aarhusbugten har vi oftest telefondækning i vores sejladsområde. Medbring derfor mobilen, opladt og med de vigtige telefonnumre indkodet. Marselisborg Sejlklub Sejlerskole. Side 16.

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

BÅDMAPPE. VIRVAR og TUMULT. Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole

BÅDMAPPE. VIRVAR og TUMULT. Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole BÅDMAPPE VIRVAR og TUMULT Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole Version: 0 Dato: 07.03.2017 Godkendt: 07.03.2017 Bilag 10: Bådmappen Sejlerskolens både er udstyret iht. Udstyrslisten i bilag 7. Bådmappen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole Frederiksværk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2015 efter nedenstående retningslinier. Ledelse Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af Instruktører og bådsmand. Sejlerudvalget

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Handlingsplan for sejler skolen.

Handlingsplan for sejler skolen. Handlingsplan for sejler skolen. Side 1 Indholdsfortegnelse. Vision side 3 Målsætning side 3 Elevpolitik side 3 Fastholdelse af elever side 4 Sikkerhedspolitik side 4 Sejlerskolens Ansvarsområder. Formand

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB INDHOLDSFORTEGNELSE VISION... 3 MÅLSÆTNING... 3 ELEVPOLITIK... 3 Fastholdelse af elever:... 4 Sikkerhedspolitik:... 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER:...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sikkerhedspolitik Fredericia Sejlklub December 2006

Sikkerhedspolitik Fredericia Sejlklub December 2006 Fredericia Sejlklub December 2006 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde... 1 2. Form... 1 3. Ledelse/organisation... 2 4. Kravspecifikation motorbåde (planende)... 3 5. Regler for motorbådsbrugere... 3

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10 VISION 3 MÅLSÆTNING 3 ELEVPOLITIK 3 Fastholdelse af elever 4 Sikkerhedspolitik 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER 4 Formand 5 Elevsammensætning 5 PR. 5 Arrangement 5 Bådsmænd 6 Generelt for brug af både 6

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 8 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Opdateret: 28. marts 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Tornado Viking 580 Skriv navn og kaldesignal: ORCA I - XPD4040

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk Sikkerhedsinstruks for sejlads med børn og gæster Hjarbæk Sjægtelaug 1 Forord Hjarbæk Sjægtelaug s sikkerhedsinstruks er udarbejdet i vinteren 2012/13 af en gruppe sejlere, som gennem en årrække har beskæftiget

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 8. juni 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Indholdsfortegnelse... Indledning... Alarmberedskab ved ulykker... Instruktion og formidling... Risikofyldte aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev.

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev. Instruktørpolitik og uddannelse af instruktører Mål og formål Kvindelig Sejlklubs sejlerskole har et ambitiøst mål om at uddanne dygtige sejlere. Klubben har siden 1951 drevet en officielt anerkendt sejlerskole,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Skabelon udarbejdet af Søfartsstyrelsen og indholdet udfyldt af Brøndby Kajakklub. 11. november 2015 22:17 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg

Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Procedurer ved sejlads start (ved påmønstring)...2 3 Procedurer under sejlads...2 4 Procedurer ved sejlads afslutning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIG, DER ER -AMBASSADØR

VEJLEDNING TIL DIG, DER ER -AMBASSADØR VEJLEDNING TIL DIG, DER ER -AMBASSADØR Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert. Læs mere på sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Sejl Sikkert-kampagnen... 3 Vær Sejl Sikkert-ambassadør på din

Læs mere

kan standse lystsejlere

kan standse lystsejlere Bådmagasinet har spurgt advokatfi rmaet Delacour, der er eksperter i maritim jura, Søværnets Operative Kommando og Søfartsstyrelsen om, hvem der kan tilbageholde en lystbåd, hvis det er uforsvarligt, at

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 Masser af nye muligheder til dig i sejlerskolen I den kommende sæson tilbyder sejlerskolen en række kurser og aktiviteter der alle

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG for Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole

KVALITETSHÅNDBOG for Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole KVALITETSHÅNDBOG for Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole Del 1 Version: 0 Dato: 07.03.2017 Godkendt: 07.03.2017 1. Formålet med kvalitetshåndbogen. 2-1.1. Hvad er formålet med denne kvalitetshåndbog -

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere