INFORMATION. fra Ejerforeningen Fynsgade, Bestyrelsen. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION. fra Ejerforeningen Fynsgade, Bestyrelsen. Juni 2013"

Transkript

1 INFORMATION fra Ejerforeningen Fynsgade, Bestyrelsen Juni 2013

2 Bestyrelsen i Ejerforeningen Fynsgade har forsøgt at samle vigtig og nyttig information i denne folder. Vi har primært tænkt på nye beboere, men forhåbentlig kan informationen også bruges af andre. Måske kan folderen give svar på nogle spørgsmål eller minde os om nogle aftaler. Vi håber, at denne folder kan være en brik i det puslespil, der gør, at det fortsat er attraktivt at være ejer i Ejerforeningen Telefon- / Adresse liste Ejerforeningen vagttelefon: Telefontid: Mandag til torsdag mellem kl. 19 og 20 eller skriftlige i formandens postkasse Ejerforeningen Fynsgades bestyrelse: Torben Pedersen, formand, Fynsgade 7, 1. th. Torben Mogensen, Fynsgade 15, 1 th. Kurt Vincens Nielsen, Fynsgade 7, 3. th. Jens Jensen, Fynsgade 13, st. th. Helle Jessen, Fynsgade 13, 2. th. Lars-Peter Mathiesen, Fynsgade 21, kld. 1 Administrator: Ejendomsselskabet AUNBØL A/S Ejendomsforsikring: Alka (police nr ) Ved flytning: Ista Clorius (Vand/Varme) - beboerlinie (kl ) flytteaflæsning (kl 10-15) Sydenergi (El) Yousee (Antenne) Nyttige telefon numre: Esbjerg Politi Lægevagt, Esbjerg Frelsens Hærs Genbrugscenter Mere info se vores hjemmeside: - Her kan du se nyheder - Info om igangværende projekter - Ejerforeningens vedtægter

3 General information Viceværtens opgaver Viceværtens arbejdsopgaver er udelukkende på vores fællesareal/anlæg. Arbejdsopgaverne er følgende: - Tømning af skakposer - vedligehold af lys i opgangen - ændre navnetavler - evt. ad hoc opgaver fra bestyrelsens side. Kontakten til viceværten foregår via hans postkasse som hænger i kælderen. Viceværten står ikke for udbedringer i de enkelte lejligheder. Knirker gulvet, eller drypper vandhanen eller lignende, er det DIT / JERES problem. Det er IKKE viceværtens / ejerforeningens. Snerydning / Saltning Alt i brolægning V/Per Gynthersen søger for snerydning og saltning. Niveauet svarer til det offentliges. Havearbejde Bestyrelsen har indgået aftale med Aunbøl A/S, om at pleje vores grønne fællesarealer samt feje udendørs belægning. Gebyr Bestyrelsen forbeholder sig ret til evt. at opkræve et gebyr for bestilt arbejde Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen skal sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender. For eksempel betaling af fællesudgifter, fastsatte ordensregler, Det konkret regnskabsmæssige arbejde varetages af Ejendomsselskabet AUNBØL A/S. Bestyrelsen kan træffes på tlf. nr Mandag til torsdag mellem kl. 19 og 20. Akutte ting: (Formanden) Alle IKKE-haste sager bedes meddelt bestyrelsen skriftligt. Afleveres i formandens postkasse Dvs. Torben Pedersen, Fynsgade 7, 1. th. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest d. 30. april Ressource - Liste Til fælles bedste opfordres alle i foreningen til at stille personlige ressourcer til rådighed for foreningen. Tanken er at etablere en liste med personer, der kan kontaktes i forhold til råd og vejledning eller forefaldende arbejde. Der er ingen forpligtigelse fra hverken det enkelte medlem eller bestyrelsen. Til Ejerforeningens fælles anlæg benytter vi ofte følgende virksomheder: - VVS: SAS Industri og VVS TLF El: Dan-El TLF Maler: Kjøgx TLF Tømmer: Jens Ytzen A/S TLF Afløb, Fuger og Udsugning Rens jævnligt afløbet på altanen, samt afløb og udsugning i brusenichen. Fuger i brusekabinen skal vedligeholdes og være tætte evt. manglende vedligeholdelse kan give skader som I kan blive gjort ansvarlige/erstatningspligtige for. Billard / Dart rum I nr. 21 forefindes et fælleslokale, med billard og dart til ejendommens beboere. Nøgle til lokalet vil kunne lånes hos bestyrelses mod et depositum på kr Varmeaflæsning Ved fraflytning er den enkelte beboer selv ansvarlig for at aflæse varme- / vandmåleren. Aflæsningen er for egen regning. Ista Clorius varetager varmeaflæsning / registrering. For egen skyld, skal der fra bestyrelsens side lyde en opfordring til jævnligt at kontrollere varmemålere. Fællesudgifter Se Ejerforeningens årsregnskab. Grill Rist og diverse tilbehør inkl. spand til kul affald findes ved indgangen til kælderen. Man rengør og rydder selvfølgelig op straks efter brug. Vi håber grillen bliver brugt og passet på.

4 Punkt 1. Punkt 2. Ordensregler Det henstilles til beboerne om at dæmpe støjniveauet i perioden fra kl. 22:00 til kl. 06:00 Det er forbudt at parkere udenfor de afmærkede parkeringszoner. Det er strengt forbudt at parkere i redningszonen ud for nummer 7-9. Dette er ikke en parkeringsbås. Parkering her kan i værste tilfælde hindre / forsinke Ambulancer eller brandvæsen i at komme frem. Affald Affald Almindeligt køkkenaffald kan afleveres i LUKKEDE poser i affaldsskakten i de enkelte opgange. Affald til containergården (Revideret ud fra Information om affald og genbrug, Esbjerg Kommune 2004 ) Aviser samt andet papir og pap Aviser skal være rene. Papir og pap skal være rent. Papkasser skal foldes. Ja tak: Aviser, papkasser, karton, reklamer, tryksager, telefonbøger og kulørte blade. Dvs. IKKE plastik. Firmabiler, Campingvogne og lign. henvises til den store parkeringsplads bag muren. Punkt 3. Punkt 4. Punkt 5. Punkt 6. Punkt 7. Punkt 8. Der tillades ingen form for opbevaring/parkering af f.eks. barnevogne, cykler, reklamer/ aviser i opgangene. Årsag: Ubesværet gennemgang, samt hensyn til brandfare. Dispensation kan dog gives til ganghjælpemidler. Køkkenaffald SKAL afleveres i lukkede poser, hvis det kastes i affaldsskakten i opgangen. Affald, der afleveres på Ejerforeningens storskraldsplads (Containergården ) SKAL sorteres og afleveres på rette sted. (Se afsnittet Affald s. 3 i Informationsfolderen) Hunde- høm-hømmer må IKKE efterlades på Ejerforeningens arealer. Rengøring af opgangene Varetages af et professionelt rengø ringsfirma, og opkræves over fælles udgiften. Vis hensyn til de andre beboere i Ejerforeningen. Jern og metal Ja tak: Konservesdåser, rørstumper, kapsler, låg, og andre rene metaldele Flasker og glas Flasker og glas skal være tomme og rene. Ja tak: Vin- og spiritusflasker, dressingflasker, konservesglas og marmeladeglas. Elektriske og elektroniske artikler Ja tak: Der er opstillet et trådbur til elektronik affald. Nej tak: Køleskab, fryser, opvaskemaskine, ovn o.l. SKAL afleveres på en af genbrugspladserne - IKKE i vores containergård. Farligt affald / Olie og kemikalieaffald Lad så vidt muligt olie- og kemikalieaffald blive i originalemballagen. Læg olie- og kemikalieaffald i den udleverede gule pose. Læs omhyggeligt reglerne på posen. Eller spørg viceværten. Ja tak: Rester af maling, terpentin, og lak. Ukrudt- og skadedyrsgifte. Olierester og batterier. Eksplosivt affald som ammunition skal du aflevere til politiet Medicinrester skal du aflevere på apoteket Meget giftigt affald og bilakkumulatorer skal du aflevere på Genbrugspladsen Haveaffald Grene afleveres i bundter, der maks. er 1 meter i længden og 40 cm i diameter. Andet affald skal afleveres uden emballage. Ja tak: Grene, tørt hæk- og græsafklip, blade, blomsteraffald og nedfaldsfrugt.

5 Cykler Affald - fortsat Stort forbrændingsegnet affald Nej tak: Møbler, Plastmøbler, Senge, Sofaer, samt springmadrasser og byggeaffald skal afleveres på en af genbrugspladserne - IKKE i vores containergård. Tungt affald; f. eks. affald fra dyr Ved rengøring af f.eks. bure eller kattebakker SKAL affaldet afleveres direkte i affaldsspandene i containergården. Udendørs skraldespande Der er opsat 2 skraldespande på vores fællesareal til små affald, f.eks. ispapir, o.l. så vi ikke smider om os med affald. IKKE køkkenaffald eller reklamer. Sortér rigtigt Det er vigtigt, at du sorterer og afleverer affaldet i de rigtige containere. Hvis affaldet er sorteret forkert eller lagt i de forkerte containere, kan det ikke genbruges. Så skal du og dem, du deler containergården med, selv betale for at få affaldet kørt bort. (Citat Affald & Genbrug) Altså der kommer en merudgift fra kommunen, hvis vi ikke sorterer og afleverer affaldet korrekt. Der må ikke komme plastik i pap og papir containerne. Vi risikerer, at kommunen låser containerne igen, hvis vi ikke snart overholder reglen. Genbrugspladser Tarp Genbrugsplads, Måde Genbrugsplads På genbrugspladserne kan du aflevere alle typer affald fra private husstande undtagen dagrenovation. Åbningstider for genbrugspladser Hverdage 9-17 Lørdage, Søn- og helligdage 9-15 Den december Lukket Den 31. december - 1. januar Lukket Der er parkering for cykler i kælderen og i stativerne udfor opgangene. Husk venligst at placering af cykler er et vigtigt førstehåndsindtryk af vores fællesarealer. Garager Det er kun tilladt for beboere i ejerforeningen at benytte garagerne. Det er altså ikke tilladt at leje garagerne ud til nogle udenfor ejerforeningen Hvad skal jeg/vi selv ordne? Rengøring af opgangene varetages af et professionelt rengøringsfirma. Indvendig vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, elkontakter, målere, radiatorer med ventiler, vandledning, vandhaner, afløb, fuger. Kort sagt, alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge. Ejere må ikke lade foretage ændringer, af ejendommens ydre eller yderside af træværk eller lade opsætte Paraboler, skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke. Det påhviler den enkelte ejer at vedligeholde træværket, så som skydedørspartierne. Ved misvedligehold er det ejeren selv, som skal dække udgiften til evt. udskiftning! Barnevogne Der er et barnevognsrum i kælderen til formålet. Det er ikke tilladt at henstille dem i opgangene. Skader på fællesareal / anlæg Har du udrettet skader på fællesanlægget/-arealet, er din pligt straks at underrette bestyrelsen. Bestyrelsen afgør om det er en forsikringssag eller en skade, du/i selv skal betale. Fællesareal/-anlæg er alt udenfor din/jeres lejligheds fire vægge samt fælles installationer i lejlighedens ventilation.

6 Emhætter Det er IKKE tilladt at installere emhætte med motor i lejligheden. Er der installeret én, skal motoren afmonteres eller frakobles. Det skyldes, at der er installeret fælles automatisk ventilationssystem i bygningen. Altså... hvis du / I benytter ventilation fra egen emhætte under madlavning, sender i lugten ud i andre lejligheder... Kælderarealer Det er ikke tilladt at bruge kældergangene som opbevaringsplads. Det gælder specielt for gangarealerne ved kælderrummene, som ofte bruges til henstilling affald og andre effekter. Alle effekter og affald, som henstilles i kælderarealerne, kan og vil blive fjernet uden ansvar! Kæledyr Det er tilladt at have kæledyr i ejendommen. Det er dog ejerens ansvar, at kæledyret / -dyrene ikke er til gene for andre beboere. Det er også ejerens ansvar, at eventuelle efterladenskaber fjernes fra ejerforeningens grund. Postkasser Navneændring på postkasserne er ejernes eget ansvar. Viceværten står kun for navneændringen på tavlen ved opgangsdøren. Dækplade til erstatning af de oprindelige ruder i postkaserne kan erhverves via bestyrelsen. Montagen påhviler den enkelte ejer. Der kan med fordel anvendes silikone til montagen.

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere