PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005

2 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men der vil stadig være situationer, hvor I må handle efter egen intuition, og det ved jeg også, at jeg trygt kan overlade til jer. En stor tak skal rettes til Britta, Tina og Pia, som har lagt et stort engagement og arbejde i at få denne håndbog færdig. Med venlig hilsen Jette Kjær Jørgensen Forstander Maj

3 Indholdfortegnelse 1. Velkommen til Bjerget s. Kort om Bjerget s. 2. Personalepolitik s Tanker om ledelsesværdier s Driftsaftale s Årsplan s Børnehavens interne aftaler s Fysisk og psykisk arbejdsmiljø s Internt tværfagligt samarbejde s Uddannelsespolitik s Aftaler om supervision s Medarbejdersamtaler s Rygepolitik s Misbrugspolitik s Seniorpolitik s. 3. Generel information om Børnehaven Bjerget s Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse. s Introduktion til nye medarbejdere. s Arbejdstider s Pauser. s Ved dit barns første sygedag. s Sygemelding / raskmelding. s Når du lukker Børnehaven.. s Orientering vedrørende udlægskasse. s Kontokort til forretninger s Gavekasse s Generelt om daglig information s Intern bog på kontoret s Kalender på kontoret s Postmappe. s Intern meddelelser s Midtvejssamtale indenfor prøvetiden s Ansvarsområder. s Efteruddannelse s Støttepædagog s Praktikant s Kontaktpædagogens rolle. s Kontaktbog. s Børnenes mapper. s Journalføring i børnenes sag. s Brug af EDB. s Modtagelses af nye børn. s Orientering om medicin og 3

4 sikkerhedsforanstaltninger i forhold til medicin. s Forældresamarbejde. s Eksterne samarbejdspartnere. s Indberetning af magtanvendelse. s Retningslinjer ved ulykkestilfælde / fald i forhold til børnene. S Vejledning i forbindelse med dødsfald blandt børnene s Ved dødsfald i Børnehaven. s. 4. Organisatoriske forhold 4.1. Bjergets opbygning s Driftsaftale med Roskilde Kommune s Økonomi s MED- indflydelse og MED-bestemmelse s. 5. Møder for personalet Postmøder s Stuemøder s Personalemøder s Kompetence s MED-møde s TP&A- møde s Indkøbsmøde s Fys.møde s Arbejdsgruppemøde s Nytårskur s Forældremøde s Ledermøde s Forstandermøde s Forældrebestyrelsesmøder s Institutionsrådsmøde s. 6. Møder vedrørende børnene Behandlingsmøder s Stort behandlingsmøde s Forslag til behandlingsmøde s Lille behandlingsmøde s. 7. Din sikkerhedsorganisation 7.1. Sikkerhedsrepræsentantens funktion s Hvad gør sikkerhedsrepræsentanten? s Krav om brug af lifte. s Psykisk arbejdsmiljø. s Orientering om ArbejdsPladsVurdering(APV)s Omsorgssamtaler s Ambulancetjeneste s. 4

5 7.8. Krisehjælp s Intern registrering om trusler og vold s Vaccine om Hebatitis s Riv/ krads. s. 8. Løn- og ansættelsesforhold Faglig organisation s Tillidsrepræsentantens funktion s Arbejdstidsregler s Afspadsering. s Kurser s Pædagogisk dag s Pædagogiske dage med overnatning s Eksterne kurser s Tid til andet arbejde s Arbejdsopgaver, som indbefatter tid til andet arbejde. s Kontaktpædagog s Børn s Møder s Andet s Forældremøder s. 9. Administration og praktiske forhold Adresselister s Pedelordning s Kontantbilag s Indberetning af løn s Udlevering af nøgler s Kørsel i egne biler med børn. s Kørsel på cykel med børn. s Generel orientering vedrørende børnenes hjemkørsel s Bibliotek s Ved tilfælde af brand s Fotokopering s Tøjpenge s. 10. Særlige indgåede aftaler Interne aftaler for Bjerget s Retningslinjer vedrørende private mærkedage s Sygdom s Alvorlig sygdom i hjemmet s Ved dødsfald og begravelse s. 5

6 10.6. Kørselsgodtgørelse s Godtgørelse af lommepenge s. 11. Generelt om løn- og ansættelsesforhold s Ansættelse af nyt personale s Ansættelsesprocedure s Ferieaftaler s Vikaraftaler s Koloniaftaler s. 12. Orientering om orlovsregler Barselsorlov s Adoption s Efterløn s Omsorgsdage s Børnepasningsorlov s Orlovsydelse s. 13. Funktionsbeskrivelser Funktionsbeskrivelse for pædagoger s Funktionsbeskrivelse for stedfortræder s Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut s Funktionsbeskrivelse for køkkenassistent s Funktionsbeskrivelse for sekretær s Pratik på Bjerget s Funktionsbeskrivelse for forstander s Funktionsbeskrivelse for pedel. s Aftaler for støttepædagoger s Funktionsbeskrivelse for servicemedarbejdere s. 6

7 Velkommen til Bjerget. Du er nu ansat i Børnehaven Bjerget. Vi har udarbejdet en intern personalehåndbog med aftaler og grundregler for Bjerget. Personalehåndbogen er tænkt som et arbejdsredskab med praktiske oplysninger samt spilleregler, som er nødvendige, når mange medarbejdere skal arbejde sammen. Personalehåndbogen for Bjerget er et sideløbende supplement til Roskilde Kommunes personalehåndbog og øvrige overenskomster med fagorganisationer. Kort om Bjerget Bjerget er en specialdaginstitution for 19 børn i alderen 0-7 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Børnene er fordelt på 3 grupper. En af grupperne er primært for børn med autisme eller tilsvarende problematikker. Børnehaven er et behandlingstilbud bestående af tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, forældre, fysioterapeut, ergoterapeut og talepædagog. Børnehavens åbningstid er fra Der er ansat servicemedarbejdere/ pedel til at klare den praktiske rengøring og vedligeholdelse af vores bygninger og andre praktiske opgaver. Vi er en tværfaglig gruppe, hvor flere faggrupper er ansat pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeut, servicemedarbejdere, sekretær, pedel, køkkenassistent, vikarer, praktikanter, støttepædagoger og talepædagoger. Alle funktionsbeskrivelserne kan ses bagerst i personalehåndbogen. Din arbejdstid er mellem kl.8.00 til samt ved personalemøder, 7

8 stuemøder til kl og andre arrangementer til kl PERSONALEPOLITIK. Ved din ansættelse i Roskilde Kommune får du tilsendt Roskilde Kommunes personalepolitik - personalepolitikken på Bjerget er et supplement til den. Vi har udarbejdet en personalehåndbog, som i hverdagen kan hjælpe dig med en del praktiske ting. Vi er ikke mere regelstyret end, at du i mange situationer selv skal agere efter din egen intuition og handlekraft. Institutionsaftale Institutionsaftalen er under udarbejdelse. Institutionsaftale gælder som en gensidig forpligtigelse mellem Roskilde Kommune og Bjerget. Forinden aftalen bliver indgået, har personalegruppen drøftet, hvilke mål vi vil arbejde med det kommende år - Institutionsaftale kan være over en et - eller toårig periode. Forvaltningen i Roskilde Kommune er med i at samstemme vores og amtets mål både lovmæssigt, pædagogisk og politisk. Som opfølgning på Institutionsaftale evaluerer vi, og vi gør status ved slutningen af året i årsberetningen. Alle medarbejdere får udleveret Institutionsaftale ved årets begyndelse, ligeledes ved nyansættelser. Årsplan. En årsplan er en oversigt over aktiviteter, arrangementer og møder, der foregår i Børnehaven. Årsplanen udfærdiges i oktober/ november måned, hvorefter den skal godkendes i forældrebestyrelsen. Børnehavens interne aftaler. I vores samarbejde ligger vi vægt på: - at vi handler på kritik fra personale, forældre, samarbejdspartnere. - at vi går og møder til tiden - at vores møder starter og slutter til tiden. 8

9 - at vi udfører beslutninger, som vi tager. - at vi læser den interne bog og kalendere og anvender bøgerne efter hensigten. - at vi tænker på, om jeg forstyrrer nu. - at vi er opmærksom på oprydning ude og inde. - at vi fokuser på feedback. - at vi er opmærksomme på hinandens signaler. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Bjerget vægter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderen i sit daglige arbejde kan være tryg i ansættelsen og har indflydelse på sin arbejdssituation. Du er som medarbejder også selv ansvarlig for det arbejdsmiljø, som du er en del af. Internt tværfagligt samarbejde. Vi er en tværfaglig gruppe, som i det daglige skal have en hverdag til at fungere. Det er vigtigt at respektere andres arbejdsområder og være lydhøre overfor hinanden. Uddannelsespolitik. Vi vægter høj faglighed, derfor vil der også være mulighed indenfor institutionens udmeldte økonomiske rammer at få tildelt kurser, men samtidig forventes det, at alle via faglitteratur videreuddanner sig og holder sig a jour med udviklingen indenfor området. Aftaler om supervision. Hver stue tilbydes supervision 4 gange om året á 2 timers varighed. Supervisionen planlægges på de 4 timers stuemøder, der er 4 gange årligt. Indholdet i supervisionen kan være forskellige problematikker vedrørende børnene, forældre eller personale. Stuerne prioriterer selv, hvad der er aktuelt at få supervision i. Derudover kan der tilbydes supervision ved akut behov. Denne supervison kan foregå individuelt, stuen sammen eller med andre parter. Medarbejdersamtaler. Du har krav på en medarbejdersamtale, men du er altid i din ret til udover denne at bede om en samtale med enten stedfortræder og/ eller forstander. Det ene år afvikles medarbejdersamtale individuelt og det andet år afløses medarbejdersamtalen af en gruppesamtale. I medarbejdersamtalen deltager du og stedfortræderen/forstanderen. Formål med samtalerne: - at du får mulighed for at komme med ideer og øns- ker - at du får indflydelse på din arbejdsplads og arbejdssituation. - at du får større mulighed for at udveksle synspunkter. Ved medarbejdersamtalen bliver der udfærdiget en gensidig aftale om mål og planer for det kommende år. 9

10 Ved gruppesamtalen udarbejdes et for dig kendt skema hvori gruppen aftaler, hvad gruppen / stuen skal og kan arbejde med i det kommende år. Der vil foreligge forberedelsespapirer ca 14 dage før samtalerne. Rygepolitik. Det må pointeres, at der ikke må ryges i Børnehaven, på legepladsen, på ture eller i nærheden af børnene. Der er et lokale i kælderen, som kan benyttes ellers udendørs. Skodder fra cigaretter må ikke smides på jorden. Misbrugspolitik. Der må ikke nydes alkoholiske drikke eller andre nydelsesmidler i arbejdstiden. Ved særlige arrangementer såsom sommerfester, forældremøder kan der dispenseres for denne regel dog med stor respekt for, at medarbejderen er på arbejde. Seniorpolitik. På Bjerget følger vi gældende aftaler i Roskilde Kommunes seniorpolitik. I hvert tilfælde vil vi tage den enkelte sag op og behandle til bedst gavn for den enkelte. 10

11 GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE BØRNEHAVEN. For at dagligdagen skal fungere bedst muligt, er der forskellige ting, som vi gerne vil orientere dig om. Administrative informationer i forbindelse med din ansættelse: Ved ansættelsen får du udleveret forskellige formularer i administrationen, som du skal udfylde og underskrive: - at Bjerget/ Roskilde Kommune må indhente straffeattest. - at du er bekendt med tavshedspligten i forhold til brugerne og deres familieforhold, som du bliver bekendt med i din ansættelse på Bjerget. - at du er bekendt med magtanvendelsescirkulæret. - at du udfylder medarbejderoplysninger med kontonummer, adresse og telefonnummer. - at du udfylder ambulancetjeneste - skemaet, hvor du meddeler, hvem vi skal kontakte i tilfælde af sygdom, vold og andet. Du vil få tilsendt Roskilde Kommunes personalehåndbog og dit ansættelsespapir fra Personaleafdelingen i Roskilde Kommune,som du underskriver og returnerer til Roskilde Kommune, Køgevej 80, 4000 Roskilde. Arbejdstider. Du vil ved ansættelsens start få udleveret et arbejdsskema, hvor dine arbejdstider vil fremgå. Dette arbejdsskema kan blive ændret, hvis der er behov derfor. Hvis der skal ske ændringer, sker det selvfølgelig efter de gældende arbejdstidsregler med varsel på 4 uger. Pauser. Pauserne bliver afviklet på skift mellem kl og kl Du står til rådighed i din pause, da du får løn i pausen. Dette betyder, at du ikke må forlade institutionen uden tilladelse. Du har ret til at holde pause i 29 minutter. Ved dit barns første sygedag. Du har ret til at holde fri med løn på dit barns første sygedag, dog jvf. de enkelte overenskomster. Du ringer kl på tlf for at melde barns første sygedag. Sygemelding / raskmelding. Hvis du er syg, sygemelder du dig ved at ringe til børnehaven kl

12 på tlf Når du raskmelder dig, ringer du til børnehaven inden kl dagen før, at du møder igen. Når du lukker Børnehaven mellem kl : Når du lukker i børnehaven, er der nogle praktiske ting, som du skal huske, inden du forlader børnehaven: - at sørge for at ståstativer og paraplyklapvogne er i fællesrummet- klar til næste dag. - at lukke computeren og slukke for printeren. - at chekke om døre og vinduer er lukkede/ låste. - at slukke al lyset, hvis der ikke er andre i Bør nehaven. - at rydde op på legepladsen. - at tømme skraldespande. - at skille sug ad og lægge det i en skål i køkke- net, hvis det har været i brug. - slukke kopimaskinerne. Orientering om indkøb: Hvis du har brug for penge til indkøb eller har lagt penge ud selv ved indkøb, skal du henvende dig til sekretæren eller ledelsen. Alle kvitteringer skal underskrives med navn og evt. stue. Vær opmærksom på, at buskort også gælder som kvittering, derfor skal de altid afleveres tilbage efter brug, også selvom der ikke er flere klip tilbage. Kontokort til forretninger. I en mappe på sekretærens kontor står alle kontokortene, som du skal medbringe ved indkøb i byens forretninger. Du bedes notere i mappen, når du tager og afleverer kortet. Gavekasse. Børnehaven har en gavekasse, som betaler medarbejdernes gave. Du skal betale 15,-kr. om måneden. Spørg på stuen, hvem som står for gavekassen. Intern bog på kontoret. På fælleskontoret forefindes Intern bogen, hvor alle medarbejdere skriver beskeder til kolleger om telefonbeskeder, generelle oplysninger, - ja, alt bliver skrevet i denne bog, og den skal læses hver morgen, når du møder. Kalender på kontoret. Hver morgen skal du læse kontorets kalender for at holde dig a jour med dagens aktiviteter, møder m.m. Du er ligeledes forpligtet til at indskrive dine aftaler samt andre informationer, som har betydning for dagligdagen i kalenderen. 12

13 Postmappe. Postmappe er på kontoret, hvor indgået post ligger. Post med navn bliver lagt i medarbejderens fag. Interne meddelelser. Interne meddelelser udsendes fra stedfortræder og forstander hver måned. Ellers bliver meddelelserne skrevet i internbogen eller via postmeddelelse og/eller på personalemøderne. Interne meddelelser kan indeholde referater fra forstander/stedfortræder, orientering fra SL, nyansatte, afgang, gæster og studiebesøg, om aktiviteter, almen information, budgetorientering, påmindelser m.m. Midtvejssamtale indenfor prøvetiden. Når du har været ansat i henholdsvis 1 måned og 3 måneder tages en uformel snak med stedfortræder om, hvordan det går. På et stuemøde vil du sammen med det øvrige stuepersonale tale om, hvordan det går på stuen. Ansvarsområder. Der er god mulighed for at påtage sig ansvaret for forskellige områder/opgaver i Børnehaven. Dette betyder, at du enten alene eller sammen med andre kollegaer har fået kompetence til at udføre en opgave, indenfor de rammer der er sat ( økonomi, indretning o.lign. Efteruddannelse: Børnehaven har et kursusbudget og følgende er på nuværende tidspunkt prioriteret: 1 pædagogisk dag samt 2 samlede pædagogiske dage med overnatning og evt. kursusleder eller foredragsholder. Supervision er prioriteret for hver stue 4 gange årligt a 2 timers varighed De kursusmidler, der er tilbage, kan bruges til individuelle kurser og /eller fælles kurser. I den blå kursusmappe i lille mødelokale, finder du det indkomne kursusmateriale. Hvis du er interesseret i et kortvarig kursus/ temadag, og det har relevans for børnehaven, forespørger du stedfortræderen. Kurser af længere varighed skal forelægges forstanderen. Støttepædagog En støttepædagog er ansat til at varetage en opgave vedr. et enkelt barn. Ved støttepædagogens start udfærdiges i samarbejde med stuens personale og stedfortræderen en funktionsbeskrivelse for det pågældende støtteforhold. I denne aftales, hvilke opgaver, som støttepædagogen skal varetage, hvilke arbejdstider samt fastlæggelse af deltagelse i møder, arrangementer, temadage, kurser m.m. I øvrigt er støttepædagogen i støtteperioden omfattet af samme regler som det øvrige personale. 13

14 Praktikant. Bjerget har udarbejdet interne aftaler om ansættelse, modtagelse og indkøring af praktikanter, krav til praktikanter. Denne aftale Praktik på Bjerget udleveres og gennemgås ved første møde med din praktikvejleder. Se beskrivelsen bagerst i håndbogen. Kontaktpædagogens rolle. Kontaktpædagogens rolle er beskrevet i din funktionsbeskrivelse. Kontaktbog. Den daglige kontakt mellem forældre og børnehave foregår hovedsagelig via en kontaktbog. Kontaktbogen er en god informationsbog mellem hjem og børnehave, hvor begge parter kan skrive, hvordan barnet har haft det, dagens aktiviteter og særlige observationer omkring barnet. Kontaktbogen kan illustreres med billeder og forskellige ting, som fortæller, hvad barnet har lavet den dag. Vær opmærksom på sprogbrug i kontaktbogen. Altid en positiv udlægning af barnet og dets oplevelser. I tvivlstilfælde og ved problemer kontaktes forældrene direkte, og forældrene bør opfordres til det samme. Skriftsprog kan ofte forstås på flere måder. Børnenes mapper. På hver stue forefindes en mappe med oplysninger om det enkelte barn på stuen. Vikarer og øvrigt personale, som ikke har sin vante gang på stuen, kan særlig have glæde af den. Kontaktpædagogen er ansvarlig for at ajourføre børnenes mapper. Journalføring i børnenes sag. Hvert barn har en journal, som forefindes i administrationens arkiv under barnets navn. Du skal ajourføre referater fra lille/stor behandlingsmøde, hjemmebesøg, generelle praktiske oplysninger med visitationspapirer, navne på fysioterapeut, ergoterapeut, sagsbehandlere, læger og andre behandlere, kørsel. Du er forpligtet til at ajourføre ændringer, så barnets data hele tiden er up to date. I journalen ligger forskellige farver ark. På disse ark står på, hvor de forskellige papirer skal ligge. Disse journaler må kun fjernes mod udfyldelse af et lånekort fra arkivet. Journalerne må ikke forlade Bjerget og kopier, som medbringes til møder og lignende makuleres efter brug eller lægges tilbage i journalen. Brug af EDB. Det er endnu ikke tilladt at have journaler på diskette, derfor skal alle 14

15 oplysninger vedrørende børnenes data slettes og ikke gemmes på brugsmaskiner, som ikke har password. Modtagelse af nye børn. Det er forvaltningen der visiterer børn til børnehaven. Når der er nye børn på ventelisten bliver vi kontaktet for evt. ledige pladser. Vi får tilsendt visitationspapirer på det nye barn og er med til at vurdere om det vil være velplaceret her. Når barnet er optaget, udsender administrationen en velkomstskrivelse til forældrene med en orientering om kørsel og mulighed for besøg i Børnehaven. Stuepersonalet sender et mere personligt velkomstbrev til barnet om oplysninger om kontaktpædagoger, stue, børn, pædagoger på stuen eventuelt billeder o. lign. Orientering om medicin og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til medicin. Enkelte børn skal have medicin, mens de er i Børnehaven. Forældrene skal holde børnehaven orienteret om medicin-ændringer. Det er pædagogens ansvar at ajourføre medicinændringer. Barnets medicin skal helst være doseret hjemmefra i doseringsæsker. I tilfælde af flydende medicin gives mængden med en engangssprøjte. Medicinen gives som anvist af forældrene, men du skal være opmærksom på ændringer og kontrollere, hvis du er i tvivl. Kontaktpædagogen udfærdiger et medicinkort der skal ligge i barnets sag. Det er pædagogens ansvar, at medicinen og medicinkort er korrekt doseret samt gives som anvist. Ved vikarer på stuen vurderes det i hvert tilfælde, om vikaren må give medicin. Husk medicin skal opbevares forsvarligt og i aflåseligt skab. Forældresamarbejde. Det er dig som kontaktpædagog, som har den direkte kontakt til forældrene, men stuens personale har en fælles opgave i arbejdet med det enkelte barn. Du kan derfor altid drøfte dit arbejde med dine kollegaer i det daglige eller på stue-og personalemøder. Det er dig, som skal sige til / fra, hvor din professionelle grænse er, da arbejdet kan ramme dig følelsesmæssigt. Det er vigtigt, at du har den gode daglige kontakt til forældrene, derfor kan du i nogle tilfælde sende problematikker videre til din stedfortræder eller forstander. Eksterne samarbejdspartner. Barnet er i berøring med flere af vores eksterne samarbejdespartnere. Det er vigtigt for at skabe helhed omkring barnet, at vi har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Med respekt for fagrænser bør du vise loyalitet overfor disse samarbejdspartnere. Indberetning af magtanvendelse. 15

16 Børnehaven har magtanvendelsesskemaer, som skal udfyldes, hvis du forflytter eller fastholder et barn mod barnets vilje. Skemaet udfyldes med beskrivelse af hændelsesforløbet og den pågældende medarbejders underskrift. Skemaet skal afleveres ved månedens slutning og underskrives af forstander, som fremsender skemaet til Roskilde Kommune. Aftaler i forbindelse med fastspænding. Hvis der i forbindelse med behandlingsarbejdet eller af sikkerhedsmæssige årsager er behov for at fastspænde et barn, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra forældrene. På kontoret findes en særlig skrivelse til dette formål. Retningslinjer ved ulykkestilfælde i forhold til børnene: Ved ulykker eller fald fra brikse m.m. skal du altid: - kontakte lægevagten eller skadestuen eller ringe 112 til observation af barnet afhængig af ulykkestilfældet. - kontakte forældrene omgående. - omgående indberette til forstander og Børn- og Ungeafdelingen i Roskilde Kommune med udførlig beskrivelse af hændelsesforløbet. - efterfølgende drøfte og evaluere hændelsesforløbet med det formål at hindre yderligere episoder. Vejledning i forbindelse med dødsfald blandt børnene. Når vi modtager meddelelse om dødsfald, skal følgende gøres: - orientere forstander, stedfortræder, Børn- og Ungeafdelingen i Roskilde Kommune. - orientere alle medarbejdere, som er på arbejde denne dag. - kontakte de medarbejdere, som ikke er på arbejde og spørg, om de har behov for at komme på arbejde. - kontakte amtets psykolog i Børn- og ungeafdelingen eller kontakte Falcks beredskab for at få hjælp til stuens og de øvrige medarbejdere, - fordele børnene på de stuer, som ikke har haft barnet på stuen. Endvidere vil det være godt for personalegruppen, hvis forældrene opfordres til, at børnene bliver hjemme den efterfølgende dag og bede den pågældende stues forældre hente deres børn. Forstander eller stedfortræder er ansvarlig for at dette sker. Stedfortræder/ forstander kontakter følgende: - de øvrige børns forældre telefonisk kort efter meddelelsen. - vognmanden og barnets chauffør. - talepædagog - øvrige relationer. Når barnet bisættes eller begraves, deltager stedfortræder og/ eller forstander samt de medarbejdere, som har relation til barnet. Ved dødsfald i børnehaven. 16

17 1. Giv førstehjælp, få en kollega til at ringe 112 efter ambulance. 2. Underret forældre, forstander/ stedfortræder. 3. Sørge for, at der er een medarbejder, som tager med på hospitalet og blive der, til forældrene ankommer enten på sygehuset eller i børnehaven. 4. Indberetning til Social- og psykiatriforvaltning. Politiet vil komme med ambulancen og rent proceduremæssigt forhøre vidner til dødsfaldet. Herefter følges vejledningen for dødsfald blandt børnene. ORGANISATORISKE FORHOLD Driftsaftale med Roskilde Kommune. Hvert år forhandles en driftsaftale mellem Roskilde Kommune og Bjerget, hvor amtsrådets politiske overordnede mål sammenholdes med forvaltningens og Bjergets krav. Personale og amtets forvaltning udarbejder krav i fællesskab, som ved årets slutning bliver fulgt op af en årsberetning med status. Økonomi. Ved årets start udarbejdes budgetfordeling som godkendes på personalemødet, i MED-udvalget og på forældrebestyrelsesmøde. Børnehaven prioriterer indkøb af inventar, materiale, legetøj, kurser m.m. Hver stue, fysioterapeuter og talepædagoger har et budget til dækning af småting, som kun tilhører den enkelte enhed eksempel specielle legeting, musikbånd o.lign. Indkøb af møbler og større ting tilhører Børnehavens budget og skal aftales med stedfortræder og forstander. MED- indflydelse og MED- bestemmelse. MED- udvalg repræsenterer samtlige faggrupper i institutionen. Alle personalegrupper bliver orienteret og har derved mulighed for at give sin mening til kende. Møderækken i årsplanen er udarbejdet så personalemøder, TP&A-og fysmøder, TR/ ledelse og SR/ ledelse og arbejdsgruppemøder følger en turnus, så de aktuelle punkter kan komme på dagsordenen inden et MED-møde og efter et MED-møde. Referater fra alle møderne danner baggrund for dagsordenen i MEDmødet og forefindes i en mappe på kontoret i Børnehaven ( MEDmøde ). 17

18 HVILKE MØDER AFHOLDES PÅ BJERGET? Morgenmøder. Morgenmøder afholdes hver morgen fra , hvor 1 repræsentant fra hver stue, 1 fysioterapeut/ergoterapeut og stedfortræder/ forstander deltager. Referat skrives i stuensmødebogen. Hver mandag udsendes en postmeddelelse fra Stedfortræder/forstander, hvor der orienteres om de aktuelle emner, ind- og udgået post, og eventuelle emner, som skal drøftes på det kommende personalemøde. Stuemøder. Stuemøder afholdes hver uge. I lige uger afholdes stuemøder om morgenen fra I ulige uger afholdes stuemøder fra og desuden er der stuemøde 4 timer hver 12. uge, som stuerne selv planlægger. Til stuemøderne er der fast dagsorden med punkter som stuens økonomi, planlægning af pædagogiske aktiviteter og tiltag m.v. Stuens kompetence er indkøb for det udlagte stuebudget, beslutning af arbejdsmetoder for børnene på stuen. På stuemøderne deltager stuens personale - derudover kan støttepædagoger, fysioterapeuter, talepædagog, stedfortræder og forstander deltage efter behov. Dagsorden kan være: - opfølgning fra sidste møde - aktuelle problemstillinger vedrørende børnene. - gennemgang af mål for børnene. Hvad vil vi opnå med følgende mål? Hvordan vil vi nå målet? Ligeledes prioritering af mål/ metode for det enkelte barn. - trivsel på stuen. - kort snak om punkter til dagsordenen til personalemøderne. Forberedelse af eventuel relevant viden om børnene til formidling til det øvrige personale. - indkøb, fremstilling af materialer m.m. - koordinering af ferie- og afspadseringsønsker. Personalemøder. Fælles personalemøder afholdes 4 gange årligt. Her deltager alle ansatte i børnehaven. Personalemøder for det pædagogiske personale afholdes 1 onsdag om om måneden fra Her deltager det pædagogiske personale, Stedfortræder, forstander og evt. talepædagog. Stedfortræder eller forstander er fast mødeleder og ordstyrer. Referent vælges på skift blandt personalet. Kompetence. 18

19 Personalemødet har kompetence til at beslutte: - budgetfordeling indenfor udmeldte konti. - prioriterede kurser indenfor den økonomiske ramme. - arbejdsmetoder og pædagogiske tiltag indenfor Roskilde Kommunes og forældrebestyrelsens målsætninger og pædagogiske principper. - indstilling til beslutninger til forældrebestyrelse vedrørende årsplan og pædagogiske tiltag, forslag til budgettet - indstilling til MED-mødet om økonomi og personaleforhold, som enten ønskes ændret eller tages op til drøftelse. Alle kan komme med punkter til dagsordenen ved at skrive punkter på sedlen på fælleskontoret eller ved at kontakte stedfortræder eller medarbejderrepræsentant. MED- møde. I MED-mødet deltager ledelse, tillids - og sikkerhedsrepræsentanter samt medarbejderrepræsentant samt repræsentant fra det tekniske personale ( pedel, servicemedarbejdere og køkkenassistent)og 1 repræsentant fra fysioterapeuter/ergoterapeut og sekretær. MED-mødet er et besluttende organ i forhold om økonomi og personaleforhold. MED-mødet kan altid kræve punkter til høring i personalegrupperne, da alle større ændringer skal høres i alle faggrupper, så alle medarbejdere får indflydelse på hverdagen. MED- mødet følger årets hjul i Roskilde Kommune med faste punkter på dagsordenen, såsom budgetforslag, driftsaftaler, årsberetning m.m. Udover de faste punkter har alle ret at komme med punkter til Medmødet. Tid til MEDarbejdet for MED-medlemmerne gives 1 time op til hvert MED-møde til at læse materiale og forberedelse af møderne. TAP-møde. TAP betyder Teknisk Personale(pedel, servicemedarbejdere og køkkenassistent)& Administrativt personale( sekretær). På mødet gennemgås orientering fra ledelse og de øvrige personalegrupper, budgetgennemgang, herunder budgetforslag til større indkøb, personaleforhold. Fys/ergo/møde På mødet deltager ledelse, fysioterapeuter og ergoterapeut med følgende punkter på dagsordenen: forbrug af hjælpemiddelkontoen, budgetforslag til det kommende år, nye tiltag og samarbejdsmodeller. Arbejdsgruppemøde. Arbejdsgruppen består af tillids-og/ eller sikkerhedsrepræsentanter og ledelse. Den vigtigste funktion er at varetage det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsgruppen er ikke et beslutningsorgan. Arbejdsgruppen er et fast ad-hoc- udvalg, som gennemarbejder politikker, retningslinjer, aktuelle problematikker. Der indarbejdes forslag til beslutning på 19

20 personalemøder og MED-møder, hvor det påkræves. Nytårskur. Nytårskur afholdes i januar måned, hvor alle medarbejdere fra Børnehaven har mulighed for at ønske hinanden et godt Nytår og takke for det gamle. Nytårskuren bruges også til at informere om fælles anliggender, budgetter og mål for det kommende år. Forældremøde. Vi afholder forældremøde 2 gange om året. I foråret afholdes mødet ud fra et aktuelt tema, som forældre eller personale har valgt. På mødet sidst på året vælges forældrerepræsentanter til forældre- bestyrelsen. Ledermøde. Ledermøder afholdes 1 gang om ugen, hvor ledelsen koordinerer og tilrettelægger børnehavens økonomi, pædagogik og almene problematikker i dagligdagen. Forstandermøde. Der afholdes 4-5 fælles forstandermøder om året, hvor hele forstandergruppen er samlet til fælles information og drøftelser fra social- og psykiatriforvaltningen i amtet efterfulgt af opdelte møder med forstanderne fra børne- og voksenområdet. Møderne omhandler forskellige akutte emner, aktuelle opgaver, temaer m.m. Forældrebestyrelsesmøde. Forældrebestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 6 gange om året, og hvert møde varer ca. 2-2½ time. Medarbejderrepræsentanten bliver valgt for 2 år ad gangen, samtidig vælges en suppleant, som tiltræder, hvis repræsentanten er fraværende i længere tid eller ikke er ansat mere. Forældrebestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter valgt af forældrene i Børnehaven. Forældrebestyrelsens kompetence er bl.a. at godkende årsplaner, budgetter, udarbejde pædagogiske principper og deltage i ansættelser af fast personale. På forældrebestyrelsesmøderne bliver medlemmerne informeret om dagligdagen og de generelle oplevelser i Børnehaven. Derved får de et godt og reelt overblik over hverdagen, hvilket gør dem bedre rustet at handle og beslutte i overensstemmelse med vores hverdag. Forstanderen er sekretær i forældrebestyrelsen og deltager derfor i bestyrelsesmøderne. Det er forstanderen, som sørger for dagsordenen og referater i samarbejde med bestyrelsesformanden. Institutionsrådsmøde. Der afholdes institutionsrådsmøde 1 gang om året, hvor 1 repræsentant 20

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden

Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden Navn:. Adresse:. Tlf.: I praktik perioden tilknyttet:.. Praktikperiode:. Praktikvejleder.: Idrætsbørnehaven Lærkereden er normeret til 80 børn

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Velkommen til Hedemarken & Hvidbjerg Børnehave Kære studerende! Vi håber, du må få en god og indholdsrig praktik hos os. En praktik som vil være lærerig, ikke bare

Læs mere

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien.

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som pædagog, lærer, mentor og vikar har

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

OMSORGSPLAN. Procedure

OMSORGSPLAN. Procedure OMSORGSPLAN et barn dør i institutionen et barn dør hjemme en søskende dør en forældre dør en bedsteforældre dør et andet familiemedlem dør en medarbejder dør en medarbejders barn dør en medarbejders mand/kone

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1

2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1 Specialbørnehaven 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Indholdsfortegnelse 1..MÅLSÆTNING... 1 2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1 2.2 ÅBNINGSTIDER... 1 2.2 Ferie... 1 2.3 PERSONALE... 2 2.4 LIDT OM PÆDAGOGIKKEN...

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Revideret juni 2011 Afkrydsningslister: * Alle instruktører finder ved sæsonstart afkrydsningslister i de hvide mapper i depotet. Det er vigtigt at

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst Vasebæk er en kommunal specialbørnehave med 19 børn i alderen 0-7 år. Børnene er fordelt i 3 grupper - Spurvene, Svalerne og Mejserne. Vores adresse er Gymnasievej 28, 4600 Køge. Tlf. nr. 56 65 76 46 Børnehaven/sekretær

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere