Introduktion til refleksionskort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til refleksionskort"

Transkript

1 Hospitaler Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage brugerne? Patienters og pårørendes viden om sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb er vigtig i forhold til planlægning af og beslutning om den rette behandling og pleje. Når man inddrager brugernes viden, skaber man højere kvalitet og øger patientsikkerheden, fordi den behandling, der til bydes, er tilpasset den enkeltes præferencer, ressourcer og behov. Selvom flere hospitaler allerede arbejder med brugerinddragelse, er der mange, der gerne vil blive bedre til det og udvikle, kvalificere og implementere flere brugerinddragende initiativer. Refleksionskortene er udarbejdet som en hjælp til at kvalificere arbejdet. Formål med refleksionskortene Formålet med refleksionskortene er, at I får diskuteret begrebet brugerinddragelse, og i fællesskab får reflekteret over jeres brugerind dragende praksis. Med udgangspunkt i jeres egne erfaringer, viden om og holdninger til bruger inddragelse er det håbet, at refleksionerne giver jer nye erken delser, som kan udfordre og kvali ficere jeres nuværende praksis. Tre typer af inddragelse Inddragelse af brugere kan opdeles i tre forskellige typer: Individuel inddragelse handler om, at man systematisk inddrager den enkelte patients viden, præferencer og behov, så patienten har indflydelse på de beslutninger, der skal træffes. Pårørendeinddragelse handler om, at pårørende indgår som vidensressource i et patientforløb eller når den pårørende selv har brug for støtte i forhold til egne behov. Refleksionskortene er opdelt i tre farver, som tilsvarer de tre typer af inddragelse: Individuel inddragelse inddragelse af den enkelte patient i eget forløb Pårørendeinddragelse inddragelse af pårørende i patientens forløb og i eget forløb Organisatorisk inddragelse inddragelse af brugere i udvikling af sundhedsvæsenet Kortene, som handler om individuel- og pårørendeinddragelse, er primært tiltænkt medarbejdere i praksis, men spørgsmålene kan med fordel diskuteres sammen med ledere og kvalitets- og udviklingspersoner. Kortene, som omhandler organisatorisk inddragelse, retter sig primært mod ledere og kvalitets- og udviklingspersoner. Organisatorisk inddragelse handler om, at brugere patienter og pårørende bidrager aktivt til udvikling af sundhedsvæsenet for eksempel ved at komme med ideer til, hvordan man kan forbedre et patientforløb. ViBIS har udarbejdet kriterier for brugerinddragelse. Find dem her:

2 Sådan gør I 1 FORBEREDELSE Sæt jer i grupper gerne med to til fem personer i hver. Beslut, hvor lang tid I vil bruge. Det er altid en god idé at sætte en ramme for den tid, man har til rådighed. Læg kortene op i bunker svarende til de tre farver med farvesiden opad. 2 TRÆK ET KORT I skiftes til at trække et kort. Den, der trækker kortet, vælger selv hvilken farve. 3 START DIALOGEN Den, der har trukket spørgsmålet, svarer ud fra sin egen viden, erfaring og holdning. I kan eventuelt vælge at sætte tid på for eksempel to minutter. 4 DISKUTER Når den, der har trukket kortet, har svaret på spørgsmålet, stiller I andre uddybende spørgsmål eller kommer med kommentarer, som kan åbne op for andre perspektiver eller nye måder at anskue situationen på. Det vigtige er, at I får en fælles dialog. Eksempler på uddybende spørgsmål eller kommentarer: Sig noget mere om det Det er sjovt, at du ser det på den måde, jeg ser det sådan her Jeg har haft en lignende oplevelse, men der gjorde jeg sådan, at Gad vide, hvad der ville være sket, hvis 5 LÆRING Slut gerne hvert kort af med at svare på følgende: Hvad kan vi lære af det? Er der noget i vores praksis, vi med fordel kan gøre anderledes? Afhængigt af, hvor meget tid I har, kan I vælge at diskutere et enkelt spørgsmål, et enkelt tema eller dem alle. Det er dog vigtigt, at I giver jer god tid, så I kommer hele vejen rundt om hvert enkelt spørgsmål. Spørgsmålene er baseret på ViBIS kriterier for brugerinddragelse, og er udarbejdet og testet i samarbejde med Københavns Kommune.

3 Individuel inddragelse Spørgsmål 1 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

4 Tænk på en situation, hvor du selv havde kontakt med sundhedsvæsenet som patient. Hvordan følte du dig inddraget? Hvad betød det for dig, at du følte dig inddraget/ikke inddraget? 1

5 Individuel inddragelse Spørgsmål 2 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

6 Tag udgangspunkt i en konkret patient. Hvornår har du sidst inddraget patienten? Hvad inddrog du patienten i? Hvordan gjorde du? 2

7 Individuel inddragelse Spørgsmål 3 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

8 Tag udgangspunkt i din afdeling. Hvad er den generelle holdning hos jer i forhold til at inddrage patienterne i deres eget forløb? Hvor ser du de største barrierer i forhold til systematisk at inddrage patienter i deres eget forløb? 3

9 Individuel inddragelse Spørgsmål 4 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

10 Tag udgangspunkt i den indledende samtale med en patient. Hvordan afdækker du patientens erfaring med sin sygdom, tilstand og livssituation? Hvordan afdækker du, hvilken viden patienten har om sin situation, og hvilken viden patienten har brug for? Hvordan afdækker du patientens præferencer, behov og ønsker? 4

11 Individuel inddragelse Spørgsmål 5 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

12 Tag udgangspunkt i de patienter, I har i din afdeling. Hvilke patienter synes du er nemmest at inddrage? Hvad gør, at de er nemme at inddrage? Hvad betyder det for patienterne, at de bliver inddraget? 5

13 Individuel inddragelse Spørgsmål 6 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

14 Tag udgangspunkt i de patienter, I har i din afdeling. Hvilke patienter synes du er svære at inddrage? Hvad gør du, eller hvad kan du gøre, for at inddrage dem? Hvad betyder det for patienterne, hvis de ikke bliver inddraget? 6

15 Individuel inddragelse Spørgsmål 7 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

16 Tag udgangspunkt i en patient, der skal udskrives og gå til genoptræning i kommunen. Hvordan sikrer du dig, at patientens viden om og erfaring med sin sygdom, tilstand og livssituation bliver videregivet til kommunen? Hvordan sikrer du dig, at patientens præferencer, behov og ønsker bliver videregivet til kommunen? 7

17 Individuel inddragelse Spørgsmål 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

18 Tag udgangspunkt i de seneste tre måneder. Har du eksempler, hvor det, at du inddrog patienten, gav dig oplysninger, som overraskede dig? Hvilken ny viden fik du om patienten? Hvordan anvendte du den viden? 8

19 Individuel inddragelse Spørgsmål 9 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

20 Tag udgangspunkt i din hverdag. Hvornår og hvordan afstemmer du med patienten, om de opgaver, du udfører, stadigvæk er relevante og om patientens præferencer, behov og ønsker har ændret sig? Er der situationer eller forløb, hvor det er særligt udfordrende? 9

21 Individuel inddragelse Spørgsmål 10 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

22 Tænk over, hvordan du inddrager dine patienter i hverdagen. Du kan tage udgangspunkt i en situation, der lykkedes særligt godt. Hvad kan andre lære af dig i forhold til at inddrage patienter? Hvem af dine kolleger kan du lære noget af i forhold til at inddrage patienter og hvad kan du lære? 10

23 Individuel inddragelse Spørgsmål 11 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

24 Tænk på sidste gang du fik en ny kollega. Hvordan bliver nye medarbejdere introduceret til eller oplært i, hvordan I inddrager patienterne hos jer? Er der noget, I kunne gøre bedre? 11

25 Individuel inddragelse Spørgsmål 12 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

26 Tag udgangspunkt i din hverdag. Nævn tre ting, der kunne gøre, at du og dine kolleger blev endnu bedre til at inddrage patienterne. 12

27 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 1 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

28 Tænk på en situation, hvor du selv har været pårørende til en patient. Hvordan følte du dig inddraget som pårørende? Hvad betød det for patienten, at du blev inddraget som pårørende? Hvad betød det for dig som pårørende, at du blev inddraget/ikke inddraget? 1

29 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 2 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

30 Pårørende kan for eksempel være en ægtefælle, forældre, børn eller andre personer, der er vigtige for patienten. Hvordan finder du ud af, hvem der er patientens nærmeste pårørende? Er der situationer, hvor det er særligt udfordrende? 2

31 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 3 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

32 Tænk på en konkret situation, hvor den pårørende har haft vigtig viden om patienten. Hvad kan pårørende byde ind med af vigtig viden om patienten? 3

33 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 4 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

34 Når pårørende skal inddrages i pleje, træning eller andre opgaver, så er det vigtigt at finde ud af, i hvilken grad patienten ønsker sine pårørende inddraget. Hvordan afstemmer du med patienten, hvad de pårørende må inddrages i for eksempel i forhold til viden, beslutninger, pleje og træning? Er der situationer, hvor det er særligt udfordrende? 4

35 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 5 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

36 Når pårørende skal inddrages i pleje, træning eller andre opgaver, er det vigtigt at afstemme, hvilke opgaver den pårørende ønsker at være involveret i eller selvstændigt varetage. Hvordan afstemmer du med pårørende, hvilke opgaver de ønsker at være involveret i for eksempel i forhold til pleje, træning eller andre opgaver og i hvilket omfang? Er der situationer, hvor det er særligt udfordrende? 5

37 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 6 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

38 Tænk på en situation, hvor børn eller unge var nærmeste pårørende. Hvordan inddrog du dem i forløbet? Oplever du særlige udfordringer i forhold til at inddrage børn og unge som nærmeste pårørende? 6

39 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 7 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

40 Tænk over nogle situationer, hvor du har inddraget en pårørende. Har du eksempler, hvor det, at du inddrog en pårørende, gav dig oplysninger, som overraskede dig? Hvilken ny viden fik du om patienten? Hvordan anvendte du den viden? 7

41 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

42 Tag udgangspunkt i din hverdag. Hvilke pårørende har du nemmest ved at inddrage? Hvad gør dem nemme at inddrage? 8

43 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 9 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

44 Tag udgangspunkt i din afdeling. Hvilke pårørende har du nemmest ved at inddrage? Hvad gør dem nemme at inddrage? 9

45 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 10 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

46 Tænk over, hvordan du inddrager pårørende i hverdagen. Du kan for eksempel tage udgangspunkt i en situation, der lykkedes særligt godt. Hvad kan andre lære af dig i forhold til at inddrage pårørende? Hvem af dine kolleger kan du lære noget af i forhold til at inddrage pårørende og hvad kan du lære? 10

47 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 11 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

48 Tag udgangspunkt i din hverdag. Hvad kunne du tænke dig at vide mere om eller blive dygtigere til, hvis du skulle blive bedre til at inddrage pårørende? 11

49 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 12 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

50 Tag udgangspunkt i din hverdag. Nævn tre ting, der kunne gøre, at du og dine kolleger blev endnu bedre til at inddrage pårørende. 12

51 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 1 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

52 Patienter og pårørende kan med fordel inddrages i udvikling af sundhedsvæsenet. For eksempel kan de komme med ideer til forbedringer af et patientforløb. Hvad kan patienter og pårørende generelt bidrage med af viden og erfaring i udvikling af patientforløb og andre udviklingstiltag, som fagprofessionelle ikke kan bidrage med? 1

53 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 2 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

54 Tænk på de nogle af de udviklingstiltag og forbedringer, I har iværksat inden for det seneste år Hvor placerer du din afdeling på nedenstående skala? = Vi inddrager aldrig patienter og pårørende i udvikling af praksis 10 = Vi inddrager altid patienter og pårørende i udvikling af praksis 2

55 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 3 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

56 Tag udgangspunkt i nogle af de udviklingstiltag og udviklingsprojekter, I har iværksat i løbet af det seneste år. Hvilke af disse udviklingstiltag eller udviklingsprojekter inddrog I patienter eller pårørende i? Hvordan inddrog I patienter eller pårørende? 3

57 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 4 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

58 Tænk på en situation, hvor patienter og pårørende er kommet med input til udviklingstiltag for eksempel via et brugerråd, et interview eller en workshop. Hvilken forskel gjorde det, at de var inddraget? Hvad var årsagen til, at inddragelsen gjorde en forskel? 4

59 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 5 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

60 Tag udgangspunkt i din egen afdeling. Hvad er den generelle holdning hos jer i forhold til at inddrage patienter og pårørende i udviklingstiltag, som for eksempel at invitere dem med i en projektgruppe, til en workshop eller andet? Hvor ser du de største barrierer i forhold til systematisk at inddrage patienter og pårørende i udviklingstiltag? 5

61 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 6 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

62 Læring af det, der har været svært. Har du eksempler på udviklingstiltag eller forbedringer i praksis, hvor inddragelse af patienter og pårørende ikke gjorde den store forskel? Hvad var årsagen til, at det ikke lykkedes? 6

63 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 7 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

64 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvad kunne I tænke jer patienternes eller de pårørendes input på? 7

65 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

66 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvilke patienter og pårørende vil I gerne inddrage? Overvej for eksempel alder, køn, social status, erfaring med sygdom eller rehabilitering. Overvej for eksempel sprog eller psykiske-, mentale- og fysiske udfordringer. 8

67 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 9 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

68 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvordan vil I rekruttere de patienter eller pårørende, I har brug for? Hvor og hvordan vil I annoncere efter dem? Hvor og hvordan vil I udpege de rette patienter og pårørende? 9

69 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 10 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

70 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvilke metoder kunne I gøre brug af i forhold til at inddrage patienter og pårørende? For eksempel brugerråd, brugerpanel, spørgeskemaundersøgelse, interview, gruppeinterview, feed-backmøde eller deltagelse i workshop. 10

71 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 11 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

72 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvilke patient- eller pårørendegrupper vil have svært ved at blive inddraget? Hvordan kunne I eventuelt indhente disse gruppers perspektiv? 11

73 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 12 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

74 Tænk på nogle af de udviklingstiltag eller forbedringer af praksis, der har været hos jer inden for det seneste år. Hvor placerer du din afdeling på nedenstående skala? = Vi inddrager aldrig patienter og pårørende i udvikling af praksis 10 = Vi inddrager altid patienter og pårørende i udvikling af praksis 12

75 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 13 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

76 Når man skal inddrage patienter og pårørende i udvikling af sundhedsvæsenet kræver det, at rammerne er i orden for eksempel vilje, ledelse, holdning, viden om og ressourcer. Hvilke barrierer eller udfordringer ser du i forhold til systematisk at inddrage patienter og pårørende i udviklingstiltag? 13

77 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 14 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

78 Når man skal inddrage patienter og pårørende i udvikling af sundhedsvæsenet kræver det, at rammerne er i orden for eksempel vilje, ledelse, holdning, viden om og ressourcer. Hvad skal der til, for at du og dine kolleger i højere grad systematisk inddrager patienter og pårørende i udviklingstiltag? 14

79 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 15 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

80 Tænk et år frem. Hvor placerer du din afdeling på nedenstående skala? = Vi inddrager aldrig patienter og pårørende i udvikling af praksis 10 = Vi inddrager altid patienter og pårørende i udvikling af praksis 15

Introduktion til refleksionskort

Introduktion til refleksionskort Kommuner Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage borgerne? Borgerens viden om egen sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb er vigtig

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis.

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Workshopkatalog, efterår 2017 Vil du være Inddragelsespilot? Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Alle workshops

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis.

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Workshopkatalog forår 2017 Inddragelsespiloter Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis. ViBIS udbyder en række workshops

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Brugerinvolvering set fra mennesker med diabetes perspektiv. Kristian Johnsen Faglig direktør Diabetesforeningen

Brugerinvolvering set fra mennesker med diabetes perspektiv. Kristian Johnsen Faglig direktør Diabetesforeningen Brugerinvolvering set fra mennesker med diabetes perspektiv Kristian Johnsen Faglig direktør Diabetesforeningen Agenda 1. Brugerinddragelse er i Diabetesforeningens DNA 2. Definitioner og erfaringer med

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis

Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis DSR Fagdag 10. September 2015 Birgitte Ljunggreen Rasmussen, afd. sypl Annemette Lundmark Jensen, UKK Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende

Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende WORKSHOPKATALOG EFTERÅR 2018 Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle, som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Leder af Kompetencecenter for Recovery og Rehabilitering Lone Petersen 1 Vores

Læs mere

Oplægsholder: Randi Bligaard Madsen, Udviklingskoordinator, cand.cur. Staben, Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Oplægsholder: Randi Bligaard Madsen, Udviklingskoordinator, cand.cur. Staben, Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest Oplægsholder: Randi Bligaard Madsen, Udviklingskoordinator, cand.cur. Staben, Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest Program Præsentation Patient- og pårørende inddragelse forskellige perspektiver Ulighed

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Projektleder Line Hjøllund Pedersen -

Projektleder Line Hjøllund Pedersen - Projektleder Line Hjøllund Pedersen - lip@vibis.dk INDHOLD Hvorfor brugerinddragelse Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling Udfordringer og løsninger National kortlægning Patient-

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet Satspuljeopslag: Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet Ansøgningsfrist den 23. april 2019 kl. 12.00 22. februar 2019 Som led i satspuljeaftalen på

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker OPLÆGGET Kort om ViBIS Hvad er brugerinddragelse Hvorfor brugerinddragelse Læger og sygeplejerskers forståelser og oplevelser Det Brugerinddragende Hospital

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

MØD AARHUS UNIVERSITET

MØD AARHUS UNIVERSITET Hvad kan vi lære af pagengnvolvering i sundhedsvæsenet? v. professor & forskningsleder Kirsten Lomborg, ph.d., cand.cur., sygeplejerske MØD FORSKNINGSPROGRAMMET PATIENTINVOLVERING Ledelse Klinik Uddannelse

Læs mere

Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker. Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder

Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker. Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder 99% af danske sygeplejersker mener at det er vigtigt at inddrage patienter i pleje

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter med i mødefora Opsamling med gode råd Indhold Introduktion... 1 Hvad er en patient- og pårørenderepræsentant?... 2 Kompetencer for medlemmer af

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse

Organisatorisk brugerinddragelse Organisatorisk brugerinddragelse Gå hjem-møde i Den 14. juni 2016 Specialkonsulent Karen Skjødt Hansen E-mail: karen.s.hansen@regionh.dk Telefon: 3864 9959 1 Individuel brugerinddragelse Fokus på inddragelse

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Udviklingshospital Bornholm

Udviklingshospital Bornholm Udviklingshospital Bornholm Udviklingshospital Bornholm Præsentation for CHI Marts 2017 1 Program Hvordan styrer vi efter det, der giver værdi for patienten? Hvordan har vi designet brugerinddragelses

Læs mere

Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0.

Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0. Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0. Dorte From, faglig konsulent. Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed Omdrejningspunktet

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen UCL - Vejle december 2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 4 22,2% Nogen svar 3 16,7% Gennemført 11 61,1% Frafaldet 0 0,0% I alt 18

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?)

VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?) VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?) ALEXANDRA BRANDT RYBORG JØNSSON ANTROPOLOG, PHD STUDERENDE PROJEKTLEDER & KONSULENT I VIBIS ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Kommissorium for Patientinddragelse i Medicinsk afdeling

Kommissorium for Patientinddragelse i Medicinsk afdeling Kommissorium for Patientinddragelse i Medicinsk afdeling Kommissorium for patientinddragelse i Medicinsk afdeling Baggrund Patientinddragelse er et nøglebegreb, når der tales om evidensbaseret praksis

Læs mere

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Maglevænget 2 2750 Ballerup Dato: 26.11.2013 Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Øvelsesvejledning november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst?

Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst? www.eva.dk Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst? Foreløbige evalueringsresultater Dagsorden Om evalueringen Hvornår fungerer den kollektive vejledning godt? Vejlederrollen: Fra underviser til

Læs mere

Formålet med metoden er, at deltagerne lærer af egen praksis samtidig med, at de kvalificerer egen praksis.

Formålet med metoden er, at deltagerne lærer af egen praksis samtidig med, at de kvalificerer egen praksis. Aktionslæring Aktionslæring er en analytisk reflekteret social læringsproces. Deltagerne lærer af praksis, i praksis ved skiftevis at zoome ind på og distancere fra egen praksis. Metoden består af fem

Læs mere

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Baggrund for det nationale PRO-arbejde Aftalt i ØA for

Læs mere

Temadag den Sundhedsudfordringer Sygdomssammenhænge i praksis.

Temadag den Sundhedsudfordringer Sygdomssammenhænge i praksis. Temadag den 08.12.16 Sundhedsudfordringer Sygdomssammenhænge i praksis 1 Udfordringer i sundhedsvæsenet Lavt fødselstal og flere ældre borgere Flere multisyge borgere Sikre at ældre forbliver raske og

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

Disposition for workshop lokale B 102

Disposition for workshop lokale B 102 Klinisk lederskab INGER BACH HENRIKSEN, UDDANNELSESANSVARLIG; HOSPITALSENHEDEN VEST, REGION MIDTJYLLAND PERNILLE SKOVBY, UNDERVISER; VIA SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Disposition for workshop lokale B 102 Hvad

Læs mere

Kl : Hvad får vi øje på, når vi kigger på de komplicerede forløb på tværs af sektorer med patienter og pårørendes øjne?

Kl : Hvad får vi øje på, når vi kigger på de komplicerede forløb på tværs af sektorer med patienter og pårørendes øjne? SAMMENHÆNG FRA PATIENTENS PERSPEKTIV Program: Kl. 13.00-13.05: Præsentation af workshop v/ DSKS bestyrelse Kl. 13.05-13.35: Hvad får vi øje på, når vi kigger på de komplicerede forløb på tværs af sektorer

Læs mere

Systematisk brugerinddragelse - hvad er det?

Systematisk brugerinddragelse - hvad er det? Systematisk brugerinddragelse - hvad er det? Gå hjem-møde i Den 7. september 2016 Evalueringskonsulent Christine Lærke Witzke E-mail: christine.laerke.witzke@regionh.dk 1 Hvad er brugerinddragelse? Individuel

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Det brugerinddragende hospital Erfaringer fra Kræftafdelingen, Aarhus

Det brugerinddragende hospital Erfaringer fra Kræftafdelingen, Aarhus Det brugerinddragende hospital Erfaringer fra Kræftafdelingen, Aarhus Vejle symposium 3.12.2015 Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Den uhelbredeligt syge kræft

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Samtalehjulet et værktøj til personcentreret samtale om livet med demens

Samtalehjulet et værktøj til personcentreret samtale om livet med demens Samtalehjulet et værktøj til personcentreret samtale om livet med demens Undervisere: Karin Juul Viuff, leder af Videnscenter for Demens, Esbjerg Kommune Jette Kallehauge, uddannelseskonsulent, Nationalt

Læs mere

STILLINGSBESKRIVELSE BASISSYGEPLEJERSKE I FINSENCENTRET (ONK)

STILLINGSBESKRIVELSE BASISSYGEPLEJERSKE I FINSENCENTRET (ONK) STILLINGSBESKRIVELSE BASISSYGEPLEJERSKE I FINSENCENTRET (ONK) Navn CPR.nr. Klinik - afsnit Stilling Dato for ansættelse Nærmeste leder Afholdes 3-månederssamtale? Nej Ja dato: Har medarbejderen særlige

Læs mere

Vælg selv med held - beslutningsstøtte til korsbåndsskadede patienter. Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Vælg selv med held - beslutningsstøtte til korsbåndsskadede patienter. Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Vælg selv med held - beslutningsstøtte til korsbåndsskadede patienter Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Korsbåndsskade patienter Karakteriseret ved En skade pådraget

Læs mere

Manual for fælles beslutningstagning

Manual for fælles beslutningstagning Manual for fælles beslutningstagning Denne manual er til dig, som skal samarbejde med patienten om fælles beslutningstagning i behandlingsforløbet. Formålet er at understøtte dig som sundhedsprofessionel

Læs mere

SUNDHED. - sammen gør vi dig bedre

SUNDHED. - sammen gør vi dig bedre SUNDHED - sammen gør vi dig bedre Michell Olesen Pårørende gennem 14 år til Dorthe (mor) kronisk nyresyg Sygeplejerske Cand. cur. speciale i brugerinddragelse 2 I dag Hvad er brugerinddragelse? Hvorfor

Læs mere

Beslutningsstøtteværktøjer inddragelse af patient og pårørende i beslutningstagning

Beslutningsstøtteværktøjer inddragelse af patient og pårørende i beslutningstagning Beslutningsstøtteværktøjer inddragelse af patient og pårørende i beslutningstagning Lange og komplekse neurorehabiliteringsforløb efter en rygmarvsskade Patienter med rygmarvsskader fra Østdanmark, Grønland

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2

Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2 Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2 Fakta om Psykiatrien Kort & godt Kvalitet & patientsikker hed 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 Fakta 100 Hvor

Læs mere

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Susanne Vestergaard, Projektleder, Herlev Hospital Morten Finnemann, Projektleder, Vestegnsprojektet Patientambassadører

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Indhold/Absalon Praktik- Studie aktivitet Refleksioner Mål for læringsudbytte Fra semesterplanen

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog De fleste af os kender den situation, hvor vi efter en samtale med lægen kommer i tanke om alt det, vi ikke fik

Læs mere

Caspershus. Strategiplan Bestyrelse og ledelse præsenterer de overordnede fokuspunkter, samt de strategiske mål i tilknytning hertil.

Caspershus. Strategiplan Bestyrelse og ledelse præsenterer de overordnede fokuspunkter, samt de strategiske mål i tilknytning hertil. Caspershus Strategiplan 2015-2018 Bestyrelse og ledelse præsenterer de overordnede fokuspunkter, samt de strategiske mål i tilknytning hertil. Fokuspunkter Uddannelse og udvikling. Vi tror, at vi i nogle

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Velkommen til en detaljeret beskrivelse af tværsektorielt kompetenceudviklingskursus i Geriatri

Velkommen til en detaljeret beskrivelse af tværsektorielt kompetenceudviklingskursus i Geriatri Velkommen til en detaljeret beskrivelse af tværsektorielt kompetenceudviklingskursus i Geriatri Dette informationsmateriale beskriver baggrunden for tværsektorielt kompetenceudvikling i geriatri, kursets

Læs mere

Formål med undervisningen

Formål med undervisningen Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 Gældende for de somatiske sygehuse i Region Syddanmark FORSLAG ENDNU IKKE GODKENDT Grafisk

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

KOMPLEKSITET I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE En analyse af sygeplejerskernes perspektiver på kompleksitet i sygeplejen. Sidsel Vinge projektchef

KOMPLEKSITET I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE En analyse af sygeplejerskernes perspektiver på kompleksitet i sygeplejen. Sidsel Vinge projektchef KOMPLEKSITET I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE En analyse af sygeplejerskernes perspektiver på i sygeplejen Sidsel Vinge projektchef Sygeplejersker har andet at lave end at læse rapporter! Se www.dsr.dk/kompeksitet:

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen. Nye begreber betydning og hvordan?

Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen. Nye begreber betydning og hvordan? Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen Nye begreber betydning og hvordan? At diskutere forståelse af klinisk lederskab i sygeplejefaglig kontekst og i uddannelsen At diskutere forståelse af klinisk

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Forebyggelsescenter Nørrebro Inddragelsespiloter - erfaringsbidrag,

Læs mere

Infektionsmonitorering i hjemmet

Infektionsmonitorering i hjemmet Telemedicinsk workshop Infektionsmonitorering i hjemmet Infektionssygdomme Sengeafdeling Overlæge Merete Storgaard 1. reservelæge Lars Skov Dalgaard Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Vibeke

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere