Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler."

Transkript

1 Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Med ikrafttræden den 26. januar 2013 er der også indført et kompensationssystem mellem danske klubber for træning og udvikling af mandlige spillere. Afgørende for, om der skal ydes kompensation for træning og udvikling efter de danske regler, er ikke, om der sker et klubskifte, men derimod om der indgås en spillerkontrakt omfattet af kompensationssystemets bestemmelser. Der kan således være pligt til at yde kompensation både i tilfælde, hvor spilleren skifter klub i forbindelse med kontraktindgåelsen og ved kontraktindgåelse med egne amatørspillere. I forhold til FIFA s regler er de danske regler om træningskompensation bl.a. forenklede ved, at der ikke skal beregnes forskellig kompensation for de enkelte år. Kompensationen udregnes i halvår med samme beløb for hvert halvår fra spillerens 12. år og indtil spillerkontrakten indgås. Indførelsen af kompensationssystemet sikrer danske klubber kompensation for træning og udvikling af spillere, når disse indgår en kontrakt, og bidrager dermed til en positiv sammenhæng og psykologisk vigtig kobling mellem amatør- og kontraktklubber i Danmark. Det danske kompensationssystem er betinget af, at der foreligger en samarbejdsaftale mellem Divisionsforeningen og DBU i overensstemmelse med forudsætningen i DBUs loves 13.8, jf Skulle denne forudsætning på et tidspunkt ikke længere være opfyldt, bortfalder kompensationssystemet. Administrationen af kompensationssystemet påhviler DBU. Spørgsmål og svar: 1. Skal den professionelle overbygning eller det selskab, som har fået overdraget tilladelsen til at drive kontraktfodbold, betale kompensation til amatør- /moderklubben, når overbygningen eller selskabet indgår en spillerkontrakt med amatør-/moderklubbens spillere? Ja, både amatørklubber i almindelighed og moderklubber, som har overdraget tilladelsen til at drive kontraktfodbold, er berettigede til kompensation. DBU udbetaler altid kompensationen til amatør-/ moderklubben. Hvis amatør- /moderklubben og kontraktklubben ønsker en særlig fordeling af kompensationsbeløbet, skal parterne aftale dette konkret og udtrykkeligt i deres samarbejdsaftale og selv foretage fordelingen internt imellem sig.

2 2. Hvad er den maksimale kompensation, der skal ydes? Hvis den samme superligaklub indgår både første og anden spillerkontrakt med en spiller, og begge spillerkontrakter opfylder betingelserne for kompensation, udgør den maksimale kompensation, der skal betales til spillerens tidligere klubber kr. Dette beløb fordeles således, at superligaklubben finansierer kr., mens DBU finansierer kr. 3. Kan en spillers 3. spillerkontrakt udløse kompensation? Nej, en spillers eventuelle 3. spillerkontrakt udløser ikke kompensation. 4. Skal der betales kompensation ved indgåelse af spillerens anden spillerkontrakt, hvis den første spillerkontrakt blev indgået inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fyldte 22 år, men den anden spillerkontrakt indgås efter udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år? Nej, i denne situation betales kun kompensation ved indgåelse af den første spillerkontrakt. Begrundelsen herfor er, at spilleren anses for færdigudviklet efter udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år. 5. Skal der altid betales kompensation ved indgåelse af spillerkontrakter inden udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år? Ja, det danske kompensationssystem indeholder ikke regler, hvorefter spilleren kan være færdigudviklet på et tidligere tidspunkt end udløbet af det kalenderår, hvori spilleren fylder 22 år, og der er ikke regler, der begrænser kompensationens størrelse til et mindre beløb end de i cirkulærets 4, fastsatte beløb. Kompensationen skal således altid beregnes og fordeles efter et fast beløb, alt afhængig af kontraktklubbens sportslige indplacering på underskriftstidspunktet. 6. Hvordan defineres underskriftstidspunktet? Underskriftstidspunktet skal forstås som den dato, hvor kontraktklubben og spilleren underskriver kontrakten. Hvis kontraktklubben og spilleren ikke underskriver kontrakten samme dag, skal underskriftstidspunktet forstås som den seneste dato, hvor begge parter har underskrevet kontrakten.

3 7. Har op- og nedrykning betydning for kompensationens størrelse? Kontraktklubben skal betale kompensation efter klubbens sportslige indplacering i Herre-DM, f.eks. som 1. divisionsklub, på underskriftstidspunktet. En senere op- eller nedrykning har altså ingen betydning for kompensationens størrelse. Den pågældende kontraktklubs sportslige indplacering følger i øvrigt turneringsåret, som løber fra og med 1. juli til og med 30. juni. Det vil sige, at selv om en klub i slutningen af maj eller begyndelsen af juni måned er rykket op eller ned, tæller den fremtidige sportslige indplacering først fra og med det nye turneringsår, som starter den 1. juli. 8. Skal der betales kompensation, hvis den første spillerkontrakt blev indgået før den 26. januar 2013, dvs. før ikrafttrædelse af de nye danske kompensationsregler, men den anden spillerkontrakt indgås efter dette tidspunkt? Der skal ikke betales kompensation ved indgåelse af den første spillerkontrakt, hvis denne blev indgået før den 26. januar Omvendt skal der betales kompensation, hvis den første spillerkontrakt blev indgået den 26. januar 2013 eller senere. Der skal ikke betales kompensation ved indgåelse af den anden spillerkontrakt, hvis denne indgås før den 1. januar Omvendt skal der betales kompensation, hvis den anden spillerkontrakt indgås den 1. januar 2014 eller senere, også i tilfælde hvor den første spillerkontrakt er indgået før den 26. januar For en ordens skyld præciseres det, at ikke skal betales kompensation ved indgåelse af den anden spillerkontrakt, hvis denne indgås i 2013, selv om den første spillerkontrakt blev indgået den 26. januar2013 eller senere. 9. Hvordan skal fristen på 3 måneder i 4.2 forstås? Fristen skal forstås som 3 fulde måneder, eksempelsvis fra og med den 28. februar til og med den 28. maj, fra og med den 31. marts til og med den 30. juni, eller fra og med den 31. august til og med den 30. november. Der skal således ikke betales kompensation, når en spiller indgår sin anden spillerkontrakt senere end 3 fulde måneder efter udløbet af den første spillerkontrakt. Fristen på 3 fulde måneder skal sikre, at der ikke spekuleres i omgåelse af pligten til at yde kompensation til spillerens tidligere danske

4 10. Hvordan foregår betalingen af kompensation i praksis? Når en kontraktklub indsender en spillerkontrakt omfattet af kompensationssystemets regler til godkendelse hos DBU, er kontraktklubben forpligtet til at medsende et af spilleren underskrevet spillerpas, der oplyser, hvornår og i hvilke klubber spilleren har spillet siden sit 12. år. Når DBU har modtaget spillerpasset og godkendt spillerkontrakten, fordeler DBU kompensationen mellem de berettigede klubber, ud fra oplysningerne i spillerpasset. Herefter sender DBU en faktura til kontraktklubben på den del af kompensationsbeløbet, som kontraktklubben er forpligtet til at betale. 11. Hvordan udfyldes spillerpasset? Spillerpasset skal udfyldes og printes på Kontraktklubben er forpligtet til at gøre, hvad der med rimelighed kan kræves for, at spillerpasset indeholder de nødvendige og korrekte oplysninger. Kontraktklubben kan indhente oplysninger om spillerens tidsmæssige tilknytning til tidligere klubber ved oplysninger fra f.eks. spilleren selv, dennes familie, KlubOffice eller de(n) tidligere klub(ber). Spillerpasset skal indeholde: - Navn og adresse på spillerens tidligere klubber siden spillerens 12. år; - Datoer for ind- og udmeldelse af tidligere klubber siden spillerens 12. år; - Antal halvår spilleren har spillet i de tidligere klubber (se eventuelt eksempler på beregning af halvår nedenfor, særligt i eksempel 7. og 8.); - Spillerens status (amatør eller professionel) i den periode spilleren spillede i de tidligere klubber siden spillerens 12. år; - Spillerens underskrift på, at oplysningerne i spillerpasset er et resultat af kontraktklubbens rimelige undersøgelser af spillerens tidsmæssige tilknytning til spillerens tidligere klubber siden spilerens 12. år; - Eventuelle særlige bemærkninger. Hvis kontraktklubben efter rimelige undersøgelser ikke kan fremskaffe de nødvendige oplysninger, skal spillerpasset udfyldes med ukendt for perioder med uidentificerede klubtilhørsforhold. Dog skal kontraktklubben som minimum altid påføre oplysninger om spillerens seneste klub, herunder klubbens navn og adresse og perioden, spilleren spillede i denne klub. Spilleren skal underskrive spillerpasset og dermed verificere, at oplysningerne i spillerpasset efter spillerens opfattelse er korrekte. 12. Gælder reglerne både i forhold til mandlige og kvindelige spillere? Nej, reglerne gælder kun i forhold til mandlige spillere.

5 13. Kan der laves andre kompensationsordninger mellem danske klubber end angivet i cirkulæret? Ja, kompensationsreglerne i cirkulæret er blot minimumsregler, og det står klubberne frit for at lave andre kompensationsaftaler. DBU er imidlertid ikke involveret i administrationen af eventuelle andre kompensationsordninger.

6 Eksempler på udregning af kompensation efter cirkulærets regler: 1. Hvis spillerkontrakten indgås med en superligaklub, når spilleren fylder 15 år, fordeles kompensationen for 6 halvår med kr. pr. halvår til spillerens tidligere 2. Hvis spillerkontrakten indgås med en klub i 1. division, når spilleren fylder 15 år, fordeles kompensationen for 6 halvår med kr. pr. halvår til spillerens tidligere 3. Hvis spillerkontrakten indgås med en klub i 2. division, når spilleren fylder 15 år, fordeles kompensationen for 6 halvår med 666 kr. pr. halvår til spillerens tidligere 4. Hvis spillerkontrakten indgås med en superligaklub, når spilleren fylder 20 år, fordeles kompensationen for 16 halvår med kr. pr. halvår til spillerens tidligere 5. Hvis spillerkontrakten indgås med en klub i 1. division, når spilleren fylder 20 år, fordeles kompensationen for 16 halvår med 625 kr. pr. halvår til spillerens tidligere 6. Hvis spillerkontrakten indgås med en klub i 2. division, når spilleren fylder 20 år, fordeles kompensationen for 16 halvår med 250 kr. pr. halvår til spillerens tidligere 7. Hvis spillerkontrakten indgås med en superligaklub den 2. marts 2013 og spilleren er født den 1. januar 1998, dvs. at kontrakten indgås dagen efter spilleren er 15 år og 3 fulde måneder, fordeles kompensationen for 7 halvår med kr. pr. halvår til spillerens tidligere Dette skyldes, at der rundes op eller ned til nærmeste halvår og at skillelinjen i dette eksempel går ved 3 fulde måneder. Hvis spillerkontrakten derimod indgås den 1. marts 2013, skal kompensationen fordeles for 6 halvår, som i eksempel Hvis spillerkontrakten indgås med en superligaklub, den 2. oktober 2013 og spilleren er født den 1. januar 1998, dvs. at kontrakten indgås dagen efter spilleren er 15 år og 9 fulde måneder, fordeles kompensationen for 8 halvår med kr. pr. halvår til spillerens tidligere Dette skyldes, at der rundes op eller ned til nærmeste halvår og at skillelinjen i dette eksempel går ved 9 fulde måneder. Hvis spillerkontrakten derimod indgås den 1. oktober 2013, skal kompensationen fordeles for 7 halvår, som i eksempel 7.

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Aftale om ophør af spillerkontrakt

Aftale om ophør af spillerkontrakt Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere