Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16."

Transkript

1 Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen mellem Operaen og Skuespilhuset i København,i forbindelse med bygningen af Københavnertunnelen fra Lyngbyvej E47/E55 Nord til Nordhavnen og videre under havnen til Sjællandsbroen E47/E55 syd og E20 til Malmø. I og over City Terminalen foreslås følgende aktiver: 1. Metrostation Operaen i forbindelse med den nye Cityring 2. Busterminal til 300 busser med niveaufri adgang til Metro, Opera og Skuespilhus ad rullende fortove. 3. Parkering til 4600 personbiler med direkte niveaufri adgang til metro ad rullende trapper, rullende fortove samt elevatorer. 4. Bilservice, vask m.m. 5. Biludlejning af alm. Biler samt EL-City biler 6. Cykelparkering til minimum 3000 cykler inklusive cykelforretninger og udlejning af cykler/el-cykler 7. Undersøisk cykelsti med cykelelevatorer mellem Sankt Annæ Plads og Holmen 8. Undersøisk rullende fortove mellem Sankt Annæ Plads/Amaliehaven og Operaen/Holmen 9. Café område med glastag. 10. Turist information, Billetcenter, Center og anløb for Kanalbåde. (gadeniveau) 11. Butikker med fødevarer, turistartikler m.m. (gadeniveau) 12. Børneaktiviterer, legeplads samt børnepasning.(gadeniveau) Hvor kommer kunderne fra: Holmen, Frederiksstaden og Nyhavn, Busterminal og parkering, Nordhavnen, Refshaleøen og Forlandet med Express Pendul Tunnel Bus, som tænkes at køre i tunnelen mellem Svanemølle Station og City Terminal (ca. 16 min.) og retur, døgnet rundt ( hvert 5 minut i myldretiderne ), med stoppesteder ved op- og/nedkørslerne i Nordhavnen, 3 Stoppesteder i Nordhavn Nord ( 350/700/1150 m fra op/nedkørsel ), Refshaleøen (Centrum, Nord) samt Forlandet. Passagerer pr. døgn Max 350 m s gang til CityMetro Operaen ( 2015) ( 2020 ) 1. Svanemølle Station ( S-Tog ), Beboelse på ydre Østerbro Nordhavnen, Syd, Beboelse, ca m2 (2015) Nordhavnen, Syd, Kontorer, ca m2 (2015) Nordhavnen, Nord, Beboelse, ca m2 ( 2020 ) Nordhavnen, Nord, Kontorer, ca m2 ( 2020 ) Nordhavnen, Krydstogtskibe Refshaleøen, Beboelse, ca m2 ( 2020 ) Refshaleøen, Kontorer, ca m2 ( 2020 ) Forlandet, Beboelse, ca m2 ( 2020 ) Forlandet, Kontorer, ca m2 ( 2020 ) Holmen, Frederiksstaden og Nyhavn, Beboelse og Kontorer (2015) Holmen, Operaen, (ansatte, publikum), Uddannelsesinstitutioner City siden, Skuespilhuset, (ansatte, publikum), Hoteller, Turister Busterminal (300 busser) og P-Pladser (50% belægning) I alt Foreningen må stærkt anbefale at flytte den tænkte Metrostation Marmorkirken til Trafikknudepunktet Københavns City Terminal med navnet Operaen Forudsætningerne for udregningerne, som er meget konservativt beregnet, kan ses på side 2 1

2 Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Detaljer: Forudsætninger: Statistisk Kontor, København (Mail af d.5 august 2005 PS! Kun bopæl/arbejdsstæder pr samt bopæl pr ) Kastellet, Marmorkirken og Operaen Der regnes i nye lejlighedsbyggerier med 100 m2 og 2 beboere pr. lejlighed. Der regnes i nye kontorbyggerier med 25 m2 pr.arbejdsplads. Der regnes kun med at ½ af personerne tager bus/tog/metro I Nordhavn ( Syd og Nord ) regnes med at ½ af personerne tager med S-tog Forlandet ( regnes med ½ af personerne tager bus/cykel til Amager) Der regnes kun med ½ belægning på busholdepladser og parkeringspladser i City Terminalen. Der regnes med gå afstand på 350 m fra af/på - stigning på City Terminal Bus samt påstigning i Elevator/rulletrapper til de rullende fortove i Terminalen. Rullende fortove kører ca. 350 m på 1½ minut. Antal påstigende passagerer pr. hverdagsdøgn: (2015) (2020) 1. Svanemølle Station ( S-Tog ) samt beboere på ydre Østerbro ( beboere pr.april 2005) Groft estimeret Nordhavnen: ( I henhold til Notat af 2 februar 2005 fra Trafikministeriet, Finansministeriet, Hovedstadens Udviklingsrråd, Københavns Havn A/S og Københavns Kommune) Nordhavn syd (ca m2 beboelse) ca. færdig år Nordhavn syd (ca m2 kontorer) ca. færdig år Nordhavn Nord (ca m2 beboelse) ca. færdig år Nordhavn Nord (ca m2 kontorer) ca. færdig år Nordhavn ( ca. 200 Krydstogtskibe pr. sommer á 1000 passagerer) ½ af året Groft estimeret Refshaleøen: ( d.d. findes ingen lokalplan på området) ( m2 beboelse) ca. færdig år ( m2 kontorer ) ca. færdig år Forlandet: ( d.d. findes ingen lokalplan på området) ( m2 beboelse ) ca. færdig år ( m2 kontorer ) ca. færdig år Holmen samt Frederiksstaden og Nyhavn: Kontorer, Bl.a. Søværnet ( Nyholm Arsenaløen 350 ) Beboere Arkitektskolen, Teaterskolen samt Filmskolen Operaen ( 600 ansatte samt 1500 publikummer ) 3 mdr. ¼ år Skuespilhus ( 200 ansatte samt 1000 publikummer)-3 mdr. ¼ år Turister Groft estimeret Hoteller ( Admiral Hotel, Sophie Amalie Hotel og Neptun Hotel ) ca Københavns City Terminal: Personbilparkering ( 4600 p-pladser ) (50% belægning) x ½ x 2 ) Busparkering ( 300 busser á 28 personer) (50% belægning x ½ x 2 ) Antal påstigende passagerer pr. hverdagsdøgn I alt ( Under forudsætning af at Cityringen er færdig) Antal påstigende passagerer pr. hverdagsdøgn: Marmorkirken Transport- og Energiministeriet Udredning om Cityringen af maj Kastellet s forslag til ny Cityring Station i Churchillparken Besøgende ca. pr. år. Frihedsmuseet, Kunstindustrimuseet, Sø- og Handelsretten, Østre Landsret Kastellet I alt

3 Københavnertunnelen og Københavns City Terminal, 16. juni 2006 Cityringens linieføringer: I henhold til Transport- og Energiministeriets udredning af maj 2005 side 8, er følgende lagt til grund for linieføringen: 1. at give nye områder i byen banebetjening. 2. at give gode korrespondancemuligheder mellem Cityringen og anden kollektiv trafik, med korte omstigningsveje for flest mulige passagerer. 3. at få et godt passagergrundlag i Cityringen. 4. at tage hensyn til byens pladser og bygninger. 5. at sikre en rimelig trafikafvikling i anlægsfasen. 6. at opnå en rimelig anlægsøkonomi. Marmorkirken overholder ingen af ovenstående punkter. Specielt graverende er hensynet til byens pladser og bygninger. Kastellet overholder alle ovenstående punkter. Med hensyn til punkt 3 ligger Kastellet (10.000) over v/landsarkivet (6.910), v/frederiksberg Allé (8.080), v/axel Møllers Have (8.120), v/stengade (8.700) samt på linie med Rådhuspladsen (9.940), og så er turisterne til Kastellet, Churchill Parken, Gefion Springvandet og Langelinie (Den Lille Havfrue) ikke regnet med. Operaen ( i år. 2015) og ( i år. 2020) overholder alle ovenstående punkter og ligger i passagergrundlag (pkt. 3) på højde med København H. (35.420) i år I år vil Operaen være den største Cityring Station med påstigende passagerer pr. hverdagsdøgn. Specielt henvises til punkt 1., hvor Express Pendul Tunnel Bus (erstatter metro i tunnelen) giver nye områder i byen ( Nordhavn Syd, m2), Nordhavn Nord ( m2), Refshaleøen ( m2) og Forlandet ( m2). Nye områder ( år. 2020) med beboere (bopæl) samt arbejdspladser (arbejdssted). Vedrørende punkt 2., henledes opmærksomheden på Københavns nye Busterminal med plads til 300 busholdepladser, som foreslås placeret i Københavns nye City Terminal under bunden af havnen mellem Operaen og Skuespilhuset. Hvis politikerne ønsker en fremtidssikret langsigtet bæredygtig løsning af fremkommeligheden i og omkring Københavns Centrum, Amager samt nye boligområder og arbejdssteder langs København s Havn, bør følgende være opfyldt: 1. Fuldt nedgravet 6 sporet tunnel fra Lyngbyvejen E47/E55 nord til Nordhavn sporet sænketunnel fra Nordhavn til Københavns City Terminal. 3. Københavns nye City Terminal med Busterminal til 300 busser, Pendler-P-kælder til personbiler samt cykelparkering til min cykler. 4. Direkte adgang til Cityring Metrostation Operaen i City Terminalen sporet sænketunnel fra Københavns City Terminal til Sjællandsbroen og motorvej E47/E55 syd samt E20 6. Op- og nedkørsler ved Svanemølle Station, Kalkbrænderihavnsgade, Nordhavn, Refshaleøen, City Terminal (Sjællandssiden & Amagersiden), Langebro (Amagersiden), Bernstorffsgade (Sjællandssiden), Islands Brygge (Amagersiden) 3

4 Københavnertunnelen og Københavns City Terminal, 16. juni 2006 Financiering: Københavns City Terminal tænkes finansieret ved Built Operate Transfer ( bygge operere tilbagegive) (OPP) Offentlig Privat Partnerskab over 40 år med statsgaranterede lån. Terminalen tænkes bygget og drevet af privat konsortium i samarbejde med Metroselskabet i 40 år, hvorefter den gives tilbage til Staten. Udgifter: Overslagspris ca. 2 Mia. kr. Københavnertunnelen tænkes finansieret ved Built Operate Transfer ( bygge operere tilbagegive) (OPP) Offentlig Privat Partnerskab over 40 år med statsgaranterede lån. Udgifter: Overslagspris ca. 15 Mia. kr. Afskrivning: 40 år á 375 Mil. kr. = 15 Mia. kr. Forrentning: Gennemsnitlig 2 1/4% (Statsgaranterede lån på 40 år) = ca. 169 Mil. halvårlig I alt pr. år = 713 Mil. kr. Operationelle omkostninger pr. år? Partikkel og Nox filtre pr. år. = ca. 17 mio. kr. Indtægterne: Omkostningerne til finansiering og bygning af Københavnertunnelen tænkes dækket af grundskatter, ejendomsværdiskatter og dækningsafgifter øremærket i 40 år fra ca etage/m2 (ca.½ Erhverv og ½ Boliger) i Nordhavn Syd, Nordhavn Nord, Refshaleøen, Forlandet samt Teglholmen. Årlige grundskyldsskatter, ejendomsværdiskatter og dækningsafgifter: Boliger: Grundskyldsskat: Boliger (grunde) á 100 m2 x ,- kr. ( Købspris ) x 3,4% = 121 Mil. kr. Ejendomsværdiskat: Boliger á 100 m2 x 2,5 Mil. kr. (Offentlig vurdering) x 1% = 254 Mil. kr. Erhverv: Grundskyldsskat: m2 x 3.195,- kr. ( Købspris ) x 3,4% Dækningsafgift: m2 x ,- kr. (Byggepris) grund x 1% ( x ,-) ( x 3.195,-) x 1% Teglholmen: etage/m2 Boliger á 100 m2 Grundskyldsskat: Boliger (grunde) á 100 m2 x ,- kr. (Købspris) x 3,4% Ejendomsværdiskat: Boliger á 100 m2 x 2,5 Mil. kr. (Offentlig vurdering) x 1% I alt pr. år = 110 Mil. kr. = 171 Mil. kr. = 24 Mil. kr. = 50 Mil. kr. = 730 Mil. kr. 4

5 Københavnertunnelen og Københavns City Terminal, 16. juni 2006 Grundlag for vurderinger: Salgspriser for bygge/etage/m2: I henhold til Ørestadsselskabets oplysninger (Marianne Sejerbo d ) er salgspriserne i Nordhavn Syd & Norhavn Nord pr. bygge/etage/meter for Erhverv 3.195,- kr. og for Bolig 3.500,- kr. Nordhavn Syd & Nord: Statens indtægter er efter ovennævnte dagspriser på kr. 4,686 Mia. kr. For salg af bygge/etage/m2 i Nordhavn Syd ( etage/m2 (½ erhverv og ½ bolig)), er i dagspriser (Ref. Ørestadsselskabet ) 639 Mil. kr Mil. kr. For salg af bygge/etage/m2 i Nordhavn Nord ( etage/m2 (½ erhverv og ½ bolig)), er i dagspriser (Ref. Ørestadsselskabet) 1.597,5 Mil. kr Mil. kr. Refshaleøen: Ejernes indtægter er I alt ca. 1,8 Mia. kr. For salg af bygge/etage/m2 på ( etage/m2 erhverv og etage/m2 Bolig), er i dagspriser (Ref. Ørestadsselskabet): 878,6 Mil. kr Mil. kr. Forlandet: Ejernes indtægter er I alt ca. 268 Mil. kr. For salg af bygge/etage/m2 på ( etage/m2 erhverv og etage/m2 Bolig, er i dagspriser (Ref. Ørestadsselskabet): 127,8 Mil. kr Mil. kr. Teglholmen: Statens (Havnens) indtægter er I alt ca. 70 Mil. kr. For salg af bygge/etage/m2 på ( etage/m2 boliger) á 3.500,- kr. Forudsætningerne for salget af bygge/etage/m2 i Nordhavn Syd, Nordhavn Nord, Refshaleøen, Forlandet og Teglholmen: Forudsætningen for at få ovennævnte priser er naturligvis at infrastrukturen er besluttet samt at byplaner og lokalplaner er vedtaget og at der er taget hensyn til: Veje (Københavnertunnelen) Tog (Express Pendul Tunnel Bus) Metro (Express Pendul Tunnel Bus) Busforbindelser (I dette tilfælde Express Pendul Tunnel Bus inden for 350 meters gang) Skoler Sportsarealer Fritidsarealer Børnehaver Vuggestuer Nærbutikker Caféer 1-2 parkeringspladser pr. 100 m2 bolig 1 p-plads pr.100 etage/m2 kontorer. 5

6 Københavnertunnelen og Københavns City Terminal, 16. juni 2006 Konklusion: 1. Erhvervslivet i København får bedre vilkår. 2. Der kommer flere penge ind i skatter fra alle de nye borgere og erhvervsvirksomheder der får mulighed for at flytte til København. 3. Københavnertunnelen, Motorringvej 2 Øst giver trafikanterne mulighed for at køre uden om City, samt at parkere i Pendler- P- Kælderen i City Terminalen og fortsætte med Ringmetroen til deres bestemmelsessted, uden at forurene og støje i København City. 4. vil give mulighed for at få mennesker og ikke biler til City, til glæde for erhvervet, turisme og kulturen samt ikke mindst beboerne i København. 5. 1,5 Mia. kr. Besparelser på Miljø og Transporttid pr. år. ( biler i døgnet ) (års/døgn/trafik) Kilde: Københavns Kommune, Miljøkontrollen, Trafikministeriet, Cowi A/S den. 16. juni 2006 Peter Wimmelmann Larsen Projektkoordinator 6

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener,

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Delebilisme vol. 2.0 The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Executive Summary... 4 1. Præsentation... 6 1.1. Indledning... 6 1.2. Problemformulering...

Læs mere