Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

2 21. Kulturministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4

5 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , , ,3 Udgifter uden for udgiftsloft ,7 267,1 89,4 Heraf anlægsbudget ,6 263,8 78,2 Indtægtsbudget Fællesudgifter ,0 163, Centralstyrelsen ,0 163,0 Skabende og udøvende virksomhed ,5 434, Støtte til kunstnere, forfattere mv ,7 54, Musik ,5 15, Scenekunst ,9 299, Film ,4 63,8 Bevaring og formidling af kulturarven ,2 395, Biblioteker (tekstanm. 186) ,3 256, Arkiver mv ,3 19, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv ,6 120,3 Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ,0 47, Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ,4 24, Andre uddannelsesaktiviteter... 30,6 23,5 Folkeoplysning ,8 0, Fællesudgifter... 28, Folkeoplysende voksenundervisning... 53, Folkehøjskoler ,2 0,7 Idræts- og fritidsfaciliteter... 25,7 25, Idræts- og fritidsfaciliteter... 25,7 25,3 Slotte og Kulturejendomme ,2 88, Slotte og Kulturejendomme ,2 88,6 Radio og tv ,9 170, Radio og tv ,9 170,5

6 21. 5 Artsoversigt: Driftsposter ,4 801,4 Interne statslige overførsler... 41,4 17,8 Øvrige overførsler ,6 416,9 Finansielle poster ,5 0,1 Kapitalposter ,4 89,5 Aktivitet i alt , ,7 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter ,6-675,6 Bevilling i alt ,8 650,1 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 89,4-02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.)... 0,6-11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.) ,0-23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)... 12,8 7,8 30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.) Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)... 12,7-35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 45,0-45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)... 2,5-62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.) ,2 20,0 70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.)... 3,2-73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)... 3,3 11,2 76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)... 9,1-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)... 28,2 - Skabende og udøvende virksomhed Støtte til kunstnere, forfattere mv. 01. Statens Kunstfond (Reservationsbev.) ,1 43,2 02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.) Statens Kunstfonds hædersydelser (Lovbunden)... 31,6-06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (Reservationsbev.) Biblioteksafgift (Reservationsbev.) ,1-12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)... 16,2-14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)... 4,0 3,4 21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.) 2,5-33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)... 7,2-46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)... 8,9 8,1 47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

7 Arkitektur og design (Reservationsbev.) Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) Musik 01. Landsdelsorkestre ,4-05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.) Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)... 4,7-17. Musikskoler (Reservationsbev.)... 85,1-18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)... 50,3 15, Scenekunst 01. Det Kongelige Teater og Kapel (tekstanm. 188) (Statsvirksomhed) ,7-11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) ,8 20,4 21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) ,4 1,8 54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)... 74,1 0,5 55. Teaterabonnementsordningen (Reservationsbev.) Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)... 21,9-71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbev.) Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.) Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)... 64,0 64, Film 02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) ,2-03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) 322,2 44,8 Bevaring og formidling af kulturarven Biblioteker (tekstanm. 186) 03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ,3 194,0 07. Lige muligheder (Reservationsbev.)... 7,3-09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)... 37,0-13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.) ,3-17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.) 174,9-21. Nota (Driftsbev.)... 42,8-23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)... 15,1-79. Budgetregulering (Reservationsbev.)... 1, Arkiver mv. 01. Statens Arkiver (Driftsbev.) ,4-02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (Reservationsbev.)... 74,5-07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)... 10, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)... 1,3-06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)... 0,2-08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)... 5,2 -

8 Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)... 3,7-11. Nationalmuseet (Driftsbev.) ,9-12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)... 38,6 0,1 17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)... 12,7-19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)... 9,2-21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 77,8-23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.). 7,6-25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 13,4-37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)... 37,7 0,7 41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.) ,9-43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)... 30,0-45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.)... 5,0-54. Tilskud til zoologiske anlæg... 38,0-73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)... 8,9-74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)... 1,1 0,1 75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.) Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.) Videregående uddannelse (tekstanm. 186) Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) 09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 48,3-21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 93,5-26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) 35,5-27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) 83,3-28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 52,6-31. Statens Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205) (Driftsbev.) 49,1-41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) (Driftsbev.) 44,9-60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.) Budgetregulering (Reservationsbev.)... 7, Andre uddannelsesaktiviteter 10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)... 2,4 2,4 20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)... 8,2 8,2 24. Forfatterskolen... 3,0 3,0 30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.). 1,4 1,4 40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) (Reservationsbev.)... 15,6 8,5

9 8 21. Folkeoplysning Fællesudgifter 31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) (Reservationsbev.)... 22,3-39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) (Reservationsbev.)... 6, Folkeoplysende voksenundervisning 21. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.)... 15,4-31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.)... 37, Folkehøjskoler 01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) ,5-07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden) ,7 09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)... 46,7-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Idræts- og fritidsfaciliteter Idræts- og fritidsfaciliteter 05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 10,4 10,0 15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 15,3 15,3 Slotte og Kulturejendomme Slotte og Kulturejendomme 01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksomhed) ,9-02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.) ,9 54,1 Radio og tv Radio og tv 02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.) 51,3 51,3 06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)... 0,4-16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)... 30,0 30,0 25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26) Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.) 89,2 89,2 79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

10 21. 9 C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer m.v. Nr. 1. ad 21. Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Nr. 14. ad Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet. Nr. 25. ad Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion. Nr. 26. ad Kulturministeren bemyndiges til, i forbindelse med uafsluttede spørgsmål knyttet til to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal samt søgsmål i forbindelse med statens salg af sendetilladelse på en sjette FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. Nr. 27. ad Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen. Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster. Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen. Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats. Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen. Nr. 28. ad og Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler eller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

11 Materielle bestemmelser. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager. Nr ad og Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav. Nr ad , , , , , , , , , , og Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti. Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang. Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt. Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Nr ad og Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Nr ad , , , , , , , , , og Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser. Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning. Nr ad Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

12 Nr ad Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne. Nr ad , , og Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande. Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben. Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark. Nr ad Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende. Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,6 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamen- tet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser. Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2014 efter ansøgning 10,8 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at: a) en pulje på 3,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, b) en pulje på 3,6 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og c) en pulje på 4,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til: 1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er), 2. 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionspro- grammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt, 3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og 4. 2,7 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter. Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

13 Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 til og med 2015 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler. Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud. Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes. Nr ad Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København. Nr ad og Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole kan opkræve gebyr for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør kr. pr. elev pr. semester. Nr ad Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

14 21. Kulturministeriet Anmærkninger

15

16 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 Fællesudgifter Skabende og udøvende virksomhed Bevaring og formidling af kulturarven Videregående uddannelse (tekstanm. 186) Folkeoplysning Idræts- og fritidsfaciliteter Slotte og Kulturejendomme Radio og tv Anmærkninger til tekstanmærkninger

17 4 21. Kulturministeriet Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet. Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for følgende konti overflyttet til 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) og Designskolen Kolding. Desuden overflyttedes ressortansvaret for Center for Kultur og Udvikling til 6. Udenrigsministeriet. Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for folkeoplysning, herunder folkehøjskoler flyttet fra 20. Ministeriet for Børn og Undervisning til 21. Kulturministeriet. Desuden blev ressortansvaret for slotte og haver overført fra 7. Finansministeriet til 21. Kulturministeriet. Bevillingerne på Danish Crafts og Danish Crafts er - i forbindelse med kunststøttereformen - nedlagt og overført til Kulturstyrelsen og til Statens Kunstråd. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på Statens Forsvarshistoriske Museum nedlagt og overført til Nationalmuseet. Endvidere er bevillingerne på Driftstilskud og Supplerende tilskud nedlagt og overført til Driftstakster. Samtidig er bevillingen på Bygningstilskud nedlagt og overført til Driftstakster og Grundtilskud til folkehøjskoler. Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,1 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , , , , , , ,7 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,1 819,0 851,2 793,9 747,7 747,2 750, Centralstyrelsen ,1 819,0 851,2 793,9 747,7 747,2 750,1 Skabende og udøvende virksomhed , , , , , , , Støtte til kunstnere, forfattere mv ,1 664,1 671,3 676,9 677,6 678,6 678, Musik ,7 264,7 266,0 268,7 273,2 272,1 270, Scenekunst , , , , , , , Film ,3 371,6 393,7 396,6 396,2 394,5 393,7 Bevaring og formidling af kulturarven , , , , , , ,6

18 Biblioteker (tekstanm. 186) ,7 730,5 728,3 725,9 715,5 708,0 703, Arkiver mv ,6 237,4 242,4 238,3 246,3 237,9 256, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv ,0 912,9 878,8 925,4 925,4 912,5 889,0 Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ,1 419,4 421,7 422,2 421,5 421,2 417, Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ,9 413,1 413,9 415,1 414,6 414,4 412, Andre uddannelsesaktiviteter... 6,2 6,3 7,8 7,1 6,9 6,8 5,2 Folkeoplysning ,4 629,4 658,2 676,1 673,5 653,0 649, Fællesudgifter... 15,9 25,7 28,0 28,4 28,1 27,9 24, Folkeoplysende voksenundervisning... 50,0 60,2 47,6 53,2 52,2 29,5 27, Folkehøjskoler ,4 543,5 582,6 594,5 593,2 595,6 597,3 Idræts- og fritidsfaciliteter... 29,1 21,3 20,0 0,4 2,0 2,5 2, Idræts- og fritidsfaciliteter... 29,1 21,3 20,0 0,4 2,0 2,5 2,5 Slotte og Kulturejendomme ,0 122,2 132,7 133,9 131,0 127,2 123, Slotte og Kulturejendomme ,0 122,2 132,7 133,9 131,0 127,2 123,5 Radio og tv ,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Radio og tv ,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,6 195,5 193,0 177,7 170,5 169,6 144,5 Udgift ,2 222,3 225,1 267,1 199,8 174,6 148,7 Indtægt... 45,7 26,8 32,1 89,4 29,3 5,0 4,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,6-7,9-3,4-0,9-0, Centralstyrelsen ,6-7,9-3,4-0,9-0,9 Skabende og udøvende virksomhed... 1,7 0, Støtte til kunstnere, forfattere mv.... 1, Scenekunst... 0,0 0, Bevaring og formidling af kulturarven. 9,6 2,4 8,8 8,9 8,9 8,9 8, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.... 9,6 2,4 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 Slotte og Kulturejendomme ,3 192,9 189,8 176,7 165,0 161,6 136, Slotte og Kulturejendomme ,3 192,9 189,8 176,7 165,0 161,6 136,5 Indtægtsbudget: Nettotal... 23,0 23,0 23, Indtægt... 23,0 23,0 23, Specifikation af nettotal: Radio og tv... 23,0 23,0 23, Radio og tv... 23,0 23,0 23, Ministeriet består af departementet, to styrelser og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Radio og tv, 5) Folkeoplysning, 6) Idræt- og fritidsfaciliteter og 7) Slotte og Kulturejendomme. Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der på en række

19 6 21. områder etableret adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder. Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.) Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.) Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.) Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.) Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.) Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Statens Kunstfond (Reservationsbev.) Statens Kunstfond (Reservationsbev.) Statens Kunstfonds hædersydelser (Lovbunden) Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (Reservationsbev.) Biblioteksafgift (Reservationsbev.) Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden) Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.) Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.) Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) International kulturudveksling (Reservationsbev.) Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) Arkitektur og design (Reservationsbev.) Landsdelsorkestre Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.) Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)

20 Musikskoler (Reservationsbev.) Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) Det Kongelige Teater og Kapel (tekstanm. 188) (Statsvirksomhed) Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.) Teaterabonnementsordningen (Reservationsbev.) Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) Lige muligheder (Reservationsbev.) Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.) Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.) Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.) Nota (Driftsbev.) Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.) Budgetregulering (Reservationsbev.) Statens Arkiver (Driftsbev.) Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (Reservationsbev.) Dansk Sprognævn (Driftsbev.) Danefægodtgørelse (Lovbunden) Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden) Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.) Nationalmuseet (Driftsbev.) Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.) Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.) Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.) Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.) Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.) Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Vicedirektør Kulturstyrelsen

Vicedirektør Kulturstyrelsen Maj 2014 Vicedirektør Kulturstyrelsen Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juni 2011. Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011.

Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juni 2011. Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011. Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 121 Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere