GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde. Case: Produktion i midlertidige organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde. Case: Produktion i midlertidige organisationer"

Transkript

1 GENERISKE CASES TIL UNDERVISNING I MANAGEMENT ENGINEERING: Eksempler på ingeniørarbejde Case: Produktion i midlertidige organisationer DTU Management Engineering Oktober

2 Denne case er én ud af en samling af generiske casestudier, som kan blive brugt inden for læring om Management Engineering. Formålet er at anvende casestudierne som læringsmateriale for de ingeniørstuderende, der har en dybdegående teknisk indsigt i et specifikt emne, og give dem en forståelse af dette emnes placering i en større sammenhæng samt hvilke sociologiske problemstillinger, der kan være knyttet hertil. Casematerialet skal lægge op til diskussion og anvendelse af multidisciplinære løsningsforslag, så den studerende udfordres og ser sammenhængen blandt forskellige fagområder. Casebeskrivelserne er, inden for hvert sit emne, beskrevet ud fra ønsket om at: synliggøre den aktuelle samfundsrelevans beskrive et afsluttet/konkret eksempel proces, struktur, resultater have den studerende som målgruppe give forslag til tekniske spørgsmål og diskussionsoplæg til analyse af casen være fiktiv med inspiration fra real life cases Casebeskrivelserne er bestræbt at have en længde svarende til 4-8 sider, for at gøre dem overskuelige for de studerende samt for at gøre det muligt at bearbejde dem inden for perioden af et alm. undervisningsforløb. Af øvrige cases kan henvises til: Case: Velfærdsteknologi i brug Case: Sustainable Global Facilities Management 2

3 Case Produktion i midlertidige organisationer: DR Byen og Koncertsalen At skabe prestige-byggeri: beslutningsprocesser og kompleksitet Byggeriets udfordring Der har altid været behov for at skabe og udvikle bygninger, da disse er en helt basalt nødvendighed for menneskers liv og færden. Bygninger udvikles hele tiden for at skabe bedre komfort, sundere indeklima, flottere arkitektur, lavere forbrug osv. som følge af markedets stigende efterspørgsel på dette. Et byggeri er altid en enestående case og hvert byggeprojekt er unikt. Et byggeri består af en midlertidig samlet projektgruppe eller organisation, som arbejder sammen om dette ene projekt for så at blive opløst igen. En midlertidig organisation er defineret ved, at den fra starten er ukendt, set i forhold til sin kontekst, og at den har en ende ligesom en byggeproces. Et byggeprojekt består altid af et samspil mellem arkitekter, ingeniører, entreprenører, leverandører mv.. Det er en kompleks struktur pga. de mange involverede parter, som ikke nødvendigvis har samarbejdserfaringer eller hvert fald i fællesskab har løst lige præcis samme type opgave før, samt pga. alle de ukendte faktorer, der knytter sig til nye byggerier. Derudover fremkommer kompleksiteten i, at der under et byggeprojekt er krav om fremskridt samtidig med, at der hele tiden sker ændringer og uforudsete hændelser. Det kan være en udfordring, at planen hele tiden ændres undervejs. Derfor kan byggerier også være svære at overskue og fra starten lægge den helt rigtige plan for. Særligt såkaldte prestige-byggerier rummer en høj kompleksitet, da disse byggerier ofte er defineret ved at være særligt enestående og nytænkende. En bygherre for et sådant projekt kan have meget høje ambitioner, og han ønsker udadtil at signalere en særlig identitet. Et prestige-byggeri kan omhandle innovative ambitioner inden for arkitektur, miljø, indeklima, økonomi og meget meget mere. Det nytænkende og unikke, funderet i et højt ambitionsniveau, er med til at øge kompleksiteten yderligere, hvilket i endnu højere grad udfordret samarbejdet og strukturen for den organisation, der i fællesskab skal varetage byggeriet. Et eksempel byggeriet DR Byen I 1999 blev det offentliggjort, at DR skulle flytte til sit nye hovedsæde i Ørestad på Amager. Byggeriet skulle finansieres med et statsgaranteret lån. Opgaven stod således i at opføre et nyt byggeri for DR, hvortil der var mange ambitioner om nytænkning. Faktisk var licitationsarbejdet det eneste traditionelle ved DR Byen. Det var et forsøgsbyggeri i forbindelse med bl.a. at anvende grønne løsninger og afprøve nye samarbejdsformer bygherren skulle være en medspiller i stedet for en kontrollør. DR Byen var et særligt komplekst byggeri i kraft af sin størrelse og funktioner, bl.a. skulle en af DR Byens fire segmenter indeholde en koncertsal, hvortil ambitionerne var store. Derudover skulle det være et mediehus i verdensklasse, som både kunne varetage DR s nuværende og fremtidige behov. 3

4 Mange interessenter er tilkoblet sådan et stort byggeri, og derfor er der også mange forskelligartede ønsker for projektet og synergien heraf er et forhøjet ambitionsniveau. DR byen skulle indeholde alle DR s aktiviteter i København Radiohuset på Frederiksberg og TV-Byen i Søborg. De gamle DR bygninger var m 2, og man regnede med at kunne spare 10% af arealet ved en bedre arealudnyttelse ved et nyt byggeri tilpasset DR s fremtidige behov samt tilsvarende opnå en arealbesparelse på 10 % ved indførelse af nye arbejdsformer (New Ways of Working) med åbne kontormiljøer. Fakta om DR byen: o DR Byen er placeret i Ørestaden o Den har et areal på ca m 2 o Idéen opstod i 1999 og koncertsalen, som var den sidste del, der blev færdiggjort, var opført i 2007 (bortset fra koncertsalen). I løbet af 2006 og 2007 flyttede alle medarbejdere arbejdsplads til DR Byen. o De første udsendelser blev sendt fra DR Byen i 2006 o Den har fået etableret sit eget metrostop o Den samlede pris for byggeriet endte ud i?? kr. o Den består af 4 Segmenter Segment 1: m 2 med 7 etager med 381 rum. Hovedsegmentet og det største. Heri indgår bl.a. Hovedgaden og DR Produktion. Segment 2: m 2 med 7 etager og 371 rum. Indeholder bl.a. DR Nyheder. Segment 3: m 2 med 7 etager og 80 rum. Indeholder bl.a. DR København og administrationen. Segment 4: m 2 med 7 og 200 rum. Dette segment er Koncerthuset med koncertsalen og bl.a. også DR Rytmisk. Koncertsalen blev indviet den 17. januar v Et nytænkende prestigebyggeri 4

5 Byggeriet var et prestigeprojekt pga. arkitekturen, den anvendte byggeteknik, miljøhensyn og størrelsen. Bl.a. var der prestige i valget af den verdensberømte Segment 4 Segment 3 franske arkitekt Jean Nouvel s design for Segment 2 Koncertsalen. Omstændighederne omkring denne beskrives nærmere senere. Derudover er det et værdibaseret projekt, der udsender mange signaler og bliver betragtet som et udtryk for visionær virksomhedsledelse. Byggeriet skulle signalere fornyelse i DR som virksomhed, Segment 1 åbenhed og et moderne samarbejdsmiljø. Byggeriets særlige funktionalitet skaber grundlag for god kommunikation og Figur 1: Illustration af DR Byen interaktion, og både under selve byggeprocessen og i den færdige bygning blev der lagt op til at anvende nye samarbejdsformer. Derfor var ambitionen også, at den skulle følge New Ways of Working konceptet (åbne kontorlandskaber), hvilket der blandt de ansatte var blandede holdninger til. Huset skulle udtrykke en åbenhed udadtil og der var ønske om store variationer og plads til mangfoldigheden. Det skulle gøres til Hele Danmarks Radio-bygning. Desuden har byggeriet modtaget flere miljøpriser. DR Modellen en ambitiøs samarbejdsmodel: DR s byggeledelse indførte en såkaldt DR Model, som indeholdt ambitioner omkring de samarbejdsformer, man ønskede at benytte. Disse omhandlede bl.a. brugerinvolvering, myndighedssamarbejde, projektkontoret og workshops alle elementer til at styrke samarbejdet. Under selve byggeriet var kernen, at udbud skulle ske på forslagsniveau, som gør, at entreprenøren er med til at påvirke udformningen, hvilket mindsker fejl og sparer udgifter. Der blev i DR s bygherreorganisation lavet beslutninger om, at der skulle anvendes partnering, og dette optrådte som kriterium ved DR s første udbud. Der blev anvendt sen partnering som tilsvarer tidligt udbud i storentreprise og partnering blev realiseret under løbende workshops. Som eksempel blev partnering aktualiseret som følge af forsinkelser i segment 1, idet der på grund af dette fra de projekterende blev forslået tidligt udbud på projektforslagsniveau for at indhente forsinkelsen. Resultatet af dette blev formuleringen af DR Modellen. Som en afvigelse og hvad der ellers ofte er en væsentlig del af partnering havde man dog ikke åbne regnskaber. Derudover blev der indført Trimmet byggeri, hvori samarbejdsprincipper føres ud på byggepladsen. Trimmet byggeri er med til at sikre bedre faciliteter på byggepladsen som fx, at der ikke er nogen skurvogne på byggepladsen, og arbejderne i stedet spiser i kantine sammen med lederne. Derudover er der stor fokus på sikkerhed og sundhed og alle skal 5

6 bestå et sikkerhedskursus, før de kan blive lukket ind på byggepladsen. Det var en af procesfacilitatorerne, der var en del af bygherreorganisationen, som stod for den løbende arbejdskoordinering på byggepladsen. Som en del af samarbejdsformen var der også rullende tidsplanlægning således, at det blev sikret, at de arbejder, der skulle udføres, kom i den rigtige rækkefølge. Inden for Trimmet byggeri benævnes dette som sunde aktiviteter. Erfaringer med DR Modellen var blandede. Der var dog ingen tvivl om, at projektkontoret har haft positiv indflydelse på samarbejdet. Partnering har ikke været problemfrit, men har ført til bedre samarbejde end under traditionelle byggeprojekter. I alle segmenter, på nær segment 4, blev det betegnet som en succes. Dette vil der kommes tilbage til senere. Andre ambitioner Der var ligeledes høje miljøambitioner, som i denne grad var nyt for sin tid. Planen var, at DR skulle fungere som et miljømæssigt demonstrationsprojekt. Der blev formuleret en strategi for de ønskede miljøforhold, som bl.a. omfattede miljø og energikrav. Den involverede miljøekspert var COWI og der skete løbende opfølgning af bygherreorganisationen for at tjekke, om kravene blev fulgt. Som et innovativt tiltag valgte man Figur 2: Eksempler på arbejdsrum eksempelvis at implementere grundvandskøling og genbruge regnvand. DR søgte om støtte i EU til at blive en såkaldt ECO-building. Det lykkedes at opnå støtte til grundvandskøling, solcelleanlæg og intelligente dobbeltfacader men ikke til regnvandsgenbrug. DR etablerede dog dette alligevel. Endeligt var der som en nyt særområde også fokus på Facilities Management (FM), og der blev etableret en projektleder for FM. Allerede i det strategiske program blev hensyn til drift og vedligehold omtalt. Dette indgik også som et vurderingskriterium i arkitektkonkurrencerne. Ligeledes blev der foretaget bygherregranskning i forhold til drift og vedligehold. Den organisatoriske situation Tanken omkring at skabe en ny stor DR By havde bred opmærksomhed i det danske samfund, og særligt blandt politikerne og regeringen. Forud for beslutningen om at flytte til DR Byen, var der gået en diskussion mellem DR s ledelse og regeringen omkring projektet. I store træk var der uenigheder omkring hvorvidt byggeriet kunne finansieres på forsvarlig vis. Der var både for- og imod-talere inden for folketinget og inden for DR. Daværende finansminister Mogens Lykketoft var fortaler, måske fordi, at salget i Ørestaden i øvrigt gik dårligt og et nyt prestigebyggeri derfor ville kunne sætte gang i salget. Andre politikere var modstandere, bl.a. Frank Åen og kulturministeren. Men Lykketoft lagde pres på dem til at ændre mening. Også 4 ud af 11 medlemmer af DR-bestyrelsens stemte imod projektet i foråret På trods af alt dette startede byggeriet op samme år arkitekterne Vilhelm Lauritzen A/S vandt arkitektkonkurrencen for DR-Byens helhedsplan og segment 1. Carl Bro vandt rådgiveropgaven. Ligeledes åbnede skurbyen ved byggeriet. Se en detaljeret oversigt over hovedpunkterne i forløbet i bilag 1. Som sagt blev Carl Bro hyret af DR til at bistå med de bygningsmæssige forundersøgelser og COWI blev hyret som bygherrerådgiver for hele projektet. Bestyrelsen nedsatte et byggeudvalg, som skulle tage sig af byggeriet (byggeudvalget er også omtalt tidligere). Derudover blev der etableret en bygherreorganisation i DR en lille intern bygherreorganisation. Pga. komplikationer i forløbet, særligt mht. økonomien (kommes der lidt ind på senere) (se også bilag 1), skete der et pludseligt direktørskift, og i den forbindelse blev 6

7 bygherreorganisationen ændret radikalt fra den lille interne med en stor ekstern bygherrerådgiver til én stor intern organisation. COWI blev således koblet af projektet. Der var nu opstået to projektchefer i stedet for den afgåede én for Program og Koncept og én for Projektering og Udførelse. Derudover opstod DR s teknologiprojekt i relation til DR Byen som tredje område. Pga. problemstillinger måtte man også øge brugerinvolveringen. Medarbejderne var usikre på hele udformningen af byggeriet og indledte en forhandling med ledelsen om indflydelse. De ville gerne have indflydelse på programmeringen. Grundlaget for brugerinvolveringen i programmeringen blev i alt en nedsættelse af 20 arbejdsgrupper, og for hver af disse udarbejdedes et Figur 3: Storrumskontor i DR Byen arbejdsgrundlag. Arbejdsgrupperne gennemgik tre faser, hvoraf første fase var den mest kritiske, fordi det var her indholdet af programmet skulle fastsættes. Nogle brugere ønskede mere areal, men kun i få tilfælde blev det godkendt. Cellekontorer var også et ønske, men kom ligeledes kun i få tilfælde på tale (primært kun i musikredaktionen). Brugerinvolveringen forløb positivt, og medarbejderne fik et mere positivt indtryk af processen. Brugerne var både med til byggeprogrammeringen og efterfølgende også indretningsprojektet her fik policygruppen overbevist ledelse om, at det var mest hensigtsmæssigt at købe nyt til alm. arbejdspladser i stedet for at anvende gammelt. Indretningsprogrammeringen blev opdelt i to hovedfaser principindretning og detailindretning. Derudover blev der både anvendt værdistyring og økonomistyring ved projektet. Økonomistyringen, der som udgangspunkt var højt prioriteret, da ambitionen var, at man skulle overholde budgettet, endte dog med at blive forbundet med flere problemstillinger, eftersom der flere gange skete budgetovertrædelser. I forhold til tidsgrænsen blev denne nedprioriteret frem for økonomigrænsen. Man ville hellere overholde den økonomiske ramme end den tidsmæssige ramme og fulgte dermed konceptet Value-for-money, hvilket betyder, at man gerne vil have god kvalitet men ikke prængende løsninger. Også designkoordinering var et stort område og den største udfordring har været at sikre koordinering af de 4 segmenter under projekteringen. Værktøjet hertil har været helhedsplanen, som er ajourført senere med 8 bilag. Et element i designkoordineringen var også grænsefladestyringen (projektering af nabosegmenter). Byggeriets forløb Som det første var der en indledende arkitektkonkurrence omkring helhedsplanen for hele DR Byen. Hertil deltog fem danske arkitekter og tre udenlandske arkitekter. De udenlandske var inviteret hertil. Overordnet var projektet opdelt i fire segmenter dels pga. ønsket om forskellighed og dels pga. projektets størrelse. Dette gav mulighed for, at forskellige arkitektfirmaer kunne deltage, både store som små, og på denne måde var man heller ikke 7

8 afhængig af ét arkitektfirma. Ligeledes gav det plads til forskellighed og mangfoldighed segmenterne imellem, dog med en vis ydre ensartethed. Det endte med at der blev anvendt fire forskellige arkitekter, én til hvert segment. Pga. arkitektonisk variation er der ingen krav til ensartethed af alle synlige bygningsdele (indvendige). Men der var nogle fordele ved ensartethed på tværs af segmenterne ved fx installationssystemer. Der blev lavet særskilt ingeniørarbejde på grundlag af helhedsplan med programoplæg, udarbejdet af bygherreorganisation, som en del af konkurrenceprogrammet. Konkurrencerne blev igangsat forskudt med hensynstagen til varierende størrelser og udførelsesvarighed. Segment 1 (det største med hovedgaden Den Indre Gade ) blev vundet sammen med helhedsplanen. Da dispositionsforslaget for dette blev udarbejdet, blev konkurrencen for segment 4 (den mest komplicerede pga. Koncertsalen) sat i gang som den næste konkurrence. Særligt ved DR Byen var, at totalrådgivningen var ved arkitekten, og ingeniøren var med ved solidarisk hæftelse. Dvs. konkurrencen blev vundet af arkitekten, som fremstod som kontraktpart med DR, og ingeniøren var efterfølgende fundet ved separat konkurrence. Derved var ingeniøren ikke med i de første faser, og der var ikke tale om en integreret designproces 1 mellem ingeniør og arkitekt fra designprocessen start, hvilket der ellers kan være fordele ved og i dag vinder mere frem som en effektiv metode til at inkorporere skærpede tekniske krav i nybyggerier. En engelsk deltager i konkurrencen benævnte forholdet a shotgun marrige, fordi det var et ulige forhold, hvor ingeniøren lovede solidarisk hæftelse til arkitekten. Arkitekt og ingeniøren står således sammen i en totalrådgivningskontrakt. Der var forskel på strukturen de forskellige segmenter imellem, og til forskel fra segment 1 og 3, så valgte arkitekterne, ved segment 2 og 4, selv deres ingeniører. Segmenterne blev primært udført i hovedentreprise bortset fra segment 4, der primært blev udført i fagentreprise bl.a. pga. annullering af hovedentrepriser pga. meget høje tilbudspriser. På få områder har der været tværsegmentielle udbud fx ved udgravningen. DR Byen problemstillinger Koncertsalen historien om en forudsigelig budgetovertrædelse Koncertsalen endte med at blive betragtet som hele DR byggeriet problembarn. Den måtte koste 420 mio. kroner med at blive næsten 1 mia. kroner dyrere en overskridelse på over 200 %. For koncertsalen hører en historie, hvori der fra starten var ét ambitionsniveau, som med tiden bare blev større og større. Ved de første idéer var ønsket, at der skulle være plads til publikum og den skulle være på niveau med Aarhus musikhus. Senere besluttede bestyrelsen, at der skulle være plads til og at den skulle være blandt de bedste i Europa. Men efter en studie- og inspirationstur rundt i verden, blev forbilledet pludselig den japanske koncertsal, Sapparo, og nu var ambitionen, at koncertsalen skulle være blandt de bedste i verden og kunne rumme tilskuerpladser. Man valgte projektet af arkitekten Jean Nouvel. Dette var der flere årsager til, men primært fordi det var det flotteste og mest spektakulære projekt blandt konkurrenceforslagene. Her var Koncertsalen hævet over terræn som en svævende meteor ifølge Jean Nouvel inspireret af 1 Integreret design proces er defineret ved, at ingeniører og arkitekter arbejder sammen fra starten, og tekniske krav bruges som designparametre for arkitektens arbejde. 8

9 Peter Høegs roman Frøken Smillas fornemmelse for sne. Hele bygningen er udformet som en 45 m høj rektangulær glasbygning omkranset på alle sider af en transparent blå skærm med mulighed for at projektere billeder på facaden udefra og indefra. Inden valget af Jean Nouvel projektet, var der kommet flere direkte eller indirekte advarsler imod at bruge dette projekt samt imod realiseringen af de høje ambitioner generelt. Den verdenskendte arkitekt Frank Gehry, som også blev inviteret til konkurrencen, takkede direkte nej til at deltage, dels fordi han af princip ikke deltager i konkurrencer og dels fordi han også mente, at budgettet var alt for lille. Også dommeren udviste tvivl om hvorvidt konstruktionen overhovedet kunne bygges. Jean Nouvel mente selv, at koncertsalen ville ligge 10 % over budgettet, mens den eksterne rådgiver (COWI), der som tidligere nævnt som sagt senere blev fravalgt til fordel for én stor intern bygherreorganisation, anslog, at den ville ligge 50 % over budgettet. Finn Aaberg, formand for bestyrelsens byggeudvalg, skar igennem og sagde, at det skulle være dette projekt eller ikke nogen af dem! Også på trods af kendskabet til usikkerhederne. Valget af Jean Nouvel krævede meget mod og også en smule dumdristighed. Men arkitektonisk var det en stærk og, fra manges synspunkter, beundringsværdi beslutning. Med projektet fik man også skabt et akustisk meget vellykket projekt. Bl.a. involverede Jean Nouvel en meget dygtig akustiker fra Japan, som var med til at designe og justere de akustiske tiltag. Til dette blev bl.a. anvendt en 1:10 model af koncertsalen til 10 mio. kr., hvori akustikeren kunne lave lydprøver og også sidde fysisk inden i. Figur 4: Billede af 1:10 model af koncertsalen Problemstillinger og erfaringer ved projektet: Ved opremsning af nogle af de erfaringer, der blev gjort fra DR byggeriet, kan nævnes følgende: DR Modellen om samarbejdsformer virkede efter hensigten, bortset fra ved segment 4. Dette var dels fordi segment 4 var for kompleks rent teknisk til at modellen var velegnet. Derudover gav konstellationen med en fransk stjernearkitekt, engelske ingeniører og danske entreprenører en organisatorisk kompleksitet, som yderligere vanskeliggjorde samarbejdet. Ved partnering søger man at skabe fælles mål og ånd i projektet, men med et internationalt sammensat team var de kulturelle forskelle for store. Mht. den tekniske kompleksitet indebar det, at entreprenørerne ved det tidlige udbud gav tilbud på et projektforslag, der var alt for ufærdigt. Derudover var der problemer med overtrædelse af den økonomiske ramme som følge af problemstillinger med økonomistyringen. I alt endte det med en økonomisk overskridelse på 15% som bl.a. førte en fyring af Christian Nissen, DR s generaldirektør, med sig. Han var blevet beskyldt, bag bestyrelsesformandens ryg, at have bedt kulturministeren om en låneforhøjelse på 300 mio. kr. Denne overtrædelse var uheldig taget i betragtning af de store ambitioner, der havde været mht. at overholde rammerne (man havde endda ansat en projektleder til formålet samt for at sikre en endnu stærkere bygherreorganisation). Der var mange årsager til den økonomiske overskridelse, men Segment 4 (med Koncertsalen) har 9

10 været en af de største årsager. Herunder kan bl.a. nævnes byggeudvalgets store del af ansvaret, da ambitionerne for koncertsalen flere gange er blevet hævet under processen. En afgørende faktor for overskridelsen er valget af Jean Nouvels forslag til trods for kendskabet til de økonomiske risici, der var mht. at kunne overholde budgettet. Der var som sagt mange direkte og indirekte advarsler fra forskellige aktører. Man havde godt nok foretaget risikovurderinger som sagde, at der ved en stærk projektstyring ville være gode muligheder for at holde projektet inden for budgetrammen, men det viste sig dog, at det udbudte projekt var fejlbehæftet og på en række områder underdimensioneret. Dette skabte en langvarig konflikt med råhusentreprenøren både mht. tidsplan og økonomi. Derudover har de vindende arkitektprojekter gennemgående ligget over DR s budget, således at overholdelsen af budgettet blev mere bygherrens end arkitektens problem. I arkitektkonkurrencerne ønskede arkitekterne spektakulær arkitektur til DR Byens udformning og så derfor stort på de økonomiske rammer. Ligesom valget i at bruge en international stjernearkitekt, der i særlig grad valgte at se stort på økonomien, hvorfor det blev næsten umuligt at holde styr på økonomien. I segment 1 måtte man eksempelvis skære og fik en forsinkelse på 3 mdr. Man lavede en fejlbehandling af segment 1 ved først at vurdere segmentets økonomi positivt da licitationen var under budgettet, som førte til tilkøb, der ellers var sparet væk, hvorefter der så senere viste sig at være problemer og meromkostninger i detailprojekteringen. Pga. forsinkelserne i Segment 1 fik DR lavet en ordning med fleksibel udflytning fra de gamle lokaler. Konsekvensen heraf var, at DR skulle betale husleje i længere tid fra den gamle bygning. DR Byens hurtige projektgennemførelse var også med til at gøre styringen af økonomien vanskeligere. Entrepriserne blev udbudt løbende og byggearbejdet igangsat så tidligt som muligt, så man ikke havde et tidspunkt, hvor man kunne tage stilling til projektets samlede økonomi på grundlag af alle tilbud og dermed få et samlet overblik. Økonomiske problemer og overskridelser skabte ligeledes spekulation omkring hvorvidt, der overhovedet ville blive råd til at projektere billeder på den blå skærm rundt om koncerthuset. Endeligt endte der også med at opstå problemer med at overholde tidsplanen, da man valgte at nedprioritere at overholde tidsplanen ved segment 4 for at begrænse økonomiske ekstrakrav. Segment 4 endte i alt med at blive ca. 1 år forsinket. I forbindelse med at arbejde med værdibaseret strategier kan en af problemstillingerne herved være, at værdier ændrer sig over tid. Dette var fx tilfældet med Koncertsalen. Afslutning I dag laves der fortsat mange prestigeprojekter, som alle er med til at danne mere viden og indsigt i byggeriet kompleksiteter. Og fordi sådanne projekter som sagt altid er enestående, kan man ikke lære af det, hvordan tingene skal og bør gøres i fremtiden. Men de rummer indsigter, der på forskellig vis kan inspirere til og skabe grobund for eksperimenter med byggeriets praksisser og forhåbentlig gøre processerne herunder mere effektive. Af aktuelle eksempler på prestige-projekter kan nævnes: De mange kontordomiciler, der bygges i dag, hvor der er store krav i forhold til tekniske og komfortmæssige kvaliteter kombineret med et flot design. 10

11 Havneudvidelsen i Aarhus, hvor både Multimediehuset, Navitas, Lighthouse, Isbjerget m.fl. alle er prestige-projekter, der ønsker at efterleve nye krav til teknik og funktion Hospitalsbyggerierne rundt om i Danmark, hvor man ligeledes via nytænkning og innovation ønsker at skabe en helt ny og effektiv måde at drive hospitaler på For yderligere information om DR Byen og produktioner i midlertidige organisationer kan henvises til: Ejendomsstrategier og bygningsværdier, (Per Anker Jensen, 2006) Hvad kan vi lære af DR Byen, (Per Anker Jensen, 2006) DR Byen bag facaden, (Dynamo, 2007) Hvem rammer DR s meteor? (Ingeniøren, 2008) Projektledelse i løskoblede systemer (Christensen S. og Kreiner K., 1991) Eksempler på diskussionsspørgsmål: Projektledelse: Oprids alle de faktorer, der er med til at gøre dette projekt særligt komplekst? Hvilke modstridigheder gør, at der opstår konflikter? Hvilke dilemmaer er der og hvordan kan de være med til at skabe problemstillingerne? Hvordan kunne ledelsen have grebet tingene anderledes an for at mindske problemstillinger? Hvad er fordele / ulemper ved de valgte samarbejdsformer? Hvilke fordele / ulemper er der ved den midlertidige organisationsopbygning? Hvilken betydning har den kaos der har været på det organisatoriske niveau med skiftende strukturer og strategier? Hvad har organisationsændringerne undervejs betydet? Evt. positive / negative ting? Hvilke fordele / ulemper er der ved måden hvorpå man har valgt at udbyde konkurrencerne? Hvad er fordele/ulemper ved at anvende arkitektkonkurrencer generelt? Diskutér betydningen af brugen af en stjerne-arkitekt fordele/ulemper? Hvilke problemstillinger kan der være, som er forårsaget af manglende erfaringer med flere af punkterne i dette Forsøgsbyggeri, som måske kunne være undgået, hvis man havde haft større kendskab? Fx i forhold til den erfaring vi har i dag? Fordele / ulemper ved partnering og trimmet byggeri? Ingeniørarbejdsformen: Nævn alle de faktorer som I tror, har haft indflydelse på budgetoverskridelserne? Hvordan kan en hurtig projektgennemførelse medføre en vanskeligere økonomistyring? 11

12 Bilag 1 Oversigt over forløbet med byggeriet af DR-byen I oprids ser forhandlingerne mellem DR og regeringen, under hele forløbet, således ud: 1997: Første kontakter mellem DR s direktion og regeringen om at flytte DR til Ørestaden. 1998: I maj lufter Christian Nissen, DR s generelsekretær, offentligt tanken om at flytte hele DR til Ørestaden. Fra begyndelsen af juli går DR's bestyrelsesformand, socialdemokraten Finn Aaberg, seriøst med i Ørestadsplanen. Københavns Kommune og finansminister Mogens Lykketoft, S, orienteres. I sep. fortæller Nissen bestyrelsen, at DR er gået med i et udvalg under erhvervsministeren, der blandt andet ser på om DR kan placeres i Ørestaden. Han beder ikke om bestyrelsens mandat til at deltage i arbejdet. 1999: 22. marts giver regeringen grønt lys for en lånegaranti, selvom DR's bestyrelse ikke har bedt om det. 11. maj beslutter bestyrelsen at satse på Ørestaden og beder senere om en lånegaranti. Lykketoft kæmper en stor kamp for at få DR til Ørestaden. Desuden går salget af grunde i Ørestaden trægt, og der skal derfor store byggerier i gang på Amager for at løbe salget i gang. Bestyrelsesformanden, Finn Aaberg, som er stor musikentusiast, kæmper for at koncertsalen skal være endnu større, end de første tanker, og af internationalt format. I juni kommer lånegarantien op i finansudvalget. Frank Aaen, Enhedslisten, er sammen med højrefløjen kritisk overfor projektet. Lykketoft truer ham med at Enhedslisten kan miste udvalgsposter. Ligeledes stemmer kulturministeren imod. 2000: I foråret stemmer fire af DR-bestyrelsens 11 medlemmer imod projektet, der dog fortsætter. I september vinder arkitekterne Vilhelm Lauritzen DR-byens helhedsplan og segment 1. Carl Bro vinder rådgiveropgaven med et tilbud, der ifølge DTU forskeren Per Anker Jensen minder om prisdumpning. Skurbyen ved byggeriet åbner. 2001: I oktober ansættes Kjeld Boye-Møller som projektdirektør. Han er en del af bygherreorganisationen. De første partnering-strategier tager form. 2002: I marts vinder den franske arkitekt, Jean Nouvel, konkurrencen om koncertsalen. Det engelsk/amerikanske ingeniørfirma Terrel er hans rådgiver. I maj undersøges jordbunden. 2003: I foråret begynder MT Højgaard på koncerthusets fundament. 12

13 I sommeren 2003 opdager DR og MT Højgaard, at der er fejl i beregningerne fra Terrell, og Niras overtager Terrels opgaver. 2004: I forsommeren opdager man, at koncertsalen bliver bygget ovenpå en kløft i kridtlaget. Det giver ekstra omkostninger til fundering. I oktober bliver Christian Nissen, generaldirektør, fyret af DR's bestyrelse fordi han havde gået bag bestyrelsesformand Jørgen Kleener s (V.) ryg og havde bedt om kulturminister om en lånegarantiforhøjelse på 300 mio. kr. Kort efter går bestyrelsesformand Jørgen Kleener af. I december opdages det, at bubbledæk i nyhedshuset er fejldimensionerede. 2006: Efter fyringen af Christian Nissen havde bestyrelsen stadigvæk tillid til byggeledelsen, men den 7. september må DR's økonomidirektør Bent Fjord stoppe øjeblikkeligt, da budgettet er overskredet med 630 mio. kr. Kulturminister Brian Mikkelsen,K, beder bestyrelsen om en redegørelse. I september går Rigsrevisionen i gang med en ny undersøgelse af DR Byens økonomi. I december fyres Kjeld Boye-Møller. 14. dec. stopper Rigsrevisionen sin undersøgelse efter beskyldninger om inhabilitet. 2007: 8. feb. bliver folketingspartierne enige om et kommissorium for en revisorundersøgelse af DR, der skal være færdig til nytår. I december erkender KPMG, der vandt undersøgelsen, at de ikke kan blive færdige til tiden. En af grundene er, at fire tidligere DR-ansatte ikke vil udtale sig til undersøgelsen. I stedet skal gamle s genskabes. Undersøgelsen skal være klar i marts. 2008: Kulturministeriet regner i marts med, at undersøgelsen er klar sidst på foråret. (Kilde: Inspiration fra Hvem rammer DR s meteor? (Ingeniøren, 2008) ) 13

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Eurovision Song Contest 2014

Eurovision Song Contest 2014 København, 31. juli 2014 Redegørelse om Eurovision Song Contest 2014 Projektselskabet ESC 2014 ApS INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Sammenfatning... 4 Budprocessen... 10 Baggrund og det indledende forløb...

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold 1. Udgangspunktet for IT-Brancheforeningens nedsættelse af arbejdsgruppen...4 1.1 Aktuelle IT-projekter...4 1.2 Bonneruprapporten...4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE KAPITEL//02 METODER AF // METTE MIKKELSEN VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER Model - s. 64 Model-vignet EN OPLAGT IDE DESIGNPROCESSENS TEORIER OM SAMARBEJDET MED PARTERNE OM ET LEVENDE

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere