Budget Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 26-04-2007 Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh."

Transkript

1 Budget Side 1 af 12 Periode: 1. maj april 2008 Boligforening/-selskab: Lillerød Boligforening Afdeling: 5 Rugvænget/Sydvænget Kommune: Allerød Kommune Ibrugtagningsår år 1953 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 3 0 1/5 0,6 Lejemålsenheder i alt ,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: CHM Vedtaget den: CHM Revideret den:

2 Budget Side 2 af 12 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) /04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn. Administration andet Bidrag til dispositionsfonden 0,00 kr./lejemålsenhed A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 48,45 kr./m = Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 90, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder

3 Budget Side 3 af Kurser, konferencer m.v Telefon Mobiltelefon Edb-udgifter Fax Kontorholdsudgifter m.v Kontigent Grundejerforening Beboeraktiviteter Andre udgifter m.m Uforudsete udgiftsstigninger = Variable udgifter i alt HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 135,03 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 23,83 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 19,86 kr./m Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader 128 Ydelser vedr. lån til ombygning 129 Tab ved lejeledighed, netto

4 Budget Side 4 af Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor år Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt = UDGIFTER I ALT Årets overskud = BALANCE ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte/P-pladser Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud = Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt = INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud = NØDVENDIG INDTÆGT

5 Budget Side 5 af 12 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.518,00 0,00 723,09 0,00 723,09 0 Indv. vedligeholdelse 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.518,00 0,00 723,09 0,00 723,09 0 Erhverv 0,00 0 Institutioner 0,00 0 I alt 2.518,00 0 Lillerød Boligforening Afd: 5 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned. Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2007/ /07 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Teleinspektionsgebyr 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2005/06 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00

6 Budget Side 6 af 12 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Overskydende beboerbet. til LBF Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Overskydende beboerbet. til LBF Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift (uden måler) Vandafgift (med måler)

7 Budget Side 7 af 12 Vandafgift i alt Renovation Renovation Kørsel af affald Renovation i alt Administration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr Adm. vandregnskab kr Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr. - Administration i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Trappevask Bruttoløn trappevask Fremmed assistance Funktionær tilskud Funktionær tilskud Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær

8 Budget Side 8 af Mobiltelefon ejendomsfunktionær Edb-linie ejendomsfunktionær Fax ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Vinduespolering Indkøb af rengøringsartikler Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Fraflytningssyn kr Tilflytningssyn kr. 38, Snerydning Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Edb-udgifter udover linien Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Alm. vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt

9 Budget Side 9 af 12 Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring Løn, rengøring Vinduespolering Telefon Diverse Leasing/leje af anlæg Omkodning af vaskekort Administration kortvaskeri Adm. gebyr plastickort Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt Drift af fællesfaciliteter Andel fællesfaciliteters drift Drift af kollektive anlæg Drift af cafeterie Drift af selskabslokale Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Prioritetsafdrag og renter Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger

10 Budget Side 10 af 12 Drift af selskabslokale i alt Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Dækket af offentlig tilskud Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Ydelsesstøtte Overskydende beboerbet. til LBF Ydelser vedr. lån til ombygning Afdrag Renter Ydelsesstøtte Overskydende beboerbet. til LBF Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter Diverse Forrentning henlæggelser (401) Forrentning henlæggelser (402) Forrentning henlæggelser (403) Forrentning henlæggelser (404) Forrentning henlæggelser (405) Forrentning henlæggelser (406) Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån

11 Budget Side 11 af Landsbyggefonden Kommunen Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver Rådighedsbeløb Telefon Kurser Kontorhold Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Husleje beboelse Husleje familieboliger Husleje ungdomsboliger Husleje ældre-/plejeboliger Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv Husleje erhverv Husleje stadepladser

12 Budget Side 12 af Husleje varmecentral Huslejetillæg erhverv Husleje antennepositioner Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v Husleje kælderrum Husleje loftsrum Husleje fryserum Husleje garager/carporte Husleje garager Husleje carporte Husleje p-pladser Renter Renter af indestå. i boligorg Renter af indestå. i pengeinstitut Renter af obligationer Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation Rentetilskud Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri Møntsalg Salg af vaskekort Telefon Diverse

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 20 Kommune: Skyttevej Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 10-01-2013. L illerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: 10-01-2013. L illerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: L illerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 30-10-2013. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 30-10-2013. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Æblehaven Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1976 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 7 Kommune: Nipsvej, Tangevej, Finsensvej Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/14 Periode: 1. maj 2010-30. april 2011 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Grønningen Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune

Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: DVB for Københavns Kommune Afdeling 1 - Kollektivhuset Københavns Kommune / Socialcenter København Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Smakkegårdsvej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Nyvang m.fl. Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1963 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: DVB- Næstved Afdeling: 1 Kommune: Engparken Næstved Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1969 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Nørrevænget I

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Nørrevænget I Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Nørrevænget I Lolland Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1964 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Riddersborgparken

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Riddersborgparken Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Riddersborgparken Lolland Kommune Ibrugtagningsår 07-01 1976 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumlund

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumlund Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 14 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumlund Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 06-01 1991 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: DVB- Næstved Afdeling: 2 Kommune: Snedkergården og Dehnsparken Næstved Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1997 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærum Vænge

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærum Vænge Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærum Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 15-02-1960 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Birkebo Kajerød Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1973 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Afdeling 5 Rugvænget/Sydvænget

Afdeling 5 Rugvænget/Sydvænget Lillerød Boligforening Afdeling 5 Rugvænget/Sydvænget Forslag til budget 2008/2009 Huslejen stiger med 1,44% Afdelingsbestyrelsen har sammen med Boligkontoret Danmark udarbejdet et forslag til afdelingens

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 74 Elmely Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1995 Boliger: 20 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.549,00 Garager: Areal i

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 37, Asmild Hegn maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2009 Boliger: 18 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager:

Læs mere

Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner 0 0 Afdeling 31 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2016 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1976 Familieboliger 200 17.235 Brutto kvm. 17.270 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 1 35 Erhverv 0 0 Institutioner

Læs mere

Ibrugtagning 1944 Familieboliger 277 19.132 Brutto kvm. 22.734 Ungdomsboliger 64 2.828 Værelser 17 476 Erhverv 7 298 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1944 Familieboliger 277 19.132 Brutto kvm. 22.734 Ungdomsboliger 64 2.828 Værelser 17 476 Erhverv 7 298 Institutioner 0 0 Afdeling 1 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2016 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1944 Familieboliger 277 19.132 Brutto kvm. 22.734 Ungdomsboliger 64 2.828 Værelser 17 476 Erhverv 7 298 Institutioner

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 2-20

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 2-20 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 2-20 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1947 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0 0

Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0 0 Afdeling 21 Side 1 Afdelingsdata: Driftsbudget 2014 Lejemålsart Antal enheder Areal Ibrugtagning 1957 Familieboliger 2 209 Brutto kvm. 1050 Ungdomsboliger 0 0 Værelser 0 0 Erhverv 4 810 Institutioner 0

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 1-23

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 1-23 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 1-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Violvej 11-23

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Violvej 11-23 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 19 Kommune: Lillerød Boligforening Violvej 11-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 08-01 2000 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 32 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 32 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-04. januar 1900 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 32 Kommune: Ungdomsboligerne Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 42 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 42 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 42 Kommune: Tømmergangen Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1989 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 52 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 52 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 52 Kommune: Kastanie alle 9-13, Bøge alle 123-127 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 09-01 2009 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 50 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 50 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 50 Kommune: Åhavevej 1 - ældrecenter Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 06-01 2003 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Sæbjørnshuse. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sæbjørnshuse. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Sæbjørnshuse Gladsaxe Kommune Ibrugtagningsår 04-01 1970 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Skovkanten

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Skovkanten Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Skovkanten Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. oktober 2012-30. september 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Komm Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 10. Vestervang AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1967-1973 Boliger: 319 Erhverv: 6 Areal i boliglejemål: 25.339,70 Garager: 88 Areal i

Læs mere

Udskrevet/Version: DVB Parken. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: DVB Parken. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Boligforening/-selskab: DVB Parken Afdeling: 5 Kommune: Afdeling 5 - Kystparken Bornholms Regionskommune Ibrugtagningsår 01-01 1997 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 55. Tinggården AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1.998,00 Boliger: 17 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.143,00 Garager: 0 Areal i erhverslejemål:

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Odense Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2017 Juli 2016 Afd. 12. Houlkærvænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager: 104 Areal

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 21 Kommune: Rønnebærparken 1 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1977 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2017-31. marts 2018 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 53 Kommune: Åmoseparken, Esbjerg Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet VENBO STENLØSE. Damgårdsparken

Udskrevet/Version: Boligselskabet VENBO STENLØSE. Damgårdsparken Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet VENBO STENLØSE Damgårdsparken Egedal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1991 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Rundforbiparken II

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Rundforbiparken II Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Rundforbiparken II Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 07-01 2004 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 53 Kommune: Åmoseparken, Esbjerg Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark Kerteminde Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1957 AFDELINGSDATA

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 01. Sct. Laurentiivænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1.941,00 Boliger: 16 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.616,00 Garager: 0 Areal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Holbergsvej, Kolding

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Holbergsvej, Kolding Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 24 Kommune: Boligselskabet Kolding Holbergsvej, Kolding Kolding Kommune Ibrugtagningsår 10-01 2000 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv.

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv. Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1961

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Udskrevet/Version: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 15 Kommune: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Kastanieparken 1-31 Faaborg-Midtfyn Kommune Ibrugtagningsår 09-01 1983

Læs mere

Udskrevet/Version: DVB Syd. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: DVB Syd. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/17 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: DVB Syd Afdeling: 3 Kommune: Vestergade m.fl. Aabenraa Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1967 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kløvermarken

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kløvermarken Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Kløvermarken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Skovvejen og Lærkevej

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Skovvejen og Lærkevej Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Kolding Skovvejen og Lærkevej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1975 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Middelfartvej

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Middelfartvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Middelfartvej 181-191 Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1948 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Zahnsgade og Tøndervej 36 og 50

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Zahnsgade og Tøndervej 36 og 50 Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 8 Kommune: Boligselskabet Kolding Zahnsgade 19-21 og Tøndervej 36 og 50 Kolding Kommune Ibrugtagningsår 15-09-1996

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kronborgvej

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kronborgvej Side 1/16 Periode: 1. september 2014-31. august 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 16 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Kronborgvej Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1999 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Villestoftehaven

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Villestoftehaven Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Villestoftehaven Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1990 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumvænge

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumvænge Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumvænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 15-02-1960 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Provsteløkken

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Provsteløkken Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 8 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Provsteløkken Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1982 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 3 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 3 - Brønshøj/Husum Københavns Kommune / Socialcenter

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: DVB Syd Afdeling: 3 Kommune: Vestergade m.fl. Aabenraa Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1967 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumhuse

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumhuse Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumhuse Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Periode: 1. januar december Boligforening/-selskab: AFDELINGSDATA. Faxe Kommune Afdeling: 2 Terslev Bygade 14-16

Periode: 1. januar december Boligforening/-selskab: AFDELINGSDATA. Faxe Kommune Afdeling: 2 Terslev Bygade 14-16 Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 2 Kommune: Terslev Bygade 14-16 Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 4 - Valby og Amager Københavns Kommune / Socialcenter

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 63 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1988 AFDELINGSDATA

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1960 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 13 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 20 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Saxes Allé - Materialegård Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1994 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland. Sydvestfyn

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland. Sydvestfyn Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Sydvestfyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Lindebakken/Lindehøj

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Lindebakken/Lindehøj Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 12 Kommune: Lillerød Boligforening Lindebakken/Lindehøj Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1984 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Boligselskabet Kolding Nyhavn m.fl. Kolding Kommune,Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1959 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Poppelgården 3-13

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Poppelgården 3-13 Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Lillerød Boligforening Poppelgården 3-13 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1980 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 22 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 22 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 22 Kommune: Boligselskabet Kolding Baldersvej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 07-01 2006 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 4 Kommune: Grøndalsvej 29-31 Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Titusparken

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Titusparken Side 1/16 Periode: 1. august 2013-31. juli 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Titusparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 15-08-1985 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Boligselskabet Kolding Nyhavn m.fl. Kolding Kommune,Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1959 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Valhøjparken

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Valhøjparken Side 1/16 Periode: 1. august 2014-31. juli 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Valhøjparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1962 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Afdeling: 2 Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Afdeling: 2 Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 2 Kommune: Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl Haderslev Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 1 Kommune: Skolekobbel,Solbakken,Vænget Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. august 2015-31. juli 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. august 2014-31. juli 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Middelfart Andelsboligforening af 1946 Afdeling: 4 Kommune: Lillebæltsvænget 1-141 Middelfart Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1982

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Præstestræde

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Præstestræde Side 1/16 Periode: 1. juli 2015-30. juni 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 20 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Præstestræde Lolland Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1992 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Voldgården

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Voldgården Side 1/16 Periode: 1. juli 2015-30. juni 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Voldgården Lolland Kommune Ibrugtagningsår 15-07-1994 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 04 Solgårdsvej - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1957 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet BSB Søllerød. BSB Søllerød, afd. 1

Udskrevet/Version: Boligselskabet BSB Søllerød. BSB Søllerød, afd. 1 Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet BSB Søllerød BSB Søllerød, afd. 1 Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1949 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Odense Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Birketing 2-32, Viuf

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Birketing 2-32, Viuf Side 1/16 Periode: 1. oktober 2015-30. september 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 11 Kommune: Boligselskabet Kolding Birketing 2-32, Viuf Kolding Kommune Ibrugtagningsår 06-01 2003 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 6 - Hectorgården Københavns Kommune / Socialcenter København

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Egevænget Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere