Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - Borgmester Tom Nielsen (A) 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2. viceborgmester Birte Kramhøft (F) Birte Passer (C) Britt Francke Mikkelsen (V) Dan Kjølsen (O) Doris Børger (A) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Inger Christensen (A) Jarne Rasmussen (O) Jesper Würtzen (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jørn C. Larsen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Lene W. Nielsen (A) Lolan Ottesen (A) Marianna Hesselholt (V) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Tine Landin (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende Brian Lund Madsen (A) Ley Plum (A) Jesper Würtzen (A) ved punkt 4

2 Sekretær Anders Agger INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Vedligeholdelsesarbejder 2009, ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, projekt nr anlægsbevilling 3... Skoler og institutioner, genopretning af udearealer 2009, projekt nr anlægsbevilling 4... Rugvængets Skole og Grantofteskolen, etablering af kropseksperimentarier, projekt nr anlægsbevilling 5... Energitiltag 2009 under DONG-aftalen, projekt nr og anlægsbevilling 6... Ballerup Bymidte, udvikling - valg af politisk følgegruppe og kriterier for prækvalifikion 7... Beboerklagenævnet - indstilling af formand, suppleant for formand samt udpegning af suppleant for socialt sagkyndig 8... Huslejenævnet - indstilling af formand og suppleant for formand 9... Skolebestyrelsen ved Egebjergskolen - fritagelse for hverv 10.Skolebestyrelsen ved Grantofteskolen - fritagelse for hverv 11.Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv 12.Brydehusvej 2, Ballerup - fritagelse for dækningsafgift 13.Boligsocial indss samarbejdsaftale mellem Baldersbo, afd. 14 og Ballerup Kommune 14.Baldersbo, afd. 21 Hedegårdsskolen, Ballerup - nedlæggelse af boligareal 15.Ballerup Ejendomsselskab, afd. Stionsgården, Ballerup - salg af erhvervs-areal 16.Boligselskabet Baldersbo - køb af ejendommene Skolehaven 4-6, Ballerup 17.Måløv Skole - moderniseringsplan, fase 2, projekt nr anlægsbevilling 18.Skolestyrelsesvedtægten for Ballerup Kommune - justering 19.It-udviklingsprojekter i folkeskolen, projekt nr anlægsbevilling 20.Skolehaven 4-6, Ballerup - opgangsbofællesskab til sindslidende 21.Plejecentret Toftehaven, projekt nr anlægsregnskab 22.Plejecenter i Måløv, projekt nr anlægsbevilling 23.Nurgenopretning 2009, projekt nr anlægsbevilling 24.Renovering af grønne områder 2009, projekt nr anlægsbevilling 25.Harrestrup Ådal - træsamling i fold til løse hunde, projekt nr anlægsbevilling 26.Chaussestensrevirer langs kommunale veje - udskiftning i 2009, projekt nr anlægsbevilling 27.Spildevandscenter Avedøre I/S, budgetforslag 2010 og overslagsårene , herunder Ballerup Kommunes finansieringsbidrag for anlægsbevilling 28.Ballerup Stion - cykelparkering, projekt nr anlægsbevilling 29.Idrætsbyen - skiltning, projekt nr anlægsbevilling

3 30.Prive fællesveje - afholdelse af omkostninger til belysning 31.Taxinævnet i Region Hovedstaden er etableret pr. 1. maj Støjhandlingsplan for Ballerup Kommune - godkendelse Lukket møde 33. Meddelelser Til efterretning 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) Orientering om resultet af forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010 mellem regeringen og KL Bilag: Aftale om kommunernes økonomi for 2010 mellem regeringen og KL. b) Orientering om strejke på renovionsområdet. s beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Vedligeholdelsesarbejder 2009, ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 24. marts 2009 Punkt 6 den 30. marts 2009 Punkt 2 Resumé I marts bevilgede kommunalbestyrelsen 8 mio. kr. ekstra til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. I løbet af foråret er der opstået flere tilfælde af større akutte bygningsmæssige opgaver, som Ejendomme således finder nurligt finansiere gennem de ekstra tilførte midler. De ekstra midler søges nu frigivet.

4 Redegørelse Vuggestuen Himmelblå, Lilletoften 123, Skovlunde Det er konsteret, taget på vuggestuen Himmelblå er udtjent og stort set umuligt reparere. Dette samt en utæt ventil til ventilionsanlægget på loftet, var i foråret årsagen til en mindre skimmelrenovering. Dette tag foreslås derfor renoveret. Pris for renovering: kr. ekskl. moms. Højagerskolen, Skovvej 55, Ballerup Der er, over bygningsvedligeholdelsen 2009, bevilget renovering af tag og udskiftning af facader på 3 knaster/fløje mod nord på Højagerskolen. Arbejdet omfter 6 klasselokaler. Der er i denne forbindelse konsteret områder af skimmelsvamp i tagkonstruktionen, hvilket er forårsaget af utætheder i tagbelægningen gennem tiden. Det kan ikke udelukkes, der de tilsvarende 3 knaster mod syd har samme problem. Første knast er nu afsluttet og renovering af nummer to er opstartet. Den sidste knast opstartes i løbet af eftersommeren. Ejendomme foreslår således, renoveringen af de 3 knaster, 4 klasselokaler samt administrionen, igangsættes umiddelbart i forlængelse af 1. etape. Pris for renovering: kr. ekskl. moms. BFO Rosenknoppen ved Rosenlundskolen, Ejbyvej 55, Skovlunde I forbindelsen med vandgennemtrængning af taget på BFO Rosenknoppen, blev der konsteret skimmelangreb i tagkonstruktionen. Efter nærmere undersøgelse er det konsteret, taget som helhed ikke er byggeteknisk korrekt udført. Det er derfor nødvendigt renovere hele tagkonstruktionen. Pris på renovering: kr. ekskl. moms. Sagen afgøres af Ejendomme foreslår, ovennævnte udvalgte arbejder godkendes, og der frigives 8 mio. kr. på projekt nr Vedligeholdelsesarbejder Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse

5 Afdelingschef Frank Jakobsen fra Ejendomme deltog i behandlingen af nærværende punkt. s beslutning den Punkt 2 3. Skoler og institutioner, genopretning af udearealer 2009, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Der er på s møde den 30. marts 2009 afs yderligere 2 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet til en særlig indss for genopretning af udearealer på skoler og institutioner. Redegørelse Miljø & Teknik foreslår følgende projekter udført i 2009: Dræning af legeområde ved BFO på Østerhøjskolen Renovering af forsænket torv på Østerhøjskolen Etablering af flere cykelstiver på Grantofteskolen Etablering af indgangssti på Grantofteskolen Etablering af bedre cykelparkering ved udvalgte institutioner Dræning af legeområde ved BFO på Østerhøjskolen Østerhøjskolen ligger i et kuperet og fugtigt område med mange søer, vandhuller og grøfter. BFO en ligger lavt i forhold til omgivelserne. I forbindelse med udarbejdelse af moderniseringsplanen for skolen er det kommet frem, BFO en igennem en del år har været plaget af vand på legepladsen. Miljø & Teknik foreslår derfor etablere et nyt drænsystem for forbedre legeværdien af arealet, og fordi det er en forudsætning for andre tiltag på legepladsen, afvandingsproblemet løses. Renovering af forsænket torv på Østerhøjskolen Foran den nyrenoverede bygning A på Østerhøjskolen findes en forsænket plads, omgivet af store popler. Pladsen har oprindeligt været brugt til boldspil og ophold, men belægningen er nu så medtaget, den udgør en sikkerhedsrisiko. Anlægget er imidlertid et fint arkitektonisk element, som er værd bevare. Miljø & Teknik foreslår renovere pladsen med ny grusbelægning og ny kant med siddeplinte og trapper. Træerne bevares så vidt muligt. Etablering af flere cykelstiver på Grantofteskolen Grantofteskolen modtager nu børn, som tidligere gik på Parkskolen. Mange af disse børn har således lang vej til skole. Ballerup Kommune har en målsætning om stimulere til og

6 gøre det muligt for så mange som muligt cykle til skole. Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt med cykelstiver på skolen i øjeblikket. Miljø & Teknik foreslår derfor, der etableres flere cykelstiver på skolen. Etablering af indgangssti på Grantofteskolen Vest for Grantofteskolens bygning C ligger i dag en trådt sti, som bruges som indgang til udskolingens klasselokaler i stueetagen. Snavs og mudder fra stien er til stor gene for brugerne af lokalerne og medfører et betydeligt rengøringsbehov. Miljø & Teknik foreslår etablere en befæstet sti langs med bygningen og frem til klasselokalerne, hvilket også vil gøre området mere anvendeligt til ophold og ude-arbejdsplads. Etablering af bedre cykelparkering ved udvalgte børneinstitutioner I Ballerup Kommune ønsker man fremme sundheden, bl.a. ved forbedre forholdene for cyklister. Derfor er det et problem, der på en del børneinstitutioner er meget dårlige parkeringsforhold for de forældre, som gerne vil cykle med børnene til institutionerne. Miljø & Teknik foreslår, på baggrund af en screening af kommunens institutioner, gøre en indss for etablere gode og tilstrækkelige cykelparkeringspladser ved nogle udvalgte institutioner. Økonomi I henhold til s beslutning af 30. marts 2009 er det besluttet afsætte yderligere 2 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet, projekt nr Renovering af skoler, til genopretning af udearealer på skoler og institutioner i Bilag Drænproblemer på Østerhøjskolen, bilag Forsænket torv på Østerhøjskolen, bilag Trådt sti på Grantofteskolen, bilag 3 Sagen afgøres af Miljø & Teknik foreslår, der gennemføres projekter som angivet, der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. på projekt nr Renovering af skoler, og driftsbevillingen for udearealer på skoler forhøjes med kr. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

7 s beslutning den Punkt 3 4. Rugvængets Skole og Grantofteskolen, etablering af kropseksperimentarier, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Med udgangspunkt i erfaringerne fra Rosenlundskolen belyser redegørelsen og vedlagte not etableringen af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen i henhold til serviceaftalen. Redegørelse Etablering af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen falder godt i tråd med Kommunens målsætning om fokus på social ulighed i sundhed. Grantofteskolen og Rugvængets Skole deltager allerede i koordinerede indsser i forbindelse med den sociale ulighed og kropseksperimentariet vil være et aktiv i denne henseende. Erfaringerne fra Rosenlundskolen tilsiger, ikke alene overvægtige eller børn i risiko for blive det har gavn af kropseksperimentarier. De benyttes tillige flittigt af både lokale foreninger, skolens personale og integreres nurligt i både undervisning, skoleidrætsklub og skolens profil. Byggemodning Lokalerne er gennemgået af Børn & Unge (Kommunens skoleidrætskonsulent mfl.) og Ejendomme. Der er taget udgangspunkt i erfaringerne fra kropseksperimentariet på Rosenlundskolen. Ejendomme har konkretiseret den byggetekniske del af etableringen af kropseksperimentarier, som på Rugvængets Skole udgør kr. og på Grantofteskolen udgør kr. Maskinindkøb Der er indhentet tilbud fra leverandøren af maskiner til kropseksperimentariet på Rosenlundskolen dette tilbud er ligeledes vedlagt. Prisen pr. kropseksperimentarium beløber sig til kr. ekskl. moms. Den totale udgift for etablering af kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen udgør således kr., via projekt nr

8 Skole- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 2. juni 2009 godkendt, der etableres kropseksperimentarier på Rugvængets Skole og Grantofteskolen under forudsætning af, Økonomiudvalget og tiltræder, kropseksperimentarierne finansieres af projekt nr Tilbud på inventar og prisoverslag fra Ejendomme forefindes på sagen. Der sigtes mod en færdiggørelse af kropseksperimentarierne i løbet af Bilag Kropseksperimentarier, Rugvænget, Grantoften, 2009 Sagen afgøres af Direktør Dorrit Christensen foreslår, der meddeles anlægsbevilling på 1,869 mio. kr. til projekt nr Kropseksperimentarier på Rugvænget Skole og Grantofteskolen, og der ved den kommende budgetopfølgning afsættes et rådighedsbeløb i 2009 på projekt nr Kropseksperimentarier på Rugvænget Skole og Grantofteskolen, på 1,869 mio. kr., der finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet på projekt nr. 1901, Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 4 Jesper Würtzen deltog ikke i behandlingen af nærværende punkt. 5. Energitiltag 2009 under DONG-aftalen, projekt nr og anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 9. december 2008 Punkt 26 den 15. december 2008 Punkt 20 Resumé

9 I december 2008 underskrev Ballerup Kommune en partnerskabsaftale med DONG Energy omkring energirådgivning. I aftalen indgik dels konkrete handleplaner og dels hensigtserklæringer, der hver især skulle understøtte den politiske holdning i Kommunen om fremme fokus på energioptimering og sikre bedst mulig beskyttelse af klimaet. De konkrete tiltag er nu bearbejdet og klar til iværksætning. Der søges således frigivet midler hertil. Det økonomiske grundlag for det videre arbejde med energioptimering af bygningsmassen inkl. de tekniske anlæg, etablering af vedvarende energikilder og lign. foreslås indarbejdet i investeringsoversigten. Redegørelse Energimærkning Gennem mange år har det været lovpligtigt udarbejde et energimærke for alle bygninger over m 2 hvert 3. år. Dette skulle foretages af en certificeret energikonsulent. Ejendomme har en certificeret medarbejder, der har udarbejdet disse. Mærkningerne af de store ejendomme skal fornyes i 2011, som følge af en forlængelse fra Energistyrelsen. I 2008 blev loven strammet, således mærkningen ligeledes kom til omfte bygninger fra m 2. Samtidig blev kravet til indholdet af mærkningen udvidet og energikonsulenten blev nu pålagt være uvildig, dvs. ekstern. Mærkningen af de små bygninger skal være udført i indeværende år. I DONG-aftalen er det således aftalt, DONG Energy udarbejder udbud og afholder licition på energikonsulenttjenesten. Ejendomme overtager herefter koordineringen med den vindende energikonsulent. Der er afs 2,2 mio. kr. i investeringsoversigten og behandles som et særskilt konsulentarbejde. Disse midler søges frigivet nu. Energirenoveringer For opnå CO 2 -reduktionsmålene som Ballerup Kommune har bundet sig op på, er det nødvendigt igangsætte energirenoveringer hurtigst muligt. Der er således primært udpeget tiltag, der er anbefalet i de eksisterende energimærkninger for de store bygninger og omfter hovedsagelig udskiftning eller renovering af forældede ventilionsanlæg, men ligeledes udskiftning af 30 år gamle kedler til energioptimale gaseller fjernvarmekedler. Lysstyring på skoler er et tiltag, der regnes gransket og planlagt i 2009 til udførelse i Der er foruds renoveringer for i alt 17 mio. kr. over to år, hvilket svarer til den af DONG Energy vurderede nødvendige investering, for opnåelse af målet om en CO 2 -reduktion på 25 pct. inden 2015 i forhold til Ovennævnte sum indeholder de allerede frigivne midler (2,9 mio. kr.) til renovering af ventilionsanlæg på Rosenlundskolen. Det samlede projekt kan lånefinansieres fuldt ud og foreslås optaget i investeringsoversigten under projekt 1953 Energibesparende foranstaltninger, med 10

10 mio. kr. i 2009 og 7 mio. kr. i Renoveringerne har en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 4 år. Ud fra en investeringsmæssig betragtning, vil det være nurligt optage et lån over 4 år, således investeringen er tilbagebetalt hurtigst muligt. En anden betragtning vil være optage et lån, der løber over år, svarende til levetiden på det nyetablerede anlæg. Men da Kommunen har adgang til 25-årige lån, vil dette umiddelbart være foretrække ud fra en finansiel betragtning. DONG Energy har som forsyningsselskab en forpligtelse til, overfor Energiministeriet, præstere en mængde besparelser på årsplan. DONG Energy har derfor en stor interesse i medvirke til, Ballerup Kommune opnår så store besparelser som muligt. I DONGaftalen indgår nemlig, Ballerup Kommune sælger sine besparelser til DONG Energy. Det vil sige, for hver sparede kwh, får Ballerup Kommune 0,15 kr. tilbage fra DONG Energy. Dette tilskud (DSM) er således med til finansiere en del af DONG Energys rådgivertimer. Energirenoveringerne i 2009 alene repræsenterer en samlet CO 2 -reduktion på 665 tons/år, hvilket svarer til 5,2 pct. af det samlede energiforbrug i kommunale bygninger. Se bilag. Dertil kommer de allerede besluttede energirenoveringer på Rådhuset samt kommende konverteringer til fjernvarme på Rådhuset, Lautrupgård og Rødbo. Forts energirådgivning og -renovering Det er i vigtigt anskue de nævnte CO 2 -besparende initiiver som værende et led i Ballerup Kommunes plan for klimavenlige tiltag. Med de nye energimærker i hænde, er det nødvendigt udarbejde en prioriteret plan for energimæssige tiltag for denne bygningsmasse. Samtidig er en klimaplan på vej, der uden tvivl stiller krav til nytænkning og innovion i forbindelse med renovering og nybygning, bl.a. arbejdet med udbredelsen af vedvarende energi. Det er derfor vitalt, der afsættes en pulje til det fortste arbejde med energi og klima. Det foreslås, der fra 2011 årligt afsættes en sum på 7 mio. kr. svarende til beløbet afs i Etablering af fjernaflæste målere Etablering af fjernaflæste målere på el, vand og varme, som ligeledes er indeholdt i partnerskabsaftalen med DONG Energy, er på vej i udbud. Finansieringen er dog ikke afklaret p.t. men forventes præsenteret for Økonomiudvalget umiddelbart efter sommerferien. Grøn strøm Ballerup Kommune har valgt støtte produktion af vedvarende energi, og således købe vindmølleproduceret el fra DONG Energys nyetablerede vindmøllepark, Horns Rev 2, fra årsskiftet 2009/2010. Vindmøllestrøm koster 0,05 kr. ekstra pr. kwh og vil for Ballerup Kommune som virksomhed udgør ca kr. p.t.

11 Denne udgift er en driftsudgift, der i størrelse ikke er bemærkelsesværdig i et driftsregnskab, hvor priserne varierer voldsomt på årsbasis. Bilag Energitiltag Grafisk fremstilling af lånefinansieringsmodellen Sagen afgøres af Ejendomme foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. under projekt nr Energimærkning, der meddeles en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. under projekt nr Energibesparende foranstaltninger i (Herudover er der allerede bevilget 2,9 mio. kr. til Rosenlundskolen), der afsættes rådighedsbeløb med yderligere 7 mio. kr. i 2010, der indarbejdes ved kommende anlægsopfølgning, projektet lånefinansieres fuldt ud ved optagelse af 25-årigt lån i KommuneKredit, de afledte driftsmæssige besparelser indarbejdes i budgetforslaget , der afsættes 7 mio. kr. på investeringsoversigten i 2011 og frem, til klimavenlige tiltag, og foreslåede tiltag i 2009 godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse Afdelingschef Frank Jakobsen fra Ejendomme deltog i behandlingen af nærværende punkt. s beslutning den Punkt 5

12 6. Ballerup Bymidte, udvikling - valg af politisk følgegruppe og kriterier for prækvalifikion Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 21. oktober 2009 Punkt 5 den 27. oktober 2009 Punkt 2 Resumé Hermed forelægges forslag til valg af politisk følgegruppe og forslag til kriterier i forbindelse med prækvalifikion af teams til deltage i idékonkurrencen. Redegørelse Det er foreslået nedsætte en politisk følgegruppe til projekt Udvikling af Ballerup Bymidte Idékonkurrence for kunne få en løbende politisk kvalificering og afstemning af forhold, der ikke nødvendigvis skal forelægges en politisk udvalgsbehandling. Det foreslås, der nedsættes en gruppe bestående af 5 politikere. Det foreslås, Ove E. Dalsgaard, borgmester, Helle Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget og Tom Nielsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget er medlemmer. Det foreslås, der herudover vælges 2 medlemmer fra. Not om den politiske følgegruppe er vedlagt som bilag. Det er besluttet, det er 3 rådgivende teams, der skal deltage i idékonkurrencen, der er besluttet afholdt som et parallelopdrag. De 3 teams får hver et honorar på kr. for deltage. Hvis de ikke opfylder kravene for parallelopdraget, diskvalificeres teamet og der udbetales ikke honorar. For have et bredt udvalg af teams vælge imellem, skal der gennemføres en prækvalifikionsrunde. Til brug for prækvalifikionen skal de kriterier vælges, som der skal vælges teams ud fra. Det foreslås, nedenstående kriterier danner grundlag for udvælgelsen: Tværfagligt team: Det er afgørende, det er tværfaglige teams, der byder ind på opgaven. Teamet skal besidde kompetencer i forhold til planlægning, arkitektur, kunst, landskab, byrum, byliv og udfoldelsesmuligheder, økonomi, trafik, støj og miljø. Referencer: Teamet skal oplyse referenceprojekter, der dokumenterer, det etablerede team tilsammen har erfaringer med tilsvarende projekter i skala og kompleksitet. Procesforståelse og erfaring: Teamet skal informere om erfaringer med arbejde i åbne, kollektive udviklingsforløb med inddragelse af borgere og interessenter under konkurrenceforløbet.

13 På baggrund af teamenes opfyldelse af kriterierne vil Kommunen vurdere de enkelte teams kvalificering til indgå i parallelopdraget. Det foreslås, Kommunen anlægger en samlet vurdering af besvarelserne ud fra følgende vægtning: Teamsammensætning og kompetencer 40 pct. Referencer 30 pct. Proceserfaring og forståelse 30 pct. Not om parallelopdrag til brug for beslutning af kriterier for prækvalifikion er vedlagt som bilag. Bilag Not om politisk følgegruppe til projekt Udvikling af Ballerup Bymidte - Idékonkurrence Not om parallelopdrag for udvikling af Ballerup Bymidte til brug for beslutning af kriterier for prækvalifikion Sagen afgøres af By- og Erhvervsudvikling foreslår, den politiske følgegruppe nedsættes, og kriterierne til prækvalifikionsrunden og vægtningen heraf godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 8 Indstilles til godkendelse med forslag om, følgende indgår i den politiske følgegruppe: Birte Kramhøft (F) og Kåre Harder Olesen (V) s beslutning den Punkt 6 7. Beboerklagenævnet - indstilling af formand, suppleant for formand samt udpegning af suppleant for socialt sagkyndig

14 Sagsnr.: Dok.nr.: den 16. juni 2008 Punkt 4 Resumé På baggrund s indstilling er cand.jur. Jonna Zacho beskikket som formand for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune. Beskikkelsen gælder for en 4-årig periode frem til den 31. december besluttede samtidigt udpege afsnitsleder i Job & Familie, Connie Hartz, som socialt sagkyndig. Der blev imidlertid ikke udpeget en suppleant for Connie Hartz. Jonna Zacho har frems ønske om udtræde af nævnet til Stsforvaltningen Hovedstaden, som efter langvarig sagsbehandling, har godkendt Jonna Zacho fritages fra hvervet for resten af perioden. Stsforvaltningen har samtidigt anmodet Ballerup Kommune om indstille en ny kandid til formandsposten. Redegørelse I medfør af Lov om leje af almene boliger, 97, beskikkes formand og suppleant for beboerklagenævnet af direktøren for stsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formand og suppleant skal have bestået juridisk kandideksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. besluttede på sit møde den 16. juni 2008 indstille kontorchef i Gladsaxe Kommune, cand.jur. Bolette Rørdam, som suppleant for formanden for Ballerup Kommunes beboerklagenævn. Da formanden i en længere periode ikke har varetaget sine forpligtelser som formand, har suppleanten fungeret som formand siden beskikkelsen trådte i kraft. Det foreslås derfor, den nuværende suppleant, Bolette Rørdam indstilles til formand, således nævnet kan fortsætte arbejdet under samme formand i resten af valgperioden. Som suppleant for formanden til beboerklagenævnet indstilles i stedet chefjurist i Ballerup Kommune, cand.jur. Inger Krogh-Jensen, Langagervej 25, 2600 Glostrup for resten af valgperioden. udpeger efter 97, stk. 5 og stk. 6 en socialt sagkyndig og en suppleant, som tiltræder nævnet, dog uden stemmeret, i sager vedrørende tvister om lejerens brug af det lejede. Eftersom der ikke blev udpeget en suppleant for den socialt sagkyndige, skal dette ske med virkning for resten af valgperioden. Sagen afgøres af.

15 Borgmestersekretariet foreslår, cand.jur. Bolette Rørdam indstilles til Stsforvaltningen Hovedstaden som formand for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, cand.jur. Inger Krogh-Jensen samtidigt indstilles som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, og specialkonsulent i Job & Familie, Elsebeth Fjord udpeges som suppleant for den socialt sagkyndige i Beboerklagenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 9 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 7 8. Huslejenævnet - indstilling af formand og suppleant for formand Sagsnr.: Dok.nr.: den 16. juni 2008 Punkt 5 Resumé På baggrund s indstilling er cand.jur. Jonna Zacho beskikket som formand for Huslejenævnet i Ballerup Kommune. Beskikkelsen gælder for en 4-årig periode frem til den 31. december Jonna Zacho har frems ønske om udtræde af nævnet til Stsforvaltningen Hovedstaden, som efter langvarig sagsbehandling, har godkendt Jonna Zacho fritages fra hvervet for resten af perioden. Stsforvaltningen har samtidigt anmodet Ballerup Kommune om indstille en ny kandid til formandsposten. Redegørelse I medfør af Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 36, beskikkes formand og suppleant for huslejenævnet af direktøren for stsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

16 Formand og suppleant skal have bestået juridisk kandideksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisioner eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. besluttede på sit møde den 16. juni 2008, indstille kontorchef i Gladsaxe Kommune, cand.jur. Bolette Rørdam, som suppleant for formanden for Ballerup Kommunes Huslejenævn. Da formanden i en længere periode ikke har varetaget sine forpligtelser som formand, har suppleanten fungeret som formand siden beskikkelsen trådte i kraft. Det anbefales derfor suppleant Bolette Rørdam indstilles til formand, således nævnet kan fortsætte arbejdet under samme formand resten af valgperioden. Som suppleant for formanden til huslejenævnet indstilles i stedet chefjurist i Ballerup Kommune, cand.jur. Inger Krogh-Jensen, Langagervej 25, 2600 Glostrup, for resten af valgperioden. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, cand.jur. Bolette Rørdam indstilles til Stsforvaltningen Hovedstaden som formand i Huslejenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december 2009, og cand.jur. Inger Krogh-Jensen samtidigt indstilles som suppleant for formanden for Huslejenævnet i Ballerup Kommune for resten af valgperioden, frem til 31. december Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt 8 9. Skolebestyrelsen ved Egebjergskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé

17 En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Egebjergskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Efter bekendtgørelsens 2 kan en forældrerepræsentant forlange blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole. Forældrerepræsentant Annette Holck Rasmussen har anmodet om blive fritaget fra hvervet med udgangen af juni måned 2009, hvor hendes dter færdiggør sin 9. klasse. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Annette Holck Rasmussen indtræder Zoran Rajovic, Skovvej 113 A, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, det tages til efterretning, Annette Holck Rasmussen udtræder af skolebestyrelsen ved Egebjergskolen, og suppleant Zoran Rajovic indtræder i skolebestyrelsen ved Egebjergskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 11 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Skolebestyrelsen ved Grantofteskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.:

18 Resumé En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Grantofteskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Forældrerepræsentant Liselotte Kuhn Jacobsen har anmodet om blive fritaget fra hvervet på grund af arbejdsmæssige årsager. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Liselotte Kuhn Jacobsen indtræder Johannes Hammershøj Nørgård, Mosevej 30, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, der meddeles tilladelse til, Liselotte Kuhn Jacobsen udtræder af skolebestyrelsen ved Grantofteskolen, og suppleant Johannes Hammershøj Nørgård indtræder i skolebestyrelsen ved Grantofteskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 12 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.:

19 Resumé En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Redegørelse Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Efter bekendtgørelsens stk. 2 kan en forældrerepræsentant forlange blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole. Forældrerepræsentant Susanne Vinter har anmodet om blive fritaget fra hvervet, da hun ikke længere har barn på skolen. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Susanne Vinter indtræder Janni Hornsleth Julø, Sommerbuen 9, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, det tages til efterretning, Susanne Vinter udtræder af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, og suppleant Janni Hornsleth Julø indtræder i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 13 Indstilles til godkendelse s beslutning den Punkt Brydehusvej 2, Ballerup - fritagelse for dækningsafgift Sagsnr.:

20 Dok.nr.: Resumé BDO ScanRevision har på vegne af Boliné ApS anmodet om fritagelse for dækningsafgift, jf. brev af 5. maj Fritagelsen ønskes for årene 2008 og Redegørelse Ejendommen, der er beliggende Brydehusvej 2, 2750 Ballerup, er i sin helhed et motionscenter. Ved besigtigelse af ejendommen den 26. maj 2009 fremstod den som værende et motionscenter i sin helhed med dertilhørende inventar. Ejendommens areal indeholdt kun træningsudstyr af forskellig art. Herudover fandtes der 2 omklædningsrum med badefaciliteter. Ifølge Lov om ejendomssk, 23 A, stk. 1, kan afgøre hvorvidt ejendomme der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed, skal betale dækningsafgift af ejendommens forskelsværdi. Benyttelse som motionscenter falder derimod ikke ind under de i 23 A nævnte formål. Velfærdsministeriet henviser netop i en vejledende udtalelse af 29. april 1999 (j.nr /1999) til, idræts-, gymnastik- og andre motionsformer er aktiviteter der normalt er fritaget for dækningsafgift, jf. ejendomsbeskningsloven 23 A, Østre Landsrets dom fra den 28. januar 1998 og TfS har ligeledes truffet afgørelse om fritagelse for betaling af dækningsafgift for motionscentre. Der er ved afgørelsen lagt vægt på ejendommen kun benyttes til motionsaktiviteter, og derved anses for værende en selvstændig enhed. Det er Miljø & Tekniks vurdering, omhandlende ejendom ikke falder ind under Lov om ejendomssk 23 A vedrørende dækningsafgiftspligtige ejendomme. Fast praksis har hidtil været, idrætscentre, herunder motionscentre ikke er dækningsafgiftspligtige, såfremt de fremstår som motionscentre i deres helhed. Følgende bilag findes i sagen: Ansøgning fra BDO ScanRevision ( ) vedr. fritagelse for betaling af dækningsafgift i perioden 2008 og Varsling fra Ballerup Kommune ( ) vedr. besigtigelse af ejendommen. Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomssk (LBK nr. 724 af ). Kopi af dom TFS 1998,253. Vejledende udtalelse fra Velfærdsministeriet af Sagen afgøres af Miljø & Teknik foreslår, der gives fritagelse for betaling af dækningsafgift i 2008 og 2009, dog

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008.

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008. Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 31. marts 2008, kl. 17:30 i Udvalgsværelse 1 Medlemmer Tom Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 24. november 2008, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget fredag den 6. februar 2004, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2

1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2 Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 7. februar 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2 2... Meddelelse:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

d) Orientering om sommerens debat om kommunale solarier og sundhedsrisikoen ved

d) Orientering om sommerens debat om kommunale solarier og sundhedsrisikoen ved Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2009, kl. 08:00 i Måløv Idrætspark (Måløv Boldklubs klublokale) Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere