Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K"

Transkript

1 HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at gøre status over de første 3 år, som har budt på både op og nedture. Benchmark for afdelingen er CIBOR %, som det var målsætningen minimum at matche set over en 3-årig periode. Index 100 pr. 15. marts 2007 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Afkast 3,21% 1,50% 2,90% 7,79% 120,30 122,10 125,64 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Afkast 4,16% 0,43% 7,02% 4,02% 5,83% 3,47% 4,44% 3,82% 3,62% 2,88% 1,80% 2,80% 54,24% 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 108,26 111,38 113,38 116,56 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Afkast -0,07% -0,90% -2,28% 1,27% 0,45% -6,71% -4,00% 1,60% -10,14% -13,50% -0,06% 4,13% -27,53% Jan. Feb. * Ændring af stykstørrelse er sket pr. 22. september Indre værdi er ændret med tilbagevirkende kraft ,57 75,57 Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Afkast 0,33% 0,33% 1,15% 2,18% -1,14% -0,94% -0,09% 0,93% 0,13% 1,46% 4,28% 100,

2 Makro De økonomiske nøgletal fortsætter deres slingre helhedsindtrykket for måneden er denne gang en svagt positiv opfattelse af situationen i primært den amerikanske udvikling, baseret på udviklingen i erhvervslivets tillidsindikatorer og på det allerseneste en bedring i beskæftigelsen. Aktiemarkederne er i månedens løb i USA steget omkring 5 % - 8%, hvor renterne samtidig også er steget 0,20% - 0,25%. I Europa er aktieindeksene steget 8% - 10%, mens de europæiske benchmark-renter stort set er uændret. Dog har man i Danmark set faldende korte renter, selvom OMXC20 steget med 8%, da Nationalbanken ultimo marts sænkede renten på indskudsbeviser og foliokonto med 0,10% efter fortsat stort valutainflow. I Europa har det primært været Grækenland, der har haft hovedrollen i periodens overskrifter. Markedet er i stigende grad blevet usikker på hvorvidt Grækenland med sin meget store gæld i forhold til BNP og meget store årlige budgetunderskud pt. omkring 12 % - vil være i stand til at betale sine forpligtelser. På det seneste er der fremkommet en række støtteerklæringer fra EU om, at Grækenland ikke vil gå ned, men spændene til de øvrige europæiske lande afslører et marked i stærk tvivl om rækkevidden af støtten. Samtidig går der rygter om, at Grækenland vil genforhandle støtteplanen med EU og IMF, hvilket skaber noget usikkerhed. Fremadrettet er det vor konklusion pt. at der vil være vilje til at nedbringe de store budgetunderskud i de europæiske økonomier, og at der således er lagt op til lav vækst i området for den næste periode. Obligationsmarkedet Indstrømningen af valuta er fortsat i første kvartal med stor styrke, og har givet Nationalbanken mulighed for at reducere rentespændet til ECB. Da pengeinstitutterne i samme periode har forbedret deres likviditet, bl.a. ved optagelse af statsgaranterede lån, og det medførte, at de korte danske markedsrenter er faldet markant. Nyudlånet fra realkreditten er begrænset og finder primært sted i korte flekslån, og låntagere opkøber fortsat lang obligationsgæld, finansieret ved fleksflån. Den usikkerhed for prisdannelsen på lange danske realkreditobligationer, som et i støbeskeen værende nyt kapitalbelastningsdirektiv forventedes at medføre, holdes således i skak af låntagerne. Nedenfor ses udviklingen i renten for danske statsobligationer, hvor det ses, at rentefaldet har været mest udtalt for de korte løbetider. ID DK 2Y DK 5Y DK 10Y DK 30Y 10Y/2Y % 3.07% 3.67% 4.27% 1.54% % 2.88% 3.53% 4.09% 1.65% % 2.66% 3.39% 3.95% 1.78% % 2.60% 3.36% 3.88% 1.84% ID EU 2Y EU 5Y EU 10Y EU 30Y 10Y/2Y % 2.42% 3.40% 4.11% 2.04% % 2.29% 3.21% 3.92% 2.08% % 2.11% 3.09% 3.85% 2.26% % 2.12% 3.08% 3.81% 2.24%

3 Obligationsmarkedet fortsat Ovenfor ses til sammenligning udviklingen i renten for tyske statsobligationer. Billedet er ikke meget forskelligt; fald i renten og mest i de korte renter. De amerikanske renter, som det ses nedenfor, er efter et fald først på året tilbage til niveauet fra årets start. ID US 2Y US 5Y US 10Y US 30Y 10Y/2Y % 2.67% 3.91% 4.74% 2.81% % 2.39% 3.70% 4.62% 2.82% % 2.33% 3.65% 4.61% 2.83% % 2.57% 3.86% 4.78% 2.83% Forventninger til obligationsmarkedet Udstedelse Vi forventer ikke, at der ændres afgørende på låntagernes præference for korte flekslån før lange 4% obligationer handles til er på 95 eller højere. Realkreditobligationer Vi mener, at renteniveauet ikke vil ændre sig markant i den næste periode og tror derfor, at lange 5% obligationer tæt på pari vil vise sig at være et attraktivt segment. Udstedelsen er behersket og konverteringsrisikoen på de nyoptagne lån burde være til at overskue. Da vi samtidig mener, at stramninger af pengepolitikken og de er ikke overhængende! vil medføre en markant fladning af rentekurven, kan segmentet vise sig at være det mest stabile i obligationsmarkedet. Obligationer med højere kuponer er efterhånden presset så højt op i, at vi mener potentialet her er ved at være udtømt; især da de korte renter som tidligere nævnt er på rekordlave niveauer. I de gamle serier ligner det dog, at der forsat vil komme relative lave ekstraordinære udtrækninger de kommende terminer, og dermed er der fortsat et attraktivt afkast i forhold til korte alternative placeringer. På de nuværende niveauer er der dog ikke plads til meget højere trækningsprocenter, hvad vi heller ikke forventer for de kommende ternminer. Den rigelige likviditet vil givetvis medføre fortsat efterspørgsel i segmentet, men vi forventer at nedbringe andelen af de gamle højtforrentede obligationer over den kommende periode.

4 Portefølje Det gennemsnitlige årlige afkast siden har været 8,42% for HP Hedge set i forhold til 10,55% for Benchmark. Som det ses af ovenstående tabel, så har vi ikke nået afkastet på benchmark for afdelingens første 3 år, men set i lyset af begivenhederne omkring Lehmans kon i september 2008 og de efterfølgende selvstændige renteforhøjelser i Danmark i oktober/november 2008, så er vi faktisk godt tilfredse med resultatet. Performance stammer primært fra investering i de gamle højtforrentede obligationer som har givet meget attraktive afkast indtil nu i Der en del gamle 6% og 7% s obligationer, som er blevet handlet til væsentligt højere er, da investorer har fundet dem attraktive som korte investeringer alternativt til korte fleks- og statsobligationer. Den danske rentesænkning på indskudsbeviser har understøttet opmærksomheden omkring korte alternative placeringer, så som de gamle højtforrentede obligationer, og der er masser af likviditet i markedet pt. Det dekomponerede afkast ses nedenfor, hvor Højtforrentede obligationer og Spreadforretninger gav henholdsvis 2,88% og 0,02% i marts. Samlet set har de Højtforrentede obligationer i porteføljen performet flot i 1. kvartal med et afkast på 8,80%, hvor Spreadforretningerne i samme periode gav -0,96%. Kilde: SuperPort HP Hedge var ultimo marts gearet 5,28 gange, hvilket vil sige, at egenkapitalen nu udgjorde 16% af den samlede beholdning af obligationer. Afdelingens lange positioner var placeret således, at højtforrentede obligationer udgjorde 89% og Spreadforretninger de sidste 11%. Vi fastholder en strategi med fokus på højtforrentede obligationer, da de fortsat giver et attraktivt afkast i forhold til risiko. En konverteringsbølge, hvis 4% 2041 stiger fra 93,5 til 96 vil dog kunne give højere træk, hvad der ikke er plads til afkastmæssigt, men vi forventer ikke højere træk de kommende terminer. Vi er dog opmærksomme på at de gamle højtforrentede obligationer er steget meget, og samtidig mere afhængige af fortsat lave udtræk, men dog fortsat interessante for afdelingen at investere i pt.

5 Portefølje fortsat Vi mener stadig at usikkerhed omkring de såkaldte PIGS-lande kan medvirke til at en renteforhøjelse fra ECB s side udsættes. Der er i øjeblikket stor fokus på Grækenland, hvor finansieringsomkostninger pt. er meget høje, og der skal strammes gevaldigt op med langsigtede reformer. En kontraktiv finanspolitik kan dog lægge en dæmper på væksten i hele Europa, og vi tror at ECB tidligst hæver de korte satser i 1. Kvartal Vores bedste estimat for afdelingens afkast for hele 2010 er pt. omkring 20%, hvad der virker ganske attraktivt.

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere