SKREllTISKET gav for distrikterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKREllTISKET gav for distrikterne"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav falder 2.6 paa Lftens psynsdistrikt g ca. 2 milliner paa Rmsdals amt. Uk8 fangsten har været frhldsvis ubetydelig i Trmsø amt, hvr fisket synes sterkt avtagende; det er likeledes avtagende paa Yttersiden g i flere distrikter paa Helgeland, i tiltagende paa Røst g Værøy g i Trøndelagen. Søndenfr Stat hadde man den frhldsvis betydelige ukefangst av nær /2 mill. stk. Landets samlede skreifangst er til 9 mars iaar i sammenligning med de tre fregaaende aar saaledes til mtrent samme tid: r O t:j > CP CP =l JQ <i ::; >s M CP S? >s '<:::j <i... s Ul CP Ul S CP P' p:;'... ct3 Ul....t p:;' ' CPcrq SS.... 8' C+c+ c+ Ul CP b... c+ =l c+ c:: CP M.8' ::::: Ul... Ul p:;' Ul M p:;' CP >s. t.:) t.:) 00 C,):) t.:) f' t.:) 00 <:.D <:.D 00 <:.D.:j <:.D OJ C,):) W X! M 6 <:.D Ol :'T f' OJ C,):) 00 f' rj:::.. f' CD C;.:l P :j... ff:.. rj:::.. Ol f' ' X! R t.:) f' 00 Ol OJ P f' f' C,):) Ol 00 F Ol Ol OJ f,. X! <:.D Ol rj:::.. CN M Ol,... rj:::.. :'T t.:) f' 00 OJ <:.D f' f' rj:::.. Ol <:.D OJ OJ P. Ot X! OJ <:.D Ol M <:.D OJ f' rr Onsdag 3 mars 92 Lften har fisket tiltat ved Ris i Nr. ukens første halvdel meget gdt vær, betydelig gsaa ved Brettesnes utenfr Fl ekke.,fip!d, Egersund g g Skrven, likesm Kabelvaag, Hpen Kvitingsøelhe; ):iget mindre i Karmg Henningsvær har ngenlunde bra sundet, hvr 5åatantallet avtk, bedre fangster. Vestlften er fisket gjen ved Karmøens vestside, i Veavaagen, nemgaaende mindre, især fra Sund g ved Fæøen, ved Røvær, fr Espevær vestver. Sm følge herav har nu g ved Stra. Sidst i uken var fisket mange fiskere flytet østver, saa at ringere sydligst ved Flekkefjrdav de 4698 fiskende baater, sm var Egersund g faldt bedst ved Kvitingsanmeldt til 8 mars, var alene 500 i ø8rne, Røvær g Espevær. Nrdre Vestlften g av de 28 kjøpefartøier, Bergenhus var der bra garnfiske msm samtidig var tilstede, var kun 6 l kring Kinn g Buelandet,. likesm i Vestlften. Onsdag var fangsten fisket gsaa erbegyndt paa Sønclmør. paa dagline ved Risvær igjennemsnit Psentfisket fregik mest med smaa 400 pr. baat, hvad der maa regnes fangster mkring Bkn g utenfr fr en udmerket fangst. Fisken avtar Veavaagen, men fisket med landnøter betydelig i vegt g fedme, 00 garnfisk var i gd fremgang. Der sattes laahar en middel vegt av 240 g linefisk sel' ved Bkn g i N erstrand, men av 2'5 kg. i sløiet stand, g del' skal især i Veavaagen g nrdenfr m 500 a 600 fisk til fr at skaffe l hl. kring Krsfjrden,' ved Buelandet g lever, der dg gir 43 a 50 liter damp flere steder. tran. Prisen fr sløietfisk er 2028 Ukefangsten blev derfr meget beøre pr. stk.; leveren betales med 220 tydelig, tilsammen maal, saa øre pr. liter g fersk rgn med 6 6 ttalfangsten nu utgjør maal øre pr. liter. mt maal ifjr. Herav ut Rmsdals amt var fisket i uken gjrde garnsilden maal g bedst paa Nrdmør, m8n gdt gsaa ntsilden mt resp de øvrige stener. Fiskevegten angives g ifjr. Der var i det hele til kg. pr. 00 stk. Der saltet maal mt 6000 maal gaar fra lever paa l hl, ifjr. Fangsten i Nrdre Bergenhus sm gir 3846 liter damptran. utgjør tilsammen 3 500, mens alt det Med ngen variatin er frhldene øvrige er ptat i søndre vaarsildlignende i de fleste andre distrikter. distrikt. De steder, hvr fisken sælges paa vegt, Priserne har været i betydelig neder den i regelen fra 0 til,høist l /z gang i uken. Psentsild var i Haugeøre pr. kg. Trmsø delvis ned til sund først i uken 9 kr. maalet. Garn 9 øre. silden i søndre distrikt mkring 7 kr. Rgnhldigheten er betydelig ringere g i nrdre distrikt mkring 6 kr. end de fleste nær,mest frangaaende maalet. Midt i uken var garnsild aar, saaledes har 909 med 6.5 mill. prisen ca. 6 kr. i søndre g ca. 4 kr. stk. trsk mtrent det samme rgn i nrdre distrikt, mens ntsild mkring parti sm indeværende aar med 27 2 Krsfjrden pnaadde 7 kr. Ved mill. stk. ukens slutning var psentsildens mid Om E'inmarkens fiskei februar fre dlpris i Haugesund kr Ntsild ligger endnu ingen pgave, men fisket i nrdre distrikt betaltes med 7 /29 har fregaat ngenlunde bra de fleste kr., garnsild var nede i 33 /2 kr. steder. g i søndre distrikt fra 2 3 / 4 til 4 /2 kr. Vaarsildfisket. Garnfisket faldt Av garnsilden gik der almindeligst

2 90 tjkentlge MEDDELELSER FOR NORSK FSKERTBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars 92 fra stk. i maalet, størst det sydlige Nrge har hat temmelig Opslag 28. Sørgj æslingerne / 3 : Vikten fisket 9/ falclt den i nrdre distrikt. Av pse mildt veil'. 3 : Fiskepartiet , hvrav bængt 25000, damptran 69, rgnpartiet 750, ntsilc fra Bkn g Veavaag gik der fiskevegt \=)0270, tranprcent 404, fiske pris,'2 kilet, leverpris 34, rgn 650 stk. i maalet} av ntsilc ved pris 02. Sidste trækningel' garn gjennemsnitlig 70, liner 0, snøre 35. Gdveir. Krsfjrden mkring 700. Beretninger. Flatangerfisket 2/ Av strsild nrdenfr Stat er 3 : Fiskepartiet 35000, damptran 85, l'gnpart.iet 235. Sklinnafisket der i uken fisket 500 måal paa driv Skreifisket 8/ 3 : Fiskepartiet 84000, hvrav hængt 03000, damptrah 5, rgnpartiet 27, fiskevegt 85250, fiskepris, sløiet 24, rund 38, g arn. Herved er aarets ttalfangst Halten 27 5 /2 /3' Belæg : m tidligere. 3 hele g qelvis sjøveirsdage. Ukens fiskesteget til maal mt parti 68000!stk., 90 hl. rgn g 36 hl. lever. leverpris 34, rgnpris 0. Fredag gjennemsnitlig garn 200, liner 300, snøre 75. ifj' r. Det saltede parti iaar utgjør Av leverpartiet el' alt medgaat til dampning av medicintl'an, hvrav tilvirket 67 hl.. Hals maal mt ifjr. Priser: Garnfisk pr. 00 stk. sløiet kr. 34 Opslag 29. Bdø 9/3: Yttersiden pfisket Siden vi sid st mtalte st r s i l d _ 36, rund kr. 404, snøre g linefisk, sløiet , hvrav saltet 07800, damptran kr. 222.), 'rund kr. 2629, rgn pr. hl. 2488, lever 57, rgn 2408 hl. Fra Hadsel fisket, paa Sydkysten (Østlands kl'. 45, lever pr. hl. kr. 8 g fiskehder g Gimsøy mangler ukeberetning. Værøy Røst: Opfisket , hvrav saltet 38500, fi) l' dk d l l pr. 00 stk kr. 0,70, sket er (er n mmet en e me alt siden fiskets begyndelse: stk. damptl'an 66, lever 74, rgn 972 hl. Fra dingel' m smaafangster, g der har fisk, 349 hl rgn, 480 hl. lever g 230 hl. Værøy ingen ukeberetning. SaltenHelgeland: O pfisket , hvrav saltet , tillike i ver en uke været et litet fiske medicintran. (Lever tilvers fr anden tran 5 hl.). damptran 2243, lever 87, rgn 2923 hl. drevet fra Fredriksværn paa sættegarn Dera v: Meløy , saltet , tran Bjørnør 7/ 3 ; Deltagende i fisket 20 større ved Rakkeberne. Sidste pris var 5 g 24 mindre garnbaater samt 75 line g 320, lever 40, rgn 800, priser: fisk 28, lever 35, rgn 0. MykenValvær: 82000, snørebaater med tilsammen 080 mand. kr. maalet. Fiskets ttalfangst kan saltet 000, tran 743, rgn 672 h., fiskevegt , leverhldighet , tran Siden sidste indberetning antages pfisket frhøies til lloo maal til 9 mars stk. 'skrei, utvundet damptl'an 2 hl, pl'cent 43. Priser ufrandret. Selværlever til and're trans rter 38 hl., rgn 97 hl. Træna : , saltet 2 000, tran 270, lever 47, rgn 230, leverpris 5. Fiskevegt m. Siden fiskes begyndelse pfisket ialt stk. skrei, uvundet camptran 25 hl., lever m. ikke pgit. Opsynet SørTræna sattes 9 til andre transrter 88 hl., rgn 42 hl. Veiret. Meterlgiske Observa trium beretter: <ya 29/ 2 _7/ 3, Tilstede: 25 garnbaater med , saltet 24000, tran 550, rgn 805, mars. Aasvær : , saltet 2000, tran Fisk g rgn uslgt, leverpris 56 øre. 200, lever 40, rgn 250, leverpris 6. Herøy: Sydvestkysten hadde nget urlig 55 mand, 9 mtrlinebaater g mtrlineskøiter med.4 mand g 77 snøl'ebaater med saltet 0000, tran 70, lever 60, rgn 30. priser m. m. ikke pgit. Vega: 26000, veil' først i uken. Der blæste sterk 720 mand, tilsammen 96 mand. 3 lgifartøier, 6 kjøpefartøier g 3 landkjøpere. Amtmanden. Fra Gildeskaal mangler ukeberetning. sydst søndag eftermiddag, frisk SØ Antal sjøveirsdage: 4 hele g delvis. Ukens Opslag 30. Stamsund G/ cenvind mandag g atter sterk sydst 3 : Lørdag gjennemsnitlig inebaater Risvær 450, Brettesnes parti: stk. fisk, alt saltet, 300 h. rgn tirsdag mrgen. Derefter fulgte imidlertid svake vinde først fra nrd g alt siden! fiskets begyndelse er inden p' 00, lineskøiter Risvær 400, Brettesnes 900, g 240 h. lever. Pris pr. 00 stk. usløiet fisk 200, Skrven, Mrtsund, Nusfjrd 55, Hpen, kr. 3034, pr. hl. lever kr. 05. Henningsvær 90, Stamsund, U'e, Sørvaagen senere fra øst eller sydst. Østenfr synsdistriktet : stk. fisk, 700 hl. rgn, Hpen 450, Stamsund 240, Balstad 350, Nus 0 hl. lever g 278 hl. medicintran. Tranprcent 3240, leverhldighet , fiske Risvær 350, Brettesnes 200, Hpen 30, Sund 320, Reine 90, Sund, Sørvaagen 250, garn Lindesnes g nrdnfr Bergen har der hersket rlige veirfrhld saa at vegt Gdt fiske med snøre g line. 200, Reine 00 ellers mindre. Mandag linebaater Risvær. 400, Brettesnes 40: Hpen si hele uken. Ogsaa i denne uke har 30, Henningsvær 200, Stamsund, Sørvaagen der ptraadt generende taake paa 00, Balstad 50, Nusfjrd 90, Reine 50, Skagerakkysten. g især i Kristianiafjrden. Skreifisket. Telegra;mmer. lineskøiter Risvær 200, Brettesnes, Ure 250, Mrtsund 400, Balstad 320, Nusfjrd 260. Tirsdag lineskøiter Brettesnes, Stamsund 350, ellers landligge. Fiskepris 20':28, usløiet Paa hele kyststrælmingen fra Stat Opslag 24. Aalesund 6/3: Smlen lineskøi 2432, leverpris 29, rgnpris 66. til Lften har vinden hldt sig østlig. ter , snøl'ebaater 4000 pr. mand, Østenkuling. Utvalgsfrmand. Nrdland har den været temmelig Kristiansund dampskibe , garnbaa! 9/.. '2 t A b l' 'k t 900 Opslag 30. Svlvær 3: Fskepartet, lo el,afs gen ne8 Øl el '' h' 27/ '' h t' frisk, længere syd paa derimt av ringe 800 H t d l ' b t 2'0 ml ln, VOl av 0 n lon æng, ever, us a er, snøre aa er. 520 d d' B' dr 5000 O 70 parhet,ampme lcmtran.,rgnparstyrke. 500, Ullørr330e\igra 00'800asnøre tiet 90 hektliter. Leverhldiget 500 Ogsaa Lften g de tilgrænsende b t. 080 d G' k l' , tranprcent 4350, fiskevegt AO25, aa el. pr.. man, S e er. 'fiskepris usløiet 2530, leverpris distrikter nrdenfr.har hat frisk østenvind de fleste dage. Trsdag blev '.:' ' Fsn.avbaa g anoo hvrav' 870 garnbaater, 233 dryer fra 56 Aalesund campskbe , Ulste garn 220 rgnpri 66. Baatantal , mel, snø e aa t er... k't 768 t b t 27 fi k d k'b vinden svakere, g de t følgende dage ptraadte den sm nrdstlig eller nrdlig vind av ringe styrke. r mtsætning til Nrdland har Finmarkskysten hat temmelig varierende vindfrhld baade med hensyn til retning g styrke. Saaledes blæste der mandag tiltagende nrdst, tirsdag frisk sydst, nsdag g trsdag frisk eller sterk søndenvind, g kun de t sidste dage i uken var veiret nget rligere, men med snetykke. Temperaturen hlder sig fremdeles lav i Finmarken, g i Nrdland har der gsaa fr det meste været kuldegrader, mens hele 600 Sunde O'a'n Brgundfjrden s Øl er, m r a er,. s e amps l P, 0 ' 50 lo>, O h 'f 500 Vestlften. KJøpefartØler 28, hvrav. psyn.sc e en.. 6 Vestlften. Onsdag Risvær daglinebaater Opslag 24. Aalesund 9/3 : Fskeparbet lineskøiter , rgn 6439, medicintran 2659, levr ellers delvis trækning, landligge. Trsdag 70 hl., hvrav paa Nrdmør henhldsvs O'jennemsnitJig linebaater Risvær 50 Bret , Rmsdal tesnes 90, Skrven 20, Ka bel vaag 00, 'Hpen , Søndmør Stamsund 70 Ure 0 Sørvaagen Leverhldighet 3507?0, fiskevegt linekøiter Risvær, Brettesnes' 200, Hennings 20300,. tranprcent 384?,. p.rser sm før. vær 85, Stamsund 350, Ure 200, Nusfjrd 8mølen lmer , Knstansund lner 270, Sund 80, Sørvaagen 60. Linedamp , garn , Aarsbgen hner skibe Brettesnes 700. Garn Risvær 400, , Bj?rnsUl:d g Ona liner 00800, Brettesnes 80, Skrven 75, Kabelvaag, Ure arn smaat, Vgra lner. 200:200, Aalesnd 60, Hpen Henningsvær 360, Stamsund 400, e' 80600, dampskbe lner 00'00, Sund 80, fredag linebaater Brettesnes JOO, garn smaat, Hem garn 00000, lner 200 Skrven 70, Hpen 40, Henningsvær 0, 700, Sande garn Stamsund 80, Ure 80, Balstac50, Nusfjrd Opsynschefen. 80, Reine 60, Sørvaagen 80. :Lineskøite' Opslag 27. Trndhjem 9/3: Amtets sam Brettesnes 20, Skrven, Sund 200, Henningslede fiskeparti 3/0 mill. Dampmedicintran vær, Sørvaagen 300, Stamsund 700, Ure 220, 000, lever til anden tran 35, rgn 242. Balstad 470, Nusfjrd 400, Reine 325. Garn Priser fisk sløiet 2636, lever 2 8, rgn Henningsvær 400, Stamsund 70, Sund Stiftamtmanden. Ellers mindre, gdveir. Utvalgsfrmand.

3 3 mars 92 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 Opslag 3. Trmsø 9/ 3 : Amtets parti , hvrav hængt , damptran 638, lever 498, rgn 590. Priser: rundfisk, sløiet fisk, lever g rgn henhlds vis 22 25, 0, 05 i Trsken, 2527, 9, 5 g 0 i Berg, 90 (sløiet) 23, 57 i Hillesøy. Trsken: belæg m. v. mtrent ufrandret, JYefjrdvær: Mefjrdvær: skøiter tal, smaabaatliner kg., garn ptil 600 kg. Stiftamtmanden. Opslag 32. Vadsø 8/3: Hasvik liner , skøiter Hasvaag , Breivikbtn garn ptil 540, Kbbefjrd smaabaater liner , Ryggefjrd 60600, Havøsund , Kjøllefjrd mtrer strmhinnret 500, enkelt 7500, Dyfjrd gammelt agn 500, Smørfjrd garn 00400, Mehavn vej.'staat mindre bruk 300, strm, Berlevaag 2000, Nrdvaranger 40300, Vadsø 50370, enkel 800 alt trsk i kg. Strmhindring fleste steder. Agnsild rikelig i Kbbefjrd, Ryggefjrd g Lillefjrd. Amtmanden. Opslag 34. Trmsø / 3: Gryllefj rd mandag, tirsdag, nsdag lineskøiter faa trækninger Svensgrunden tal, iøvrig smaat. Fiskepris: rund 2528, sløiet 0, lever 56. Mefjrdvær denne uke skøiter tal, smaabaater gjennemgaaende smaat, bedst garn ptil 400 kg. Hlmenvær smaabaatfiske fredag, lørdag gjennemsnitlig kg. Denne uke væsenwg landligge. Stiftamtmanden. Opslag 36. Røst 9/ 3 : Fiskepartiet , herav saltet 30000, dampmedicintran MW, rgn 560,9., hiverllldighet , fiskevegt , t. anprcent 45, runcfisk 30 32, sløiet 27, kilpris, /3 34 nætters garn , natlineskøiter , tringer , 8/ 3 24 nætters garn 20250'00, natlineskøiter , tringer ' Opsymbetjenten. Opslag 36. Andenes 9/ 3 :. Siden sidste beretning hel 3 delvise trækningsdage med fangst fr Andenes fra kg., fr Nrdmjele fra 0370 kg. paa liner,,paa garn fr Andenes ptil 200 kg. Fr de øvrige vær smaat.. Opfisket kvantum stk. trsk, hvrav hængt, resten saltet, kg. smaafisk, hvrav iset, 7360 kg. kveite iset. 4 hl. lever, 35 hl. rgn, 602 hl. dampmedicintran. Priser, belæg, leverhldighed, fiskevegt ufrandret.. Av uliekvantummet er kg. trsk, 550 kg. smaansk, kg. kveite pfisket. ved Andenes. Lensmanden. Opslag 36. Tunstad %: Øksnes: Parti ] kg. lik tal t.rsk, hvrav saltet, 77 kg. kveite, kg. smaafisk, 582 hl. damptran, 264 hl. udampet lever, 87 hl. lgn. Priser: Trsk 90, lever 2, kveite 30 45, smaafisk hele sjøveirsdage. Gjennemsnitsfang'ster lø' dflg, mandag tirsdag, garn 250, liner 50, senere mindre. Lensmanden, Opslag 36. Værøy %: 2/38/3: Fiskepartiet , hvrav saltet 0000, 93 tønder damptran, 84 hl. lever, 425 rgn, fiskevegt , leverh,ldighet 530, tranpr cent 40. Kilpris 0, lever 35. Uken 2 hele delvis sjøvei'sdag. 7 nætters linetrækning Opsyns betjenten. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 9/ 3 : Denne uke: Hvden garn 3 nætters , liner , Nykvaag gam , liner , Aasanfjrd garn , Strømsjøen , Skaarvaagengam , liner , GimstadSvinøy garn Opfisket parti , hvrav saltet Damptran 890 hl., rgn 770 hl. Priser ufrandret. Belæg 37 mtrbaater, 42 baater, 485 mand. Lensmanden. Opslag 36. Bøstad 9/ 3 : Brge: J)[andag Eggum liner 00200, øvrige vær landligge. Tirsdag garn Eggum (,0200, BOl'gevær , Høines , Kaalnes ptil 00, senere dag'e yderst smaat paa saavel garn snl liner, pfisket trsk, alt hængt, 290 hl. damptran, 5 hl. lever, 250 hl. rgn, leverpris 06. Belæg ufrandret. Lensmanden. Opslag 8. / 3 : Landet skreifiske til 9 mars 27.2 mill. stk., hvrav 9.0 hængt, 8.0 saltet, hl. dampmedicintran, 3969 hl. lever, hl. rgn mt: i 9.6 3, i 90 ] i Finmarkens vinterfiske beregnet til 3 januar. Ukepgave Vikten mangler. Vaarsildfisket. Opslag 9. Opsynets felistatin 5/ 3 : Vaal' sildfisket idag: Utenfr FlekkefirdAbelnesAaensire 75 baater tilsammen 50, utenfr Egersund 2030 maal pr. baat, søndenm Kvitingsøerne 70 baater 84030, i Karmsundet 250 baater 308, i Veavaagen 45 baater / 2 302, langs.fæøens vest g Røværs nrdøstside samt Stras vestside faa baater meget gd natsætfrnemmelse g i.kinn 60 baater 0223 maal natsætsild, størrelse i søndre g i nrdre distrikt, respektive priser ptil 7 g 6. Under Vestrebkns nrdpynt endel psentfiske, størrelse 650, pris Haugesund 9. Opsynschefen. Opslag 9. Opsynets feltstatin 6/ 3 : Vaarsildfisket idag: Utenfr Flekkefjrd 75 garnbaater tilsammen 300, Egersund 40200, Kvitingsøerne , Karmsundet 200!f>00, Veavaagen 60900, Fæø g Røvær 50325, Espevær 620 g Kinn stæng. Espevær iaften mindre. Ttalfangst iaar: søndre distrikt maal garn g maal ntsild, hvrav saltet ,. resten mestendels iset; ifj r henhldsvis , g Nrdre Bergenhus likeledes??? 6000, ] 250 g Paa søndre Søndmør intet nævneværdig landfiske endnu iaar (faa fiskere), trskefisket ujevnt, gjennemsnitlig dg gdt, de sid ste dage. Ttalfangst: Søndre vaarsilddistrikt g Nrdre Bergenbus trsk (mestendels saltet), hvrav dampmedicintran 725, psat lever 50 g rgn 275 hektliter. Derhs distriktsvis g sei. Opsynschefen. Opslag 9. Opsynets feltstatin 0/3: Vaarsildfisket : Mit gaarstelegram tilføies herved: Nerstrand l større g mindre g i Bulndet større landstæng. Hele vaarsildfangsten i Nrdre Bergenhus iaal' 7000 maal garn g 6500 maal ntsild (dennes størrelse 750, pds 7/29), hvrav saltet 000 maal. dag hval g fugl fr Ramshlmerne. Opsynschefen. Opslag 9. Opsynets feltstatin / 3 : Vaarsildfisket idag: Utenfr Flekkefjrd 75 garnbaater tilsammen 82fl, Egersund 6 (v eirhindring), Kvitingsøm'ne 2550, T}\.nNerstrand 30400, Veavaagmundingen frnemmelse, Røvær enkelte gde drætter, Espevær 50 baater (nat g dagsæt) 5'200 samt endel sjøstaat, Bulandet 50 g Kinn 5250 maal, vrs gd frnemmelse søndre Søndmør; størrelse: søndre distrikt 76060, nrdre , priser henhldsvis 2 3 / 4 4 / 2 g 34, nye stæng: Krsfjrdens nrdside flere) Bulandet likesaa g Kinn stølte. Gdt seifiske nget hvert steds. Opsynshefen. maal, størrelse i Kinn , søndenfr Opslag 2. Utsire 5 /3: Et større stæng , priser likeledes 5 6 g 57. End Sl,jevikel idag middag. videre endel baater rik fangst i Sgndal i Opslag 2. Opsynets feltstatin 5/3: Uten Dalene, hvr kjpemangel, g svak natsæt fr Flekkefjrd gd g ved Kvitingsøernes fol'lemmelse mkring Flaaværleden. Bkn sydside rik natsætfangst idag. 2 mindre stæng. Veavaagen atter stæng Opslag 2. Aakrehavn 5/ 3 : Paa natsæt i ning, likesaa StlmenStra g i Kinn. Veavaag idag 45 baater / maa. Trskefisket gsaa upaaklagelig, i Selje g Pris 55,50. Størrelse 650. ngen nye nt Bremanger ptil 00Q fisk de sicste dage. stæng. Gdveir. Opsynschefen. pslag 2. Kpervik 5/ 3 : dag Grønne Opslag 9. Opsynets feltstatin /3: Vaar stadvaag, Traasnavaag, Halvarsvik meget gd, sildfisket idag: Utenfr Flekkefj rd 25 garn Sælen uj evn, tildels gd natsætfangst, Rusvik baater tilsammen 2250, Sgndal i Dalene n gd frnemmelse, 2 mindre stæng Breivik, gen faa gde fan,g'ster, Egersund , Traasnavaag inat. Kviting'søerne , Bkn 75900, Opslag 2. Utsire 5/ 3 : Gde utsigter fr Veavaagen 50200, Røvær 45225, Espe nrdsiden idaa. vær 20360, Kinn 9550,Bulandet ngen O l, 2 ' O. t f lt t t' 5/. Sild baater bra fangst g mkring Flaaværleden ps ag. psyne ses a lon 3' gd frnemmelse; størrelse: Søndre distrikt stængt ved Stlmen , nrdre , respektive priser Opsa 2. Abelnes 6/3 : Sildefisket Amtptil 6 g 4. Flere nye stæng: Bkn, belø, Hltterøsund helst smaat idag. Veavaagen, mkring Krsfjrden flere g Bulandet], Krsfjrdsilds størrelse 700, pris Opslag 2. Røvær 6/3: Et mindre stæng mkring 7. Opsynschefen. Fæø idag g gd garnsildfrnemmelse, 30 Opslag 9. Opsynets feltstatin 8/ : Va ar gambaatel' rundt Røvær 236 maa, pris 3 sildfisket idag: Utenfr Flekkefjrd 20 garn 07, gd garnsildfrnemmelse ved Espeværs baater tilsammen 2500, Egersund 45800, sydvestside. Up!ynet. Kvitingsøerne , Karmsundet (hved Opslag2. Kpervik 6/3: dag Halvarsvik sa.gelig i Bkn) 25800, Veavaagen 50 frnemmelse, Grønnestadvaag, Sælen ujevn, 800, Fæøen g Røvær 2200, Espevær tildels gd natsætfangst. 00'3800 g Kinn maa; derhs Opslag 2. Stlmen 6/ 3 : nat 4 stæng ved gde fangster i Sgndal i Dalene g Bulandet, Bakkesund,. 2 stæng ve(l Stlmen. samt gd frnemmelse i Nerstrand g mkring Flaaværleden: Størrelse: søndre distrikt , nrdre , priser henhldsvis 35 / 2 g 33 / 2, Landntkasting : Bkn, mkring Krsfjrden, BnlandetMelvær g Kinn, endelig nget psentfiske i Bkn g Vea vaagmundingen, størrelse 650, middelpris Haugesund ' Opsynschefen. Opslag 9. Opsynets feltstatin 9/ 3 : Vaal' sildfisket midde]fangst pr. garnbaat idag: Flekkefjrd 6, Egersund 5, Kvitingsøerne 30, Karmsundet 5, Veavaag 8, Røvær 20 g Espevær 36 maal; størrelse , pris Fr nrdre distrikt bedst i Kinn. Ved Flaaværleden etpar baater rik natsætfangst. Litt psentfiske EspevikBknFøresfjrden, nrdenm Krsfjrden ngen nye land Opslag 2. Aakrehavll G/ 3 : Gd natsætfangst ved Veava<lg idag. Et ntstæng sm antflges blir bmkast. Opslag. 2. Røyær s: Gdt garnfiske i Espevær idag men ha baater. Røvær 40 baater 35 maa, Fæø litt garnfiske g sildeutsigter fr vestsiden. Opslag 2. Kpervik 7'/3: dag i Vea vaag gd, men nget ujevn natsætfangst, et 'mindre ntstæng igaaraftes. Opslag 2. Opsynets feltstatin /3: Fremdeles meget gdt garnsildfiske utenfr FlekkefjrdEgersund. Opslag 2. Føn'esvik / 3: dag Sæle n mislig. Vestre Bkns sydside meget gd nat

4 92 UKENTLGE MEDDEÆLSER FOR NORSK FSKERTBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars 92 sætfangst. 2 mindre lanclntstæng Strandvik inat. Opslag 2. Sund i Midthrdland 7/ 3 : Ved Møgster stæng, Tftøen 2 stæng, fra Tftøen til g med Skgsvaag 5 stæng, av stængene er 6 tørre, resten miidre. Opslag 2. Veavaag 7/ 3 : Et nyt ntstæng hel' idag, ukjendt indhld. Opslag 2. Kvitingsø 7/ 3 : Meget rik natsætfangst fr østsiden av Rødhlmen. Pris Opsynet; Opslag 2. Espevær 8/ 3 : Meget gdt garnfiske fr Espeværs sydvestside idag, størrelse 600, pris 4. Litt garnfiske Røværs nrdstside. Gd frnemmelse ved Fæøens vestside. Opslag 2. Opsynets feltstatin 8/ 3 : Sildefisket utenfr FlekkefjrdEgersund idag gdtrikt. Opslag 2. Abelnes 8/ 3 : Gdt sildefiske i Hitterøsund g vestsiden Anabelø idag. Drivgarnfisket Siragrund meget gdt. Utenm byen saagdtsm ingen kjøpere. Opslag 2. Kvitingsø 8/ 3 : Fr sydsiden av K vitingsø idag mindre, tildels bra faugster. Opslag 2. Føresvik 8/ 3 : dag Sælen frnemmelse. Bkns sydside gd n8tsætfangst. Et mindrestæng Knarhlm, et Strandvik inat. Opslag 2. Bakkesund 8/ 3 : gaar efter Strsildfisket. Opslag 22. Kinn 8/ 3 : Kinn idag gdt garnfike mkring Nnskjærene. Opslag 22. Opsynets feltstatin 8/3: Flere nye stæng i Bulandet, hvrmkring gsaa gd natsætfangst g lvende seifiske. Opslag 22. Kinn 9/ 3 : Kinn dag: Omkring Kinns sydside g Nnskjærene bra natsæt fangst, bmkast Aakrehavn. Opslag 22. Fsnavaag 9/ 3 : gaarkveld sildeutsigter ved Ristesund, Kvamsø. Opslag 22. Bnlandet /3: Et større stæng Brandkje igaaraftes, Bnlandets sydside. Opslag 22. Kinn / 3 : Kinn: 5 baater 6208 maalnatsætsild SvarteskjærAakl'eøen. Pris 4. Opslag 22. Kinn / 3 : Stængning paagaar Ligviken. Opslag 22. Bulandet /3: Flere nye stæng syd g vestsiden Bulandet idag. Stængning paagaal' fremdeles. Faa baater gd natsætfangst samt rikt seifiske. Opslag 22. Værlandet 2/ 3 : BulandVærlandet. idag: 2 større stæng inat, Sørværet, sydsiden Melvær, ubetydelig garntrækning grundet strm.. sidst.e ukes rikere fangst, men de frhindringer, der kunde finde sted i frbindelserne med Englands indland paa grund av kulstreiken, hadde_ gsaa sin indflydelse. Hamburg var vaarsild i ukens løp betalt med fra ned til 7 mark kassen. Se nærmere pslag 2. frrige uke var frhluene paa saltsilcmarkedet gunstige i 0stersøhavnene med faste priser g livlig msætning. Hamburg var det mindre frdelagtig g i sid ste uke veralt nget flauere, hvad der tilskrives den den langt fremskredne fastetid. Det stigende utbytte av vaarsildfisket gjrde kjøperne av saltet vaarsild mere tilbakehldne. Se pslag. Telegrammer. Saltsildmarkedet. Opslag. /3: Fiskeriagent Westergaard middag g idag Bakkesund 6 stæng. Høi Opslag 5. Opsynets feltstatin 9/ lands viken et, Limevaagen et, Skgsvaag et. 3 : Drivgarnsfisket nrdenfr Stat: Ukekvantnm 500 nrsk sild, 2405 svensk, slsild litt høiere, telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg 864 maa. Ttalfangst maal, hvrav iset frresten ufrandret. Fastetiden langt fremskreden, msætningen herefter antagelig av Opslag 2. Veavaag 8/ 3 : nat et større g saltet , samtidig ifjr henhldsvis , g tagende veralt. Stettin 884 nrsk, 27 stæng g et bmkast i Veavaag samt et bmkast ved Kvalevaag. Paa natsæt gd, men ujevn fangst. 0ps'ynet. Vaarsildpsynet. svensk, ten.dens nget stihere uten nævneværdig prisfald, vaarsild liten kjøpelyst grundet bedre fiske , nteres Opslag 2. Veavaag 9/ 3 : Paa natsæt idag ujevnt, helst mislig, ingen nye ntstæng..34jffd. tønden eif. Hamburg 6, markedet flaut, ubetydelig msætning. Opslag 2. Førresvik 9/ 3 : dag Bknsundet mislig. Sl0merne bra natsætfangst. Utenlandske fiskerier. Uken mars. Opslag 2. Espevær 9/ 3 : Meget gdt garn Fersksildmarkedet. fiske fr Espeværs syd g vestside. Opslag 2. 6/ 3 : Fiskeriagent Westergaard Sildefisket i Bhuslen regnes telegraferer: HamburgAltna: Direkte Opslag 2. Espevær 9/3 : mindre stæng Hera 6 kasser vaarsild 0, 66 ved Marhlmerne Espeværs sydside iaffen. at ha git en fangst av hl. til østlandssild 23 Jf6. kassen. 2 mars. Til samme tid var ialt saltet Opslag 2. 6fa: Fiskeriagent Jhnsen tele Opslag 2. Glæsvær 9/3 : Stæng siden igaar graferer: Hull: Dkstreik planlægges. St rensun d, B 'ld Sk 3 H l tønder, hvrav 69 var ind l ø, gsvaag, nmme Opslag 2. Gla: Fiskeriagent Jhnsen telesund, Teksten. matsild, resten tmsild. fjr var graferer : Hull: 2000 kasser ntsild 33/ 4 sh. Opslag 2. Abelnes 9/3 : Bra men ujevnt tallene henhldsvis hl. g kassen. sildefiske utenfr Flekkefjrd idag, bedst Opslag 2. 7/ 3 : FiskeTiagent Westergaard Bjørnø tønder, i hl. g telegraferer: HambnrgAltna: Direkte Opslag 2. Haugesund %: Hval f. r Rams tønder. den sidste tid har 2648; Kng Helge 77 kasser vaarsild 82 hlmerne idag. >. J6. kassen. Opslag 2. Espevær 9/ 3 : Gdt g'arnfiske fisket kun været n.gen faa tusmde hl. Opslag 2. 7/ 3 : Fiskeriagent Jhnsen telei Røvær idag. Kjøpermangel. fanget med trawl l Kattegat. graferer: Hull: 3600 kasser ntsild / 2 Opslag 2. Espevær / 3 : Gdt garnfiske 2 / 2 sb. kassen, flaut. idag fr Espeværs sydvestside. Pris 3 /4, Opslag 2. 8/ 3 : Fiskedagent Jhnsen tele Hval g fugl fr Mølstrevaag.. Telegrammer. graferer: Hull: 5500 kasser ntsild 8/ 2 Opslag 2. Flekkefjrd / 3 : Bra men 0, 600 garn sild 7 sh. kassen. nget ujevnt sildefiske utenfr Flekkefjrd Sardinfisket. Opslag 3. 8/ 3 : Fiskeriagent Westergaard idag. telegraferer: Ham burgaltna : Direkte Opslag 2. Kvitingsø / 3 : Mislig paa syd Til Bergens børs telegraferes: Bilba /3 : 238, Alf 757 kasser vaal'sid07 Jf/;. kassen. siden av Kvitingsø idag faa baater sat. Santander, Gijn intet Rardinfiske, Vig daar Opslag 2. 9/ 3 : Fiskeriagent Westergaard Opslag 2. Espevær 2/ 3 : Ujevnt tildels lig. telegraferer: HamburgAltmi: Nidelven gdt garnfiske ved Espeværs syd g vestside 434 kasser vaarsild 96, 2 smaasild 8/ 2 idag, hval ved Ramshlmerne. Litt garnsild 9 / 4 J6. kassen. i Røvær. Opslag 2. / 3 : Fiskeriagenterne telegra Opslag 22. Batalden G/3 : baat idag 2 M k d b t ferer: Hull: 700 kasser ntsild 99 / 4 sh. maa smaafaldende sild paa natsætning ved ar e s ere Dinger m. V. kassen. HamburgAltna:' Direkte 6794 Veblungsnes nrdside, størrelse 780. Uken 39 mars. Haugesunds 06,600 Flekkefjrds kassen. Opslag 22. Kinn %: Kinn idag: Gdt Opslag 2. / 3 : Fiskeriagent Westergaard garnfiske mkring Leieskjærene g Nnskjæ telegraferer: HamburgAltna: Uketilførsel rene, mindre stæng Stølsviken, Kinns syd Fersksildpriserne, der i Hull 4 mars kasser sild, derav vaal'sildllside. var 9 /2 sh. kassen fr garnsild 7, 2 smaasild 8 / 2 9'/4' 473 østlandssild Opslag 22. Kinn 7/ 3 : Kinn idag: Omkring l.('] 03, 47 svensk sild 25, 485 sktsk Nnskjærene gdt garnfiske. g 2 ti 6 sh. 0r ntsile, var senere sild 820 Jf/;. kassen. Opslag 22. Opsynets feltstatin 7/ 3 : Fra nedadgaaende g senest mellem 7 /2 Opslag 2. 2/ 3 : Fiskeriagent Jhnsen tele Bulandet: Ngenbaaterriknatsætfangstnrd g 9 / 4 sh. kassen. Aal'saken var vel gl'aferer: Hull: 7800 kasser ntsild 7'f'rc8 siden, antagehg stængning idag. 8h. kassen. helst den økede tilførsel sm følge av

5 3 mars 92 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRF'l' FRA FSKERDREKTØREN 93 ferskfiskmarkedet. Ops]ag 3. 5/ 3 : Fiskeriagent \Vestergaard telegraferer: Ham bnrgal tna: Hera 259 kasser fisk, hyse 272, sekunda 78, ca. 40 kasser sekundahyse uslgt, kyeite 4360, flyndre 30, sei 9. Opslag 3. D/ 3 : Fiskeriagerit Westergaard telegraferer: Ham burgal tna: Ni del ven 206 kalser fisk, hyse 2536, sekunda 0] O delvis us]gt, kveite 3872, flyndre 036, sei 9. Klipfiskmarkedet. Ops]ag 5. 2/ 3 : Knsulen Bilba telegraferer: Bilba: mprt 2430 kvintal færøisk, salg 400 nrsk, 50 islandsk, 250 færøisk, behldning 500, 50, 00, ufrandrede priser. Santander: Salg 420 nrsk, 400 islandsk, behldning 300, 300, priser 5700, 5800, nrsk saavel islandsk. A vista kurser: ntering. Behldningen av nrsk vare anslaaes idag til ca. 000 tns der sælges til reis pr. 60 kg. Prtugisisk fisk pnaar Av anden klipfisk freflndes kun ubetydelige behldninger. Viceknsulatet i Oprt skriver under ds.: Dampskibet Santiag lsset her 9 f. m. 24 tns nrsk klipfisk. Behldningen anslaaes idag til 900 tns nrsk g islandsk fisk g 260 tns nyfundlandsk fisk. Dampskibet Mdesta av Haugesund lsset i Paris 07.75, Lndn ingen sidste halvdel av frrige maaned 78 tns islandsk fisk (fra Reykjavik). Priserne nteres fra reis 8400 fr nrsk g is Knsulatberetninger pr. 60 g. antlsk fisk g res pr., Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 60 kg. fr nyfundlandsk fisk. 4/3: mprt g msætning av klipfisk fra 25/2_2/3 92, alt pr. kvintal a 50 kg., andrg til: Bilba. mprt pr. dampskibet Santa Cruz 3950 nrsk. Salg 2650 nrsk, 00 islandsk g 470 færøisk. Behldning pr. 2/3 900 nrsk, 00 islandsk g 80 færøisk. Prisen fr lste srt pgaves ntert til pesetas 58 fr nrsk g 57 fr Fra viceknsulatet i Altna, dat. 4/3 : Viceknsulatet tillater sig herved at indberette, at i den avvikte uke ankm direkte hit til Altna 5 sildeladninger paa kasser fersk vaarsild fra Haugesund, g var ladningerne saaledes frdelte: 26 februar, l 733 ks. vaarsild, pris pr. ks. 90 Jlh. islandsk g 65 a 59 fr færøisk vaarsild, pris pr. Santander. mprt pr. Dampskibet ks. 0, g 2Jh.,:Santa Cruz 625 nrsk. Salg vaarsild, pris pr. nrsk g 202 islandsk. Behldning ks. 0,;0. pr. 2/3 720 nrsk g 700 islandsk. 27 4: 208 vaarsild, pris pr. Prisen fr lste srt pgaves ntert ks. 2 Jf:;. til pesetas 57 a 56 fr nrsk g vaarsild, pris pr. a 54 fr islandsk. ks. ca. 2 Jfb. Paa J\ladrids børs ntertes idag: alt ks. fersk vaarsild Pesetas pr. 00 frc. a/v l/paris : Lnd. følge indberetning fra viceknsulatet i Vig har sardinfisket der i frløpne uke været daarlig. Viceknsulatet i Gijn indberetter, at sardinfisket i frløpne uke har været ngenlunde gdt. Santander har der intet sardinfiske fundet stee. Rgnsalget i Vig g Santander har været lik nul, mens man skulde anta, at der har fundet ngen avsætning sted i Gijn. Fra generalknsulen i Lissabn, dat. 2/3: Siden generalknsnlatets sidste klipfiskrapprt av 6 f. m. har dampskibet Srrent bragt ca. 600 tns nrsk klipfisk til Lissabn (den 27 f. m.). (garnsild). Herav sees, at vaarsildimprten hit i den sidste uke var 0 6 kasser mindre end i den fregaaende uke, hvilket sm bekjendt skriver sig derav, at fisket hiemme i den sid ste uke faldt daarligere ut; derimt var de pnaadde priser fr begge uker mtrent de samme, idet imprtørerne her i begyndelsen av sidste uke hadde betydelig kvantum i behld av den stre tilførsel av vaari tidsrummet 8/2_7 h meddeles følgen de: nd førselen andrg til 350 kasser g 260 tab aler. Priserne var ifølge Revista Oficial fr nrsk fisk $ g fr sktsk $ ; der nteres fr den nrske vare $ 0.25 g fr den sktske $ Kurser: Lndn 60 div.. 9 /\ a 9 / 4 % P. Paris 3 d/v / 8 a 5 3 / 4 % P. Hamburg 3 d/v.. 4 a 4 / 8 6/0 P. Fra legatinen i Havana, dat 2/ 2 92: [ 00 Ol Ol Ol [ CXi CXi 00 ::t Ol Oll en r.d CXi t:) ::t ::t t:) [ Ol CXi,.J.:;...::t r.d CXi t:) ::t ::t::t... Ol,.J.:;.. Olen OlCXi::t::t Ol CXi r.d OJ z l ;;.q, 6 P:r' ::s CJ.'l... [rj t:j ()'q l 'f c' t:j.q æ.,: fr. p. Fra knsulatet i Messina, dat. 4/3: ndførsel av stkfisk g klipfisk til Messina fra til 29 februar 92: 2 engelske dampere fra Hull kg. sild, sm ankm hit lørdag den 24 stkfisk. februar. (4 ladninger fra Haugesund nrsk damper fra Bergen g tillike en svensk sildeladning). kg. stkfisk. avvikte uke ankm ikke ngen l tysk damper fra Hamburg 300 kg. svensk eller sktsk sildeladning til stkfisk. dette marked. italiensk damper fra Genua 50 kg. stkfisk. Fra legati.nen i Havana, dat. 23/2: engelsk damper fra Hull 720 kg. Angaaende klipfiskmarkecet i Havana klipfisk. s

6 90 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars 02 Messina grssisters salgspris, fb. Stkfisk, brsme, rund lire 85 Messina, tld betalt: hyse 80 Stldisk, hllandsk, prima lire 28 Klipfisk Gaspe, ny 98 fyldig 26 St. Jhn's, ny 96 vestre 20 fin Pierre, ny 70 5 fyldig, rdski 22 ndberetning til Utenriksdeparte italiensk, prima. 0 mentet av 3 mars fra viceknsulatet secundti 00 i Havre: rundfisk, Hammerfest tilslutning til min beretning av 98 5 februar (se F. G. H 6 mars) har smaa Hammerfest middels jeg den ære at meddele, at ifølge nu 0mttat meddelelse fra knsulatet i Klipfiskimpl't i kg. til Nrd g Nrdvestspanien i 90 g 9. Nantes har der ingen rgn været mprtert til nævnte by i 9. ndberetning fra generalknsulatet i Bilba til Utenriksdepartementet dat. 2)/2 92. Man tillater sig at versende hslagt en pgave ver klipfiskimprten i N rdg Nrdvestspanien fr 9, frdelt paa de frskjellige eksprtlande, g hvri man fr sammenligningens skyld gsaa har pføl't den tilsvarende imprt fr 90. Fra Bilba il Santander l Pasajes Cruna. Vig Tilsammen 90 9 'l Nrge l Strbritannien Færøerne sland Frankrike Tyskland Belgien Labradr Tilsammen transit. ' Fra 90B_il,ba_99 n_ta;ln_de_;99_il_s;aime:' Nrge Strbritallliell..., g 500 Tilsammen De pførte kvanta vedrørende kliplandet ei svarte til frhaabningerne, fisk ankmmet i transit til Bilba g dalte prisen temmelig snart i Nrge, Santander er, sm ltilan vil bemerke, l a 2 krner pr. vegt, hvrtil gsaa pført særskilt g er desuten indbe bidrg efterretningerne m strt sfattet i de hvedpgaven pførte kvanta. landsfiske. mprten av nrsk fisk (90vare) Prisel'ne stjllet sig derfr hernede i i de første fire maaneder var ganske juni maanecl mtrent saaledes: betydelig g paa grund av prisstigning P etas i Nrge like fra aarets begyndelse, ma Søndmørefisk a 53 /2 slgtes denne vare her paa markedet, Senjen g Finm.fisk 52 /2 a 50 til mtrent følgende priser: Pesetas lma nrsk Søndmørefisk.. 55 l' Senjen g Finmarksiisk Brsme g 44 Lange Sei g i juli g august respektive pesetas 5 a 50 g 49 h a 48 h sm følge av den sukcessive nedgang i Nrge. kede franske fiske, sm beregnedes ti 40 % mindre end almindelig, g til dels gsaa efterretningen m et mindre gdt Newfundlandsfiske, saa ekspl' tørerne i Nrge pkjøpte alt sm blev utbudt, drivende nteringerne hø it veiret. Oversøisk efterspørsel saa vel sm spansk g prtugisisk bidrg g saa hertil. Priserne frandre srter nrsk 9 vare har været gjennemsnitlig: Brsme ma stol'... pesetas 45 a 44 Lange a 47 Sei a 35 dg var disse srter ved aarets utgang adskillig høiere i pris. Tilførslen av bundter fra Nrge har været større end ifjr, nemlig i mt 325 i 90 eller kilgram mere, g av løs fisk mere end ifjr l kgl'. altsaa en sam Herpaa fulgte stigning i september t' t. 9 l k. respektive pesetas 52 g 50/2, i kt e permp l F fi3v k h t gr. rserne 0r ærø s ar være pe.. se as a g r s an s l nvember respektve pesetas 55 g, 5960 ber r spektve pesetas 53 /2 g 50 /2, t 63' 65 f l d k /2, i desember respektive pesetas a. Da prisen fr nyfisken ntertes meget 59 g 57 sm følge av den sukcessive høl l Nrge, slgtes her l mal maaned stgnmg av prserne l Nrge. Ekstaktavsknft av beretmng fra ny Søndmørefisk til pesetas 57 g ny Fr anden g tredie srter har pri knsulatet i Stettin til Utenriksdepartementet, dat. 4/3: Senjen g Finmarksfisk til pesetas serne været respektive / 2 g 3 pese 56, altsaa en stigning av pesetas 2 tas lavere. S a t s i l d m ark e det. A v nrsk sild sammenlignet med gammel vare, men H vad der mest bevirket denne pda efterspørgselen paa nyfisk fr ut gang var meddelelsen m det mislyk indført til Stettill er der i aarets første t maaleder :

7 3 mars 92 UKENTLGE MEDDELEÆFR FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 95 Tilførslen av iset sild til Hull i uken endt 8 mars 92. Meddelelse fra fiskedagenten i England, dat. Lndn, 8 mars 92. Lørdag 2 mars 98 ks. ntsild pris 6/l8/pr. ks. lvlandag 4 l 500 6/ 4 l 08 2/ /4/65/ garnsild //6 4 l 300,ntsild & snurpentsild 9/4/ Tirsdag ntsild 4/4/66/ garn & snurpentsild 3/ Onsdag ntsild 3/94/ Trsdag 7 Rester av tirsllagenb tilførsler snurpentsild / ks. ntsild /62/6 Fredag snurpentsild 8/69/0/ garnsild 7/ alt kasser fra søndre vaarsilddistrikt. Det uundgaaelige har hændt; priserne maatte kmme ned, nanset den økede imprt, paa grnnd av den daarlige g tapbringende frretning paa alle markeder fr røkesild. ndskrænkning av tgfrbindelser med Lndn g indlandsbyerne g uregelmæssighet med ankmsten til Lndn desrganiserer frretningslivet, g markedet staar utentvil fr en videre slump i prisen fr fersksild. Jernbanen pgir at fisketgene vil avgaa sm sedvanlig under streiken, men der er ingen sm kan vite hvad sm kan indtræffe imrgen eller senere. Hvis trawlerne maa lægge p, vil der bli faa fisketg. _Mækling frsøkes mellem de stridende parter uten at nget definitivt resultat er indtraadt til iaften. Minearbeiderne mrer sig freløbig paa kyststederne. Streiken kan bli langvarig g hldvikle andre arbeiderrganisatiner g avskjære frbindelsen med indlandet helt g hldent, derfr bør man være frberedt paa alle slags eventualiteter. Fr trawlerne er der neppe en ukes knlfrsyning. Jernbanerne averterer idag) at tgene indskrænkes betydelig i næste uke. Fetsild tilr. regelmæssig msat nget til J,. 23'/, Skjæresild , mens de mindre merker, 5060 Vaarsild g 6070, hvrav tilbudet var fr Slsild 9 78 hldsvis rikelig til Jf. 209, ikke alt fandt ngen synderlig paaagtning. mt i samme tidsrum ifjr: Vaarsild: Nævneværdige salg av Fetsild fjrgammel vare fandt ikke sted. Skjæresild Merket 5600 el' utslgt paa første Vaarsild haand, fr 670Q g nteres Slsild der J&. 2 /2 2. Av ny vaarsild er alt endnu intet tilført. Fetsild: Av de større merker er Slsild: sktsk pakket vare av der jevnt gaat nget fra haanden, mens de mindre størrelser utviklet der sig der fr smaamerkerne indtil slutningen en livlig frretning. Alt hvad der av maaneden ikke vistes ngen interese ; herav blev tilført, slgtes like efter først :tia blev der gsaa av disse m ankmsten, g priserne gik i maanedens sat smaa partier. Der betaltes sidst løp p med 45 Jh. pr. td. Der befr prima ntfanget fetsild : KKK g taltes sidst fr 7800 pakket i nrske KK Jh , K Jf MK tønder J. 25, i sktske tønder Jb. 26,. 824, lv Jf. 57. fr 6700 Jf&. 23. Av de øvrige sr S k j æ l' e s i d: De større merker, ter i nrsk pakning var msætningerne 2530 g 3035, er knappe, g kun mere begrænset til følgende priser: faa tønder tilførtes g betaltes med 5600 Jh. 92, Jh. 22 Jfb Av 4045 blev der 23, , Jf/:;. 3. Fr britisk g hllandsk sild nteres fr tiden: Crwnlargefulls Jf. 39 /2, crwnfulls J6. 38 h 39 / 2, crwnlargespents Jf. 24 / 225, Yarmuth fulls Jh. 3334, matfulls 3435, hll. prima. 3J/z33, kleine Jh.33Jh, alt ufrtldet. Markedsberetning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). Hamburg, 8 mars 92. Markedet vedvarende meget rlig. Jeg nterer med dels nminel betyda ning: Brutt salgspriser. Damptran, kldkl. Lfts. 70 Raamedicintran 70/75 Blank trsketran 65/70 Brunblank d. 50/55 Blank industriel.... Brunblank d Brun levertran.... Sæltran, lys.... D. brunblank.... D. brun.... Sildetran, lys.... D., brunblank.... D., brun /43 38/39 36/37 38/39 36/37 33/34 32/33 3/32 29/30 Hvaltran, uraffinert nr. O 35 D., 34 D., 2 33 D., 3 32 D., 4 30 Stckhlms prvisriske fiskehal. Markedsntering fr tiden 29/2_6/3. Fiskesrter Pris i øre Flyndre (skrubbe) kg. 3 3 Kveite D. smaa Hyse Kngeflyndre U 48 Laks, røkt Rødspette Rødtunge...,: Trsk Ræker Sild, fersk salt fersk... kasse røkt Tilgang knap, efterspørsel mindre, tendens flau.

8 96 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFTFRA FSKERDREKTØREN 3 mars 92 Statistiske pgaver ver Strbritannian g rlands imprt av nrske fiskeri g havprdukter i 909, 90 g 9. (Meddelt ved fiskeriagent Jhnsen). Tabel. Værdien av de imprterte fiskeriprdukter g hermetiske matvarer 909, 90, 9..Q kr. kr..q Fersk sild...,,..., Anden fersk fisk..., l Skalfisk (Hummer, Ræker).., ] Hermetik : Sardiner., Laks Humlner...,, Andre fiskesrter.., Oksekjøt..., Andre kjøtvarer.,..,., Tilberedt fisk: alle srter Hvalrs barder l 70 Fiskeguan. er., Fiskeljer (Tran, Spæk etc.) ll l l Skind (ikke tilberedt)...,..., Skind (tilberedt)..., Sælskind (ikke tilberedt) Sælskind (tilberedt)., Andet pelsverk (ikke tilberedt)..., ge Andet pelsverk (tilberedt).., Hvalbarder... ' l l kr. Tabel l. Værdien av de imprterte fiskeriprdukter g hermetiske matvarer i 908. Fersk sild Anden fersk fisk... ;...,. Hummer g ræker...,.... Hermetik : Sardiner.... Andre fiskesrter.... Oksekjøt.... Faarekjøt.... Andre kjøtvarer,.... Tilberedt fisk: Klipfisk, stkfisk etc, Fiskelim g gelatine.... Fiskeljer...,...,...,. Fiskeguan..,...,. jj, kr l Sælskind..., Hvalbarder..., kr de fregaaende var imprten følgende: kr , Ol , l , Tabel ll. Kvanta g værdi av de til de frskjellige havner imprterte fiskeriprdukter. Prdukt Havn Kvantum Værdi Kvantum Værdi Kvantum Værdi Owt. jj, Owt. Owt. S Fersk sild: Lndn., Hull.,.., l l Newcastle.., l 4766 Shields, Suth Nrth... l i 76 Aberdeen l l 02 Grantn,..., Manchester Lwestft... l Grimsby Grangemuth Sum l l

9 3 mars 92 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 97 Tabel (frts.). Prdukt Havn _._ Kvantum Værdi Kvantum l Værdi Kvantum Værdi._ Cwt.,g Cwt.,g Cwt.,g Anden fersk fisk: Lndn Grimsby... l l 62 Hull Manchester Newcastle..., Shields, Suth Nrth., 2 6 Sum i Skalfisk : Hull... O, (Hummer) Newcastle...,.,. l l (Ræker) Grimsby..., 0 30 Sum _. 999 Hermetik : Lndn Sardiner Liverpl., 80 l Hull Manchester a' l' Newcastle Swansea Glasgw..., l Grangemuth Trn...,.., 9 52 Bristl Grimsby Suthamptn Sum Hermetik: Hull O' ' Laks. Liverpl. ; 3 20 Bristl... 4 Shields, Suth Leith.., l 3 Hermetik : H_u_D_m_er_, :..L_n_dn...'.. Sum \ 5 Hermetik: Hull Andre fiskesrter, Man chester Newcastie Leith Grangemuth Lerwick vvestprt Liverpl Lndn Oardiff Shields, Suth... 4 Swansea l Strnway Trn Glasgw Sum Hermetik : Hull ! Oksekjøtt Newcastle..., i Lerwick i 5 56 Strnway i! i Westprt Lndn Liverpl Grimsby...,. 2 4 Sum l

10 7 552 _._ 98 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 3 mars 92 Tabel (frts.). Pl'dukt Hermetik : Andre kjøtvarer. Tilberedt fisk: Alle srter. Hvalrsbarder: Fiskeguan : Fiskeljer : (Tran, Spek). Skind: (kke tilberedt). Skind: ('filberedt). Havn Kvantum Owt. Cardiff... 2 Hull Newcastle.., Leith... 0 Lerwick...,. 4 Belfast:... 0 Westprt'... 0 Lndn... Liverpl...,... Bristl... Shields, Suth... Swansea... Grangemuth... _.._._._., 909 Sum 3 Liverpl Hull Manchester Newcastle Leith... l 922 Fraserburgh... 3 Grangemuth... ] 559 Lerwick Strnway Belfast... 5 Westprt... 2 Lndn... Grimsby... Shields) Suth... Swansea... Glasgw... Grantn... Bristl..., Peterhaac... Newcastle.... \ 6 Tns Hull Leith Sum 70 Bristl... Hull Manchester... 2 Shields, Suth... 5 Grangemuth Værci.g g g Kvantum Owt Tnns Tuns.g Lndn Liverpl l Leith l 0 Newcastle Tns Værci.g \ Kvantum i Værdi Owt..g i i i i 236 Tn' 4.g Tuns g Swansea... 'S'u'n' ' Sth..g Stkr. Hull... 5 O 20 Newcastle Lndn... Sum ' 2 5 Stkr l th.,g

11 Hl mars 92 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 99 rrabel (frts.). Prdukt Havn c ' lt: VærcH Kvantum \ Værdi Kvantum 9 Værdi Sælskind: (kke tilberedt). Sælskind: (Tilberedt) Andet Pelsverk: (kke tilberedt). Andet Pelsverk: (Tlberedt). Sth..,g Sth. Lndn Hull l Newcastle _ Shields, Suth ,g Stkr ,g l Grangemuth \ :: 67:i6' 5:\ 22_' 0 4_9 _2_7_5: 6 8_6 Leitb.... 'm' Hull Stkl. l.q 0.,g Stkr..,g Stkr..,g Sth. Sth. Hull li 225 Newcastle ! Lndn... ''''264 8tkr. 4886_6_:_;_' 2_:_:_: :_; :_ Sth. l.g Sth. Sth..,g l Hull \ 295 NGecabstle = = l = nms y... 'l' '67295 f+:..j?,r Owts. c_ Owts. Hvalbarder: Lndn Hull... _.,_,_,_,, 7,_ 26 Sildemarkedet i Kjøbenhavn 9. (ndberetning fr8, generalknsulatet i Kjøbenhavn til Utenriksdepartementet). (Frts.). Owts fl, D Sum Juni.... Juli.... August Semptember Oktber l Brisling har likesm i de senere aar Nvember man kjøper sm regel skal betales hver været fr dyr fr, frbruket her; der Desember uke, vilde de fleste saltere finde det slgtes l mdten av ktber ca. 70.! vanskelg at ha sm kaptal staaende til mkring kr. 32 brutt pr. td, mt. ledig i saa lang tid. Resultatet er, slutningen av desember ca. 50 l ktber, nvember g desember tl at ingen sm gjør eller har isinde at g vinteren, tillikemed fangsterne frøvrig fra Færøerne g sland,pbevares i tørt salt, indtil smmerens anmarsch tillt salteren at utlægge fisken fr lufttørring. Nutildags, naar alt hvad sktsk brisling (nrskbehandlet) til kr. førtes ca. 800 tdr musse,. 50 dr. gjøre en frretning av fisketørring, 26 cif. ngen partier er slgt fra brisling g ca. 200 bldslld, hvlke kan betragte sille tilberedelser sm Nrge til RuslandFinland, ved mel tal.er inklu:lert i. den samlede imprt, kmplet, undtagen han er i besiddeise lemhandlere i Kjøbenhavn. Prisen fr hen er endvdere mdbefattet ca av et pakhus, sm egner sig til at disse partier stiller sig lavere. Av transitvarer fr Sverige, Rusland tørre fisk i ved hjælp av kksild. musse har tilførselen været rikelig i g rryskland. Det er ikke abslut nødvendig, at en frhld til frbruket, g da salget av Av islandsk sild er i 9 tilført: bygning skal pføres specielt fr dette denne litet hldbare vare har maattet øiemed Næsten ethvert almindelig frqeres, har prisen været lav fra ca. Paa første haand lagrer ved slut pakhus, eler har et murstens eller 0 kr. til 8 kr. cif. Smaa lindsaltet ning av 9 ca. 600 nrsk sild stengulv til b8skyttelse mt ildløs, kan sild (bldsild) har været tilført med g ca. 00 islandsk sild. mdannes til et tørrerum med relativt ca. 200, pris mkring kr. 89 / 2 liten umake g smaa utlæg, det vil si, brutt. dersm tømmeret er sterk nk i sig ført: Af nrsk saltet sild er i 9 til Fisketørring ved kksvne. selv til at kunne hlde fiskens vegt. Januar Februar Mars April Mai (ndberetning fra fiskeriagent Jhnsen, Hull). Saadanne imprviserte tørrerum kan Føl' tørring ved kksvne (kiln drying sm det kaldes hertillands) blev almindelig, maatte trsken g langen, eler blev saltet m efteraaret sees alle steder hvr fisk ilandbringes hertillands g tilvirkes i større maalestk; g apparaterne er undertiden meget likefremme. N aar bygningen er fr lav lnder lftet til at tillate at mer

12 00 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars 92 end enrække fisk blir hængt p, blir rækker av spændekrker slaat ind i tverbjelkene, eller lange træstænger med spændekrker paa hver side blir fastgjrt tvers ver tverbjelkerne med mellemrum av ca. 5 tmmer imellem hver av dem; g terimelig stre kvanta fisk blir tørret paa dem paa en tilfredsstillende maate fisk sm ellers vilde ha faldt salterne fr besværlig at hlde et halvt aar i salt. De følgende raad g planer gives til gavn fr dem der kunde ønske at faa ngen vink angaaende knstruktinen aven ny bygning til fisketørring ved kunstig varme. Plan viser grundtegningen av,et tørrerum 60 ft langt g 20 ft bredt; [KJ O O rj J rl D O [Kl [D 0 J Spændestkkene er Ph tmme lange flyttes tidt mkring fr at gi al fisk g /2 tmme brede, flate bakpaa, den samme varme. Fr en bygning men rundet fran hvr krkene blir av mtalte størrelse frdres seks vner. fastgjrt. Disse krker blir sat ca. 5 Grunden til at en høi bygning ikke tmmer fra hinanden. Hver spænceramme er dbbel det vil si, den har spændestkker sm beskrevet venfr anbefales er den, at de fire rækker alle kan naaes fra gulvet, naar rammen blir sænket. Dersm bygningen var høi nk til at tillate fr eksempel tte rækker stkke paa rammen, maatte man bruke stiger eller heiseapparater fr at kunne hænge fisken p paa de =ij l==. hll l::. '\ apparaterne g indretningerne er identisk paa hegge sider av bygningen. Det øvrige av planen behøver kun krt frklaring. taket er der tre par vinduer frsynet med hængsler, sm bjelker løper fra den ene ende av byg aapnes ved hjælp av tallg (plan 2, A), ningen til den anden venver disse g i murene nedenunder er der tre rækker spændestkker paa disse ram dækker ver ilden. De staar sm regel mer, mkring 5 tmmer fra hinanden.. ca. 2 eller 5 ft fra hinanden g øverste stkker. den mtalte bygning skulde de laveste fisk være ca. 5 ft fra gulvet, naar ale stkkene er fyldt g heisetp: Fisken, der skal ørres Ftf:jNV ved ilden, fire rækker spændestkker vendende ut mt hver gavl i bygningen. Langs siderne av bygningen, ca. 5 eller 6 ft fra gulvet, er der bjelker, frsynet med klamper eller andre indretninger fr at fastgjøre taugene der staar i frbindelse med trisserne. jignende bjelker g klamper løper langs begge sider av centralsøilene i en til :f svarende høiele fra gulvet. Ngen plan 2 gir en sideavbildning derav g mderne tørrerum har smaa blkker plan 3 g 4 viser gavlen g tømmeret. til at heise g sænke spændestkkene. Taket er tækket med skifer g sidemurene er 8 ft Bøie. Gulvet g 4 Da centralsøilerne skiller bygningen ad blir naturligvis tilberedt akkurat paa samme maate sm den der tørres i ft av murene, begge sider g gavlene, luften. N aar fiskentages ut av karret, er av betn. Gulvet skraaner langsmt ned mt den ene side, hvr der hvri. den har været sltet, bør. den spredes utfr en krt tid, helst paa findes en liten aapen kanal eller rendesten, frsynet med en falddør g dræ en rist, fr at laj{en kan rende av, g saa hænges den p paa spændekrkene. neret. Dersm der skulde være en eller anden Langs midten av bygningen er der grund hvrfr fisken først kan hænges seks sterke træsøiler (plan, E), sm p efter ngen tid, bør elen lægges i hjælper til at støtte de tykke tverbjelker, der løper tvers ver huset fra paa langs, g apparaterne ptar en stre stapler g mellem hvert lag fisk hel del av rummet, vil længden av bør der strøes tørt salt g hele stablen side til side (plan 3, F). Fire sterke spændel'ammerne være betydelig mindre bør dækkes gdt til med matter eller FlEjN il end det halve av bygningens bredde; presenninger. N aar eler ikke er knapt m pladsen, blir fisken sm regel hængt p ved halen, idet spæudekrken blir stukket midt igjennem den næl'ved halerten. Men dersm salteren skal hlde hus med pladsen, bør den hænges p avvekslende ved hde g hale. Herved tverbjelker g ca. en ft venver par sidevinduer, hvri der er sat spares del' betydelig paa pladsen, uten tppen av sidemurene (plan 3, D). uigjennemsigtig glas (plan 2, B). Hit at der er ngen nødvendighet fr at Tykke takspærrer g skraastivere andmiss (( ventiler av støpt jern (plan ha ekstra varme. hjælper til at støtte tømmeret g sætte 2, C), tre paa hver side, regulerer luftdet istand til at uthlde den tunge vegt trækken sm man ønker det. Plan, K Brændslet der brukes er gaskks, sm gir megen varme fra sig, g røken av fisken, naar den hænger paa stkkene. viser den tilnærmelsesvise stilling av er næsten fr intet at regne. :Man Paa de fire lange bjelker (plan 3, D) vnene, hvri kksilden er, sm skal maa vgte sig baade fr røk g støv anbringes trisser ca. en ft fra hin tørre fisken. Disse vner er i frm av frygt fr at fisken skal tilsøles g anden g paa disse trisser phænges aven trillebør, wheelbarrw grates <, frandre farve. Ovnene maa derfr spænderammerne. Der er fire ldrette. sm de kaldes, med jernplater sm f;rldes g tændes utenfr huset, g ilden maa være glende rød før vnen tages inel g sættes under fisken. Sm

13 3 mars 92 UKENTLG E MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA PSKERDREKTØREN 0 allerede frklaret bør vnene stilles i luften eller ved kunstig varme angaar, 2 eller 5 ft fra hinanden, men man saa er meningerne delte. N gen saltere, bør tidt flytte mkring med dem, saa sm har frsøkt alle tørringsmetder, at varmen kan frdeles likejig blandt finder at lufttrring frembringer i virkeal fisk g ingen av delll faar fr meget Jigheten den bedste g sundeste fisk. hete. Fisken løper størst fare fr at Men det er dg mulig at de verser brændes med det samme den blir utsat kjendsgjerningen, at dengang tørringen fr varmen, hvilket gsaa er tilfældet fretges i det frie, fik de sm regel naar den tørres. paa en strandbred. en ferskere fisk til behandling end den Fisken hænges naturligvis p mens den sm fte nutildags er til deres diser vaat g saltlaken endnu drypper psitin. Endvidere bringer veirliget av den, g endskiønt den ikke er saa et saadant element av uvishet ind i mør sm røket sild eller finnnhyse, frretningen, at det ikke er nk med vilde en altfr høi temperatur frem at megen tid gaar til spilde grundet bringe en saadan damp, at den vilde de. upassende veirfrhld, men det bedækkes med blærer g ngen fisk hænder fte en salter, at det er vanvilde sandsynligvis falde av krkene. skelig at faa fisken tørret i luften helt N aar vnene blir bragt ind, bør alle tilfredsstillende. Men naar han har et lemmera:;tpnes g temperaturen i tørre tørrerum, er han uavhængig av _veiret rummet reguleres til ca. 5 gr. Celsius. g kan uti'egne endg dagen, naar fisken Skulde den stige til 20, vilde det være skulde være færdig til markedet. tilraadelig at trille ngen av vnene Erfarne saltere mener, at det allerutenfr huset en tid. Efter den første bedste resultat pnaaes, naar man dag vil en temperatur av 20 grader tørrer g presser fisken i luften, indtil ikke være fr høi, g under de sidste 24 timers tørring ved en kksvn kan stadier av tørringen, naar fisken blir gi den den f'nø(ne fasthet. Den smule haard, kan 22 eller endg 27 grader avsmak fisken faar av svvlet i en vves. Et frtl'iri ved at tørre ved kk svne er, at ilden kan brænde uphørlig dag g nat, naar en mand bjir sat til at hlde psyn med vnene m natten. Det er imidlertid ikke nødvendig at ha ild bestandig; den maa gjerne gaa ut m natten g saa tændes igje naar det ønskes; men sm regel ansees det dg fr hensigtsmæssig at la ilden brænde bestandig. Efterat fisken har været tørret uavbrutt iea. 48 timer, skulde den være færdig til at tages ned g lægges lagvis i frm aven yarje fr at presses. Den skulde ligge saaledcs icetmindste i fjrten dage, men dersm det ikke passer salteren at hænge den p igjen ved utløpet av de fjrten dage, kan den ligge længere. Fr en fisk av middelstørreise skulde tørringen være færdig, efterat den har været utsat fr ilden i 48 timer til. Men før man gjør den istand til markedet, vil det dg være likesaa gdt m man bygget varder av den igjen, g lt brd g sten eller anden tyngde ligge paafisken en dag eller t. Efter denne anden presning vilde en eksti'a str fisk sandsynligvis utkræve idetmindste encnu 24 timers tørring fr at bli haard nk til at eksprteres. Hvad de relative frdele ved aftørre kksild, sm av ngen mennesker ansees fr at være ubehagelig, kan neppe spres, naar den kun har været 24 timer i tørrerummet; men det paastaaes at dunsten fra svvlet, sm trænger ind i fisken endg i den krte tid, sm regel avhlder miten fra at angripe den senere hen. ) 6 tmmer i diameter, g de lagdes 2 ft fra hinanden, undertiden enkelt, undertiden parvis. almindelighet synes kksvnene at gjøre bedst nytte g gi størst tilfredshet ved kunstig tørring. Opgave ver fersk sild avsendt fra Trndhjem statin i tiden 29/z til 7 s. Til nrske statiner kg. br utenlandske d 'j Tils kg. bl'. Fra den kmmunale fiskeauktin Ved T. Anfindsen. Bergen, mars 92. Tilførslen av fersk fisk. var kun middels gd i begyndelsen av frrige ukr; sidste dage i uken tilførtes derimt nksaa meget saavel nrdenfra sm fra nærmeste distrikter. Av vaarsild tilførtes meget sid ste dage; lørdag var prisep pr. kasse fr ntsild, frgarnsild. dag var tilførselen kun middels gd fra kystdistrikterne, g fra nrdlige distrikterne ankm kun en ubetydelighet paa grund av uheldig fiskeveil'. Priserne stillet sig idag saaledes:. Øre pr. kil Nrdenfra : Fersk kveite, str med hde d. midd. d. smaa 'Trsk tmtet ved damp. rødfisk (uer).... At tørre trsk ved damprør er ikke hyse.... ukjendt hertillands, men ngen av flyndre.... firmaerne sm før brukte rør, har av Frakystdistrikterne : skaffet dem fr kksvnen. Grunden Fersk t'sk, rund, str, pr. stk til at damp maaske var at fretrække i pakhus med trægulv, var sandsynligvis, at der er mindre fare fr ildløs fra damprør end fra aapne ildsteeler. Et firma i Sktland fik damprør lagt igjennem et tørrerum fr mange aar siden g fandt dem av meg en nytte til tørring av fisk, sm var blit saltet m efteraaret. Men da kksvne km i bruk, tk,de rørene ut g indførte vnene, da de var mer likefremme g mer tjenlige. Rørene lægges langs gulvet sm ved cen tralpvarmning. Sm regel var rørene brede, maaske S8, nysaltet trsk, letsaltet Brsme Saltet brsme efterspurgt dage sid ste Bergens markedspriser fr fiskevarer. Maa ikke pfattes sm frit mbrd nteringel. (Meddelt av handelsfreningens fhv:. s'ekl'etær). Bergeri, 9 mars 92. Tranmarkedet er het:lammet g msætningen yderst ringe. Kldklaret clamptran siges avgit til kr. 60, uklaret til kr. 52 g bruntran til kr; 3. Rundfisk, klipfisk g rgn uten håndel. Paa sildemarkecet gj'ælder str ) midlertid tørres fisk hertillands dagligg i stre partier fr eksprt, uten at man hører m 0gen avrmak ved kksilfltørring. sild t' 2 kr. Ellers ingen f' H. J. retning.

14 02 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars 92 Det franske fiske i Kanalen g Trskefisket. Har i 90 været derne ikke tapte; men det var gsaa Nrdsjøen i 90. drevet av 36 seilkuttere fra Gl'avelines. alt. Kapteinerne tjente paa de fleste (ndberetning av 26 febrar 92 fra vice Disse kuttere (lngres ellel dun baater kun 2300 fres. g fiskerne knsli.latet i Havre til Utenriksdepartementet). dees) er 45 meter lange, 5 til 60'200 fres det er derfr ikke til 5 / 2 meter brede, maaler 25 til 30 tns at undres ver, at deltagelsen i dette Den franske marineminister har fr brutt g har 7 mandsbesætning. De fiske' stadig avtar. Er det ikke mulig ngen tid siden publieert en rapprt, fisker m vinteren medtrawl i nær at kjæmpe ltt denne situatin?' Graavgit av kmmandørkaptein d uvi g heten av Gravelinesg fra midten åv lvelinerne er de eneste, sm fisker trsk n aux, ehef fr de avisbaater, sm april i Nrdsjøen med line;,! 90 paa FishersBank, mens andre, særlig fører psynet med den franske fisker fisket de den hele tid paa stre Fishers nrclmænd g svensker, fisker makre flaate i Kanalen g Nrdsjøen, an Bank g SYlles at ha pgit farvandene der g tjener gdt. Gravelinerne bør gaaende fisket i diss e farvan de i ved Orknøerne g Shetlandsøerne; derfr gsaa' fiskemakrel istedetfr 90. Rsultatet av fisket var i gjennemltrsk. Av denne rapprt har følgende krt smt pr. baat 48 tønder trsk a 42 (Frts.). fattede utdrag maaske interesse: kg. Dette var tilstrækkelig til, at re '. Rapprt nf. 7, m skreifiskef stk. Derav Priser' fr Tilstede sløiet trsk Damptilvers Lever 92 vegt i kg. Trsk i medieintil andre levet' Rgn til 9 mars 000 stk. leverhldig tran i hl. 00 stk. kjøpe baater hængt saltet het stk. transrter pr. hl. i hl. sløiet far 000 stk. OCO stk. leved h. 4 ) i hl. rgn trsk tøier fiskere pr. hl. Finmarkens vinterfiske til 3/ 92 ).., 4904 l Trmsø amt..., l øre 05 pr. kg Lftens psynsdistrikt ) 8 ) Yttersiden..,..., øre 06 pr. kg Røst & Værøy..., Helgeland Salten ] ,23 ) N. Trhj. amtvikten øre D ) ) _ ) pr. kg S. Trndhj. amtfsen. ] 300 l ) ) l Nrdmør fgderi, } Rmsdals fgderi ] 429 Søndmør fgderi } [ Søndelfr StaL..., ) Tilsammen , Mt i 9 til s ,6 04 i 90 2s i 909 3s ] i 908 4/ / , Lften i 9 s l i 90 2/ l , loo i 909 3s _ i 908 4s _ Tællingen i regelen ptat fredag aften, fr enkelte distrikter trsdag eller nsdag, ) kg. fisk mgjrt til stk. efter 270 kg. = 00 stk. 2) Vikten til 3 mars, Sklinna til mars. : 3) Anslagsvis. 4) ). lever gav i Lften 4350: l. damptran, i Værøy 40, i Røst 45, i MykenValvæl' 43, i Kya 3240, i Rmsdals> amt ) :M:ykenValvær. G) Kya. 7) Herav 6 i Vestlften. 8) Herav 870 gal'lbaater, 233dryer fra l5g k:øiteri 768 mtrbaater g 27 fiskedampskibe. 500 i Vestlften. D) Vikten g Sklinna. >

15 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra / til 2/ 3 92 g uken, sm endte 2/3, >' CP Tldsteder Nrdsjø. Brisling slandssild sild Klipfisk,. KliPt. is Rundfisk nrsk landsk etc. kg. kg. kg. Rtskjær /. kg. Sei k'g. Hyse, rund Kg. Anden tørfisk kg. Rgn D.m. tran R.m. tran tdr: Blank Brunblank Brun Haakjærr, tar. El >i en l\:) Tldsteder Kristiania... Sandefjrd... Krisiansand. Flekkefjrd.. Stavanger... Kpervik... Haugesund... Bergen... Flrø... Aalesund... Kristiansund. Trndhjem... Bdø... Svlvær.... Narvik... Trmsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø.... Andre... at uken i Sæl Bttletran nsetran Sildetran Siid,fersk Sild, røkt ks. kg l _ \ 3 96 MW Makrel, Makrei, saltet fersk kg laks, Levende fersk aal kg. kg , Anden fersk fisk kg , Hummer stk ' ' Fisk, saltet fisk, saltet ifartøi i kg Sildemel kg fiskeguan kg , 8 Sælskind kg. ; l Hermetik kg !:l q p:j t>: Z t3 t i! O t;j t;j ::; tt t;j t t;j.t'i Ul r&5,r:rj O,i:d Z O i:d Ul p:j p:j t?j tt t>: i:d ii;j t3 r:rj i:d r:rj i! Ul p:j t;j &:: t;j l'i 3 '0. i:d t'=j! Vaarsild Hvaltran Fetsild g skaa Strsild ret sild tdl'

16 04 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT L'RA FSKERDREKTØREN 3 mars 92. HamburgAltna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel 767 kasser nrsk fisk. 297 kasser sild. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Laks... pr. CfJ) D. sekunda... Tert ørret, str... D. middels... D. smaa... Kveite, str 30 ru; pver D. strmidd. 2230!iJ) D. middels 022 ru; Kveitebarn 8 ru; nedver Hyse, str l.' D. smaa D. sekunda Flyndre, str D. middels D. smaamiddels / 2 D. smaa D. Nrdlands... ødtunger... Pigvar... Strsei / 46 3 / 4 6 /45 3 / Aa] Trsk S. 6 / 45 /2 h0/2 43 / 4 Hummer... Makre... pr. styk Strsild... pr. kasse Jfb. 0 /2 A. 0 3 / 49 /2 J. 9 J{{g. 38 A. 85 D. sekunda... Vaarsild Fetsild... Smaasild... 2 / 20 / /20 9 / 48 / 2 Østlandssild Svensksild... Sktsksild... Hamburg, 9 mars. tieneral=rapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). Westergaard. fv::!il kva til Hvad der fiskes l uken, men a. nmeldes fol'sent til at k.mme med, ptages l følgende ukes rapprt. 9/ 92 9/ 92 (Quantities reprted tlate t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) 3 3 [ A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januarjuni.. ;. '... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il)... : hl Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... hl B. Sildefiskerierne (HelTingFisheries):. Vaarsildefisket (Spring HelTing), februarmars maal a 50 liter Fetsildfisket julidesemher )..., saltet, fiskepakket O (Fat Herring) (Barrels, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West Cast)... maal a 50 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, junidesember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NrthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked makerel landed in Nrway frm the NrthSea, salted fr exprt t merica) l 500 3) 00 O O ) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included.). 2) Al makre, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) 3) Desuten 300 maal angit i eftel'meldinger. Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives sm kilde.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere