Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2014. Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling."

Transkript

1 1 GENERALFORSAMLING 2014 Middelfart, den 29. april 2014 Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2014 Velkommen til Landsbyerne i Danmarks 35. generalforsamling. Landsbyer skal rives ned, lyder flere overskrifter i dag. Der skal vækst og udvikling på landet, svarer landsbyminister Carsten Hansen. Der skal liv i landsbyer og landdistrikter, siger udvalgsformand Hans Chr. Schmidt. Landsbyerne i Danmarks arbejdsemner. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles Landsbysamfundene har en fremtid. Uden lån dør landsbysamfundene. Landsbysamfundene skal have hurtigt bredbåndsnet og mobildækning. Forsamlingshusene på finansloven. Riv ned og byg nyt. Fem fynske iværksættere. Planloven liberaliseres. Landsbyerne i Danmarks forslag. Kollektiv trafik. Årets Landsby Stråtækte huse skal bevares. Studieture med Folketingsudvalg. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles. Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning, der skal få borgere til at bo i byer. Kommunalreformen med by- og landzoneloven (planloven) fra 1970 var redskabet, der skulle afvikle landsbyerne og udvikle byerne. Den politiske holdning var, at vel-

2 2 færdssamfundet, der stod for døren, kun kunne skabes i bysamfund, hvor borgerne boede tæt, ikke på landet med en spredt bebyggelse. Derfor blev Danmark i 1970 opdelt i landzone, byzone og sommerhusområder. I landzonen var kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Alle andre erhverv og al anden udvikling skulle være i byzonen. Selv gamle landsbyerhverv som håndværk og småindustri skulle placeres på byernes industrigrunde. Men for mange iværksættere, håndværk og småindustri er det for dyrt at etablere sig i byzone. Først skal familien have en bolig, f. eks. i et parcelhuskvarter. Så skal der købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal, installeres inventar m. v. Og så har kreditgivningen for længst sagt nej. Anderledes økonomisk overkommeligt ville det være, hvis iværksættere, håndværk og småindustri kunne etablere sig på landet, f. eks. i en nedlagt gård, med familien boende i stuehuset og med de tomme landbrugsbygninger som foreløbigt værksted og lager. Men får virksomheden på landet succes, og der bliver behov for udvidelser, siger planloven stop. Det er ikke så sært, at Danmark har en af EUs laveste iværksætterprocent. En sådan bundplacering er til stor skade for erhvervslivet og samfundsøkonomien, koster titusinder af arbejdspladser, og gør det svært for landsbysamfundene at overleve som aktive og levende lokalsamfund. Bysamfundene skulle udvikles og landsbysamfundene afvikles. Landsbysamfundene har en fremtid. Mange på landet har med god grund frygtet, at kommunalreformerne i 1970 og i 2007 ville betyde afvikling af vore landsbysamfund. Men meget tyder på, at det kommer til at gå anderledes. Danmark har i mere end 100 år haft et decentralt samfund, hvor der ikke er langt mellem borger og politiker, og hvor de kommunale enheder er overskuelige. Ganske almindelige borgere, der interesserer sig for samfundet, har kunnet deltage i den kommunale debat og udvikling. Men med de to kommunalreformer er den kommunale verden blevet en anden. På fire årtier er vi gået fra at have ca folkevalgte sognerådsmedlemmer til i dag kun at have ca folkevalgte politikere. Og vi er gået fra at have 1388 små kommuner til i dag 98 storkommuner. Med så få politikere og så store kommuner har mange borgere mistet det kommunale engagement, og den kommunale overskuelighed og er gået hjem. Kommunalpolitikerne er blevet ensomme og usynlige. Storkommunen er blevet en administrativ enhed uden folkelig identitet. Men mange borgere i vore landsbyer og landdistrikter vil det anderledes. De ønsker at deltage i debatten om deres landsbysamfunds fremtid og vil have indflydelse på hverdagen. Og netop i landsbysamfundene er dette muligt. Beboerforeninger, borgerforeninger, landsbyråd, lokalråd og ildsjæle er aktive og arbejder ihærdigt på at skabe bosætning, nye arbejdspladser, vækst og udvikling i deres landsbysamfund.

3 3 Og mange, ikke mindst børnefamilier, vil gerne bo på landet og leve en blødere velværdstilværelse i rolige og overskuelige omgivelser, med dyr, tryghed, frivillighed, medbestemmelse, et aktivt foreningsliv og et folkeligt fællesskab. Det er i lokalsamfundene, vi lever og bor og har vores identitet. Landsbysamfundene har en fremtid. Uden lån dør landsbysamfundene. Et landsbysamfund, hvor der ikke kan sælges huse og ikke kan købes boliger, sygner hen. Vore landsbyer og landdistrikter er kommet i en sådan situation. Baggrunden er bankers, sparekassers og kreditforeningers tilbageholdenhed med at give lån til bosætning, erhverv, vækst og udvikling i vore landsbyer og landdistrikter. Det er almindelig kendt, at boliger i landsbyer og landdistrikter, der har en værdi på en halv million kroner eller mindre, ikke kan få kreditforeningslån. Det er ligeledes kendt, at ejendomme, der skønnes vanskelig at omsætte inden for et halvt år, ikke kan opnå lån. Ligeledes er det svært at få lån til renovering, forbedringer, kloakering, opvarmning, fibernet osv. Kan landsbysamfund ikke få lån, dør de. Derfor besluttede Landsbyerne i Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening at bede om et møde med ministeren for By- Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen og med Realkreditrådet. Dagen blev fastlagt til den 13. august Med til mødet med Carsten Hansen var Inge og Søren Sørensen, SPAR, Gudme og Alice og Uffe Sørensen, Cafeteria Kroen, Hampen. Fra Landsbyerne i Danmark deltog Steen Kjær Jensen, Folmer Riis, og undertegnede. Mødet med landsbyernes minister Carsten Hansen var meget positivt. Ministeren lyttede til købmanden fra Gudme og til ejeren af Cafeteria Kroen ved Hampen. Begge har sunde forretninger, men kan ikke, på grund af beliggenheden på landet, opnå lån til f. eks. udvidelser og inventar. For at komme landsbyfundene til hjælp, havde ministeren allerede bedt om et møde med Realkreditrådet. På de to landsforeningers efterfølgende møde med Realkreditrådet blev den dårlige lånesituation i vore landsbyer og landdistrikter atter fremført. Realkreditrådet lyttede og ville drøfte lånesituationen på landet med landsbyernes minister, Carsten Hansen. Landsbyerne i Danmark har senere henvendt sig til Folketingets politiske partier med forslag om statsgaranteret lån. Landsbyerne i Danmark foreslår: Kreditforeningslån på 60%, statsgaranteret lån på 20 procent og 20% lån fra banker, sparekasser, private midler m.v. Landsbysamfundene skal have hurtigt bredbåndsnet og mobildækning. Landsbysamfundene, landdistrikterne og øsamfundene, med over en million borgere, skal have hurtigt bredbåndsnet (fibernet) og mobildækning, og må ikke lades i stikken og køres ud på et digitalt sidespor. Hele Danmark må have adgang til højhastighedssamfundet.

4 4 Hurtigt bredbåndsnet og mobildækning på landet kan skabe ny bosætning med hjemmearbejdspladser, nye arbejdspladser i håndværk og småindustri, konsulentfirmaer, højteknologiske virksomheder, moderne turisme m.v. Hurtigt bredbåndsnet og mobildækning er lige så vigtigt for et aktivt og levende samfund som el, vand og kloakering. Med hurtigt bredbåndsnet får vi også adgang til telemedicin og til patientkufferten, så ture til sygehuset og indlæggelser kan erstattes af eget hjem. Også fjernundervisning er muligt med hurtigt bredbåndsnet, så undervisning og uddannelse fra uddannelsesinstitutionerne og fra den store verden kan komme til landsbyen. Regering, regioner og kommuner må stå sammen for hurtigst muligt at få hurtigt bredbåndsnet og mobildækning i vore landsbyer og landdistrikter. På dette vigtig område samarbejder Landsbyerne i Danmark med Dansk Energi og chefkonsulent Thomas Woldiderich. Regeringen har udpeget Bornholm som forsøgskommune. Landsbyerne i Danmark ser gerne, at Langeland også bliver forsøgskommune. Derfor har der været afholdt møde med Langelands borgmester Bjarne Nielsen, Thomas Woldiderich fra Dansk Energi, Folmer Riis og undertegnede fra Landsbyerne i Danmark. Forsamlingshusene på finansloven. Intet andet land har som Danmark sine mange forsamlingshuse, bygget og drevet af lokalbefolkningen. I mere end 125 år har forsamlingshusene været landsbysamfundenes dagligstue. De gamle huse har dannet en naturlig ramme om utallige aktiviteter og et værdifuldt folkeligt fællesskab. Forsamlingshusenes stolte historie er formet af ildsjæle, der lod sig inspirere af tiden, og som satte sig uudslettelige spor i lokalsamfundene og i samfundsudviklingen. Forsamlingshusene har været en altafgørende inspirationskilde for den folkelige kultur og for demokratiets udvikling. En rolle som forsamlingshusene også har i Men desværre kniber det for flere og flere forsamlingshusbestyrelser at skaffe midler til større renoveringer, så som nyt tag, nye vinduer, nyt køkken, bedre sanitære forhold osv. Resultatet er, at 50 af vore ca forsamlingshuse i løbet af de sidste 10 år har måttet dreje nøglen. Kommunerne er forsamlingshusene venlig stemt, men de kommunale tilskud rækker ikke langt. Ligeledes støtter LAG-bestyrelserne i mange kommuner med mindre beløb, f. eks. en opvaskemaskine eller et nyt komfur. Men til de store og afgørende investeringer er der ingen hjælp at få. På Vestfyn, har Steen Kjær Jensen taget initiativ til et nyt og spændende samarbejde mellem forsamlingshuse og sognegårde. Forsamlingshuse og sognegårde er lokalsamfundets fælles mødested, og en tættere kontakt kan styrke økonomien og det lokale sammenhold. Landsbyerne i Danmark og Danmarks Forsamlingshuse foreslår, at forsamlingshusene kommer på finansloven og optages på den kulturelle kanon.

5 5 Kulturministeriet har økonomisk støttet udarbejdelsen af en Forsamlingshusredegørelse forfattet af stadsarkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv og professor Johannes Nørgaard Frandsen, SDU. Under udarbejdelse af redegørelsen har der været afholdt to møder mellem de to forfattere, formanden for Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Anders Sørensen, formanden for Fyns Forsamlingshusforening Hans Erik Hansen, kasserer i LID, Folmer Riis og undertegnede fra Landsbyerne i Danmark. Redegørelsen er færdig i sommeren Riv ned og byg nyt. Danmark har i dag på landet mere end tomme landbrugsbygninger og over boligruiner, hvoraf ca. halvdelen er forladt som bolig. Mange landsbyer og landdistrikter trues af forfald. Derfor må der gøres noget. Folketinget har da også afsat en nedrivningspulje på 400 millioner kroner plus 75 millioner kroner fra byfornyelsespuljen. Alle kommuner kan søge. Det er kommunerne, der administrerer ordningen og står for nedrivningen. Det skønnes, at det vil koste knap 8 milliarder kroner, hvis alle tomme landbrugsbygninger og boligruiner skal rives ned og køres på en kontrolleret lodseplads. Set i det lys, når vi ikke langt med de afsatte 400 millioner kroner. Men kommunerne har en mulighed for både at fjerne flere ruiner og skabe ny aktivitet. Første mulighed er, at nedrivningsmaterialerne genbruges og ikke køres på kontrolleret lodseplads. Derfor burde det være nedbrydningsfirmaer, der havde opgaven med at fjerne tomme bygninger og ruiner. Nedrivningsprisen pr. bygning/ruin kunne hermed halveres. Anden mulighed er at give en byggetilladelse på den tomme grund. Hermed kan der opføres en ny bolig, en ferielejlighed eller en mindre håndværksvirksomhed. Tredje mulighed er politisk at støtte håndværk og småindustri i at etablere sig i tomme bygninger på landet. Af de over 100 tusinde tomme landbrugsbygninger er måske halvdelen i så god stand, at de kan blive gode begynderrammer for iværksættere, håndværk og småindustri. Vi skal rive ned og bygge nyt. Fem fynske iværksættere. Efter en positiv afslutning på den nordfynske anlægsgartner Brian Kristensens landkendte sag, besluttede Landsbyerne i Danmark at sætte fokus på fem andre fynske iværksættersager. Brian Kristensen fik som bekendt, efter tre kommunale afslag, med sin fjerde ansøgning tilladelse til at opføre en mindre hal i landzone. Tilladelsen blev ikke anket til Natur- og Miljøankenævnet. De fem landzonesager er: Folmers Transport (Jan Skovlund Hansen), Nyborg kommune, Hjulby Automatdrejning (Jacob Petersen), Nyborg kommune, Vester Skerninge Bilerne (Ejner Larsen), Svendborg kommune, Lokalsmeden (Morten Ger-

6 6 vig), Faaborg-Midtfyn kommune og Karsten Lykkegaard, Faaborg-Midtfyn kommune. Efter et møde på Christiansborg med formanden for Udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Christian Schmidt, blev der aftalt en besigtigelse på Fyn den 15. oktober Fra Folketinget deltog Hans Chr. Schmidt, Erling Bonnesen og Lars Christian Lilleholt. De tre kommuner var repræsenteret ved politikere og embedsmænd. Virksomhederne Folmers Transport og Vester Skerninge Bilerne mangler plads og ønsker at flytte til to tomme gårde i landzone, som de har købt. Hjulby Automatdrejning ønsker en virksomhedsudvidelse. Karsten Lykkegaard ønsker, i samme størrelsesforhold, at erstatte gamle bygninger med nye. Smedemester Morten Gervig ønsker at anvende en hobbyhal på sin grund til smedeværksted. Der var under besigtigelsen bred enighed om det fornuftige i ansøgningerne og i, at der skulle arbejdes politisk videre med de fem fynske iværksættersager. Den 7. oktober 2013 var Hans Chr. Schmidt igen på Fyn. Jan Skovlund Hansen, Folmers Transport, Ejner Larsen, Vester Skerninge Bilerne og smedemester Morten Gervig blev besøgt. Hjulby Automatdrejning og Karsten Lykkegaard havde fået deres tilladelser. Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg og borgmester Lars Erik Hornemann, Svendborg deltog. Begge borgmestrer var positive og ville arbejde for, at de to virksomheder fik tilladelse til at flytte til landzone, hvor de kunne få den fornødne plads. Landsbyerne i Danmark arbejder på, at smedemester Morten Gervig, Gultved af Faaborg-Midsfyn kommune får tilladelse til at bruge sin opførte til smedeværksted. Morten Gervig skrev for år tilbage under på kun at bruge sin hal til hobby brug. Morten Gervig må i dag leje en hal på en industrigrund i Kværndrup. Planloven liberaliseres. Udvalget for Landdistrikter og Øer afholdt den 7. november 2012 på Christiansborg en høring om planloven, landsbyer og landdistrikter. Som formand for Landsbyerne i Danmark var undertegnede inviteret til at holde et indlæg om de fynske iværksættere. Indlægget blev i en skrivelse af 16. januar 2013 sendt til miljøminister Ida Auken Den 11. februar 2013 svarer miljøministeren skriftligt (svar på spørgsmål nr. 44). Ministeren skriver blandt andet: Jeg er enig i, at gode vilkår for virksomheder i landzone er vigtigt. Men jeg er ikke enig i, at planloven er en hindring for vækst og udvikling. Med god planlægning er det muligt at skabe råderum for vækst og udvikling i både byerne, landsbyerne og i landdistrikterne, uden at vi ødelægger de natur- og landskabsværdier, som gør det attraktivt at bo på landet, både nu og i fremtiden. I svaret gør miljøministeren samtidig opmærksom på, at hun den 7. februar 2013 har fremsat et lovforslag til ændring af planloven. I notat om lovforslag til ændring af planloven står blandt andet: Lovforslaget indfører en landdistriktsbestemmelse, der giver nye muligheder og omfatter alle vanskeligt stillede landdistrikter i alle kommuner.

7 7 Bestemmelsen giver i de vanskeligt stillede landdistrikter bedre muligheder for etablering af helårsboliger og erhverv i alle overflødiggjorte bygninger og muliggør også udvidelser af erhverv etableret i overflødiggjorte bygninger. Landsbyerne i Danmarks forslag. For at drøfte lovforslaget med landsbyernes minister, mødtes Landsbyerne i Danmark, den 22. februar 2013 i ministeriet med landsbyminister Carsten Hansen. Fra Landsbyerne i Danmark deltog Folmer Riis, Steen Kjær Jensen, William Jensen og Carsten Abild. Landsbyerne i Danmark forslag var, at kommunerne, i stedet for at udpege de vanskeligt stillede landdistrikter udpegede de miljøfølsomme områder i kommunen. Uden for de miljøfølsomme områder i landzonen, kunne lempelser af planloven så være gældende. Landsbyminister Carsten Hansen var forstående over for forslaget, og ville bringe det videre til miljøminister Ida Auken. Desværre medførte anden og tredje behandlingen af lovforslaget i Folketinget ingen ændringer. Det er nu op til kommunerne at udpege vanskeligt stillede landdistrikter. Landsbyerne i Danmarks forslag, hvor det var de miljøfølsomme områder i kommunen, der blev udpeget, ville have været lettere for kommunen at administrere og bedre for miljø, natur og landsbysamfund. Kollektiv trafik er vigtig for landsbyerne. Med kommunalreformen i 2007 blev statens tilskud til den kollektive bustrafik delt i to puljer. Regionerne fik ca. 800 millioner kroner til den regionale buskørsel, og kommunerne ca. 800 millioner kroner i ekstra bloktilskud til den kommunale buskørsel. Med to driftsherre (kommuner og regioner) frygter Landsbyerne i Danmark for den kollektive trafik på landet. Og meget tyder da også på, at den bliver dårligere og dårligere. Uden kollektiv trafik kan borgere på landet uden bil, f. eks. pendlere og ældre medborgere, ikke blive boende eller bosætte sig i et landsbysamfund. Det samme gælder for familier med uddannelsessøgende unge, hvilket også vil ramme vore mindre landgymnasier. Ligeledes vil virksomheder og arbejdspladser på landet blive ramt. Landsbyerne i Danmark ønsker en revision af lovgivningen. Foreningens næstformand Steen Kjær Jensen arbejder ihærdigt, sammen med Assens kommune og landdistriktsrådet i Assens Kommune, på at bevare de mindre togstationer. På strækningen mellem Middelfart og Odense drejer det sig om fire stationer. På strækningen mellem Odense og Svendborg står fem stationer i fare for at blive lukket. Nedlægges de mindre togstationer vil det ramme landområderne hårdt.

8 8 Vestervig Årets Landsby Årets Landsby 2013 blev Vestervig i Thy,Thisted Kommune. Konkurrencen om at blive Årets Landsby har været afholdt 19 gange. Landsbyerne i Danmark siger en stor tak til de 20 deltagende landsbyer i 2013 for deres store indsats i konkurrencen om titlen Årets Landsby De 20 indsendte ansøgninger er enestående kildemateriale, som vi har fået lov til at overdrage Syddansk Universitet til gavn for den videre landsbyforskning. Årets Landsby har været: Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads og Vestervig. Temaet for 2013 var: Landsbysamfund i udvikling gennem mere bosætning, flere arbejdspladser, bedre kommunikation. De 20 deltagende landsbysamfund i 2013 er: Herringløse, Torup, Nørhalne, Lohals, Høve, Krogsbølle, Sig, Gl. Ry, Gjerrind, Ugelbølle, Egebjerg, Kirke-Værløse, Borbjerg-Hvam, Vestervig, Besser, Brylle, Hylke, Overlade, Tandslet, Trømmelstrup. Dommerkomiteen består af fhv. indenrigsminister Britta Schall Holberg, Hagenskov - fhv. borgmester Lindor Nielsen, Roskilde - viceborgmester Peter Christensen, Tønder - bestyrelsesmedlem i LID Ole Lindholdt, Ribe - foreningsmedlem fhv. gårdejer Andreas Andreasen, Vester Vedsted. I dommerkomiteens begrundelse for at vælge Vestervig som Årets Landsby 2013 siger komiteens formand Britta Schall Holberg blandt andet: Fælles for de 20 deltagende landsbysamfund er det folkelige engagement, ildsjæle, fællesskab, frivillighed og medbestemmelse. Vestervig er det gode eksempel på ovenstående. For få år siden var Vestervig præget af forfald og tristhed. I dag sprudler Vestervig af nye projekter og optimisme. Nye borgere flytter til, nye arbejdspladser opstår og i sommeren 2013 blev der etableret fibernet i byen. En handlekraftig og tålmodig Håndværker- og Borgerforening står bag. Opskriften på succes er uddelegering til begejstrede frivillige, der har skabt initiativ, iderigdom og fællesskab. Søndag, den 27. oktober 2013 festede Vestervig. Hele byen flagede. En pigegarde gik gennem byen. Flere hundrede borgere var samlet i hallen. Formanden for dommerkomiteen Britta Schall Holberg holdt begrundelsestalen. Vestervig fik overrakt flisen med ordene: Vestervig, Årets Landsby Thisteds borgmester talte og lykønskede. Formanden for Håndværker- og Borgerforeningen Keld Jensen talte og takkede. Landsbyernes minister kunne desværre ikke komme, men et lykønskningsbrev blev læst op. Flere taler, underholdning, kaffe og kager. Stråtækte bygninger skal bevares. Landsbyerne i Danmark var den 30. januar 1996 med til at stifte Foreningen Stråtag. Formålet var at bevare de mange smukke, stråtækte bygninger, der var i stærkt forfald. Foreningen Stråtag har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at bevare landsbyernes og landdistrikternes stråtækte huse. Også på det faglige og praktiske

9 9 område har foreningen gjort en betydningsfuld indsats. Derfor har vi i dag tømrere, tækkemænd med flere, der kan det gamle håndværk, at tække huse. Fra slutningen af 1990erne og frem til omkring 2007 har antallet af stråtækte bygninger ligget nogenlunde stabilt på omkring , men nu er tilbagegangen inde i noget nær frit fald. Derfor mødtes den 8. august 2012 på Blommenslyst Kro følgende foreninger og fagfolk: Foreningen Stråtag, Landsbyerne i Danmark, Landsforeningen for Bygnings- & Landskabskultur, Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Tækkemandslaug/Dansk Byggeri, Jysk Tækkemandslaug og Østfyns Museer. Efter et godt og konstruktivt møde sendte formanden for Foreningen Stråtag, Torben Lindegaard en henvendelse til Carsten Hansen. Ministeren har videresendt henvendelsen til kulturministeren. Der er endnu ikke aftalt et møde. Landsbyerne i Danmark håber på snarligt møde med kulturministeren. På studietur med Folketingsudvalg Landsbyerne i Danmark har, som det fremgår af ovenstående, i det forløbne år haft et meget positivt samarbejde med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og med udvalgets formand Hans Christian Schmidt. Det gode samarbejde har medført, at Landsbyerne i Danmark er blevet inviteret med udvalget på studieture i landets fem regioner. Folmer Riis har været med udvalget på Bornholm. Sten Kjær Jensen i Region Sjælland med øer og i Limfjordsområdet, William Jensen på Sydfyn og det sydfynske øhav og Carsten Abild i Region Syddanmark. Til efteråret kommer der studieture til Region Midtjylland og til Region Nordjylland. Studieturene har været godt tilrettelagt og har udvirket, at politikere og landsbysamfund, bedre kan trække på samme hammel i den fælles indsats for vækst og udvikling i vore landsbyer, landdistrikter og øsamfund. Generalforsamling og fire bestyrelsesmøder. Landsbyerne i Danmark har siden sidste generalforsamling, den 19. april 2013, afholdt fire bestyrelsesmøder: Den 10. juni 2013 den 7. august 2013 den 3. december 2013 den 5. marts Bestyrelsesmøderne blev afholdt hos Steen Kjær Jensen, tak til Steen for husly. Generalforsamlingen, den 19. april 2013 blev sædvanen tro afholdt på Karoline Cafeteria, Brovejen 386, Middelfart. Formand Carsten Abild og bestyrelsesmedlemmer Palle Frederiksen, William Jensen og Hans Christensen var på valg (formanden vælges i ulige år). Til dette års generalforsamling, den 29. april 2014 er Steen Kjær Jensen, Sonja Nim og Folmer Riis på valg. Landsbyerne i Danmarks æresmedlem Niels Henrik Carlsen er landsforeningens repræsentant i Danmarks Samfundet.

10 1 Landsbyerne i Danmarks bestyrelsesmedlemmer har haft et travlt år. Ud over de fire bestyrelsesmøder har vi været til flere konferencer og landsbymøder. Folmer Riis har været til IT konference i Århus som foredragsholder og til årsmøde i Frie Bønder. Steen Kjær Jensen har været i Løgumkloster til konference for menighedsråd. Steen har her præsenteret en samarbejdsmodel mellem sognegårde og forsamlingshuse. Folmer Riis, Steen Kjær Jensen og William Jensen har flere gange deltaget til borgermøder med landsbyindlæg og foredrag. En ægte ildsjæl er gået bort. Landsbyerne i Danmarks mangeårige næstformand og tidligere formand Hans Christensen, Højen afgik i november 2013, efter længere tids sygdom, ved døden. Landsbyerne i Danmark og landsbybevægelsen mistede hermed en ægte ildsjæl, der brændte for Danmarks landsbysamfund. Hans Christensens store landsbyindsats begyndte i 1981, hvor Hans tog initiativ til at oprette Højen beboerforening. I flere år var han foreningens formand. Hans forstod hurtigt, at kampen for at bevare Højen som et levende landsbysamfund også var kampen for Danmarks mange andre landsbysamfund. Hans meldte sig derfor under fanerne i Landsbyerne i Danmark. Hurtigt blev Hans et aktivt bestyrelsesmedlem. Aften efter aften holdt han foredrag i Danmarks mange forsamlingshuse, hvor han gav mange praktiske og gode råd i kampen for at bevare, landsbyskolen, børnehaven, nærbutikker, hjælpe iværksættere, håndværkere og andre erhvervsdrivende. Hans deltog i mange møder og konferencer landet over og var med til adskillige møder på Christiansborg med ministre og andre politikere. I 19 år var Hans med i dommerkomiteen, der udpegede Årets Landsby. Som formand og mangeårig næstformand opfattede Hans det som sin livsopgave at kæmpe for Danmarks mange landsbysamfund og for landsbykulturen. En ægte ildsjæl er gået bort. Travlhed i hverdagen. Landsbyerne i Danmark har i 20 år kæmpet for skiltet automatisk hastighedskontrol (stærekasser). Vi har på vegne af landsbyer med store fartproblemer flere gange henvendt os til minister og Folketing for at få opsat stærekasser. Men det er desværre endnu ikke lykkedes at få en stærekasse sat op i en landsby. Landsbyerne i Danmark er modstander af de anonyme fotovogne. Flere kommuner har planer om af lukke de små valgsteder, hvilket først og fremmest vil ramme landbefolkningen og forsamlingshusene. Odense kommune har desværre besluttet at lukke valgstedet i Allesø Forsamlingshus, Ravnebjerg Forsamlingshus, Brændekilde Forsamlingshus og Davinde Forsamlingshus. Landsbyerne i Danmark har protesteret i den fynske presse.

11 1 Banker og sparekasser har landet over planer om at lukke filialer i flere landsbysamfund. I Middelfart Kommune planlægges nedlæggelse af fem lokale banker/sparekasser. Landsbyerne i Danmark støtter lokalbefolkningen i deres kamp for at beholde den lokale bank/sparekasse. Flere og flere landsbysamfund får en landsbypedel. Det sker gennem et samarbejde med kommunen. Det er en god og fornuftig ordninger, hvor landsbypedellen er med til at passe f. eks. landsbyens grønne områder, gadekær, forsamlingshus, legeplads osv. Landsbypedellen, de lokale råd og foreninger, ildsjælene og landsbybeboernes store indsatsmed kan udvirke, at landsbysamfundene overtager flere og flere offentlige opgaver. En udvikling Landsbyerne i Danmark støtter. Tak til bestyrelsen, dommerkomiteen, medlemmerne og pressen. Det har igen været et travlt år. En stor tak til bestyrelsen for dens store arbejde og interesse for landsbyarbejdet. Også en stor tak til trofaste deltagere ved bestyrelsesmøderne Hans Erik Hansen, N. H. Carlsen og Andreas Andreasen. En stor tak til dommerkomiteen, der igen har ydet en stor indsats med at gennemlæse de 20 ansøgere til Årets Landsby Også en stor tak til medlemmerne for mange henvendelser og for det gode samarbejde. Uden interesserede og aktive medlemmer, ildsjæle, beboerforeninger, borgerforeninger, lokalråd, landsbyråd, forsamlingshusbestyrelser med flere eksisterede landsbysamfundene ikke. Landsbyerne i Danmark bliver meget ofte kontaktet af pressen, og vi henvender os også flittigt til medierne, når der har været aktuelle landsbyemner. En stor tak til pressen for det gode samarbejde. Foreningens hjemmeside ( besøges flittigt, og jeg vil gerne sige en stor tak til Torben Jørgensen for hans store arbejde med at holde hjemmesiden spændende og aktuel. p b v Carsten Abild formand NB: Støt Landsforeningens arbejde bliv medlem (enkeltpersoner kr foreninger kr. 300). giro (husk navn og adr. og gerne adr.) eller ved bankoverførsel reg. nr (Danske Bank), konto nr (husk navn og adr. og gerne adr.) eller ved henvendelse til eller Meddel adr. så vil vi løbende orientere om foreningens arbejde.

Formandens / bestyrelsens årsberetning 2015

Formandens / bestyrelsens årsberetning 2015 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 138 Offentligt 1 Generalforsamling 2015 Skydebjerg, den 24. april 2015 Formandens / bestyrelsens årsberetning 2015 Velkommen til Landsbyerne

Læs mere

Generalforsamling Skydebjerg, den 28. april Formandens/bestyrelsens årsberetning Velkommen til LIDs 37.

Generalforsamling Skydebjerg, den 28. april Formandens/bestyrelsens årsberetning Velkommen til LIDs 37. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 108 Offentligt Generalforsamling 2016 - Skydebjerg, den 28. april 2016 Formandens/bestyrelsens årsberetning 2016 Velkommen til LIDs 37. generalforsamling

Læs mere

Anders Fogh Rasmussen Statsmini Kære borgmester og kommunens landsbysamfund. Landsbyerne i Danmark fremsender hermed årsberetningen 2008 og glæder

Anders Fogh Rasmussen Statsmini Kære borgmester og kommunens landsbysamfund. Landsbyerne i Danmark fremsender hermed årsberetningen 2008 og glæder Anders Fogh Rasmussen Statsmini Kære borgmester og kommunens landsbysamfund. Landsbyerne i Danmark fremsender hermed årsberetningen 2008 og glæder sig over det gode samarbejde, der er mellem kommunerne

Læs mere

Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2012.

Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2012. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 163 Offentligt 1 Anders Fogh GENERALFORSAMLING 2012 Middelfart, den 20. april 2012. Formandens/bestyrelsens ÅRSBERETNING 2012. På sidste års

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet HØRINGSSVAR FRA FYN Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet Miljøministeren har den 28. juni 2013 udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD . Nuværende bestyrelse: Formand: Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Næstformand: Karsten Gram, Gråsten Bestyrelsesmedlemmer: Lars Høgh, Hjørring Frederik Kaae Kirk, København NV Mads Munk Jepsen, Mellerup

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6, juni 2009

NYHEDSBREV NR. 6, juni 2009 NYHEDSBREV NR. 6, juni 2009 Generalforsamling Tirsdag d. 21. april afholdt LAG Esbjerg sin ordinære generalforsamling. Desværre var der kun få medlemmer, der mødte frem. Formand Bjarne Steiner kunne i

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen

Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen Jeg vil traditionen tro begynde med at orientere om medlemstallet i Foreningen Glamsbjerg: Medlemstallet er på

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE. Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup. Referat

LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE. Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup. Referat LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup Tirsdag den. 21.april 2015 kl.19.00 22.30 Referat Formand for Landdistriktsrådet

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Så blev det atter tid, til at holde generalforsamling, i Lokalråd Fladså og dermed er det tid at gøre status på, hvad året er gået med. Ja, vi startede lidt turbulent, kort efter

Læs mere

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 82 Offentligt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Hanne Tanvig, seniorrådgiver, PhD Sektion

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik Fonden for Sparekassen Himmerland Uddelingspolitik November 2016 1. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS HISTORIE... 3 2. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS FORMÅL... 3 3. UDDELINGER FRA FONDEN FOR SPAREKASSEN

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer

Sammen om nødvendige forandringer Sammen om nødvendige forandringer - Udvikling af Ringe og opland Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 27. oktober 2014. Livstræet Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Bevægelser i samfundet. Bjarne Ibsen. Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Professor Syddansk Universitet

Bevægelser i samfundet. Bjarne Ibsen. Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Professor Syddansk Universitet Bevægelser i samfundet Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

From: L. Renè Korsgaard Sent: 15 Dec 2015 11:04:58 +0100 To: landdistrikter Subject: Høringsvar fra Helnæs Importance: Normal Assens Kommune Rådhus Allé 5 5010 Assens Høringsvar fra Helnæs vedr. etablering

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Referat 24. juni 2014 Klokken 10:30 12:00 Odense Rådhus

Referat 24. juni 2014 Klokken 10:30 12:00 Odense Rådhus Referat 24. juni 2014 Klokken 10:30 12:00 Odense Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 22. april 2014 2.

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Danmarks Apotekerforening Analyse 14. januar 2015 Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Over 200.000 danskere i mindre byer og landdistrikter risikerer

Læs mere

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk!

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Lokal accept af vindmøller med udgangspunkt i lokal udbytte/ejerskab herunder almennyttigt ejerskab.

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016

Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016 idnkaldes til lokalkomite mø Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016 2016 er startet med fuld fart på. Heldigvis kører alle vores mange aktiviteter og tilbud videre i år. Det er rigtigt

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

rids i at nedbryde den gamle kro og sælge noget af grunden til Vejen Kommune, for at Lokalrådet kunne etablere et By-Torv

rids i at nedbryde den gamle kro og sælge noget af grunden til Vejen Kommune, for at Lokalrådet kunne etablere et By-Torv Kirkecafé med spørgehjørnet Tirsdag d. 12. april kl. 14.00 Af Jørgen Pedersen. Laurids Schelde modtog Forskønnelses-/Initiativprisen året 2015. Laurids Schelde var ejer af den tidligere kro i Andst, som

Læs mere