VELKOMMEN TIL FRIHAVNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL FRIHAVNEN"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL FRIHAVNEN

2 DAGSORDEN - Præsentation - Introduktion til Frihavnen v/karin - Frihavnens Venner v/lilly - Kommentarer til Boliganalyse og handleplan v/inger - Økonomiske betragtninger v/preben - Fremtids scenarier v/h.c. - Opsamling - Spørgsmål - Materiale og slides udleveres PRÆSENTATION Jeremy Watts Lilly Knudsen Ruth Terp Frits Kristensen Inger Donslund Preben Hviid Larsen Karsten Knudsen Niels Graversen H.C. Christensen Gitte Holmgaard Karin Mohrsen 1

3 INTRODUKTION TIL FRIHAVNEN - Bygget i 1993: 12 plejeboliger og 2 korttidsboliger - Udvidelse i 1998 med 8 pladser, som man i gl. Billund Kommune valgte skulle være ældreboliger - 24 ansatte, gennemsnitlig anciennitet 8½ år - Aktivt samfund med aktiv Vennekreds INTRODUKTION TIL FRIHAVNEN PERSONALE: Dette er vigtigt for os og er med til at vi trives på Frihavnen: - Vi er åbne overfor hinanden - Vi respekterer hinandens faglighed - Nærhed at vi kender vores beboere/borgere og hinanden godt - Vi har et godt samarbejde på tværs af vagterne - Vi hjælper hinanden færdig - Vi har en god dialog - Vi snakker om planlægning af opgaver på en positiv måde, med en positiv indstilling når vi langt - Vi giver lov til at sige til og fra - God ledelse - Vi er rummelige 2

4 FRIHAVNENS VENNER 1137 FRIHAVNENS VENNER - 23 frivillige i Vennekredsen supplerer personalet - Både de nære ting og de større arrangementer - Årskalender med 28 forskellige aktiviteter 3

5 FRIHAVNENS VENNER Eksempler på aktiviteter - Skt. Hans aften, adventshygge, julebag, pinsemorgen kaffe - Åbent hus, forårsfest, efterårsfest - Adventskalender, julegaver - Ud i det blå med bussen, skubbe/gå ture - Sommerhus 4 døgn Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Antal/år Timer/år Gudstjeneste x x x x x x x x X x x Søndagscafe x 1 60 Modeopvisning x x 2 60 Bankospil x 1 30 Forårsfest x Valdemarsdag x 1 10 Sommerferiedage Formiddage x 2 96 Aftensmad x 1 16 Sct. Hans aften x Markedstur x 1 30 Aftensmad på markedsdagen x 1 20 Spisning på Vorbasse kro x 1 60 Efterårsfest x 1 75 Åbent hus x Forberedelse til Åbent hus *? Advents hygge med kor x 1 45 Julebagedag x 1 45 Julegudstjeneste + hygge x 1 45 Forberedelse af julegaver x 1 8 Vennekredsmøder + planlægn. iøvr x x x x Søndags eftermiddagskaffe x x x x x x x 6 42 Skubbe/gå turer Ud i det blå med bussen Sommerhusophold døgn x Aftenkaffe 9.9. for dem herhjemme x 3 9 Pinsemorgen kaffe x 1 60 Kasserer, adm. Iøvr. 50 Ca. timeforbrug i alt 1768 Anslået forberedelsestid

6 FRIHAVNENS VENNER = frivillige timer pr. år - Engagementet er knyttet til det lokale - De frivillige timer flytter ikke med! - Nærhed er altafgørende for vores ældre! - PlejeHJEM BOLIGANALYSE OG -HANDLEPLAN - 12 plejeboliger i kategori A - 8 ældreboliger i kategori A - særdeles velegnet at ændre til plejeboliger - 2 korttidsboliger i kategori D (mangler 7 cm i døråbning) 5

7 BOLIGANALYSE OG -HANDLEPLAN Forudsætning bag bolighandleplan: Det scenario, der her foreslås, er baseret på en overordnet forudsætning om, at større enheder er mere effektive og kan præstere en bedre kvalitet i tilbuddet.. Ændres de overordnede forudsætninger og/eller prioriteringen, vil scenariet formentligt også ændre karakter. Bolighandleplanen, side 4 BOLIGANALYSE OG -HANDLEPLAN Større enheder bedre kvalitet!? Er det den eviggyldige sandhed 6

8 BOLIGANALYSE OG -HANDLEPLAN Meget taler for at små enheder er bedre - til at være økonomiske i hverdagen - til at forudse problemer og modvirke dem - til at yde en ekstra indsats - til nærhed og kendskab - til samarbejdet med vennekreds og andre BOLIGANALYSE OG -HANDLEPLAN Hvad er vigtigt for den ældre? - At bevare kontakten til deres - Sogn - Præst - Lægehus - Tidligere naboer - Evt. ægtefælle 7

9 BOLIGANALYSE OG -HANDLEPLAN De gamles by i en fremmed by! - Fasthold at ældre skal bo på et HJEM - At blive i egen by betyder fælles referenceramme med de andre ældre - At der vil være en aktiv vennekreds med kendte ansigter BOLIGANALYSE OG -HANDLEPLAN Spørgsmål til videre overvejelse til udvalget: - Bascon taler om supplerende analyser for at kunne udarbejde en egentlig bolighandlingsplan. Er disse analyser på vej? - Hvad er det for genopretningsopgaver på Frihavnen Bascon nævner, som ikke kan betale sig? 8

10 ØKONOMISKE BETRAGTNINGER - Observationer af økonomiske karakter - Fremkommet ved analyser af bolighandleplanen samt research i andre kommuner - Formålet er at give information videre til jer til videre undersøgelse og gennemgang ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 3 scenarier gennemgås ift. økonomi 1) Frihavnen forbliver som i dag 2) Frihavnen nedlægges og alle boliger ændres til ældreboliger 3) Frihavnen nedlægges og sælges til anden side 9

11 ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 1) Frihavnen forbliver som i dag - De 8 ældreboliger indgår som plejeboliger = 20 plejeboliger ialt - Efter lovgivningen er boliger opført sammen med fællesfaciliteter at betragte som plejeboliger - I 1998 valgte man fra Billund Kommune at kalde de 8 boliger for ældreboliger årsag: visitationsregler? ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 2) Frihavnen nedlægges og alle boliger ændres til ældreboliger - Dvs. 20 ældreboliger i ét center - Er behovet stort nok? - Hvis ikke, skal kommunen betale for de boliger, som ikke kan lejes ud (tomgangsboliger) - Der kan forventes omkostninger til omlægning 10

12 ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 3) Frihavnen nedlægges og sælges til anden side - Økonomiske/godkendelses problemer - Staten/Landsbyggefonden giver ikke tilskud til erstatningsboliger, når disse er velfungerende - Alm. Boliglovgivnings 28: Godkendelse af nedlæggelse af boliger må kun gives, hvis nedlæggelsen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for nedlæggelsen. - Økonomistyrelsen skal godkende nedlæggelsen ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 3) Frihavnen nedlægges og sælges til anden side - Driftsstøtte til almennyttige boliger og pleje/-ældreboliger - Opførsel af pleje-/ældreboliger: Låneperiode 30 år Betaling til Landsbyggefonden uamortiserede lån Opførelse af erstatningsboliger Dette beløb bruges til nye boliger + renovering af bestående boliger i hele landet. 11

13 ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 3) Frihavnen nedlægges og sælges til anden side Hvilken værdi har Frihavnen i dag (opførelsesværdi)? - Fællesarealer t.kr Plejeboliger fra 1993 t.kr Ældreboliger fra 1998 t.kr I alt t.kr Såfremt plejeboligerne skal afhændes til andet formål, skal kommunen indfri de bestående lån. ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 3) Frihavnen nedlægges og sælges til anden side Hvilke lån skal indfries? - Lån i de 22 plejeboliger t.kr Tilbagebetaling af beboerindskud t.kr Evt. indbetaling af henlæggelser t.kr I alt t.kr

14 ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 3) Frihavnen nedlægges og sælges til anden side Hvad har andre kommuner gjort i samme situation? Sønderborg: For fremover at opnå stordriftsfordele skal driften koncentreres på få, store enheder. det indebærer, at nogle af de eksisterende plejecentre nedlægges, mens andre udvides eller erstattes af nye, store plejecentre. Imidlertid er der særlige udfordringer forbundet med at nedlægge og afhænde et kommunalt ejet plejehjem. For det første er der få købere på markedet, og for det andet er udbuddet af almene boliger større end efterspørgslen efter denne boligtype. Dette taler for at begrænse salget af plejecentre og i stedet udvide kapaciteten af de eksisterende centre ved om- eller udbygning. Imidlertid kan det i nogle tilfælde være en bedre og billigere løsning at bygge nyt. ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 3) Frihavnen nedlægges og sælges til anden side Hvad har andre kommuner gjort i samme situation? Kalundborg: Antal plejeboliger udvides, da boligerne under samme tag ikke kan udlejes som ældreboliger eller anvendes til andre formål 13

15 ØKONOMISKE BETRAGTNINGER 3) Frihavnen nedlægges og sælges til anden side Hvad har andre kommuner gjort i samme situation? KR udtaler til Nordfyns Kommune om nedlæggelse af et plejecenter at der skal være udlejningsproblemer eller uhensigtsmæssige boliger før en nedlæggelse kan komme i betragtning uden store økonomiske forpligtelser. FREMTIDS SCENARIER - Opbygge et rentabelt, fremtids- og kvalitetssikret plejehjem både for borgere og kommune - Forudsætning: få mest mulig værdi ud af eksisterende rammer - Det sydlige fyrtårn på ældreområdet - Vorbasse fundamentet - Stærk vennekreds løser opgaver - Bevaringsværdigt center 14

16 FREMTIDS SCENARIER Hvordan kan vi gøre det bedre? 15

17 FREMTIDS SCENARIER - Vi har et ønske om at gøre det bedre! - 1. fase: 6-10 ældreboliger - Mere kvalitet - Normering : Sundhedscenter - Projektgruppe dialog startet - Yderligere involvering: Vennekreds OPSAMLING - Hvad vil vi med det her? - Sydlige fyrtårn på plejeområdet - Budgetter økonomi - Argumenter for Frihavnen - Økonomiske argumenter, analyser muligheder og visioner - Dialog udvikling - Projektgruppe - Vorbasse dynamisk samfund i udvikling - Resultater i Vorbasse - Samarbejde 16

18 SPØRGSMÅL 17

19 Frihavnens venner - aktivitetsoversigt Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Antal/år Timer/år Gudstjeneste x x x x x x x x X x x Søndagscafe x 1 60 Modeopvisning x x 2 60 Bankospil x 1 30 Forårsfest x Valdemarsdag x 1 10 Sommerferiedage 2 Formiddage x 2 96 Aftensmad x 1 16 Sct. Hans aften x Markedstur x 1 30 Aftensmad på markedsdagen x 1 20 Spisning på Vorbasse kro x 1 60 Efterårsfest x 1 75 Åbent hus x Forberedelse til Åbent hus *? Advents hygge med kor x 1 45 Julebagedag x 1 45 Julegudstjeneste + hygge x 1 45 Forberedelse af julegaver x 1 8 Vennekredsmøder + planlægn. iøvr x x x x Søndags eftermiddagskaffe x x x x x x x 6 42 Skubbe/gå turer Ud i det blå med bussen Sommerhusophold døgn x Aftenkaffe 9.9. for dem herhjemme x 3 9 Pinsemorgen kaffe x 1 60 Kasserer, adm. Iøvr. 50 Ca. timeforbrug i alt 1768 Anslået forberedelsestid 1500

20 Centergruppen for videreudvikling af Frihavnen Dato: 15. juni 2011 Nogle betragtninger om økonomien for Frihavnen: Her er en oversigt over de faktuelle tal, som vi har kunnet få fat i. Tallene er ikke udtømmende, men er en indikation af, hvad det vil koste, hvis Frihavnen nedlægges og sælges til anden side. Uden videre kan alle boliger omdannes til ældreboliger. Dette medfører så, at Billund Kommune skal betale huslejen i tomgangslejlighederne. Ved tomgangslejligheder, skal kommunen betale samme husleje, som lejligheder, der er udlejet, da der ellers vil ske en forvridning af udgifterne for dem, der har lejet en lejlighed. Altså fuld budget og regnskab, som om at alle 20 boliger er udlejet. Et par definitioner: Både plejeboliger og ældreboliger bygges efter de samme paragraffer i lov om almennyttig boligbyggeri. Boliger, der er bygget efter serviceloven og overført til byggeri efter lov om almennyttige boliger. Plejeboliger er boliger der er opført i forbindelse med centerfunktioner. - altså samtlige boliger på Frihavnen er plejeboliger. Det var alene kommunen, der ønskede at de nye 8 boliger skulle kaldes ældreboliger. Det skyldes et ønske om andre visiteringsregler til disse boliger og lavere personalenormering. I regnskabet for boligerne i Vorbasse er der også et fælles regnskab for samtlige 22 boliger, altså behøver Bascon ikke skrive at de 8 ældreboliger kan konverteres til plejeboliger det er de allerede i dag.!! Ældreboliger er boliger, der er opført uden centerfunktioner. Ældreboliger skal have egen indgang, postkasse og et rigtigt køkken, derfor vil det kræve en ombygning af Frihavnen for at kunne kalde dem ældreboliger. Regler for nedlæggelse: Lov om almene boliger: 28. Væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendelse af nedlæggelse af boliger må kun gives, hvis nedlæggelsen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for nedlæggelsen. Fremsættes der forslag om væsentlig forandring af en almen boligorganisations ejendom på en ejerforenings generalforsamling, kan boligorganisationens bestyrelse kun stemme for forandringen efter forudgående godkendelse af kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen indberetter afhændelse og forandring af ejendomme, herunder nedlæggelse af boliger, hvori indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil der ydes statslig driftsstøtte, til Økonomistyrelsen. Man skal altså have gode grunde for at nedlægge en ellers velfungerende afdeling/plejehjem. Ud over reglerne for opsigelse af lejere, skal Økonomistyrelsen høres. Her ser man på om boligerne, der skal nedlægges er tidssvarende eller saneringsmodne. Vores boliger er tidssvarende og Økonomistyrelsen vil nok have svært ved at give tilladelse til nedlæggelse. Det er også et spørgsmål om økonomi. Man vil ikke være med til at finansiere nye boliger - nye boliger, der skal afløse velfungerende boliger.

21 Centergruppen for videreudvikling af Frihavnen Dato: 15. juni 2011 Det kan være i orden at man ønsker større enheder, men - citat fra Sønderborg : For fremover at opnå stordriftsfordele skal driften koncentreres på få, store enheder. Det indebærer, at nogle af de eksisterende plejecentre nedlægges, mens andre udvides eller erstattes af nye, store plejecentre. Imidlertid er der særlige udfordringer forbundet med at nedlægge og afhænde et kommunalt ejet plejehjem. For det første er der få købere på markedet, og for det andet er udbuddet af almene boliger større end efterspørgslen efter denne boligtype. Dette taler for at begrænse salget af plejecentre og i stedet udvide kapaciteten af de eksisterende centre ved om- eller udbygning. Imidlertid kan det i nogle tilfælde være en bedre og billigere løsning at bygge nyt. Kalundborg skriver Antal plejeboliger udvides, da boligerne under samme tag ikke kan udlejes som ældreboliger eller anvendes til andre formål Kommunernes Revision udtaler til Nordfyns Kommune om nedlæggelse af et plejecenter at der skal være udlejningsproblemer eller uhensigtsmæssige boliger. Specielt for Frihavnen: Fællesarealerne er vurderet til 3,8 mio. Der er ingen gæld i servicearealerne, men de er integreret i bygningerne. Plejeboliger fra 1993 er vurderet til 7,3 mio., Ældreboliger fra 1998 er vurderet til 3.250, i alt kr mio. Frihavnen er i alt vurderet til kr mio. Såfremt plejeboligerne skal afhændes til andet formål, skal kommunen indfri de bestående lån. Det er en ret stor omkostning. Lånet i de 22 plejeboliger er på kr. 10,4 mio. Tilbagebetaling af beboerindskud kr. 0,3 mio Evt. indbetaling af henlæggelser kr. 0,5 mio. Altså en kommunal udgift på kr. 11,2 mio. Hvis man vil sælge til anden side skal man være opmærksom på følgende: I forbindelse med salg er det dog vigtigt at være opmærksom på, at alle beboere i ældre- og plejeboliger er lejere med en lejekontrakt, som er omfattet af almenlejeloven. Beboerne kan derfor ikke flyttes, uden at det sker frivilligt og med tilbud om en erstatningsbolig. Opsigelse kan dog ske i henhold til almenlejelovens 85, hvis den pågældende bolig 1. skal nedrives eller ombygges til anden anvendelse end beboelse eller 2. skal ombygges/renoveres i en sådan grad, at det kræver fraflytning. I begge tilfælde gælder det dog, at kommunen skal tilbyde lejeren en bolig af samme art som den opsagte. Ingen af delene er tilfældet for Frihavnen.

22 Centergruppen for videreudvikling af Frihavnen Dato: 15. juni 2011 Ovennævnte forhold betyder, at det er meget vanskeligt at styre ældre- og plejeboligområdet via lukninger og/eller flytning af beboere fra et center til et andet. Kommunens handlemuligheder er derfor meget begrænsede, og aktiv styring af boligområdet forudsætter som udgangspunkt billigelse fra beboerne. I forbindelse med salg er det endvidere vigtigt at være opmærksom på, at en ejendom kun kan sælges til et alment boligselskab, såfremt lejerne stadig bor i ejendommen, da en privat udlejer ikke kan overtage almene lejekontrakter. Ved salg til et alment boligselskab åbnes der mulighed for, at boligerne kan ændre status til f.eks. almene familieboliger. Er ejendommen tømt for lejere, kan den sælges i et offentligt udbud. Kommunen skal i dette tilfælde indfri den restgæld, der er i ejendommen. LF 32 95/96. Plejeboliger m.v. Så er spørgsmålet? Hvem vil købe? Frihavnen egner sig ikke til almen familieboliger. Ændring til ældreboliger kræver stor ombygning. Behovet er vist heller ikke til stede. Ungdomsboliger har vi desværre heller ikke behov for. Driftsstøtte til almennyttige boliger + pleje-/ældreboliger Opførelse af pleje-/ældreboliger Låneperiode 30 år Betaling til Landsbyggefonden udamortiserede lån Opførelse af erstatningsboliger lån 30 år igen Dette beløb bruges til nye boliger + renovering af bestående boliger i hele landet.

23 Hospice P Plads 6-10 Plejeboliger P Plads Rakenbjergvej Sundhedscenter P Plads Eksist. Skel Hovborgvej

24

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej » Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning?

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere