STATSSTYRET PÅ EN NABOPLANET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSSTYRET PÅ EN NABOPLANET"

Transkript

1 KAPITEL 72 STATSSTYRET PÅ EN NABOPLANET Med tilladelse fra Lanaforge og med godkendelse af Edentia's Højeste, er jeg bemyndiget til at fortælle noget om det sociale, moralske og politiske liv som leves af den mest avancerede menneskelige race boende på en ikke fjernliggende planet tilhørende Satania systemet. Af alle de Satania verdener, der blev isoleret på grund af deltagelsen i Lucifers oprør, har denne planet oplevet en historie meget ligesom Urantia. Ligheden mellem de to sfærer forklarer utvivlsomt, hvorfor tilladelse blev givet til denne ekstraordinære præsentation, for det er meget sjældent at systemets herskere samtykker til at der på en planet berettes om anliggender på en anden planet. Denne planet, blev ligesom Urantia, ført på vildspor af sin Planetprins illoyalitet i forbindelse med Lucifer oprør. Planeten modtog en Materiel Søn kort efter at Adam kom til Urantia, og denne Søn gjorte sig også skyldig i misligholdelse, og planeten forblev isoleret, da en Administrator Søn aldrig er blevet skænket disse dødelige racer. 1. DEN KONTINENTALE NATION Trods alle disse planetariske handicap er en meget overlegen civilisation udviklet på et isoleret kontinent på størrelse med Australien. Befolkningen på denne nation er ca. 140 millioner mennesker. Dens folk er en blandet race, bestående primært af blå og gul, med en lidt større andel af violet end den såkaldte hvide race af Urantia. Disse forskellige racer er endnu ikke fuldt blandet, men de omgås og socialisere med hinanden på en meget tilfredsstillende måde. Den forventede gennemsnitlige levealder på dette kontinent er nu 90 år, femten procent højere end for alle andre mennesker på planeten. Den industrielle virksomhed i denne nation har en særlig stor fordel ved den unikke topografi af kontinentet. De høje bjerge, hvor kraftig regn falder otte måneder på året, ligger i centrum af landet. Dette naturlige arrangement favoriserer udnyttelsen af vandkraft og letter i høj grad vanding af den mere tørre vestlige fjerdedel af kontinentet Disse mennesker er selvforsynende, dvs. de kan leve i det uendelige uden at importere noget fra de omkringliggende nationer. De har masser af naturressourcer, og med videnskabelige teknikker har de lært sig at kompensere for deres mangler ved væsentlige råvarer. De har en livlig indenlandsk handel, men deres udenrigshandel er lille på grund af den generelle fjendtlighed af deres mindre progressive naboer. Denne kontinentale nation fulgte generelt den evolutionære udvikling af planeten: Udviklingen fra stammeområderne stadier til fremkomsten af stærke herskere og konger tog tusinder af år at færdiggøre. De enevældige monarker blev efterfulgt af mange forskellige typer af statsstyre - mislykkede republikker, kommunale stater, og diktatorer kom og gik i uendelig overflod. Denne udvikling fortsatte indtil for omkring 500 år siden, under en politisk gærende periode, da en af landets magtfulde diktator-triumvirs havde en forandring i hjertet. Han meldte sig frivilligt til at abdicere på betingelse af, at en af de andre herskere, den værste af de to resterende, også afsagde sit

2 diktatur. Således blev den øverste magt på kontinentet placeret i en herskers hænder. Den forenede stat gik fremad under et stærkt monarkisk styre for over hundrede år, i hvilket tidsrum der blev udviklet en mesterlig frihedstraktat. Den efterfølgende overgang fra monarki til en repræsentativ styreform var gradvis, og kongerne forblev kun som sociale eller sentimentale galionsfigurer for endelig at forsvinde, da den mandlige arvelinje uddøde. Den nuværende republik har nu eksisteret i blot to hundrede år, i den tid har der været en kontinuerlig fremgang i retning mod de statslige styreformer som i det følgende bliver fortalt, de seneste ændringer i den industrielle og politiske områder er blevet gennemført indenfor det seneste årti. 2. POLITISK ORGANISATION Denne kontinentale nation har nu en repræsentativ regering med et centralt placeret national hovedstad. Staten består af en stærk sammenslutning af hundrede forholdsvis frie stater. Disse stater vælger deres guvernører og lovgivere i ti år, og ingen er berettiget til genvalg. Delstats dommere udnævnes på livstid af guvernørerne og bekræftes af deres lovgivende forsamlinger, bestående af en repræsentant for hver et hundrede tusinde borgere. Der er fem forskellige typer af styring i hovedstadsområderne, afhængigt af byen størrelsen, men ingen by er tilladt til at have mere end en million indbyggere. I det hele taget er disse kommunale styresystemer i byerne meget enkel, direkte og økonomisk. De få stillinger i de kommunale administrationer er stærkt eftersøgte af de højtstående borgere. Den føderale regering omfatter tre koordinerende kategorier: udøvende, lovgivende og dømmende. Den føderale administrerende direktør vælges hvert sjette år gennem territoriale valg. Han kan ikke genvælges undtagen på andragende af mindst femoghalvfjerds statslige lovgivere og med støtte af de respektive statslige guvernører, og da, kun for en periode. Han rådgives af et super kabinet består af alle levende tidligere topchefer. Den lovgivende kategori omfatter tre huse: 1. Overhuset er valgt af industrielle, professionelle, landbrugs- og andre grupper af arbejdstagere, der stemmer i overensstemmelse med deres økonomiske funktion. 2. Underhuset vælges af visse samfundsorganisationer der omfatter de sociale, politiske og filosofiske grupper, der ikke er medtaget i industrien eller de liberale erhverv. Alle respektable borgere deltager i valget af begge repræsentative klasser, men de er forskelligt grupperet, alt efter om valget vedrører over- eller underhuset. 3. Tredje huset --de ældre statsmænds hus - omfatter veteraner fra samfundsnyttigt arbejde og mange fremtrædende personer udpeget af den administrerende direktør, af de regionale (subfederale) ledere, som lederen af højesteret, og af formændene for de to andre lovgivende huse. Denne gruppe er begrænset til hundrede personer, og dens medlemmer vælges med flertalsbeslutning af de ældre statsmænd selv. Medlemskab er for livet, og når ledige stillinger opstår, er den, der modtager den største afstemning på listen over nominerede derved behørigt valgt. Omfanget af dette organ er rent rådgivende, men har en stor indflydelse på den offentlige mening og udøver en stærk indflydelse på alle grene af regeringen.

3 Meget af det føderale administrative arbejde udføres af de ti regionale (subfederale) myndigheder, hver og en består af en sammenslutning af ti stater. Disse regionale afdelinger er helt udøvende og administrative, de har hverken lovgivende eller dømmende funktioner. De ti regionale ledere er personligt udnævnt af den føderale administrerende direktør, og deres arbejdsperiode er sideløbende med hans - seks år. Den føderale øverste domstol godkender udnævnelsen af disse ti regionale ledere, og selv om de ikke kan genudnævnes, bliver den afgående direktør automatisk medarbejder og rådgiver for sin efterfølger. I øvrigt udnævner disse regionale ledere deres egne kabinetter af administrative embedsmænd. Retsplejen i denne nation styres af to store retssystemer - almindelige domstole og de samfundsøkonomiske domstole. De almindelige domstole fungerer på følgende tre niveauer: 1. Under retten med kompetence i byer og lokaleområder, hvis afgørelser kan påklages til de høje statslige domstole. 2. Delstaternes øverste retsinstanser, hvis afgørelser er endelige i alle spørgsmål, der ikke involverer den føderale regering eller truer borgernes friheder og rettigheder. De regionale ledere har beføjelse til straks at bringe alle sager til behandling for den føderale højesteret 3. Federal højesteret - den højeste domstol til løsning af nationale stridigheder og appelsager kommende op fra de statslige domstole. Højesteret består af tolv mænd over fyrre og under femoghalvfjerds år gammel, som har tjent to eller flere år på nogle af delstatens domstole, og som er udpeget til denne høje position af den administrerende direktør med en flertals godkendelse af super kabinettet og det tredje hus for den lovgivende forsamling. Alle beslutninger i denne øverste retsinstans kræver mindst to tredjedele flertal. De samfundsøkonomiske domstole fungere i følgende tre kategorier: 1. Forældrekontrol domstole, der er forbundet til hjemmet og socialsystemets lovgivende og udøvende afdelinger. 2. Uddannelses domstole - de juridiske organer som er forbundet til delstaternes og regionernes skolesystem og forbundet med de udøvende og lovgivende afdelinger af uddannelsesforvaltningens mekanisme. 3. Erhvervslivets domstole - de jurisdiktionsdomstole som har fuld myndighed til at afgøre alle tilfælde af økonomiske misforståelser. Den føderale højesteret tager ikke samfundsøkonomiske sager til behandling, undtagen med tre fjerdedele beslutning af den tredje lovgivende gren af den nationale regering, de ældre statsmænds hus. I øvrigt er alle beslutninger af forældre-, uddannelses-, og erhvervslivets domstole endelige. 3. HJEMMELIVET På dette kontinent er det ulovligt for to familier til at leve under samme tag. Og da bofællesskaber er blevet erklæret ulovligt, er de fleste af bygninger af denne type blevet revet ned. Men den ugifte

4 bor stadig i klubber, på hoteller og andre bofællesskaber. Det mindste tilladte boligområde skal omfatte firetusindfemhundrede kvadratmeter jord. Al jord og anden ejendom, der anvendes til hjemmets formål er fri for beskatning op til ti gange værdien af den minimale arealstørrelse. Hjemmelivet blandt dette folk er i høj grad forbedret i løbet af det sidste århundrede. Det er obligatorisk for forældre, både fædre og mødre, at deltage i forældrenes skoler for børnekultur. Selv de jordbrugere, der bor i små bosættelser på landet deltager i dette arbejde per korrespondance og gå til det nærmeste centre for mundtlig undervisning hver tiende dag - hver anden uge, for deres uge omfatter fem dage. Det gennemsnitlige antal børn i hver familie er fem, og deres tilsyn varetages udelukkende af forældrene eller, ved den ene eller begges død af de formyndere som forældredomstolen har udpeget. Det betragtes som en stor ære for enhver familie at blive værge for et barn, der har mistet både far og mor. Konkurrenceprægede eksaminer afholdes blandt forældrene, og de forældreløse børn tildeles det hjem hvor forældrene udviser de bedste forældrekvalifikationer. Disse mennesker betragter hjemmet som den grundlæggende institution i deres civilisation. Det forventes, at den mest værdifulde del af et barns uddannelse og karaktertræning vil blive sikret fra sine forældre og hjemme, og fædrene afsætter næsten lige så meget opmærksomhed på børns kultur som mødrene. Al seksualundervisning administreres i hjemmet af forældrene eller værge. Moralundervisning tilbydes af lærere under hvileperioderne i skolernes værksteder, men dette gælder ikke den religiøse uddannelse, som anses for at være et eksklusivt forældreprivilegium, fordi religion betragtes som en integreret del af hjemmelivet. Ren religionsundervisning er kun givet offentligt i filosofiens templer, idet ingen sådanne udelukkende religiøse institutioner som kirkerne på Urantia er udviklet blandt dette folk. I deres filosofi, udgør religionen af stræben efter at kende Gud og at manifestere kærlighed til sine medmennesker gennem at tjene dem, men dette er ikke typisk for den religiøse status i de øvrige nationer på denne planet. Religionen er helt et familieanliggende blandt disse folk, at der ikke er nogen offentlige steder, der udelukkende er dedikeret til religiøse forsamlinger. Politisk kirke og stat, som Urantianerne plejer at sige, er helt adskilte, men der er en ejendommelig overlapning mellem religion og filosofi. De åndelige lærere (svarende til Urantias præster), som på visse tidspunkter besøger hver familie for at afhøre børnene, for at fastslå, om forældrene har lært dem den rigtige måde, var indtil for tyve år siden under myndighedernes tilsyn. Disse åndelige vejledere og eksaminatorer er nu underordnet det nyoprettede Institut til åndelige fremskridt, en institution som vedligeholdes af frivillige bidrag. Det er muligt, at denne institution ikke udvikler sig yderligere før efter at en Paradis administrationssøn er ankommet. Børn forbliver juridisk underlagt deres forældre, indtil de er femten, da den første indvielse i samfundsansvar afholdes. Derefter hvert femte år i fem på hinanden følgende perioder bliver lignende offentlige øvelser afholdt for disse aldersgrupper, hvor deres forpligtelser i forhold til forældrene er mindsket, mens de påtager sig nye borgerlige og sociale ansvar i forhold til staten. Valgretten er sat ved tyve år, retten til at gifte sig uden forældrenes samtykke er ved femogtyve, og børnene skal forlade hjemmet før de fylder tredive år.

5 Ægteskab og skilsmisse love er ens i hele landet. Ægteskab før tyve - myndighedsalder for civil valgret - er ikke tilladt. Tilladelse til at gifte sig gives kun efter et års forlovelsestid, og efter at både brud og brudgom har præsenteret en attest der viser, at de er blevet behørigt instrueret i forældrenes skoler vedrørende forpligtelserne i ægteskabet. Skilsmisse regler er nogen grad slappe, men separationsbeslutningen, der er udstedt af forældrenes domstole, kan ikke gennemføres indtil et år efter registreringen af en ansøgning, og året på denne planet er betydeligt længere end på Urantia. Uanset deres nemme skilsmisse lovgivning, så er den nuværende skilsmisse procent kun en tiendedel af den tilsvarende blandt de civiliserede racer på Urantia. 4. UDDANNELSESSYSTEMET Uddannelsessystemet i denne nation er baseret på obligatorisk og fælles undervisning for drenge og piger i de skoler der går forud for universitetsstadiet. Eleverne går i disse skoler fra fem til atten års alderen. Disse skoler skiller sig meget ud fra dem som findes på Urantia. Der er ingen klasseværelser, kun et emne studeres ad gangen, og efter de første tre år bliver alle eleverne hjælpelærere som instruerer dem der ikke er nået så langt. Bøger bruges kun til at indhente de nødvendige oplysninger, der vil hjælpe med at løse de problemer, der opstår i skolens værksteder og på skolens gårde. En stor del af møblerne som bruges på kontinentet og de mange mekaniske apparater - dette er opfindelsernes og mekaniseringens store tidsalder - produceres i disse værksteder. I tilknytning til hvert værksted er et reference bibliotek, hvor den studerende kan høre de nødvendige opslagsværker. Landbrug og gartneri er også undervist gennem hele uddannelsesperioden på de vidtstrakte bedrifter der støder op til hver lokal skole. De svagtbegavede uddannes kun i landbrug og dyrehold, og er forpligtet til at leve i specielle beskyttelseskolonier, hvor de er adskilt efter køn for at forhindre forældreskab, som er nægtet alle åndssvage. Disse restriktive foranstaltninger har været i drift i 75 år; beslutningsafgørelserne er truffet af forældredomstolene. Alle tager en måneds ferie hvert år. Skolerne før universitetet gennemføres i ni måneder ud af årets ti, og ferie bruges til rejser med forældre eller venner. Denne rejse er en del af voksenuddannelsesprogrammet og fortætter gennem hele livet. Midlerne til at opfylde sådanne udgifter bliver indsamlet ved de samme metoder som dem, der anvendes i alderdomsforsikring. En fjerdedel af skolens tid er afsat til at leg - konkurrenceidræt - og de studerende går videre i disse kampe fra de lokale konkurrencer, gennem delstats- og regionalkonkurrencer, og videre til de nationale forsøg i dygtighed og tapperhed. Ligeledes gennemføres retoriske og musikalske konkurrencer, samt indenfor videnskab og filosofi, som alle optager opmærksomheden hos de studerende fra de lavere sociale divisioner på vej op til konkurrencer for nationale æresbevisninger. Skolestyret er en kopi af det nationale styre med sine tre korrelerede grene, hvor underviserne fungerer som den tredje eller rådgivende lovgivende organ. Det vigtigste formål med uddannelse på dette kontinent, er at gøre alle elever til selvforsørgende borgere. Enhver elev der i atten års alderen graduere fra skolesystemet før universitetet er en dygtig håndværker. Derefter begynder studiet af bøger og uerhvervelse af særlig viden, enten i de voksne skoler eller på universiteter. Når en begavet studerende gennemfører sit arbejde forud for

6 tidsplanen, får han som belønning tildelt en pris af tid og midler, hvormed han kan gennemføre nogle favorit projekter efter eget ønske. Hele uddannelsessystemet er tilrettelagt til at give den enkelte en passende uddannelse. 5. ERHVERVSLIVETS ORGANISATION Situationen i erhvervslivet blandt dette folk er langt fra deres idealer. Der forekommer stadig spændinger mellem kapital og arbejdskraft, men begge partnere er ved at blive justeret til planen om loyalt samarbejde. På dette unikke kontinent bliver arbejderne i stigende grad aktionærer i alle industrivirksomheder; enhver fornuftig arbejdere er langsomt ved at blive en lille kapitalist. Modsætningerne i samfundet er aftagende, og den gode vilje er i hastig vækst. Ingen alvorlige økonomiske problemer er opstået efter slaveriets afskaffelse (over hundrede år siden), fordi denne forandring blev gennemført gradvist ved at to procent af slaverne blev befriet hvert år. De slaver, der blev godkendt ved mentale, moralske og fysiske tests fik statsborgerskab, mange af disse højerestående slaver var krigsfanger eller børn af sådanne fanger. For omkring et halvt hundrede år siden, deporterede de deres sidste laverestående slaver, og i den seneste tid, har de påtaget sig opgaven med at reducere antallet af deres degenereret og moralsk fordærvede befolkningsgrupper. Disse mennesker har for nylig udviklet nye teknikker til at udligne misforståelser i erhvervslivet og begrænsning af økonomiske misbrug, disse teknikker indebærer betydelige forandringer i forhold til deres ældre metoder til bilæggelse af sådanne problemer. Vold er blevet forbudt som en måde at afgøre såvel personlige tvister som forskelle i erhvervslivet. Løn, overskud og andre økonomiske problemer er ikke strengt reguleret, men de er generelt styret af erhvervslivets lovgivende organ, mens alle sager vedrørende erhvervslivet afgøres af erhvervslivets domstole. Erhvervslivets domstole er kun 30 år gammel, men fungerer meget tilfredsstillende. Den seneste udvikling indebærer, at erhvervslivets domstole anerkender juridisk erstatning for at falde i tre områder: 1. Lovlig rente af den investerede kapital. 2. Rimelig godtgørelse for færdigheder praktiseret i erhvervslivet. 3. Retfærdige og rimelige lønninger for arbejdskraft. Disse erstatninger skal først betales i henhold til aftale, eller i tilfælde af falden indtjening skal de deles proportionalt i tilsvarende samme forhold. Derefter skal al profit ud over disse faste afgifter, betragtes som udbytte og skal fordeles forholdsmæssigt til alle tre divisioner: kapital, dygtighed og arbejdskraft. Hvert tiende år justerer og fastlægger de regionale ledere de lovpligtige daglige arbejdstider ved lønnet arbejde. Erhvervslivet fungerer nu med en fem dages uge, fire dages arbejde og en dags afslapning. Disse mennesker arbejder seks timer hver arbejdsdag, og ligesom skoleelever og studerende, ni måneder ud af årets ti. Ferien anvendes normalt til rejser, og da nye transportmetoder for nyligt er blevet udviklet, er hele nationen ivrig efter at rejse. Klimaet favoriserer rejser omkring otte måneder om året, og folket udnytter til fulde deres muligheder.

7 For to hundrede år siden var profitmotivet helt dominerende i industrien, men i dag bliver det hurtigt fortrængt af andre og højere drivkræfter. Konkurrencen er hård på dette kontinent, men meget af den er overført fra industrien til andre områder som sport, faglig kvalifikationer, videnskabelig fremskridt, og intellektuelle færdigheder. Konkurrencen træder mest frem når det kommer til engagement i lokalsamfundet og pligtfølelse over for delstatsstyret. Blandt dette folk er offentlig tjeneste hurtigt ved at blive det vigtigste mål for deres ambitionsniveau. Den rigeste mand på kontinentet arbejder seks timer om dagen på kontoret i hans maskinværksted og derefter skynder han sig over til den lokale afdeling af skolen i statsmandskunst, hvor han søger at kvalificere sig til offentlig tjeneste. Arbejdet bliver mere ærefuld på dette kontinent, og alle raske borgere over atten arbejde enten hjemme eller på gårde, i enhver anerkendt industrivirksomhed, i offentlige arbejder, hvor midlertidigt arbejdsløse er beskæftiget eller i andet korps af obligatorisk arbejde i minerne. Disse mennesker er også begyndt at rumme en ny form for social væmmelse - afsky for både lediggang og ufortjent rigdom. Langsomt, men sikkert, får de overtaget deres maskiner. En gang kæmpede de også for politisk frihed og senere for økonomisk frigørelse. Nu kommer de ind i en tid hvor de kan nyde dem begge mens de tilmed er begyndt at sætte pris på deres velfortjente fritid, som kan afsættes til øget selvrealisering. 6. ALDERDOMSFORSIKRING Denne nation gør nu en målrettet indsats for at erstatte den type af velgørenhed som ødelægger selvrespekten med statsgaranteret forsikring for alderdoms tryghed. Denne nation giver alle børn en uddannelse og hvert menneske et job; derfor kan den med succes bevare en sådan forsikringsordning til beskyttelse af svagelige og ældre. Blandt dette folk må alle personer trække sig tilbage fra lønnet aktivitet ved femogtres medmindre de sikre sig en tilladelse fra statens arbejdskraftkommissær, der berettiger dem til at forblive på arbejde, indtil de fylder halvfjerds. Denne aldersgrænse gælder ikke for offentlige ansatte eller filosoffer. Fysisk handicappede eller permanent lammede kan uafhængig af alder overføres til pensionssystemet ved en retsafgørelse medunderskrevet også af regionalforvaltningens pensions kommissær. Midlerne til alderspension stammer fra fire kilder: 1. En dag indtjening hver måned beslaglagt af den føderale regering til dette formål, og i dette land arbejder alle. 2. Testamente - mange velhavende borgere ordinerer midler til dette formål. 3. Fortjeneste af tvangsarbejde i statens miner. Efter at de tvangs ansatte arbejdere har forsørget sig selv og har afsat deres eget pensionsbidrag, overføres alle overskydende fortjeneste af deres arbejdskraft til denne pensionsfond. 4. Indtægter fra naturressourcer. Alle naturlige rigdomme på kontinentet forvaltes som en offentlig fond af den føderale regering og indtægterne anvendes til sociale formål, såsom sygdomsforebyggelse, uddannelse af genier, og til dækning af udgifter til særligt lovende personer i

8 statsmandskunstskolerne. Den ene halvdel af indtægterne fra naturressourcerne går til alderspension fonden. Selvom forsikringsfonde i delstaterne og regionerne yder mange former for beskyttende forsikring, så er alderspension udelukkende administreret af den føderale regering gennem de ti regionale afdelinger. Disse statslige fonde har længe været ærligt administreret. Næst efter landsforræderi og mord, gælder de strengeste straf som domstolene udmåler forræderi mod den offentlige tillid. Social og politisk illoyalitet betragtes nu som værende de afskyeligste af alle forbrydelser. 7. BESKATNING Den føderale regering har kun en formynderrolle i forvaltningen af alderspension og i fremme af genialitet og kreativ originalitet; delstatsregeringerne er lidt mere optaget af den enkelte borger, mens de lokale styrelser er meget mere formynderbetonede eller socialistisk. Byen (eller nogle underafdelinger heraf) beskæftiger sig med spørgsmål som sundhed, sanitet, bygningsreglementer, forskønnelse, vandforsyning, belysning, opvarmning, fritid, musik og trafikforbindelser. Indenfor al industri er første opmærksom på sundhed; industri- og samfund anses som at have et privilegium for visse faser af fysisk velvære, mens individuelle og familiemæssige sundhedsproblemer er et rent personlige anliggende. Det er regeringens hensigt i stigende grad at afstå fra indblanding i medicinske, og alle andre rent personlige anliggender, Byerne har ingen beskatningskompetence, de kan heller ikke gældsætte sig. De modtager midler fra statskassen i forhold til antallet af indbyggere og må supplere disse indtægter fra indtjeningen i deres kollektivt ejede virksomheder og med koncessionsafgifter fra forskellige kommercielle aktiviteter. Pendlertrafikkens kommunikationsnet, hvilket i høj grad gør det praktisk at udvide byens grænser, er under kommunal kontrol. Byernes brandstationer understøttes af grundlaget for brandsikring og - -forsikring fonde, og alle bygninger, i byområder eller landdistrikter, er brandsikrede - og har været dette i over 75 år. Byerne har ingen kommunalt aflønnet ordensmagt; politiet er vedligeholdt af de statslige regeringer. Politistyrkernes personale rekrutteres næsten udelukkende blandt de ugifte mænd mellem femogtyve og halvtreds. De fleste delstater opkræver en temmelig stor ungkarleskat, der overføres til alle mennesker som tilslutter sig til delstatens politi. I en gennemsnit delstat er politistyrken nu kun en tiendedel så stor som den var for halvtreds år siden. Der er ringe eller slet ingen sammenhæng mellem beskatningsordninger af de hundrede forholdsvis frie og suveræne delstater som i økonomiske og andre forhold varierer meget i forskellige dele af kontinentet. Hver delstat har ti grundlæggende forfatningsmæssige bestemmelser, som ikke kan ændres, undtagen ved føderale højesterets samtykke, og en af disse bestemmelser forhindrer at opkrævningen af ejendomsafgift stiger mere end én procent af værdien i et givet år, ud over boligområder i byerne eller på landet, som er skattefri.

9 Den føderale regering kan ikke gældsætte sig, og en tre fjerdedele folkeafstemning er nødvendig, før nogen delstat kan låne undtagen med henblik på krig. Da den føderale regering ikke kan sætte sig i gæld, er det det nationale forsvarskommissions råd der i tilfælde af krig er bemyndiget til at opkræve delstaterne for penge, samt for mænd og materialer, da det kan være påkrævet. Men ingen gæld kan have en løbetid på mere end femogtyve år. Indtægter til at opretholde den føderale regering fås fra følgende fem kilder: 1. Importafgifter. Al import er omfattet af en tarif designet til at beskytte levestandarden på dette kontinent, hvilket er langt højere end nogen anden nation på planeten. Disse takster er fastsat af den højeste erhvervs domstol efter at begge kamre i kongressen har ratificeret anbefalingerne fra den administrerende direktør for økonomiske anliggender, som er den fælles udpegede i disse to lovgivende organer. Erhvervslivets overhus vælges af arbejdskraften, underhuset af kapital. 2. Royalties. Den føderale regering opmuntrer mennesker til opfindelser og originale skabelser i de ti regionale laboratorier, og hjælper dermed alle slags genier - kunstnere, forfattere og videnskabsmænd - og beskytter deres patenter. Som kompensation tager regeringen halvdelen af fortjeneste fra alle sådanne opfindelser og frembringelser, det gælder både maskiner, bøger, artisteri, planter eller dyr. 3. Arveskat. Den føderale regering opkræver en gradueret arveafgift varierer fra et til halvtreds procent, afhængigt af størrelsen af boet samt andre forhold. 4. Militært udstyr. Regeringen tjener en betydelig sum ved at udleje hærens og flådens udstyr til erhvervsmæssige og rekreative formål. 5. Naturværdier. Når indtægterne fra naturværdierne, ikke helt er nødvendige for de specifikke formål, der er fastsat i den føderale statut, overføres de til statskassen. Med undtagelse for de krigsskatter som pålignes af det nationale forsvarskommissions råd, fastlægges de føderale budgetbevillinger kun i det øverste lovgivende hus, tiltrædes af underhuset, godkendes af den administrerende direktør, og endelig godkendt af den føderale budgetkommissions et hundrede medlemmer. Medlemmerne af denne kommission udpeges af de delstats guvernørerne og vælges af de lovgivende forsamlinger i delstaterne for en periode på fireogtyve år, således at en fjerdedel vælges hvert sjette år. Hvert sjette år vælger dette organ, med en tre fjerdedele stemmemajoritet, en i deres kreds som formand, og han bliver dermed den der leder og fører tilsyn med det føderale finansministerium. 8. SPECIELHØJSKOLERNE Ud over den grundlæggende obligatoriske uddannelse, der strækker sig fra det fyldte 5-18 år, opretholdes følgende specialskoler: 1. Statsmandskunstskolerne. Der findes tre klasser af disse skoler: nationale, regionale, og statslige. Landets offentlige kontorer er inddelt i fire grupper. Den første afdeling af offentlig tillid vedrører hovedsageligt de nationale myndigheder, og alle embedsfolk i denne gruppe skal have afgangseksamen fra både regionale og nationale statsmandskunstskoler. Enkeltpersoner kan enten acceptere politiske, valgfaglige eller gennem udnævnelse arbejde i den anden division efter

10 eksamen fra en af de ti regionale statsmandskunstskoler; deres tjeneste vedrører ansvarsopgaver i den regionale administration og delstatsregeringerne. Den tredje grupper omfatter ansvar på delstatsniveau, og af disse embeder kræver kun eksamen fra statsmandskunstskolen i en delstat. Af den fjerde og sidste afdeling af embedsfolk kræves der ingen eksamen i statskunst, og disse stillinger besættes kun efter aftale. De repræsenterer mindre placeringer for assistenter, sekretærer og eksekutor af tekniske informationer, og de er støttet af forskellige uafhængige fagfolk der virker i statens administrative opgaver. Dommere i underretterne og delstatsdomstolene har eksamen fra delstaternes statsmandskunst skoler. Dommere i jurisdiktionsdomstolene for samfunds, uddannelsesmæssige, og industrielle anliggender har eksamen fra de regionale højskoler. Dommerne i den føderale højesteret skal have eksamen fra alle disse statsmandskunstskoler. 2. Filosofiske skoler. Disse skoler er tilknyttet filosofiens tempel og er mere eller mindre forbundet med religion som en offentlig virksomhed. 3. Institutter af videnskaben. Disse tekniske skoler koordineres med erhvervslivet mere end med uddannelsessystemet og de administreres inddelt i femten afdelinger. 4.Videregående uddannelse for de liberale erhverv. Disse særlige institutioner tilbyder teknisk uddannelse af de forskellige faglige erhverv, som er tolv i antal. 5. Militæret og flådens skoler. Nær det nationale hovedkvarterer og ved de femogtyve militære centre ved kysten opretholdes disse institutioner, der afsættes til den militære uddannelse af frivillige borgere mellem atten og tredive år. Forældrenes samtykke er nødvendigt for optagelse på disse skoler, inden ansøgeren er fyldt femogtyve år. 9. PLANEN FOR DEN ALMINDELIGE VALGRET Selv om kandidater til alle offentlige kontorer består udelukkende af kandidater fra delstaterne, regionerne eller de federationens statsmandskunstskoler, så opdagede de progressive ledere af denne nation en alvorlig svaghed i deres plan for almindelig valgret og for omkring halvtreds år siden gennemførte de en forfatningsmæssig bestemmelse om en ændret afstemnings plan, som omfatter følgende funktioner: 1. Enhver mand og kvinde på 20 år og derover har én stemme. Når medborgerne opnår denne alder, skal alle acceptere medlemskab i to stemmeberettigede grupper: De tilslutter sig til den først i overensstemmelse med deres økonomiske funktion - industri, selvstændig virksomhed, landbrug eller handel; i den anden gruppe indtræder de efter politisk, filosofisk og samfundsmæssige præferencer. Alle arbejdstagere tilhører således nogle økonomiske stemmeretsgrupper, og disse gilder har, ligesom de ikke-økonomiske foreninger, vedtægter, som stort set følger de samme principper som den nationale regering med sin tredeling af magten. Registreringen i disse grupper er bindende i tolv år. 2. Efter indstilling fra delstaternes guvernører eller de regionale ledere og med mandatet fra de regionale øverste råd, kan personer, som har gjort samfundet en stor tjeneste, eller som har udvist ekstraordinær visdom i statens tjeneste, få tildelt yderligere stemmer men ikke oftere end hvert femte år og ikke mere end ni sådanne ekstra stemmer. De maksimale antal stemmer for dem som

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet : Monografi 7 Udgivet af: Islands Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Sölvhólsgata 4, IS-150 Reykjavík, Island

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd.

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. 1 (A.J.P.Taylor, engelsk historiker) Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. Indledning. Materialet er et arbejdspapir og baggrundsmateriale. Det er et oplæg til folk, der på

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere