Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00"

Transkript

1 Lectio Introduktion til Lectio Grundmodul MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Baggrund Baggrund Lectio er udviklet med henblik på at løse gymnasiernes behov for et værktøj til håndtering af skemaændringer og hvad der heraf følger i en stadigt mere omskiftelig hverdag. Det er ikke længere godt nok med et grundskema, der kører hele skoleåret ud. I praksis er der i det daglige mange ændringer til grundskemaet. Der er en del manuelt arbejde med at indpasse ændringerne i skemaet samt kommunikere ændringerne ud til både lærere og elever. Derudover er der et udtalt behov for at holde regnskab med antallet af afholdte lektioner for hvert enkelt hold i forhold til holdets årsnormering samt for hver enkelt lærer i forhold til lærerens årsnormering for sine hold. Lectio's formål er at gøre hverdagen nemmere for gymnasiets administration samt for elever og lærere ved at løse ovenstående behov. Formålet med denne introduktionsvejledning til Lectio er at uddybe hvilke fordele Lectio giver gymnasiets administration, lærere og elever i hverdagen. God fornøjelse! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 3. august Introduktion til Lectio Grundmodul Side 2 af 11

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Indholdsfortegnelse Hvad er Lectio? Fordele for eleverne Fordele for lærerne Fordele for administrationen Introduktion til Lectio Grundmodul Side 3 af 11

4 Hvad er Lectio? 1. Hvad er Lectio? Lectio er et system til den daglige håndtering af og orientering om skemaændringer. Lectio er ikke i sig selv et skemalægningsprogram, men mange gymnasier benytter en eller anden form for skemalægningsprogram til at generere et grundskema. Dette grundskema kan hentes ind i Lectio og anvendes som udgangspunkt ved skoleårets start. Et skema der er lagt manuelt kan også hentes ind i Lectio. Lectio bruger Gymnasieadministrationssystemet GAS's data om elever, lærer, hold og lokaler. Data hentes ind i Lectio fra GAS. I det øjeblik skoleåret starter foretages alle løbende ændringer til skemaet i Lectio af administrationen og til dels af lærerne. Derfor viser Lectio til et hvert tidspunkt det aktuelle skema. Elever og lærere kan via internettet se deres personlige skema inklusive ændringer og aflysninger samt antallet af afholdte og planlagte lektioner for hvert hold. Ved årets afslutning kan der udskrives en rapport med årsagerne til aflysning af lektioner. Denne rapport kan efterfølgende sendes til de rette myndigheder. Introduktion til Lectio Grundmodul Side 4 af 11

5 Fordele for eleverne 2. Fordele for eleverne Eleverne kan til enhver tid se den nyeste information via internettet. Forældre og elever kan selv holde øje med, om de har modtaget de lektioner, de har krav på i hvert fag samt se deres skema for en bestemt uge inklusiv de ændringer og aflysninger der eventuelt måtte være. Elever kan både hjemmefra og på skolen klikke sig ind på og se informationer som lektionsændringer, skemaer og holdrapporter. Der kan også være et link til Lectio fra gymnasiets egen hjemmeside. Månedskalender, Ugeændringer & Dagsændringer Eleverne kan se en oversigt over månedens vigtige begivenheder samt alle skemaændringer for en bestemt uge eller en bestemt dag. Herunder vises et eksempel på et ugeændringsskema for hele gymnasiet. Ændrede lektioner vises med kursiv skrift og aflyste lektioner vises med en streg igennem. Ugeændringsskema Introduktion til Lectio Grundmodul Side 5 af 11

6 Fordele for eleverne Skemaer Her kan eleven vælge at få vist et ugeskema for en elev, en lærer, en klasse, et hold, et lokale eller en ressource. Skemaet for den valgte uge viser også ændringer og aflysninger. En ressource kan f.eks. være Av-udstyr som TV og video m.v. Fordelen ved ugeskemaerne ud over at eleven kan se sine egne lektioner, er at man til ethvert tidspunkt kan finde en bestemt elev, hold, klasse og lærer samt se hvornår et lokale eller en ressource er henholdsvis optaget og ledigt. Herunder vises et eksempel på et ugeskema for en elev. Ugeskema for elev Introduktion til Lectio Grundmodul Side 6 af 11

7 Fordele for eleverne Hold Eleverne kan få vist følgende informationer om hvert hold: Holdets modulregnskab. Hvilke elever og lærer(e) der er på holdet. En liste der viser alle holdets planlagte, afholdte og aflyste lektioner. En liste der viser hvornår holdet deltager i en anden aktivitet som f.eks. at holdet er på en ekskursion. Detaljeret information om en bestemt lektion som f.eks. hvad eleverne skal have forberedt samt hyperlinks til sider på internettet, der er relevante for lektionens emne. Se eksempel på modulregnskab for holdet 1a musik herunder: Hold modulregnskab Se eksempel på en lektionsliste for holdet 1a musik herunder: Holds lektioner Introduktion til Lectio Grundmodul Side 7 af 11

8 Fordele for lærerne 3. Fordele for lærerne Lærerne kan holde øje med antallet planlagte og afholdte lektioner for deres hold, se deres skema for en bestemt uge inklusive de ændringer og aflysninger der eventuelt måtte være. Lærerne kan tildeles rettigheder til selv at oprette, redigere og aflyse lektioner. Lærerne får større frihed og fleksibilitet i planlægningen af deres feriefridage samt i de tilfælde hvor der skal planlægges ekstra lektioner for at årsnormen kan blive opfyldt. En lærer kan til enhver tid se, hvor mange undervisningslektioner, der er tilbage til at afvikle pensum i og det bliver i praksis muligt for lærerkollegaer at bytte timer, da systemet nemt og hurtigt - giver overblik over, hvem det kan betale sig at spørge. Lærerne kan både hjemmefra og på skolen klikke sig ind på og se og redigere informationer som lektionsændringer, skemaer og holdrapporter. Månedskalender, Ugeændringer & Dagsændringer Lærerne kan ligesom eleverne se en oversigt over månedens vigtige begivenheder samt alle skemaændringer for en bestemt uge eller en bestemt dag. Skemaer Lærerne kan ligesom eleverne få vist et ugeskema for en elev, en lærer, en klasse, et hold, et lokale eller en ressource. Derudover har lærerne mulighed for at se et ugeskema for et bestemt fag eller faggruppe. At få vist et ugeskema for et bestemt faggruppe kan være nyttigt i planlægningen af faggruppemøder samt i planlægningen af fælles lektioner eller ekskursioner. Se eksempel på faggruppe ugeskema herunder: Ugeskema for faggruppe Lektioner og andre aktiviteter Lærerne kan, hvis de har fået tildelt rettigheder til det oprette, redigere og aflyse lektioner og andre aktiviteter. Andre aktiviteter kan f.eks. være ekskursioner, studieture og blokdage/flexdage. Introduktion til Lectio Grundmodul Side 8 af 11

9 Fordele for lærerne Frie lærere, lokaler og ressourcer Lærerne kan udtrække særlige skemaer der viser i hvilke moduler en lærer, et lokale eller en ressource er ledig. Se eksempel på ugeskema der viser frie ressourcer herunder: Ugeskema med frie ressourcer Hold Lærerne kan ligesom eleverne få vist følgende informationer om hvert hold: Holdets modulregnskab. Hvilke elever og lærer(e) der er på holdet. En liste der viser alle holdets planlagte, afholdte og aflyste lektioner. En liste der viser hvornår holdet deltager i en anden aktivitet som f.eks. at holdet er på en ekskursion. Detaljeret information om en bestemt lektion som f.eks. hvad eleverne skal have forberedt samt hyperlinks til sider på internettet, der er relevante for lektionens emne. Introduktion til Lectio Grundmodul Side 9 af 11

10 Fordele for lærerne Årsopgørelse Lærerne kan til enhver tid se en aktuel opgørelse over deres normerede og krediterede løntimer og moduler pr. hold samt for aktiviteter uden holdtilknytning. Resultatet af årsopgørelsen viser den aktuelle situation, for om en lærer kommer til at have afspadsering eller tilspadsering næste skoleår. Er tallet i feltet Forrentet positivt viser det antal afspadseringstimer er tallet negativt viser det antal tilspadseringstimer i det efterfølgende skoleår. Tabellen nederst i skærmbilledet viser detaljerede oplysninger for de lektioner og andre aktiviteter, hvor der er foretaget kreditering af arbejdsmarkedstimer. Arbejdsmarkedstimerne indgår ikke i årsopgørelsens regnskab før de er blevet låst/godkendt. Årsopgørelse Introduktion til Lectio Grundmodul Side 10 af 11

11 Fordele for administrationen 4. Fordele for administrationen Administrationen sparer meget tid ved at bruge Lectio til at håndtere skemaændringer. Lectio har en række tjekfunktioner for dobbeltbookning af elever, lærere, lokaler og ressourcer samt tjek for om der er nogen planlagte lektioner uden lærere eller lokaler. Det betyder også at den type fejl i skemaet nemt findes og rettes inden et skoleår starter. Det betyder at den nuværende årlige indkøringsperiode for skemaet kan undgås. Administrationen har udover de muligheder som lærerne og eleverne har, mulighed for at tildele adgangsrettigheder til lærerne samt oprette nye ressourcer som f.eks. en ny videokanon. Administrationen kan udtrække en liste der viser hvor mange undervisningslektioner og arbejdsmarkedstimer hver lærer har haft, samt en rapport med årsagerne til aflysning af lektioner (f.eks. sygdom, omsorgsdage etc.). Administrationen kan derudover oprette, redigere og aflyse lektioner og andre aktiviteter også oprette bemærkninger for enkelte dage, der vil blive vist i alle skemaer. Introduktion til Lectio Grundmodul Side 11 af 11

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere