DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2017"

Transkript

1 DFM NETVÆRKS MEDLEMSUNDERSØGELSE 217 Af Svend Bie og Poul Henrik Due Facilities Management er under forandring. Medlemsundersøgelsen, der er gennemført op til Årskonferencen, peger på en række udviklingstræk, som kan sammenfattes i et enkelt budskab: Når de teknologiske og forretningsmæssige vilkår ændrer sig drastisk for de virksomheder og organisationer, som FM skal supportere, så får det selvfølgelig også drastiske konsekvenser for, hvordan FM skal tænkes og udføres. Det mest vidtgående spørgsmål til medlemmerne har været, om de forventer at selve FM begrebet vil være disruptet og forsvundet eller ændret til ukendelighed i løbet af de næste ti år. Det afvises af et flertal, men der er faktisk 31 procent knap en tredjedel der helt eller delvist er enige. Spændende. Enig enig Neutral/Ved ikke FM funktionen vil være disruptet og forsvundet/ændret til ukendelighed om 1 år 7,38% 23,77% 21,31% 25,41% 22,13% Og hvem er det så, der mest tror på at FM bliver ændret til ukendelighed? De private forventer i lidt højere grad end de offentlige, at vi er på vej mod disruption, men de største forskelle ser man mellem driftsherrer, rådgivere og leverandører. Hvor det kun er 22 procent af de ansatte i driftsherreorganisationer, der ser så drastiske forandringer af FM i fremtiden, så er det 4 procent af rådgiverne og 55 procent af leverandørerne. EN STRATEGISK FUNKTION PÅ VEJ Det er lykkedes at gøre FM til en strategisk funktion langt de fleste steder. 87 pct. er enige i, at FM organisationen er en strategisk medspiller i organisationen. Men undersøgelsen viser også, at det er en position, som man ikke alle steder helt udfylder endnu. Når vi spørger til, om der ligger en strategisk plan for FM s udvikling de kommende år, er kun en tredjedel helt enige, og mere end hver femte må svare, at det gælder ikke for deres virksomhed. Enig enig Neutral/Ved ikke I vores organisation er FM en strategisk medspiller I vores organisation foreligger der en strategisk plan for FM s udvikling de kommende år 52,29% 34,86% 4,59% 4,59% 3,67% 35,% 32,% 12,% 14,% 7,% DIGITALISERING VIL ÆNDRE BÅDE KERNE OG FM Digitaliseringen kommer til at ændre vilkårene for FM dobbelt. Når de forretninger, som FM skal supportere, får helt nye forretningsmodeller på grund af digitaliseringen, vil det i sig selv vende op og ned på hvordan FM aktiviteterne bedst kan gribes an. Samtidig ændrer digitalisering, Internet Of Things og Big Data på de muligheder FM har 1

2 for at optimere og udvikle aktiviteterne. Undersøgelsen tegner et meget positivt billede af, hvor langt fremme FM er med at tænke og arbejde digitalt. Men når der bliver spurgt konkret, om man organisationen allerede har gennemført digitaliseringsprojekter, så er der kun en tredjedel, der kan svare fuldtonet ja. Det er bemærkelsesværdigt, at det udsagn, som får størst opbakning, er, at digitaliseringen vil give langt bedre mulighed for at opgøre FM s værdi for organisationen. Det betyder, at rigtig mange ser digitalisering i sin bredeste betydning som det værktøj der for alvor kan flytte fokus, så FM kan få et ligeværdigt fokus på værdi og omkostninger. Digitaliseringen vil ændre den kernevirksomhed, FM aktiviteterne skal understøtte i min virksomhed/de virksomheder jeg arbejder sammen med Digitaliseringen vil ændre FM aktiviteterne i min virksomhed/de virksomheder jeg arbejder sammen med Digitaliseringen vil give langt bedre data for omkostningerne til FM i min virksomhed/de virksomheder jeg arbejder sammen med Digitaliseringen vil give langt bedre mulighed for at opgøre FM aktiviteternes værdi for forretningen i min virksomhed/de virksomheder jeg arbejder sammen med Enig enig Neutral/ 39,84% 42,28% 7,32% 8,13% 2,44% 43,9% 39,84% 11,38% 4,88%,81% 57,38% 26,23% 13,11% 3,28% 51,22% 33,33% 15,45% Digitalisering er et fokusområde hos os generelt 49,59% 33,33% 13,1% 2,44% 1,63% Vi har allerede gennemført digitaliseringsprojekter inden for FM 31,71% 38,21% 15,45% 9,76% 4,88% OUTSOURCING OG RIGHTSOURCING Outsourcing har været en vældig driver for forandringer i FM branchen. Vi taler kun om outsourcing, hvis der er tale om en funktion, som mange normalt selv udfører. Når dette normalitetsbegreb ændrer sig, så holder man op med at tale om outsourcing. Når man læser undersøgelsen skal man derfor være opmærksom på, at det ikke er sikkert alle har den samme opfattelse af, hvornår man taler om outsourcing. Medlemsundersøgelsen peger på, at outsourcing bølgen ikke færdig, men den er aftaget. Når vi spørger generelt, er der et markant flertal, der forventer at outsourcing vil vinde frem. Men når vi spørger, hvad der kommer til at ske i respondentens virksomhed, er tendensen mindre klar. Og det er interessant at se, at svarene varierer meget. Samtidig med at nogle virksomheder regner med at outsource mere, så er mere end hver femte i påstanden om, at der skal outsources mere i min virksomhed. Hvor meget outsourcing generelt fylder kan også ses af, at mere end halvdelen af respondenterne helt eller delvist er enige i udsagnet, at FM i høj grad bliver en contract management funktion. 2

3 Enig enig Neutral/ Outsourcing vil generelt vinde frem 19,17% 47,5% 19,17% 11,67% 2,5% Vi vil outsource mere i min virksomhed/de virksomheder jeg arbejder for Leverandørerne bliver lige så gode til at bidrage til innovation som interne funktioner. FM funktionen bliver i høj grad en contract management funktion 15,83% 3 32,5% 19,17% 2,5% 16,67% 39,17% 2 16,67% 7,5% 2,66% 36,36% 23,14% 15,7% 4,13% NYE FORRETNINGSMODELLER OG STRATEGISKE SAMARBEJDER FM ser sig selv som en strategisk funktion. Og det samme gælder andre supportfunktioner. Svarene på medlemsundersøgelsen viser, at ganske mange - 9 pct. ser et tættere samarbejde mellem supportfunktionerne som en naturlig konsekvens. Helt så overvældende er tilslutningen til et tættere samarbejde med HR ikke, men det er dog to ud af tre, der forventer et tættere samarbejde med HR i fremtiden. Enig enig Neutral/ FM skal arbejde tættere sammen med HR 28,69% 38,52% 22,13% 8,2% 2,46% FM skal arbejde tættere sammen med alle øvrige supportfunktioner (finans, indkøb, HR, IT, kommunikation) FM funktionen vil være disruptet og forsvundet/ændret til ukendelighed om 1 år 52,7% 38,84% 8,26%,83% 7,38% 23,77% 21,31% 25,41% 22,13% BLIK FOR OMKOSTNINGER ELLER VÆRDI? Alle aktiviteter har både en omkostningsside og skaber en værdi for organisationen. Men nogle aktivitetsområder har traditionelt været bedre til at fortælle om deres værdi og resultater, mens andre i højere grad bliver diskuteret ud fra deres omkostninger. Hvis man taler om en forsknings- og udviklingsafdeling, vil de fleste finde det meningsløst kun at tale om, hvad den koster, da det centrale for de fleste vil være, hvilke nye produkter man skaber. FM har traditionelt haft et højt omkostningsfokus, og medlemsundersøgelsen bekræfter til dels dette billede. Men kun til dels. Hvis man slår svarene enig og delvist enig sammen, så er forskellen på, hvor meget direktionerne går op i omkostninger og værdi for organisationen, mere behersket. Det typiske svar viser, at FM erne er helt enige i at direktionerne går op aktivitetens omkostninger, og kun er delvist enige i, at direktionerne går op i den værdi aktiviteten skaber. Det enkeltområde, hvor direktionerne efter respondenternes mening går mest op i både omkostninger og den værdi aktiviteten skaber for organisationen, er Real Estate altså har vi de rigtige bygninger de rigtige steder. Men der er også stor fokus på Space Management og de muligheder der ligger i at anvende sine bygninger på en optimal måde. 3

4 Enig enig Neutral/ved ikke Alle aktiviteter Real Estate Space Management Drift og vedligeh. Rengøring Catering, kontorstøtte Styring og adm. 52,% 29,8% 14,4% 6,3%,7% værdi aktiviteten skaber 28,3% 39,1% 19,% 11,7% 1,9% 6767,2% 25,8% 5,5,8%8 3,3,3% % værdi aktiviteten skaber 39,8% 33,1% 14,4% 9,3% 3,4% 45,3% 4,2% 8,5% 9,4%,9% værdi aktiviteten skaber 24,5% 4,% 18,2% 12,7% 4,5% 59,1% 3,% 8,3% 4,2%,8% værdi aktiviteten skaber 24,6% 42,4% 14,4% 16,9% 1,7% 46,8% 3,5% 17,8% 5,9% 1,7% værdi aktiviteten skaber 2,7% 4,5% 21,6% 16,4%,9% 36,4% 24,8% 32,5% 8,5%,9% værdi aktiviteten skaber 26,5% 34,5% 31,% 7,1%,9% 55,3% 27,9% 13,9% 6,6%,% værdi aktiviteten skaber 33,1% 44,1% 15,3% 7,6%,% HVILKE OMRÅDER FÅR FLERE PENGE OG HVILKE FÅR FÆRRE? Facilities Managers har i mange år demonstreret, at de evner at gøre mere for mindre. Alligevel interessant at følge pengene. Hvilke aktiviteter vil direktionen bruge flere på, og hvilke må nøjes med mindre. Der er kun to områder, hvor de, der forventer større ressourcer, er flere end de, der forventer mindre ressorucer. Det er Real Estate og Space Management. På de øvrige fire områder er der en overvægt af svarene, der viser færre ressourcer. Særligt rengøring og Catering/kontorstøtte/reception har meget få, der forventer større ressourcer og mange, der forventer, at der skal bruges færre ressourcer på området. Svarene siger ikke i sig selv noget om produktet. Det er både muligt, at man ønsker mindre aktivitet eller at man forventer at kunne effektivisere, så man kan opretholde aktiviteten for færre midler, men når svarene er så markante, som her, er det nok rimeligt at forvente, at der vil være en vis reduktion i aktiviteten på de områder. 4

5 Vil direktionen bruge flere eller færre penge på disse aktiviteter? Flere penge på aktiviteterne nogenlunde de samme penge på aktiviteterne Færre penge på aktiviteterne Real Estate/har vi de rigtige bygninger 23,93% 6,68% 15,38% Space Management/bruger vi bygningerne optimalt 32,48% 54,7% 12,82% Vedligehold og drift af bygningerne 17,95% 5,43% 31,62% Rengøring 4,35% 63,48% 32,17% Catering, kontorservice, reception 7,8% 68,14% 24,78% Kontraktstyring, økonomistyring og administration 15,79% 62,28% 21,93% HAR VI DE RIGTIGE UDDANNELSER OG KAN VI SKAFFE DE RIGTIGE FOLK? Facilities Management er et fag man kan komme til med mange forskellige baggrunde. Nogle har en teknisk baggrund, andre en kommerciel og nogle har en håndværker baggrund. Medlemsundersøgelsen viser, at der er ganske betydelige problemer med at tiltrække medarbejdere både på medarbejder og på lederniveau. Det er bestemt ikke tilfredsstillende, når kun procent er enige i, at der generelt ikke er problemer med at tiltrække medarbejdere, og selv om man indregner dem, der er delvist enige, så er det under halvdelen, der er finder, at der generelt ikke er problemer. En side af problemet er uddannelsesmulighederne. I undersøgelsen har vi spurgt både til ønsket om en egentlig FM uddannelse og til efteruddannelse. Undersøgelsen viser, at der er stor tilslutning til at en egentlig FM uddannelse på videregående niveau, særligt hvis man kan kombinere det teknologiske og det forretningsmæssige. Der er også stor tilslutning til efteruddannelse i FM. Topscoren blandt alle uddannelsesspørgsmålene er tilslutningen til efteruddannelse med fokus på det forretningsmæssige. Enig enig Neutral/ I vores organisation har vi sjældent udfordringer med at tiltrække kompetent arbejdskraft på ledelsesniveau I vores organisation har vi sjældent udfordringer med at tiltrække kompetent arbejdskraft på medarbejderniveau Vi savner i Danmark en rigtig FM uddannelse på videregående niveau En FM uddannelse på videregående niveau skulle først og fremmest fokusere på teknologi og service. En FM uddannelse på videregående niveau skulle først og fremmest fokusere på det forretningsmæssige. 13,71% 38,71% 22,58% 17,74% 7,26% 17,74% 29,84% 22,58% 25,81% 4,3% 36,29% 31,45% 24,19% 4,84% 3,23% 11,57% 36,36% 28,1% 18,18% 5,79% 16,53% 38,84% 23,14% 17,36% 4,13% 5

6 En FM uddannelse på videregående niveau skulle have lige vægt på det forretningsmæssige og teknologi/service Vi har ikke brug for en FM uddannelse, da det passer bedre til FM at trække medarbejdere ind med forskellige uddannelser. Vi har brug for mere efteruddannelse med fokus på udviklinge i teknologi og service Vi har brug for mere efteruddannelse med fokus på den forretningsmæssige udvikling 37,1% 37,9% 17,74% 5,65% 1,61% 12,1% 18,55% 19,35% 31,45% 18,55% 36,59% 42,28% 14,63% 3,25% 3,25% 43,9% 43,9% 1,57% 1,63%,81% OM UNDERSØGELSEN: Besvarelserne er samlet ind i slutningen af februar og begyndelsen af marts 217. Spørgeskemaet er sendt ud til alle de medlemmer af DFM netværk, som vi har adresser på ved hjælp af Survey Monkey 125 har svaret. Hvor arbejder respondenterne? Privat Kommune Region Stat I en driftsherre organisation 53,9% 43 22,22% 18 12,35% 1 12,35% 1 I en rådgiver virksomhed 96,% 24 4,% 1 I en leverandørvirksomhed 95,45% 21 4,55% 1 I de spørgsmål, hvor der spørges ind til, hvordan driftsherrerne vil agere, har vi bedt leverandørerne og rådgiverne svare ud fra, hvordan de generelt mener, at deres kunder tænker på det område. DFM, 21. marts 217 6

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Facilities Management 2015 Survey. Fokus på strategi forbedrer resultaterne

Facilities Management 2015 Survey. Fokus på strategi forbedrer resultaterne Facilities Management 2015 Survey Fokus på strategi forbedrer resultaterne FM2015 Survey viser, at FM har bevæget sig op i den strategiske helikopter og at hele organisationen vinder, når FM forøger sit

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser. Rapport

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser. Rapport Forsyningssektoren 2016 Undersøgelse af strategier og tendenser Rapport August 2016 1 Introduktion Pluss har sammen med EY gennemført en spørgeskemaundersøgelse af strategier og tendenser i den danske

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier Thomas Qvortrup Christensen, seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK, 3377 3316 Anders Michael Tetens Hoff, chefkonsulent, AHOF@DI.DK, 3377 3899 NOVEMBER 2018 Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR Partneren indikator 2009 Stor forskel på opfattelsen af, hvad HR beskæftiger sig med mellem HR og kunderne Hvilke opgaver

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering Hanne Merete Lassen, chefkonsulent, haml@di.dk, 3377 3868 Mille Munksgaard, konsulent, mimu@di.dk, 3377 4631 NOVEMBER 2018 Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering Virksomhederne arbejder

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Samarbejde giver ny viden og nye kunder

Samarbejde giver ny viden og nye kunder 2. februar 2007 Samarbejde giver ny viden og nye kunder Strategisk samarbejde. Et flertal af virksomhederne i Region Midtjyllands vækstpanel Det Midtjyske Vækstlag angiver, at samarbejde med andre virksomheder

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Rådgivernes internationale aktiviteter

Rådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE August 2015 Rådgivernes internationale aktiviteter Rådgiverbranchens internationalisering viser sig gennem eksport, udenlandske samarbejder og netværk, etablering af datterselskaber

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Bech-Bruun Intelligence Chefjuristens udfordringer og forventninger til fremtiden

Bech-Bruun Intelligence Chefjuristens udfordringer og forventninger til fremtiden Chefjuristens udfordringer og forventninger til fremtiden 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjuristens udfordringer og forventninger til fremtiden Analyse Juni 2017 2 Chefjuristens udfordringer og forventninger

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Udvikling og erhvervsfremme for SMV er

Udvikling og erhvervsfremme for SMV er Juli 2018 Udvikling og erhvervsfremme for SMV er Denne analyse er del af SMVdanmarks konjunkturundersøgelse foretaget i perioden 15. februar til 1. marts 2018 og besvaret af 774 virksomheder. Størstedelen

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Disruption i den operationelle servicebranche

Disruption i den operationelle servicebranche Bertil Egger Beck beeb@di.dk, 3337 469 MAJ 17 Disruption i den operationelle servicebranche DI Service har foretaget en rundspørge om disruption i servicebranchen. I undersøgelsen indgår store og små medlemsvirksomheder,

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore virksomheder Den demografiske udvikling i Danmark forventes at betyde, at der frem mod 2040 vil være ca. 350.000 færre i den erhvervsaktive alder end

Læs mere

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Virksomhedsregnskaber har stor værdi for erhvervslivet En ny medlemsundersøgelse gennemført blandt 537 medlemmer af Dansk Erhverv

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetagerside revisorernes 1 af 13 interesser

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS?

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? EN UNDERSØGELSE AF HVORDAN VI OPLEVER DIGITALISERING PÅ VORES ARBEJDSPLADSER 1 Det kan du blive klogere på: DIG OG DIGITALISERING Fortid, fremtidsønske eller skrækscenarie?

Læs mere

Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne

Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne Danske virksomheder kan gennem varer og serviceydelser både bidrage til en bedre bundlinje og til at imødegå klimaforandringerne.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011

Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011 Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011 April 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Resume... 1 3. Konjunkturvurdering... 2 4. Hvad gjorde virksomhederne konkret det foregående halve

Læs mere

Større lyst til at investere hos fødevarevirksomhederne i 2018

Større lyst til at investere hos fødevarevirksomhederne i 2018 Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 2128 699 FEBRUAR 18 Større lyst til at investere hos ne i 18 Fødevarevirksomhederne vil skrue op for investeringerne i 18. Den stigende investeringslyst er blandt

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser BILAGSRAPPORT

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser BILAGSRAPPORT Forsyningssektoren 2016 Undersøgelse af strategier og tendenser BILAGSRAPPORT August 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Prioriterede indsatser i 2016... 3 3 Effektiviseringspres... 7 4 Afdækning af samarbejdsformer...

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi [UDKAST] Regional Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 e mål og indsatsområder Region Sjælland Maj 2018 Styrke virksomhedernes konkurrencekraft Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

ÅRETS FINANS- VIRKSOMHED RAPPORT PREVIEW

ÅRETS FINANS- VIRKSOMHED RAPPORT PREVIEW ÅRETS FINANS- VIRKSOMHED RAPPORT PREVIEW JUNI 2018 Vil du købe rapporten eller høre mere om FW Insight og priser? Kontakt Lars Bräuner på tlf. 7171 7433 eller send en mail til lars@infowatch.dk Det indeholder

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

UDDANNELSE. Certificeret. Facility Manager. Uddannelsen for alle, der arbejder professionelt med FM. Udviklet i samarbejde med

UDDANNELSE. Certificeret. Facility Manager. Uddannelsen for alle, der arbejder professionelt med FM. Udviklet i samarbejde med Certificeret Facility Manager UDDANNELSE Uddannelsen for alle, der arbejder professionelt med FM Udviklet i samarbejde med Styrk din FM-organisation Facilities Management er et område i rivende udvikling.

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne

VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne Tillidsrepræsentanter og virksomheder vurderer, at deres

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitalisering er en integreret del af rådgivervirksomhederne

Digitalisering er en integreret del af rådgivervirksomhederne Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 SEPTEMBER 17 Digitalisering er en integreret del af rådgivervirksomhederne

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Analyse fra LEDERNE FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Muligheder, forventninger, fordele og barrierer ud fra et ledelsesperspektiv Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Virksomheders og

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088.

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 155 Offentligt Notat Koncerncentret Borger og virksomhed Indsats og analyse 23. august 2012 Borgerne oplever øget risiko for at blive opdaget

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DIGITALISERING I DANSKE VIRKSOMHEDER. STATUS 2017.

DIGITALISERING I DANSKE VIRKSOMHEDER. STATUS 2017. DIGITALISERING I DANSKE VIRKSOMHEDER. STATUS 2017. Telia Erhverv har sammen med Dansk Industri spurgt 500 virksomheder i forskellige brancher om, hvordan det går med at bruge nye, digitale værktøjer til

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere